Moving Average - indikator, ki bo spremenil vaše trgovanje

Admirals
20 Min branje

Izmed vseh rekov povezanih s trgovanjem je verjetno najbolj pogosto uporabljen »trend je vaš prijatelj«. Četudi je že močno izrabljen, pa zagotovo vsebuje nekaj resnice. Veliko uspešnih trgovalnih strategij temelji na vstopu v pozicijo v trenutku, ko obstaja nadpovprečna verjetnost za oblikovanje novega trenda. Ko se le ta pojavi, je ključno ostati v pozicij vse dokler se nadaljuje. Za lažje odločitve vam bo v pomoče movinga average ali indikator drsečih povprečij.

V tem članku si bomo pogledali, zakaj je MT4 Moving Average indikator ključen indikator za trgovanje in se uporablja za identifikacijo trenda. Ni pa to njegova edina uporaba. Med drugim omogoča izločiti manjše in nepomembne šume v spremembi tečaja in nam tako pomaga ločiti zrno od plevela.

Kaj je Moving Average indikator (drseča sredina)?

Moving average je mogoče izračunati na katerihkoli podatkih, kjer se vrednost spreminja skozi čas. Ko gre za tehnično analizo, jo najpogosteje uporabljamo za izračun spremembe tečaja. Gre za neprekinjeno izračunavanje aritmetične sredine tečaja v določenem časovnem obdobju. Termin »drseča« sredina se uporablja zato, ker se le ta izračuna ob vsakem prehodu v nov časovni interval. S spremembo tečaja se seveda spreminja tudi tako izračunano povprečje.

▶Primer 30 dnevni moving average. Njena vrednost je aritmetična sredina tečaja v zadnjih 30 dneh. Povedano drugače, seštejemo zaključni tečaj za zadnjih 30 dni in ga potem delimo s 30.

Izračun se opravi vsak dan, pri čemur iz podatkovnega niza izpade najstarejši podatek o tečaju in ga nadomesti zaključni tečaj zadnjega trgovalnega dne.

Na tak način zgladimo tečajne spremembe (izločimo nepomembne premike v dobro zaznavanja dolgoročnega trenda na trgu).

Zakaj je Moving average indikator v vsaki analizi?

Identifikacija dolgoročnega trenda

Vzorci gibanja tečajev v grafikonih so lahko včasih zavajajoči. Večje korekcije lahko zameglijo trend v očeh trgovalcev in tako zabrišejo celotno sliko dogajanja na trgu. Zavajajoči so lahko tudi številni manjši skoki tečajev in uporabi različnih trgovalnih strategij za trgovanje  za trgovanje navzgor in navzdol. Moving Average omogočajo trgovalcem ohraniti pravi fokus, saj je trend jasno viden, ko se v grafikon dodajo Moving Average. Te določajo tudi smer trenda. Moving Average se v kombinaciji s trendom uporabljajo na sledeče načine:

 • Trend je prisoten – tečaj je stran od Moving Average
  • Moving Average področje ima medvedji kot – padajoči trend ali medvedji trend
  • Moving Average področje ima bikovski kot – naraščajoči trend ali bikovski trend

 

 • Popravek trenda – tečaj se vrača nazaj proti Moving Average področju
  • Ni trenda – tečaj se giblje okoli Moving Average področja

Dolgoročni Moving Average omogoča trgovalcem, da so vedno na pravi strani finančnih trgov. Pomaga jim, da se izognejo nevarnim vstopom ob obratu trenda in jim omogoča vstopati v pozicije, ki bodo nadaljevale pot trenda.

Vir: demo račun - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD- Pridobljeno junij 2019 - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Ključna cona odločitve: odboj ali preboj

Moving Average ni uporaben zgolj pri določanju trenda. Tečaj običajno spoštuje in se ustavi ob nivojih dolgoročneha moving average. Govorimo o ključnih nivojih in conah, kjer se odloča o tem, ali se bo trend nadaljeval ali obrnil:

 • Če tečaj prebije dolgoročno drsečo sredino, je obrat zelo verjeten
 • Če se tečaj počasi odbije od dolgoročne drseče sredine, sta možna oba scenarija
 • Če se tečaj močno odbije od dolgoročne drseče sredine, je zelo verjetno nadaljevanje trenda

Odziv tečaj ob dolgoročnih moving average indikatorjih je zagotovo zelo koristna informacija za trgovalce in jo je potrebno upoštevati. Seveda je ob tem priporočljivo upoštevati tudi druge dejavnike, kot so vrhovi in dna, Fibonačijevi nivoji in drugi indikatorji, ki pomagajo določiti podporne in odporne nivoje.

