Relative Strength Index: Kaj je RSI Indicator in kako trgovati z RSI

Admirals
11 Min branje

V tem članku bo govora o tem, kako trgovati na podlagi indeksa relativne moči (angl. Relative Strength Index ali kratko RSI). Pojasnili bomo, zakaj se trgovalci poslužujejo tega indikatorja, kaj sploh predstavlja in čemu je namenjen, pogledali pa si bomo tudi, kaj so RSI trendne črte in 2-periodna RSI divergenca.

Namen tehnične analize je čim bolje predvideti prihodnje gibanje tečajev in smernice glede trendov, pri čemur v grafikonih analiziramo preteklo gibanje tečajev ter jih primerjamo s trenutnimi. Tehnična analiza se ukvarja s tem, kaj se je dejansko zgodilo na trgu in kaj bi se lahko zgodilo v nadaljevanju. V središču tehničnih analiz je gibanje tečaja finančnega instrumenta, kar je grafično prikazano v obliki grafikona.

Pomembna prednost tehnične analize je v tem, da omogoča izkušenim trgovalcem spremljati več trgov in finančnih instrumentov hkrati. V povezavi s tehnično analizo obstajajo tri glavna načela, ki jih morate poznati, preden se posvetimo RSI indikatorju:

Trend je vaš prijatelj

Tehnična analiza se uporablja za identifikacijo vzorcev gibanja tečaja, ki so bili skozi zgodovino prepoznani kot pomembni. Za te vzorce namreč obstaja velika verjetnost, da lahko ob njihovi ponovitvi pričakujemo podoben rezultat. Obstajajo tudi takšni vzorci, ki se konsistentno ponavljajo.

Zgodovina se ponavlja

Vzorci gibanja tečajev valut se analizirajo že več kot 100 let in način, kako se določeni vzorci ponavljajo, vodi do zaključka, da se človeška psihologija v vsem tem času ni kaj dosti spremenila.

Trenutni tečaj upošteva vse možne informacije

To pomeni, da trenutni tečaj odseva vse, kar bi lahko imelo vpliv na določen trg, kot na primer ponudba in povpraševanje, politični dejavniki in tržni sentiment. Se pa tehnična analiza ukvarja zgolj s tem, da je prišlo do spremembe tečaja, ne pa z razlogi, zakaj je do tega prišlo. Eden izmed indikatorjev, na katerega se tehnična analiza močno naslanja je tudi RSI - Relative Strength Index. Ta indikator je zelo priljubljen zaradi zelo tehtnega načina izračuna in možnosti uporabe tudi v obliki RSI divergence.

Trgujte s pomočjo MetaTrader 5

MetaTrader 5 je prvovrstna trgovalna platforma, ki omogoča profesionalnim trgovalcem širok nabor ekskluzivnih funkcionalnosti, kot so: večjezična podpora, možnost naprednih grafikonov, avtomatično trgovanje, možnost prilagoditve platforme lastnim trgovalnim potrebam, brezplačni tečaji v živo, novice iz sveta trgovanja, tehnične analize in še mnogo več. Kliknite na oglas spodaj in si brezplačno namestite MetaTrader 5!

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

V nadaljevanju pa si bomo bolj podrobno pogledali RSI indikator in na čem pravzaprav temelji.

Kaj je RSI indikator?

RSI meri razmerje med premiki tečaja navzgor in premiki tečaja navzdol ter normalizira rezultat tako, da je končna vrednost indeksa med 0 in 100. Indikator je izumil J.Welles Wilder. Če je vrednost RSI nad 70 se smatra, da je dotični instrument prenakupljen (situacija, ko je tečaj instrumenta narasel bolj, kot se je pričakovalo). Vrednost RSI pod 30 pa signalizira preprodanost instrumenta (situacija, ko je tečaj instrumenta padel bolj, kot se je pričakovalo).

RSI indikator uvrščamo v kategorijo tako imenovanih vodilnih indikatorjev, ki napovedujejo spremembe. Formula za izračun RSI indikatorja vključuje dve komponenti. Prva je začetna relativna moč (angl. Relative Strength ali RS), ki predstavlja razmerje povprečnih premikov navzgor glede na povprečne premike navzdol v N periodah, kot prikazuje spodnja formula:

  • RS = Povprečje premikov navzgor v N periodah / Povprečje premikov navzdol v N periodah

Končna vrednost RSI pa se izračuna z indeksacijo indikatorja na 100 s pomočjo naslednje formule:

  • RSI = 100 - (100 /1 + RS)

Če uporabljate MetaTrader (MT4) trgovalno platformo, potem lahko RSI indikator zelo preprosto dodate vašemu grafikonu in sicer tako, da ga izberete in povlečete v glavno okno grafikona. Slika spodaj demonstrira ta postopek:

Vir: MetaTrader 4 – izbor RSI indikatorja

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj trgovalnih strategij, ki temeljijo na RSI indikatorju.

