Dividende - Najboljše delnice za investiranje v dividende

September 04, 2020 16:15 Europe/Ljubljana
Čas branja: 21 minut

Ali veste, kakšen je dividendni donos ? Če razmišljate o naložbah na borzi, je ta koncept izjemno pomemben, saj pri izbiri najboljših delnic, ki prinašajo dividende, ki zagotavljajo najvišje donose, logično zasedajo vidno mesto v portfelju številnih trgovcev. V tem članku vam bomo povedali vse o dividendah, da se boste lahko sami odločali v katere delnice boste investirali in zakaj. Razkrili pa vam bomo nekaj najboljših delnic z visokimi donosi preko dividend!

Ko izbiramo med različnimi naložbenimi možnostmi so delnice, ki izplačujejo visoke dividende, na vrhu seznama številnih vlagateljev. In to zlahka razumemo. Zakaj vlagatelji za svojo naložbo ne bi izbral takšne delnice, ki beleži visoko rast v sami ceni delnice, poleg tega pa redno izplačuje še visoko dividendo.

V tem članku vam bomo predstavili:

 • Kaj je dividenda
 • Izplačilo dividende
 • Kakšne vrste dividend obstajajo
 • Kako se izračuna dividendni donos
 • Kako je obdavčeno zbiranje dividend?
 • Razmerja med izbiro najboljših delnic po dividendi
 • Kako vlagati v delnice za dividende?
 • Najboljše delnice v letu 2020
 • Prilagoditev dividende v indeksih

Številni vlagatelji namreč načrtno izkoriščajo redna izplačila dela dobička podjetij, ki jih ti zagotavljajo svojim delničarjem v obliki dividende. To jim ponuja možnost reinvestiranja in nakupa dodatnih delnic, lahko pa se preprosto odločijo za porabo tako pridobljenega dohodka. Zanimivo je, da je reinvestiranje dividend predstavljalo 42% celotne rasti delniškega indeksa Standard & Poor 500 od leta 1930.

Iskanje delnic, ki bodo v prihodnosti izplačevala stabilne in visoke dividende, se sprva zdi precej težka naloga. V nadaljevanju bomo zato podali nekaj iztočnic in smernic, ki vam bodo celoten proces močno olajšale. In prav to si bomo pogledali, še preden preidemo na konkretne delnice z izplačilom visokih dividend, v katere lahko tudi vi vložite svoja sredstva.

Najboljše dividende 2020 - Kaj so dividende?

Vlagatelji, ki so lastniki delnic družb, ki kotirajo na borzi, lahko ustvarijo dobiček na dva načina:

Prevrednotenje cene delnice na trgu


Pobiranje dividend

➠ Dividenda je del dobička podjetja, ki se razdeli med lastnike njegovih delnic. Je del obveznosti v vaši bilanci stanja in je odobren na skupščini delničarjev. Običajno se plača v dveh letnih plačilih.

Izplačilo dividende - koledar

Dividenda se običajno deli polletno, čeprav nekatera podjetja to počnejo tudi četrtletno ali četrtletno.

⚠️ Za dostop do pridobitve dividend je treba posedovati vrednostne papirje podjetja vsaj tri delovne dni pred izplačilom, to pomeni, da jih ni vredno kupiti en dan pred izplačilom.

Na primer, da smo upravičeni do naslednjih dividend od družbe, katere izplačilo je predvideno za četrtek, 26. marca, moramo imeti njene delnice pred zaprtjem trga v ponedeljek, 23. marca, ki se imenuje „ zadnji trgovalni dan" .

Torek, 24. dan, bi bil datum " datuma predhodne dividende" ali dneva brez pravice do zbiranja dividend, v sredo 25. pa datum registracije, ker ta dan družba že ima podatke vseh delničarjev s pravico do izterjave.

