Forex Day Trading strategije in nasveti

September 03, 2019 13:19 Europe/Ljubljana
Čas branja: 18 minut

V tem članku si bomo pogledali, kaj je to day trading, raziskali bomo različne day trading trgovalne sisteme in na kakšen način trgovalci z njimi ustvarjajo dobiček, podali bomo nekaj sugestij za čim boljši day trading z valutami in še nekaj nasvetov, ki jih boste lahko izkoristili pri dnevnem trgovanju.

day trading

Intra-day trading je izraz pri valutnem trgovanju, ki obsega strategije, pri katerih se od poklicnih trgovalcev zahteva, da vse odprte pozicije zaprejo še isti trgovalni dan. Ob upoštevanju, da so dnevne spremembe tečajev na finančnih trgih relativno majhne, se morajo trgovalci pri intra-day trgovanju posluževati bolj tveganih pristopov, da bi dosegli želene donose.

Day trading strategije so zasnovane na hitrih odločitvah in to zahteva od trgovalcev, da so prisotni pred trgovalno platformo tokom celega trgovalnega dne. Splošno znano je, da krajši kot je časovni interval trgovanja, večja je izpostavljenost tveganju. Za day trading tako velja, da gre za enega najbolj tveganih pristopov pri valutnem trgovanju.

V bistvu ni tako velikih razlik med trgovalnimi strategijami, ki se uporabljajo za day trading v primerjavi s trgovanjem v drugih časovnih okvirjih. Splošna logika je povsod zelo podobna. Se pa day trading bistveno razlikuje po bistveno bolj strogih pravilih, katerih neupoštevanje se običajno hitro in strogo kaznuje.

Napake nas torej stanejo več in se seveda lahko pojavljajo bistveno pogosteje, saj je tudi samo trgovanje bolj frekventno. Če ste začetnik pri trgovanju, vam svetujemo, da se udeležite izobraževalnega seminarja Forex 101, kjer boste korak po koraku spoznali, kako to počnejo poklicni trgovalci. Kliknite na oglas spodaj in se še danes BREZPLAČNO prijavite!

day trading

Day trading strategije

Obstajata dve stvari, brez katerih intra-day trader ne more trgovati in to ne glede na uporabljeno strategijo: to sta likvidnost in volatilnost. Zdi se, da vsak trgovalec potrebuje to dvoje, ampak za kratkoročne trgovalce je to še toliko bolj pomembno. Volatilnost predstavlja magnitudo tečajnih sprememb in pri kratkoročnem trgovanju je visoka volatilnost nujno potrebna.

To v bistvu pomeni, da se število potencialnih valutnih parov za trgovanje zoži na glavne valutne pare in zgolj še nekaj preostalih, odvisno od trgovalnega dne. Ko govorimo o volatilnosti znotraj trgovalnega dne je potrebno razumeti, da je tudi ta lahko zelo različna in enako pomembno kot kaj trgovati je tudi vedeti, kdaj trgovati. Likvidnost je prav tako zelo pomembna. Pri dnevnem trgovanju je pomembne vsak pip zaslužka, medtem ko pri dolgoročnejših časovnih okvirjih ni tako bistveno, če tu in tam izgubite 10 pipov. Kratkoročni trgovalec pa si tega enostavno ne more privoščiti, saj je 10 pipov pogosto celoten ciljni dobiček marsikaterega posla.

Ta natančnosti pri valutnem trgovanju izhaja iz izkušenosti trgovalca, vsekakor pa je pomembna tudi zadostna likvidnost. Če likvidnost ni dovolj velika, se naročilo preprosto ne bo zaprlo na željenem nivoju, ne glede na to, kako dober je trgovalec. To dodatno zoži nabor možnih instrumentov za trgovalce in čas trgovanja.

 

Skalpiranje in day trading

Skalpiranje je day trading strategija, pri kateri trgovalec zasleduje veliko število manjših zaslužkov na manjših spremembah tečajev. Skalperji stavijo na veliko število opravljenih poslov, saj ni drugega načina, da bi izločili ves tečajni šum iz trgovanja. Skalpiranje je lahko zelo razburljivo, a hkrati zelo tvegano. Za skalperje je pomembno, da dosegajo visok delež uspešnih poslov ter na ta način uravnotežijo zadevo z nizkim kazalnikom potencialnega donosa glede na tveganje. Verjetno najtežje pri skalpiranju je pravočasno zapiranje poslov z izgubo.