Večje število dejavnikov zgolj povečuje pomembnost odločitvene cone. To pomeni, da bo imel preboj ali odboj večjo vrednost in ga lahko smatramo kot bolj pomembnega. Trgovalci lahko vstopijo v pozicijo ob takšnih situacijah npr. tako, da počakajo nek vzorec svečnikov, ki jim bo dodatno potrdil, ali lahko pričakujejo na trgu odboj ali preboj in se posledično odločijo za vstop.

Vir: demo račun - MetaTrader Supreme Edition - GBP/USD - 4 urni grafikon – pridobljeno septembrr 2021- pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Ključna Moving average povprečja za uporabo

Večina trgovalcev uporablja 100 do 200 periodne dolgoročne moving average. Lahko gre za preproste drseče sredine ali angl. Simple Moving Average ali eksponencialne drseče sredine ali Exponential Moving Average. Najpogosteje se uporabljajo 100, 150 in 200 periodne. Nekateri trgovalci uporabljajo tudi Fibonačijeve stopnje zaporedja za drseče sredine in sicer 89, 144 ali 233 periodne.

Ob vsem napisanem so pomembne tudi kratkoročne in srednjeročni moving average, le da je njihov pomen nekoliko drugačen. Kratkoročni moving average se pogosto uporabljajo za določitev momentuma na trgu in podpornih ter odpornih nivojev. Srednjeročni moving average pa je uporaben za določitev nivojev popravka tečajev.

Kratkoročni moviing average so lahko med 0 in 20 periodami, medtem ko so srednjeročne med 20 in 100 periodami. Te nastavitve se med trgovalci sicer lahko razlikujejo, ampak v splošnem velja kot zapisano. Veliko trgovalcev v svojih grafikonih istočasno uporablja vse tri vrste drsečih sredin:

 • Moving average indikator s periodo od 5 do 20
 • Moving average s periodo od 20 do 100
 • Moving average s periodo večjo od 100

Prednost uporabe vseh treh Moving average indikatorjev v grafikonu je v tem, da dajo trgovalcu celovit vpogled v dogajanje in različnih vidikov. Namen tega članka je, da se prvotno posveti dolgoročnim Moving average indikatorjem pri analiziranju grafikonov. Vse napisano lahko s pridom uporabite pri trgovanju, vendar vedno poskrbite, da boste pred realnim trgovanje opravili potrebno analizo. Vaše trgovalne ideje lahko vedno najprej preizkusite tudi na demo trgovalnem računu, preden začnete z realnim trgovanjem. Priporočamo tudi uporabo dodatka MetaTrader Supreme Edition, ki ponuja več kot 60 dodatnih orodij in indikatorjev.

Trgujte z Admiralsom brez tveganja

Ali ste vedeli, da je mogoče virtualno trgovati s katerokoli valuto, ob uporabi tečajev v živo in z vpogledom v dogajanje profesionalnih trgovalcev, brez da bi tvegali lasten vloženi kapital? Ja, res je. Vse to je mogoče z Admirals brezplačnim demo računom, ki tudi profesionalnim trgovalcem omogoča, da preizkusijo svoje nove trgovalne strategije in jih izpopolnijo, preden začnejo na njihovi osnovi trgovati s pravim denarjem.

Demo račun je tudi odlična rešitev za trgovalce začetnike, ki se šele učijo trgovanja, kot tudi za občasne trgovalce, da osvežijo svoj znanje. Demo račun je torej nepogrešljiv za vse vrste modernih trgovalcev. Odprite si BREZPLAČNI demo trgovalni račun še danes s klikom na oglas spodaj!

