Carry trade strategija pri Forex trgovanju

Admirals
16 Min branje

Ali ste vedeli, da predstavljajo 'carry trade' posli eno izmed najstarejših oblik trgovalnih strategij, katero so razvili elitni upravljalci premoženja? Ker vsak posel vključuje nakup in prodajo dveh različnih valut so lahko v preteklosti pri tem sodelovali zgolj tisti, ki so imeli dostop do globalnih trgov. Zahvaljujoč velikemu tehnološkemu napredku, pa je dostop do globalnih trgov dandanes lažji kot kadarkoli prej. Zato se je še bolj pomembno seznaniti s tem, kako čim bolje izkoristiti 'carry trade' posle pri valutnem trgovanju.

Definicija 'carry trade' poslov

O 'carry trade' poslih govorimo v primeru, ko si trgovalec izposodi en finančni instrument zato, da lahko kupi drug finančni instrument.

Primer 'carry trade' posla

Zamislite si scenarij, ko si izposodite 5.000 funtov od banke, ki vam za posojilo zaračuna 1% obresti. Sedaj pa vzamete teh 5.000 funtov in z njimi opravite nakup obveznic, katerih obrestna mera znaša 4% letno. Vaš dobiček bi v tem primeru znašal 3% (odšteti morate seveda še vse provizije in stroške). V bistvu ste ustvarili dobiček na razliki med obrestnima merama.

Kaj pomeni 'carry trade' pri Forexu?

'Carry trade' strategija je zelo priljubljena na Forex trgu. Gre za situacijo, ko si trgovalec izposodi oz. proda eno valut z nižjo obrestno mero zato, da lahko opravi nakup druge valute z višjo obrestno mero.

Trgovalec nato plačuje nižjo obrestno mero na izposojeno valuto, medtem ko prejema višji donos iz obresti na kupljeno valuto ter na ta način izkorišča razliko obrestnih mer.

Spodaj v tabeli so prikazane ključne obrestne mere centralnih bank v različnih državah:

Država

Obrestna mera

Švica

-0.75%

Japonska

-0.1%

Evropa

0%

Velika Britanija

0.75%

Avstralija

0.75%

Nova Zelandija

1%

ZDA

1.75%

Kanada

1.75%

Brazilija

4.5%

Mehika

7.25%

*Na dan 3.2.2020

V osnovi bi 'carry trade' posel vključeval izposojo cenejšega denarja v državi z nizko obrestno mero in naložbo tega denarja v državo z višjo obrestno mero. Po idealnem scenariju in upoštevajoč tabelo zgoraj, bi si bilo najbolj smiselno izposoditi denar v Novi Zelandiji in za to plačati zgolj 1% obresti, potem pa ta isti denar naložiti v Mehiki, kjer bi za to prejeli 7,25% obresti, tako da bi vaš dobiček znašal 6,25% (7,25% - 1%).

Seveda gre zgolj za poenostavljen primer in v realnosti je obrestna mera, ki jo plačate in prejmete, lahko zelo različna in odvisna od velikosti vaše pozicije in drugih provizij in stroškov banke ali brokerja, ki ga uporabljate.

Kako deluje 'carry trade' pri valutah?

Forex je idealno mesto za 'carry trade' posle, ker se z valutami trguje v parih. S tem ko opravite nakup EUR/USD valutnega para v bistvu opravite nakup evra ob hkratni prodaji ameriškega dolarja. Da bi opravili takšen posel k sreči ne potrebujete evrov ali dolarjev na vašem trgovalnem računu, saj bo broker poskrbel za vse potrebne valutne zamenjave v ozadju vašega posla. Več o Forex trgovanju si lahko preberete v članku: 'Ultimativni vodič po Forex trgovanju za začetnike'.

Kadar trgujete z valutami preko brokerja, se vse vaše pozicije tehnično gledano zaprejo ob koncu vsakega trgovalnega dne, ne glede na to, da je trg dejansko odprt 24 ur na dan in 5 dni v tednu. Broker bo zaprl in ponovno odprl vašo pozicijo ter opravil polog ali dvig za razliko v obrestni meri med valuto, ki ste jo prodali in valuto, ki ste jo kupili. Ta proces je poznan kot prenos pozicije v naslednji dan (angl. 'rolling over').