Donosnost dividende - vrste dividend

Podjetja so tisti, ki se odločijo, kolikšen delež dobička se razporedi nagraditi svoje delničarje (ti pay out ), kot tudi način, na katerega so ga plačali, nato pa ga predloži v glasovanje na skupščini. Tako obstaja več vrst dividend:

Dividenda na račun

Najbolj znana je tista, ki je v celoti plačana z gotovino.

Dopolnilna dividenda

Ko se podjetja odločijo, da bodo fiksni dividendi dodala dodatno plačilo.

Bonus dividenda

To podjetja distribuirajo, ko dobijo izredne dobičke.

Dividenda v delnicah

Primer, kadar se plačajo z vrednostnimi papirji podjetja in ne z gotovino.

Včasih se nekatere družbe, ki kotirajo na borzi, odločijo, da bodo del dividende izplačale v denarju, drugi del pa v delnicah podjetja. To se imenuje skriptna dividenda.

V primeru dividende za vrednostne papirje ima podjetje dve možnosti:

1️⃣ Plačajte z vrednostnimi papirji, ki so v rokah večinskih delničarjev.

2️⃣ Izvedite dokapitalizacijo s prednostnimi pravicami do vpisa v korist tistih, ki imajo delnice v podjetju.

V zadnjem primeru ima delničar tri možnosti:

✔️ Prejme delnice

✔️ Proda jih podjetju po dogovorjeni ceni

✔️ Proda jih na trgu

Če želite poznati boljše koncepte, povezane z dividendo ali drugimi zadevami, povezanimi s trgovanjem, lahko zdaj to storite z najboljšimi strokovnjaki. Rezervirajte si mesto v našem ekskluzivnem brezplačnem trgovalnem mojstru! Za več informacij kliknite gumb.

BREZPLAČEN ONLINE TEČAJ TRGOVANJA - ZERO TO HERO

Najboljše delnice za dividende 2020 - Kako se izračuna donos

Donos od dividend ni nič drugega kot razlika med stroški naše naložbe in tistim, kar si povrnemo po zaslugi izterjave dividende. To je eno najpomembnejših razmerij, ko analiziramo kotirajoče podjetje.

Za izračun si moramo pogledati naslednji primer:

Letna vrednost dividende na delnico / trenutna cena delnice * 100


Na primeru, dividenda Banco Santander v letu 2019 je znašala 0,23 evra na delnico, zato bi bila donosnost dividende konec 27. februarja 2020:

0,23 / 3,42 evra (cena 27. februarja) = 0,067 * 100 = 6,70%

Spodaj si lahko pogledate tabelo donosnosti Španskih dividend.

Vir: BME . Podatki od februarja 2020. Upoštevajte, da je več družb, ki kotirajo na borzi, leta 2020 zaradi pandemije koronavirusa ustavilo izplačilo dividende, zato je priporočljivo, da se pozanimate o vsaki od njih.

Še dodatna povezava za pregled nekaterih podjetij in njihova donosnot dividend tukaj!

Izplačilo dividende - obdavčitev

Pobiranje denarnih dividend se v Sloveniji šteje za donosnost kapitala in je zato obdavčeno v višini 27,5%.

V primeru dividende je smiselno pogledati ažurirane podatke, saj se obdavčitve v zadnjih letih, kar prepogosto spreminjajo.

 

Kako investirati v delnice z visoko dividendo?

Pri delnicah z visoko dividendo gre za deleže v javno kotirajočih se podjetjih, ki se odločijo svojim lastnikom izplačati del ustvarjenega dobička. Tovrstna izplačila običajno opravljajo četrtletno in predstavljajo udeležbo lastnikov v uspešni zgodbi družbe. Večina dividend je izplačanih v denarju.

Višina dividende je vedno izračunana na posamično delnico. Na primer, največja upravljalska družba za ETF-e na svetu, to je BlackRock Inc, vsak kvartal izplača 3,13 dolarja dividende na delnico in ta znesek označujemo kot višina dividende.

Kakšen donos prinašajo dividende?

