Kaj je 'value' investiranje ali kaj so podcenjene delnice - definicija, strategije in primeri!

Admirals
20 Min branje

Ste že slišali za Warrena Buffetta? Legenda, milijarder, ki je obogatel z delnicami? Če ste že slišali zanj, potem ste zagotovo tudi že slišali za pojem 'value' investiranja.

Gre za umetnost izbiranja tistih delnic, ki naj bi bile močno podcenjene glede na njihovo notranjo vrednost. Tovrstna naložbena strategija predstavlja osnovo številnih naložbenih strategij profesionalnih in zasebnih vlagateljev. Od korona virus pandemije v letu 2020, smo priča rekordnim prilivom v 'value' naložbene strategije – gre za trend, ki se bo po mnenju številnih analitikov zelo verjetno nadaljeval še celo desetletje.

Če ne želite zamuditi tega pomembnega premika na trgu, potem nadaljujte z branjem.

V tem članku boste spoznali:

✅Definicijo 'value' investiranja, ki se uporablja za iskanje dolgoročnih in močno podcenjenih podjetij.

✅Strategijo 'value' investiranja, ki jo uporabljajo tudi večji upravljalci skladov in najbogatejši vlagatelji, kot je Warren Buffett.

✅Katere so najbolj podcenjene delnice v tem trenutku in bi lahko obogatile vaš naložbeni portfelj?

✅Kako postati 'value' vlagatelj in dostopati do naložbenih orodij za aktivno investiranje kot tudi do najboljših produktov za pasivno investiranje, kot so ETF-i (Exchange Traded Funds).

✅Kako odpreti Invest.MT5 trgovalni račun pri Admiral Markets UK Ltd za vsega 1 evro minimalnega pologa, ki vam potem omogoča:

✔️ Investiranje v delnice in ETF-e na 15 največjih borzah po vsem svetu ob nizkih posredniških provizijah.

✔️ Nizke stroške posredovanja in sicer zgolj $0.01 na delnico in ne manj kot $1 na posel za ameriške delnice.

✔️ Tečaje v živo in trgovanje preko najbolj priljubljene online trgovalne platforme na svetu.

✔️ Popolnoma brezplačno nadgradnjo vaše trgovalne platforme z naprednimi analitičnimi orodji, ki vam omogočajo kakovostne naložbene odločitve.

✔️ In še veliko več!

Kaj je 'value' investiranje ali investiranje v podcenjene delnice?

Najpreprostejša definicija 'value' investiranja je, da gre za sposobnost najti takšne instrumente, ki predstavljajo dobro vrednost glede na njihovo trenutno ceno(podcenjene delnice), ali povedano drugače, kupiti jih je mogoče za manj denarja kot so v resnici vredni. 'Value' vlagatelj torej poizkuša najti takšne delnice, obveznice, valute, nepremičnine ali surovine, katerih cena je bistveno nižja od njihove 'prave' notranje vrednosti.

Tovrsten način investiranja se največ uporablja pri delnicah, ko se iščejo kakovostna podjetja, za katere se ocenjuje, da je njihova delnica poceni glede na njihovo zgodovino vrednotenja. Naloga 'value' vlagatelja je torej, da najde takšna podjetja in jih vključi v portfelj kot dolgoročno naložbo. Potem pa upa, da bodo tudi drugi vlagatelji spoznali pravi potencial te delnice in začeli investirati vanjo.

Toda, zakaj bi določena podjetja kotirala na borzi z diskontom, glede na njihovo pravo vrednost? Obstaja nekaj različnih razlogov, zakaj lahko pride do tega in mi si bomo pogledali nekaj izmed njih.

▶️Dobiček je razočaral. Ko družba objavi podatke o rezultatih poslovanja, ki razočarajo vlagatelje, je običajna reakcija močan padec delnice. To velja še posebej, če se nakazuje vzorec vse nižjih dobičkov.

▶️Zlom trga. Vsake toliko se na borzi zgodi zlom, ki prisili vlagatelje da se iz delnic premaknejo v bolj varne naložbe ali celo denar. Primeri takšnih zlomov so pok tehnološkega balona v letu 2000, globalna finančna recesija 2008 in korona virus pandemija leta 2020.