Skalper si preprosto ne more dovoliti čakanja, da bi se razmere na trgu spremenile.

Če si želite postati skalper, potem razmislite o razvoju dodatnega šestega čuta – poiščite visoko volatilne instrumente z zadostno likvidnostjo in odličnim časom izvršitve naročil. Če boste to osvojili, potem lahko predstavlja skalpiranje najbolj donosno strategijo na kateremkoli finančnem trgu. Zgolj visoka stopnja tveganja preprečuje tej strategiji, da bi bila najboljša strategija za trgovanje z valutami.

Obratno skalpiranje v day trading trgovanju

Grafikon 1: primer obratnega trgovanja z uporabo stohastičnega indikatorja. Graf pripravljen avgust 2019. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumeta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Obratno trgovanje je poznano tudi kot trgovanje na popravku tečaja ali trgovanje kontra trendu.

Osnovno tveganje izhaja iz principa, da trgujemo proti trendu. Trgovalec, ki se poslužuje te strategije, mora biti sposoben z visoko verjetnostjo identificirati tiste popravke tečajev, pri katerih je zadosten in dovolj močan potencial zaslužka. Čeprav to ni nemogoče, zahteva veliko znanja in izkušenj. Strategija dnevnih pivot nivojev je posebna strategija obratnega trgovanja, ki je specializirana za trgovanje okoli najvišjih in najnižjih dnevnih nivojih tečajev ter njihovih obratov.

Momentum trgovanje in day trading

day trading

Grafikon 2: večkratni preboj ključnih nivojev momentuma pri paraboličnem SAR indikatorju. Graf pripravljen avgust 2019. Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumeta preko Admiral Markets (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Gre za precej preprosto day trading strategijo, ki je specializirana za iskanje tistih poslov, pri katerih so večje spremembe tečajev podkrepljene z visokim prometom, smer posla pa je skladna s smerjo premika tečaja. Pri momentum trgovanju je izjemno pomembna disciplina, saj morate biti potrpežljivi pri čakanju na pravo priložnost za vstop v pozicijo, potem pa jo tudi spremljati in pravočasno zaznati signal za izstop.

Day trading se velikokrat oglašuje kot najhitrejši možni način, kako doseči željeno stopnjo donosa na vloženi kapital pri valutnem trgovanju. Kar pa pri tovrstnem oglaševanju pogosto ni omenjeno pa je dejstvo, da gre tudi za najtežjo trgovalno strategijo, ki jo je težko osvojiti. Posledično veliko novincev na trgu poizkusi takšen način trgovanja, a se hitro opečejo. Večletno izobraževanje in izkušnje pripomorejo poklicnim trgovalcem, da razvijejo uspešno day trading strategijo.

Forex Day Trading sistemi

Razvoj day trading sistema skozi čas

Kot smo že povedali, se posli pri day trading sistemu zaprejo v istem trgovalnem dnevu in trgovalce, ki trgujejo na takšen način, imenujemo dnevni trgovalci. Day trading sistem je običajno zasnovan iz tehničnih signalov, ki vplivajo na nakupne in prodajne trgovalne odločitve znotraj trgovalnega dne. Sistem je v pomoč trgovalcem pri pregledovanju trga na učinkovit način in z visoko stopnjo samozavesti, s ciljem dobičkonosnega trgovanja.

V preteklosti je bilo dnevno trgovanje omejeno na finančne organizacije in poklicne špekulante. Večina dnevnih trgovalcev so bili uslužbenci bank ali investicijskih družb, ki so bili specializirani za naložbe v delnice in upravljanje premoženja. Z razvojem elektronskega trgovanja in trgovanja na osnovi finančnega vzvoda, pa je tovrstno trgovanje postalo dostopno in zelo priljubljeno tudi med malimi trgovalci, ki trgujejo od doma.

S preprostim dostopom do valutnih trgov je danes day trading dostopen v bistvu vsakomur. Ljudje se odločajo za day trading iz različnih razlogov. Med glavnimi razlogi, zakaj je tovrstno trgovanje postalo tako priljubljeno v zadnjih letih pa je zagotovo dejstvo, da se dnevnim trgovalcem ne obračunava strošek držanja pozicije preko noči (angl. t.i. Swap).

Na kakšen način day trading trgovalci ustvarjajo dobiček?

