Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?

Admirals
35 Min branje

V tem članku si bomo pogledali različne vrste finančnih trgov na katerih lahko trgujete, pogledali si bomo, kaj se je bistvenega dogajalo na teh trgih v zadnjem obdobju in kateri bi lahko bili potencialno najbolj zanimivi za naložbe v letu 2022. izvedeli boste tudi, kako lahko začnete s trgovanje na finančnih trgih in to popolnoma brez tveganja v zgolj nekaj korakih, predstavili pa vam bomo tudi strategijo online trgovanja, ki jo boste lahko začeli nemudoma uporabljati.

Finančni trgi - predstavitev

Finančni trg je kraj, kjer se trguje s finančnimi instrumenti, tako na nacionalnem kot globalnem nivoju. Trgovalci kupujejo in prodajajo finančne instrumente z namenom ustvarjanja dobička, pri čemur želijo v čim večji možni meri omejiti tveganja.

Veliko trgovalcev se osredotoča na trgovanje na enem samem finančnem trgu, recimo z delnicami ali CFD-ji. Je pa kljub temu pomembno, da imamo pregled tudi nad drugimi finančnimi trgi in poznamo možnosti trgovanja tudi na teh trgih, saj so ti med seboj povezani in vplivajo eden na drugega. V nadaljevanju si bomo pogledali najpomembnejše finančne trge ter pojasnili njihovo globalno vlogo.

Kaj so finančni trgi?

Finančni trgi se v svojem bistvu ne razlikujejo kaj dosti od običajnih trgov, kjer se kupujejo in prodajajo izdelki. Glavna razlika je pač v tem, da se ne trguje z zelenjavo, oblačili, računalniki v zameno za neko denarno valute, temveč se v primeru trgovanja na finančnih trgih trguje s finančnimi instrumenti. V zadnjih desetletjih smo bili priča strmemu razvoju finančnih trgov in posledično so se razvili številni finančni instrumenti.

Finančni trgi: Poznamo različne vrste

 • Forex – poznan tudi kot FX ali valutni trg.
 • Kapitalski trg – na njem se trguje z delnicami in obveznicami.
 • Trg izvedenih finančnih instrumentov – kot so CFD-ji (Contracts for Difference).
 • Surovinski trgi – za trgovanje z zlatom, srebrom ali nafto.
 • Denarni trgi – za trgovanje s kratkoročnimi dolžniškimi instrumenti.
 • Hipotekarni trgi – trgovanje z dolgoročnimi posojili.
 • Zavarovalniški trgi – prenos tveganja ob plačilu premije.

Nekateri izmed navedenih finančnih trgov so že po svoji naravi bolj dolgoročno usmerjeni, drugi bolj kratkoročni, pri nekaterih pa gre za kombinacijo obojega. Hipotekarni trgi so recimo bolj dolgoročne narave, medtem ko so denarni trgi bolj kratkoročni. Valute, delnice, surovine in CFD-ji so naložbe, ki se lahko trgujejo tako dolgoročno kot kratkoročno. Profesionalni trgovalci se odločijo za investiranje ali trgovanje, odvisno pač od njihovega pristopa in stila trgovanja.

Če želite nadgraditi vaše znanje glede analiziranja finančnih trgov in na sploh o finančnih trgih, potem se lahko prijavite na BREZPLAČNI online tečaj 'Zero to Hero', ki vam bo pomagal na poti trgovanja na Forex ali CFD trgu, od izbora naložbe do izvršitve, v vsega 21 dneh. Kliknite na oglas spodaj in se registrirajte BREZPLAČNO!

Zero to Hero

Naučite se trgovati v 20 dneh, od osnov do izvedbe

Finančni trgi in njihova vloga

Finančni trgi igrajo pomembno vlogo v gospodarstvu in imajo šest osnovnih funkcij:

 • Določanje cene
 • Zagotavljanje likvidnosti
 • Zagotavljanje učinkovitosti (npr. transakcijski stroški)
 • Tradicionalno posojanje in najemanje
 • Informacije o denarnem toku
 • Deljenje tveganja

Finančne institucije pomagajo olajšati pretok in gibanje kapitala na globalnih trgih znotraj celotnega finančnega sistema. Med temi institucijami so komercialne banke, investicijske banke, centralne banke, zavarovalniške družbe, borzno posredniške družbe in celo ne-bančne finančne institucije, kot so kreditne zadruge.

Vloga finančnih trgov se skozi celotno zgodovino ni spremenila. Je pa razvoj tehnologije vplival na večjo prepletenost mednarodnih finančnih trgov. In prav zaradi tega so svetovni finančnih trgi v zadnjem obdobju hitro rasli in se širili.

Finančni trgi danes

Na splošno gledano so finančni trgi podpirali mednarodno trgovino in globalno gospodarstvo več kot zadnjih 100 let. Še posebej to velja za zadnjih 25 let, ko so finančni trgi postali kompleksnejši, bolj sofisticirani in pomembnejši.