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Moving average indikator in določitev trenda 

Glavna dodana vrednost Moving Average indikatorja pri trgovanju z valutami je v tem, da na hiter in preprost način omogočajo določiti obstoj trenda ni tudi njegovo smer, ob enem pa tudi momentum na trgu. Med trendom in momentumom obstajajo tri ključne razlike:

 • 1.Splošen trend se pojavi, ko se tečaj oddaljuje od dolgoročnega Moving Average indikatorja : nad njo (naraščajoči trend) ali pod njo (padajoči trend)
 • 2.Kratkoročni trend je viden, če se tečaj odmika od srednjeročnega Moving Average indikatorja: nad njo (naraščajoči) ali pod njo (padajoči)
 • 3.Momentum je viden, če se tečaj odmika od kratkoročnega Moving Average indikatorja: nad njo (naraščajoči) ali pod njo (padajoči)

Vir: MetaTrader 4 Supreme Edition - EURUSD 1H-analiza pripravljena oktober 2021 - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Najmočnejši premiki tečaja na trgu so tisti, ko so tako momentum kot kratkoročni in dolgoročni trend vsi poravnani v isto smer. Za naraščajoči trend je to v situaciji, ko je tečaj nad kratkoročnim Moving Average indikatorjem in ko je kratkoročni Moving Average indikator nad dolgoročno drsečo sredino.

Za padajoči trend velja obratno, torej govorimo o situaciji ko je tečaj pod kratkoročnim moving average indikatorjem in ko je kratkoročna drseča sredina pod dolgoročnim moving average indikatorjem. Momentum ali trend nista prisotna v grafikonu kadar se tečaj giblje okoli moving average ali če se približuje nazaj moving average indikatorju (t.i. popravek ali korekcija).

Obstajata dve vrsti popravkov tečaja: pasivni in agresivni. O pasivni korekciji govorimo, ko se tečaj giblje stransko an in se moving average približujejo tečaju. O agresivni korekciji pa govorimo, ko se tečaj impulzivno in hitro približa nazaj moving average indikatorju.

Vir: MetaTrader 4 Supreme Edition - EURUSD - analiza pripravljena oktober 2021, pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Moving average prikazuje tudi divergence in obrate trenda

Prej ali slej se bo nek trend končal in sledilo bo obdobje konsolidacije ali obrata trenda. Verjetnost popravka se močno poveča v primeru, ko trg izgubi momentum, zaradi česar pride do divergence med vrhovi (pri naraščajočem trendu) in dnom (pri padajočem trendu). Divergenca je močan kazalnik začasnega popravka znotraj trenda ali zaključka trenda, kateremu bo sledil obrat.

Ali lahko pričakujemo zgolj manjši popravek tečaja ali resničen obrat trenda je odvisno od tega, kako močni so podporno odporni nivoji v bližini dogajanja, kot tudi o časovnem okvirju, v katerem je divergenca v grafikonu razvidna. Moving Average indikator se v teh primerih lahko uporabijo na različne načine. Npr. ko se tečaj začne gibati kontra trendu lahko z njihovo pomočjo določimo nivo vstopa v primeru nadaljevanja trenda ali ciljni nivo v primeru obratnega posla.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj pomembnih konceptov, ki se pogosto uporabljajo pri trgovanju z valutami:

 • V primeru pomanjkanja divergence lahko pričakujemo, da se bo tečaj odbil v prvotno smer pri 8 periodni Moving average indikator
 • Enojna divergenca na urnem ali še krajši periodi na grafikonu običajno pomeni, da se bo po manjšem popravku tečaj ponovno odbil od 21 periodnega Moving average indikatorja
 • Enojna divergenca na štiri urnem ali še daljši periodi na grafikonu običajno pomeni, da bo šlo za nekoliko večji popravek in se bo tečaj odbil šele od 144 periodnga Moving average indikator
 • Dvojna divergenca nakazuje na večji popravek vse do 144 dnevnega Moving average indikatorja
 • Divergence na različnih časovnih okvirjih povečujejo verjetnost obrata, ki bi lahko 21 periodni Moving average indikator spravil na drugo stran 144 Moving average indikator

Vir: MetaTrader 4 Supreme Edition - GBPJPY 1H - analiza pripravljena avgust 2019 - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Ciljni nivoji v zgoraj prikazanem grafikonu so seveda postavljeni zgolj okvirno in pomembno je da razumete, da ni nujno, da bodo ti nivoju tudi doseženi, preden se bo trend nadaljeval. Vsak finančni instrument zahteva svojevrstno analizo znotraj lastnega koncepta in značilnosti.