Dnevni trgovalci ali day trading trgovalci izkoriščajo visoke finančne vzvode razpoložljivega kapitala, da bi čim bolje izkoristili že manjše spremembe tečajev likvidnih delniških indeksov, delnic ali valutnih parov. Povedano drugače, ti trgovalci ne iščejo velikih sprememb tečajev, temveč se zadovoljijo z manjšimi do zmernimi spremembami, je pa velikost njihovih poslov bistveno večja, kot pri trgovalcih, ki so usmerjeni na dolgoročnejše naložbe. Cilj dnevnega trgovalca je doseči čim večje število pipov donosa na vsak posamezni trgovalni dan.

Idealno naj bi donose generirali tako s pomočjo dolgih kot tudi kratkih pozicij. Načini vstopa v pozicijo pri day trading sistemih so sicer podobni kot pri običajnem trgovanju – edina razlika je v času in pristopu. Pričakovanja dobičkov pri day tradingu so bistveno nižja na posamezni posel, se pa pričakuje, da boste opravili bistveno večje število poslov.

Day trading in MetaTrader Supreme Edition

Razpolagati s pravo trgovalno platformo in imeti zaupanja vrednega brokerja je ključno pri trgovanju. Admiral Markets je večkrat nagrajen broker, ki ponuja trgovanje z valutami, CFDij, delnicami, ETFji in drugimi instrumenti. Vse to je mogoče trgovati preko najsodobnejše trgovalne platforme – MetaTrader. Admiral Market ponuja izboljšano verzijo MetaTrader 4 in MetaTrader 5 s posebnim vtičnikom MetaTrader Supreme Edition.

S pomočjo MTSE lahko trgovalci dodobra izkoristijo lastne trgovalne zmožnosti, saj imajo dostop do tečajev v živo, vpogled v delo poklicnih trgovalcev in številna dodatna orodja, kot je npr. priročno mini trgovalno okno, ki omogoča nakup ali prodajo, brez da bi vsakokrat na ekran postavljali celotno trgovalno platformo, ko želite opraviti manjšo spremembo pri naročilu. Za BREZPLAČNO namestitev MetaTrader Supreme Edition kliknite na oglas spodaj!

day trading

Najboljši day trading trgovalni sistemi

Obstajajo razilčni day trading trgovalni sistemi – pomembno je, da jih ne zamenjamo s trgovalnimi strategijami. Glavna razlika med trgovalnim sistemom in trgovalno strategijo je v tem, da sistem na splošno definira stil trgovanja, medtem ko je strategija podrobnejša in vsebuje natančnejše informacije, kot so npr. nivo vstopa in izstopa, uporabljeni indikatorji in časovni intervali. Kratek pregled najbolj pogosto uporabljenih trgovalnih sistemov dnevnega trgovanje je naveden v nadaljevanju (bodite pozorni na to, da so skalpiranje, fading in momentu lahko tudi trgovalne strategije):

  • Skalpiranje: pri tem sistem se nakupi in prodaje zgodijo nemudoma, ko posel postane dobičkonosen. Ciljni donosi so običajno nastavljeni na zgolj nekaj pipov. Pričakujete lahko veliko število poslov in obsežen promet, medtem ko je donos na posamezen posel relativno majhen.
  • Fading: gre za kratke pozicije na delnice, indekse ali valutne pare, v katere vstopimo nemudoma po rasti tečaja. Iz pozicije izstopimo v trenutku, ko pričnejo kupci ponovno vstopati na ta trg. Dobiček nekaj pipov torej iščete v pozicijah, kjer pričakujete popravek tečaja na prejšnji nivo.
  • Dnevni pivot nivoji: pri tem sistemu iščemo dobiček v dnevni volatilnosti tečaja določenega instrumenta. Nakupi ali prodaje se zgodijo na najnižjih nivojih dneva, medtem ko se pozicije zapirajo na najvišjih nivojih dneva. Nivoji izstopa zasledujejo podobne vzorce, kot smo že navedli zgoraj.
  • Momentum: ta sistem trgovanja pogosto temelji na objavi novic ali na iskanju močnejših premikov na trgu, ki so v trendu in podprti z visokim prometom. Iz pozicije izstopate, ko se začne promet zmanjševati in se pričnejo v grafikonu pojavljati medvedji svečniki. Na splošno iščete vstop v pozicijo nekaj ur pred objavo novice, potem pa izstopite po objavi, ko se je trg zadostno premaknil v vaši želeni smeri.

