เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

ฝากและถอน

ด้านล่างคือรายการตัวเลือกสำหรับการฝากและถอนเงินจากบัญชีเทรดของคุณภายใต้ Admiral Markets Pty Ltd

ฝาก สกุลเงินที่ยอมรับ ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม จำนวนเงินขั้นต่ำ จำนวนเงินสูงสุด 1 ระยะเวลาดำเนินการ ฝาก
โอนเงินผ่านธนาคาร
AUD / GBP / EUR / CHF / RUB / USD ฟรี ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีสูงสุด สูงสุด 3 วันทำการ ฝาก
Visa และ MasterCard
AUD / USD / EUR / GBP / CHF ฟรี 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 50 CHF 7 500 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 5 000 GBP / 5 000 CHF ทันที ฝาก
iBank&BankLink CNY / IDR / MYR / THB / VND ฟรี 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 4 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND up to 1 business day ฝาก
Skrill 5
AUD / USD / EUR / SGD ฟรี 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 16 000 SGD ทันที ฝาก
Neteller 5
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN ฟรี 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 6 400 JPY / 80 SGD / 300 BRL / 1150 MXN 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 16 000 SGD / 60 000 BRL / 230 000 MXN ทันที ฝาก
SafetyPay
USD / EUR / MXN / CLP ฟรี 50 USD / 50 EUR / 1150 MXN / 45 000 CLP 5000 USD / 5000 EUR / 115 000 MXN / 4 500 000 CLP สูงสุด 1 วันทำการ ฝาก
AstroPay 2
AstroPay
USD / EUR ฟรี 50 USD / 50 EUR 5 000 USD / 5 000 EUR ทันที ฝาก
Trustly 2
Trustly
AUD / USD / EUR / SGD ฟรี 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 7 500 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 8 000 SGD ทันที ฝาก
Bitcoin 2
Trustly
USD ฟรี 50 USD 3 000 USD ทันที ฝาก
Rapid Transfer
Rapid Transfer
AUD / USD / EUR / SGD ฟรี 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 7 500 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 8 000 SGD ทันที ฝาก


ค่าธรรมเนียมที่เกียวข้องกับการซื้อขาย
คอมมิชชั่น โปรดตรวจสอบอัตราค่าคอมมิชชั่นและค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในข้อกำหนดสัญญา


การโอนภายใน
ระหว่างบัญชีของลูกค้าแต่ละบัญชี
บัญชีที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ฟรี
บัญชีที่ใช้สกุลเงินแตกต่างกัน จำนวน 1%
ระหว่างกระเป๋าเงินของลูกค้า, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรด
กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรดที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ฟรี
กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรดที่มีสกุลเงินแตกต่างกัน 1 โอนฟรี 10 ครั้ง, หลังจากนั้นจะมีค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินโอน (min. 1 EUR)


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปิดบัญชีจริงหรือบัญชีเดโม ฟรี
ค่าธรรมเนีียมสำหรับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017) 3 10 ยูโร (ต่อเดือน)

1 จำกัด 24 ชั่วโมงต่อลูกค้าหนึ่งราย

2 มีให้บริการผ่าน Skrill

3 ค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว - จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับบัญชีเทรดที่ไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา และไม่มีการใช้บัญชีในการเปิดสถานะซื้อขายใด ๆ เลย จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีมีมากกว่า 0 เท่านั้น

4 จำนวนเงินสูงสุดต่อธุรกรรม45 000 CNY

5 not available for EEA


ข้อกำหนดการชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 19.01.2018

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) มีผลบังคับใช้กับการโอนเงินใดๆ ที่ดำเนินการโดยลูกค้าของ Admiral Markets Pty Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Admiral Markets“) เพื่อจุดประสงค์ในการฝากเงินหรือถอนเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การชำระเงิน) จากบัญชีเทรดของลูกค้าซึ่งเปิดกับ Admiral Markets

การส่งคำขอให้ Admiral Markets เพื่อที่จะชำระเงินถือเป็นการยืนยันของลูกค้าแต่ละรายว่าตนได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับวิธีการชำระเงินที่ใช้ซึ่งเลือกไว้ใน Traders Room สำหรับประเด็นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ จะใช้ตามข้อกำหนดบัญชีทั่วไปของ Admiral Markets Pty Ltd

