Growth investing – kako investirati v hitro rastoča podjetja?

Admirals
16 Min branje

Upravljalci skladov, upravljalci pokojninskih skladov in drugi vsakdanji vlagatelji se pri investiranju poslužujejo različnih strategij, kot so: momentum investiranje, 'value' investiranje, družbeno odgovorno investiranje in številne druge. Najbolj priljubljena med strategijami pa je 'growth' investiranje, katere cilj je najti in investirati v takšna podjetja, ki bodo pričakovano rastla hitreje od drugih.

K sreči obstaja kar nekaj meril, ki utemeljujejo uspešnost takšnega investicijskega stila. Konec koncev, kdo si ne bi želel investirati v delnice kot so Amazon, Tesla ali Facebook in to v začetku njihovega poslovnega cikla?

V tem članku boste spoznali:

Kaj je growth investing? Definicija 'growth' investiranja.

Pri 'growth' investiranju gre za strategijo, ki jo uporabljajo vlagatelji za določitev panog, industrij in podjetij, ki imajo visok potencial rasti. Za 'growth' podjetja se pričakuje, da bodo rasla hitreje od preostalega trga in to v daljšem časovnem obdobju. Gre za bolj agresivni kot pasivni stil investiranja.

Pri 'growth' naložbah je vloga vlagateljev bistvo bolj aktivna pri oblikovanju naložbenega portfelja, ki bo ustvarjal pričakovan donos na vloženi kapital. Na drugi strani je pasivni stil investiranja bolj namenjen zaščiti obstoječega kapitala in je v večini primerov povezan z naložbami v obveznice.

Ko vlagatelji iščejo 'growth' naložbe, se običajno ozirajo za tistimi podjetji, ki ustvarjeni dobiček, prihodke, čas in ostale resurse v celot investirajo v še večjo rast svojega posla. Zaradi reinvestiranja dobičkov je za delnice takšnih podjetij posledično značilno, da nimajo dividendnega donosa, saj se dividende obstoječim delničarjem načeloma ne izplačujejo. Z ustvarjenimi dobički se preprosto financira nadaljnja rast, tako da so vlagatelji osredotočeni na iskanje tistih podjetij, ki ponujajo visok donos na vloženi kapital, ne zanima pa jih v takšni meri dividendni donos.

Ali ste vedeli, da lahko s pomočjo MetaTrader 5 trgovalne platforme, ki je v ponudbi Admirals, spremljate real-time tečaje in grafikone za več kot 3000 delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu? Možno je tudi trgovanje neposredno iz grafikona, kjer so vam na voljo tudi druga napredna orodja, ki vam bodo v pomoč pri trgovanju z 'growth' delnicami.

Kliknite na oglas spodaj in si namestite svoj izvod brezplačne MetaTrader 5 trgovalne platforme:

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Namestitev platforme vam bo omogočala tudi lažje sledenje primerom 'growth investing' investicijske strategije, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju tega članka. Iz brezplačnega programa MetaTrader 5 lahko sicer trgujete različne finančne instrumente in naložbene razrede.

Growth investing - strategija 

Obstajajo različni načini identificiranja potencialno zanimivih 'growth investing' delnic. Za kakšen pristop se boste odločili sami, je odvisno predvsem od vašega znanja, izkušenj in razpoložljivih virov. Nekakšno splošno pravilo je, da velikost naložb in posledično tveganje minimiziramo vse dokler ne pridobimo zadostnih izkušenj in zaupanja v investiranje, kjer se vedno srečujemo tako s posli z dobičkom, kot tudi z izgubo.

Naslednja pomembna odločitev je, kako aktivni oz. pasivni želimo biti kot 'growth investing' vlagatelj. Nekateri imajo na voljo veliko časa, da tudi sami opravijo potrebne raziskave in analize različnih finančnih kazalnikov z namenom, da bi našli najboljše 'growth' delnice. Spet drugi za to nimajo časa in jim je posledično bližje bolj pasiven pristop. V nadaljevanju si bomo pogledali oba stila.