▶️Spremenjena dinamika v panogi. Potrošniške navade se spreminjajo skozi čas in nove vladajoče stranke vplivajo na sprejemanje novih zakonodajnih okvirov. Vse takšne spremembe lahko bistveno vplivajo na dinamiko dogajanja v posameznih panogah in povzročajo selitev iz ene v drugo panogo, četudi gre lahko določenim podjetjem še vedno dobro v novih okoliščinah. Pomislite recimo na tradicionalne avtomobile v času rasti električnih avtomobilov.

▶️Posebne novice povezane s podjetjem. Četudi so javno kotirajoča podjetja obvezana k transparentnosti poslovanja in objav revidiranih finančnih rezultatov, so prevare in škandali še vedno mogoči. Morda se spomnite škandala povezanega z Enronom v letu 2001, Worldcom leta 2002, AIG leta 2004, Lehman Brothers 2008, Tesco 2014 in Volkswagen leta 2015.

Kot lahko torej vidite, je kar nekaj možnosti, da lahko dobro podjetje postane žrtev neusmiljenih delničarjev, ki lahko povzročijo razkol med pravo vrednostjo podjetja in tečajem, po katerem kotirajo njihove delnice. 'Value' investitorji iščejo takšna podjetja in vlagajo v njih dolgoročno v upanju, da se bo njihov tečaj povrnil na njihovo pravo, pošteno vrednost.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalne platforme spremljate tečaje v živo in zgodovinske grafikone za več kot 3000 delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu?

Prav tako lahko trgujete neposredno iz grafikona in dostopate do naprednih analitičnih orodij, ki vam bodo pomagala najti najboljše 'value' delnice.

Platformo MetaTrader 5 si lahko s klikom na oglas spodaj brezplačno namestite še danes.

Kriteriji 'value' investiranja ali investiranja v podcenjene delnice

Nekaj pomembnih razlogov za podcenjenost delnic smo v tem članku že navedli, večina vlagateljev pa se pri iskanju takšnih delnic zanaša tudi na finančne kazalnike. Poglejmo si tri najpogosteje uporabljene kazalnike za iskanje 'value' delnic.

✳️#1 Tečaj glede na dobiček na delnico (angl. Price/Earnings, P/E)

Gre za najbolj preprost in hiter kazalnik, ki pove, ali je določena delnica podcenjena ali ne. Kazalnik se preprosto izračuna tako, da se tečaj delnice deli z dobičkom podjetja na delnico (angl. Earnings per Share ali EPS). Kazalnik nam pove, koliko je potrebno plačati za delnico glede na to, koliko dobička ustvarja družba na delnico.

Kazalnik je uporaben že sam po sebi, njegova prava vrednost pa se pokaže, ko ga primerjamo s podjetji znotraj iste panoge. Npr. primerjamo P/E kazalnike med Wal-Martom, Costcotom in ostalimi trgovskimi verigami, s čimer dobimo dober uvid v povprečje celotne panoge.

Nizka vrednost P/E kazalnika lahko kaže na podcenjenost delnice, saj pove, da je tečaj delnice relativno nizko glede na dobiček, ki ga družba ustvarja.

✳️#2 Tečaj glede na knjigovodsko vrednost (angl. Price/Book ratio, P/B)

Kazalnik P/B meri tečaj delnice glede na njihovo knjigovodsko vrednost. Knjigovodska vrednost pri tem predstavlja sredstva podjetja, od katerih odštejemo vse obveznosti in delimo s številom delnic v obtoku.

Kazalnik pomaga vlagateljem razumeti, koliko bi prejeli ob morebitni likvidaciji podjetja. Po mnenju Benjamina Grahama, očeta 'value' investiranja in učitelja Warrena Buffetta, bi morali biti 'value' vlagatelji osredotočeni na tiste delnice, katerih tečaj se nahaja dve tretjine pod njihovo knjigovodsko vrednostjo.

✳️#3 Dividendni donos

Dividendni donos prikazuje izplačilo dobička, ki se na letnem nivoju izplača delničarjem v obliki dividende in se meri v odstotkih glede na tečaj delnice. Družbe lahko izplačujejo dividende svojim delničarjem vsak kvartal, polletno ali letno.

Kazalnik se izračuna tako, da delimo skupaj izplačane dividende v zadnjih 12 mesecih s trenutnim tečajem delnice. Višji dividendni donos lahko pomeni višji prihodek za vlagatelje. Ker pa se vse višji dividendni donos giblje v nasprotni smeri kot tečaj delnice, je potrebna nadaljnja analiza takšnih podjetij. 

