Trgovalna arbitraža! Kako jo uporabljamo pri valutnem trgovanju?

Admirals
14 Min branje

Če berete naše članke, ste verjetno seznanjeni z našimi opozorili o tveganju, povezanih s trgovanjem in morda ste se tudi sami že vprašali, ali je možno trgovati tudi brez tveganja .

Popolna odsotnost tveganja je žal nemogoča, vendar pa jo je mogoče zmanjšati. Ta vrsta trgovanja se imenuje finančna trgovalna arbitraža.

Kaj je finančna trgovalna arbitraža?

Preden si ogledamo podrobnosti arbitražnega tečaja Forex, se najprej pogovorimo o finančni arbitraži na splošno.

➲ Finančna arbitraža je oblika pogajanja, ki vključuje izkoriščanje razlik v ceni med izjemno podobnimi instrumenti.

Trgovci, ki uporabljajo to strategijo, so znani kot trgovci, ki uporabljajo trgovalni arbitražo in sicer je to razloženo v naslednjih korakih:

1️⃣ Kupijo na enem trgu

2️⃣ Prodaja enakovredne velikost prdukata ali inštrumenta hkrati na drugem medsebojno povezanem trgu

3️⃣ Izkoristite razlike v ceni med obema trgovma

Včasih se je na finančnih trgih s podobnimi proizvodi trgovalo drugače. Na primer, nekatera velika podjetja lahko kotirajo na večih borzah hkrati.

Teoretično bi morali biti vsi produkti določene npr. delnice enakovredni v po njihovi trenutni cenah. Konec koncev govorimo o delnicah v istem podjetju. Vendar v resnici pretok informacij po vseh delih sveta ni povsem enak, zato vsi trgi ne trgujejo z enako učinkovitostjo in hitrostjo, tukaj pa se skriva priložnost za vas.

Kadar sta obe borzi odprti hkrati, se cene lahko med borzami cene razlikujejo .

Prva oseba, ki je opazila razliko v ceni, je lahko kupila delnice po najcenejši ceni, hkrati pa prodala po najvišji ceni na drugi borzi. Seveda mora imeti za to pogoje, da lahko hkrati trguje na obeh borzah.

Bi radi vedeli najboljši del trgovalne arbitraže? Na ta način lahko ustvarite dobiček!

Kaj je valutna trgovalna arbitraža?

Forex trgovci si želijo kupiti cenejšo različico valute, medtem ko prodajajo dražjo različico valute.

Ko se odštejejo transakcijski stroški, je dobiček preostala razlika med cenama in sicer ceno nakupa in ceno prodaje.

Forex arbitražni sistem lahko deluje na več različnih načinov, vendar je bistvo isto. Trgovalna arbitraži želi izkoristiti razlike v cenah. Se pravi med tečaji spot in valutnimi terminskimi pogodbami.

Futures je dogovor o trgovanju z instrumentom na določen dan za določeno ceno. Forex trgovalna arbitraža se lahko zgodi, ko dva posrednika ponudita različne ponudbe za isti valutni par.

Na trgu maloprodajnih valut so cene med posredniki običajno enotne. Zato je sposobnost preživetja te strategije omejena na institucionalni trg.

Če želite začeti izvajati trgovanje na Forexu, ne da bi tvegali svoj kapital, lahko odprete demo račun za simulacijo strategije trgovanja, preden trgujete z dejanskim računom in pravimi sredstvi. To lahko storite brezplačno s klikom na naslednji pas:

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Trikotna trgovalna arbitraža Forex

Druga vrsta finančne arbitraže na Forexu vključuje tri različne valutne pare.

Trikotna trgovalna arbitraža Forex je metoda, ki uporablja klirinške operacije, da izkoristi cenovna odstopanja na trgu Forex.

Da bi razumeli, kako trgovati s Forexom, moramo najprej razumeti osnove valutnih parov.