V začetku 21. stoletja so globalni finančni trgi postali bolj dinamični in se hitreje spreminjajo. Dandanes je manj nadzora nad transferjem kapitala, več je globalnih transakcij in na splošno je več tudi plačilnih transakcij.

Velike spremembe se dogajajo tudi na področju mednarodnega pretoka kapitala, razvoju novih finančnih instrumentov (kot so npr. kriptovalute) in novih tehnologij. Vse to vodi k naprednejšim finančnim trgom in metodam.

Čeprav zgoraj navedeni trendi veljajo za finančne trge na splošno, ima vsak posamezni finančni trg svoj trend. V nadaljevanju bomo povedali nekaj o trendih na Forex in delniških trgih.

Finančni trgi: Valutni trg - Forex

Valutni trg je postal zelo priljubljen v zadnjih nekaj desetletjih in je zabeležil tudi enormno rast prometa. Naslednje številke jasno prikazujejo trend v zadnjih 30 letih:

 • 1977 - 5 milijard dolarjev
 • 1987 - 600 milijard dolarjev
 • 1992 - 1 bilijon dolarjev
 • 2001 - 1.5 bilijona dolarjev
 • 2007 - 3 bilijone dolarjev
 • 2010 - 4 bilijone dolarjev
 • 2013 - 5.3 bilijona dolarjev
 • 2017 - 5.5 bilijona dolarjev

Kot lahko vidite, se je promet z valutami na Forex trgu povečal za faktor 1000 v 40 letih. Samo med letom 2001 in 2017 se je povečal za 267%, med letoma 2010 in 2017 za 40%. Te impresivne številke kažejo na to, kako pomemben je postal valutni trg.

Finančni trgi: Delniški trg

Izjemno pozitiven trend rasti prometa je prisoten tudi na globalnih delniških trgih, znotraj katerih so ameriške borze postale bistveno bolj pomembne od borz preostalega sveta. Ameriški delniški trg je veliki zmagovalec na borznih trgih 20. stoletja, glede na pisanje avtorjev: Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton v knjigi 'Triumph of the Optimists (2002)'. Njihova raziskava razkriva tri pomembne spremembe, ki so se zgodile v zadnjih 100 letih:

 • ZDA so dosegle dominanco na trgu.
 • Prišlo je do združevanja trgov.
 • Prišlo je do rotacije panog (le te se kažejo dolgoročno).

V nadaljevanju prikazujemo nekaj grafikonov, ki ponazarjajo spremembe na svetovnih delniških trgih glede na leti 1899 in 2016:

Vir: Yahoo Finance 27.11.2019

Grafikona zgoraj prikazujeta, kako je ameriški delniški trgi pridobil na tržnem deležu iz 15% leta 1899 na 53,2% v letu 2016. Tržni delež borz v ZDA se je več kot potrojil.

Borze v Veliki Britaniji so izgubile tržni delež iz 25% na 6,2%, tudi nemške borze so utrpele upad tržnega deleža iz 13% na 3,1%. Nekatere države so celo izpadle iz seznama, spet druge so se na novo pojavile.

Kanada na primer ni bila na seznamu leta 1899, je pa imela v letu 2016 že 2,9% tržni delež. Še bolj v oči bode primer Japonske, ki prav tako ni bila na seznamu leta 1899, je pa znašal njen tržni delež v letu 2016 kar 8,4%.

Panoge na delniških trgih

Pomembnost panog med leti 1900 in 2017 se je močno spremenila. Panoge, ki so bile med zelo pomembnimi leta 1900, kot npr. železnice, so sto let kasneje močno izgubile na tržnem deležu.

Vir: Yahoo Finance 27.11.2019

V ZDA so železnice dominirale na delniških trgih, saj je ta panoga predstavljala več kot 50% tržni delež. V letu 2017 je tržni delež te iste panoge upadel na zgolj nekaj odstotkov. So pa nekatere druge panoge, kot so npr. finančni sektor in zdravstvo močno pridobile na tržnem deležu, saj gre za pomembne panoge v letu 2017, medtem ko jih leta 1900 skoraj da ni bilo na seznamu.

Trendi preteklega stoletja pa se seveda ne bodo nujno nadaljevali v to stoletje. Na srečo trgovalcem ni potrebno vedeti, kakšna bo situacija čez 100 let, saj lahko preprosto trgujejo na krajših časovnih obdobjih. Na vsak način je lažje predvideti, kaj se bo dogajalo na finančnih trgih na kratek kot na dolgi rok, še posebej pri analiziranju celotnega stoletja.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals trgujete s CFD-ji na javno kotirajoča podjetja v najrazličnejših panogah, kot npr. v bančništvu, tehnologiji ali energetiki? S pomočjo MetaTrader 5 trgovalne platforme si lahko ogledate tečaj gibanja posamezne delnice v različnih časovnih intervalih, od 1 minute do 1 meseca, kar vam je lahko v pomoč tako pri kratkoročnem kot dolgoročnem trgovanju.

