Salvează PDF Tipărește

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD TERMENII ȘI CONDIȚIILE

Valabil începand cu 29.06.2021


VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.ACESTEA, INCLUZÂND AVERTISMENTUL DE RISC ȘI ORICE NOTE SAU ANEXE CARE AR PUTEA SUFERI MODIFICĂRI Și/SAU AR PUTEA FI REPOSTATE DIN CÂND ÎN CÂND, STABILESC TERMENII ȘI CONDITIILE SUB CARE VĂ OFERIM SERVICII ȘI CONȚIN INFORMAȚII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA TERMENII ȘI CONDIȚIILE OBLIGATORII DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL, APLICABILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CARE, PRIN URMARE, REPREZINTĂ UN ACORD REALIZAT ÎNTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI NOI.

PRIN COMPLETAREA ȘI TRIMITEREA FORMULARULUI DE DESCHIDERE A CONTULUI, VĂ DATI ACORDUL SA RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII. PUTEȚI, DACĂ DORIȚI, SĂ SOLICITATI CONSILIERE JURIDICĂ EXTERNĂ ÎNAINTE DE A PROCEDA CU PRIVIRE LA ORICE DEMERS. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACROD ȘI ACCEPTAȚI SĂ NU CONTESTATI VALIDITATEA ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND BAZA ÎN CARE AȚI INCEPUT UN ACORD ELECTRONIC CU NOI.

ÎN CAZUL ÎN CARE FOLOSIȚI SERVICIILE NOASTRE ÎN NUMELE UNEI TERȚE PĂRȚI, INCLUZÂND ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ, REPREZENTAȚI ȘI GARANTAȚI CĂ SUNTEȚI AUTORIZAT DE ACEA TERȚĂ PARTE SĂ ACCESAȚI ȘI SĂ UTILIZATI SERVICIILE ȘI SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTI TERMENI ȘI CONDITII ÎN NUMELE ACELEI TERȚE PĂRȚI.

FURNIZĂM SERVICII DE INVESTIȚII ȘI SERVICII AUXILIARE CARE VĂ PERMIT SĂ TRANZACȚIONAȚI PRODUSE FINANCIARE COMPLEXE ȘI, DE ASEMENEA, SĂ CUMPĂRAȚI ȘI SĂ VINDEȚI TITLURI DE VALOARE. CONTRACTELE PENTRU FACILITĂȚILE NOASTRE ONLINE SUNT TRANZACȚIONATE ÎN MARJĂ SAU SE BAZEAZĂ PE EFECTUL DE LEVIER, UN TIP DE TRANZACȚIONARE CARE IMPLICĂ UN GRAD RIDICAT DE RISC PENTRU CAPITALUL DUMNEAVOASTRĂ. PREȚUL CONTRACTULUI TRANZACȚIONAT AR PUTEA SĂ SE MODIFICE RAPID ȘI PROFITUL SAU PIERDERILE AR PUTEA DEPĂȘI DE CELE MAI MULTE ORI NIVELUL INVESTIȚIEI INIȚIALE SAU A DEPUNERII INIȚIALE. DACĂ NU DISPUNEȚI DE FONDURI SUFICIENTE PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DE MARJĂ, ATUNCI AM PUTEA SĂ VĂ ÎNCHIDEM POZIȚIILE IMEDIAT ȘI FĂRĂ NOTIFICARE ȘI ESTE POSIBIL SĂ TREBUIASCĂ SĂ VĂ SOLICITĂM FONDURI SUPLIMENTARE PENTRU A ACOPERI ORICE PIERDERI. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE AVERTISMENTUL DE RISC DIN ANEXA 2 PENTRU A ÎNȚELEGE RISCURILE TRANZACȚIONĂRII ÎN MARJĂ SAU CU EFECT DE LEVIER. TRANZACȚIONAREA ACESTOR PRODUSE ESTE POSIBIL SĂ NU FIE POTRIVITĂ PENTRU TOATĂ LUMEA ȘI NU AR TREBUI SĂ TRANZACȚIONAȚI PRODUSELE NOASTRE DECÂT DACĂ INȚELEGEȚI ȘI ACCEPTAȚI RISCURILE TRANZACȚIONĂRII ÎN MARJĂ SAU CU EFECT DE LEVIER ȘI SUNTEȚI ÎN MASURĂ SĂ SUSȚINEȚI POTENȚIALELE PIERDERI.

1. Introducere

Serviciile de tranzacționare online sunt furnizate de către Admiral Markets Cyprus Ltd, societate al cărui sediu social este la adresa 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cyprus și sub rezerva următorilor termeni și condiții și a formularului de deschidere a contului completat corespunzător (actualizat sau modificat din când în când) (denumite în continuare, în mod colectiv, "Acordul") ambele se vor aplica tuturor relațiilor dintre noi și dumneavoastră.

1.2. Suntem licențiați și reglementați ca firmă de investiții de către Comisia de Valori Mobiliare și Bursă din Cipru (denumită în continuare "CySEC") (numărul de licență CySEC 201/13) și suntem autorizați în mod relevant să furnizăm serviciile de investiții și serviciile auxiliare care sunt indicate pe site-ul CySEC

Adresa CySEC este 19 Diagorou street, CY-1097, Nicosia, Cipru.

1.3.Suntem autorizați să furnizăm serviciile de investiții și serviciile auxiliare menționate mai sus în țările UE pe o bază transfrontalieră (cunoscută sub denumirea de "pașaport") în conformitate cu " Legislația din Cipru care prevede furnizarea de servicii de investiții, exercitarea activităților de investiții, funcționarea piețelor reglementate și alte aspecte conexe (N.87(I)/2017)", cu modificările ulterioare. Informații cu privire la țările UE cărora le putem furniza serviciile noastre, modalitatea prin care putem furniza astfel de servicii în aceste țări UE (de exemplu, prin pașaport sau prin intermediul unor unități locale, cum ar fi sucursale sau agenți afiliați), precum și detalii despre serviciile pe care le putem furniza în fiecare țară UE, sunt disponibile pe site-ul CySEC website.

Vă vom trata drept client de retail ca urmare a regulilor și îndrumărilor emise de CySEC din când în când cu excepția cazului în care vă anunțăm că trebuie să fiți clasificat drept client profesional. Pentru a evita orice dubiu, termenul "Legea CySEC" se referă la normele și reglementările care alcătuiesc cadrul de reglementare CySEC, inclusiv, dar fără a se limita la legea, normele, directivele, regulamentele, notele de orientare, instrucțiunile, opiniile sau recomandările CySEC. Clasificarea clientului poate fi supusă modificărilor în orice moment la primirea unei notificări din partea noastră. Aveți dreptul să solicitați o altă clasificare, dar nu vom fi obligați să vă reclasificăm. Dacă vă reclasificăm, vă vom informa despre orice limitări ale nivelului de protecție a clientului care pot apărea. Informații detaliate despre politica de clasificare a clienților noștri poate fi găsită în Anexa 1, secțiunea 3 a acestor Termeni și Condiții. În relațiile noastre cu clienții de retail vom aplica, acolo unde va fi posibil, dispozițiile din DI87-09 a CySECreferitoare la protecția împotriva balanței negative a contului și cerințele de marjă. Aceasta înseamnă că, pentru clienții de retail care tranzacționează produse cu caracter speculativ, cum ar fi CFD-urile, răspunderea pentru toate investițiile speculative restricționate în legătură cu contul clientului de retail este limitată la fondurile din respectivul cont în ideea ca un client de retail să nu poată pierde mai mult decât fondurile dedicate tranzacționării de CFD-uri și oricaror alte investiții cu caracter speculativ.

1.5. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri, acceptul dumneavoastră electronic a acestor termeni și condiții ale Acordului și utilizarea sau continuarea utilizării serviciilor noastre de către dumneavoastră vor fi considerate drept consimțământul dumneavoastră să fiți, din punct de vedere legal, parte din acest Acord.

1.6. Acordul/Termenii și condițiile înlocuiesc orice acord, aranjament sau înțelegere anterioară, scrisă sau verbală, între dvs. și noi, în ceea ce privește condițiile pe baza cărora vă furnizăm serviciile. Putem să modificăm Acordul/ termenii și condițiile în orice moment prin publicarea Acordului/ termenilor și condițiilor modificate pe site-ul nostru web sau, în urma unei notificări către dumneavoastră, transmise sau confirmate în scris. Prin prezenta se clarifică faptul că o astfel de modificare sau amendament intră în vigoare la data la care Acordul/ termenii și condițiile modificate sunt postate pe site-ul nostru web sau, dacă alegem să vă trimitem o notificare, la data afișată în notificare sau, dacă nu este specificată nicio dată în notificare, imediat. În plus, putem alege să afișăm o astfel de notificare privind modificarea sau amendamentul Acordului/termenilor și condițiilor pe site-ul nostru web, pe platforma de tranzacționare online și pe facilitatea de revizuire a contului ( denumită în continuare în mod colectiv "Facilitatea online"). Serviciile noastre sunt furnizate sub rezerva oricăror disclaimere sau exonerari găsite în Acord sau în Facilitatea Online.

1.7. O copie curentă și definitivă a acestor termeni și condiții (așa cum a fost modificată în timp) va fi disponibilă în orice moment pe Facilitatea Online.

1.8. Vă asumați obligația (aspect care reprezintă un tip de promisiune obligatorie contractual) să ne notificati imediat asupa oricărei schimbări a informațiilor pe care ni le-ați furnizat în legătură cu Acordul (care include și formularul de deschidere a contului corespunzător).

1.9. Prin semnarea Acordului, ne autorizați pe noi sau pe oricare alt agent care acționează în numele nostru să investigheze identitatea sau nivelul creditelor și să contactăm astfel de bănci, instituții financiare și agenții de credit pe care noi sau ele considerăm că sunt adecvate să verifice aceste informații.

1.10. Vom lua legătura cu dumneavoastră în limba engleză și toate acordurile în care intrați cu noi sau prin noi vor fi încheiate în limba engleză.

1.11. În acești termeni și condiții, am folosit cuvinte și termeni definiți pentru a ușura citirea. După o definiție sau un cuvânt sau o expresie explicativă, am inclus cuvântul sau termenul definit relevant cu caractere aldine între paranteze. Cu excepția cazului în care contextul necesită altfel, toate celelalte utilizări ale unui cuvânt sau termen definit vor avea același sens.

1.12. Drepturi de anulare

1.12.1. Aveți dreptul de a anula Acordul în termen de 14 zile din ziua în care recepționăm formularul complet de deschidere a contului din partea dumneavoastră. Dacă dorți să anulați Acordul, vă rugăm să lasați datele de contact la Admiral Markets Cyprus Ltd, sau să ne scrieți la adresa 2 Dramas street, 1st Floor, Nicosia, P.C. 1077, Cipru, sau să ne trimiteți un e-mail folosind datele de contact din site-ul web: https://admiralmarkets.com/about-us/contact-us?regulator=cysec.

1.12.2. Dreptul de a anula Acordul se referă doar la anularea acordului în sine. Anularea nu va afecta drepturile acumulate, a despăgubirilor, a angajamentelor existente sau orice altă dispoziție contractuală destinată menținerii după rezilierea Acordului.

1.12.3. Nu se aplică nicio penalitate la anulare. Anularea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim notificarea dvs. de anulare. La primirea unei notificări de anulare, vom anula toate ordinele restante și vom închide toate pozițiile deschise pe care le dețineți la prețul de piață actual (stabilit de noi). În plus, veți plăti orice comisioane și taxe suportate până la data anulării și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de noi (sau de o terță parte) pentru anularea Acordului și orice pierderi realizate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor inapoi la dumneavoastră.

1.12.4. Dacă nu vă exercitați dreptul de a anula în termenul necesar, veți avea totuși dreptul să vă exercitați dreptul de a rezilia Acordul în conformitate cu clauza 24 din cadrul acestor Termeni și Condiții.

2. Servicii

2.1. We offer investment services and ancillary services that allow you trade in contracts for difference (hereinafter referred to as “CFDs”) where the underlying investments or products indicatively include rolling spot foreign exchange contracts, precious metals and future contracts (hereinafter referred to collectively as the  “Products”). Where you hold more than one account for the purpose of trading CFDs, these accounts will, for the purpose of these terms and conditions, be consolidated and be considered to be one account. Before you trade in a complex product (such as CFDs), we are required to assess whether the product is appropriate for you through conducting an appropriateness assessment (hereinafter referred to as the "Appropriateness Assessment"). The Appropriateness Assessment is conducted through obtaining from you information about your investment knowledge and experience in trading such products, and assessing that information. In the event where we consider that the complex product is inappropriate for you, or if you do not provide us with the required information to conduct the Appropriateness Assessment, we may, in accordance to our sole and absolute discretion, not allow you to trade in such instruments or we will provide you with a warning relating to the trading of such instruments. Further information regarding the Appropriateness Assessment can be found in Schedule 1, section 1 of these terms and conditions. You agree and acknowledge that the Appropriateness Assessment is performed on the basis of information and documents provided by you, and we may rely upon the information and documents provided by you and we are not responsible for any damages or losses which may arise from any inaccuracies. In addition, you agree to immediately notify us of any changes to the information and documents which you have provided, and to provide us with up-to-date, accurate and complete information to enable us to conduct each Appropriateness Assessment. 

2.2. Through the “Invest.MT5” account, we provide services that relate to the placing of orders to purchase and sell securities, which securities include, but are not limited to, exchange traded funds and shares (hereinafter referred to collectively as the “Securities”). Prior engaging in the placing of orders to purchase and sell Securities, we urge you to read, inter alia, our Terms of Securities Trading and our Securities Trading Risk Disclosure Statement.

2.3. Our copy trading services are a limited form of discretionary investment management. This means that, prior engaging in a copy trade, we are required to assess whether our services are suitable for you, through conducting a suitability assessment (hereinafter referred to as the “Suitability Assessment”). This is effected through the obtainment (from you) of information related to your investment knowledge and experience in copy trading, your investment objectives, your risk tolerance, your financial situation and whether you can financially bear losses consistent with your investment objective. Should we consider, in accordance to our sole and absolute discretion, that you are not suitable for receiving our copy trading services as a result of the Suitability Assessment, or in the event where you do not provide us with the information required in order to conduct the Suitability Assessment, you will not be able to enter into copy trades through our platform. In practicing our sole and absolute discretion, we may update your Suitability Assessment from time to time. If any changes occur as regards your financial situation, investment objectives, experience, knowledge, or risk tolerance, you are obliged to notify us immediately, so that we update your Suitability Assessment accordingly. You agree and acknowledge that the Suitability Assessment is performed on the basis of information and documents provided by you, and we may rely upon the information and documents provided by you and we are not responsible for any damages or losses which may arise from any inaccuracies. In addition, you agree to immediately notify us of any changes to the information and documents which you have provided, and to provide us with up-to-date, accurate and complete information to enable us to conduct each Suitability Assessment. Further information regarding the Suitability Assessment can be found in Schedule 1, section 2 of these terms and conditions. Prior using our copy trading services, we urge you to read, inter alia, our copy trading services terms and conditions, which can be found through our online trading platform (i.e., ‘Trader’s Room’), as well as our copy trading risk disclosure, which can be found in Schedule 2 of these terms and conditions.

Oferim posibilitatea de a tranzacționa Produse și Titluri de valoare exprimate în monede diferite, utilizând o monedă principală a contului aleasă de dumneavoastră. În mai multe țări, putem oferi moneda națională ca monedă principală a contului pentru clienții din aceste țări. Informații despre disponibilitatea monedei sunt postate pe facilitatea online. Când tranzacționați un Produs denominat într-o altă monedă decât moneda contului principal, cerința de marjă este convertită automat în moneda contului principal folosind cursul de schimb relevant cotat de noi pentru CFD-uri. Mai mult, câștigurile și pierderile poziției vor fi convertite continuu în moneda contului principal, folosind cursul de schimb menționat anterior.