Verjetno ste že slišali za izraz dividendni donos, ampak tudi če niste, naj vas to ne skrbi. Gre za preprost izračun:

Dividendni donos = Anualizirana (letna) dividenda / Tečaj delnice

Dividendni donos se izračuna kot višina celoletne dividende, ki jo delimo s trenutnim tečajem delnice. V primeru BlackRock Inc bi znašala letna dividenda 12,52 dolarja (3,13 dolarja pomnoženo s štiri, ker je izplačilo vsak kvartal). Tečaj delnice na dan zadnjega izplačila dividende, to je 6.12.2018, je znašal 400,23 dolarja. To pomeni, da je dividendni donos takrat znašal 3,1% (12,52 / 400,23). Kako lahko to informacijo uporabimo pri iskanju delnic z visokim dividendnim donosom? Pa si poglejmo.

Kaj so delnice, ki prinašajo visoke dividendne donose?

Preden si pogledamo seznam nekaterih delnic z visokim dividendnim donosom, je pomembno, da razumete določene kriterije, ki nam pomagajo najti najbolj primerne delnice za vašo naložbo.

#1 Rast dividende

Delnice, katerih dividenda se povečuje, običajno beležijo boljše rezultate od tistih delnic, na katere se izplačuje konstantna ali vse nižja dividenda. Kako to vemo? Enostavno primerjamo donos indeksa S&P 500 Dividend Aristocrats z indeksom S&P 500. Indeks S&P 500 Dividend Aristocrats namreč vključuje tiste družbe iz S&P 500, ki so v zadnjih 25 letih povečevale dividende. Za investiranje so prav gotovo zanimive številen ameriške delnice.

Vir: Bloomberg - SPDAUDT indeks - obdobje: 1990 - 2019 - Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

V celoti gledano so delnice z vse večjo dividendno močno presegle rast indeksa S&P 500. Velja si zapomniti, da nekatere družbe sploh ne izplačujejo dividende in tiste, ki jo izplačujejo, lahko le to tudi znižajo v slabih časih.

#2 Dividendni donos

Dividendni donos družbe je lahko zelo uporaben kazalnik. Vlagateljem sporoča višino letne dividende v primerjavi s trenutnim tečajem delnice ter je izražen v odstotkih. V bistvu prikazuje oceno dividendnega donosa naložbe v delnico. Večina vlagateljev bi morda iskala zgolj tiste delnice, ki imajo najvišji dividendni donos, a to je lahko tudi napačen pristop. Zakaj? Veliko družb, ki izplačuje visoko dividendo, ima istočasno zelo nizko ceno delnice.

In če je tečaj delnice nizek, za to zagotovo obstaja določen razlog. Raziskave v obdobju med januarjem 1928 in decembrom 2017 so pokazale, da so se delnice z visokimi dividendami v četrtem kvintilu bolje odrezale od tistih v prvem in petem kvintilu. Z drugimi besedami to pomeni, da so se delnice s srednje visokim dividendnim donosom odrezale bolje od tistih z najvišjim in najnižjim dividendnim donosom.

Vir: Heartland Advisors – največji in najmanjši izplačevalci dividend - obdobje: 1928 - 2016 - Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Pogosto se tudi zgodi, da družbe za katere se ocenjuje, da bodo izplačale najvišje dividendne donose, ne uspejo potem izplačati načrtovanega zneska. Lahko bi celo rekli, da se je bolje izogibati delnic z najvišjimi dividendnimi donosi, saj so odstopanja med načrtovanimi in dejanskim dividendami teh družb lahko zelo velika, kar je lepo razvidno tudi iz grafikona spodaj.

Vir: CNBC - Yield Bait & Switch - 20 let enakomerno uteženih delnic v indeksu S&P 500 - obdobje: 1996 - 2015 - Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Sedaj ko poznamo nekatere prednosti in slabosti zneska dividende in dividendnega donosa, nam lahko le to pomaga pri oblikovanju seznama tistih delnic, ki so potencialno zanimive za naložbo. V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj najbolj vročih delnic z visokimi dividendami iz celotnega sveta.