V nadaljevanju tega članka si bomo med drugim pogledali, kako začeti s trgovanjem na finančnih trgih preko Admirals in kako oddati naročilo preko MetaTrader 5 trgovalne platforme. Lahko pa si že sedaj popolnoma brezplačno namestite trgovalno platformo, saj boste tako lažje sledili primerom v nadaljevanju tega članka. Za začetek postopka namestitve preprosto kliknite na oglas spodaj:

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Spodnja tabela prikazuje, kako se je skozi leta spremenila utež posameznih panog glede na promet trgovanja z delnicami na ameriških borzah:

Uteži panog v ZDA – 1900

Panoga

1900

2000

Razlika

Železnice

62.8%

0.2%

-62.6%

Bančništvo in finance

6.7%

12.9%

6.2%

Rudarstvo

0.0%

0.0%

0.0%

Tekstilna industrija

0.7%

0.2%

-0.5%

Železo, premog, jeklo

5.2%

0.3%

-4.9%

Pivovarne in destilarne

0.3%

0.4%

0.1%

Javne službe

4.8%

3.8%

-1.0%

Telegrafija in telefonija

3.9%

5.6%

1.7%

Zavarovalništvo

0.0%

4.9%

4.9%

Drugi transport

3.7%

0.5%

-3.2%

Kemija

0.5%

1.2%

0.7%

Proizvodnja hrane

2.5%

1.2%

-1.3%

Trgovina

01.%

5.6%

5.5%

Tobačna industrija

4.0%

0.8%

-3.2%

Druge manjše panoge leta 1900

4.8%

62.4%

57.6%

Skupaj

100.0%

100.0%

 

Vir: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson, et al.''

Uteži panog v ZDA - 2000

Panoga

2000

1900

Razlika

Informacijska tehnologija

23.1%

0.0%

23.1%

Bančništvo in finance

12.9%

6.7%

6.2%

Farmacija

11.2%

0.0%

6.2%

Telekomunikacije

5.6%

3.9%

1.7%

Trgovina

5.6%

0.1%

5.5%

Nafta in plin

5.2%

0.0%

5.2%

Raznolika industrija

5.1%

0.0%

5.1%

Zavarovalništvo

4.9%

0.0%

4.9%

Javne službe

3.8%

4.8%

-1.0%

Mediji in fotografija

2.5%

0.0%

2.5%

Pivovarne in destilarne

0.4%

0.3%

0.1%

Rudarstvo

0.0%

0.0%

0.0%

Druge manjše panoge leta 2000

19.7%

84.2%

-64.5%

Skupaj

100.0%

100.0%

 

Podobne panoge leta 2000 in 1900

Vir: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson, et al.''

Različne vrste finančnih trgov

V tem delu članka si bomo pogledali različne vrste finančnih trgov.

Finančni trgi: Forex

Kot smo že povedali, je bila rast Forex trga v zadnjih 40 letih izjemna, saj se je promet povečal iz 5 milijard dolarjev leta 1977 na več kot 5 bilijonov dolarjev leta 2017. Med pomembnejšimi dejavniki za takšno rast velja izpostaviti:

 • Razvoj računalniške tehnologije.
 • Večja volatilnost tečajev.
 • Lažji dostop do finančnih trgov preko brokerjev.
 • Širši nabor trgovalni orodij in dostop do informacij.

Forex je trg, ki privlači tako kratkoročne kot dolgoročne trgovalce, odprt je 24 ur na dan, 5 dni v tednu. Več o tem, kako trgovati na Forex trgu si lahko preberete v 'Forex 101' online tečaju, ki ga ponuja Admirals. Kliknite na oglas spodaj in se prijavite popolnoma BREZPLAČNO!

Trgujte na trgih z zaupanjem

Ekskluzivni izobraževalni viri za vse trgovce

Finančni trgi: Trg izvedenih finančnih instrumentov

Izvedeni finančni instrumenti so povezani z osnovno dobrino in se pogosto uporabljajo kot zaščita pred neželenimi spremembami cene. Opcije, terminske pogodbe in CFD-ji so primeri izvedenih finančnih instrumentov. Špekulanti lahko uporabljajo te instrumente za zaščito pred tveganjem, ali pa za ustvarjanje dobička.

Finančni trgi: Trg surovin

Surovinski trg sestavljajo trde surovine, kot so zlato in nafta, ter mehke surovine, kot so kmetijski in živalski izdelki. Vlagatelji in trgovalci lahko trgujejo s surovinami neposredno ali posredno, preko nakupa opcij, terminskih pogodb in CFD-jev.

Finančni trgi: Delniški trgi

Delniški trgi vključujejo trgovanje z delnicami in obveznicami (tako z obveznicami zasebnega kot javnega sektorja). Obstaja primarni trg, kjer podjetja in vlade izdajajo nove finančne instrumente, ter sekundarni trg, kjer se potem trguje s predhodno izdanimi delnicami in obveznicami.

Finančni trgi: Zavarovalniški in hipotekarni trgi

Hipotekarni trgi vključujejo dolgoročna posojila, ki so odobrena z namenom nakupa nepremičnine. S temi posojili se lahko trguje na sekundarnem hipotekarnem trgu. Zavarovalniški trgi pa vključujejo zavarovalnico in zavarovano osebo, med katerima se tveganje prenese ob plačilu določene premije. Zavarovalnice imajo velike denarne rezerve, ki jih vlagajo v delnice, obveznice in izvedene finančne instrumente.