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Uporaba Moving Average indikatorja v MetaTrader 4

Moving Average indikator, ki velja za enega najpogosteje uporabljenih tehničnih indikatorjev pri trgovanju, je v trgovalni platformi MetaTrader 4 vključen že med standardna orodja. Indikator MT4 Moving Average boste našli v mapi »Trend« v MetaTrader navigatorju, kot je prikazano v sliki spodaj:

Vir: MetaTrader 4 - izbor moving average indikatorja

Slika zgoraj prav tako prikazuje pogovorno okno, ki se odpre, ko kliknete na moving average indikator. Tri glavne nastavitve v tem oknu so:

 • 1.Perioda (Period) – časovni okvir, na katerem se Moving Average indikator izračunava (privzeto 100)
 • 2.Način izračunavanja (MA method): kako se računa povprečje (privzet način je preprosto izračunavanje kot navadna aritmetična sredina)
 • 3.Na kaj se nanaša (Apply to): tečaj, ki je vključen v izračunavanje povprečja (privzeto je to zaključni tečaj vsake periode, lahko pa izberete tudi otvoritveni, najvišji ali najnižji tečaj)

Pri načinu izračunavanja obstajajo še različne bolj kompleksne možnosti, kot je preprosta aritmetična sredina (SMA). Med njimi je še najbolj pogosta eksponencialna drseča sredina (EMA), ki daje večjo težo v izračunu zadnjim tečajem. Vrednost utežnega faktorja upada eksponencialno za starejše tečaje, kar je razvidno že iz samega imena. Slika spodaj prikazuje MT4 moving average indikator na urnem valutnem paru GBP/USD:

Vir: MetaTrader 4 - Moving Average indikator - GBPUSD 1H -analiza pripravljena oktober 2021 - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Konkretno v tem primeru je bila uporabljena 30 periodna preprost Moving Average indikator na zaključnem tečaju. Vsaka točka Moving Average indikator se torej izračuna vsako uro kot aritmetična sredina zaključnega tečaja valutnega para GBP/USD, pri čemur je v izračun vključenih zadnjih 30 period (zadnjih 30 zaključnih urnih tečajev). Bodite pozorni na to, kako Moving Average indikator zgladi kratkoročne fluktuacije tečaja in je zato lahko pravi kazalnik, kaj se na trgu dogaja.

Moving Average trgovalne strategije

Strategija uporabe dveh Moving Average povprečij

Gre za preprosto strategijo pri kateri se pojavi signal za vstop v pozicijo kot hitrejši Moving Average indikator seka počasnejšega. Vse skupaj si poglejmo na urnem grafikonu valutnega para GBP/USD spodaj na sliki. V grafikon je bila dodana 30 periodna drseča sredina, ki je vidna kot tanka rdeča črtkana črta, prav tako pa je bila v grafikon dodana počasnejša, 100 periodna drseča sredina, ki je vidna kot debelejša zelena črta:

Vir: MetaTrader 4 - GBPUSD – 1urni grafikon - analiza pripravljena avgust 2019, pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Pravila strategije so zelo preprosta – ko hitrejša drseča sredina seka počasnejšo od spodaj navzgor, se pojavi nakupni signal; ko jo seka od zgoraj navzdol, se pojavi prodajni signal. Iz slike je razvidno, da je hitrejša drseča sredina sekala počasnejšo navzgor in sicer 25. aprila ob 22. uri. Bodite pozorni na to, kako je potem tečaj nadaljeval pot navzgor potem ko je enkrat prišlo do nakupnega signala.

Ob uporabi takšne strategije ste vedno v neki poziciji na trgu, pa naj bo ta dolga ali kratka. Signal za zaprtje pozicije bi se pojavil, ko bi hitrejša drseča sredina sekala počasnejšo navzdol. V tem istem trenutku bi se pojavil signal za vstop v kratko pozicijo. In kaj lahko storimo, če v določenem trenutku ne želimo biti v poziciji? Uporabimo lahko nekoliko bolj kompleksno strategijo, ki vključuje tri drseče sredine namesto zgolj dve.