Kateri day trading sistem je najboljši?

Kot ste lahko spoznali do sedaj, lahko day trading predstavlja kar precejšen izziv. Veliko se je potrebno naučiti in veliko nas je takšnih, ki za to preprosto nimamo dovolj časa, izkušenj ali znanja, da bi to uspešno počeli. Zato je dobro, da že na začetku veste, kakšen je najboljši sistem za trgovanje. Seveda je vedno dobro imeti že na začetku pravo trgovalno strategijo, ampak potrebovali boste še nekaj več, da boste resnično lahko začeli z ustvarjanjem dobička.

Najboljši trgovalni sistem mora biti prilagojen vam osebno in vašim potrebam in ga ni tako preprosto najti. Velja si zapomniti, da večina trgovalnih sistemov sloni na različnih strategijah, ki so zasnovane na svojih temeljih, fundamentalnih izhodiščih in značilnostih.

Skupnost trgovalcev, ki uporabljajo day trading sisteme je tako raznolika in ljudje pri tem uporabljajo tako različne pristope, da je najti najboljši sistem med vsemi možnimi resnično zelo težko. Vse skupaj je odvisno od malenkosti in enoličnega odgovora na to vprašanje preprosto ni. Lahko pa ste prepričani, da bo iskanje najboljšega day trading sistema zahtevalo od vas, da opravite lastno raziskavo.

Kateri day trading trgovalni sistem je najbolj pravi za vas je odvisno tudi od vaših izkušenj in koliko znanja imate. Ali sploh poznate sistem in lahko preprosto začnete ali potrebujete v zvezi s tem še kakšne informacije? Morda potrebujete, da vas nekdo le usmeri v pravo smer?

Za začetek boste verjetno najprej pregledali obstoječe trgovalne sisteme – nekateri med njimi bodo vsebovali takšne teze, katerim preprosto ne morete verjeti. Gre pa za nek začetek, ki vas vodi v pravo smer in boste sprejeli odločitev glede na to, kako realno se sliši. Ne pozabite, vse skupaj mora delovati razumno in avtentično – če ne temelji na dejanskih informacijah in ne vključuje vseh podrobnosti, na račun katerih bi si lahko ustvarili neko prednost na dolgi rok, potem preprosto pojdite na naslednji sistem.

Bodite pripravljeni na iskanje sistema, ki bo pravilno uravnotežen glede na vaše osebne potrebe, kaj poznate, kaj si lahko privoščite in kaj ste pripravljeni v vse skupaj vložiti. Vse to določa, kateri bo optimalen day trading sistem za vas. Povedano drugače, najboljši sistem za trgovanje z valutami je tisti, ki je za vas najbolj uporaben.

Ko gre za kratkoročno trgovanje, morate sistemu še toliko bolj zaupati in verjeti vanj, saj ga boste uporabljali nekaj ur dnevno tako rekoč vsak trgovalni dan. Absolutno je priporočljivo, da trgovalne sisteme, ki so v vašem ožjem izboru, najprej preizkusite na demo trgovalnem računu, preden začnete trgovati s pravim denarjem. To je priporočljivo tudi za izkušenejše trgovalce in sicer v situaciji ko razmišljajo, da bi zamenjali trgovalni sistem.

Trgovanje z valutami preko Admiral Markets

Če želite raven vašega trgovanja dvigniti nivo višje, potem je trgovalni računi pri Admiral Markets odlična priložnost! Trgujte z valutami in CFDji na več kot 80 valutnih parov, od tistih glavnih in vse do bolj eksotičnih ter uživajte v dostopu do zadnjih tehničnih analiz, signalov in informacij. Trgujte na pravi način, odprite si trgovalni račun še danes s klikom na oglas spodaj!

day trading

Forex day trading nasveti

Učenje dnevnega trgovanja ali day tradinga je manj priljubljeno pri trgovalcih z več izkušnjami, je pa zato toliko bolj priljubljeno pri začetnikih. Če ste tudi sami začetnik, potem je tukaj za vas najpomembnejši nasvet za day trading: najprej si pridobite nekaj izkušenj z dolgoročnim trgovanjem. Najprej si dokažite, da ste lahko dolgoročno uspešni na pravem trgovalnem računu z uporabo dolgoročnih trgovalnih strategije.

