เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

Privacy Policy

Valid as of 23.01.2019

ใน Admiral Markets Pty Ltd (AM PTY) เราเข้าใจดีว่าการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญเพียงใด เอกสารนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ เราตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจะถูกนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ที่เรารวบรวมหรือตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่คุณมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับคุณจะได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่รับรองการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ความมุ่งมั่นของเราในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลคือการปฏิบัติตามหลักการความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลียเพื่อการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 1. Terms and Definitions
 2. General Principles
 3. Basis for processing client data
 4. Categories of Client data
 5. Forwarding of Client data
 6. Profile analysis
 7. Client Data Retention
 8. Rights of the Client
 9. Contact Details

ก่อนที่จะใช้บริการใด ๆ ที่ AM PTY นำเสนอและการส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ คุณควรทำความเข้าใจและตกลงกับหลักการและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ คุณสามารถยอมรับข้อกำหนดที่กำหนดโดยสมัครใจโดยทำเครื่องหมายที่ช่องทำเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มการลงทะเบียนห้องเริ่มต้นของผู้ซื้อขาย

1. TERMS AND DEFINITIONS

1.1 ลูกค้า - หมายถึงบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่แสดงความปรารถนาที่จะใช้ผู้ที่กำลังใช้งานหรือผู้ที่เคยใช้บริการการลงทุนของ AM PTY จนกว่าจะสิ้นสุดความสัมพันธ์กับลูกค้า

1.2 ข้อมูลลูกค้า - ข้อมูลประเภทใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ AM PTY รู้จักเกี่ยวกับลูกค้า กับลูกค้านิติบุคคลนิติบุคคล AM PTY ดำเนินการกับตัวแทนผู้รับผลประโยชน์และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด หมวดหมู่ต่างๆของข้อมูลลูกค้าระบุไว้ในส่วนที่ 4 ของเอกสารนี้

1.3 Processing of Client Data - means any action that is performed with the Client data, including personal data that is gathered, recorded, structured, safekept, changed, forwarded, deleted, archived, etc.

1.4 ตัวควบคุมข้อมูล - AM PTY ในฐานะ บริษัท การลงทุนที่ให้บริการการลงทุนของลูกค้าทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมข้อมูลพร้อมกับข้อมูลของลูกค้า

1.5 หน่วยประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตและ / หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ - AM PTY อาจใช้หน่วยประมวลผลภายนอกที่ได้รับอนุญาตสำหรับการประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามข้อตกลงการบริการสรุปซึ่งควบคุมโดยคำแนะนำจาก AM PTY เพื่อการปกป้อง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า AM PTY จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลข้อมูลประมวลผลข้อมูลลูกค้าเท่านั้นตามคำแนะนำจาก AM PTY และสอดคล้องกับข้อกำหนดสำหรับการปกป้องข้อมูล ตามค่าเริ่มต้น Admiral Markets ซึ่งเป็น บริษัท ในเครือของ AM PTY จะทำหน้าที่เหมือนกับผู้ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับอนุญาตภายในกลุ่มเนื่องจากฟังก์ชั่นการสนับสนุนจำนวนมากภายใน Admiral Markets Group นั้นมีการรวมศูนย์เพื่อการดำเนินการ

2. GENERAL PRINCIPLES

2.1 การประมวลผลข้อมูลลูกค้าที่ AM PTY เกิดขึ้นตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2014)

2.2 AM PTY ใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยจัดเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันการเข้าถึงหรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต AM PTY ได้จัดทำกระบวนการทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่รวบรวมไว้ AM PTY ยังใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการใช้ในทางที่ผิดการสูญเสียและการเข้าถึงการดัดแปลงหรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต

2.3 AM PTY is entitled to unilaterally amend the given policy at any time by notifying the Clients not later than 14 days prior of any significant amendments via the AM PTY’s website, email or through the Trader`s Room. In issues not regulated by this policy, Account Terms shall apply.

2.4 AM PTY จะไม่ขายหรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

3. BASIS FOR PROCESSING CLIENT DATA

3.1 ลูกค้าให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือเธอเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

 • processing is necessary for the performance of the Client agreement to which the Client is a party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a Client agreement;
 • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which AM PTY is subject to;
 • processing is necessary in order to protect the vital interests of the Client or of another natural person;
 • การดำเนินการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานที่ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือในการใช้อำนาจหน้าที่ของทางการ
 • การประมวลผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่ดำเนินการโดย AM PTY หรือโดยบุคคลที่สามยกเว้นในกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์หรือสิทธิขั้นพื้นฐานและเสรีภาพของลูกค้าซึ่งต้องการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3.2 ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของ AM PTY นั้นแสดงให้เห็นถึงกิจกรรมการดำเนินงานของตัวเองในการเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลและข้อมูลและประสิทธิภาพของภาระผูกพันทางกฎหมายทั่วไป