2.5. When using our client services via the Online Facility, you agree to monitor spot foreign currency exchange rates quoted on the Online Facility and will accept the conversion rates applied to your trades denominated in currencies other than your main account currency. We will not advise you on the merits of any transaction entered into by you nor will we manage or monitor any open positions you may have in the Products or Securities. You acknowledge that our execution of any order on your behalf does not in any way imply that we have approved or recommended that transaction, Product or Security. We have set out various risk disclosures in relation to our services and the Products and Securities, which can be found on the Online Facility and on Schedule 2 of these terms and conditions. 

2.6. Suntem autorizați să executăm toate sau oricare dintre ordinele dvs. pentru a cumpăra sau vinde Produse sau Titluri de Valoare cu o astfel de contrapartidă pe care am putea să o selectăm în mod rezonabil (care, de obicei, vom fi noi, dar poate, sub rezerva cerințelor de reglementare, să includă orice afiliat al nostru).

2.7. Cu excepția cazului în care am convenit altfel în prealabil în scris, veți face fiecare tranzacție ca principal și nu ca agent în numele altcuiva. Vom fi singura persoană responsabilă și nu vom avea nicio îndatorire sau obligație față de niciunul dintre principiile sau clienții care stau la baza lor. Dumneavoastră veți fi responsabil în totalitate pentru îndeplinirea obligațiilor față de noi.

Toate tranzacțiile pe care le încheiem cu dumneavoastră sau în numele dumneavoastră vor fi plasate și executate, în general, în conformitate cu termenii politicii noastre de execuție a ordinelor (modificate din când în când) ale căror detalii sunt disponibile pe facilitatea online Politica celei mai bune execuții a ordinelor. Politica noastră de executare a ordinelor este doar o politică, nu face parte din acord, nu are scopul de a fi o obligație contractuală și nu impune sau încearcă să ne impună obligații pe care nu le-am avea altfel, indiferent de acord sau de regulile CySEC.

2.9 . Ne rezervăm dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe, temporar sau permanent, toate sau oricare dintre serviciile noastre de tranzacționare (integral sau parțial) cu sau fără o notificare prealabilă. Sunteți de acord că nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dvs. sau față de orice terț (în numele căruia puteți acționa) pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a oricăruia dintre serviciile noastre de tranzacționare.

2.10. As part of our services, we offer an “Admiral Markets” Visa debit card and e-money account, which consist e-money services that are provided by UAB “Finansinės paslaugos „Contis“, company code 304406236, registered in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, having a head office at Mėnulio g. 11-101, Vilnius, Lithuania, and holding the electronic money institution license No. 53, dated 23-07-19, issued by the Bank of Lithuania. You can apply in order to receive the services to which reference is made in this clause 2.10 through our website (https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec) or in the relevant area which can be found in the Online Facility, however, prior applying, we urge you to read the applicable terms and conditions that can be found through your online account portal. 

3. Preţurile

3.1. Vă vom oferi prețuri de „ofertă” și „cerere” pentru fiecare produs sau titlu de valoare oferit prin intermediul Facilității Online. De asemenea, vă putem percepe un comision și/ sau spread pentru fiecare tranzacție care vă va fi notificat prin intermediul Facilității Online.

3.2. Fiecare preț publicat prin intermediul Facilității Online va fi valabil până la expirarea timpului său și până la momentul în care altfel este anulat sau retras de către noi. Fiecare preț va fi disponibil pentru dvs. pentru a efectua o tranzacție cu sau prin intermediul nostru, până la o sumă principală care să nu depășească un maxim stabilit de noi, publicat pe Facilitatea Online sau care vă este notificat altfel.

3.3. Sunteți în cunoștință de cauză asupra faptului că prețurile și sumele maxime pe care vi le putem oferi pot diferi de prețurile și sumele maxime furnizate celorlalți clienți și pot fi retrase sau modificate fără notificare prealabilă. Putem, la discreția noastră absolută și fără o notificare prealabilă, să modificăm imediat, să retragem sau să refuzăm să oferim orice preț pe care l-am putea publica sau să încetăm furnizarea prețurilor în totalitate în cazul unora sau a tuturor Produselor și pentru unele sau toate datele de livrare sau decontare la orice timp (de exemplu, atunci când ați acceptat o ofertă de la noi sau ați trimis un ordin la un anumit preț, nu putem garanta prețul la care ordinul dumneavoastră este efectiv executat. Acest fenomen este cunoscut în mod obișnuit ca „slippage”. Cu toate acestea, vom adopta o abordare consecventă, astfel încât uneori un astfel de „slippage” va funcționa în favoarea noastră și alteori va funcționa în favoarea dumneavoastră).

4. Ordine, Tranzacții și Poziții deschise

4.1. Cu excepția cazului în care convenim altfel, toate ordinele trebuie să ne fie transmise electronic prin intermediul platformei online (deși în caz de urgență și la discreția noastră absolută acceptăm instrucțiuni prin telefon).

4.2. Putem, la discreția noastră absolută, să confirmăm orice ordin, în forma specificată de noi.

4.3. Un ordin dat nouă de dumneavoastră, sau în numele dumneavoastră, nu produce efecte până când nu este primit și acceptat de noi. Un ordin, odată primit de noi, nu poate fi anulat, retras sau modificat fără acordul nostru expres.

4.4. Vom avea dreptul să acționăm în numele dumneavoastră asupra oricărui ordin sau instrucțiuni pe care în mod rezonabil credem că a fost primit(ă) de la dumneavoastră sau care presupunem că a fost dat(ă) de dumneavoastră sau de orice altă persoană în numele dumneavoastră, fără a face alte investigații cu privire la autenticitatea lui sau a instrucțiunii sau a autorității sau a identității oricărei persoane care dă sau pretinde să dea un astfel de ordin sau instrucțiune.

4.5. Putem, la discreția noastră, să refuzăm să acceptăm orice ordin de la dumneavoastră, în întregime sau parțial, sau în urma primirii ordinului dumneavoastră să refuzăm să acționăm asupra acestuia, dar dacă va trebui să facem acest lucru, vom face eforturile noastre rezonabile pentru a vă anunța orice astfel de refuz, cu sau fără a da motive. În plus, un ordin care, din orice motiv, nu este primit de noi într-o manieră în care poate fi procesat, inclusiv din cauza unei erori a platformei online sau a procesării unei astfel de instrucțiuni, se consideră că nu a fost primit de către noi.

4.6. Executarea unui ordin de către noi va constitui un acord obligatoriu între noi în condițiile unui astfel de ordin executat.

4.7. Procedura de introducere a ordinelor este specificată în Facilitatea Online.

4.8. Sunteți în cunoștință de cauză asupra faptului că, în urma executării oricărei tranzacții, sunteți singurul responsabil pentru a iniția și menține contactul cu noi și pentru a monitoriza pozițiile deschise și a vă asigura că orice alte instrucțiuni suplimentare sunt date la timp. În caz de eșec în acest sens, nu putem oferi nicio asigurare că va fi posibil să vă contactăm și nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru pentru pierderea suferită de către dumneavoastră (sau se presupune că a fost suferită) ca urmare a oricărui eșec al dumneavoastă de a face asta.

4.9. Sunteți de acord să păstrați înregistrări adecvate pentru a demonstra natura ordinelor date și ora la care sunt trimise astfel de ordine.

4.10. Putem, la discreția noastră absolută, să vă solicităm să limitați numărul de ordine pe care ni le puteți da, sau numărul, sau valoarea pozițiilor deschise pe care le puteți avea în orice moment și / sau să vă permitem doar să efectuați tranzacții de închidere, sau putem închide orice pozite sau mai multe poziții sau inversa tranzacții pentru a se asigura că toate limitele de ordine pe care le-am fi impus sunt menținute

4.11. Dacă plasați un ordin stop loss și, astfel, rezultatul este o pierdere, trebuie să acoperiți deficitul contului în termen de o zi lucrătoare (termenul "zi lucrătoare" va fi interpretat ca fiind o zi în care băncile din Republica Cipru sunt deschise pentru activități generale de retail). Cu toate acestea, putem decide, la discreția noastră, un interval mai lung de timp. Dacă sunteți un client de retail veți puteți beneficia de protecția împotriva balanței negative a contului, menționată în clauza 1.4. Dacă sunteți clasificat ca fiind un client profesional, putem acoperi integral sau parțial orice astfel de pierderi (în conformitate cu Protecția împotriva balanței negative a contului care, pentru evitarea aspectelor neclare, nu este obligatorie contractual și nu face parte din Acord).

4.12. În pofida oricărei prevederi care poate exista în acești Termeni și Condiții, dimpotrivă, nu veți avea nicio obligație de plată suplimentară și peste suma de fonduri pe care ați depus-o inițial pentru o tranzacție, în cazul în care legea sau regulamentul aplicabil interzic comercializarea, distribuirea sau vânzarea unui Produs în circumstanțele în care există o obligație de plată suplimentară.

4.13. În cazul în care erorile de cotațre și/sau de execuție apar din cauza unei erori tipografice sau a unei alte greșeli dintr-o ofertă sau o indicație, nu vom fi responsabili sau obligați față de dumneavoastră pentru erorile rezultate în soldurile contului. În cazul unei erori de cotare și / sau a unei erori de execuție, ne rezervăm dreptul de a anula ordine, a inversa tranzacții, a închide poziții și de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat (inclusiv în legătură cu orice „slippage” menționat la clauza 3.3. ). Orice litigiu care rezultă din astfel de erori de cotare sau de execuție (inclusiv orice „slippage”) va fi rezolvat de noi, la discreția noastră absolută.

4.14. Dacă o piață reglementată, o contraparte de compensare centrală, o facilitate de tranzacționare multilaterală sau un alt tip de platformă de tranzacționare (fiecare fiind oPiață) (sau un intermediar sau agent intermediar care acționează în direcția sau ca urmare a acțiunilor întreprinse de către o astfel de entitiate) sau un organism de reglementare întreprinde orice acțiune care afectează o tranzacție sau devine insolvabilă sau este suspendată de la a funcționa, atunci putem lua orice acțiune pe care noi, la discreția noastră rezonabilă, considerăm de dorit astfel încât să corespundă cu o astfel de acțiune sau eveniment sau reducerea oricărei pierderi suferite ca urmare a unei astfel de acțiuni sau eveniment. Orice astfel de acțiune este obligatorie pentru dumneavoastră. Dacă o piață sau un organism de reglementare face o anchetă cu privire la oricare dintre tranzacțiile dumneavoastră, sunteți de acord să cooperați cu noi și să ne furnizați prompt informațiile solicitate de noi.

5. Facilitatea Online

5.1. Pentru a utiliza Faclilitatea noastră online, va trebui să solicitați un nume de utilizator și o parolă "Parola de acces" alocate sau agreate de noi. Utilizarea Parolei dumneavoastră de Acces va fi considerată de noi ca fiind folosirea Facilității Online de către dumneavoastră sau de cineva cu cunoștința și consimțământul dvs.

5.2. În legătură cu Parola de acces, luați la cunoștință și vă angajați că:

5.2.1. veți fi responsabil(ă) pentru confidențialitatea și utilizarea Parolei dumneavoastră de acces;

5.2.2. veți schimba parola în mod regulat;

5.2.3. în afară de acordul nostru scris în prealabil, nu veți dezvălui Parola de acces altor persoane în niciun scop;

5.2.4. fără a limita generalitatea clauzei 4, ne putem baza pe toate instrucțiunile, ordinele și alte comunicări introduse folosind Parola dumneavoastă de acces și veți fi responsabil(ă) de orice tranzacție sau cheltuieli care rezultă în numele dumneavoastră; și

5.2.5. ne veți anunța imediat la numărul de telefon furnizat pe site-ul nostru web dacă luați la cunoștință aspecte relevante despre pierderea, furtul sau dezvăluirea către terți sau despre orice utilizare neautorizată a Parolei dumneavoastră de acces.

5.3. Sunteți în cunoștință de cauză că Facilitatea Online este oferită pentru utilizare numai către dumneavoastră sau către alte părți autorizate de dumneavoastră să o utilizeze în numele dumneavoastră.

5.4. Dacă ne spuneți sau credem că Parola dumneavoastră de acces este utilizată fără consimțământul dumneavoastră de către persoane neautorizate sau a fost dezvăluita de către dumneavoastră către alte persoane fără consimțământul nostru, putem suspenda sau înceta dreptul dumneavoastră de a utiliza Facilitatea Online.

5.5. Nu vom fi responsabili și nici nu vom avea nicio obligație față de dumneavoastră pentru nicio pierdere, răspundere sau costuri care rezultă din orice utilizare neautorizată a Parolei dumneavoastră de acces sau a Facilității Online. Veți fi responsabil în acest sens și, la cerere, să despăgubiți, să protejați și să ne mențineți neimplicați în privința oricăror pierderi, obligații, hotărâri, procese, acțiuni, proceduri, cereri, daune și costuril care rezultă din acestea sau rezultă din orice act sau omisiune de către orice persoană care utilizează Facilitatea Online utilizând Parola de Acces, indiferent dacă ați autorizat sau nu această utilizare.

5.6. Putem, la discreția noastră absolută, să introducem și să solicităm niveluri suplimentare de identificare și securitate a utilizatorului. Este posibil să ne schimbăm procedurile de securitate în orice moment și vă vom informa despre orice proceduri noi care vi se aplică cât mai curând posibil.

5.7. Facilitatea online va fi disponibilă, în mod normal, 24 de ore pe zi, de luni până vineri (Ora Republicii Cipru). Mai multe detalii despre orele de funcționare sunt disponibile în Facilitatea Online și, pentru evitarea oricăror îndoieli, nu acceptăm nicio responsabilitate și nici nu vom fi obligați față de dumneavoastră pentru nicio perioadă în care Facilitatea Online nu este disponibilă (în acel interval sau în alt mod).

5.8. Veți fi singurul responsabil pentru furnizarea și întreținerea oricăror echipamente pe care le utilizați pentru a accesa Facilitatea Online precum și orice alte aspecte legate de securitate în legătură cu acestea, dar și în relație cu oricare dintre furnizorii de telecomunicații sau, în cazul în care accesul la Facilitatea Online este oferită prin intermediul unui server al unei terțe părți, oricare ar fi un astfel de terț necesar pentru a obține acces la Facilitatea Online. Nici noi, dar și nicio altă companie care nu menține, operează, deține, acordă licențe sau nu ne oferă servicii în legătură cu Facilitatea Online "Furnizorii de servicii" nu realizează nicio reprezentare sau garanție cu privire la disponibilitatea, utilitatea, adecvarea Facilității Online samd, sau a echipamentelor sau a aranjamentelor (adică nici noi, nici terțele părți pe care le folosim, nu putem fi responsabili sau trași la răspundere). Deoarece nu controlăm puterea semnalului, recepția sau dirijarea acestuia prin internet, configurarea echipamentului dumneavoastră sau a oricărei terțe părți sau fiabilitatea conexiunii sale, nu vom fi responsabili pentru defecțiuni, denaturări sau întârzieri în comunicație atunci când accesați Facilitatea Online prin internet.

5.9. Pentru evitarea oricărei îndoielii, nu vom avea nicio răspundere sau datorie față de dumneavoastră (indiferent de contract sau de infracțiune, inclusiv neglijență) pentru daune (adică pierderi sau cheltuieli sau orice alt lucru similar) pe care le puteți suferi ca urmare a erorilor de transmitere, a defecțiunilor tehnice, funcționari defectuoase, intervenții ilegală în echipamentele de rețea, supraîncărcări de rețea, blocare rău intenționată a accesului de către terți, defecțiuni de internet, întreruperi sau alte deficiențe din partea furnizorilor de servicii de internet. Veți fi responsabil(ă) pentru toate ordinele transmise în numele dumneavoastră prin intermediul Facilității Online și veți fi pe deplin răspunzător și veți avea obligația față de noi pentru soluționarea oricărei tranzacții care rezultă din această utilizare. Luați la cunoștință că accesul la Facilitatea Online poate fi limitat sau indisponibil din cauza unor astfel de erori de sistem și că ne rezervăm dreptul la notificarea de a suspenda accesul la Facilitatea Online din acest motiv.