Na hitro spoznajmo nekja osnov:

Ko trgujete z valutnim parom, dejansko zavzamete dve poziciji:

◈ Kupite prvo valuto para

◈ Prodajate drugo valuto para

Križni par je valutni par, ki ne vključuje ameriškega dolarja. Teoretična ali sintetična vrednost za prekrižani par je implicitna v menjalnih tečajih zadevnih valut v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Primer trikotne trgovalne arbitraže Forex

Poglejmo primer trikotne trgovalne arbitraže v Forexu:

 • EUR / USD se trguje pri 1.08835
 • GBP / USD se trguje pri 1.22210

Neposredno vrednost za EUR / GBP lahko izračunamo tako, da delimo eno od druge.

 • 1.08835 / 1.22210 = 0.89055

Zakaj delimo eno za drugo?

Poenostavljeno povedano, valutne pare lahko obravnavamo kot ulomke s števci in imenovalci. Delitev z GBP / USD je isto kot množenje s obratno. Se pravi:

EUR / USD * USD / GBP = EUR / GBP * USD / USD = EUR / GBP

Če se dejanska vrednost trgovine EUR / GBP razlikuje od vrednosti, ki jo navajajo glavni pari, obstaja možnost arbitražnega deviznega tečaja . Kot že ime pove, je trikotna trgovalna arbitraža FX sestavljena iz treh izmenjav.

➨ Recimo, da se z našim arbitražnim primerom EUR / GBP trguje na 0,89125

Vrednost, po kateri se kotira EUR / GBP, je višja od naše implicitne vrednosti, zato jo želimo prodati.

Za vzpostavitev sintetične pozicije EUR / GBP moramo opraviti tudi dve menjavi v obeh povezanih valutah. To bo zmanjšalo naše tveganje in s tem zagotovilo dobiček.

Ker je razlika v cenah majhna, bomo morali vnesti veliko velikost, da bo to smiselno.

Za razvoj te ideje bomo nadaljevali z našim prejšnjim primerom:

Kupimo 10 lotov EUR / USD, saj vemo, da je vsaka velikost 1 lota enaka 100.000 enotam osnovne valute, evru. Ko kupujemo valutni par, kupujemo prvo valuto in prodajamo drugo.

◈ Kupimo 10 lotov * 100.000 EUR = 1.000.000 EUR.

Ker poslujemo po tečaju EUR / USD 1.08835, prodamo 1.000.000 * 1.08835 = 1.088.350 USD.

◈ Hkrati želimo prodati ekvivalentno količino evrov v EUR / GBP. Nato prodamo 10 lotov EUR / GBP, kar ustreza 1 000 000 EUR.

Ker trgujemo po tečaju EUR / GBP 0,89125, kupujemo 1 000 000 x 0,89125 = 891 125 GBP.

◈ Nazadnje prodamo tudi GBP / USD za dokončanje trikotnika.

Zaradi tega nismo izpostavljeni nobenemu od treh valutnih parov.

Za odpravo izpostavljenosti GBP prodamo enak znesek, kot smo ga kupili v trgovini EUR / GBP.

 • Tako prodamo 891 125 / 100.000 = 8.91125 GBP / USD
 • Delujemo po tečaju GBP / USD 1,222210
 • Torej kupujemo 891 120 * 1.22210 = 1 089 038 USD.

Razmislite o posledicah:

 • Če bi fizično zamenjali valute po teh tečajih in v teh zneskih bi zaslužili 1.089.038 USD po začetku trgovanja z 1.088.350 USD za EUR. Torej bi bil vaš dobiček: 1,089,038 - 1,088,350 = 688 dolarjev.

Kot vidite, je dobiček majhen glede na obseg posla . Upoštevajte tudi, da tukaj ni upoštevana provizije in sicer razlika med ponudbo in povpraševanjem, ki jo imenujemo spread ali kakšni druge transakcijski stroški. Seveda se pri maloprodajnih FX posrednikih ne trgujete z valutami fizično ampak virtualno.