Finančni trgi: Denarni trgi

Denarni trgi se osredotočajo na zelo kratkoročne dolgove ter vključujejo tako lokalne kot tiste od centralne banke. Banke si med seboj posojajo denar zaradi kratkoročnih likvidnostnih razlogov. Centralne banke so pogosto v vlogi zadnjega posojilodajalca.

Finančnih trgi in trendi

Med več kot 3000 različnimi finančnimi instrument v ponudbi Admirals, s katerimi lahko trgujete, se je dobro zavedati določenih trendov. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj trendov po trgih, ki jih delimo v naslednje kategorije:

 1. Valutni trg - Forex
 2. Delniški trgi
 3. Evropske borze
 4. Azijske borze
 5. Ameriške borze

Uspešnost pri trgovanju ni povezana zgolj z zaznavanjem pravih trendov na finančnih trgih. Nenazadnje se trendi lahko tudi obrnejo. Ustrezno upravljanje tveganje je ključen element dolgoročno uspešnega trgovanja. Več o tem si lahko preberete v članku: 'Upravljanje tveganja pri trgovanju z valutami in CFD-ji'.

Trendi na Forex trgu 

#1 Se morajo valutni trgovalci pripravit na veliko spremembo v tečaju ameriškega dolarja? JP Morganov globalni valutni indeks volatilnost že kaže tako.

Sredi leta 2019 je slabo poznan indeks, ki meri volatilnost valutnih tečajev, opozoril na skorajšnjo eksplozijo pri tečaju ameriškega dolarja. V zadnjih 25 letih je 'JP Morgan Global FX Volatility Index' samo trikrat opozoril na več kot 10% spremembo tečaja ameriškega dolarja (včasih navzgor in včasih navzdol).

Ta isti indeks danes kotira na najnižjih nivojih v zadnjih petih letih, s čimer ponovno opozarja na podobno situacijo. Sam JP Morgan indeks je sicer zelo preprost. Njegov namen je meriti volatilnost opcij na košarico različnih valutnih parov, od glavnih do bolj eksotičnih. Ker je vrednost indeksa trenutno na petletnem dnu, pomeni, da je volatilnost tečajev na zgodovinsko zelo nizkem nivoju.

Podoben indeks, ki ga izračunava Deutsche Bank, je prav tako na najnižjem nivoju v zadnjih petih letih. Nizke obrestne mere po vsem svetu so povzročile povečano povpraševanje po delnicah, zato so njihovi tečaji precej visoko, medtem ko je volatilnost na valutnih trgih zelo nizka. Zakaj je to pomembno?

Glede na podatke Bloomberga, se je vedno, ko je bil JP Morgan Global FX Volatility Index tako nizko, kot se tudi trenutno nahaja, v naslednjih šestih mesecih zgodila eksplozija tečaja in sprememba za okoli 10%. Morate pa se zavedati, da gre zgolj za mero volatilnosti, ki pa ne določa smeri (rast ali padec)! Zato si velja še nekoliko podrobneje pogledati indeks ameriškega dolarja.

Top finančni trgi: Kako trgovati z indeksom ameriškega dolarja?

Indeks ameriškega dolarja meri vrednost ameriškega dolarja napram izbrani košarici tujih valut. Indeks spremljajo in trgujejo številni trgovalci in upravljalci skladov po vsem svetu. Več o tem si lahko preberete v članku: 'Kako trgovati z indeksom ameriškega dolarja?'.

Od leta 2017 je indeks ameriškega dolarja postopoma rasel, za kar gre zahvala politiki ameriške centralne banke (FED). Ko je FED dvigoval obrestne mere, se je privlačnost ameriškega dolarja povečala tako s strani domačih kot tujih kupcev, kar prikazuje tudi mesečni grafikon spodaj:

Vir: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, USDX_Z9, mesečno - obdobje: Pripravljeno januar 2021, am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Več o različnih indikatorjih si lahko preberete v članku o tehničnih analizah.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, USDX_Z9, tedensko - obdobje: pripravljeno februar 2021, GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Doslej pri indeksu ameriškega dolarja še ni prišlo do 10% spremembe, kot se je to zgodilo v preteklosti, kadar je bila vrednost indeksa 'JP Morgan Global FX Volatility Index' na zgodovinsko nizkih nivojih. Če bo prišlo do okrevanja globalnega gospodarstva, potem lahko pričakujemo ukrepanje glavnih centralnih bank po svetu. Ameriška centralna banka bo na nek način omejena pri svojih ukrepih glede ključne obrestne mere in sicer zaradi predsedniških volitev v letu 2020.

