Admiral Markets Group ประกอบด้วยบริษัทต่อไปนี้:

Admiral Markets UK Ltd

กำกับดูแลโดย Financial Conduct Authority (FCA)
  • เลเวอเรจสูงสุดถึง
    1:30 สำหรับลูกค้ารายย่อย
    1:500 สำหรับลูกค้ามืออาชีพ
  • การคุ้มครอง FSCS
  • การคุ้มครองจากยอดคงเหลือติดลบ
ดำเนินการต่อ
Selecting one of these regulators/investment firms will display the corresponding information across the entire website. If you would like to display information for a different regulator/investment firm, please select it.
Selecting one of these regulators/investment firms will display the corresponding information across the entire website. If you would like to display information for a different regulator/investment firm, please select it.

การศึกษา

หนังสือ, เว็บบินาร์, งานสัมมนา และฐานความรู้ คุณสามารถดึงข้อมูลความรู้ไปใช้ในรูปแบบใดๆ ก็ได้ที่คุณต้องการ

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