Finančni trgi - kako najti najbolj primerno investicijo za vas?

Carolina Caro Mora
35 Min branje

Kaj so finančni trgi? Finančni trgi so tisti, na katerih se trguje z vrednostnimi papirji, to pomeni, da trgovci te vrednostne papirje kupujejo in prodajajo z namenom ustvarjanja dobička, hkrati pa poskušajo omejiti tveganja.

Kaj so finančni trgi?

Mnogi trgovci se ponavadi osredotočajo na en sam finančni trg, na primer borzo, trgovanje z delnicami, ali trg izvedenih finančnih instrumentov, trgovanje s pogodbami na razliko (CFD) , vendar je pomembno imeti pregled nad vsemi.

Kako lahko definiramo finančne trge? Finančni trgi se v bistvu ne razlikujejo od drugih trgov, kjer se blago in izdelki kupujejo in prodajajo. Namesto menjave zelenjave ali oblačil za lokalno ali nacionalno valuto se finančni trgi osredotočajo na nakup, prodajo in držanje vrednostnih papirjev, izdelkov in finančnih instrumentov. 

Finančni trgi so se v zadnjih desetletjih eksponentno razširili in zdaj ponujajo številne vrste finančnih instrumentov. Odkrijte instrumente, ki so na voljo v Metatrader 5 platformi .

Sedaj bomo spoznali klasifikacije različnih finančnih trgov. 

Finančni trgi: Poznamo različne vrste

Vrste finančnih trgov Primeri intrumentov s katerimi se trguje na trgih
Forex FX ali valutni trg
Borze Delnice in obveznice
Trg izvedenih finančnih instrumentov CFD pogodbe na razliko (Contracts for Difference)
Surovine Trgovanje z zlatom, srebrom ali nafto.
Denarni trgi  Trgovanje s kratkoročnimi dolžniškimi instrumenti
Kriptovalute Bitcoin
Hipotekarni trgi Dolgoročna posojila
Zavarovalniški trgi Prenos tveganja ob plačilu premije

Nekateri izmed navedenih finančnih trgov so že po svoji naravi bolj dolgoročno usmerjeni, drugi bolj kratkoročni, pri nekaterih pa gre za kombinacijo obojega.

➣Hipotekarni trgi so recimo bolj dolgoročne narave

➣Denarni trgi bolj kratkoročni

➣Forex, delnice, surovine in CFD-ji so naložbe, ki se lahko trgujejo tako dolgoročno kot kratkoročno

Če želite nadgraditi vaše znanje glede analiziranja finančnih trgov in na sploh o finančnih trgih, potem se lahko prijavite na BREZPLAČNI online tečaj 'Zero to Hero', ki vam bo pomagal na poti trgovanja na Forex ali CFD trgu, od izbora naložbe do izvršitve, v vsega 20 dneh. Kliknite na oglas spodaj in se registrirajte BREZPLAČNO!

Zero to Hero

Naučite se trgovati v 20 dneh, od osnov do izvedbe

Finančni trgi in njihove funkcije

Kakšno vlogo imajo finančni trgi v našem gospodarstvu? 

Mednarodni finančni trgi imajo pomemben namen za gospodarstvo. To je šest osnovnih funkcij finančnih trgov: 

✅Določanje cene

✅Zagotavljanje likvidnosti

✅Zagotavljanje učinkovitosti (npr. transakcijski stroški)

✅Tradicionalno posojanje in najemanje

✅Informacije o denarnem toku

✅Deljenje tveganja

Finančne institucije pomagajo olajšati pretok in gibanje sredstev znotraj svetovnih trgov in finančnega sistema na splošno. 

Te institucije vključujejo poslovne banke, investicijske banke, centralne banke, zavarovalnice, posrednike (kot je Admirals) in celo nebančne finančne institucije (kot so kreditne zadruge). 

Vedno se prepričajte, da trgujete z zaupanja vrednim in reguliranim posrednikom, kot je Admirals. Kliknite na naslednjo pasico, če želite izvedeti več:

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Kako delujejo Finančni trgi?

Na splošno gledano so finančni trgi podpirali mednarodno trgovino in globalno gospodarstvo več kot zadnjih 100 let. Še posebej to velja za zadnjih 25 let, ko so finančni trgi postali kompleksnejši, bolj sofisticirani in pomembnejši.

V začetku 21. stoletja so globalni finančni trgi postali bolj dinamični in se hitreje spreminjajo. Dandanes je manj nadzora nad transferjem kapitala, več je globalnih transakcij in na splošno je več tudi plačilnih transakcij.