Bolj kot boste izkušeni, bolj boste sposobni krajšati časovni interval trgovanja in boste pri tem uspešni. Če se boste kljub temu odločili za day trading in ne boste imeli dovolj izkušenj z dolgoročnim trgovanjem, vam v nadaljevanju razkrivamo par nasvetov, ki vam bodo v pomoč. Day trading za začetnike se običajno prične z raziskovanjem. Ves čas je potrebno iskati različne načine kako se izboljšati pri trgovanju in v ta namen se običajno porabi veliko število ur, da bi si postavili kar se da dobro izhodišče.

Novinci na valutnih trgih neprestano iščejo najpopolnejši indikator ali trgovalni sistem, ki bi imel po možnosti kar 100% faktor uspešnosti. To počnejo celo nekateri že bolj izkušeni trgovalci. Na žalost pa popoln sistem ne obstaja, edina prava pot je ustrezen money management.

Najboljša trgovalna platforma za začetnike je brez dvoma MetaTrader 4 (MT4), preko katere je mogoče trgovati tudi mikro lote. Tukaj je nekaj nasvetov, če trgujete preko Admiral Markets:

  • Odprite si demo račun z uporabo MT4 trgovalne platforme.
  • Izberite eno izmed trgovalnih strategij, ki so predstavljene med webinarji na spletni strani Admiral Markets.
  • Trgujte na podlagi izbranega trgovalnega sistema na demo računu vse dokler ne boste konsistentni pri ustvarjanju dobička.
  • Na demo računu trgujte popolnoma enako, kot bi to počeli na pravem trgovalnem računu.
  • Navade, ki jih boste pridobili s trgovanjem na demo računu, se bodo prenesle na trgovanje s pravim računom.

Razvijte podroben trgovalni načrt in se ga striktno držite, saj boste le tako ustrezno upravljali s tveganjem. Pametni trgovalci neprestano razvijajo strategija upravljanja tveganja, saj le na takšen način minimizirajo tveganja na najbolj učinkovit način. Kot smo že povedali, je dnevno trgovanje z valutami bolj tvegano kot dolgoročno trgovanje, predvsem zaradi večjega števila poslov in hitrejših odločitev. Dnevni trgovalci so pod večjim pritiskom in morajo hitreje sprejemati odločitve ter morajo v celoti prevzemati odgovornost za svoja dejanja in ustvarjeni rezultat.

Trgovalni načrt je torej nepogrešljiv za dnevne trgovalce. Posebno pozornost namenite odprtim pozicijam, ki so v izgubi. Ne vztrajajte v njih predolgo, temveč jih pravočasno zaprite v skladu z vašo prej definirano strategijo izstopa. Nedobičkonosne pozicije vam ne jemljejo le dobička, temveč tudi vaš dragocen čas.

Kaj pa stop loss? Day trading ali dnevni trgovalec morajo razmišljati o uporabi dveh vrst stop loss naročil

Fizično stop loss naročilo se postavi na določen nivo glede na toleranco tveganja, kar mora biti razvidno iz trgovalnega načrta. Običajno se uporablja nivo nekje med 1-2%. povedano z drugimi besedami, to je največ, kar si lahko privoščite, da izgubite na posameznem poslu. Druga vrsta stop loss naročila je mentalni stop loss – gre za odločitev trgovalca, ko le ta dobi občutek, da gre nekaj narobe.

Ste že kdaj vstopili v pozicijo in potem opazovali, kako se je trg nepričakovano obrnil in ste nenadoma spoznali, da posel verjetno ne bo tako dober in bi bilo bolj smiselno pozicijo zapreti? Temu rečemo mentalni stop loss. Pomembno je, da ta pojem razlikujete od panike. Zato je pomembno, da sta obe vrsti stop loss naročil dobro premišljeni še pred vstopom v pozicijo in ne šele potem, ko smo enkrat pozicijo že odprli.

Posamezni dnevni trgovalci, še posebej tisti, ki upravljajo z lastni in ne tujim denarjem, imajo pogosto dodano še eno pravilo, kar se tiče stop lossov. Postavijo si največjo dovoljeno izgubo, ki jo lahko utrpijo na posamezni trgovalni dan, da jo lahko preživijo tako finančno kot mentalno. Če takšno izgubo dosežejo, se tisti trgovalni dan umaknejo iz trga v celoti. Zavedajo se namreč, da čustveno trgovanje ne prinaša nič dobrega. Neizkušeni vlagatelji na drugi strani pogosto ne vedo, kdaj bi se bilo dobro v celoti umakniti iz trga.