Na primer, visok dividendni donos pomeni, da je tečaj delnice nizko. Sedaj pa je potrebno raziskati, zakaj je tečaj delnice tako nizko. Poanta je v tem, da najdete kakovostna podjetja, ki imajo visok dividendni donos. Podrobneje o tej tematiki si lahko preberete v članku: 'Delnice z najvišjim dividendnim donosom.'.

Ali ste vedeli, da si lahko preko Admiral Markets Invest.MT5 računa ustvarite tok pasivnih prihodkov na račun investiranja v portfelj takšnih delnic iz celega sveta, ki redno izplačujejo dividende?

Za več informacij o tem in za odprtje računa kliknite na oglas spodaj:

Vas zanima, kako se obnese strategija 'value' investiranja na dolgi rok? Spodaj si poglejte grafikon družbe za upravljanje Schroders, ki prikazuje kumulativni donos delnic z visokim dividendnim donosom, nizkim dividendnim donosom in primerjalnim indeksom.

Graf v bistvu prikazuje, da je vlaganje v podcenjene delnice prekašalo vlaganje v delnice z nizkim dividendnim donosom in na splošno tudi celoten trg v letih 1900 – 2010, pri čemur so bile v analizo vključene top 100 UK delnice.

Vir: Schroders, 7.12.2020

Seveda je za običajnega vlagatelja praktično nemogoče, da bi na dnevni ravni sledil tisočem finančnih poročil in jih analiziral preko različnih kazalnikov. Zato se večina 'value' vlagateljev raje odloči za bolj pasivno strategijo 'value' investiranja in sicer vlaganje preko ETF-ov (Exchange Traded Funds).

'Value' investiranje ali investiranje v podcenjene delnice preko ETF-ov

ETF-i so investicijski skladi, katerih cilj je slediti donosnosti določenega trga, panoge ali industrije. Na primer:

▶️Obstajajo ETF-i, ki sledijo donosnosti delnic na različnih geografskih območjih, do katerih vsak vlagatelj nima niti dostopa. Recimo iShares MSCI South Korea ETF omogoča izpostavljenost delniškemu trgu v Južni Koreji.

▶️Nekateri ETF-i sledijo panogam in industrijam, kot npr. tradicionalni kmetijski panogi. Sklad PowerShares DB Agriculture Fund ETF tako omogoča izpostavljenost terminskim pogodbam na kmetijske surovine.

▶️Najbolj priljubljeni med institucionalnimi vlagatelji pa so tisti ETF-i, ki sledijo določenim delniškim indeksom. Npr. iShares S&P 500 Value ETF sledi gibanju indeksa S&P 500, torej delnicam, ki sestavljajo ta indeks.

V zadnjem primeru je družba iShares (ustanovljena s strani BlackRock) tista, ki je ustvarila, vzdržuje in upravlja sklad. Oni in drugi upravljalci skladov omogočajo vlagateljem dostop do različnih ETF-ov. Sklad iShares S&P 500 Value ETF je bil ustvarjen prav z namenom, da bi omogočal vlagateljem izpostavljenost 'value' naložbam in da jim za to ni potrebno samim iskati in analizirati delnic.  

Vir: iShares, 7.12.2020

Grafikon zgoraj prikazuje hipotetično rast $10,000 investiranih maja 2000. Medtem, ko imajo vlagatelji možnost investiranja v sam sklad, pa se določeni vlagatelji raje odločijo za investiranje v posamezne delnice, ki so v portfelju sklada in jih smatrajo še za posebej podcenjene. Decembra 2020 je portfelj sklada sestavljalo 390 delnic, ki sestavljajo indeks S&P 500. Top 10 delnic po deležu v skladu je prikazanih spodaj:

Vir: iShares

Vsi upravljalci skladov imajo pripravljene brošure o skladih, ki pomagajo vlagateljem razumeti delovanje in naložbeno politiko sklada. To je zelo priročno za male vlagatelje, ki se lahko tako hitro in preprosto seznanijo s posameznim skladom.

Npr. sklad iShares S&P 500 Value ETF izbira 'value' naložbe na način, da je osredotočen na dobro razvite panoge in družbe z višjim dividendnim donosom. Ključna razlika med 'value' in 'growth' investiranjem je v tem, da je slednje bolj usmerjeno na razvijajoče se panoge, kjer se pričakuje hitrejše oplemenitenje kapitala.