S tehničnega vidika bodo trgovalci spremljali morebitno potrditev trenda ob preboju naraščajočega trikotnika, ki se je oblikoval na tedenskem grafikonu, kot je prikazano spodaj:

Vir: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, USDX_Z9, tedensko - obdobje: pripravljeno februar 2021 am GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Preboj vodoravnega odpornega nivoja in zadržanje tečaja nad tem nivojem bi sugeriral kupcem vstop v pozicijo in potencialno rast proti 17-letnemu vrhu pri tečaju 103,80 dolarja, ki je bil dosežen 1.1.2017. To bi pomenilo rast v višini 5%.

Preboj in zadržanje tečaja pod spodnjim podpornim nivojem naraščajočega trikotnika pa bi pomenil vstop prodajalcev na trg, zaradi česar bi bil tečaj pod pritiskom in bi verjetno upadel do najnižjih nivojev iz leta 2018. To bi pomenilo približno 10% padec.

Glede na tehnično, fundamentalno in politično dogajanje, bi lahko bilo leto 2021 zelo zanimivo leto za valutne trgovalce. Kako pa boste vi trgovali z valutami v prihajajočem letu?

Eden izmed načinov je lahko, da še izboljšate vaše trgovalne spretnosti ter preizkusite vaše trgovalne ideje v okolju brez kakršnegakoli tveganja. Admirals vam omogoča odprtje BREZPLAČNEGA demo trgovalnega računa, tako da boste lahko vadili in testirali vaše ideje, brez da bi pri tem tvegali izgubo vašega denarja.

Kliknite na oglas spodaj in si odprite brezplačni demo trgovalni račun še danes!

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

TOP Evropski finančni trgi in trendi 

#1 Bo indeks DAX 30 nadaljeval večletno rast na finančnih trgih?

Samo leta 2018 je nemški delniški indeks DAX 30 prekinil šestletno rast tečaja in padel v medvedji trend. Indeks je tega leta izgubil 20%, potem ko je 23.1.2018 dosegel zgodovinski vrh. V letu 2019 pa se je nemško gospodarstvo ponovno okrepilo in s tem oživilo tudi delniški indeks DAX 30, ki se trenutno nahaja približno 30% višje, kot na začetku leta.

Ali se bo trend večletne rasti nadaljeval v leto 2021? Najvišja končna vrednost je bila 13.783,89, dosežena 17. februarja 2020. Rekorde smo že videli tudi v leto 2021, kako visoko pa lahko sežejo, pa bo pokazal čas.

Nemški delniški trg bi lahko užival rast tudi na račun podpore s strani evropske centralne banke (ECB), ki je septembra 2019 že najavila nov cikel kvantitativnega sproščanja. S tem ukrepom bo ECB vsak mesec odkupila za 20 milijard evrov vrednih obveznic in tako stimulirala gospodarstvo Evropske unije.

Gre za podoben ukrep, kot so ga praktično po vsem svetu sprejemale centralne banke leta 2008 po nastopu finančne krize, kar pa se na koncu za številne finančne ministre evropskih držav ni najbolje končalo. Kakorkoli, dolgoročni grafikon gibanja tečaja indeksa DAX 30 jasno nakazuje rastoči trend in premoč kupcev nad prodajalci:

Vir: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, DAX30, mesečno - obdobje: pripravljeno februar 2021 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V grafikonu zgoraj je jasno razvidna dolgoročna rast tečaja indeksa DAX 30 znotraj vzorca, ki mu pravimo tudi kanal (prikazan z rastočima modrima črtama). Trgovalci običajno ti dve črti kanala smatrajo kot podporno odporne nivoje. Po odboju tečaja od spodnje podporne linije v začetku leta 2019 narekuje, da trgovalci pričakujejo, da se bo v nadaljevanju tečaj ponovno približal zgornjemu odpornemu nivoju.

Takšna rast tečaja indeksa DAX 30 se verjetno ne bo zgodila enosmerno, obstajajo pa močni fundamentalni in tehničnih razlogi, da bi v letu 2021 prišlo do preboja vrednosti indeksa do novih najvišjih zgodovinskih nivojev. Kako boste vi trgovali indeks DAX 30 v letu 2021?

Kako začeti s trgovanjem na finančnih trgih?

Čeprav vsi finančni trgi ne omogočajo trgovanja, lahko stranke Admirals trgujejo z več kot 3.000 finančnimi instrumenti, ki pokrivajo različne naložbene razrede, kot so Forex, CFD-ji na delnice, CFD-ji na surovine, CFD-ji na kriptovalute, CFD-ji na delniške indekse, idr..

Najprej pa si morate odpreti trgovalni račun pri Admirals (demo ali pravi) in si brezplačno namestiti trgovalno platformo MetaTrader, tako da boste lahko potencialne naložbene priložnosti za leto 2020 tudi grafično analizirali.

Da bi lahko začeli trgovati na finančnih trgih, sledite naslednjim trem preprostim korakom:

 • 1.Odprite si Admirals trgovalni račun.
 • 2.Namestite si trgovalno platformo.
 • 3.Izvršite vaše prvo naročilo!

Kako odpreti Admira Markets trgovalni račun za pričetek trgovanja na finančnih trgih?