Pogosto se počutijo prisiljene nadoknaditi izgubo še pred koncem trgovalnega dne, kar vodi do t.i. maščevalnega trgovanja, ki se običajno ne konča dobro. Seveda so pri vseh teh pravilih možne izjeme, vendar morajo biti skrbno načrtovane in morajo biti sprejete s polno odgovornostjo. Dobri trenutni rezultati ne smejo biti razlog za redne izjeme. Slabi rezultati pa morajo biti jasno opozorilo, zakaj tovrstna pravila sploh obstajajo.

Trend se lahko zadrži dlje časa, kot ste vi likvidni. Zamislimo si večje spremembe tečajev zaradi visoke volatilnosti, ki pa se zgodijo ob nižjem prometu. V času objave pomembnejših novic bi se večina trgovalcev morala vzdržati trgovanja, razen seveda, če gre za posebne tržne pogoje, ki jih sama trgovalna strategija zahteva.

Ne trgujte torej v času objav pomembnejših novic, saj so lahko rezultati takšnega trgovanja katastrofalni. Tudi če nekako veste za kakšno novico bo šlo, nimate nobenega zagotovila glede tega, kako se bo trg odzval na novico v prvih nekaj urah trgovanja po objavi. Dobre novice lahko povzročijo tudi medvedjo reakcijo na trgu in obratno.

Prej ko slej se bo stanje na trgu umirilo in trend se bo nadaljeval. Vse dotlej pa je bolj varno, da ne trgujete. Določiti popoln day trading sistem je težka naloga. Zahteva veliko preizkušanja in učenja na napakah, vendar bo ves vaš trud lahko tudi dodobra poplačan. Ko boste enkrat imeli postavljen ustrezen trgovalni sistem, potem je čas, da si izberete še najbolj primerno trgovalno strategijo.

Strategija bo vključevala podrobnejše informacije glede izvrševanja dnevnih naročil, pri čemur bodo odločitve slonele na tehničnih indikatorjih. Priporočljivo je tudi, da vzporedno testirate več trgovalnih sistemov in jih med seboj primerjate ter tako ugotovite, kateri je najprimernejši za vas. Naj vas pri tem ne zaslepijo ustvarjeni donosi, v fazi izbora sistema je bolj pomembno, da mu zaupate in verjamete v to, kar počnete.

V mislih imejte tudi, da trgovalec v času objave novic ne more zaščititi svojega računa na način, kot bi to veljalo sicer. Če na trgu ni zadostne likvidnosti, se naročilo preprosto ne bo zaprlo in tako bo ostalo vse dokler prva nasprotna stranka ne bo pripravljena zapreti vašega naročila. Ampak to pomeni, da se bo naročilo zaprlo po drugačni ceni. Popolna day trading strategija seveda predvideva, da bodo posli izvršeni po vaših cenah in ne po cenah nasprotujoče stranke.

Renko indicator

Upamo, da ste uživali pri branju tega članka in da sedaj bolje razumete day trading z valutami, day trading sisteme in day trading strategije. Če pa bi radi izvedeli še več od dnevnem trgovanju ali trgovanju na splošno, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

O Admiral Marketsu

Admiral Markets je regulirani posrednik, ki vam omogoča dostop do navečjih svtvnih borz preko najnaprednejših trgovalnih platform. Z nami lahko trgujete s CFD-ji, delnicami, kritpovalutamu, surovina in ETF-ji.

Uspešno trgovanje!

Admiral Markets

To gradivo ne vsebuje in se ne sme razlagati tako, da vsebuje investicijsko svetovanje, naložbena priporočila, ponudbo ali zahtevo za kakršno koli transakcijo s finančnimi instrumenti. Ne pozabite, da takšna analiza poslovanja ni zanesljiv kazalec za trenutno ali prihodnjo uspešnost, saj se bodo okoliščine sčasoma spremenile. Pred odločitvijo o naložbi se morate posvetovati z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da boste razumeli tveganja.

Avatar-Admirals
Admirals
Vse rešitve na enem mestu za porabo, investiranje in upravljanje denarja

Več kot samo broker, Admirals je finančno središče, ki nudi široko paleto finančnih produktov in storitev. Omogočamo vam upravljanja vaših osebnih financ preko enkratne združene rešitve, ki omogoča investiranje, porabo in upravljanje denarja.