Grafikon spodaj prikazuje, kako se je tečaj 'value' ETF-a dvignil po korona virus razprodaji februarja 2020. Razlog je preprosto v tem, da je ta enkraten dogodek potisnil tečaje kakovostnih podjetij v uveljavljenih panogah na ekstremno nizke nivoje. Posledično je to vplivalo na strmo rast dividendnih donosov.

Vir: Admiral Markets Meta Trader 5, #IVE, dnevni grafikon - obdobje: 26.6.2019 do 4.12.2020, zajeto dne 4.12.2020. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Donosnost v zadnjih petih letih: 2019 = +28.62%, 2018 = -11.47%, 2017 = +12.68%, 2016 = +14.51%, 2015 = -5.59%.

Iz grafikona iShares S&P 500 Value ETF zgoraj je lepo razvidna strma rast, ki je sledila razprodaji v začetku leta 2020. Je pa v tem istem obdobju tudi celoten indeks S&P 500 zabeležil rast na rekordne vrednosti, tako da je ETF v tem primeru celo zaostajal po donosnosti.

Pri 'value' investiranju je pomembno razumeti, da gre za tek na dolge proge. Veliko neizkušenih vlagateljev se zaradi svojih čustev prehitro odloči za izstop iz pozicije in so na koncu razočarani. Umetnost 'value' investiranja je v potrpežljivosti, kar ne bi smela biti težava za pasivne vlagatelje.

Ali ste vedeli, da vam Admiral Markets Invest.MT5 račun omogoča:

✔️ Odprtje trgovalnega računa z vsega 1 evrom minimalnega depozita. Stroški trgovanja znašajo zgolj $0.01 na delnico in ne manj kot $1 na posel, v primeru ko trgujete ameriške delnice.

✔️ Tečaje v živo, brez zakasnitev in brez dodatnih stroškov.

✔️ Ustvariti tok pasivnih prihodkov preko zbiranja dividendih izplačil.

✔️ Uporabo najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu – MetaTrader 5, ki omogoča trgovanje z različnim naložbenimi razredi.


Kliknite na oglas spodaj in začnite že danes uživati vse navedene in še številne druge ugodnosti!

Kako začeti z 'value' investiranjem oz s kupovanjem podcenjenih delnice?

Ko ste si namestili brezplačno Admiral Markets MetaTrader 5 trgovalno platformo, lahko iščete po različnih 'value' ETF-ih neposredno v platformi in sicer tako, da sledite naslednjim korakom:

  1. Odprite MetaTrader 5 trgovalno platformo.
  2. Odprite okno 'Market Watch' iz menija 'View' v zgornji navigacijski vrstici.
  3. Z desno tipko na miški kliknite v okno 'Market Watch' in izberite 'Symbols'.
  4. Vpišite 'value' v polje za iskanje in prikazal se bo seznam instrumentov, ki v imenu vsebujejo ta izraz, kot je tudi prikazano na sliki spodaj:
  5. Za oddajo naročila preprosto povlecite simbol iz okna 'Market Watch' na področje grafikona.
  6. V grafikonu potem kliknite desno tipko na miški in izberite 'Trading' in 'New Order'. Odprla se bo maska z naročilom, kamor vpišete vse zahtevane podatke naročila.

Če bi radi izvedeli več o investiranju in zakaj so dividendne delnice prava izbira za vlagatelje, ki iščejo stalen tok prihodkov, potem si oglejte spodnji video posnetek. V 46-minutnem posnetku vam profesionalni trgovalec pojasni pojem dividendnih delnic in kateri so ključni kriteriji za njihovo identifikacijo.

'Value' delnice ali podcenjene delnice za leto 2021 in naprej!

Zaradi korona virus pandemije v letu 2020, so se pri kar nekaj delnicah pojavili veliki diskonti zaradi panične razprodaje. Ker pa lansiranje korona virus cepiva proti koncu leta postaja vse bolj verjetno, se je velika panožna rotacija že začela.

Gre za trenutek, ko vlagatelji ponovno selijo svoje naložbe iz 'growth' v 'value' delnice. Šlo naj bi za trend, za katerega nekateri analitiki verjamejo, da bi se lahko nadaljeval še celo desetletje. Kriteriji za izbor 'value' delnice se lahko med vlagatelji razlikujejo, osnova med njimi pa je zelo podobna in vključuje:

☑️Kakovostna, dobro poznana podjetja iz blagovne znamke.