Velike spremembe se dogajajo tudi na področju mednarodnega pretoka kapitala, razvoju novih finančnih instrumentov (kot so npr. kriptovalute) in novih tehnologij. Vse to vodi k naprednejšim finančnim trgom in metodam.

Čeprav zgoraj navedeni trendi veljajo za finančne trge na splošno, ima vsak posamezni finančni trg svoj trend. V nadaljevanju bomo povedali nekaj o trendih na Forex in delniških trgih.

FOREX finančni trgi 

Devizni ali Forex trg je največji finančni trg na svetu. Prav tako je postala zelo priljubljena v zadnjih desetletjih in je v zadnjih 30 letih doživela izjemno rast obsega.

Tukaj si lahko podrobneje ogledate trend: 

Leto  Obseg trgovanja
1977 5 milijard dolarjev
1987 600 milijard dolarjev
1929 1 bilijon dolarjev
2001 1.5 bilijona dolarjev
2007 3 bilijone dolarjev
2010 4 bilijone dolarjev
2013 5,3 bilijone dolarjev
2017 5,5 bilijone dolarjev

Kot lahko vidite v tabeli, se je na podlagi zadnje triletne raziskave, ki jo je objavila Banka za mednarodne poravnave in ustreza letu 2019, obseg Forex povečal za stopnjo 1000 v 40 letih. Prav tako se je med letoma 2001 in 2019 povečal za 373 %, med letoma 2010 in 2019 pa za 65 %. 

Te impresivne številke rasti kažejo, kako pomembna je bila ta vrsta finančnega trga v zadnjih letih.

Obstajajo ključni dejavniki, ki prispevajo k temu trendu: 

  • napredne tehnologije
  • večja volatilnost cen
  • voljši dostop do finančnih trgov prek posrednikov
  • več orodij za trgovanje in dostop do informacij 

Forex je vrsta finančnega trga, ki je priljubljen pri trgovcih, ki iščejo kratkoročne do srednjeročne priložnosti trgovanja. 

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Borze - delniški finančni trgi

Drugi finančni trgi so svetovni delniški trgi, zlasti ameriški, ki so postali veliko pomembnejši v primerjavi z drugimi deli sveta.

Ameriški delniški trg je vodil vse druge trge v 20. stoletju, glede na knjigo "Triumph of the Optimists" (2002), ki so jo napisali Elroy Dimson, Paul Marsh in Mike Staunton. Njegova raziskava kaže, da so se v zadnjih 100 letih zgodile tri velike spremembe:

  1. ZDA so dosegle dominanco na trgu.
  2. Prišlo je do združevanja trgov.
  3. Prišlo je do rotacije panog (le te se kažejo dolgoročno).

Na naslednjih slikah lahko jasno vidite, kako so se delniški trgi spreminjali v 20. in 21. stoletju: 

Vir: Yahoo Finance 14.07.2023

Ti grafi prikazujejo, kako so ameriški delniški trgi prešli s teže 15 % leta 1899 na 53,2 % leta 2016. V začetku leta 2021 se je ta odstotek povišal na 55,9 % glede na zadnje letno poročilo Credit Suisse o globalnih naložbah . Druga država, ki je poleg ZDA povečala število, je bila Japonska.

Večina drugih regij je izgubila tržni delež. Na primer, Združeno kraljestvo je padlo s 25 % na 6,2 % (na 4,1 % leta 2021). Nekatere države so s seznama izginile, druge pa so se uvrstile prvič. 

Panoge na delniških trgih

Pomembnost sektorjev med leti 1900 in 2017 se je močno spremenila. Panoge, ki so bile med zelo pomembnimi leta 1900, kot npr. železnice, so sto let kasneje močno izgubile na tržnem deležu.

Vir: Yahoo Finance 17.7.2023

V Združenih državah so železnice prevladovale na ameriškem delniškem trgu z več kot 50-odstotnim deležem industrije. Leta 2017 je ta utež padla na le nekaj odstotnih točk.

Vendar so se druge panoge, kot so bančništvo, finance in zdravstvo, znatno povečale , medtem ko nekateri sektorji, ki so bili veliki leta 1900, leta 2017 niso imeli tržnega deleža. Leta 2021 je tehnologija največji igralec v ZDA, medtem ko v Združenem kraljestvu prevladuje v industrijskem sektorju , je razvidno iz prej omenjenega poročila Credit Suisse.

Seveda ni nujno, da so trendi prejšnjega stoletja tudi trendi tega stoletja. Na srečo trgovcem ni treba vedeti, kakšna bo prihodnost čez 100 let. Lahko se odločijo za trgovanje v krajših časovnih okvirih, kot je dnevno, tedensko ali mesečno trgovanje.