Če tega še niste naredili, potem je sedaj čas, da sledite postopku v nadaljevanju in si odprete trgovalni račun. Če pa imate trgovalni račun že odprt, potem preskočite ta del in nadaljujte z naslednjim poglavjem, kjer pišemo o tem, kako si namestiti trgovalno platformo.

Za odprtje trgovalnega računa za trgovanje na finančnih trgih, morate najprej obiskati domačo stran AdmiralMarkets.si , tam pa kliknite na gumb za odprtje novega računa 'Ustvarite račun na desni strani zgoraj':

Registracijo za pravi ali demo trgovalni račun opravite preprosto tako, da izpolnite podatke v obrazcu, kot so vaše ime, priimek in geslo:

Tako po registraciji boste dobili dostop do Trgovalne sobe. Tu imate potem možnost izbora odprtja pravega ali demo trgovalnega računa:

Po kliku na zeleni gumb za odprtje računa 'Odprite račun', se vam bo pokazala možnost izbora vrste računa, ki ga želite odpreti. Za investiranje na finančnih trgih je najbolje, da si izberete Trade.MT5 račun, saj vam bo ta račun omogočal najširše možnosti investiranja v valute, delnice, indekse, ETF-je, survine in kriptovalute.

Za dokončanje postopka odprtja Trade.MT5 računa morate izpolniti za to predvidene obrazce in predložiti zahtevane dokumente ter opraviti identifikacijo. Ko bo vaša vloga odobrena, boste lahko začeli z nameščanjem trgovalne platforme MetaTrader 5.

Kako si namestiti trgovalno platformo MetaTrader 5 za trgivanje na finančnih trgih?

V trgovalni sobi (Trader's Room) se premaknite na dno strani in izberite povezavo do MetaTrader 5 za PC ali MetaTrader 5 za Mac, odvisno od vašega operacijskega sistema:

Nato preprosto sledite postopku in si namestite trgovalno platformo MetaTrader 5 na vaš računalnik.

Primer Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje tečaj delnice Appla, MACD in Stohastic tehnična indikatorja, seznam simbolov, ki prikazuje različne možnosti investiranja po regijah in okno za oddajo naročila.

Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Kako izvesti vaše prvo trgovanje na finančnih trgih preko platforme MetaTrader 5?

Odprite vašo trgovalno platformo za trgovanje na finančnih trgih in sledite naslednjim korakom za oddajo naročila:

 1. Odprite okno 'Market Watch' tako da kliknete 'View' v zgornji menijski vrstici ali tako, da pritisnete Ctrl+M na tipkovnici. Na ta način boste na levi strani od grafikona odprli seznam simbolov.
 2. Z desnim klikom na miški v oknu 'Market Watch' izberite možnost 'Symbols' ali pritisnite Ctrl+U na tipkovnici.
 3. To vam bo odprlo okno z vsemi simboli, s katerimi je mogoče trgovati, kot je prikazano spodaj na sliki. Od tu si lahko v 'Market Watch' okno dodate poljubno število simbolov po vaši izbiri, enostavno tako, da simbol poiščete in potem kliknete 'Show Symbol'.

Primer Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje okno s simboli (Symbols).

Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Ko končate s postopkom dodajanja simbolov kliknite gumb OK in sedaj so vam novo dodani simboli na voljo v oknu 'Market Watch'. Da bi prikazali grafikon delnice posameznega podjetja, enostavno kliknite na levi miškin gumb v oknu s simboli 'Market Watch' ter simbol povlecite na področje grafikona. Tu pa lahko sedaj odprete novo naročilo in sicer po sledečem postopku:

 1. Desni miškin klik v grafikon.
 2. Izberite 'Trading'.
 3. Izberite 'New Order' ali pritisnite tipko F9 na tipkovnici.
 4. Odprlo se bo okno za vnos podatkov naročila, kot so cena vstopa v pozicijo (entry price), nivo zaščite (stop loss), nivo realizacije dobička (take profit) in seveda količina (volume).

Primer Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki prikazuje okno za oddajo naročila.

Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

 

Sedaj, ko veste več o globalnih finančnih trgih na splošno, kako trgovati na njih, kako si ogledati grafikone gibanja tečajev in kako oddati naročilo na različnih trgih, je naslednji korak da vašo pozornost usmerite v analiziranje najobetavnejših naložbenih priložnosti.

Skrivnost online trgovanja na finančnih trgih v letu 2021

Za vsakega trgovalca je zelo pomembno, da ima na voljo ustrezna orodja in finančne produkte, če želi uspešno trgovati na finančnih trgih. Pomembna sta torej trgovalna platforma in nabor finančnih instrumentov.

Trgovalna platforma

Ustrezen grafični prikaz trgovanja z določenim vrednostnim papirjem je ključnega pomena za vsakega trgovalca, ne glede na to, ali je usmerjen v dolgoročne ali kratkoročne naložbe. Grafikoni namreč pogosto razkrivajo ponavljajoče se vzorce, ki so do neke mere predvidljivi in jih posledično trgovalci upoštevajo pri sprejemanju svojih trgovalnih odločitev.