Delnice, ki prinašajo visoke dividende iz ZDA

ZDA predstavljajo dom za številne najbolj poznane družbe na svetu. Z možnostjo izbire med različnimi panogami, kot so potrošnja, energija ali finančne storitve, se pojavijo številne možnosti za vlaganje v delnice z visokimi dividendami. Ob upoštevanju navodil, ki smo jih že predstavili pa sedaj tudi vemo, da iščemo takšna podjetja, ki:

 • Imajo daljšo zgodovino stabilnih izplačil dividend
 • Imajo rast višine izplačane dividende
 • Dividendni donos ni previsok in ne prenizek

Seznam delnic, ki prinašajo visoke dividende

1️⃣ JP Morgan Chase

 • Dividenda: 3,55 dolarja na delnico

JP Morgan je ena največjih globalnih bank na svetu in ima zavidljivo zgodovino izplačil dividend. Pred globalno finančno krizo leta 2008 je ta gigant na področju investicijskega bančništva izplačeval letno dividendo v višini 1,52 dolarja. Kmalu po začetku krize so le to oklestili na vsega 0,20 centov. Od tu dalje se je potem dividenda ponovno iz leta v leto povečevala ter je trenutno na najvišjih nivojih v zadnjih dvajsetih letih, če izvzamemo leto tik pred krizo.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Tedenski grafikon JP Morgan . Razpon podatkov: od 14. avgusta 2013 do 28. julija 2020. Pripravljeno 28. julija ob 15:00. Upoštevajte, da pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Poleg dividendnega donosa so lahko lastniki teh delnic uživali tudi v rasti cene same delnice, tako da so imeli vlagatelji več možnosti. Lahko so se odločili za porabo dohodka iz izplačanih dividend ali pa so se odločili za reinvestiranje in dodaten nakup delnic, s čimer so še povečali njihov donos skozi čas.

Seveda rast tečaja delnice ni potekala v obliki ravne črte. So pa imeli delničarji v obdobjih padanja tečajev delnice vsaj neko drugo obliko prihodka, to je v obliki dividend.

2️⃣ Johnson & Johnson

 • Dividenda (pričakovana do leta 2020): 2,97 USD na delnico

 • Ocenjeni donos dividend : 2,02% (2,97 / 146,96 * 100 = 2,02%)

Večina vlagateljev v delnice z visokimi dividendami na svoj seznam uvrsti tudi podjetje Johnson & Johnson. Čeprav ne gre za najvišji dividendni donos na trgu, ponuja dobro razmerje med rastjo dividende in stabilnostjo tečaja delnice. Družba je v zadnjih 56 letih konstantno zviševala dividendo, poleg tega pa se smatra za defenzivno delnico – družba bo po pričakovanjih poslovala dobro tako v dobrih, kot tudi slabih časih.

Nenazadnje gre za enega največjih proizvajalcev in dobavitelje medicinskih in farmacevtskih izdelkov na svetu. Za njihove izdelke vedno obstaja trg, ne glede na trenutne gospodarske razmere.

Vir: Admiral Markets Metatrader 5. Tedenska lestvica Johnson & Johnson . Razpon podatkov: od 4. maja 2014 do 28. julija 2020. Pripravljeno 28. julija 2020. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnje uspešnosti.

Investitorji Johnson & Johnson so uživali prednosti povišanja cen delnic in stabilnih dividend. To zagotavlja dobro ravnovesje za številne portfelje vlagateljev. Zanimivo je, da je bila med letoma 1970 in 2016 povprečna letna donosnost skoraj 15-odstotna. V tem času je prišlo le do 13 let upada (če ne štejemo leta 2020), kar pomeni, da se je 72,2% primerih v letu pozitivno končalo.