Navsezadnje je lažje razumeti, kaj finančni trgi počnejo kratkoročno kot dolgoročno, zlasti če pogledamo celotno stoletje.

Če želite izboljšati svoje analitične sposobnosti in razumevanje finančnih trgov, se prijavite na naš brezplačni spletne webinarje:

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Finančni trgi izvedenih finančnih instrumentov

Izvedeni finančni instrumenti so povezani z osnovno dobrino in se pogosto uporabljajo kot zaščita pred neželenimi spremembami cene.

➤ Primeri te vrste finančnih trgov : opcije, terminske pogodbe in CFD-ji.

Špekulanti lahko uporabljajo te instrumente za zaščito pred tveganjem, ali pa za ustvarjanje dobička.

Finančni trgi: Trg surovin

Surovinski trg sestavljajo trde surovine, kot so zlato in nafta, ter mehke surovine, kot so kmetijski in živalski izdelki.

Vlagatelji in trgovalci lahko trgujejo s surovinami neposredno ali posredno, preko nakupa opcij, terminskih pogodb in CFD-jev.

Trgujte Surovinske CFDje

Trgujte s CFD-ji za surovo nafto, kavo, zlato, srebro in druge!

Finančni trgi: Denarni finančni trg

Denarni trgi se osredotočajo na zelo kratkoročne dolgove ter vključujejo tako lokalne kot tiste od centralne banke. Banke si med seboj posojajo denar zaradi kratkoročnih likvidnostnih razlogov. Centralne banke so pogosto v vlogi zadnjega posojilodajalca.

Finančni trgi: Kriptovalute

Čeprav gre za dokaj nov finančni trg, so Bitcoin in druge kriptovalute v zadnjih letih prišle na naslovnice, ko je močna nestanovitnost povzročila dvig cen. Tehnologija veriženja blokov in njen sistem rudarjenja sta povzročila povečano zanimanje na finančnem trgu.

Hipotekarni finančni trgi

Hipotekarni finančni trgi se vrtijo okoli dolgoročnih posojil, ki se dajejo za nakup nepremičnine. S temi posojili je mogoče trgovati na sekundarnih hipotekarnih trgih.

Zavarovalniški finančni trgi

Zavarovalniški trgi vključujejo zavarovatelja in zavarovanca, kjer se tveganje prenese za premijo. Zavarovalnice imajo znatne denarne rezerve, ki jih vlagajo v trge delnic, obveznic in izvedenih finančnih instrumentov.

Finančni trgi: Delniški trgi

Delniški trgi vključujejo trgovanje z delnicami in obveznicami (tako z obveznicami zasebnega kot javnega sektorja). Obstaja primarni trg, kjer podjetja in vlade izdajajo nove finančne instrumente, ter sekundarni trg, kjer se potem trguje s predhodno izdanimi delnicami in obveznicami.

Finančni trgi: Zavarovalniški in hipotekarni trgi

Hipotekarni trgi vključujejo dolgoročna posojila, ki so odobrena z namenom nakupa nepremičnine. S temi posojili se lahko trguje na sekundarnem hipotekarnem trgu. Zavarovalniški trgi pa vključujejo zavarovalnico in zavarovano osebo, med katerima se tveganje prenese ob plačilu določene premije. Zavarovalnice imajo velike denarne rezerve, ki jih vlagajo v delnice, obveznice in izvedene finančne instrumente.

Finančni trgi: Denarni trgi

Denarni trgi se osredotočajo na zelo kratkoročne dolgove ter vključujejo tako lokalne kot tiste od centralne banke. Banke si med seboj posojajo denar zaradi kratkoročnih likvidnostnih razlogov. Centralne banke so pogosto v vlogi zadnjega posojilodajalca.

Značilnosti mednarodnih finančnih trgov 

Kot smo videli, obstajajo različne vrste finančnih trgov s svojimi značilnostmi, vsi pa imajo tudi nekaj skupnih značilnosti:

Značilnosti finančnih trgov
Amplituda Obstaja veliko število finančnih instrumentov. Večje kot je število instrumentov, s katerimi se trguje, širši je finančni trg. 
Globina (DOM - Deep of Market, v angleščini): sestavljen je iz seznama nakupnih in prodajnih naročil za določen instrument, ki čakajo na izvršitev. 
Svoboda

Za vstop ali izstop s finančnega trga ni ovir.

Prilagodljivost Cene so oblikovane na podlagi ponudbe in povpraševanja na finančnem trgu (mednarodnem, azijskem itd.) 
Preglednost Možnost pridobitve informacije o ceni finančnega sredstva. 