5.10. Nu vom avea nicio responsabilitate sau răspundere față de dumneavoastră în cazul în care viruși software, coduri malițioase șamd sau componente similare sunt introduse în echipamentele sau sistemele dvs. prin intermediul Facilității online sau a oricărui software furnizat de noi pentru a vă permite să utilizați Facilitatea online, cu condiția să fi luat măsuri rezonabile pentru a preveni un fenomen de așa natură.

5.11. Vă veți asigura că nu vor fi introduși viruși informatici, coduri malițioase șamd sau componente similare în sistemul sau rețeaua noastră informatică și veți fi responsabili și ne veți despăgubi la cerere, ne vom proteja și ne vor păstra inofensivi pentru orice pierdere suferită suferită ca rezultat al oricărui astfel de fenomen.

5.12. Nu vom fi răspunzători și nici nu vom avea obligații față de dumneavoastră pentru niciun act întreprins ca urmare a unei instrucțiuni ale unui operator de piață, a unei case de compensare sau a unui organism de reglementare.

5.13. Întârzierile de conectare la internet și erorile de cotare ale prețurilor creează uneori situația în care prețurile afișate pe Facilitatea Online nu reflectă cu exactitate datele de piață existente. În cazul unor astfel de întârzieri și erori, ne rezervăm dreptul de a anula ordine, de a reversa tranzacții, de a închide poziții și de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat.

5.14. Nu veți utiliza sau nu veți permite utilizarea Facilității online:

5.14.1 în situația încălcării oricărei legi (în orice jurisdicție), a regulamentelor sau a Regulilor CySEC (inclusiv reguli privind abuzul de piață) sau a oricărei alte autorități de reglementare la care dumneavoastră sau noi putem fi supuși;

5.14.2. în orice mod (inclusiv, fără limitare, publicarea informațiilor pe Facilitatea online unde este disponibilă această facilitate) care este defăimător, obscen, abuziv, indecent sau amenințatoar sau care încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală sau încalcă obligațiile de încredere sau care sunt altfel ilegale sau ilicite;

5.14.3. cu scopul de a introduce un virus software sau un alt program perturbator sau să facă orice act care ar provoca daune Facilității Online sau ca urmare a căruia să devină indisponibilă pentru utilizarea de către alții;

5.14.4. să solicitați sau să încurajați alte site-uri de internet să încadreze sau să trimită un link de hipertext direct în Facilitatea Online fără acordul nostru scris în prealabil; sau

5.14.5. în orice mod care nu este autorizat de către noi sau care încalcă Acordul.

5.15. Nu permitem utilizarea Platformei online pentru activități de arbitraj nedrept sau pentru a profita altfel de întârzieri pe internet, folosind orice alt comportament manipulator sau abuziv (cum ar fi diseminarea informațiilor de piață false sau înșelătoare prin intermediul mass-media, inclusiv prin internet sau de către orice alte mijloace cu intenția de a muta prețul unui Produs sau proprietatea sau activul de bază) care ar putea avea un impact negativ asupra tranzacționării corecte și ordonate prin Facilitatea Online.

5.16. Publicăm în mod regulat pe Facilitatea Online actualizări ale sistemului, caracteristici disponibile pentru clienți, precum și informații, declarații și avertismente legate de serviciile noastre. De asemenea, putem trimite aceste informații la adresa dumneavoastră de e-mail. Vă asumați răspunderea să citiți orice astfel de comunicări la publicare sau primire și să vă familiarizați în mod regulat cu aceste informații și să ne informați imediat despre orice dezacord cu privire la aceste informații.

5.17. Veți fi responsabil(ă) pentru obținerea și utilizarea unui dispozitiv, mecanism sau sistem adecvat (denumită în continuare"dispozitiv") pentru a vă permite să folosiți Facilitatea Online și veți fi responsabil pentru instalarea și utilizarea corespunzătoare a oricărui program pe care l-am putea solicita din când în când în vederea detectării / scanării virusurilor.

5.18. Când utilizați Facilitatea Online, trebuie să:

5.18.1. vă asigurați că dispozitivul dumneavoastră este întreținut în bune condiții și este adecvat pentru utilizare platformei online;

5.18.2. executați anumite teste și ne furnizați informațiile pe care le considerăm în mod rezonabil necesare pentru a stabili dacă Dispozitivul dumneavoastră satisface cerințele notificate de noi din când în când;

5.18.3. efectuați periodic controale împotriva virusirilor;

5.18.4. ne informați imediat despre orice acces neautorizat la Platforma Online sau orice tranzacție sau instrucțiune neautorizată pe care o cunoașteți sau o suspectați și, dacă din neglijența dumneavoastră faceți posibilă ca această utilizare neautorizată să aibă loc; și

5.18.5. nu lăsați în niciun moment Dispozitivul de pe care ați accesat Facilitatea Online sau să lăsați pe oricine altcineva să folosească Dispozitivul până când nu v-ați deconectat de la Facilitatea Online.

5.19. În cazul în care veți conștientiza un defect material, o defecțiune sau un virus în Facilitatea Online, ne veți informa imediat despre un astfel de defect, defecțiune sau virus și veți înceta orice utilizare a Facilității Online până când veți primi permisiunea de la noi pentru a relua utilizarea.

5.20. Toate drepturile privind brevetele, drepturile de autor, drepturile de design, mărcile comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală (înregistrate sau neînregistrate) referitoare la Facilitatea Online rămân în proprietatea noastră sau a autorizaților noștri. Nu veți copia, interfera, manipula, altera sau modifica Facilitatea Online sau orice altă parte sau părți ale acesteia, dacă nu vă este permis în mod expres în scris; compila invers sau dezintegra platforma online; și nici intenționa să întreprindeți o astfel de acțiune sau să permiteți să se realizeze o astfel de acțiune, cu excepția cazului în care astfel de acte sunt permise în mod expres de lege. Orice copie a Facilității Online trebuie făcută în numele dumneavoastră, în conformitate cu legislația, se supune termenilor și condițiilor din Acord. Vă veți asigura că toate licențele comerciale ale mărcilor și drepturile de autor și drepturile restricționate sunt autorizate să fie reproduse pe orice copie. În cazul în care primiți date, informații sau componente software prin intermediul Facilității Online, altele decât cele pe care aveți dreptul să le primiți în conformitate cu Acordul, ne veți informa imediat și nu veți folosi, în niciun fel, astfel de date, informații sau astfel de componente software.

5.21. Putem suspenda sau retrage permanent Facilitatea Online, oferindu-vă o notificare scrisă rezonabilă.

5.22. Avem dreptul, unilateral și cu efect imediat, de a suspenda sau retrage permanent capacitatea dumneavoastră de a utiliza Facilitatea Online, sau orice parte a acesteia, fără notificare, în cazul în care considerăm că este necesar sau recomandabil să facem acest lucru, la discreția noastră și cu bună credință. Putem alege acest lucru, de exemplu, în cazul nerespectării de către dumneavoastră a legii CySEC sau a unui regulament aplicabil sau a încălcării dispozițiilor din Acord.

6. Strategii de tranzacționare abuzive și tehnici de tranzacționare interzise - Abuzul de piață

Strategii de tranzacționare abuzive: Întârzierile de conectare la internet și erorile de cotare ale prețurilor creează uneori situația în care prețurile afișate pe Facilitatea Online nu reflectă cu exactitate datele de piață existente. Compania nu permite practicarea deliberată a jocurilor de noroc și/sau utilizarea de practici de tranzacționare abuzive pe Facilitatea Online. Tranzacțiile care se bazează pe oportunitățile de latență a prețului pot fi revocate de către noi, fără notificare prealabilă. Ne rezervăm dreptul de a face corecțiile sau ajustările necesare pe contul implicat, fără notificare prealabilă. Conturile care se bazează pe jocuri de noroc și/sau strategii abuzive pot fi supuse, la discreția noastră exclusivă, intervenției noastre și aprobării de către noi a tuturor ordinelor. Orice litigiu care decurge din astfel de erori de cotare sau de execuție va fi soluționat de managementul nostru, la discreția sa unică și absolută.

Circumvention & reverse engineering: You understand and agree that you shall not unlawfully access or attempt to gain access, reverse engineer or otherwise circumvent any security measures that the Company has applied to its Online Facility and/or computer system(s). If, at our sole discretion, we were to determine that you are in breach of this section, we reserve the right to take all action as we see fit, including, without limitation, completely blocking access to our Online Facility, blocking and/or revoking your access codes and/or terminating your account. Under these circumstances, we reserve the right to seize any profits and/or revenues generated directly or indirectly by exercising any such prohibited trading activity and we shall be entitled to inform any interested third parties of your breach of this section; we have, and will continue to develop any tools necessary to identify fraudulent and/or unlawful access and use of our Online Facility; any dispute arising from such fraudulent and/or unlawful trading activity will be resolved by us in our sole and absolute discretion, in the manner we deem to be the fairest to all concerned; that decision shall be final and/or binding on all participants; no correspondence will be entered into. 

Artificial intelligence software: You are prohibited to use any software, which we may determine, at our sole discretion, to have as its purpose to apply any kind of artificial intelligence analysis to our Online Facility and/or computer system(s) relating to the use of our services; in the event that we determine, at our own discretion, that any such artificial intelligence software has been used, or is being used, we reserve the right to take all action as we see fit, including, without limitation, completely blocking access to our Online Facility, blocking and/or revoking your access codes and/or terminating your account. Under these circumstances, we reserve the right to seize any profits and/or revenues generated directly or indirectly by exercising any such prohibited trading activity and we shall be entitled to inform any interested third parties of your breach of this section; we have, and will continue to develop any tools necessary to identify fraudulent and/or unlawful access and use of our Online Facility; any dispute arising from such fraudulent and/or or unlawful trading activity will be resolved by us in our sole and absolute discretion, in the manner we deem to be the fairest to all concerned; that decision shall be final and/or binding on all participants; no correspondence will be entered into. 

Changes in market conditions: Please note that we shall have no obligation to contact you to advise upon appropriate action in light of changes in market conditions (including, without limitation, market disruptions) or otherwise. You acknowledge that the over-the-counter market in leveraged financial instruments is highly speculative and volatile and that, following execution of any transaction, you are solely responsible for making and maintaining contact with us and for monitoring open positions and ensuring that any further instructions are given on a timely basis. In the event of any failure to do so, we accept no liability for loss alleged to be suffered as a result of any failure by you to contact us. 

Indemnification: Without prejudice to any other provisions of these terms and conditions and/or any other agreements between us and you, including, without limitation, the Agreement, you agree to indemnify us and hold us harmless from and against any and all liabilities, losses, damages, costs and expenses, including, without limitation, legal fees and expenses incurred in connection with and/or directly or indirectly related with, any fraudulent and/or unlawful access and use by you of our Online Facility and/or the prevention and/or remediation thereof, provided that any such liabilities, losses, damages, costs and expenses would not have not arisen, but for our gross negligence, fraud or wilful default. 

ABUZUL DE PIAȚĂ

When we execute a transaction on your behalf, we may place your order to buy or sell the relevant Product or Security on securities exchanges (as applicable) or directly with certain financial institutions (as applicable). The result is that when you place orders through or with us, your transactions could have an impact on the external market for that instrument in addition to the impact it might have on the prices we are quoting. This may create a possibility of market abuse and the purpose of this section is to prevent such abuse. 

You represent and warrant to us at the time you enter into this Agreement and every time you enter into a transaction or give us any other instruction that: 

 • you will not place, and you have not placed, a transaction through or with us, if to do so would result in you or others with whom you are acting in concert having an interest in the price of the financial instrument, which is equal to or exceeds the amount of a declarable interest in the instrument; 
 • you will not place, and you have not placed, a transaction in connection with: 
  • a placing, issue, distribution or other similar event; 
  • an offer, takeover, merger or other similar event; or 
  • any corporate finance activity. 
 • you will not place, and you have not placed, a transaction that contravenes any law or regulation prohibiting insider dealing, market manipulation or any other form of market abuse or market misconduct. 
 • You will, at all times, act in accordance with all applicable laws, rules and regulations (including, without limitation, the CySEC Law). 

In the event that you place any transaction or otherwise act in breach of the representations and warranties given in this section or any other section of these terms and conditions or we have reasonable grounds for believing that you have done so, in addition to any rights we may have under these terms and conditions, we may enforce the transaction(s) against you if it is a transaction(s), which results in you owing money to us; and/or treat all of your transactions as void if they are transactions, unless and until you produce conclusive evidence within thirty (30) calendar days of our request for evidence that you have not in fact committed any breach of warranty, misrepresentation or undertaking under these terms and conditions. 

You acknowledge and agree that it would be improper for you to deal in a Product or Security if the sole purpose of such a transaction was to manipulate the price we quote, and you agree not to conduct any such transactions. 

We are entitled (and in some cases required) to report to any relevant regulatory authority details of any transaction or instruction. You may also be required to make appropriate disclosures and you undertake that you will do so where so required. 

7. Confirmările Tranzacțiilor și Extrasele de cont

7.1 În urma executării unui ordin pentru contul dumneavoastră vă vom confirma acea tranzacție prin intermediul Facilității Online sau prin e-mai “Confirmare” în sau înainte de a doua zi lucrătoare după executare, dar lipsa acestei notificări nu va afecta valabilitatea tranzacției.

7.2. Vom posta detalii despre pozițiile și activitatea contului dumneavoastră prin intermediul Facilității Online sau prin e-mail în prima zi a fiecărei luni pentru activitatea lunii precedente. Informațiile contului pot include Confirmări, rapoarte ale profiturilor și pierderilor și orice alte informații necesare pentru a fi furnizate de Regulile CySEC (împreună “Informații despre cont”). Postarea informațiilor despre cont prin intermediul platformei online sau prin e-mail va fi considerată livrare a confirmărilor și extraselor de cont. Putem, la discreția noastră absolută, să retragem sau să modificăm informațiile despre cont în orice moment. Sunteți de acord că nu avem obligația de a furniza confirmări în copie. Informațiile despre cont publicate prin intermediul platformei online sau prin e-mail (cu excepția cazului în care este evident incorectă) sunt dovezi concludente ale tranzacțiilor dumneavoastră și vor fi obligatorii pentru dumneavoastră dacă nu au fost contestate imediat după primire, cu o astfel de obiecție confirmată în scris (inclusiv e-mail sau e-mail electronic similar) ) și (în orice caz) în cel mult o zi lucrătoare după ce informațiile contului sunt postate prin intermediul platformei online sau prin e-mail.

8. Consimțământul pentru Comunicarea Electronică

Sunteți de acord cu realizarea comunicărilor prin intermediul mijloacelor electronice. Comunicările trimise prin intermediul Facilității Online sau prin intermediul mijloacelor de informare electronică sunt tratate ca îndeplinind orice cerință legală ca o comunicare să fie semnată și în scris, în măsura permisă de legislația din Cipru aplicabilă.

9. Marja

9.1. Veți furniza și menține o anumită de sumă de bani cu privire la, dar și ca garanție a dvs., în privința datoriilor actuale, viitoare și contingente sau potențiale în raport cu noi (Datorii) în astfel de sume și în formele în care, la discreția noastră, putem solicita un anumit nivel al (Marjei). Putem modifica oricând cerințele privind marja. Este responsabilitatea dumneavoastră de a vă asigura că sunteți la curent cu toate cerințele de marjă ale Facilității Online în legătură cu diferitele Produse.

9.2. Orice cerință de marjă trebuie să fie satisfăcută în moneda și în termenul prevăzut denoi (la discreția noastră absolută) sau, dacă nu este specificat, cât de curând posibil. O cerere de marjă nu o exclude pe alta. Marja va fi furnizată sub formă de numerar sau orice alte forme pe care le-am putea acorda sau accepta. Dacă ești un client de retail, cerințele de marjă vor fi acoperite în bani.