Delnice, ki prinašajo visoke dividende iz Velike Britanije

Delniški trg v Veliki Britaniji je zelo priljubljen za mednarodne vlagatelje, ki med drugim iščejo tudi delnice z visokim dividendnim donosom. Tu kotirajo tudi nekatere največja globalna podjetja na svetu. Ni naključje, da se nekatere najbolj donosne delnice v VB hkrati tudi tiste, pri katerih se izplačujejo visoke dividende. V nadaljevanju jih navajamo zgolj nekaj, ki jih velja uvrstiti na seznam potencialno zanimivih naložb na področju delnic z visokimi dividendami.

1️⃣ PLC Unilever

Unilever PLC ima bogato zgodovino od ustanovitve leta 1885 dalje. Gre za družbo s potrošniškimi izdelki in številnimi globalno prepoznavnimi blagovnimi znamkami, kot so Dove, Lipton, Hellmann's, Ben & Jerry in druge. Dejstvo, da ima podjetje v svojem portfelju resnično širok nabor raznoraznih izdelkov, ki se prodajajo po celem svetu, vključno z razvijajočimi se trgi, kot so Afrika, Kitajska in Indija, postavlja to delnico v sam vrh najbolj priljubljenih delnic, ki izplačujejo visoke dividende.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5, tedenska karta Unilever PLC . Razpon podatkov: od 28. aprila 2013 do 28. julija 2020. Pripravljeno 28. julija 2020 ob 15.30. Upoštevajte, da pretekla uspešnost ne zagotavlja prihodnjih donosov.

Z delnicami Uniliver se pravzaprav trguje na treh različnih borzah po svetu, njihova znamka pa temelji na dveh entitetah. Unilever NV kotira na borzi Euronext v Amsterdamu in New Yorku, Unilever PLC pa kotira na borzi v Londonu. Ker na vsaki od navedenih borz delnice kotirajo v različnih valutah, obstaja tudi prostor za nekoliko bolj premetene vlagatelje, da pri naložbi v Unileverjeve delnice upoštevajo tudi dejavnik menjalnih tečajev.

Verjetno najbolj privlačna lastnost Unileverjevih delnic je rast tečaja vse od leta 1990, kot je tudi razvidno iz grafikon gibanja tečaja delnice Unilever PLC (glejte grafikon zgoraj). Delnice z visokimi dividendami v VB se le redko lahko pohvalijo s tako stabilno rastjo tečaja delnice. Četudi takšna rast verjetno ne bo trajala večno, delnice Unilever ostajajo privlačne in ene najbolj zanimivih za vlagatelje.

2️⃣ GlaxoSmithKline

 • Ocenjeni donos dividend: 4,99%
 •  

GlaxoSmithKline je eno največjih zdravstvenih in farmacevtskih podjetij na svetu. Njihova tržna kapitalizacija znaša preko 70 milijard funtov. Njihova primarna usmeritev je v proizvodnjo farmacevtskih izdelkov, cepiv in zdravstvenega varstva potrošnikov. Eden glavnih razlogov zakaj se delnica pogosto pojavlja na seznamu tistih v VB, ki so najbolj privlačne za naložbe, pa je visoka stopnja dividendnega donosa, ki znaša 5,44%.

Visoka stopnja dividendnega donosa ima tudi svojo ceno in ta se pri farmacevtskih družbah kaže v volatilnosti tečaja delnice. Milijarde dolarjev se lahko porabijo za raziskave in razvoj novih zdravil, večina pa jih na koncu niti prestane kliničnega testiranja.

Vir: Admiral Markets MetaTrader 5. Tedenski grafikon GlaxoSmithKline . Razpon podatkov: od 6. aprila 2014 do 28. julija 2020. Pripravljeno 28. julija 2020 ob 16:00. Upoštevajte, da pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Kot kaže zgornji grafikon, je lahko cena delnice GlaxoSmithKline precej spremenljiva. Včasih se cene delnic najbolj dvignejo, a tudi zatem izjemno padejo. Cena delnice je bila najvišja v začetku leta 2020, tik pred splošnim trkom marca.