Aktivno 'growth' investiranja s pomočjo finančnih kazalnikov

Eno najbolj pomembnih meril za 'growth' vlagatelje je poznavanje tekočih in preteklih dobičkov. Običajno se podatek o dobičku spremlja skozi določeno časovno obdobje, ki je največkrat kvartal (trije meseci).

Ključno pri spremljanju dobičkov je primerjati, kako se tekoči dobički gibljejo glede na pretekle dobičke. Zanimajo nas takšna podjetja, pri katerih je prisoten pozitiven trend rasti dobičkov. Pa tudi to ni dovolj za nekatera izmed najboljših 'growth' podjetij, saj se večina dobička reinvestira nazaj v posel z namenom financiranja nadaljnje rasti. Zato 'growth' vlagatelji spremljajo tudi druge kazalnike, kot je npr. kazalnik P/E (Price to Earnings, tečaj delnice glede na dobiček na delnico).

Growth investing - naložbe s pomočjo P/E kazalnika

Kazalnik P/E (angl. price to earnings) primerja tečaj delnice podjetja glede na ustvarjeni dobiček na delnico. Izračuna se tako, da se deli trenutni tečaj delnice z dobičkom na delnico. Nizka vrednost P/E kazalnika pomeni, da je delnica podjetja podcenjena in predstavlja potencialno naložbo za 'value investing' vlagatelje. Vse o value investing strategiji si preberite v članku: Kaj je 'value' investiranje ali kaj so podcenjene delnice - definicija, strategije in primeri!

'Growth' vlagatelji pa običajno iščejo visoke P/E kazalnike v primerjavi z delnicami drugih podjetij, ki poslujejo v isti panogi oz. industriji. Nenazadnje 'growth' vlagatelji iščejo tista podjetja, ki so v središču rasti, kar pomeni, da imajo vlagatelji visoka pričakovanja glede njihovih bodočih prihodkov in dobičkov.

Med drugimi kazalniki, ki so uporabni pri 'growth investing' naložbeni strategiji, so prav gotovo trend prodaje in dobičkonosnosti, lansiranje novih izdelkov in temeljna analiza panoge in gospodarstva na splošno.

Ali ste vedeli, da veliko vlagateljev uporablja kombinacijo različnih naložbenih strategij, vključno z 'growth investing', 'value investing' in dividendnim investiranjem. Preko Admirals si lahko ustvarite pasiven prihodek z oblikovanjem portfelja delnic iz celotnega sveta, ki izplačujejo dividende. Več o tem in za odprtje računa kliknite na oglas spodaj:

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Za veliko novih vlagateljev je prebijanje skozi poročila o poslovanju podjetij in analiziranje finančnih kazalnikov preveč časovno zamudno ali pa za to enostavno nimajo dovolj znanja. Na srečo obstaja tudi za takšne 'growth' vlagatelje rešitev in sicer na pasiven način preko 'growth' ETF-ov.

Pasivno growth investing investiranje preko 'growth' ETF-jev

ETF-i (Exchange Traded Funds) so se začeli pojavljali leta 1990, gre pa za neke vrste skupinsko investiranje. ETF je investicijski sklad, katerega cilj je slediti gibanju določenega trg, pa naj bo to indeks, valuta, surovina, lahko je tudi panoga, industrija ali košarica delnic.

Če si za primer pogledamo iShares S&P 500 Growth ETF (#IVW), kjer je iShares upravljalec sklada v lasti družbe BlackRock, ki ustvarja, upravlja in vzdržuje sredstva sklada. Glede na prospekt ETF sklada iShares S&P 500 Growth je njegov cilj slediti indeksu ameriških podjetij z visoko tržno kapitalizacijo, ki kažejo lastnosti hitre rasti.