Doslej ste z našim primerom s to operacijo pridobili koristi oz ustvarili dobiček, vendar morate vseeno podrobno razumeti vse mogoče posledice omenjenga trgovanja. Zavedajte se, da vsakodnevne prilagoditve ali swap hitro zmanjšujejo dobiček.

Za izvajanje te vrste valutne trgovalne arbitraže morate imeti napredno trgovalno platformo. Če je še vedno nimate, kliknite na naslednjo sliko, njen prenos je takojšen in brezplačen!

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Statistična trgovalna arbitraža Forex

Čeprav ni pravilna oblika čiste finančne trgovalne arbitraže se pri Forex statistični arbitraži uporablja kvantitativni pristop in se išče razlike v cenah, ki bodo statistično verjetno popravljene v prihodnosti.

To se stori s sestavljanjem košare valutnih parov z uspešnimi valutami in košarico slabih valut. Ta košara je bila ustvarjena z namenom zmanjšanja tistih, ki imajo večjo uspešnost, in nakupa tistih, ki imajo slabše rezultate ali uspešnost.

Predpostavka je, da se bo relativna vrednost ene košare v primerjavi z drugo sčasoma vrnila na srednjo vrednost . S to predpostavko se vzpostavi tesna zgodovinska povezavo med obema košarama. To je še en dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri sestavljanju prvotnih selekcij valut za posamezne košare. Zagotoviti je treba tudi največjo možno nevtralnost trga.

Finančno trgovalno arbitražo včasih opisujejo kot brez tveganja ... vendar to v celoti ne drži.

Dobro izvedena trgovalna arbitražna strategija Forex bo nosila dokaj nizko tveganje, vendar sama ideja izvedba posla predstavlja le polovico tveganja, druga polovica je izvedba v praksi.

Najprej morate svoje pozicije odpreti praktično istočasno, da bo ideja stopila v veljavo na realnem trgu, nikakor pa ne smete pozabiti na provizije in druge stroške odprtih pozicij. Že minimalna razlika nekja pipov lahko spremeni trgovanje in uspešnega v neuspešno.

Druge težave s finančno trgovalno arbitražo

Težave nastanejo s številom ljudi, ki uporabljajo strategijo. Arbitraža temelji na razlikah v cenah, na te razlike pa vplivajo dejanja arbitrov ali udeležencev na trgu.

 • Dragim instrumentom se bodo s prodajami cene zniževale.
 • Nizke cene bodo spodbudile dodatne nakupe.

Posledično se bo razlika v ceni med obema zmanjševala. Sčasoma bo ta razlika izginila ali postala tako majhna, da trgovalna arbitraža ne bo več donosna.

Dejstvo, da ima forex trg veliko število udeležencev, je velika korist, vendar to pomeni tudi, da bodo razlike v cenah hitro odkrite in izkoriščene.

Kot rezultat moramo upoštevati, da samo najhitrejši igralec zmaga v trgovalni arbitražni igri pri Forex trgovanju.

Najboljša programska oprema za Forex arbitražo

Trgovci zato potrebujejo sofisticirano programsko opremo za trgovalno arbitražo Forex, ki lahko takoj zazna razlike in posledično izračuna možnosti arbitraže.

Osredotočili se bomo na tri vrste programov, ki se v FX skupnosti uporabljajo za arbitražno trgovanje. To so:

 • Programska oprema za samodejno trgovanje
 • Programi opozorila
 • Oddaljeni programi opozarjanja

Prav tako obstajajo institucionalni trgovci, ki imajo nekaj prednosti pred trgovci na drobno, ko gre za trgalno arbitražo. Na primer, nekatere od teh prednosti vključujejo hitrejše vire novic, boljše izvedbe poslov in naprednejšo programsko opremo za arbitražno trgovanje.

Oglejmo si 3 programe za trgovalno arbitražo..

1️⃣ Programska oprema za samodejno finančno trgovalno arbitražo

Prva vrsta programa, ki se uporablja pri arbitražnem trgovanju, je avtomatska programska oprema.