Tečaj delnice GlaxoSmithKline je lahko zelo volatilen, kot je razvidno iz grafikona zgoraj. So obdobja, ko smo bili priča strmi rasti tečaja, a bila so tudi obdobja večjih padcev. Kakorkoli že, pa od leta 1991 tečaj delnice še nikoli ni prebil dolgoročnega podpornega nivoja (drseča sredina označeno z zeleno črto).

Naprednejši vlagatelji lahko izkoristite vaše znanje in poizkušate v pozicijo vstopiti v pravem času, ter tako poleg visoke dividende izkoristite tudi rast tečaja delnice. Na ta način se privlačnost GSK delnic še poveča.

Delnice, ki prinašajo visoke dividende iz Evrope

Tudi Evropa ponuja širok nabor delnic z visokimi dividendami iz najrazličnejših panog in med drugim tudi zaradi tega so evropske borze privlačen trg za številne vlagatelje iz celotnega sveta. Eden izmed načinov, ki vam lahko pomaga pri iskanju delnic z visokimi dividendami v Evropi je, da proučite panogo vzajemnih skladov. Številni vzajemni skladi v Evropi so s svojo politiko naložb usmerjeni prav na delnice z visokimi dividendami.

Vir: Seeking Alpha

Tabela zgoraj prikazuje 19 najpogosteje vključenih delnic z visokimi dividendami, kot se pojavljajo v najmanj tretjini vseh portfeljev evropskih vzajemnih skladov, ki vlagajo na to področje. Na ta način je lepo razvidno, katere delnice z visokimi dividendami so najbolj privlačne za institucionalne vlagatelje in upravljalce skladov.

Podjetja na seznamu so iz različnih panog in pokrivajo širok spekter različnih dividendnih donosov. Proti koncu seznama je npr. nemška družba SAP SE, ki ima 1,4% dividendni donos, bolj pri vrhu pa najdemo angleško družbo HSBC Holdings PLC s 10,4% dividendnim donosom.

V okoliščinah zaradi koronavirusne krize, ki jo je povzročila zdravstvena kriza, je najbolj preudarno študirati podjetje po podjetju, saj so tista, ki jih je marčev propad marca in zaprtje glavnih gospodarstev najbolj prizadel ali zmanjšali dividendo, medtem ko finančni sektor ga mora obdržati do leta 2020.

Nasprotno pa se farmacevtski in zdravstveni sektor dobro drži in v podjetjih, kot so Roche, Novartis ali Sanofi, so dobre možnosti za donos dividend .

Zdaj pa poglejmo še druge pomisleke, ki jih moramo upoštevati pri odločanju, katere so najboljše delnice na dividendo v letu 2020.

Izkušeni vlagatelji bodo verjetno opravili dodatne analize vsake posamezne družbe iz zgornje tabele, tako v fundamentalnem kot tehničnem smislu, s čimer bodo še nekoliko zožili seznam najbolj obetavnih delnic z visokimi dividendami za svoje naložbe. Tako pridobljeno prednost pred drugimi vlagatelji pa je pomembno tudi zadržati in tu je pomembno, da imate na voljo kakovostne informacije znotraj najboljše možne trgovalne platforme, kot seveda tudi širok nabor najrazličnejših naložbenih produktov, v katere lahko vložite svoja sredstva.

Kje še lahko pridobimo dividende - Prilagajanje dividend na indekse

Pomembno je omeniti, da razdelitev dividend po podjetjih vpliva na ceno nekaterih indeksov, vključno z DAX03

To pomeni, da če družba izplača dividendo v četrtek, 26. marca, v ponedeljek, 23. decembra, na dan predhodne dividende , bo cena delnice diskontirala znesek plačila delničarjem. Na primer, podjetje, ki trguje po ceni 25 evrov na delnico in načrtuje izplačilo dividende v višini 1 evra na delnico, bo na ta dan trgovalo po ceni 24 evrov na delnico.