Brokerji pri obveščanju trgovalcev o tem, koliko znaša razlika v obrestnih merah, običajno uporabljajo termin 'Forex swap'. Ta znesek se potem pojavi na računu stranke v obliki pologa ali dviga, kateremu lahko broker doda tudi lastne stroške. Koliko znašajo swap provizije lahko preverite neposredno v MetaTrader trgovalni platformi, ki vam jo Admirals UK Ltd ponuja brezplačno.

Da boste lažje sledili nadaljnjim korakom v tem članku vam priporočamo, da si najprej namestite MetaTrader trgovalno platformo. Za brezplačen prenos enostavno kliknite na oglas spodaj:

Kako si ogledati Forex swap-e v programu MetaTrader?

Ko si boste uspešno namestili trgovalno platformo, odprite Market Watch okno tako, da kliknete View v zgornjem meniju in potem izberete Market Watch. Lahko pa tudi preprosto pritisnete kombinacijo tipk Ctrl+M na tipkovnici. Prikazal se bo seznam vseh trgov, na katerih lahko trgujete. Nato z desnim klikom na miški kliknite na tisti instrument, ki vas zanima in izberite Specification. Odprlo se vam bo Description okno, kjer so med drugim prikazani tudi stroški swap-a za dolgo (Swap Long) in kratko pozicijo (Swap Short), kot je prikazano na sliki spodaj:

Zaslonska slika MetaTrader 5 trgovalne platforme, katero vam Admirals ponuja brezplačno, ki prikazuje swap vrednosti za izbrani simbol v Description oknu - zajeto dne 4.2.2020.

Swap stroške si lahko ogledate tudi na spletni strani Admirals pod specifikacijo posamezne pogodbe, kot je prikazano na primeru spodaj, kjer so swap stroški prikazani za dolgo in kratko pozicijo za valutni par EUR/USD:

Zaslonska slika, ki prikazuje specifikacijo za EUR/USD pogodbo na dan 4.2.2020.

Če ste odprli in zaprli valutno pozicijo znotraj istega trgovalnega dne, potem stroški prenosa pozicije na naslednji trgovalni dan ne nastanejo, zato v tem primeru tudi ne boste videli dviga ali pologa povezanega s to postavko. Sicer pa obstajata dve vrsti 'carry trade' poslov pri valutah: pozitivni in negativni.

Definicija pozitivnega 'carry trade' posla

O pozitivnem 'carry trade' poslu govorimo v primeru, ko si izposodimo valuto z nižjo obrestno mero in kupimo valuto z višjo obrestno mero. Trgovalec bi v takšnem primeru prejel polog na račun, katerega višina je odvisna od razlike med obema obrestnima merama in velikostjo pozicije.

Definicija negativnega 'carry trade' posla

O negativnem 'carry trade' poslu govorimo v primeru, ko si izposodimo valuto z višjo obrestno mero in kupimo valuto z nižjo obrestno mero. Trgovalcu bi se v takšnem primeru zaračunali stroški za držanje odprte pozicije na računu, katerih višina je odvisna od razlike med obema obrestnima merama in velikostjo pozicije.

Pomembno je tudi poudariti, da lahko pride do izničenja dobička iz naslova 'carry trada' na račun zmanjšanja vrednosti instrumenta, ki ste ga kupili. In obratno, izgube iz naslova 'carry trada' bodo morda izničene na račun povečanja vrednosti kupljenega instrumenta. Optimalno bi seveda bilo najti takšen instrument, pri katerem bi prišlo tako do povečanja vrednosti kot tudi do pozitivnega učinka 'carry trada'. Več o tem in 'carry trade' trgovalni strategiji bo govora v nadaljevanju tega članka.

