การกำกับดูแล

Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) ถือใบอนุญาต Australian Financial Services Licence (AFSL) เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการทางการเงินในออสเตรเลีย ซึ่งจำกัดเฉพาะบริการทางการเงินที่ครอบคลุมโดย AFSL เลขที่ 410681 ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Admiral Markets Pty Ltd (www.admiralmarkets.com.au) ไม่มีเจตนานำมาใช้กับผู้อยู่อาศัยในประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ซึ่งการเผยแพร่หรือการใช้งานดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น

Admiral Markets ใช้ผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อเสริมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานและการบัญชีเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

ประโยชน์ของการเทรดกับ Admiral Markets

  • ผู้ถือ Australian Financial Services หมายเลข 410681
  • จากประเทศออสเตรเลียโดยมีสำนักงานจริงตั้งอยู่ในซิดนีย์
  • เราให้บริการทั้งบัญชีทรัสต์แยกต่างหากสำหรับลูกค้า (Segregated Trust Accounts) พร้อมกับบัญชีทรัสต์หลักประกัน (Security Trust Account) ที่ถืออยู่กับธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย
  • สมาชิกของโครงการแก้ไขข้อพิพาทภายนอก – AFCA
  • มีการตรวจสอบจากภายนอก
  • มีความปลอดภัยทางการเงิน

การแยกเงินทุนของลูกค้าออกต่างหาก

เมื่อคุณโอนเงินเข้าบัญชีเทรดที่ Admiral Markets เงินเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในบัญชีทรัสต์แยกต่างหากสำหรับลูกค้าที่ National Australia Bank (NAB) ธนาคารของออสเตรเลีย กระบวนการของ Admiral Markets ทำให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกฎ Australian Client Money ที่ระบุไว้ในส่วน 7.8 ของพระราชบัญญัติบริษัท (Corporations Act) นอกจากนี้ Admiral Markets ยังปฏิบัติตามนโยบายที่เข้มงวดของตนเองเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและการดำเนินการในบัญชีเงินของลูกค้า

ที่ Admiral Markets เงินของลูกค้าแยกจากเงินของเราเองต่างหาก Admiral Markets จะไม่ใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยเงินทุนของลูกค้าจะอยู่ในบัญชีทรัสต์แยกต่างหากสำหรับลูกค้านอกเสียจากว่าเราจะได้รับสิทธิ์ต่อเงินทุนนั้นในฐานะค่าธรรมเนียมหรือเป็นส่วนหนึ่งของการขาดทุนจากการซื้อขายของคุณ Admiral Markets ยังได้เลือกจัดตั้งบัญชีทรัสต์หลักประกันเพิ่มเติมเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเงินของลูกค้าและประโยชน์ของบัญชีทรัสต์หลักประกันของเราสามารถดูได้ในคำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเรา

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