RSI Indicator in trgovalne strategije

RSI OBOS nivoji

Če je vrednost RSI pod 30 potem to pomeni, da je trg preprodan in da se bo tečaj prej ko slej dvignil. Takoj ko pride do potrditve obrata trenda, se lahko odda nakupno naročilo. Če je vrednost RSI nad 70 potem to pomeni, da je trg prenakupljen in lahko kmalu pričakujemo upad tečaja. Ko pride do potrditve obrata trenda, lahko oddamo prodajno naročilo. Vrednost indeksa okoli 50 označuje sredino med zgornjim (bikovskim) in spodnjim (medvedjim) območjem. V času naraščajočega trenda je RSI običajno nad 50, v času padajočega trenda pod 50.

Prikaz: primer MetaTrader 4 - Mini terminalno okno - EURUSD - Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

2-periodna divergenca in RSI indicator

Na grafikon lahko dodate kratkoročni 5-periodni RSI in dolgoročni 14-peridoni RSI in potem spremljate sekanja. V primeru 14-periodnega RSI ni nujno, da bo vedno prišlo do območja prenakupljenosti ali preprodanosti, preden se bo trend obrnil. Kratkoročni RSI je bolj odziven na spremembe tečaja, zato lahko prej nakaže možnost obrata.

Ko RSI 5 seka RSI 14 navzgor potem to pomeni, da je prišlo do rasti tečaja v zadnjem obdobju. Do nakupnega signala in do sekanja RSI 5 napram RSI 14 navzgor pride, ko je 5-periodni RSI (modra črta) preprodan (vrednost pod 30). Ko RSI 5 seka RSI 14 navzdol, potem to pomeni, da je prišlo do padanja tečaja v zadnjem obdobju. Do prodajnega signala in do sekanja RSI 5 napram RSI 14 navzdol pride, ko je 5-periodni RSI (modra črta) prenakupljen (vrednost nad 80).

Izkušeni trgovalci pogosto kombinirajo uporabo RSI trgovalne strategije s pivot point točkami in na ta način še izboljšajo rezultat trgovanja.

Prikaz: primer MetaTrader 4 – EURUSD – ECN urni grafikon - Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Forex 101

Obvladajte osnove trgovanja s strokovnjaki iz industrije

RSI indicator in trendne črte

Če povežete vrhove in dna v RSI grafikonu potem lahko trgujete preboje teh trendnih črt. Naraščajočo RSI trendno črto dobite tako, da povežete tri ali več RSI vrhov v času rasti. Padajočo RSI trendno črto dobite tako, da povežete tri ali več RSI dna v času padanja. Preboj RSI trendne črte lahko nakazuje možnost obrata ali nadaljevanje gibanja tečaja. Preboj trendne črte na RSI grafikonu se običajno zgodi pred prebojem trendne črte na grafikonu gibanja tečaja instrumenta, zato lahko takšen signal smatramo kot vnaprejšnje opozorilo in zelo dobro priložnost za trgovanje.

Prikaz: primer MetaTrader 4 – EURUSD – ECN urni grafikon - Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Klasična divergenca in RSI indicator

Do medvedje RSI divergence pride, ko pride do višjega vrha pri tečaju osnovnega instrumenta in istočasno vrednost RSI pade, zaradi česar RSI zabeleži nižji vrh. Do takšne RSI divergence pride običajno na višku bikovskega trenda in takšen vzorec imenujemo tudi 'reversal pattern'. Trgovalci lahko v takšnem primeru pričakujejo obrat gibanja tečaja. Spet gre za vnaprejšnje opozorilo, saj se pojavi nekaj svečnikov pred obratom naraščajočega trenda tečaja osnovnega instrumenta, preden ta prebije podporni nivo.

Do bikovske RSI divergence pride, ko pride do nižjega dna pri tečaju osnovnega instrumenta in istočasno vrednost RSI zraste, zaradi česar RSI zabeleži višje dno. Takšno vnaprejšnje opozorilo je signal, da se bo trend gibanja tečaja osnovnega instrumenta iz padajočega obrnil v naraščajočega. RSI divergenca se množično uporablja pri tehnični analizi na Forex trgu. Nekateri trgovalci raje trgujejo na osnovi RSI divergence na daljših časovnih okvirjih (4-urni, dnevni). Na osnovi takšnih strategij lahko izkoriščate različne nakupne in prodajne indikatorje.

Prikaz: primer MetaTrader 4 – EURUSD – ECN urni grafikon - Omejitev odgovornosti: grafikoni finančnih instrumentov v tem članku so uporabljeni zgolj v informativne namene in ne predstavljajo nasveta za trgovanje in ne nagovarjajo k nakupu ali prodaji kateregakoli finančnega instrumenta preko Admirals (CFDji, ETFi, delnice). Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Zaključek: Uporaba RSI indicatorja pri forex trgovanju

S trgovanjem na podlagi RSI indikatorja je tako preprosto začeti, da začetniki v želji po čim hitrejšem zaslužku prepogosto pozabijo preizkusiti različne nastavitve indikatorja ali niti ne razumejo pravilne interpretacije tega indeksa. Prav zaradi tega velja RSI indikator za enega najbolj zmotno uporabljenih MT4 indikatorjev. Če pa pravilno razumete njegovo delovanje in ga pravilno vključite v trgovalno strategijo, potem vam RSI lahko signalizira trend, kdaj je trg prenakupljen ali preprodan in kdaj je najprimernejši trenutek za vstop ali izstop iz pozicije.