☑️Visok dividendni donos.

☑️Trgovanje z diskontom glede na S&P 500 dobičke.

☑️Močni temelji v panogi.

Na tej osnovi je mogoče izločiti tiste 'value' delnice, ki bodo izstopale v letu 2021 in še naprej. Pa si jih poglejmo nekaj.

✴️ #1 AbbVie Inc. (ABBV)

AbbVie je ameriško biofarmacevtsko podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2013 po odcepitvi od Abbott Laboratories. Družba zaposluje več kot 30.000 ljudi po vsem svetu in dobavlja svoje izdelke več kot 170 državam.

Podjetje se osredotoča na imunologijo, onkologijo, virologijo in zdravila na osnovi nevro znanosti. Ena izmed njihovih uspešnic je zdravilo Humira, ki je pomagalo družbi doseči $18.8 milijard prihodkov v prvem letu po javni kotaciji na borzi. Celotni prihodki družbe na letni ravni sicer presegajo $30 milijard, temu primerno pa imajo odprtih tudi nekaj tožb povezanih z njihovimi zdravili.

Tožbe so tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj so vlagatelji 'kaznovali' tečaj delnice in zakaj je trenutni dividendni donos zelo visok. Družba povečuje dividendo že 48 let zapored, zardi česar velja za dobro 'value' naložbo, še posebej sedaj, ko ne trguje na svojem zgodovinskem vrhu.

Vir: Admiral Markets Meta Trader 5, ABBV, mesečni grafikon - obdobje: 1.12.2012 do 7.12.2020, zajeto dne 7.12.2020 ob 10:00 AM GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Iz dolgoročnega grafikona gibanja tečaja delnice AbbVie je lepo razviden rastoči trend, ki se je začel leta 2012, četudi smo bili potem vmes priča dvema večjima popravkoma leta 2017 in 2019. Padec tečaja iz zgodovinskega vrha pri $125 leta 2019 na večletno dno okoli $63 v letu 2020 je izjemen.

Od tako doseženega dna pa si je delnica že opomogla na račun velike panožne rotacije nazaj v zdravstvene in biofarmacevtske delnice, ki so predmet velikega povpraševanja od korona virus pandemije v začetku leta 2020. Z delnico pa se še vedno trguje močno pod rekordnim tečajem, ki v času pisanja ponuja 5% dividendi donos ob zgolj 8,4 kratniku pričakovanega dobička, kar predstavlja dobre temelje za naložbo. Z indeksom S&P 500 se je ob koncu leta 2020 trgovalo ob 21 kratniku prihodnjih dobičkov.

✴️ #2 Jonhson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson je ameriško zdravstveno podjetje ustanovljeno leta 1886, ki zaposluje več kot 130.000 ljudi v več kot 175 državah. Večina njihovih proizvodov so dobro poznane blagovne znamke, kot so Neutrogena, Band-Aid, Listerine, Aveeno, Benadryl in druge. Družba proizvaja tudi razne naprave za zdravstveno panogo in farmacevtske izdelke.

Prihodki družbe znašajo več kot $85 milijard letno, na upad tečaja njihove delnice pa je vplivala predvsem tožba povezana z otroškim pudrom, ki naj bi povzročal raka. V podjetju so se odločili ustaviti proizvodnjo tega izdelka, kar je pripomoglo k ponovni rasti delnice. V času pisanja znaša dividendni donos solidnih 2,5%.

Vir: Admiral Markets Meta Trader 5, JNJ, mesečni grafikon - obdobje: 1.4.2007 do 7.12.2020, zajeto dne 7.12.2020 ob 11:00 AM GMT. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Dolgoročni mesečni grafikon gibanja tečaja delnice Johnson & Johnson kaže zmerno rast od leta 2011, vmes pa sta bili dve nekoliko bolj burni obdobji in sicer leta 2007 in 2011. Potem, ko je tečaj delnice rastel od leta 2011 do leta 2017, je bilo obdobje med 2017 in 2020 nekoliko bolj nesigurno. To je bilo v glavnem na račun tožbe zaradi otroškega pudra, ki se je začela leta 2017.