9.3. Sunteți responsabil(ă) pentru menținerea în permanență a aranjamentelor corespunzătoare cu noi pentru primirea și comunicarea informațiilor referitoare la marjă. Dacă nu ne furnizați Marja în timpul necesar, putem închide automat pozițiile dumneavoastră deschise și vom avea dreptul să ne exercităm drepturile în conformitate cu clauza 21 de mai jos.

9.4. Cu excepția cazului în care am convenit altfel, percepem întreaga Marjă oferită de către dumneavoastră nouă în cadrul Acordului ca o garanție continuă pentru Obligațiile dumneavoastră în temeiul sau în conformitate cu Acordul (inclusiv în cadrul fiecărei tranzacții reglementate de Acord).

9.5. Sunteți de acord să furnizați documente suplimentare și să îndepliniți demersurile suplimentare, pe care le putem solicita în mod rezonabil să ne perfecționăm interesul de securitate, să fim înregistrați ca proprietari sau să obținem titlu legal al Marjei, să asigurăm în continuare Obligațiile, să ne permită să ne exercităm drepturile.

9.6. Nu puteți retrage sau înlocui nici o proprietate care este supusă interesului nostru de securitate fără acordul nostru prealabil.

9.7. Dacă Acordul încetează, nu vom fi obligați să rambursăm nicio marjă de numerar în măsura în care ne datorați sau ne puteți datora pasive. Atunci când determinăm sumele de marjă de numerar, Obligațiile dumneavoastră și obligațiile noastre față de ddumneavoastră, putem aplica o astfel de metodologie (inclusiv hotărârile privind mișcarea viitoare a piețelor și a valorilor) pe care le considerăm adecvate, în conformitate cu legislația CySEC .

10. Data decontării, Rollover-ul și Instrucțiunile de compensare

10.1. Toate pozițiile deținute la sfârșitul fiecărei zile lucrătoare pot fi supuse unei rollover automat. Vă putem percepe o taxă pentru fiecare astfel de poziție care este reportată. Taxele pe care le percepem vor fi publicate pe Facilitatea Online.

10.2. Further to clause 10.1 above, in the absence of clear and timely instructions from you, you agree that in order to protect your interests and ours, we are authorised, at our absolute discretion and at your expense, at the end of each Business Day, to close any open position (for instance (including, without limitation)), if we have reasonable grounds to believe that the position was opened by an unauthorized third party, as a result of which a dispute between us and you arises)), rollover or offset all or any open position(s), enter into offsetting transactions or to make or receive delivery on your behalf upon such terms and by such methods as we may deem reasonable in the circumstances. 

10.3. Pentru evitarea oricăror îndoieli, nu vom aranja livrarea niciunei investiții subiacente sau a unui activ suport care este legat de orice Produs (inclusiv orice monedă străină) decât dacă considerăm că este necesar sau dacă am fi convenit altfel în scris cu privire la acest lucru, cu excepția cazului în care aceste aranjamente au fost făcute de noi, orice poziție deschisă (unde este cazul) va fi închisă, iar profitul sau pierderea rezultată va fi creditată sau debitată în sau din contul dumneavoastră deschis la noi.

11. Fondurile clientului

11.1. Această clauză 11 se va aplica dumneavoastră cu excepția cazului în care v-am notificat că vă vom trata drept client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei 12 vi se vor aplica pentru utilizarea tuturor sau a oricaruia dintre serviciile noastre.

11.2. Any funds received by us from you will be held in an account with us or with a bank approved by us and will be segregated from our own funds in accordance with the CySEC Law.  

11.3. Nu vă vom plăti dobândă pentru nicio sumă de bani a dumneavoastră pe care o deținem și prin încheierea Acordului luați la cunoștințî că renunțați la orice drept de dobândă pentru acești bani în conformitate cu Regulile CySEC sau altele.

11.4. Este posibil să deținem fonduri pe care ni le plătiți din bănci situate în afara Republicii Cipru. Regimul legal și de reglementare care se aplică oricărei astfel de bănci va fi diferit de cel al Republicii Cipru și, în cazul insolvenței sau a oricărui alt echivalent al eșecului, banii dumneavoastră pot fi tratați diferit de tratamentul care s-ar aplica în cazul în care banii ar fi păstrați în Republica Cipru. Nu vom fi responsabili sau obligați față de dumneavoastră pentru solvabilitatea, actele sau omisiunile oricărei bănci sau alte terțe părți care dețin bani în conformitate cu această clauză 11.

11.5. Suntem autorizați să convertim bani din contul duneavoastră (inclusiv pentru marjă) în și din valută, la o rată de schimb determinată de noi pe baza ratelor din piață monetară predominante. În astfel de circumstanțe, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru orice pierdere suferită de dumneavoastră ca urmare a unei astfel de acțiuni (deși, vom face eforturi rezonabile pentru a converti numai aceste fonduri care ar putea fi necesare să acopere pasive în ceea ce privește cerințele pentru tranzacții relevante).

11.6. În cazul în care datorille dumneavoastră față de noi au trecut de data limită, putem înceta să mai tratăm ca banii clienților o sumă suficientă din banii deținuți în numele dumneavoastră, egală cu suma acestor obligații în conformitate cu Regulile CySEC referitoare la banii clienților. Sunteți de acord că putem percepe acești bani în sau pentru satisfacerea în totalitate sau tuturor sau parțial a acelor obligații cuvenite și care trebuie achitate nouă. În sensul prezentei clauze 11, orice astfel de obligații devin imediate și trebuie plătite, fără notificare sau cerere de către noi, atunci când sunt suportate de dumneavoastră sau în numele dumneavoastră.

11.7. Sunteți de acord că vom fi îndreptățiți să utilizăm fondurile pe care le dețineți la noi pentru satisfacerea tuturor sau oricărei părți a oricărui pasiv datorat și plătibil.

11.8. If there has been no trading activity on (any of) your trading account(s) for a period of 24 months (effective from your last trade and starting the day thereafter), an inactivity fee as specified in our price list will be imposed. The fee will be deducted on a monthly basis on any positive balance in your trading account(s). Please note that the fee will be imposed on each and every separate inactive trading account. To be clear, the fee(s) will be deducted on an account basis and not on a customer basis. Before starting to deduct the fee(s) from your balance(s), we will make reasonable attempts to contact you regarding any funds held in your trading account(s) to inform you that the fee(s) will be imposed. Please keep in mind that it is your responsibility to keep your contact details, that you have shared to us, up to date at all times. We will not charge your inactive trading account(s) if you do not have a positive balance. Your trading account balance will not go below zero. However, if your positive balance is less than the monthly inactivity fee, we will deduct the full remaining amount of funds held in your trading account(s) balance. All trading accounts that have been inactive more than 24 months and have or reach a balance of zero, will be archived. Should you choose to reactivate your trading account by trading again, the inactivity fee for up to three previous months where there has already been a deduction will be refunded to your account. Should you qualify for any of the said refund(s) it will be made on an account basis.  

12. Aranjamentele de transfer ale fondurilor aferente titlurilor

12.1. Această clauză vi se va aplica dumneavoastră cu excepția cazului în care v-am notificat că vă vom trata drept client profesional și, de asemenea, că termenii clauzei vi se vor aplica pentru utilizarea tuturor sau a oricăruia dintre serviciile noastre.

12.2. Following appropriate disclosure of the risks by us to you, you and we may separately agree that:  

a. we will not hold money which you put into your account in accordance with the CySEC Law; and 

b. such money will be transferred to us by way of full title and ownership, and free of any encumbrance, security interest, lien or other restriction, for the purpose of securing or covering your present, future, actual, contingent or prospective obligations to us (this is known as the "title transfer agreement"). Because title of the money will be passed to us, you will no longer have a proprietary claim to that money and we can deal with it in our own right, and you will rank as a general creditor of ours. The title transfer agreement must be entered into using our agreed format and signed by you, and may be provided to us by post, email, or via our trading platform. 

12.3. Subject to our rights under the Agreement and each transaction, we shall have a contractual obligation to repay you an amount of money equivalent to the title transfer funds to which you may be entitled (or in our absolute discretion assets to the value thereof) when it is no longer necessary for us to hold the title transfer funds. Our repayment obligations shall be reduced to the extent that (i) we are entitled to apply such money, or set-off its repayment obligation, against any of your obligations to us, whether under any transaction, the Agreement or otherwise; and/or (ii) any market, intermediate broker, bank or other third party to whom we have transferred money as Margin or otherwise in relation to transactions, fails (whether as a result of insolvency or otherwise) to return an equivalent amount of money to us. Unless we agree otherwise in writing, you shall not be entitled to receive interest on title transfer funds.

12.4. We shall not be liable to you for the loss of any title transfer funds which is the direct or indirect result of the bankruptcy, insolvency, liquidation, receivership, custodianship, or assignment for the benefit of creditors of any bank, another broker, market, clearing organisation, or similar entity. 

12.5. You may request a cancellation of the title transfer funds arrangements in which case we may terminate the Agreement and an amount of money (or in our absolute discretion assets to the value thereof) equivalent to the title transfer funds due to you will be returned to you. 

13. Profits, Losses and Interest Charges on Open Positions 

For any open position held by you, we shall from time to time credit your account with profits, or debit your account for losses, interest, dividend adjustments and fees incurred, as described on the Online Facility. 

14. Fees and Charges 

14.1. You shall pay to us such fees and charges at such rates as published on the Online Facility or as otherwise notified by us to you from time to time. These will include transaction charges, interest, and charges in respect of automatic rollover of your positions pursuant to clause 10.1. In addition to this you shall be responsible for the payment of any other charges that we have notified to you that may be incurred as a result of the provision of our services to you. 

14.2. You acknowledge and agree that where we deduct adjustments, commissions and various other fees from your account, such deductions may affect the amount of equity in the account (including, as applicable, of the amount of equity in the account to be applied against the Margin requirements (see clause 9.1 above)). Your positions are subject to liquidation, as described in clause 21.2, if the deduction of commissions, fees or other charges causes your account to have an insufficient balance to satisfy, inter alia, the Margin requirements. 

14.3. You acknowledge and agree that we may make or receive a fee, commission or non-monetary benefit to or from any other person in connection with our service to you. If this applies to you, we will provide you with separate information regarding such fee, commission or non-monetary benefit. 

14.4. All fees and charges shall be regarded as being due and payable immediately. Any sums due to us may be deducted by us from the proceeds of any transaction or debited from your account(s) with us. In the event of late payment by you, overdue amounts shall bear interest at a rate that we shall reasonably determine as notified to you in the Account Information. 

14.5. You agree to pay a transfer fee, as determined by us and made available on the Online Facility in the event that on termination of the Agreement you instruct us to transfer funds relating to your account to another institution. 

14.6. For the purposes of any calculation hereunder, we may convert amounts denominated in any currency into such other currency as we may from time to time specify, at such rate prevailing at the time of the calculation as we shall reasonably select. 

14.7. If we receive or recover any amount in respect of any of your obligations in a currency other than that in which such amount is payable, whether pursuant to a judgment of any court or otherwise, you will be responsible for and indemnify us on demand and hold us harmless from and against any cost (including costs of conversion) and loss suffered by us as a result of receiving such amount in a currency other than the currency in which it is due. 

14.8. Ex-Ante (“before the event”) disclosure: The Company will provide, in good time, a full ex-ante disclosure of information about the aggregated costs and charges related to the financial instrument and to the investment or ancillary service provided, in the following situations: 

 • Where the Company markets financial instrument to clients, or; 
 • Where the Company is required to provide a client with a Key Investor Information Document (“KIID”) or Key Information Document (“KID”) in relation to the financial instrument. 

When calculating costs and charges on an ex-ante basis, the Company will base these on costs which have actually been incurred as a proxy for the expected costs and charges.  

Where actual costs are not available, the Company shall make reasonable estimations of these costs.  

14.9. Ex-Post disclosure of aggregated costs which have actually been incurred for investment services and financial instruments will be provided to each client annually on a personalized basis in the following situations: 

 • Where the Company markets financial instrument to clients, or; 
 • Where the Company has provided a client with a KID a KIID in relation to the financial instrument(s) and 
 • Compania are sau a întreținut o relație permanentă cu clientul în cursul anului.

In both the Ex-Ante and Ex-Post disclosure cases, costs shall be aggregated and expressed as a monetary amount and a percentage. Third party payments received are to be shown separately. 

In both the Ex-Ante and Ex-post disclosure cases, an illustration showing the cumulative impact of costs on the investment return shall also be included, along with the effect of the overall costs and charges on the return of the investment, any anticipated spikes or fluctuations, and a description of the illustration. 

Where any part of the total costs and charges is to be paid in or represents an amount of foreign currency, the Company will provide an indication of the currency involved and the applicable currency conversion rates and costs. 

A limited waiver under certain circumstances is available for Professional Clients and Eligible Counterparties (except when the investment service of portfolio management is provided, or when the financial instrument concerned embeds a derivative). 

15. Conflicte de interes

15.1 Ar trebui să știți că, atunci când intrăm într-o tranzacție cu sau pentru dumneavoastră, noi sau directorii, ofițerii, angajații, agenții și entitățile afiliate (împreună "Asociații"), sau furnizorii de servicii, putem avea un interes, o relație sau aranjament care este important în raport cu tranzacția în cauză. În cazul în care apare un astfel de conflict de interese, vom căuta să rezolvăm acest conflict într-o manieră pe care o considerăm că este în interesul dumneavoastră. în conformitate cu politica noastră de conflicte de interese (modificată din când în când) ("Politica de reglementare a conflictelor de interese").

Detalii complete despre Politica noastră privind conflictele de interese sunt disponibile pe site-ul nostru: https://admiralmarkets.com/start-trading/documents?regulator=cysec. Politica noastră privind conflictele de interese este doar o politică; nu face parte din Acord și nu este intenționat să fie obligatorie contractual sau să ne impună obligații pe care nu le-am avea altfel, indiferent de Acord sau de regulile CySEC și/ sau al oricăror legi din Cipru aplicabile.

16. Răspundere și Pierderi

16.1. Veți fi responsabil(ă) sau răspundeți de cererea noastră scrisă pentru toate pierderile directe, daunele, costurile și cheltuielile (denumit în continuare “Pierderi directe”) și toate pierderile indirecte, daunele, costurile și cheltuielile și alte pasive similare (cum ar fi pierderea a unei oportunități de a câștiga) (“Pierderi indirecte”) suportate de noi sau de oricare dintre asociații noștri ca urmare a utilizării serviciilor noastre (inclusiv a Facilității Online) sau a încălcării oricăruia dintre Termenii din Acord. Cu toate acestea, nu veți fi răspunzători sau răspunzători față de noi pentru pierderi directe sau pierderi indirecte (împreună “Pierderi”) suportate de noi, în măsura în care sunt cauzate de încălcarea Acordului, din neglijență, implicit voluntar, sau fraudă.

16.2. Nici noi, nici asociații nu acceptăm nicio responsabilitate sau răspundere față de dumneavoastră în niciun caz pentru pierderi indirecte pe care le puteți suporta.

16.3. We will carry out our duties pursuant to the Agreement with reasonable skill, care and diligence and in accordance with the instructions and authority you have given us. As long as we do this, neither we nor any Associates accept any responsibility or liability for your Losses which arise from the provision of our services to you or otherwise pursuant to the Agreement.  

16.4. Nici noi, nici dumneavoastră, nu vom fi responsabili sau răspunzători unii față de alții pentru orice întârziere în executarea sau neîndeplinirea vreunei obligații în temeiul Acordului, dacă această întârziere sau eșec rezultă din evenimente, circumstanțe sau cauze care nu depășesc controlul rezonabil al părții afectate (de exemplu, inclusiv ca urmare a oricăror acte fortuite sau ale unor acte de terorism). În astfel de circumstanțe, partea afectată are dreptul la o prelungire rezonabilă a timpului necesar pentru îndeplinirea acestor obligații.