Ta vrsta arbitražne programske opreme se na primer naloži neposredno v trgovalno platformo posrednika, MetaTrader. Kadar koli programska oprema za arbitražno trgovanje Forex nakaže možnost arbitraže, bo v imenu trgovca nemudoma sprožila potrebne operacije .

Tovrstni programi so namenjeni za premagovanje enega glavnih izzivov / nalog trgovinske arbitraže: natančno in pravočasno izvedbo, ki je potrebna za izkoriščanje trgovinskih priložnosti, ki obstajajo le nekaj sekund.

Kot smo že omenili, programska oprema za samodejno trgovanje z valutami deluje brez stalne prisotnosti trgovca . Ta programska oprema pregleda trg za dobičkonosno trgovanje na forexu z uporabo vnaprej nastavljenih parametrov in parametrov, ki jih v sistem programira uporabnik programske opreme.

Ker visoka raven konkurence na Forexu ni potrebna, imajo vsi trgovci možnost izkoristiti.

Preverite, ali je programska oprema primerna, tako da poiščete izjave ali pregledate stališča različnih strank, ki bodo poudarili prednosti in slabosti.

Obstajajo programi, ki ponujajo brezplačno poskusno obdobje, skupaj z drugimi spodbudami za nakup.

Brezplačno programsko opremo za arbitražo Forex boste našli precej enostavno, kakovost pa bo verjetno vprašljiva. Drugi lahko ponudijo brezplačni demo model, tako da uporabnik pozna izbrani program.

Svetujemo vam, da bodite previdni pri programih, ki se zdijo predobri, da bi bili resnični. Obstajajo dobri programi in tudi slabi. Na vas je, da bodite previdni in potrdite tiste domnevno uspešne operacije.

Tisti, ki jim je mar za kakovost njihove programske opreme, bodo uporabnikom zagotovili rezultate overjene zgodovine trgovanja, da bodo prikazali moč programske opreme, ki jo prodajajo. Vendar ne pozabite, da pretekla uspešnost ne zagotavlja enakega rezultata v prihodnosti. To pomeni, da mora biti trgovec zelo previden in pozoren, zlasti s programsko opremo, ki je označena kot "brezplačna programska oprema za arbitražo Forex".

2️⃣ Forex trgovalni arbitražni programi opozarjanja

Trgovci, ki trgovanja ne zanimajo samodejno, vendar raje sprejemajo vse končne odločitve pri trgovanju Forex, lahko namesto tega uporabljajo programsko opremo za opozarjanje trgovanja.

Tako kot programska oprema za avtomatizirano arbitražno trgovanje tudi ta vrsta FX programske opreme trajno pregleduje več trgov, instrumentov ali posrednikov za možnosti arbitraže. Ko prepoznate takšno priložnost, namesto da bi samodejno spremenil spremembe, bo trgovca opozoril na priložnost in se nato odločil, ali bo naročil. To je lahko zelo koristno pri finančni arbitraži, saj je treba hitro prepoznati priložnosti.

Opozorila so obvestila, ki jih prejmete, če se kaj zgodi glede vašega delovanja.

Trgovci lahko načrtujejo alarme na podlagi pravil, ki sprožijo poljubno število dejanj. Ta programska oprema obvešča trgovca o dogodkih, izvaja pa tudi trgovalne akcije, kot so dajanje novih naročil in zapiranje določenih obstoječih pozicij. Poleg tega lahko ta programska oprema sledilcem pošilja posodobitve prek SMS-a, Twitterja ali e-pošte.

Alarmi ali opozorila, ki so na voljo s programsko opremo Forex za arbitražno trgovanje, zajemajo več področij.

→ Alarmni računi: spremembe parametrov glavnega računa, to je stanja, salda, dobička in izgube, marže in lastniškega kapitala.

→ Obstajajo tudi novice ali opozorila o mnenju, ki jih sprožijo dogodki iz koledarja Forex

→ Bistvene spremembe v tržnem stanju na finančnem trgu.