Primer 'carry trade' posla z vzvodom

Eden glavnih razlogov za tako visoko priljubljenost trgovanja z valutami je v možnosti izkoriščanja finančnega vzvoda pri trgovanju. Preprosto povedano to pomeni, da vam zadostuje že manjši lasten denarni vložek zato, da bi se izpostavili večji poziciji na trgu. Več o tveganjih povezanih s trgovanjem na podlagi vzvoda si lahko preberete v članku: 'Kaj pomeni vzvod pri valutnem trgovanju?'.

Poglejmo si klasičen 'carry trade' primer z vzvodom. Trgovalec si odpre trgovalni račun in potem odpre pozicijo v višini enega mini-lota, kar je ekvivalentno 10.000 enotam valute. Recimo da gre v našem primeru za 10.000 dolarjev. Za odprtje takšne pozicije trgovalec ne potrebuje 10.000 dolarjev na svojem trgovalnem računu, saj broker zahteva zgolj delno lastno financiranje.

Stranke, ki so kategorizirane kot običajne stranke, lahko izkoriščajo vzvod vse do 1:30 za trgovanje z valutami. To za trgovalca, ki želi odpreti pozicijo v velikosti enega mini-lota oz. 10.000 dolarjev, pomeni, da potrebuje zgolj 333 dolarjev. Obenem to pomeni tudi, da bo trgovalcev v primeru pozitivnega 'carry trada', prejel plačilo za razliko v obrestih za držanje pozicije preko noči na vseh 10.000 dolarjev in ne zgolj na lastnih 333 dolarjev, ki so bila vložena v ta posel.

To se vsekakor sliši zelo privlačno, je pa hkrati pomembno tudi opozoriti na to, da v kolikor se trgovalec odloči za nakup valutnega para, kjer je 'carry trade' negativen, da pa mora potem plačati stroške držanja pozicije preko noči ravno tako za celoten znesek, to je za 10.000 dolarjev. Da bi še bolje razumeli, kako deluje finančni vzvod, si oprite demo trgovalni račun pri Admirals UK Ltd, kjer boste lahko trgovali brez tveganja v virtualnem okolju in tako izpopolnjevali vaše trgovalne veščine in preizkušali nove ideje.

Za odprtje brezplačnega demo trgovalnega računa preprosto kliknite na oglas spodaj:

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

'Carry trade' tveganja

'Carry trade' trgovalna strategija ima seveda določena tveganja. Na primer, država z nizko obrestno mero ima z razlogom nizko obrestno mero. Običajno vodijo centralne banke politiko nizkih obrestnih mer v času slabših gospodarskih razmer, da bi s tem spodbudile potrošnike in podjetja k večji posojilni aktivnosti, večji potrošnji in višjim investicijam ter tako spodbudile gospodarsko aktivnost. Ko pride do ponovne gospodarske rasti, pa se centralne banke običajno in postopoma odločajo za višanje ključne obrestne mere, da ne bi prišlo do pregretja. Vse to dogajanje seveda vpliva na 'carry trade' pogoje.

Druga tveganja s 'carry trade' posli vključujejo povečanje ali zmanjšanje vrednosti samega instrumenta, katerega trgujete. Trgovalcu se lahko zgodi, da bo imel korist od pozitivnega 'carry trada' posla in bo prejel iz tega naslova pozitivne dnevne obresti v primeru odprtja dolge pozicije na določenem nivoju. Toda, če pride potem kasneje do izstopa iz pozicije na nižjem nivoju, se lahko zgodi da bo izguba na vrednosti tečaja instrumenta višja od dobička pozitivnih dnevnih obrestnih mer, tako da bo celoten neto rezultat na koncu negativen.

Ustrezno upravljanje tveganja pri izvrševanju 'carry trade' strategije je zato ključnega pomena. Uporaba stop-loss naročil vam lahko pomaga zaščititi vaš kapital pred neželenimi tržnimi premiki. Razumevanje tveganja povezanega z velikostjo posamezne pozicije je ravno tako pomembno. Za vsak posel morate vedeti, koliko lahko na njem potencialno zaslužite in koliko največ izgubite, pri tovrstnih izračunih pa si lahko pomagate tudi z Admirals trgovalnim kalkulatorjem. Ta kalkulator upošteva tudi swap stroške tako za dolge kot kratke pozicije, kar je ključnega pomena pri iskanju takšnega valutnega para, ki bi vam prinašal pozitivne obresti iz držanja pozicije iz dneva v dan.