3.3 บนพื้นฐานของความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลลูกค้า AM PTY จะต้องขอความยินยอมเช่นในแอปพลิเคชันและคำขอที่เกี่ยวข้องและจะช่วยให้ลูกค้าสามารถให้ความยินยอมโดยสมัครใจ

4. CATEGORIES OF CLIENT DATA

4.1 AM PTY มีสิทธิ์และหน้าที่โดยอาศัยกิจกรรมในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ในฐานข้อมูลโดยให้ลูกค้าตรวจสอบและ / หรือแก้ไขหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเป็นระยะ. AM PTY ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับลูกค้า

4.2 AM PTY รวบรวมข้อมูลลูกค้าส่วนใหญ่มาจากลูกค้า (เช่นแอปพลิเคชันและคำขอในระหว่างการโต้ตอบกับลูกค้า) และในการใช้บริการโดยลูกค้า (เช่นการดำเนินการชำระเงินและโอนการส่งต่อคำสั่งซื้อหลักทรัพย์ประสิทธิภาพของสัญญา ฯลฯ)

4.3 AM PTY also obtains and verifies Client Data from Third Parties, such as:

 • การลงทะเบียนสาธารณะและส่วนตัว (เช่นการลงทะเบียนประชากร, การลงทะเบียนธุรกิจ, การลงทะเบียนข้อมูลเครดิตและหน่วยประมวลผลที่ได้รับอนุญาตอื่น ๆ) AM PTY ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากการลงทะเบียนและโปรเซสเซอร์ที่ได้รับอนุญาตสำหรับการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า;
 • ธนาคารตัวแทนโบรกเกอร์ต่างประเทศและพันธมิตรธุรกิจอื่น ๆ หากลูกค้าให้ความยินยอมแก่หุ้นส่วนธุรกิจของเราเพื่อวัตถุประสงค์นี้หรือการส่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากการกระทำตามกฎหมาย AM PTY ใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักในการเปิดใช้งานการให้บริการแก่ลูกค้า (เช่นการชำระเงินต่างประเทศและบริการการลงทุน)

4.4 ต่อไปนี้เป็นรายการประเภทข้อมูลลูกค้าและวัตถุประสงค์หลักที่ AM PTY ประมวลผลข้อมูลลูกค้า

Client Data วัตถุประสงค์สำหรับการประมวลผล
1. Personal Data(e.g. name, personal identification code, date of birth, data on the identity document) Identification of Client
2. Contact details(e.g. telephone, email, address, language of contact) Client interaction
Marketing
3. Data on tax residency (e.g. country of location, taxpayer identification number, citizenship) Gathering and reporting tax-related information
4. Data on area of activity (e.g. profession, education, data on employer) Evaluating the Client’s creditworthiness for payments on the trading account
5 ข้อมูลทางการเงิน (เช่นรายได้ภาระผูกพันสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนเงินฝากครั้งแรกตามแผน) Evaluating the Client’s creditworthiness for payments on the trading account
6 ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของลูกค้าและที่มาของสินทรัพย์และความมั่งคั่ง (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการชำระเงินข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินการก่อการร้ายทางการเงินหรือการก่ออาชญากรรมข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างหุ้นส่วนการทำธุรกรรมการเป็นเจ้าของผลประโยชน์แหล่งที่มาของรายได้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคล) Compliance with due diligence requirements
7 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของลูกค้า (เช่นความรู้และประสบการณ์การลงทุนของลูกค้าความสำเร็จทางการศึกษาอาชีพเป้าหมายการลงทุน) การประเมินความเหมาะสมและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์บริการและหลักทรัพย์ที่เสนอให้กับลูกค้าและประเมินความเชี่ยวชาญของลูกค้า
8 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ (เช่นธุรกรรมหลักทรัพย์และคำสั่งซื้อขายปริมาณหลักทรัพย์ปริมาณธุรกรรมมูลค่าธุรกรรมรหัส LEI) การรายงานและการตรวจสอบการทำธุรกรรมเกี่ยวกับลักษณะของการใช้ในทางที่ผิดและการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย
9. Communication Data (communication held via electronical means, phone recording, visits to office) Compliance with due diligence requirements
การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
10 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมความพึงพอใจและความพึงพอใจของลูกค้า (เช่นสถานะของลูกค้าข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการการสอบถามและการร้องเรียนของลูกค้าความคิดเห็นของแบบสอบถาม) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
11 ข้อมูลในส่วนของลูกค้า (เช่นข้อมูลประชากร) การตลาดทางตรง, การจัดแคมเปญ, การสัมมนาผ่านเว็บและการสัมมนา
ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมาย (เช่นข้อมูลที่เกิดจากการสอบสวนของหน่วยงานสืบสวน, พนักงานรับรองเอกสาร, เจ้าหน้าที่ภาษี, ศาล, การไต่สวนของปลัดอำเภอ) ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลและสถาบันภาครัฐอื่น ๆ การดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นเช่นบัญชีที่ถูกยึด
13. Data related to participation in consumer games and campaigns (e.g. data on prizes won in investment games and other consumer games and points collected in campaigns) Compliance with campaign terms (e.g. payouts of amounts won)
การตลาดทางตรง (เช่นส่งคำเชิญถึงผู้เข้าร่วมเตือนความจำ ฯลฯ)
14 ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของลูกค้าและ / หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่นข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลของลูกค้าทายาทและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง (ใช้เฉพาะในกรณีที่ลูกค้าเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองหรือลูกค้าเสียชีวิต) นอกจากนี้ไม่ว่าลูกค้าจะเป็นบุคคลที่เปิดเผยทางการเมืองหรือไม่) Compliance with due diligence requirements
15 ข้อมูลในส่วนของเว็บไซต์ที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชม Risk management, monitoring and investigating to counter fraud (e.g. payment fraud)