16.5. Fără a limita scopul general al sub-clauzelor anterioare, nici noi, nici un Asociat, nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru eventualele pierderi suportate de dumneavoastră, care rezultă din, sau în legătură cu utilizarea de către dumneavoastră a unor date sau informații obținute, descărcate sau furnizate în legătură cu acestea, incluzând (fără limitare) orice pierdere sau întârziere în transmiterea instrucțiunilor sau incapacitatea de a face instrucțiuni sau de a accesa Facilitatea Online, fie ca urmare a defecțiunii sau a eșecului facilităților de comunicare sau în alt mod.

16.6. Fără a limita sfera generală a sub-clauzelor anterioare, vom exercita o grijă rezonabilă în alegerea candidaților sau a agenților noștri și le vom monitoriza adecvarea continuă a acestora. Atâta timp cât facem acest lucru, nici noi, nici vreunul dintre Asociații noștri nu vom fi responsabili sau răspunzători față de dumneavoastră pentru eventualele Pierderi suferite de dumneavoastră în urma vreunui act sau omisiune a vreunui candidat sau agent.

16.7. Sunteți responsabil(ă) pentru implicațiile de natură fiscală sau tratamentul tranzacțiilor efectuate de dumneavoastră în conformitate cu Acordul.

16.8. Dacă dețineți un cont la noi împreună cu o altă persoană/persoane (în cazul deținătorilor de conturi comune), responsabilitățile sau datoriile față de noi pentru fiecare astfel de persoană sunt comune și multiple (adică putem considera că oricare sau un grup dintre dumneavoastră ca fiind singurul responsabil sau răspunzător față de noi sau vă putem considera pe toți, ca grup, răsponsabili sau răspunzători față de noi) și putem acționa după ordinele și instrucțiunile primite de la oricare persoană (cu excepția cazului în care ne anunțați în scris contrariul) cine este, sau care ni se pare a fi, acea persoană.

17. Avertisment de risc

Ar trebui să luați în considerare avertismentele de risc notificate în Anexa 2 și prin intermendiul Facilității Online și dacă nu le înțelegeți contactați-ne sau solicitați consiliere independentă.

18. Reprezentări și Garanții

18.1. Reprezentați și ne garantați că (adică faceți declarații și promisiuni pe care ne vom baza atunci când vă vom furniza servicii. De aceea, trebuie să vă asigurați că acestea sunt corecte, întrucât veți fi responsabili și răspunzători față de noi dacă nu sunt):

18.1.1. dacă sunteți persoană fizică, aveți vârsta de cel puțin 18 ani, în toate facultățile mintale și aveți capacitatea legală de a încheia un acord legal obligatoriu cu noi;

18.1.2. dacă sunteți o corporație, sunteți înregistrat în mod corespunzător și funcționați în conformitate cu legile țării de constituire și ați aprobat deschiderea unui cont la noi printr-o decizie a conduceii certificată de către ofițerii corporației;

18.1.3. nicio altă persoană în afară de dumneavoastră nu are sau nu va avea interes pentru conturile dumneavoastră;

18.1.4. Acordul, fiecare tranzacție și obligațiile create în cadrul acestora sunt obligatorii pentru dumneavoastră și pot fi executate împotriva dumneavoastră în conformitate cu termenii lor (sub rezerva principiilor de echitate aplicabile) și nu încalcă sau nu vor încălca termenii niciunui regulament, ordin, decizie de impunere sau acord prin care sunteți obligat;

18.1.5. cu excepția cazului în care am convenit altfel, sunteți singurul beneficiar (adică nimeni altcineva nu are niciun fel de drepturi de proprietate legală) pentru toată Marja sau banii pe care îi transferați în baza Acordului, liber și fără orice interes de securitate (adică nu ați dat unele forme de drepturi asupra banilor către altcineva);

18.1.6. indiferent de determinarea ulterioară asupra contrariului, tranzacționarea Produselor sau Titlurilor de Valoare (după caz) este potrivită pentru dumneavoastră și sunteți la curent cu riscurile pe care le implică aceste tranzacții;

18.1.7. informațiile furnizate către noi în formularul completat la momentul deschiderii contului dar și în orice alt moment ulterior (inclusiv orice informație financiară) sunt adevărate, precise și complete, în toate privințele.

18.1.8.ați evaluat drepturile și obligațiile noastre, precum și drepturile și obligațiile dumneavoastră, inclusiv procedura privind condițiile de executare a ordinelor și sunteți de acord cu acestea

18.1.9. ne-ați transmis, printre altele, date corecte și valide cu privire la experiența, profesionalismul și obiectivele dumneavoastră de investiții (inclusiv datele furnizate în formularul de cerere de deschidere a contului de client);

18.1.10. sunteți conștient în mod corespunzător de faptul că, în cazul în care ne transmiteți date incorecte sau insuficiente, este posibil să nu putem evalua în mod adecvat experiența, cunoștințele și/sau aptitudinea dumneavoastră (după caz) de a utiliza orice serviciu de investiții furnizat de noi și/sau de a executa tranzacții, ca urmare ne va fi dificil sau imposibil să evaluăm și este posibil să nu vă putem notifica cu privire la riscurile importante aferente dumneavoastră

18.1.11. you are aware of and accept that we have the right but not the obligation to refuse from performing an investment service, if on the basis of our assessment, the specific service is not suitable or appropriate for you, taking into account your known class, knowledge and experience in connection with the respective investment service; 

18.1.12. you are aware that upon provision of the service of acceptance, forwarding or execution of orders initiated by you and related to the products listed under the heading entitled “Exceptions to the Assessment of Appropriateness” in Schedule 1, subsection 1.2 of these terms and conditions, we do not have to assess the appropriateness of the product or the investment service and your interests may thus be less protected; 

18.1.13. you have, to the necessary extent, accessed applicable legislation, provisions of acts of stock exchanges and securities registers and you are, among other things, aware of the obligation of giving information to them and you also undertake to perform any and all requirements established with regard to the execution of transactions, to follow all the restrictions established on conducting transactions, applicable legislation, and relevant rules and good practices of stock exchanges and securities registers. You undertake to stay informed of the legislation and rules applicable to transactions and to bear any and all risks, damage and loss arising from the unawareness and/or failure to follow such legislation and rules; 

18.1.14 you consent to the provision of the services in connection with the publication of the information aimed at the public on our website and that it is in accordance with the business and provision of services between us and you; 

18.1.15 you have accessed the list of risks published on our website and you are aware of the risks relating to investments in Securities and the Products; 

18.1.16 you have accessed the information published on our website concerning the fees and expenses relating to our services; 

18.1.17 you undertake not to use us or the investment services for the purpose of attainment of illegal objectives and not to exercise your rights in bad faith or for the purpose of causing harm to us; 

18.1.18 you are aware of the fact that submission of an order to us for execution of the transaction may be considered as making a purchase or sales offer to us or a third party and on the basis of such order, we may make a transaction offer to a third party, which may result in a binding purchase or sales obligation; 

18.1.19 you consent to us having the right to enter into any transactions and perform any acts with any persons in order to execute the transaction; 

18.1.20 you have assessed and fully consent to the rules of our Order Execution Policy, as published on our website, as subject to amendment and modification from time to time, including the fact that any specific instructions received from you with regard to any orders may prevent us from taking measures that we have developed in the rules of the best execution of orders; 

18.1.21 you are aware of and consent to the fact that we have the right to accumulate orders and that upon accumulation of orders the impact of accumulation with regard to a specific order may be harmful for you separately; 

18.1.22. you bear and pursue accountability for any risks related to the transaction even if upon giving the order, you rely on the information contained in the market reviews, forecasts, positions or other similar documents published on our website by us or a third party; 

18.1.23. you are aware that entry into transactions for the purpose of manipulation of the market as well as acting on the basis of inside information or entry into other transactions in conflict with legislation is prohibited by law and you will be held accountable pursuant to criminal law or law on misdemeanors; 

18.1.24. you are aware that you must verify the compliance of the order with effective legislation and/or other rules, requirements, restrictions and market practice applicable to Securities and the Products, as well as the compliance of orders submitted for entry into transactions with units of investment funds with the rules of the fund or the legislation in force; 

18.1.25. you are aware that your Securities may be safekept in the name of a third party and of the related risks, consequences and our liability; 

18.1.26. you consent to the Securities being safekept on a nominee account (including on a custodian’s nominee account) along with the Securities belonging to the custodian or other clients. You have been notified of and you consent to the risks relating to safekeeping the Securities on the nominee account or another similar account; 

18.1.27. you are aware that the safekeeping of Securities with the custodian is governed by the law of a foreign country as a result of which the rights related to your money or Securities may differ from those provided by local legislation; 

18.1.28. you are aware that, according to the legislation applicable to the Securities safekept with the custodian, it may not be possible to differentiate the Securities safekept with the custodian from the Securities belonging to the custodian and you have been informed and are aware of the related risks; 

18.1.29. you consent to the use of your Securities safekept in the interests or on your account or another client or to the pledging or encumbering of such Securities (including a set-off at the expense of the Securities). You have also been informed and are aware of the fact that custodians or third-parties may have the respective rights with regard to your Securities; 

18.1.30. you undertake to follow the terms of use of our website and the trading platforms; 

18.1.31. you undertake to release us from duties and obligations assumed by us before the third parties upon providing investment services and conducting transactions, and to perform such duties and obligations yourself; 

18.1.32. you undertake to provide us and a relevant supervision authority or another competent body with assistance and information about the origin of the orders, executed transactions, your money and securities, unusual trading strategies and income earned from transactions or regarding the identification and analysis of the assets constituting the source of the transactions. Failure to give explanations may serve as the basis for a reasonable doubt as to the compliance of your activities with the Agreement, legislation or provisions of relevant stock exchanges or securities registers; 

18.1.33. by submission of each order you authorize us to dispose of the account for execution of the order pursuant to the conditions regulating provision of our services. 

18.2. Each representation and warranty under clause 18.1 shall be deemed repeated on each occasion you place an order or enter into a transaction with or through us. 

19. Angajamente

19.1. Vă angajați față de noi (adică faceți declarații și promisiuni pe care ne vom baza atunci când vă vom furniza servicii. De aceea, trebuie să vă asigurați că acestea sunt corecte, întrucât veți fi responsabili și răspunzători fașă de noi dacă nu sunt):

19.1.1. veți obține și respecta în orice moment și veți face tot ceea ce este necesar pentru a menține în vigoare și efect deplin, toate autoritățile, puterile, acordurile, licențele și autorizațiile menționate la clauza 18;

19.1.2. sunteți dispus și capabil, la cerere, să ne furnizați prompt informațiile și documentația pe care am putea-o solicita în legătură cu situația dvs. financiară, adresa de domiciliu sau alte aspecte;

19.1.3. ne veți anunța prompt cu privire la orice eveniment de faliment sau insolvență sau ceva similar;

19.1.4. you will: 

a. respecta toate legile aplicabile în legătură cu Acordul și orice tranzacție, în măsura în care acestea sunt aplicabile dumneavoastră; și

b. folosi toate măsurile rezonabile pentru a respecta toate legile și reglementările aplicabile în legătură cu Acordul și fiecare tranzacție, în cazul în care astfel de legi și reglementări aplicabile nu vi se aplică, dar cooperarea dumneavoastră este necesară pentru a ne ajuta să respectăm obligațiile noastre

19.1.5. accepta responsabilitatea de a nu trimite ordine și nici nu veți lua nicio măsură care ar putea crea o impresie falsă asupra cererii sau a valorii unui Produs și nu veți trimite ordine despre care aveți motive să credeți că încalcă legea sau reglementările aplicabile. Veți respecta standardul de comportament așteptat în mod rezonabil de la persoanele din poziția dumneavoastră și nu veți face niciun pas care să ne determine să nu respectăm standardul de comportament așteptat în mod rezonabil de la persoanele din poziția noastră;

19.1.6. vă angajați să nu vă folosiți de noi sau de Serviciile noastre pentru realizarea obiectivelor ilegale și să nu vă exercitați drepturile cu rea-credință sau în scopul de a ne provoca daune, inclusiv prin manipularea Facilității Online sau prin utilizarea Termenilor și condițiilor noastre sau a politicilor noastre. în orice fel împotriva noastră; și

19.1.7. la cerere, ne veți furniza informațiile pe care le putem solicita în mod rezonabil să dovedim aspectele menționate în această clauză.

20. Confidențialitatea și Protecția Datelor

20.1. Este posibil să colectăm, să folosim și să dezvăluim date cu caracter personal despre persoane fizice identificabile aflate în viață (“Persoane”), inclusiv datele cu caracter personal pe care ni le puteți dezvălui voluntar în orice mod, astfel încât să putem:

20.1.1. să ne îndeplinim obligațiile noastre în conformitate cu Acordul;

20.1.2. să ne desfășurăm activitățile noastrede business de zi cu zi și relațiile cu dumneavoastră;

20.1.3. să compilăm analize statistice ale paginilor Facilității Online vizitate;

20.1.4. să monitorizăm și să analizăm afacerea noastră;

20.1.5. să participam la prevenirea infracțiunilor, la respectarea legală și a cerințelor de conformitate;

20.1.6. să comercializăm și dezvoltăm alte produse și servicii;

20.1.7. să transferăm oricare dintre drepturile sau obligațiile noastre în temeiul Acordului; și

20.1.8. să prelucrăm orice date personale în alte scopuri conexe.

20.2. Nu vom obține sau nu vom solicita dezvăluirea de date cu caracter personal sensibile (cum ar fi originea etnică, credințele religioase sau documentele medicale) despre persoane, dar dacă alegeți să furnizați astfel de date sensibile cu caracter personal, putem presupune că acestea sunt furnizate cu acordul persoanei fizice pentru prelucrarea în scopurile pentru care aceste date cu caracter personal au fost furnizate, cu excepția cazului în care am fost notificați în alt mod de către dumneavoastră, în scris.

20.3. Dacă alegeți să vă rețineți în a furniza datele personale non-sensibile pe care le-am soliticat despre o persoană, este posibil să nu vă putem oferi acces la Facilitatea Online.

20.4. Nici noi, nici vreunul dintre asociații sau furnizorii noștri de servicii nu vom dezvălui date personale pe care noi sau ei le putem colecta despre o persoană către terți, cu excepția:

20.4.1. în măsura în care nouă sau lor ni se cere să facem acest lucru prin orice lege sau reglementări aplicabile

20.4.2. unde există o datorie publică de a face dezvăluiri;

20.4.3. unde interesele noastre legitime de afaceri necesită divulgare; sau

20.4.4. la cererea sau cu acordul persoanei fizice sau al persoanelor descrise în clauza 20.5 de mai jos.

20.5. Noi sau Asociații noștri sau Furnizorii de Servicii putem dezvălui date cu caracter personal celor care ne furnizează servicii sau asociaților noștri sau furnizorilor noștri de servicii sau care acționează ca agenți sau asociați sau furnizori ale serviciilor noastre, oricărei persoane căreia noi sau Asociații noștri sau Furnizorii noștri de servicii transferă sau propun transferul unuia dintre drepturile sau obligațiile noastre în conformitate cu Acordul și către agențiile de referință de credit autorizate sau alte organizații care ne ajută pe noi sau pe Asociații noștri sau pe Furnizorii noștri de servicii și alții să ia decizii de credit și să reducă incidența fraudei sau în cursul efectuării verificărilor de identitate, prevenire a fraudei sau controlul creditului. În plus, putem împărtăși date cu caracter personal despre o persoană fizică cu Asociații și Furnizorii de servicii în scopuri comerciale, cum ar fi deservirea conturilor clientului și informarea clienților despre produsele și serviciile noi, așa cum este permis de legislația în vigoare.

20.6. O persoană fizică poate avea anumite drepturi de acces la unele sau la toate datele cu caracter personal pe care le colectăm și le deținem despre persoana fizică în momentul solicitării sau să îi fie corectate informațiile inexacte, în conformitate cu legile în vigoare privind protecția datelor. Dacă persoana fizică dorește să-și exercite aceste drepturi (numai cu costurile și cheltuielile proprii), persoana fizică ar trebui să ne contacteze în scris și i se poate solicita să furnizaze informații suplimentare pentru a ne ajuta să respectăm această solicitare.