→ Drugo področje so opozorila o cenah, ki jih povzročajo spremembe cen, ravni ali odklepanja.

→ Obstajajo tudi alarmi, ki temeljijo na spremembah indikatorjev, kot so ART, MA, MACD, Bollinger Band, Stochastic in RSI . Končno so na voljo časovna opozorila, ki trgovcu omogočajo, da v različnih intervalih nastavi niz časovnih alarmov.

3️⃣ Naročanje na opozorilo za finančno trgovalno arbitražo

Obstaja več trgovcev, ki se namesto da izvajajo lastne programske programe, naročijo na tisto, kar je znano kot storitev oddaljenega opozarjanja.

Naročnina na takšno storitev jim omogoča, da dobijo opozorilne znake za arbitražno trgovanje na enak način, kot bi jih uporabili pri uporabi lastnih programov.

Razlika je v tem, da opozorilne signale oddaja programska oprema, ki deluje na drugem mestu zunaj trgovčevega lastnega omrežja ali računalnika.

Kako izvajati Forex trgovalno arbitražo - zaključek

Vsi trgovinski sistemi so izpostavljeni tveganju, da bo dobičkonosnost sčasoma upadla. Ker novi trgovci sledijo isti strategiji, se možnosti uspeha zmanjšujejo. Finančna trgovalna arbitraža ni nič drugačna od ostalih strategij.

Močna konkurenca na trgu Forex pomeni, da so možnosti finančne trgovalne arbitraže omejene . Vendar vam bo teorija verjetno pomagala pri raziskovanju povezanih strategij in drugih možnosti trgovanja.

Izbira programske opreme Forex je zelo zapleten postopek in razvrščanje velikega števila programov, ki jih ponuja internet, lahko traja zelo dolgo. Kljub temu ne smete pustiti, da vas to odloži, če želite to storiti.

Forex trgovalna arbitražna programska oprema vam lahko pomaga doseči vaše cilje trgovanja.

Upamo, da smo vam posredovali koristne informacije, da boste vedeli, katere vrste arbitražne programske opreme so na voljo. Bodite previdni pri izbrani programski opremi, ki ni prevara, ampak vam ponuja storitev, ki jo iščete v svoji trgovalni arbitražni strategiji Forex.

Kot vedno vam svetujemo, da prakticirate vse, kar ste se naučili in šele ko se prepričate odpete pravi trgovalni račun s klikom na spodnjo sliko

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Prepričano smo, da vam je koristilo branju tega članka, če pa bi radi pridobili še več znanja o trgovanju, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:


Uspešno trgovanje Vam želi!
Admirals


Informacije o izobraževalnih gradivih:
To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.
1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.
2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.
3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.
4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.
5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.
6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.
7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.
8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.
9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kaj je dnevno trgovanje (trgovanje znotraj dneva) in kako deluje?
Dnevno trgovanje ali trgovanje znotraj dneva je vrsta kratkoročne strategije, ki vključuje nakupe in prodajo finančnih sredstev v istem dnevu z namenom pridobivanja dobička. To je slog trgovanja, ki zahteva stalno prisotnost in analizo sredstev. Zato bomo v tem članku s primeri razlož...
Trgovanja z valutami: Preproste strategije Forex trgovanja za začetnike
Ta članek bo predstavil najboljše strategije trgovanja z valutami na Forex tržišču za začetnike. Zlasti Spoznali bomo tri ključne strategije trgovanja z valutami, ki jih lahko začetniki uporabljajo že danes, in sicer – strategijo preboja, strategijo prehoda drsečega povprečja in strategijo Carry Tra...
QE - Monetarna politika - trgovanje ob kvantnem popuščanju?
Zdravstvena in gospodarska kriza, ki je povzročila pandemijo koronavirusa, je prinesla QE ali kvantitativno sproščanje ali ohlapna monetarna politika ali z drugimi besedami povečanje količine denarja v obtoku. Čeprav se je v zadnjih letih ta postopek ponavljal, mnogi ne razumejo natančno, iz česa je...
Poglej vse