4.5 เกี่ยวกับการตลาดทางตรง (เช่นข่าว บริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญและการปรับปรุงอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อเพิ่มความรู้ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับตลาดการเงินและอื่น ๆ) ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกว่าจะรับอีเมลที่เกี่ยวข้องกับการตลาดหรือไม่. การตั้งค่าดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านทางห้องของผู้ซื้อขายภายใต้แผง "การสมัคร" นอกจากนี้ยังสามารถยกเลิกการสมัครรับอีเมลการตลาดเหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์ภายในอีเมลที่ได้รับ

5. FORWARDING OF CLIENT DATA

5.1 AM PTY has the right or a legal obligation to forward Customer Data to the following Third Parties:

 • หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเช่นปลัดอำเภอสำนักงานทนายความหน่วยภาษีหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยข่าวกรองทางการเงินเมื่อมีการร้องขอ AM PTY ยังสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ลูกค้าละเมิดข้อตกลงของลูกค้า
 • บริษัท Admiral Markets อื่น ๆ หากจำเป็นสำหรับการให้บริการการบริหารแพลตฟอร์มการซื้อขายหรือลูกค้าหรือประสบการณ์การสนับสนุนทางเทคนิค
 • สถาบันที่ให้บริการทางการเงินเช่นธนาคารระบบการชำระเงินสถาบันที่เข้าร่วมในการดำเนินการทางการค้าหรือการชำระเงินการชำระเงินและรอบการรายงาน (ตัวอย่างเช่นตลาดที่มีการควบคุมเช่นสถานที่ปฏิบัติงาน)
 • Auditors, legal and financial consultants.
 • บุคคลที่สามที่ดูแลการลงทะเบียน (เช่นการลงทะเบียนเครดิต, การลงทะเบียนประชากร, การลงทะเบียนเชิงพาณิชย์, การลงทะเบียนหลักทรัพย์หรือการลงทะเบียนอื่น ๆ ที่ถือครองหรือเป็นตัวกลางข้อมูลลูกค้า)
 • บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของ AM PTY เช่นผู้ให้บริการที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลและบริการไปรษณีย์
 • ผู้ให้บริการที่ให้บริการข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ AM PTY
 • บริการตรวจสอบตัวตน
 • AM PTY อาจแบ่งปันข้อมูลลูกค้าในกรณีของการผสานการขายการปรับโครงสร้างการได้มาการร่วมทุนการโอนหรือการขายอื่น ๆ ทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจสินทรัพย์หรือหุ้นของ AM `PTY (รวมถึงการล้มละลายหรือ กระบวนการที่คล้ายกัน)

5.2 เมื่อใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (โปรเซสเซอร์ที่ได้รับอนุญาต) สำหรับการประมวลผลข้อมูลลูกค้า AM PTY จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลลูกค้าตามคำแนะนำจาก AM PTY เท่านั้นและเป็นไปตามข้อกำหนดที่ตั้งไว้สำหรับการปกป้องข้อมูล โปรเซสเซอร์ที่ได้รับอนุญาตจะต้องมีระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย

6. PROFILE ANALYSIS

6.1 AM PTY วิเคราะห์ข้อมูลจากโปรไฟล์ของลูกค้าเป็นหลักเพื่อจุดประสงค์ในการทำการตลาดบริการและผลิตภัณฑ์โดยยึดตามความสนใจที่ถูกต้องของ AM PTY นอกจากนี้ยังใช้การวิเคราะห์โปรไฟล์เพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินจากการก่อการร้าย การประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายในฐานะ บริษัท การลงทุน

