เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

ETFs

Learn how to incorporate exchange-traded funds (or ETFs) into your trading and investment strategy. What are the best techniques for trading ETFs? Is it better to trade an ETF, or an ETF CFD? What are the best ETFs of the year? Discover all this and more.

ETF คืออะไร : แนะนำการลงทุนกองทุน ETF ต่างประเทศที่น่าสนใจ

ETF คือ กองทุนรวม ที่จะรวม "กลุ่มของหุ้น" หรือกลุ่มของตราสารทางการเงิน เข้ามารวมเป็นหน่วยการลงทุนเดียวกัน ทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนบน "หน่วยลงทุน"

วิธีการลงทุนใน MSCI Index

MSCI Index คือดัชนีวัดผลการดำเนินงานของตลาดหุ้น โดยทั่วไป ดัชนีนี้ติดตามผลการดำเนินงานของหุ้นของกลุ่มบริษัท/ตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดภายในภูมิภาคหรือหมวดหมู่

MSCI Emerging Markets Index คืออะไร? : วิธีการลงทุนในตลาดเกิดใหม่

MSCI Emerging Markets Index คือดัชนีวัดผลตอบแทนของตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศ Emerging Markets หรือที่เรียกว่า ตลาดเกิดใหม่ ดัชนีดังกล่าวถูกพัฒนาขึ้นในปี 1988

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