20.7. Noi sau Asociații sau Furnizorii de Servicii putem transfera date, inclusiv date cu caracter personal în alte țări, inclusiv țări din afara Spațiul Economic European, care ar putea să nu aibă legi privind protecția datelor, pentru oricare dintre scopurile descrise în această clauză 20. Acceptând Acordul, vă dați acordul pentru astfel de transferuri în numele persoanelor fizice.

20.8. Noi sau Asociații noștri sau un Furnizor de Servicii putem înregistra sau monitoriza conversațiile telefonice între dumneavoastră. și noi sau Asociații noștri sau un Furnizor de servicii pentru securitate, respectarea legii, scopuri de instruire și pentru a menține și îmbunătăți calitatea serviciilor noastre. Aceste conversații telefonice pot fi folosite de noi ca dovadă în cazul oricărei dispute între noi.

20.9. Putem utiliza cookie-uri sau dispozitive de urmărire a adreselor IP ale dispozitivelor ce se conectează la Facilitatea Online pentru a administra Facilitatea Online, a stoca parola și numele de utilizator, pentru a monitoriza vizitele paginilor Facilității Online cu această ocazie și în alte ocazii de pe terminalul dumneavoastră pentru a personaliza serviciul Facilității Online și să urmărim și să facilităm navigarea în Facilitatea Online. Un cookie este o componentă de date stocată pe hard disk-ul dumneavoastră conținând informații despre dumneavoastră referitoare la utilizarea Facilității Online. Adresele IP pot fi asociate cu datele dumneavoastră personale și urmărind aceste adrese, vom obține astfel de date cu caracter personal. Accesul la facilitatea online este condiționat de acceptarea de către dumneavoastră a oricăror cookie-uri și dispozitive de urmărire a adreselor IP descrise în și în scopurile explicate în această clauză. Acceptând Acordul, recunoașteți că înțelegeți natura vastă a cookie-urilor și a dispozitivelor de urmărire a adreselor IP și scopurile pentru care acestea vor fi utilizate de noi. Vă rugăm să consultați politica noastră privind cookie-urile (care este disponibilă pe Facilitatea Online) pentru mai multe informații.

20.10. Confirmați că ați luați la cunoștință și acceptați că orice servicii furnizate prin intermediul Facilității Online implică transmisiuni pe internet și că astfel de transmisiuni sunt, prin urmare, supuse riscurilor inerente ale internetului. În timp ce ne ne asumăm responsabilitatea de a lua măsuri rezonabile de securitate, de asemenea, vă asumați și acceptați că, la fel ca în orice rețea, puteți fi, de asemenea, expus la programe neautorizate transmise de către terți, tranzacții electronice și / sau eșecul informațiilor și datelor destinațiile preconizate și / sau primirea sau administrarea greșită a acestor informații. Deși caracteristicile de confidențialitate și securitatea noastră, ale Asociaților și ale Furnizorilor de Servicii noastre sunt concepute pentru a reduce aceste riscuri, nu putem garanta eliminarea acestora. Prin urmare, luați la cunoștință că nicio transmisie prin intermediul Facilității Online nu va fi garantată ca fiind confidențială și că nu vom fi responsabili sau răspunzători pentru dumneavoastră pentru nicio încălcare a încrederii care rezultă în urma unui astfel de eveniment.

20.11. Orice întrebări cu privire la utilizarea datelor confidențiale sau cu caracter personal de către noi ar trebui să fie transmise către ofițerul responsabil cu Protecția Datelor, ale căror date de contact pot fi găsite în politica noastră de confidențialitate.

21. Incapacitate de plată și Anulare

21.1 Următoarele aspecte vor fi interpretate ca evenimente de neîndeplinire a obligațiilor dacă, în orice moment:

21.1.1.nu veți respecta integral și imediat orice obligație de a ne face vreo plată sau de a închide vreo poziție deschisă la data decontării scadente sau atunci când ne este necesar;

21.1.2. eșuați în îndeplinirea oricărei alte obligații față de noi în temeiul Acordului sau în legătură cu orice tranzacție sau comiteți orice încălcare a oricărei alte obligații din cadrul Acordului;

21.1.3. orice reprezentare sau garanție făcută de dumneavoastră a fost sau s-a dovedit ulterior ar fi incorectă, dacă este repetată în orice moment;

21.1.4. compania consideră că ați abuzat de protecția acordată în temeiul Clausei 4.12, în detrimentul Companiei care, fără limitare, include o situație în care un Client a acționat cu rea-credință urmărind o strategie prin care Clientul ar putea beneficia de o asemenea protecție în timp ce deține, el însuși sau în cooperare cu un alt Client, alte poziții cu noi, care beneficiază Clientul în cazul în care protecția este sau poate fi declanșată;

21.1.5. considerăm că este necesar sau de dorit să prevenim ceea ce considerăm că este sau poate fi o încălcare de către dumneavoastră a clauzei 5.14.1 de mai sus;

21.1.6. (în cazul în care sunteți o corporație) începeți un caz voluntar (sau un caz involuntar este început împotriva dumneavoastră) sau o altă procedură care solicită sau propune lichidare, reorganizare, aranjament sau compoziție, înghețare sau moratorie, sau altă scutire similară cu privire la dumneavoastră sau le datoriile dumneavoastră în cadrul oricărei legi de faliment, insolvență, reglementare, supraveghere sau eveniment similar (inclusiv orice lege corporativă sau de altă natură cu potențială aplicare pentru dumneavoastră, în caz de insolvabilitate) sau care solicită numirea unui mandatar, primitor, lichidator, conservator, administrator, custode sau alt oficial similar al dumneavoastră sau orice parte substanțială a activelor dumneavoastră; sau dacă întreprindeți o acțiune corporativă pentru a autoriza oricare dintre cele de mai sus; și, în cazul unei reorganizări, aranjamente sau compoziții, nu acceptăm propunerile;

21.1.7. (în cazul în care sunteți o companie) sunteți dizolvat sau, în situația în care capacitatea sau existența dumneavoastră depinde de o înregistrare într-un registru formal, înregistrarea este înlăturată sau se încheie sau orice proceduri sunt începute pentru a căuta sau a propune dizolvarea dumneavoastră, eliminarea dintr-o astfel de înregistrarea sau încheierea unei astfel de înregistrări;

21.1.8. (în cazul în care sunteți o persoană fizică) dumneavoastră (sau dacă sunteți deținători de conturi comune, dacă vreunul dintre dumneavoastră) decedați, deveniți o persoană în afara facultăților mintale, nu vă puteți plăti datoriile pe măsură ce ajung la data scadentă, sau sunteți în faliment sau insolvență, așa cum este definit în orice faliment sau legea insolvenței aplicabilă dumneavoastră; sau orice datorie a dumneavoastră nu este plătită la data scadentă sau devine capabilă în orice moment de a fi declarată, datorată și plătibilă în baza unor acorduri sau instrumente care dovedesc o astfel de îndatorare înainte de a fi fost altfel scadentă și plătibilă, sau orice proces, acțiune sau alte proceduri sunt demarate sau se iau măsuri pentru orice execuție, orice sechestru, poprire, sau suferință împotriva, sau un angajator va intra în posesia întregului sau a unei părți din proprietatea sau bunurile dumneavoastră (tangibile și intangibile ); sau

21.1.9. anticipăm, în mod rezonabil, că poate apărea oricare dintre cele de mai sus; atunci ne putem exercita drepturile conform clauzei 21.2, cu excepția cazului în care a apărut un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor specificat în clauzele 21.1.6 sau 21.1.8 (fiecare fiind un Eveniment de Faliment sau Incapacitate de plată), caz în care care se aplică prevederile clauzei 21.3.

21.2. Sub rezerva clauzei 21.3, putem în orice moment în urma apariției unui Eveniment de incapacitate de plată, să anulăm orice ordine în așteptare, să încheiem serviciile noastre și să lichidăm toate sau oricare dintre pozițiile dumneavoastră deschise (“Data de lichidare”).

În cazul în care apare un Eveniment de Faliment sau Incapacitate de plată se consideră că ne-am exercitat drepturile în conformitate cu clauza 21.2 imediat înainte de momentul apariției evenimentului de Faliment sau Incapacitate de plată.

21.4. La Data Lichidării și în urma acesteia (pe data lichidării sau în cât mai curând posibil, după data de lichidare), vom închide toate pozițiile deschise și vom aplica toate sumele deținute de noi pentru costurile acestor închideri.

21.5 Dacă în urma acțiunilor întreprinse de noi în conformitate cu clauza 21.4, contul dumneavoastră este în credit, vom plăti acești bani către contul pe care îl direcționați către noi cât mai curând posibil. Dacă nu există bani suficienți în contul dumneavoastră pentru a acoperi acțiunile întreprinse de noi în conformitate cu clauza 21.4, diferența dintre suma de bani din contul dumneavoastră și costul de închidere a pozițiilor dumneavoastră deschise va fi imediat datorată și ne va fi plătită.

21.6 Drepturile noastre în conformitate cu această clauză 21 sunt adiținale, dar nu se limitează sau exclud oricare alt drept pe care l-am putea avea în temeiul Acordului sau altfel, fie prin Acord sau prin funcționarea legii. În special și fără a aduce atingere prevederilor clauzelor 21.2 - 21.5 (inclusiv), suntem autorizați și îndreptățiți, fără notificarea dumneavoastră și la discreția noastră absolută, să luăm astfel de măsuri pentru a ne proteja propria poziție, inclusiv fără limitare, una sau mai multe dintre următoarele acțiuni (parțial sau integral):

21.6.1 anularea tuturor sau a oricărui ordin neexecutat;

21.6.2 închiderea, efectuați, anularea sau, dacă este cazul, abandonaarea oricareia dintre pozițiile dumneavoastră deschise sau intrarea în poziții de compensare;

21.6.3. combinare a conturilor, compensarea între conturi sau convertirea unei monede în orice altă monedă (pentru evitarea îndoielilor, putem face acest lucru acolo unde a existat un eveniment de neîndeplinire a obligațiilor sau când există un deficit în unul sau mai multe conturi și surplus pentru unul sau mai multe alte conturi); sau

21.6.4. satisfacerea oricărei obligații pe care o puteți avea, direct sau prin garanție sau decizie judecătorească, din oricare dintre banii dumneavoastră aflați în custodia sau controlul nostru.

22. Drepturi de proprietate intelectuală

22.1 Facilitatea Online poate încorpora date, text, imagini, software, materiale multimedia și alte conținuturi ale terților (Conținut al terțelor părți) și trimiterile la termenul „Facilitate Online” ar trebui înțeles ca incluzând toate materialele, conținutul și servicii puse la dispoziție din când în când pe Facilitatea online, indiferent dacă sunt vizualizate pe ecran sau descărcate pe un alt computer, inclusiv, fără limitare, conținutul aferent terțelor părți.

22.2. Facilitatea Online este protejată de drepturi de autor, drepturi ce țin de bazele de date și alte drepturi de proprietate intelectuală. Dumneavoastră luați la cunoștință că noi și/sau terți păstrăm toate drepturile, titlul și interesul în și pentru Facilitatea Online. Utilizarea Facilității Online nu conferă niciun drept de proprietate în ceea ce privește Facilitatea Online.

22.3. Cu excepția cazului în care s-a convenit în mod specific în scris sau în modalitatea necesară pentru ca dumneavoastră să vizualizați facilitatea online în conformitate cu acordul, nu trebuie:

22.3.1. să copiați conținutul Facilității Online în întregime sau parțial (cu excepția realizării copiilor de rezervă numai în scopuri de recuperare a dezastrelor);

22.3.2. să afișați, reproduceți, creați lucrări derivate prin, transmiterea, vânzarea, distribuirea, închirierea,sublicențierea, distribuirea în timp, împrumutarea, transferarea sau exploatarea în orice mod a Facilității Online în întregime sau parțial;

22.3.3. să încorporați Facilitatea Online în alte produse;

22.3.4. să utilizați Facilitatea Online în orice aranjament de partajare a fișierelor;

22.3.5. să încorporați link-uri de la orice program software către Facilitatea Online;

22.3.6. să eliminați sau să ascundeți oricare dintre notificările noastre privind drepturile de autor sau cele ale oricăruia dintre asociații noștri;

22.3.7. să utilizați oricare dintre mărcile noastre comerciale, mărci de serviciu, nume de domeniu, logo-uri sau alți identificatori sau ai oricăror alți furnizor terți ai noștri; sau

22.3.8. să salvați în afara legii, prin inginerie inversă, decompilați, dezasamblați sau să accesați codul sursă al facilității online.

23. Legături

Facilitatea Online poate conține link-uri către alte site-uri web care nu sunt controlate de noi sau de oricare dintre asociații noștri și conțin materiale produse de terți independenți. Proprietarii unor astfel de site-urinu au neapărat o relație comercială sau de alt gen cu noi. Existența unui link în Facilitatea Online care face trimitere către orice site terț nu constituie o recomandare sau o altă aprobare din partea noastră sau a oricăruia dintre asociații sau furnizorii de servicii ai site-ului web sau a oricărui furnizor al acestora. Orice opinii sau recomandări exprimate pe site-urile terțelor părți sunt cele ale furnizorului relevant și nu sunt opiniile sau recomandările noastre sau ale oricărui dintre asociații noștri. Nici noi și niciunul dintre asociații noștri nu acceptăm nicio responsabilitate pentru conținutul furnizat pe orice site web care poate fi accesat prin link-uri din Facilitatea Online.

24. Rezilierea

24.1. Puteți solicita rambursarea fondurilor și să reziliați Acordul în orice moment, notificându-ne în scris, cu condiția să nu aveți poziții deschise și să nu aveți obligații restante față de noi. Vă putem rezilia furnizarea serviciilor noastre după notificare în scris în orice moment. Încetarea nu va afecta tranzacțiile încheiate anterior și nu va aduce atingere niciunui drept și obligații acumulate sau restante sau pentru dumneavoastră sau pentru noi.

24.2. Fără a limita caracterul general al celor de mai sus, putem rezilia Acordul cu efect imediat, la apariția oricăruia dintre următoarele evenimente:

a. Breach of any of the provisions of the Agreement by you. 

b. Unwillingness or inability, by you, to provide us with the information or documentation that is required for identification purposes, or in the event where the information or documentation that you provide to us is inaccurate, incomplete or misleading. 

c. Upon occurrence of any Event of Default in accordance to clause 21 of the Agreement.  

d. Where we have reasonable grounds to believe that you have not acted in good faith, including, but not limited to, where we determine that you have, willingly or not, abused our negative balance protection measures. This includes, but it is not limited to, you hedging your exposure using multiple trading accounts, whether under your same profile or in connection with another client.  

e. Upon your death or incapacity (please note that in the event of death, any funds available in your account(s) shall form part of your estate). 

f. If we consider that you have breached or intent to breach any applicable laws, including, but not limited to, any applicable anti-money laundering laws and regulations. 

g. If we deem that you have acted contrary to our Order Execution Policy or any other of our policies or procedures. 

24.3. Termination will not affect your or our accrued rights, indemnities, existing commitments or any other contractual provision intended to survive termination of the Agreement. 

24.4. Rezilierea nu va afecta finalizarea tranzacțiilor inițiate înainte ca noi să primim notificarea dumneavoastră de reziliere.

La expirarea oricărei notificări de reziliere, vom anula toate oridinele neonorate și vom închide toate pozițiile deschise pe care le dețineți la prețul de piață actual (stabilit de noi). În plus, veți plăti orice comisioane și taxe suportate până la data rezilierii și orice cheltuieli suplimentare suportate în mod necesar de noi (sau de o terță parte) la rezilierea Acordului și orice pierderi suportate în mod necesar la decontarea sau încheierea tranzacțiilor restante și transferul fondurilor înapoi la dumneavoastră.