Strategija uporabe treh Moving Average povprečij

Kot je razvidno že iz samega imena ta strategija uporablja tri drseče sredine: ena je hitra, druga srednja in tretja počasna. Signali za trgovanje se pojavijo, ko hitri Moving Average indikator seka srednjega, podobno kot pri strategiji uporabe dveh Moving Average indikatorjev. Tretji, najpočasnejši Moving Average indikatorpa služi kot filter, ki dovoljuje vstop v pozicijo zgolj v primeru, kot sta obe hitrejša Moving Average indikator na pravi strani počasnejše.

Da bi vstopili v dolgo pozicijo, morata biti obe višje. Da bi vstopili v kratko pozicijo, morata biti obe nižje. Dnevni GBP/USD grafikon spodaj prikazuje vse tri Moving Average indikatorje. Črtkana rdeča črta je 150 dnevna drseča sredina, debelejša zelena črta je 250 dnevna drseča sredina in črtkana modra črta je 350 dnevna drseča sredina. Slednja je naš filter.

Vir: MetaTrader 4 - GBPUSD dnevni grafikon -analiza pripravljena avgust 2019 - pomembno opozorilo: pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Iz grafikona je razvidno, da kratkoročna rdeča črta seka zeleno črto dvakrat. Prvič jo seka od spodaj navzgor in tako signalizira nakup. A ker se obe črti nahajata pod našim filtrom, ne vstopimo v pozicijo. V drugem primeru pa rdeča črta seka zeleno od zgoraj navzdol in signalizira prodajo oz. vstop v kratko pozicijo. To tudi izvršimo, saj se obe črti nahajata pod našim filtrom.

Moving Average in uporaba drugih indikatorjev

Vsestranskost drsečih sredin je razlog, da se pogosto vključujejo v trgovalne strategije kot del bolj kompleksnih trgovalnih metod. Zelo dobro poznan je primer oz. metoda Bollinger Bands. Ta vključuje uporabo drsečih sredin za tvorjenje kanala, torej dveh črt, ki sta za določeno mero oddaljeni navzgor in navzdol od same drseče sredine.

Bollinger Bands črte imenujemo tudi ovojnico volatilnosti. Črti sta za določeno število standardnih odklonov odmaknjeni od drseče sredine, kar pomeni, da je kanal širši ali ožji, odvisno od volatilnosti na trgu. Strategija trgovanja na osnovi Bollinger bands je torej napredna strategija trgovanja z drsečimi sredinami, ki vključuje tudi volatilnost tečaja.

Že smo omenili, da preprosto primerjati trenutni tečaj z ni dovolj in nam lahko da napačen signal – ko tečaj prečka drsečo sredino a potem ne rezultira v spremembi trenda. Takšnih napačnih signalov je lahko še več na bolj volatilnih trgih. Uporaba ovojnice volatilnosti je lahko zato učinkovit način, da se ta problem vsaj nekoliko omeji.

Sicer pa je mogoče moving average indikator uporabiti tudi na drugih osnovah in indikatorjih in ne zgolj na tečaju. Gre za tehniko glajenja, ki se lahko vedno uporabi, da dobite jasnejšo sliko o vzorcu dogajanja na trgu, če je slika sama po sebi nejasna.

Vodilna multifunkcijska platforma za trgovanje na svetu


Moving Average strategije trgovanja

Na to vprašanje ni preprostega in enotnega odgovora, saj je le to odvisno od samega trgovalca in njegovih preferenc. Eden izmed načinov da ugotovite, katera je najboljša strategija za vsa je, da jo preizkusite na preteklih podatkih za nazaj. V MetaTrader 4 Supreme Edition dodatku je na voljo trgovalni simulator, ki vam omogoča preveriti različne strategije.

Enako velja glede izbora časovnega okvirja, ki je najbolj primeren za izračunavanje Moving Average indikatorja. Če trgujete na krajših časovnih okvirjih, potem boste tudi Moving Average indikato izračunavali na krajših periodah. Če ste npr. dnevni trgovalec, potem je smiselno uporabiti 30 periodne drseče sredine na 15 minutnem grafikonu. Če pa ste dolgoročni sledilec trenda, potem bo za vas verjetno bolj primerna 350 dnevna drseča sredina.