7. CLIENT DATA RETENTION

7.1 AM PTY จะไม่ประมวลผลข้อมูลลูกค้านานเกินความจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลรวมถึงการปฏิบัติตามหน้าที่ที่กำหนดไว้ในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อเก็บข้อมูลและการแก้ไขข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงที่ทำกับลูกค้า หรือสำหรับการแก้ไขข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้น AM PTY จะเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าที่ได้ทำข้อตกลงกับลูกค้าเพื่อรับบริการด้านการลงทุนเป็นเวลาอย่างน้อยห้าปีหลังจากการสิ้นสุดของความสัมพันธ์กับลูกค้าเว้นแต่จะมีข้อกำหนดอื่น ๆ สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลหรือเอกสารตามกฎหมาย

7.2 In general, AM PTY shall retain Client’s Personal Data until the end of the statute of limitations.

8. RIGHTS OF THE CLIENT

8.1 AM PTY respects Clients’ rights to access and control their personal data. AM PTY will respond to requests concerning personal data processing and, when applicable, give access to, correct or delete personal data. Client’s have access to review their submitted data in Trader’s Room. The Clients have the right to:

 • รับข้อมูลว่า AM PTYกำลังประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้นสิทธิ์ในการรับข้อมูลประเภทใดที่กำลังประมวลผลข้อมูล (สามารถมองเห็นได้ในห้องผู้ซื้อขาย) และระยะเวลาที่ข้อมูลถูกเก็บไว้
 • เรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง(สามารถมองเห็นได้ใน Trader`s Room)
 • ห้ามการใช้ข้อมูลการติดต่อเพื่อรับจดหมายข่าวและข้อเสนอทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ลูกค้าสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการรับการแจ้งเตือนดังกล่าวในห้องของผู้ซื้อขายเมื่อเลือก `การสมัคร` จากจดหมายข่าวและข้อเสนอลูกค้าสามารถยกเลิกการสมัครได้โดยตรงจากอีเมลที่ได้รับ
 • demand cessation of Processing their Personal Data if the Processing occurs to executed unlawfully meaning that AM PTY lacks the legal basis for processing such data. AM has no right to process the Client Data unless AM PTY’s interests outweigh the potential restriction of the Client’s rights (e.g. performance of general legal obligations);
 • เรียกร้องให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลหาก AM PTY ขาดสิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวหรือประมวลผลข้อมูลตามความยินยอมของลูกค้าและลูกค้าถอนการยินยอม ไม่สามารถร้องขอการลบในขอบเขตที่ AM มีสิทธิ์หรือภาระผูกพันในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (เช่นสำหรับการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายการทำสัญญาการใช้ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย) การร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดการปิดบัญชีการลบข้อมูลออกจากการประมวลผลที่ดำเนินการอยู่และการยุติความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • ได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าได้ส่งไปยัง AM PTY และกำลังประมวลผลบนพื้นฐานของความยินยอมหรือเพื่อการปฏิบัติตามข้อตกลงของลูกค้าในรูปแบบสากลที่สามารถอ่านได้ทางอิเล็กทรอนิกส์และถ้าเป็นไปได้ทางเทคนิคส่งต่อข้อมูลไปยังบริการอื่น ผู้ให้บริการ. ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลไปยังบุคคลที่สามจะต้องรับคำแนะนำเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนจากลูกค้า ลูกค้าต้องยอมรับว่าการพกพาข้อมูลสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่รวบรวมไว้เพื่อสรุปข้อตกลงของลูกค้าหรือรวบรวมตามความยินยอมที่ได้รับจากลูกค้า
 • object decisions that have been assumed automatically without human interaction.

9. CONTACT DETAILS

9.1 หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับหลักการประมวลผลข้อมูลของ AM PTY หรือคุณไม่พอใจกับวิธีที่ AM PTY จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคุณสามารถติดต่อเราเพื่อตอบคำถามและ / หรือแก้ไขข้อกังวลของคุณ รายละเอียดการติดต่อทั่วไปของ AM PTY มีอยู่ในเว็บไซต์: www.admiralmarkets.com.au เลือกหน้า "ติดต่อเรา"

9.2 AM PTY will acknowledge your complaint within 7 days. AM PTY will provide you with a decision on your complaint within 30 days.

9.3 หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจาก AM PTY คุณสามารถร้องเรียนต่อ Privacy Commissioner ซึ่งสามารถติดต่อได้ที่ www.oaic.gov.au หรือ 1300 363 992

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