EFFECTS OF TERMINATION OF CLIENT RELATIONSHIP

24.6. Upon terminating the Agreement and/or any other agreement(s) that has/ have been concluded between us and you, all amounts payable by you to us will become immediately due and payable including (but without limitation): (a) all outstanding fees, charges and commissions; (b) any dealing expenses incurred by terminating this Agreement; and (c) any losses and expenses realized in closing out any transaction or contract, or settling or concluding outstanding obligations incurred by us on your behalf. 

24.7. On termination, we shall complete all transactions and/or contracts that are already entered into or under execution and this Agreement shall continue to bind us and you in relation to such transactions and/or contracts. We shall be entitled to deduct all amounts due to us before transferring any credit balances on any account(s) to you and we shall be entitled to postpone such transferring until any and all transactions and/or contracts between you and us are closed. Furthermore, we shall be entitled to require you to pay any charges incurred in transferring your investments. 

24.8. Termination shall not affect then outstanding rights and obligations (in particular, without limitation, relating to the governing law clauses) and transactions and/or contracts which shall continue to be governed by this Agreement and the particular clauses agreed upon by and between you and us in relation to such transactions and/or agreements, until all obligations have been fully performed. 

24.9. In the event that you involve us, directly or indirectly, in any type of fraud, we reserve the right, at our sole discretion and without prejudice to any other rights we may have under the Agreement and/or any other agreements by and between us, including, without limitation, the Agreement, to reverse all previous. 

24.10. In the event that you involve us, directly or indirectly, in any type of fraud, we reserve the right, at our sole discretion and without prejudice to any other rights we may have under these terms and conditions , to reverse all previous transactions and/ or contracts, which would or could place our interests and/or any of our (other) clients’ interests at risk.

IN THE EVENT OF DEATH

24.11. In the event of your death, any person(s) purporting to be your legal personal representative(s) or surviving joint account holder must provide us with formal notice of your death in a form acceptable to us, including but not limited to the provision of an original death certificate in physical form. 

24.12. Upon the receipt and acceptance of your death certificate, we will treat your death as an Event of Default allowing the Company to exercise any of its rights under clause 21 of these terms and conditions, including, but not limited to, closing any and all open positions within your account; the Agreement will continue to bind your estate until terminated by your legal personal representative or by us in accordance with the Agreement.  

24.13. You acknowledge and agree that we will be under no obligation to assume management of your account following your death. 

24.14. Notwithstanding anything in these terms and conditions, if the Agreement is not terminated within two years after the date of your death, we may take such action as we consider appropriate to close your account; your estate or its legal personal representative(s) will be liable for all costs associated with us taking this action, or considering taking action, except to the extent that costs arise because of our negligence, wilful default or fraud. 

25. Notices 

Sub rezerva clauzei 7 și 8, notificările și orice alte comunicări pot fi transmise prin poștă sau prin e-mail, la adresa pe care noi sau pe care dumneavoastră o putem informa unul celuilalt din când în când, în scris. Toate comunicările trimise astfel, sunt considerate transmise și primite atunci când expeditorul pune la poștă scrisoarea sau primește o confirmare a primirii unui e-mail.

26. Reclamaţii

The complaints are handled as per our complaints handling policy. If you have any complaint about our performance under the Agreement, you should direct that complaint to compliance@admiralmarkets.com.cy, which will investigate the nature of the complaint to try to resolve it. If you have a trading dispute, please provide as much information as possible. We will require your account number (login for the Online Facility) and the ticket number of any order or transaction in question, as well as the information that is listed on the procedure for resolution of clients complaints, which can be found on our website. We will resolve complaints of natural persons and legal entities within fourteen (14) Business Days from the receipt of the complaint. If resolving is delayed due to the complicated nature of the complaint or clarification of further circumstances, you shall be notified thereof in a format which can be reproduced in writing, informing you of the new term for response to the complaint. You may also refer the complaint to the financial ombudsman of the Republic of Cyprus within four (4) months of the date of the final response. The financial ombudsman’s complaints handling procedure is available at the financial ombudsman’s website: http://www.financialombudsman.gov.cy/forc/forc.nsf/index_en/index_en?OpenDocument.

27.. General

27.1. Furnizarea serviciilor noastre către dumneavoastră este supusă tuturor legilor aplicabile. În cazul în care apare un conflict între prezentul acord și legile aplicabile, acestea din urmă vor prevala. Nu suntem obligați să facem nimic sau să ne abținem de la a face nimic care ar încălca legile sau reglementările aplicabile și putem face tot ceea ce considerăm necesar pentru a le respecta.

27.2. Drepturile și obligațiile restante (în special referitoare la clauzele 16, 21, 27 și 28) și tranzacțiile vor rămâne valabile ulterior încetării Acordului și vor continua să fie guvernate de dispozițiile și de clauzele speciale convenite între noi în legătură cu aceste tranzacții până când toate obligațiile au fost îndeplinite în totalitate.

27.3. În cazul în care orice dispoziție a Acordului va fi găsită de către orice instanță sau organism administrativ de competență competentă drept invalidă sau neaplicabilă, o astfel de invaliditate sau neexecutare nu afectează celelalte dispoziții ale acordului care rămân în vigoare și cu efect.

27.4. Orice omisiune (continuată sau nu) de a insista asupra respectării stricte a oricărei prevederi a Acordului nu va constitui și nu va fi considerată a constitui o renunțare la niciunul dintre drepturile sau căile noastre de atac. Drepturile și căile de atac conferite în temeiul acordului sunt cumulative, iar exercitarea sau renunțarea la orice parte a acestuia nu trebuie să împiedice sau să inhibe exercitarea altor drepturi și căi de atac suplimentare.

27.5. Nicio acțiune, indiferent de formă, care rezultă din sau în legătură cu Acordul sau care există în alt mod între părți, nu poate fi introdusă de o parte la mai mult de doi ani de la descoperirea cauzei. Descoperirea acțiunii trebuie raportată în termen de doi ani de la încetarea acordului.

27.6. Doar părțile care au drepturi explicite în conformitate cu acordul pot pune în aplicare orice termen al acordului și pot beneficia de acesta.

Suntem acoperiți de Fondul de compensare a investitorilor din Cipru (denumit în continuare "ICF"). În cazul în care nu suntem în măsură să ne onorăm obligațiile în ceea ce privește activitatea de investiții, dacă faceți o reclamație valabilă, puteți avea dreptul la despăgubiri din partea ICF în ceea ce privește investițiile pe care le organizăm sau le intermediem pentru dumneavoastră. Acest lucru depinde de tipul de întreprindere și de circumstanțele în care a fost depusă cererea de despăgubire. În cazul în care nu reușim, ICF vă poate restitui până la 20 000 de euro sau suma care poate fi actualizată din când în când. Pentru mai multe informații despre ICF, puteți vizita https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/.

28. Legea aplicabilă și Jurisdicţia

28.1. Acordul este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legile din Cipru. Fiecare parte se supune irevocabil jurisdicției exclusive a instanțelor engleze pentru a soluționa orice proces, acțiune sau alte proceduri referitoare la Acord (“proceduri”). Nimic din Acord nu ne va împiedica să întreprindem acțiuni împotriva dumneavoastră în nicio jurisdicție.

28.2. Fiecare parte este de acord irevocabil să renunțe la orice obiecție pe care o poate avea în orice moment cu privire la depunerea oricărei proceduri introduse în instanțele din Cipru și este de acord să nu pretindă că o astfel de procedură a fost introdusă pe un forum inconvenient sau că o astfel de instanță nu are jurisdicția asupra acesteia.

ANEXA 1

Evaluarea și Clasificarea Clienților

1.Gradul de adecvare și cunoștințele:

1.1. We will not provide any investment and ancillary services to a client unless we obtain all the necessary information regarding the client’s or potential client’s knowledge and experience in the investment field, the client’s financial situation and the client’s investment objectives.  

We will ensure that the information regarding a client’s or potential client’s knowledge and experience in the investment field includes the following, to the extent appropriate to the nature of the client, the nature and extent of the service to be provided and the anticipated type of product or transaction, including their complexity and the risks involved:  

a. the type of service, transaction and financial instrument with which the client is familiar. 

b. the nature, volume, and frequency of the client`s transactions in financial instruments and the period over which they have been carried out. 

c. the level of education, and profession or relevant former profession of the client or potential client. 

We will request for clients or potential clients to provide information required for the purposes of assessment of appropriateness and we will be entitled to rely on the information provided by the clients or potential clients, unless we become aware or ought to have been aware that the information is manifestly out of date, inaccurate or incomplete. 

In addition, when offering investment services other than portfolio management, we will determine each time whether the client has the necessary experience and knowledge in order to understand the risks involved in relation to the product or investment service offered or demanded.  

For those purposes, we shall be entitled to assume that a professional client has the necessary experience and knowledge in order to understand the risks involved in relation to those particular investment services or transactions, or types of transaction or product, for which the client is classified as a professional client. 

1.2. Exceptions to the Assessment of Appropriateness 

When we provide investment services that only consist of the execution or reception and transmission of client orders with or without ancillary services, excluding the ‘Granting credits or loans to an investor to allow him to carry out a transaction in one or more financial instruments, where the firm granting the credit or loan is involved in the transaction’ (hereinafter referred to as  “Credits or Loans”), which Credits or Loans do not comprise of existing credit limits of loans, current accounts and overdraft facilities of clients, we may provide those investment services to you without conducting an Assessment of Appropriateness, if all the following conditions are met:

a. the services relate to any of the following financial instruments: 

(I) shares admitted to trading on a regulated market or on an equivalent third-country market or on an MTF, where those are shares in companies, and excluding shares in non-UCITS collective investment undertakings and shares that embed a derivative;  

(ii) bonds or other forms of securitised debt admitted to trading on a regulated market or on an equivalent third country market or on a MTF, excluding those that embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved;  

(iii) money-market instruments, excluding those that embed a derivative or incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk involved;  

(iv) shares or units in UCITS, excluding structured UCITS as referred to in Article 36, paragraph 1, second subsection of Regulation (EU) No 583/2010;  

(v) structured deposits, excluding those that incorporate a structure which makes it difficult for the client to understand the risk of return or the cost of exiting the product before term;  

(vi) other non-complex financial instruments for the purpose of this subsection. 

For the purpose of this paragraph, a third-country market shall be considered to be equivalent to a regulated market if the requirements and the procedure of Article 4, paragraph 4 of Directive 2014/65/EU are fulfilled. 

b. the service is provided at the initiative of the client or potential client; 

c. the client or potential client has been clearly informed that, in the provision of that service, we are not required to assess the appropriateness of the financial instrument or service provided or offered and that, therefore, he does not benefit from the corresponding protection of the relevant conduct of business rules.  

d. We comply with the obligations regarding conflicts of interest, as prescribed in section 24 of the “Law which provides for the provision of investment services, the exercise of investment activities, the operation of regulated markets and other related matters (L.87(I)/2017)”. 

1.3. Contrapartide eligibile

In the event where we shall enter into transactions with eligible counterparties, we will not be obliged to comply with the provisions of Schedule 1 of these terms and conditions, except from the fact that: 

a. We will provide the eligible counterparty with adequate reports on the service provided in a durable medium. Those reports shall include periodic communications to the eligible counterparty, taking into account the type and the complexity of financial instruments involved and the nature of the service provided to the eligible counterparty and shall include, where applicable, the costs associated with the transactions and services undertaken on behalf of the eligible counterparty. 

b. Where we provide portfolio management or we have informed the eligible counterparty that we will carry out a periodic assessment of suitability, the periodic report shall contain an updated statement of how the investment meets the eligible counterparty’s preferences, objectives and other characteristics of the retail client. 

2. Assessment of Suitability 

We will obtain from clients or potential clients such information as is necessary for us to understand the essential facts about the client and to have a reasonable basis for believing, giving due consideration to the nature and extent of the services provided, that the specific transaction to be entered into in the course of providing the portfolio management service satisfies the following criteria:  

a. it meets the investment objectives of the client in question. 

b. it is such that the client is able financially to bear any related investment risks consistent with his investment objectives. 

c. it is such that the client has the necessary experience and knowledge in order to understand the risks involved in the transaction or in the management of the client’s portfolio. 

Where we provide an investment service to a professional client we shall be entitled to assume that, in relation to the products, transactions and services for which it shall be so classified, the client has the necessary level of experience and knowledge for the purposes of point 2(c) above.  

The information regarding the financial situation of the client or potential client shall include, where relevant, information on the source and extent of his regular income, his assets, including liquid assets, investments and real property, as well as information regarding his regular financial commitments.  

The information regarding the investment objectives of the client or potential client shall include, where relevant, information on the length of time for which the client wishes to hold the investment, his preferences regarding risk taking, his risk profile, and the purposes of the investment.  

Where, when providing the investment service of portfolio management, we do not obtain the information required within Schedule 1 (as appropriate), then we will not provide any investment services or ancillary services to the client or potential client. 

3. Clasificarea clientilor

Clasificarea dumneavoastră de client poate fi modificată în orice moment în urma primirii unei notificări din partea noastră.

Vă prezentăm mai jos un rezumat prescurtat al cerințelor referitoare la clasificarea clienților profesionali și a contraparților eligibile. Clienții de retail sunt acei clienți care nu sunt clienți profesionali sau contrapărți eligibile.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienți profesionali:

1. Entities which are required to be authorised or regulated to operate in the financial markets. The list below shall be understood as including all authorised entities carrying out the characteristic activities of the entities mentioned: entities authorised by a Member State under a Directive of the European Union, entities authorised or regulated by a Member State without reference to a Directive, and entities authorised or regulated by a third country: 

a. instituții de credit;

b. Firme de investiții

c. alte instituții financiare reglementate sau autorizate;

d. companii de asigurări;

e. sistemele de investiții colective și societățile de administrare ale acestor scheme;

f. fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestor fonduri

g. dealerii de mărfuri și derivate de mărfuri;

h. localnicii;

I. alți investitori instituționali;

2. O entitate importantă care îndeplinește cel puțin două dintre următoarele condiții privind dimensiunea companiei

 • Totalul activelor bilanțiere: 20 000 000 EUR
 • cifra de afaceri totală: 40 000 000 EUR
 • fonduri proprii: 2 000 000 EUR

3. Guvernele naționale sau regionale, organismele publice care gestionează datoria publică, băncile centrale, instituțiile internaționale și supranaționale, cum ar fi Banca Mondială, FMI, ECP, BEI și alte organizații internaționale similare.

4. Alți investitori instituționali a căror activitate principală este de a investi în instrumente financiare, inclusiv entități dedicate securitizării de active sau altor operațiuni de finanțare.

Clienții pot alege să fie tratați drept clienți profesionali dacă îndeplinesc anumite criterii cantitative și calitative. La cerere, vom oferi detalii complete.

Următoarele persoane pot fi clasificate drept clienți profesionali:

 • entități autorizate sau reglementate ca firme de investiții;
 • instituții de credit
 • companii de asigurări;
 • un fond UCITS sau compania de management a acestuia;
 • un fond de pensii sau compania de management a acestuia;
 • alte instituții financiare autorizate de un stat membru sau reglementate în conformitate cu legislația din Cipru sau cu legislația Uniunii Europene
 • guvernele naționale și birourile corespunzătoare ale acestora, inclusiv organismele publice care se ocupă de datoria publică la nivel național, băncile centrale, banca centrală a Ciprului și organizațiile supranaționale.

Așa cum s-a menționat mai sus, un client de retail poate solicita reclasificarea la statutul de client profesional, dacă respectivul client deține o experiență suficientă, cunoștințe și expertiză pentru a putea lua decizii de investiții independente și de a evalua riscurile asociate în mod adecvat. Admirals efectuează o evaluare a cererii pe baza informațiilor oferite către noi din partea respectivului client cu privire la experiența sa de tranzacționare, experiența profesională sau dimensiunea activelor financiare. Nu monitorizăm faptul că informațiile pe care ni le-ai furnizat rămân adevărate sau că situația financiară diseminată rămâne, de asemenea, adevărată. Fiecare client trebuie să își asume responsabilitatea de a ne asigura că ne va furniza orice informație relevantă care ne-ar putea afecta evaluarea încadrării la statutul de client profesional.