Najprimernejši način da ugotovite, katere nastavitve so za vas najbolj primerne, je z eksperimentiranjem na demo računu. Le na ta način boste lahko natančno prilagodili vaš sistem, da se bo obnašal po vaših željah, brez da bi prevzemali dodatno tveganje v času iskanja optimalnih nastavitev za vašo trgovalno strategijo.

Povzetek Moving Average indikatorja

Drseče sredine se pri trgovanju uporabljajo na različne načine. Prednost tega indikatorja je v tem, da ga je moč uporabiti na zelo preprost ali pa tudi bolj zahteven način. V najbolj preprostem pogledu ga lahko uporabimo kot gladilec tečaja na sicer razburkanem trgu. Na ta način dobimo jasnejšo sliko o dogajanju na trgu, brez da nam sliko zamegljuje volatilnost. Drseče sredine lahko zelo preprosto uporabimo tudi za določitev trenda v izbranem časovnem okvirju. Naraščajoča drseča sredina sugerira pozitiven trend, padajoča drseča sredina pa negativen trend.

Od tu dalje je mogoče povečati zahtevnost uporabe drsečih sredin, npr. tako da spremenimo način izračunavanja Moving Average indikatorja iz preprostega aritmetičnega načina v eksponencialni način ali z različnimi strategijami sekanja več drsečih sredin na istem grafikonu. V tem članku smo obdelali le nekaj primerov takšnih strategij sekanja drsečih sredin, obstaja pa še ogromno možnosti za nadaljnje spremembe. Potrebno pa je razumeti, da povečanje kompleksnosti uporabe ne pomeni tudi nujno večjih donos pri trgovanju. Včasih so lahko preproste strategije bolj učinkovite in pogosto predstavljajo najbolj smiseln začetek.

Admirals nudi še dodatna izobraževanja

Zagotavljanje kakovostnega okolja za premišljeno in inteligentno odločanje naših strank je za Admirals prednostna naloga. Svojim strankam nudimo seminarje v živo in spletna predavanja (webinarjev), kjer se stranke seznanijo z delovanjem finančnih trgov in različnimi strategijami trgovanja. Poleg te-ga izdajamo izobraževalne knjige in brošure v več različnih jezikih, ki jih distribuiramo po vsem svetu. Naše izobraževalno gradivo se nenehno izboljšuje in prejema mnoge mednarodne nagrade za kvaliteto. Tukaj si lahko najdete večje število analitičnih orodij, ki služijo trgovcem za boljše upravljanje pozicij na finančnih trgih.

Investirajte v svetovne top instrumente

Na tisoče delnic in ETF-jev na dosegu roke

Pridobite še dodatna znanja o trgovanja:

Uspešno trgovanje vam želi.

Admirals 

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admirals je naveden na spletni strani Admirals.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsatveganja

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Kaj je eksponentno drseče povprečje? Naučite se uporabljati EMA indikator pri trgovanju
Eksponentno ali tehtano drseče povprečje je indikator, ki izračuna tehtano povprečje cene v danem obdobju, pri čemer daje večjo težo najnovejšim podatkom. Pomaga prepoznati trende . Drseča povprečja pri trgovanju se uporabljajo za izravnavo variacij v podatkih in boljšo analizo osnovn...
ATR indicator | Kako uporabljati indikator ATR
Eden najbolj znanih tehničnih analitikov, ki je prvi obširno pisal o uporabi volatilnosti kot indikatorja trgovanja, je bil J. Welles Wilder. V svoji knjigi iz leta 1978 'Novi koncepti v tehničnem trgovanju' je predstavil številne temelje sodobne tehnične analize, vključno z indeksom relativne moči ...
Relative Strength Index: Kaj je RSI Indicator in kako trgovati z RSI
RSI indikaotor je tehnični indikator, ki je del orodij tehnične analize za trgovanje in investiranje na borzi.Med številnimi trgovalnimi orodji, ki so na voljo trgovcu, je RSI indikator eden najpogosteje uporabljenih tehničnih indikatorjev, tako za začetnike kot tudi najbolj izkušene vlagatelje. Zar...
Poglej vse