1. การชำระเงิน

1.1 Admiral Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอการชำระเงินของลูกค้าตามวิจารณญาณของตนได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่า Admiral Markets จะไม่ยอมรับหรือดำเนินการกับการชำระเงินที่ส่งไปยังหรือเกิดขึ้นจากบัญชีที่เป็นของผู้อื่น (บุคคลที่สาม) นอกเหนือจากลูกค้า

1.2 ในกรณีการถอนเงิน Admiral Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคำขอดังกล่าวกับธนาคารเดียวกัน ธนาคารกลางเดียวกัน และไปยังบัญชีเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินครั้งแรกหรือครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกหรือต้องการใช้วิธีการถอนเงินแบบใดก็ตาม

1.3 Admiral Markets สงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการกับการชำระเงินและในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกเมื่อเพื่อตรวจสอบที่มาของการชำระเงินหรือในกรณีอื่นใดที่ Admiral Markets เห็นว่าจำเป็น

2. รายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติม

2.1 รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (เช่น ขีดจำกัดการชำระเงิน กำหนดเวลา ฯลฯ) จะแสดงใน Trader’s Room ขณะที่ส่งคำขอการชำระเงิน ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับทราบรายละเอียดดังกล่าวก่อนที่จะสร้างคำขอการชำระเงินใดๆ

3. คำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด

3.1 ลูกค้าควรระวังที่จะไม่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องในคำขอการชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าสร้างคำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด จะไม่ถือเป็นหน้าที่ของ Admiral Markets ในการเรียกการชำระเงินดังกล่าวคืนจากผู้ให้บริการชำระเงิน หรือชำระเงินคืนแก่ลูกค้าสำหรับค่าธรรมเนียม ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในที่นี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินชดเชยแก่ Admiral Markets สำหรับต้นทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดดังกล่าว

4. ค่าธรรมเนียม

4.1 การเปิดบัญชีเทรดหรือบัญชีทดลองไม่มีค่าใช้จ่าย

4.2 หากสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดของลูกค้าต่างจากสกุลเงินหลักของเงินที่จะโอน จำนวนเงินที่โอนจะแปลงเป็นสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดของลูกค้า จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารผู้รับของ Admiral Markets ซึ่งเป็นที่ที่จะส่งการชำระเงินไปในการแปลงเงิน

4.3 เงินฝากจะได้รับการโอนไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าภายในหนึ่งวันทำการเมื่อจำนวนเงินดังกล่าวแสดงในบัญชีธนาคารของ Admiral Markets แล้ว

4.4 หากมีค่าบริการจากธนาคารเพิ่มเติมในการโอน (จากธนาคารที่รับเงินหรือธนาคารกลาง) ค่าบริการดังกล่าวจะหักออกจากเงินที่โอน ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงอาจได้รับเงินเป็นจำนวนต่ำกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก Admiral Markets จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการใดๆ ที่เกิดจากการโอนโดยธนาคารอื่น

4.5 หากมีการโอนเงินที่มีการหักค่าบริการ (ซึ่งเป็นค่าบริการโอนเงินประเภทหนึ่ง เช่น “ค่าบริการทั้งหมดชำระโดยผู้รับเงิน” หรือ “แบ่งค่าใช้จ่ายร่วมกัน”) มาที่บัญชีธนาคารของ Admiral Markets ค่าบริการดังกล่าวจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีเทรดของลูกค้า

4.6 Admiral Markets ดำเนินการถอนเงินจากบัญชีเทรดของลูกค้าภายในวันทำการเดียวกัน โดยที่คำขอถอนเงินดังกล่าวจะต้องมาถึง Admiral Markets ก่อนเวลา 17:00 น. คำขอถอนเงินที่ Admiral Markets ได้รับหลังจากเวลา 17:00 น. ในวันทำการหรือสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคารจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป

4.7 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะคิดเป็นสกุลเงินหลักเดียวกับที่ใช้ในบัญชีเทรดของลูกค้า นั่นคือ หากสกุลเงินหลักของบัญชีเป็น AUD ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็น AUD เช่นกัน ถ้าสกุลเงินหลักของบัญชีเป็น EUR ค่าธรรมเนียมก็จะคิดเป็น EUR

4.8 โปรดทราบว่าการเทรดอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรลโอเวอร์ (เช่น สวอปหรือดอกเบี้ย) สำหรับสถานะหรือตราสารที่ถือข้ามคืน และเครดิต/เดบิตของการปรับเงินปันผลของสถานะใน CFD หุ้นและ CFD ดัชนี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสัญญาในเว็บไซต์ของ Admiral Markets

5. กฎหมายท้องถิ่น

5.1 เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับบริการทางการเงินและการซื้อขายเงินอาจแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละภูมิภาค ลูกค้าแต่ละรายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหน้าที่ในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง

6. การทำงานผิดพลาดในระบบการชำระเงิน

6.1 ลูกค้าทุกรายควรรับทราบจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบการชำระเงินออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลว ความล่าช้า และ/หรือการหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการการชำระเงิน ขอแนะนำเป็นอย่างสูงให้ลูกค้าหมั่นอัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอและตรวจหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ของตนอย่างต่อเนื่อง

6.2 Admiral Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การทำงานผิดพลาด และ/หรือการหยุดทำงานของระบบการชำระเงินและ/หรือระบบทางเทคนิคอื่นใด ซึ่งเป็นของหรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน และ/หรือไม่รับผิดชอบต่อผลจากความล่าช้า การทำงานผิดพลาด และ/หรือการหยุดทำงานดังกล่าว


วิธีการถอนเงิน สกุลเงินที่ยอมรับ ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียม จำนวนเงินขั้นต่ำ จำนวนเงินสูงสุด ระยะเวลาดำเนินการ ถอนเงิน
โอนเงินผ่านธนาคาร 2
AUD / GBP / EUR / CHF / RUB / USD ขอถอนได้ฟรี 2 ครั้งทุกเดือน ไม่มีขั้นต่ำ ไม่มีสูงสุด 1-3 วันทำการ ถอน
iBank&BankLink CNY / IDR / MYR / THB / VND ขอถอนได้ฟรี 2 ครั้งทุกเดือน 4 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 7 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND 1-3 business days ถอน
Skrill 3
AUD / USD / EUR / SGD ขอถอนได้ฟรี 2 ครั้งทุกเดือน 5 1 AUD / USD / EUR / SGD 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 16 000 SGD ทันที ถอน
Neteller 3
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN ขอถอนได้ฟรี 2 ครั้งทุกเดือน 6 1 AUD / 1 USD / 1 EUR / 1 GBP / 130 JPY / 1 SGD / 6 BRL / 23 MXN 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 16 000 SGD / 60 000 BRL / 230 000 MXN ทันที ถอน


ค่าธรรมเนียมที่เกียวข้องกับการซื้อขาย
คอมมิชชั่น โปรดตรวจสอบอัตราค่าคอมมิชชั่นและค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในข้อกำหนดสัญญา


การโอนภายใน
ระหว่างบัญชีของลูกค้าแต่ละบัญชี
บัญชีที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ฟรี
บัญชีที่ใช้สกุลเงินแตกต่างกัน จำนวน 1%
ระหว่างกระเป๋าเงินของลูกค้า, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรด
กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรดที่ใช้สกุลเงินเดียวกัน ฟรี
กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเงินและบัญชีเทรดที่มีสกุลเงินแตกต่างกัน โอนฟรี 10 ครั้ง, หลังจากนั้นจะมีค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินโอน (min. 1 EUR)


ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
เปิดบัญชีจริงหรือบัญชีเดโม ฟรี
ค่าธรรมเนีียมสำหรับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2017) 1 10 ยูโร (ต่อเดือน)

1 ค่าธรรมเนียมสำหรับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว - จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมกับบัญชีเทรดที่ไม่มีการทำธุรกรรมใด ๆ ภายใน 24 เดือนที่ผ่านมา และไม่มีการใช้บัญชีในการเปิดสถานะซื้อขายใด ๆ เลย จะมีการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อยอดคงเหลือในบัญชีมีมากกว่า 0 เท่านั้น

2 7,5 AUD / 5 GBP / 5 EUR / 6 CHF / 350 RUB / 25 USD

3 not available for EEA

4 0,5% min. 1 CNY / IDR / MYR / THB / VND

5 1%, min. 1 AUD / USD / EUR / SGD

6 1%, min. 1 AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / 3 BRL / 16 MXN

7 จำนวนเงินสูงสุดต่อธุรกรรม45 000 CNY


ข้อกำหนดการชำระเงิน

ตั้งแต่วันที่ 19.01.2018

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) มีผลบังคับใช้กับการโอนเงินใดๆ ที่ดำเนินการโดยลูกค้าของ Admiral Markets Pty Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Admiral Markets“) เพื่อจุดประสงค์ในการฝากเงินหรือถอนเงิน (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “การชำระเงิน) จากบัญชีเทรดของลูกค้าซึ่งเปิดกับ Admiral Markets

การส่งคำขอให้ Admiral Markets เพื่อที่จะชำระเงินถือเป็นการยืนยันของลูกค้าแต่ละรายว่าตนได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้สำหรับวิธีการชำระเงินที่ใช้ซึ่งเลือกไว้ใน Traders Room สำหรับประเด็นที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ จะใช้ตามข้อกำหนดบัญชีทั่วไปของ Admiral Markets Pty Ltd

1. การชำระเงิน

1.1 Admiral Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอการชำระเงินของลูกค้าตามวิจารณญาณของตนได้ทุกเมื่อ โปรดทราบว่า Admiral Markets จะไม่ยอมรับหรือดำเนินการกับการชำระเงินที่ส่งไปยังหรือเกิดขึ้นจากบัญชีที่เป็นของผู้อื่น (บุคคลที่สาม) นอกเหนือจากลูกค้า

1.2 ในกรณีการถอนเงิน Admiral Markets ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการคำขอดังกล่าวกับธนาคารเดียวกัน ธนาคารกลางเดียวกัน และไปยังบัญชีเดียวกันกับที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงินครั้งแรกหรือครั้งที่ผ่านมา ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกหรือต้องการใช้วิธีการถอนเงินแบบใดก็ตาม

1.3 Admiral Markets สงวนสิทธิ์ในการระงับการดำเนินการกับการชำระเงินและในการขอเอกสารเพิ่มเติมใดๆ ได้ทุกเมื่อเพื่อตรวจสอบที่มาของการชำระเงินหรือในกรณีอื่นใดที่ Admiral Markets เห็นว่าจำเป็น

2. รายละเอียดการชำระเงินเพิ่มเติม

2.1 รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน (เช่น ขีดจำกัดการชำระเงิน กำหนดเวลา ฯลฯ) จะแสดงใน Trader’s Room ขณะที่ส่งคำขอการชำระเงิน ซึ่งลูกค้าแต่ละรายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการรับทราบรายละเอียดดังกล่าวก่อนที่จะสร้างคำขอการชำระเงินใดๆ

3. คำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด

3.1 ลูกค้าควรระวังที่จะไม่ก่อให้เกิดความไม่ถูกต้องในคำขอการชำระเงิน ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีที่ลูกค้าสร้างคำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด จะไม่ถือเป็นหน้าที่ของ Admiral Markets ในการเรียกการชำระเงินดังกล่าวคืนจากผู้ให้บริการชำระเงิน หรือชำระเงินคืนแก่ลูกค้าสำหรับค่าธรรมเนียม ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในที่นี้ ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินชดเชยแก่ Admiral Markets สำหรับต้นทุนหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคำขอการชำระเงินที่ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดดังกล่าว

4. ค่าธรรมเนียม

4.1 การเปิดบัญชีเทรดหรือบัญชีทดลองไม่มีค่าใช้จ่าย

4.2 หากสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดของลูกค้าต่างจากสกุลเงินหลักของเงินที่จะโอน จำนวนเงินที่โอนจะแปลงเป็นสกุลเงินหลักของบัญชีเทรดของลูกค้า จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันของธนาคารผู้รับของ Admiral Markets ซึ่งเป็นที่ที่จะส่งการชำระเงินไปในการแปลงเงิน