Med karakteristikami, ki definirajo rastoče delnice, so glede na ustanovitelja indeksa Standard & Poor's (S&P) sledeča merila:

 1. Triletna rast dobičkov glede na ceno
 2. Triletna rast prihodkov
 3. 12-mesečni tečajni momentum

Julija 2020 je portfelj sklada zajemal 283 delnic, ki so ustrezala navedenim kriterijem, tista z največjo tržno kapitalizacijo pa so:

Vir: iShares

Sicer teh 283 podjetij, ki ustrezajo kriterijem 'growth' podjetij po S&P metodologiji, prihaja iz različnih panog, od energetike, financ, zdravstva, telekomunikacij in potrošne tehnologije. Največja izpostavljenost pa je do podjetij iz informacijske tehnologije, kar lepo prikazuje panožni razrez na sliki spodaj:

Vir: iShares

'Growth' vlagatelji lahko predstavljene informacije uporabijo na dva različna načina. Lahko si zgradijo lasten portfelj iz naložb, ki so predstavljene v portfelju ETF-a, s čimer se zanašajo na S&P, da je opravil analizo finančnih kazalnikov tudi za njih. Lahko pa se preprosto odločijo za investicijo v sam ETF in na ta način posredno vložijo v košarico različnih delnic. Preko Admirals sta vam na voljo obe možnosti.

Spodaj si lahko ogledate dolgoročni dnevni grafikon za iShares S&P 500 Growth ETF (#IVW):

Vir: Admirals MetaTrader 5, #IVW, dnevni grafikon - obdobje: 30.10.2018 do 20.7.2020. Opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Donosi v zadnjih letih: 2019 = +28.52%, 2018 = -1.37%, 2017 = +25.44%, 2016 = +5.17%, 2015 = +3.76%, 2014 = +13.01%).

Iz grafikona zgoraj je lepo razvidna strma rast od marca 2020, ko se je zgodil zlom trga na račun korona virusa. Zanimivo je, da ko je prikazan ETF dosegel zgodovinsko najvišji nivo, je delniški indeks S&P 500 še vedno trgoval pod svojim rekordom. Razlog tiči v tem, da ETF vključuje zgolj 283 od skupaj 500 podjetij, ki sestavljajo indeks S&P 500, seveda glede na že predstavljena merila za 'growth investing' delnice.

Gre torej za zelo zanimivo priložnost za tiste, ki začenjajo z 'growth' investiranjem. Preko Admirals Invest.MT5 trgovalnega računa je mogoče:

 • Samo odprtje računa zahteva zgolj 1 evro minimalnega pologa. Stroški posredovanja za ameriške delnice znašajo $0.01 in ne manj kot $1 na posel.
 • Dostopati to tečajev in podatkov v živo, brez zakasnitev in brez dodatnih stroškov.
 • Ustvariti tok pasivnih prihodkov preko zbiranja izplačanih dividend.
 • Trgovati preko najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu - MetaTrader 5.

Vse navedene in še številne druge ugodnosti lahko začnete koristiti nemudoma! Kliknite na oglas spodaj za odprtje računa.

Kako začeti z investiranjem v hitro rastoča podjetja ali growth investingom?

Po namestitvi brezplačnega programa MetaTrader 5, lahko začnete z iskanjem različnih 'growth' ETF-ov, v katere je mogoče investirati neposredno iz trgovalne platforme. Sledite korakom v nadaljevanju:

 1. Odprite brezplačno MetaTrader 5 trgovalno platformo.
 2. Odprite okno 'Market Watch' iz menija 'View' v zgornji navigacijski vrstici.
 3. Z desno tipko na miški kliknite v okno 'Market Watch' in izberite 'Symbols'.
 4. Izberite ETF CFDs (Contracts for Difference) in potem v iskalno polje vpišite 'growth'. Na ta način boste prišli do instrumentov, ki vsebujejo besedo 'growth' v nazivu, kot prikazuje tudi slika spodaj.

Zaslonska slika okna 'Symbols' v Admirals MetaTrader 5 trgovalni platformi.