Ker gre za kompleksne produkte, ki jih je treba razumeti, priporočamo, da najprej vadite na demo trgovalnem računu in ko razumete tveganja in sam produkt, nadaljujte s pravim računom. Brezplačni demo račun lahko odprete s klikom na naslednjo pasico: 

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Kaj je kriza finančnega trga?

Kaj je finančna kriza ali padec finančnih trgov?

Glede na Wikipedijo:

"Zrušitev je močan padec cene razreda sredstev, kot je finančni trg po velikem pritoku prodajnih naročil." 

Po Larousseju:

Finančna kriza je »zrušitev tečajev delnic na borzi«.

Tako se borzni zlom nanaša na na splošno nenaden in nepričakovan padec tečajev delnic po dogodku, ki povzroči paniko na finančnih trgih. 

Ločimo male finančne krize, ki so zelo hitri padci cen, ki jim običajno sledi rast in so posledica tehničnih težav ali človeških napak, ali velike finančne krize na finančnih trgih, ki prizadenejo vse trge in trajajo dlje. Če želite izvedeti več o teh velikih krizah, si lahko ogledate naš članek o zlomu borznega trga 

Platforma za trgovanje na finančnih trgih?

Najbolj priljubljena platforma za trgovanje s Forexom in CFD-ji je nedvomno MetaTrader. Trgovci lahko uporabljajo strategije skalpiranja na številnih drugih finančnih instrumentih, vključno s Forexom, CFD-ji, CFD-ji na blago in delniškimi indeksi.

Platforma MetaTrader ponuja platformo za grafikone, ki ni le enostavna za uporabo, ampak tudi za krmarjenje. Brezplačno ga lahko prenesete s klikom na naslednjo povezavo: 

Vodilna platforma za trgovanje na svetu

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Predvidevamo, da ste si sedaj že namestili eno izmed različic Admirals MetaTrader trgovalne platforme, ki so na voljo:

Če bi se radi čim bolje opremili za trgovanje, potem vam svetujemo, da nadgradite vašo MetaTrader trgovalno platformo in si namestite še brezplačni Admirals MetaTrader Supreme Edition vtičnik.

To vam bo omogočilo dostop do dodatnih funkcionalnosti, kot so korelacijska matrika, gradnik globalnega menja, mini terminalno okno za napredno oddajanje naročil in številni napredni tehnični indikatorji. Uporabniki MetaTrader Supreme Edition vtičnika imajo tudi popolnoma brezplačen dostop do analiz in signalov 'Trading Central', kot sta indikatorja Trading Central Featured Ideas™ in Trading Central Technical Insight™.

Primer Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition trgovalne platforme, ki prikazuje indikator Trading Central Featured Ideas™.

 

Za popolnoma brezplačno nadgradnjo vaše MetaTrader trgovalne platforme s Supreme Edition dodatkov, preprosto kliknite na oglas spodaj:

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Pridobite še dodatna znanja s področja investiranja:


O Admirals

Admirals je reguliran s strani najstrožjih svetovnih regulatorjev in vam omogoča trgovnaje s CFD ji na delnice, indekse, valute in surovine.

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.
1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.
2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.
3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.
4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.
5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.
6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.
7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.
8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.
9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
AUDUSD | Vse, kar morate vedeti za trgovanje z AUD / USD
Trgovanje z AUDUSD je lahko izjemno zanimivo, saj je povpečje premikov na dan kar 49, to pa ponuja obilo priložnosti za trgovanje. Želite tudi vi izkoristiti to izjemno visoko volativnost? Admirals vam že 18-let zagotavlja dostop v svet trgovanja in investiranja. Tukaj vam na enem mestu ponujam saj...
?USDCHF forex valutni par - vse, kar morate vedeti za trgovanje (Vodnik)
Želite spoznati, kako uspešno trgovati USDCHF? Spoznajte vse, kar morate vedeti o trgovanju z dolarjem in švicarskimi franki z Admirals. Vsebina članka USDCHF Kaj je USD CHF? Kako kupiti USD CHF menjalni tečaj? Kako prodati dolar po švicarskem franku? Prednosti trgovanja s ceno USD CHF Trgo...
Razkrivamo razlike med STP in ECN Forex brokerji
V tem članku bomo pojasnili razlike med STP in ECN Forex brokerji, predstavili pa bomo tudi hibridni model – kombinacijo med obema vrstama. Tako boste trgovalci lažje razumeli, kako lahko razlike med različnimi vrstami brokerjev vplivajo na primer na procesiranje in velikost naročil.Na žalost veliko...
Poglej vse