4.3 เงินฝากจะได้รับการโอนไปยังบัญชีเทรดของลูกค้าภายในหนึ่งวันทำการเมื่อจำนวนเงินดังกล่าวแสดงในบัญชีธนาคารของ Admiral Markets แล้ว

4.4 หากมีค่าบริการจากธนาคารเพิ่มเติมในการโอน (จากธนาคารที่รับเงินหรือธนาคารกลาง) ค่าบริการดังกล่าวจะหักออกจากเงินที่โอน ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าจึงอาจได้รับเงินเป็นจำนวนต่ำกว่าที่ตั้งใจไว้แต่แรก Admiral Markets จะไม่รับผิดชอบในการชำระค่าบริการใดๆ ที่เกิดจากการโอนโดยธนาคารอื่น

4.5 หากมีการโอนเงินที่มีการหักค่าบริการ (ซึ่งเป็นค่าบริการโอนเงินประเภทหนึ่ง เช่น “ค่าบริการทั้งหมดชำระโดยผู้รับเงิน” หรือ “แบ่งค่าใช้จ่ายร่วมกัน”) มาที่บัญชีธนาคารของ Admiral Markets ค่าบริการดังกล่าวจะหักออกจากจำนวนเงินที่จะโอนเข้าบัญชีเทรดของลูกค้า

4.6 Admiral Markets ดำเนินการถอนเงินจากบัญชีเทรดของลูกค้าภายในวันทำการเดียวกัน โดยที่คำขอถอนเงินดังกล่าวจะต้องมาถึง Admiral Markets ก่อนเวลา 17:00 น. คำขอถอนเงินที่ Admiral Markets ได้รับหลังจากเวลา 17:00 น. ในวันทำการหรือสุดสัปดาห์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคารจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป

4.7 ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจะคิดเป็นสกุลเงินหลักเดียวกับที่ใช้ในบัญชีเทรดของลูกค้า นั่นคือ หากสกุลเงินหลักของบัญชีเป็น AUD ค่าธรรมเนียมจะคิดเป็น AUD เช่นกัน ถ้าสกุลเงินหลักของบัญชีเป็น EUR ค่าธรรมเนียมก็จะคิดเป็น EUR

4.8 โปรดทราบว่าการเทรดอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับโรลโอเวอร์ (เช่น สวอปหรือดอกเบี้ย) สำหรับสถานะหรือตราสารที่ถือข้ามคืน และเครดิต/เดบิตของการปรับเงินปันผลของสถานะใน CFD หุ้นและ CFD ดัชนี ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของสัญญาในเว็บไซต์ของ Admiral Markets

5. กฎหมายท้องถิ่น

5.1 เนื่องจากกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับบริการทางการเงินและการซื้อขายเงินอาจแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละภูมิภาค ลูกค้าแต่ละรายจึงมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามข้อบังคับในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหน้าที่ในการชำระภาษีที่เกี่ยวข้อง

6. การทำงานผิดพลาดในระบบการชำระเงิน

6.1 ลูกค้าทุกรายควรรับทราบจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบการชำระเงินออนไลน์ที่อาจก่อให้เกิดความล้มเหลว ความล่าช้า และ/หรือการหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อาจเกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการการชำระเงิน ขอแนะนำเป็นอย่างสูงให้ลูกค้าหมั่นอัพเดตซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบันเสมอและตรวจหาไวรัสในคอมพิวเตอร์ของตนอย่างต่อเนื่อง

6.2 Admiral Markets จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า การทำงานผิดพลาด และ/หรือการหยุดทำงานของระบบการชำระเงินและ/หรือระบบทางเทคนิคอื่นใด ซึ่งเป็นของหรือดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงิน และ/หรือไม่รับผิดชอบต่อผลจากความล่าช้า การทำงานผิดพลาด และ/หรือการหยุดทำงานดังกล่าว


CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