S klikom na katerikoli instrument se vam bodo prikazale dodane informacije, kot čas trgovanja, velikost pogodbe in podobno. Na zgornjem seznamu je veliko različnih vrst 'growth' ETF-ov, od različnih upravljalcev in z zasledovanjem različnih indeksov. Nekaj primerov:

 • iShares Russell 1000 Growth ETF (#IWF), ki zasleduje gibanje košarice delnic z 'growth' karakteristikami v širšem delniškem indeksu Russell 1000. Med kriteriji za vključitev so knjigovodska vrednost delnice glede na tečaj (P/B kazalnik), srednjeročna napoved rasti dobička in rast prihodkov na delnico.
 • iShares MSCI EAFE Growth ETF (#EFG), ki zasleduje gibanje košarice delnic iz Evrope, Avstralije, Azije in Bližnjega vzhoda, katerih dobički naj bi po pričakovanjih rasli hitreje glede na trg.

Spodaj si lahko ogledate dolgoročni dnevni grafikon za iShares MSCI EAFE Growth ETF (#EFG):

 

Vir: Admirals MetaTrader 5, # EFG, dnevni grafikon - obdobje: 26.10.2018 do 20.7.2020. Opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti. Donosi v zadnjih letih: 2019 = +25.19%, 2018 = -14.45%, 2017 = +26.77%, 2016 = -5.14%, 2015 = +2.02%, 2014 = -7.93%).

Četudi rast tečaja iShares MSCI EAFE Growth ETF od padca na račun korona virusa v začetku leta 2020 ni tako visoka kot pri iShares S&P Growth ETF, lahko z gotovostjo povemo, da je rast prekašala posamezne evropske delniške indekse. In prav to je bistvo 'growth' investiranja – najti takšen nabor naložb, ki imajo potencial prekašati celoten trg.

Veliko začetnikov v 'growth' investiranje sprva misli, da je bistvo tovrstnega investicijskega stila v iskanju poceni podjetij, ki imajo potencial za rast. Toda temu ni tako in prav v tem se loči 'growth' investiranje od 'value' investiranja.

Razlike med growth investingom in value investingom

Oba pojma se pogosto napačno tolmačita med vlagatelji. Veliko jih celo meni, da gre za eno in isto zadevo, a resnica je, da sta oba pristopa zelo različna. 'Growth investing' vlagatelje privlačijo tiste delnice, za katere se predvideva nadpovprečna rast. 'Value' vlagatelji pa na drugi strani iščejo takšne delnice, ki ne odražajo njihove prave notranje vrednost in torej kotirajo na trgu z nekim diskontom.

'Growth investing' delnice so običajno dražje, saj so tudi pričakovanja vlagateljev zelo visoka, medtem ko so 'value' delnice relativno poceni. Vsak investicijski stil ima torej svoje značilnosti, kot je lepo izpostavljeno tudi s strani iShares na sliki spodaj:

Vir: iShares

K sreči obstaja na trgu tudi veliko število različnih 'value' ETF-ov, v katere je možno investirati. Izbor pravega trgovalnega stila je pomembna odločitev, saj je miselna naravnanost v primeru 'growth' investiranja popolnoma drugačna kot v primeru 'value' investiranja. Pri 'growth' investiranju vlagatelji pričakujejo bistveno hitrejšo rast dobičkov, kot to velja za 'value' investiranje.

Nekateri upravljalci skladov poizkušajo implementirati oba trgovalna stila v enega. Takšna strategija je poznana kot GARP investiranje (angl. Growth at a Reasonable Price). Gre za pristop, kjer se izločijo podjetja z visokim potencialom rasti, hkrati pa se upoštevajo tudi nekateri bolj tradicionalni indikatorji.

Ali ste vedeli, da lahko vašo MetaTrader platformo nadgradite z Admirals Supreme Edition vtičnikom, ki med drugim vključuje Technical Insight™ indikator za tisoče različnih globalnih delnic in ETF-ov?