Zaslonska slika Admirals trgovalnega kalkulatorja z naključnimi nivoji vstopa in izstopa iz pozicije, ki prikazuje stroške swap-a za dolgo in kratko pozicijo, znesek lastnega financiranja posla (margin) ter končni rezultat (dobiček ali izguba).

V hipotetičnemu primeru zgoraj vam trgovalni kalkulator prikaže swap stroške za dolgo ali kratko pozicijo, zahtevo po minimalnem lastnem financiranju posla (margin), stroške in končni dobiček ali izgubo, vse to glede na izbran finančni instrument, velikost pozicije, vzvod in nivo odprtja ter zaprtja pozicije.

Najboljši način za 'carry trade' pri Forexu

Četudi se sliši mamljivo potovati po svetu in izposojati si denar v državah z nizko obrestno mero ter potem investirati v državah z višjo obrestno mero, takšno početje ni ravno stroškovno učinkovito. Niti ni vedno prav lahko odpreti bančni ali trgovalni račun v tujih državah.

Posledično je najpreprostejši način za 'carry trade' trgovanje preko kakovostnega brokerja, ki vam ponuja konkurenčne provizije za nakupe in prodaje valut ob nizkih swap stroških (stroški držanja pozicije preko noči). Na ta način si povečate možnosti, da boste našli takšen instrument, ki vam bo omogočal pozitiven 'carry trade'.

Za primer si poglejmo Admirals trgovalni kalkulator EUR/CAD:

Zaslonska slika Admirals trgovalnega kalkulatorja, ki prikazuje EUR/CAD na dan 5.2.2020.

V času pisanja tega članka bi kratka pozicija na EUR/CAD zagotavljala pozitivno swap vrednost v primeru, da bi pozicijo držali odprto preko noči. Trgovalec bi v tem primeru prejel 2,07 evra, če bi velikost pozicije znašala standardni lot.

Seveda pa mora trgovalec imeti v mislih tudi rast ali upad tečaja valutnega para EUR/CAD. Pozitiven prenos pozicije EUR/CAD se bo zgodil zgolj v primeru odprtja kratke pozicije. To pomeni, da bi trgovalec v bistvu prodal evro, kjer je nižja obrestna mera (0% v času pisanja) in istočasno kupil kanadski dolar, kjer je višja obrestna mera (1,75% v času pisanja).

Če bi trgovalec odprl dolgo pozicijo na EUR/CAD, potem bi vsako noč plačeval 11,87 evra za ohranitev pozicije, kar pomeni, da bi bil takšen prenos torej negativen. Toda če bi se vrednost tečaja dvignila, bi lahko dobiček iz tega naslova prekašal stroške swap-a. Pri vsem skupaj se morate zavedati, da pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Najboljša 'carry trade' trgovalna strategija pri valutnem trgovanju torej vključuje identifikacijo tistih valutnih parov, katerih vrednost bi lahko narasla ali upadla skozi čas. Več o trgovalnih strategijah si lahko preberete v članku: 'Trgovalne strategije'.

V procesu identifikacije trenda si lahko pomagate tudi z avtomatičnimi analitičnimi orodji, skenerji za prepoznavanje vzorcev in izvršljivimi tehničnimi analizami s strani Trading Central, kjer združujejo analitično delo ljudi z naprednimi računalniškimi algoritmi, vse skupaj pa vam Admirals ponuja brezplačno. Za namestitev MT5 in kasneje Trading Central kliknite na oglas spodaj:

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Prednosti in nevarnosti 'carry trade' poslov

Ena od prednosti 'carry trade' poslov je v tem, da lahko trgovalec poleg donosa na račun dviga tečaja instrumenta potencialno zasluži še na račun razlike v obrestni meri na tistih pozicijah, ki jih drži preko noči v svojem portfelju.