Vsi indeksi ne odštejejo zneska dividend od njihove cene, čeprav jih večina.

POMEMBNO: Za vsakega vlagatelja je pomembno vedeti, ali indeks, kjer imajo pozicije, ali se prilagaja na dividende, saj to odločilno vpliva na njihovo donosnost: za kratke pozicije bo to pomenilo negativno prilagoditev, za dolge pozicije pa bo pozitivno.

Ibex 35 in Eurostoxx-50 dejansko dopuščata prejemke družb svojim delničarjem. Po evidencah BME je glavni indeks španske borze od leta 1992 do danes svojo vrednost pomnožil s 3,5 in dosegel letni donos 5,2%.

Njegova različica z dividendami (brez njihovega diskontiranja) se je podražila skoraj dvakrat: svojo vrednost je pomnožila z 9 na skupni letni donos 9,3% (do leta 2019). To je dodaten donos 4,1 odstotne točke v povprečju vsako leto od leta 1992. To izkrivljanje je tako izrazito zaradi visokega donosa na dividendo, ki ga izkazujejo nekatera podjetja, ki sestavljajo španski indeks.

Donos dividende - DAX30 skupni indeks donosa

DAX30 , za razliko od kozoroga 35, ne vključujejo dividende in razmišlja, da reinvestira, da je tisto, kar se imenuje "Skupni donos" ali indeks "skupni donos". Ta indeks spremlja uspešnost 30 največjih nemških podjetij glede obsega trgovanja in tržne kapitalizacije na frankfurtski borzi.

Od uvedbe pred 30 leti se je vrednost DAX30 pomnožila za več kot desetkrat. Če bi vlagatelj leta 1988 pridobil deleže v indeksu na najvišji ravni, bi v povprečju donosil 7,5% letno.

Po drugi strani pa je nemški indeks še vedno eden najpomembnejših delniških indeksov po vsem svetu. Služi kot osnova za številne finančne produkte, s katerimi lahko aktivno trgujemo, in je tretja največja podlaga za trg izvedenih finančnih instrumentov.

Trgovcem je na voljo veliko instrumentov za trgovanje z nemškim indeksom, ki omogočajo vzvod , na primer terminske pogodbe DAX 30.

Zahtevane marže so odvisne od posameznega posrednika. Mnogi trgovci verjamejo, da so pri trgovanju s terminskimi pogodbami DAX potrebni razmiki previsoki.

Z indeksom DAX 30 se lahko trguje tudi s CFD-ji ali pogodbami za razliko. Na Admiral Markets so stroški spreada za trgovanja s CFD-ji DAX 30 0,8 pipa. Če želite trgovati s tem in drugimi indeksi, morate samo klikniti tukaj.

Kako kupiti delnice, ki prinašajo visoke dividende?

Če razmišljate o oblikovanju portfelja iz naložb v delnice z visokimi dividendami, potem potrebujete dostop do najboljših možnih naložbenih produktov, kar vam omogoča tudi Invest.MT5.

Iščete še druge priložnosti za investiranje:Pridobite še dodatna znanja s področja investiranja:

Kako začeti z online investiranjem v zlato?

Short seling - prodaja na kratko - kaj je to?

Nafta - Naučite se trgovati z nafto (CFDji)

O Admiral Marketsu

Admiral Markets je reguliran s strani najstrožjih svetovnih regulatorjev in vam omogoča trgovnaje s CFD ji na delnice, indekse, valute, surovine in kriptovalute.

Admiral Markets

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admiral Market.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admiral Markets ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admiral Markets vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admiral Markets ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admiral Market, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admiral Market za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiral Marketsa je naveden na spletni strani Admiral Marketsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

Avatar-Admirals
Admirals Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.