Primer spodaj prikazuje aktivne dogodke indikatorja za iShares S&P Growth ETF na dan 20.7.2020:

Zaslonska slika Admirals MetaTrader 5 Supreme Edition trgovalne platforme, ki prikazuje Technical Insight™ indikator za 'iShares S&P Growth ETF'.

Za brezplačno nadgradnjo vaše trgovalne platforme z Supreme Edition vtičnikom za MetaTrader 5 kliknite na oglas spodaj:

Frakcijsko investiranje v delnice

Kupite deleže delnic v več kot 700 vodilnih svetovnih delnicah

Zakaj začeti z groath investingom investiranjem oz nakupi podcenjenih delnic preko Admirals?

✅Gre za dobro uveljavljenega in renomiranega brokerja, katerega nadzira tudi Financial Conduct Authority (FCA).

✅Trgovali boste lahko preko priljubljene trgovalne platforme MetaTrader, ki je na voljo za PC, Mac, splet, Android in iOS operacijske sisteme.

✅Platformo boste lahko brezplačno nadgradili s Supreme Edition vtičnikom, ki med drugim ponuja akcijske naložbene ideje za tisoče delnic in ETF-ov.

✅Za vsega 1 evro minimalnega pologa si boste lahko odprli Invest.MT5 račun pri Admirals UK Ltd, potem pa boste lahko investirali v delnice in ETF-e na 15 največjih borzah po vsem svetu, pri čemur boste za ameriške delnice plačevali zgolj $0.01 posredniške provizije na delnico, ne pa manj kot $1 na posel.

✅Odprli si boste lahko tudi Trade.MT5 račun za trgovanje s CFD-ji (Contracts for Difference), ki vam omogočajo odpiranje dolgih in kratkih pozicij in tako ustvarjanje dobička tako na rastočih kot padajočih trgih.

Ali ste vedeli, da je eden najbolj primernih načinov za začeti s trgovanjem preko demo trgovalnega računa, ki vam omogoča, da popolnoma brezplačno in brez tveganja preizkusite zgoraj navedene storitve?

Demo račun vam bo omogočal tudi preizkus vaših naložbenih idej in trgovalnih strategij, pri čemur so vam na voljo različni instrumenti in različni naložbeni razredi. V demo okolju se lahko urite vse dokler ne boste pripravljeni za prehod na pravi trgovalni račun.

Brezplačni demo trgovalni račun lahko odprete s klikom na oglas spodaj:

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Upamo, da ste uživali pri branju tega članka, če pa bi radi izvedeli še več o trgovanju na splošno, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

Uspešno trgovanje!

Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja

 

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Coca cola delnice - kako investirati v delnice Coca Cole in njihove dividende v letu 2023
Kupite delnice Coca Cole leta 2023? Vodilno podjetje brezalkoholnih pijač poleg izjemnih donosov že več desetletij deli dividende in to celo vsakič višje. To je lahko zelo privlačna naložba za marsikoga. Coca Cola je ena najbolj znanih blagovnih znamk na svetu prav pri vseh generacij...
Kako kupiti Facebook (FB) delnice (Meta)?
Nakup delnic Facebooka (Meta) je zelo preprost, le odpreti morate račun pri borznemu posredniku in začeti vlagati. Preden naredite ta korak, pa je priporočljivo narediti poglobljeno analizo podjetja. ✺ Facebook je član skupine FAANG ( Facebook, Apple , Amazon , Netflix in Google )✺ C...
Investirajte v Amazon ➡️ Vodnik za nakup Amazon delnic [2023]
Delnice Amazon so se v zadnjih letih podražile za več kot 1500 %. Analizirajmo razvoj delnic na borzi in spoznajmo, kako kupiti delnice Amazon v letu 2023 korak za korakom. ✺ V drugem četrtletju 2023 je Amazon dosegel višji prihodek od pričakovanega✺ Da bi spodbudil nakup svojih delni...
Poglej vse