Se je pa tečaj delnice kljub vsemu zadržal na 50-periodno (rdeča črta) in 100-periodno (zelena črta) eksponencialno drsečo sredino. To sugerira, da so kupci še vedno bikovsko razpoloženi glede bodočega tečaja delnice in to kljub vsem oviram, s katerimi so se v podjetju soočili v zadnjih letih.

Ali ste vedeli, da lahko vašo MetaTrader 5 trgovalno platformo nadgradite z Admiral Markets Supreme Edition vtičnikom, ki vam omogoča dostop do akcijskih naložbenih idej preko Technical Insight™ indikatorja, ki analizira tisoče finančnih instrumentov, vključno z globalnimi delnicami in ETF-i?

Na sliki spodaj so na primer prikazani vsi aktivni tehnični dogodki na delnico Johnson & Johnson dne 7.12.2020.

Zaslonska slika Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition platforme, ki prikazuje primer iskanja tehničnih dogodkov za delnico 'Johnson & Johnson' preko Technical Insight™ indikatorja.

Za brezplačno nadgradnjo v Supreme Edition platformo enostavno kliknite na oglas spodaj:

Zakaj začeti z 'value' investiranjem oz nakupi podcenjenih delnic preko Admiral Markets?

✅Gre za dobro uveljavljenega in renomiranega brokerja, katerega nadzira tudi Financial Conduct Authority (FCA).

✅Trgovali boste lahko preko priljubljene trgovalne platforme MetaTrader, ki je na voljo za PC, Mac, splet, Android in iOS operacijske sisteme.

✅Platformo boste lahko brezplačno nadgradili s Supreme Edition vtičnikom, ki med drugim ponuja akcijske naložbene ideje za tisoče delnic in ETF-ov.

✅Za vsega 1 evro minimalnega pologa si boste lahko odprli Invest.MT5 račun pri Admiral Markets UK Ltd, potem pa boste lahko investirali v delnice in ETF-e na 15 največjih borzah po vsem svetu, pri čemur boste za ameriške delnice plačevali zgolj $0.01 posredniške provizije na delnico, ne pa manj kot $1 na posel.

✅Odprli si boste lahko tudi Trade.MT5 račun za trgovanje s CFD-ji (Contracts for Difference), ki vam omogočajo odpiranje dolgih in kratkih pozicij in tako ustvarjanje dobička tako na rastočih kot padajočih trgih.

Ali ste vedeli, da je eden najbolj primernih načinov za začeti s trgovanjem preko demo trgovalnega računa, ki vam omogoča, da popolnoma brezplačno in brez tveganja preizkusite zgoraj navedene storitve?

Demo račun vam bo omogočal tudi preizkus vaših naložbenih idej in trgovalnih strategij, pri čemur so vam na voljo različni instrumenti in različni naložbeni razredi. V demo okolju se lahko urite vse dokler ne boste pripravljeni za prehod na pravi trgovalni račun.

Brezplačni demo trgovalni račun lahko odprete s klikom na oglas spodaj:

Upamo, da ste uživali pri branju tega članka, če pa bi radi izvedeli še več o trgovanju na splošno, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

Uspešno trgovanje!

Admiral Markets

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

 

 

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Netflix delnice: Želite investiranje v Netflix delnice v letu - kako začeti?
Obstajata dva načina za investiranja v Netflix delnice: nakup delnic Netlix ali špekuliranje o gibanju cene delnic prek CFD-jev. Trenutno je cena Netfix delnic zaradi izgube naročnikov močno padla... je to morda dobra priložnost za naložbe v Netflix po boljši ceni? Netflix (NASDAQ: NF...
Investiranje v Nvidio delnice v letu 2022? Analiza | Perspektiva | Konkurenca
Kako investiratii v Nvidia podjetje? Samo odpreti morate trgovalni račun pri spletnem posredniku in lahko pričnete investirati. Toda preden pridemo do tega koraka, je treba izvesti poglobljeno analizo podjetja: spoznati sektor, konkurentov, perspektiv ...V tem članku bomo analizirali...
Google delnice. Kako kupiti Google delnice leta 2022? ➧ Ugotovite, kako in zakaj
Kako kupiti Googlove delnice? Imamo dve možnosti: kupiti delnice podjetja neposredno na borzi ali špekulirati o gibanju cene prek CFD-jev na delnice. Toda preden se odločite za investiranje v Google, je najbolje analizirati njegov razvoj na borzi in dejavnike, ki lahko srednjeročno in...
Poglej vse