Za valutne trgovalce je dodatna prednost v tem, da lahko razliko v obrestnih merah dodatno potencirajo na račun finančnega vzvoda, saj se le ta izračunava na celotno pozicijo in ne zgolj na tisti del, ki ga trgovalec financira z lastnimi sredstvi (margin). Hrkati lahko ta ista zadeva prestavlja tudi nevarnost, saj uporaba vzvoda lahko pomeni tudi višjo izgubo.

Naslednja nevarnost pri 'carry trade' valutnih poslih je v tem, da so valute zelo volatilne in obrestne mere se tokom časa lahko močno spreminjajo. Zato mora trgovalec slediti odločitvam centralnih bank glede spremembe obrestnih mer, poleg tega pa mora analizirati trge z namenom, da bi našel takšne posle, ki omogočajo pozitiven prenos pozicije iz dneva v dan ob hkratnem pričakovanem pozitivnem donosu same investicije. Kot vedno je tudi pri tem pomembno ustrezno upravljanje tveganja.

Zakaj trgovati 'carry trade' preko Admirals?

  • Profesionalne stranke lahko izkoriščajo vzvod vse do 1:500, običajne stranke pa do 1:30. To pomeni, da lahko odprte tudi večje pozicije z manjšimi lastnimi vložki. Več o prednostih in nevarnostih trgovanja z vzvodom si lahko preberete v članku: 'Kaj pomeni vzvod pri valutnem trgovanju?'.
  • Trgovali boste preko dobro uveljavljene in dodobra nadzorovane družbe, katere poslovanje je pod neprestanim nadzorom s strani UK Financial Conduct Authority, Australian Securities and Investments Commission, Cyprus Securities and Exchange Commission in Estonian Financial Supervision Authority.
  • Dostopali boste lahko do najhitrejše in najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu MetaTrade, ki vam je na voljo za različne operacijske sisteme: PC, Mac, Android in iOS.
  • V skladu z Admirals politiko zaščite pred negativnim stanjem na računu boste lahko bistveno bolj mirni.

Ste se navdušili in bi radi začeli s trgovanjem? Je morda ta članek pripomogel k temu, da se je vaše znanje na področju trgovanja poglobilo? V vsakem primeru boste zagotovo veseli novice, da vam Admirals popolnoma BREZPLAČNO ponuja možnost trgovanja z valutami in CFD-ji na več kot 80 valutnih parov, sveže novice iz trgov in brezplačne tehnične analize.

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Izboljšajte svoje znanje in si preberite še naslednje članke:

O Admirals

Admirals je večkrat nagrajeni globalno regulirani posrednik za Forex in CFD trgovanje, ki ponuja trgovanje z več kot 8000 finančnimi instrumenti prek najbolj priljubljenih svetovnih trgovalnih platform: MetaTrader 4 in MetaTrader 5. Začnite trgovati že danes!

Uspešno trgovanje vam želi.

Ekipa Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsa tveganja.

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kaj je dnevno trgovanje (trgovanje znotraj dneva) in kako deluje?
Dnevno trgovanje ali trgovanje znotraj dneva je vrsta kratkoročne strategije, ki vključuje nakupe in prodajo finančnih sredstev v istem dnevu z namenom pridobivanja dobička. To je slog trgovanja, ki zahteva stalno prisotnost in analizo sredstev. Zato bomo v tem članku s primeri razlož...
Trgovanja z valutami: Preproste strategije Forex trgovanja za začetnike
Ta članek bo predstavil najboljše strategije trgovanja z valutami na Forex tržišču za začetnike. Zlasti Spoznali bomo tri ključne strategije trgovanja z valutami, ki jih lahko začetniki uporabljajo že danes, in sicer – strategijo preboja, strategijo prehoda drsečega povprečja in strategijo Carry Tra...
QE - Monetarna politika - trgovanje ob kvantnem popuščanju?
Zdravstvena in gospodarska kriza, ki je povzročila pandemijo koronavirusa, je prinesla QE ali kvantitativno sproščanje ali ohlapna monetarna politika ali z drugimi besedami povečanje količine denarja v obtoku. Čeprav se je v zadnjih letih ta postopek ponavljal, mnogi ne razumejo natančno, iz česa je...
Poglej vse