Še bolj pomembno pa je, da vam je omogočeno trgovanje neposredno iz grafikona (celotna funkcionalnost vam je torej na voljo v eni sami platformi). MetaTrader trgovalna platforma velja za eno najboljših na svetu in jo uporabljajo številni trgovalci na finančnih trgih.

Predvidevamo, da ste si sedaj že namestili eno izmed različic Admirals MetaTrader trgovalne platforme, ki so na voljo:

Če bi se radi čim bolje opremili za trgovanje v letu 2020, potem vam svetujemo, da nadgradite vašo MetaTrader trgovalno platformo in si namestite še brezplačni Admirals MetaTrader Supreme Edition vtičnik.

To vam bo omogočilo dostop do dodatnih funkcionalnosti, kot so korelacijska matrika, gradnik globalnega menja, mini terminalno okno za napredno oddajanje naročil in številni napredni tehnični indikatorji. Uporabniki MetaTrader Supreme Edition vtičnika imajo tudi popolnoma brezplačen dostop do analiz in signalov 'Trading Central', kot sta indikatorja Trading Central Featured Ideas™ in Trading Central Technical Insight™.

Primer Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition trgovalne platforme, ki prikazuje indikator Trading Central Featured Ideas™.

Za popolnoma brezplačno nadgradnjo vaše MetaTrader trgovalne platforme s Supreme Edition dodatkov, preprosto kliknite na oglas spodaj:

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu

Več o možnostih uporabe Trading Central analitike v MetaTrader Supreme Edition platformi si poglejte tukaj!

Nabor finančnih instrumentov

Ne glede na to, ali ste trgovalec z valutami ali delnicami, je vedno dobro imeti možnost kupovati in prodajati različne finančne instrumente, saj se razmere na trgih hitro spreminjajo. Trgovanje s CFD-ji (Contracts for Difference) omogoča trgovalcem špekulirati na rastočih in padajočih trgih, brez da bi dejansko imeli v lasti osnovno dobrino.

Trgovanje s CFD-ji na finančnih trgih prinaša še nekatere druge prednosti, kot so:

 • Vzvod – običajne stranke lahko trgujejo pozicije, ki so do 5x večje od njihovega razpoložljivega stanja na računu. Profesionalne stranke lahko trgujejo celo na podlagi 20-kratnega vzvoda.
 • Trgujete lahko v katerokoli smer – odprete lahko dolgo ali kratko pozicijo na katerikoli delnico. Za 'shoratnje' se ne zaračunavajo kakršnikoli dodatni stroški.
 • Orodja za napredno upravljanje tveganja – uporaba 'stop loss' in 'take profit' nivojev vam omogoča minimizirati tveganje.
 • Dostop do globalnih finančnih trgov, kot so Forex, CFD-ji na delnice, CFD-ji na surovine, CFD-ji na indekse in drugi.

Sedaj ko ste opremljeni s trgovalnimi idejami in orodji, pa si za konec poglejmo še preprosto trgovalno strategijo za trgovanje na finančnih trgih.

Skrivnosti online trgovalna strategija za leto 2021 na finančnih trgih!

Admirals ponuja obsežno knjižnico trgovalnih indikatorjev v MetaTrader trgovalni platformi. Glede na tako širok nabor možnosti, boste potrebovali kar nekaj časa za testiranje. Svetujemo vam, da za te potrebe uporabite MetaTrader demo trgovalni račun. Pomembno je tudi, da trgovalne strategije ne zakomplicirate preveč, raje naj bo preprosta in obvladljiva.

V nadaljevanju si bomo pogledati, kako lahko pri oblikovanju trgovalne strategije kombinirate različne indikatorje in tako postavite dobre temelje za uspešno trgovanje. Ne glede na to ali trgujete na delniškem, CFD ali Forex trgu, vedno je pomembno, da imate trgovalni načrt, ki vam bo pomagal pri smotrni porabi časa za trgovanje.

Trgovanje na podlagi drsečih sredin in cenovnih vzorcev

Trgovalec mora pred izvršitvijo naročila poznati dve zadevi:

 • 1.Verjetno bodočo smer trenda.
 • 2.Signal za vstop v pozicijo ter 'stop loss' in 'take profit' nivoja.

Drseče sredine so dober tehnični indikator za določanje trenda, saj prikazujejo povprečje gibanja tečaja za izbrano obdobje. V primeru dnevnega časovnega intervala na grafikonu, se najpogosteje uporabljajo 10, 20, 50, 100 in 200-dnevna drseča sredina.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, DJI30, dnevno - obdobje: pripravljeno feburar 2021 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Zgornji grafikon prikazuje CFD na delniški indeks Dow Jones 30 ali kratko DJI 30 ter 10 dnevno drsečo sredino v modri barvi. Kadar je trg v naraščajočem trendu, se tečaj giblje nad drsečo sredino. Kadar je trg v padajočem trendu, se tečaj giblje pod padajočo drsečo sredino. V povezavi s tem si lahko ustvarimo sledeča pravila:

 • Če je tečaj nad drsečo sredino = dolga pozicija
 • Če je tečaj pod drsečo sredino = kratka pozicija

Sedaj ko imamo informacijo o trendu, potrebujemo še signal za vstop v pozicijo. Tega dobimo s podrobnim analiziranjem vzorcev svečnikov.