Na podlagi RSI indikatorja lahko tudi določite najpogosteje trgovan časovni okvir, ter lažje določite ključne podporno odporne nivoje. RSI vključuje informacijo o trendu, kot tudi o prodajnih in nakupnih signalih. Priporočamo, da RSI trgovalne strategije najprej preizkusite na demo računu in jih šele potem aplicirate v realno trgovanje. RSI strategije se lahko sicer uporabijo tudi kot dopolnilo h katerikoli trgovalni strategiji, ki jo že uporabljate.

Admirals nudi še dodatna izobraževanja

Svojim strankam nudimo spletna predavanja kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje, kar nam priznavajo številne nagrade. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

Trgujte Forex & CFDje

Pridobite dostop do 40 CFDje na kripto pare, 24/5

Še dodano znanje je na dosegu roke:

O Admirals

Smo posrednik s svetovno prisotnostjo in pod nadzorom najvišjih finančnih organov. Zagotavljamo dostop do najbolj inovativnih trgovskih platform. Delujemo s CFD-ji, delnicami in ETF-ji.

Uspešno trgovanje vam želi!

Admirals

Opozorilo o tveganju: Navedeni podatki zagotavljajo dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih ali drugih podobnih ocenah ali informacijah (v nadaljevanju "Analiza"), objavljenih na spletni strani Admirals. Pred odločitvijo o naložbi bodite pozorni na naslednje:

1. To je tržno komuniciranje. Vsebina je objavljena samo v informativne namene in je nikakor ne sme razlagati kot naložbeni nasvet ali priporočilo. Ni bilo pripravljeno v skladu z zakonskimi zahtevami za spodbujanje neodvisnosti investicijskih poročil in zanj ni prepovedano pogajati pred razširjanjem investicijskih poročil.

2. Vsako naložbeno odločitev sprejme vsaka stranka posebej, medtem ko Admirals ne bo odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi navedene odločitve, ne glede na to, ali temelji na vsebini.

3. Da bi zagotovili zaščito interesov strank in objektivnost analize ne vpliva, je Admirals vzpostavil ustrezne notranje postopke za preprečevanje in upravljanje navzkrižja interesov.

4. Analizo pripravi neodvisni analitik ( Jitan Solanki, samostojni sodelavec ) na podlagi vaših osebnih ocen

5. Čeprav se vsi razumni napori zagotavljajo, da so vsi viri analize zanesljivi in da so vse informacije predstavljene, kolikor je to mogoče, na razumljiv, pravočasen, točen in celovit način, Admirals ne zagotavlja točnost ali popolnost vseh informacij, ki jih vsebuje analiza.

6. Kakršna koli predhodna ali modelirana izvedba finančnih instrumentov, navedenih v objavi, Admirals ne sme razlagati kot obljuba, garancija ali izrecna ali implicitna posledica kakršne koli prihodnje uspešnosti. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča ali zmanjša, ohranitev vrednosti sredstva pa ni zagotovljena.

7. Proizvodi s finančnim vzvodom (vključno s pogodbami za razlike) so špekulativne narave in lahko prinesejo izgube ali dobičke. Pred začetkom obratovanja morate zagotoviti, da razumete vsa tveganja .

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Strategija trgovanja s stochastic oscilatorjem
Stochastic oscillator je vsestransko uporaben indikator pri trgovanju. Razvil ga je George C. Lane leta 1950 in danes velja za enega najbolj priljubljenih indikatorjev pri trgovanju z valutami, indeksi in delnicami. V tem članku bomo predstavili stochastic indikator in kako se uporablja. Spoznali bo...
Uporaba indikatorja: Renko indicator za prepoznavo pomembnejših premikov cene
Iz Japonske je prišlo kar nekaj inovacij povezanih z grafikoni in v tem članku bomo natančneje obdelali t.i. indikator »Renko indicator«. Prav tako bomo predstavili »Renko indicator« grafikone, ki se dokaj pogosto uporabljajo in prikazujejo izključno tečajne spremembe. Pogledali pa bomo tudi, kako s...
MACD indicator | Uporaba indikatorja MACD v praksi
V svetu trgovanja se tehnična analiza pogosto uporablja za iskanje signalov za nakupe in prodaje različnih sredstev. Med številnimi analitičnimi orodji je indikator MACD, tisti ki pomaga napovedati trend, daje signale za nakup in prodajo ter omogoča lažje in enostavnejše trgovanje.  Uporabljajo ga...
Poglej vse