Eden izmed najpogosteje uporabljenih vzorcev svečnikov je t.i. 'pin reversal'.

V primeru bikovskega pin vzorca najprej prodajalci potisnejo tečaj na najnižji nivo, toda kupci se temu uprejo in vrnejo tečaj nazaj v zgornjo polovico svečnika. V primeru medvedjega pin vzorca najprej kupci potisnejo tečaj na najvišji nivo, toda prodajalci se temu uprejo in vrnejo tečaj nazaj v spodnjo polovico svečnika. Vse to lahko dodamo našim pravilom:

 • Če je tečaj nad drsečo sredino IN je prisoten bikovski pin vzorec = dolga pozicija
 • Če je tečaj pod drsečo sredino IN je prisoten medvedji pin vzorec = kratka pozicija

Če se vrnemo nazaj na grafikon DJI 30, ali prepoznate takšne vzorce skupaj s trendom?

Vir: Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition, DJI30, dnevno - obdobje: pripravljeno 02/2021 GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Rumeni okvirčki v grafikonu označujejo primere, ko je prišlo do uresničitve pravil, kot smo jih predhodno definirali: bikovski pin vzorec, ko je tečaj nad 10-dnevno drsečo sredino in medvedji pin vzorec, ko je tečaj pod 10-dnevno drsečo sredino.

Zelo uporabno pri tovrstnih vzorcih svečnikov je, da jih lahko trgovalec uporabi za določitev nivoja vstopa v pozicijo, kot tudi za določitev 'stop loss' nivoja, ki pomaga pri ustreznem upravljanju tveganja. Za primer si poglejmo zadnji signal za dolgo pozicijo na DJI 30, ki se je pojavil 11.11.2019.

Vrh bikovskega pin svečnika je pri 27,712. Trgovalec bi lahko ob pričakovanju rasti tečaja nivo za vstop v pozicijo nastavil 1 točko višje, to je pri 27,713. Dno tega svečnika je znašalo 27,507. Trgovalec bi lahko za primer zaščite pred padcem tečaja nastavil stop loss naročilo točko nižje od tega nivoja, to je pri 27,506. Tveganje na poziciji bi tako znašalo 207 točk.

Ob nakupu enega CFD-ja to pomeni, da če bi prišlo do realizacije vstopa v pozicijo in bi se potem trg obrnil navzdol ter bi se sprožilo stop loss naročilo, bi celotna izguba znašala 207 dolarjev. V tem primeru se trg ni obrnil navzdol, temveč se je nadaljevala rast. Trgovalec bi se lahko odločil za izstop iz pozicije konec tedna, ko je na 15. novembra tečaj znašal 27,993.

V tem primeru bi celotni dobiček znašal okoli 280 dolarjev (pri izračunu niso bili upoštevani stroški financiranja preko noči).

Finančni trgi - zaključek

Sedaj, ko bolje poznate finančne trge, nekatere izmed pričakovanih trendov v letu 2020, kako dostopati do najboljše trgovalne platforme in orodij ter kako oddati naročilo, lahko začnete s trgovanjem in poskrbite, da bo leto 2020 vaše leto!

Ko boste dobro spoznali trgovanje na demo računom, lahko pričnete trgovati na pravem trgovalnem računu.

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Iščete še druge priložnosti za investiranje:Pridobite še dodatna znanja s področja investiranja:


O Admirals

Admirals je reguliran s strani najstrožjih svetovnih regulatorjev in vam omogoča trgovnaje s CFD ji na delnice, indekse, valute in surovine.

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.
1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.
2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.
3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.
4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.
5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.
6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.
7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.
8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.
9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Investirajte v naložbeno srebro ✳️ Celovit vodnik 2022
Cena srebra se je v zadnjem leto povečala za več tko  50%, predvsem zaradi upada industrijskega povpraševanja. Pomankanje povpraševanja, ki jo je ta surovina zaznala zaradi učinkov pandemije koronavirusa, je pustila nekaj priložnosti za trgovanje. Čas je, da se naučite investiranja v naložbeno srebr...
Kako poiskati najboljšo naložbo za investiranje denarja?
Znanje, kako danes porabiti svoj denar za zaslužek v prihodnosti, bi bilo lahko za začetnika zastrašujoča naloga, vendar je to odličen način za zagotovitev finančno varne prihodnosti. Če pustite svoj kapital v prostem teku na vašem bančnem računu, vam dolgoročno ne bo prihranilo veliko. Razmislite o...
Hedge skladi 101 – Vodič po trgovalnih strategijah Hedge skladov
Naložba v hedge sklade je logična izbira za premožnejše posameznike, vsaj v določenem delu portfelja. Tovrstne naložbe so lahko namreč zelo dobičkonosne, v kolikor se z njimi upravlja na ustrezen način. In prav z različnimi trgovalnimi strategijami se upravljalci skladov vsakodnevno ukvarjajo. Vi, p...
Poglej vse