Anumite drepturi aplicabile clienților de retail (inclusiv cele care decurg din legislația sa subordonată) nu vor fi aplicabile clienților profesionali sau contrapărților eligibile

O contraparte eligibilă poate solicita să fie tratată ca un client profesionist sau de retail, fie în general, fie în ceea ce privește un anumit serviciu de investiții sau o anumită tranzacție și/sau un anumit instrument financiar.

În plus, o contraparte eligibilă poate solicita să fie tratată ca un client profesionist sau de retail, fie în general, fie în ceea ce privește un anumit serviciu de investiții sau o anumită tranzacție și/sau un anumit instrument financiar.

Dacă este relevant, vom anunța clienții despre drepturile pe care le vor pierde dacă sunt tratați drept client profesional sau contraparte eligibilă și putem solicita să .ni se confirme în scris că recunosc și acceptă pierderea acestor drepturi. Nu vom fi obligați să reclasificam niciun client.

ANEXA 2

Informații privind riscurile asociate investițiilor în valori mobiliare

The aim of this securities trading risk disclosure statement is to provide you with an overview of the basic (i.e., indicative, and not exhaustive) risks of securities trading. 

1. Risc de piață

Riscul de piață este un risc de scădere a valorii investițiilor din cauza evoluțiilor economice sau a altor evenimente care afectează întreaga piață. Ca urmare a riscului de piață, Clientul poate suferi pierderi din cauza mișcării generale negative a prețurilor pe piața valorilor mobiliare sau a unui anumit segment al acesteia. Miscarea adversă a prețurilor poate fi cauzată, de exemplu, de indicatori economici slabi ai statului sau ramurii economice respective, de mediul economic instabil sau de o instabilitate prezentă în piața de valori mobiliare aferentă.

2. Riscul de volatilitate

Riscul de volatilitate este riscul ce ține de modificările valorii unui produs financiar. Volatilitatea ridicată înseamnă, în general, că valoarea unui titlu poate suferi creșteri și / sau scăderi dramatice într-o perioadă scurtă de timp. O astfel de volatilitate ridicată poate apărea mai degrabă la valorile mobiliare nelichide sau tranzacționate mai puțin frecvent decât în cazul valorilor mobiliare lichide sau tranzacționate mai frecvent. Din cauza volatilității, un ordin plasat de un Client poate să nu fie executat sau poate fi executat doar parțial din cauza modificărilor rapide ale cotațiilor din piață. În plus, volatilitatea poate provoca incertitudinea prețului pentru orice ordin la piață plasat de un Client, întrucât prețul la care este executat ordinul poate fi substanțial diferit față de ultimul preț de piață disponibil sau se poate modifica semnificativ ulterior, rezultând pierderi reale sau noționale.

3. Riscul de lichiditate

Lichiditatea se referă la capacitatea participanților la piață de a cumpăra și / sau vinde valori mobiliare rapid la un preț competitiv și cu diferențe minime de preț. În general, se presupune că, cu cât este mai mare numărul de ordine disponibile pe piață, cu atât este mai mare lichiditatea. Lichiditatea este importantă datorită faptului că, atunci când lichiditatea este mai mare, va fi mai ușor pentru un Client să cumpere și / sau să vândă valori mobiliare rapid și cu o diferență minimă de preț și, ca urmare, este mai probabil ca Clientul să plătească sau să primească un preț competitiv pentru tranzacțiile sale executate. În general, ne putem aștepta la o lichiditate mai mică în cazul instrumentelor tranzacționate mai puțin în comparație cu instrumentele lichide sau tranzacționate mai frecvent. În anumite condiții de piață (cum ar fi în situația în care nu există ordine nici în zona de cumpărare, nici în cea de vânzare, sau dacă tranzacționarea unui titlu este întreruptă din orice motiv), poate fi dificil sau imposibil pentru Client să inchidă o poziție pe piață la un preț rezonabil.

4. Riscul tranzacțiilor speculative

Tranzacțiile speculative sunt inițiate în ideea unei încercări de a profita de fluctuațiile valorii de piață a valorilor mobiliare, mai degrabă decât de valoarea fundamentală a unui titlu și / sau atributele aferente încorporate într-un titlu. Tranzacționarea speculativă are ca rezultat un grad incert de câștig sau pierdere. Aproape toate activitățile de investiții implică riscuri speculative într-o oarecare măsură, întrucât un investitor nu poate ști dinainte dacă o investiție se va dovedi profitabilă sau nu.

5. Riscul legat de fluctuațiile cotațiilor ca urmare a anunțurilor corporative

Anunțurile corporative sau orice alte informații materiale pot afecta cotațiile valorilor mobiliare. Aceste anunțuri, combinate cu lichiditatea relativ mai mică a unui titlu, pot conduce la o volatilitate semnificativă a prețurilor.

6. Riscul sistemic

Un risc sistemic ține de perspectiva ca un Client să suporte o pierdere din cauza defecțiunilor tehnice ale sistemelelor de depozitare, custodie, cele legate de burse și de alte decontări ale tranzacțiilor cu valori mobiliare. Astfel de defecțiuni tehnice pot avea ca rezultat întârzierea executării, respingerea tranzacțiilor, întârzierea decontărilor post-tranzacție, transferuri false și alte evenimente. Întreruperile de tranzacționare și / sau defecțiunile cauzate, de exemplu, de încetineala sau indisponibilitatea temporară a unei conexiuni la internet, pot duce la pierderi pentru Client. În plus, tranzacționarea cu volume mari poate provoca întârzieri în executarea ordinelor deoarece, în perioadele de volatilitate sporită, faptul că participanții la piață își pot modifica în mod continuu volumele aferente ordinelor sau să plasaeze ordine noi / multiple poate fi una dintre cauzele apariției întârzierilor în executarea sau respingerea ordinelor.

7. Riscul aferent reglementărilor/sistemului legislativ

Politicile, regulile, reglementările, legile și procedurile guvernamentale care guvernează tranzacționarea pe burse sunt actualizate din când în când. Astfel de acțiuni de reglementare și modificări ale ecosistemului legal / de reglementare, inclusiv, dar fără a se limita la, modificări ale impozitelor / taxelor, pot modifica profitul potențial al unei investiții în valori mobiliare. În plus, unele politici guvernamentale se pot concentra mai mult pe unele sectoare decât pe altele, afectând astfel profilul de risc și rentabilitate al unei investiții.

8. Riscul politic

Riscul politic este riscul ca în statul în care au fost înregistrate valorile mobiliare sau în care este localizat sau înregistrat emitentul valorilor mobiliare în care a investit Clientul, să apară evenimente care afectează stabilitatea politică sau economică sau dezvoltarea în continuare a statului sau a regiunii respective și, ca urmare, poate apărea o amenințare că Clientul, parțial sau integral, își va putea pierde investițiile în acel stat sau regiune sau să sufere pierderi considerabile aferente investițiilor efectuate. Riscurile politice includ, de exemplu, schimbări radicale în mediul economic și legislativ (de exemplu, procesele de naționalizare), situații de criză politică socială și internă (de exemplu, tulburări civile) etc.

9. Riscul sistemului de decontare

Riscul sistemului de decontare este reprezentat de posibilitatea ca (în primul rând) defecțiunile tehnice din sistemele și conturile sau canalele de comunicare ale registrelor de valori mobiliare, burselor de valori, caselor de compensare și ale altor instituții sau alte aspecte să poată provoca anularea tranzacțiilor, întârzierea decontărilor post-tranzacție, transferuri false și alte evenimente care pot conduce la pierderi pentru Client.

10. Riscul valutar

Profitul sau pierderea rezultată din tranzacțiile cu contracte denominate în valută străină (indiferent dacă acestea sunt tranzacționate în propria jurisdicție a clientului sau într-o altă jurisdicție) vor fi afectate de fluctuațiile cursurilor valutare în cazul în care este necesară conversia de la denominarea valutară a respectivului contractu la o altă monedă.

11. Riscul informațional

Riscul informațional este riscul ca Clientul să nu ia decizii argumentate sau să ia decizii proaste de investiții din cauza primirii de informații incomplete și / sau inexacte și / sau inadecvate despre valorile mobiliare respective, sau a unui impediment / dificultăți în a primi informații complete, exacte și adecvate pentru valorile mobiliare în cauză. Acest lucru se poate datora, la rândul său, unor surse nesigure, a interpretării greșite a informațiilor sau a erorilor de comunicare.

Concluzie:

Tranzacționarea valorilor mobiliare nu este potrivită pentru toți investitorii și implică riscuri care pot duce la pierderea capitalului investit. Ar trebui să solicitați sfatul unui consilier financiar independent și licențiat corespunzător și să vă asigurați că dispuneți de un anume apetit al riscului, experiență relevantă și cunoștințe înainte de a decide să tranzacționați. Performanța anterioară nu este nici un indicator de încredere, nici o garanție a rezultatelor și / sau a rentabilităților viitoare.

Informații privind riscurile asociate tranzacționării în marjă sau cu efect de levier

TRANZACȚIONAREA CFD-urilor NU ESTE POTRIVITĂ PENTRU TOATĂ LUMEA, IMPLICĂ UN NIVEL RIDICAT DE RISC ȘI POATE SĂ GENEREZE ÎN PIERDERI CARE DEPĂȘESC INVESTIȚIA INIȚIALĂ.

Scopul acestei Anexe este de a vă sfătui în ceea ce privește unele dintre riscurile asociate cu tranzacționarea CFD-urilor. Nu este în intenția noastră ca această Anexă să includă o descriere deplină și completă a tuturor riscurilor implicate în tranzacționarea CFD-urilor. Ar trebui să vă asigurați că decizia dumneavoastră de a utiliza serviciile noastre este luată în mod informat și că sunteți mulțumit de informațiile disponibile. Dacă nu sunteți sigur sau nu înțelegeți în mod special conținutul acestei Anexe, vă rugăm să solicitați consiliere financiară independentă.

Înainte de a tranzacționa Forex şi CFD trebuie să fiți conştienţi de riscurile implicate. Gradul ridicat al levierului asociat cu această categorie de investiţii înseamnă un grad de risc mai mare în comparaţie cu alte produse financiare. Levierul (sau tranzacționarea în Marjă) pot avea un efect care să se îndrepte împotriva dumneavoastră, rezultând în pierderi substanţiale, dar şi în câştig substanţial.

Performanțele anterioare ale acestor tipuri de investiții nu garantează rezultatele viitoare. Trebuie să țineți cont de orice obligații de plată a comisioanelor și taxelor, pe care le veți suporta personal. Admiral Markets Cyprus Ltd nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru impozitul care vi se poate solicita să îl plătiți pentru orice profit obținut prin Facilitatea Online.

Tranzacționarea in Marjă implică un nivel ridicat de risc și nu este potrivită tuturor investitorilor. Nivelul ridicat al efectului de levier poate funcționa atât împotriva dumneavoastră, cât și în favoarea dumneavoastră. Sunteți pe deplin responsabil(ă) în ceea ce privește monitorizarea pozițiilor deschise ți ar trebui să le monitorizați îndeaproape.

Înainte de tranzacționare, ar trebui să luați în considerare cu atenție obiectivele de investiții, nivelul de experiență financiară și apetitul pentru risc. Dacă nu sunteți deloc sigur cu privire la caracterul adecvat al produselor oferite de noi, solicitați consiliere financiară independentă. Întotdeauna există o relație între recompensă mare și risc ridicat. Orice tip de speculație de piață sau de tranzacție care poate produce randamente neobișnuit de ridicate prezintă, de asemenea, un risc ridicat în ceea ce privește capitalul. Doar fondurile excedentare ar trebui să fie supuse riscului și, dacă nu puteți suporta pierderi ce pot deriva din tranzacționare, atunci nu ar trebui să tranzacționați CFD-uri.

Recomandăm ca TOȚI CLIENȚII să se familiarizeze cu CFD-urile, cerințele de marjă, instrumentele de tranzacționare, platformele noastre de tranzacționare și piețele financiare, în general, profitând de contul nostru demonstrativ GRATUIT și FĂRĂ RISC (Cont Demo). Vă rugăm să consultați site-ul nostru https://admiralmarkets.com/?regulator=cysec pentru detalii.

1. Apecte generale ale CFD-urilor

CFD-urile (contractele pentru diferenţă de curs) sunt produse financiare complexe, care, în general, sunt închise doar atunci când clientul alege să închidă poziția respectivă şi, prin urmare, nu au, în general, nicio scadenţă stabilită. (Acest lucru poate fi diferi în funcție de clasa activului-suport și/sau a produsului și a termenilor acestuia).

CFD-urile pot fi asociate contractelor futures, care pot fi inițiate în raport cu anumite monede străine, indici, metale prețioase, petrol, mărfuri sau instrumente financiare. Cu toate acestea, spre deosebire de alte contracte futures, contractele de tip CFD pot fi decontate doar în numerar. Tranzacțiile cu CFD-uri pot avea, de asemenea, o datorie contingentă și ar trebui să fiți conștienți de implicațiile acestui lucru, așa cum se arată mai jos. Toate CFD-urile pe care le oferim sunt contracte sintetice, ceea ce înseamnă că clienții nu au niciun drept la instrumentul sau activul suport, la drepturile care îi sunt atașate acestuia, cu excepția cazului în care sunt nuanțate în mod distinct în specificațile respectivului CFD. Aceasta nu include dreptul la acțiuni de referință subiacente sau la drepturile de vot atașate.

2. Piețele externe

CFD-urile legate de piețele externe implică riscuri diferite de piețele native ale clientului. În unele cazuri, riscurile vor fi mai mari. Potențialul de profit sau pierdere din tranzacțiile aferente piețelor externe va fi afectat de fluctuațiile cursurilor valutare. Aceste riscuri sporite includ riscurile asociate schimbărilor politice sau economice dintr-o jurisdicție străină, care pot modifica substanțial și permanent condițiile, termenii, condițiile de tranzacționare sau cotația unei monede străine.

3. Ordine sau strategii pentru reducerea riscului

Plasarea anumitor tipuri de ordine (de exemplu ordinele "stop loss" sau "stop limit"), care sunt destinate reducerii pierderilor la anumite sume, ar putea sa nu funcționeze intotdeauna pentru că există limitări tehnologice sau de adancime a pieței care pot face imposibilă executarea acestor ordine la prețul solicitat sau chiar deloc. În cazul în care clientul dorește să folosească astfel de ordine, el trebuie să accepte riscul asociat acestor ordine.

4. Efectul de levier

CFD-urile implică un grad ridicat de risc. Efectul de levierul care se obține prin tranzacționarea CFD-urilor înseamnă că trebuie să implicați doar sumă depusă de valoare micăp (Marja) pentru a începe tranzacționarea, deși acest mecanism poate genera atât pierderi cât și câștiguri mari. Pozițiile cu un nivel ridicat al levierului sunt supuse unor modificări semnificative ale valorii ca urmare a modificărilor relativ mici ale valorii instrumentului sau a activului de bază aferent respectivelor CFD-urilor.

5. Răspunderea contingentă pentru tranzacții

CFDs are leveraged or margined transactions requiring you to make a series of payments against the contract value, instead of paying the entire contract value immediately. You may sustain a total loss of the Margin you deposit with us to establish or maintain a position. We re-value your open positions continuously during each Business Day, and any profit or loss is immediately reflected in your account and a loss may result in you being called upon to pay substantial additional Margin on short notice to maintain your open positions. We may change the rates of Margin and/or notional trading requirements at any time (including over week-ends/bank holidays or in abnormal market conditions), which may also result in a change to the Margin you are required to maintain. If you do not maintain sufficient Margin on your account at all times and/or provide such additional funds within the time required, your open positions may be closed at a loss and you may be liable for any resulting deficit. 

6. Tranzacții de tip OTC

Când tranzacționați CFD-uri nu tranzacționați pe o piață sau o bursă reglementată. Veți încheia în mod nemijlocit un contract cu noi în ceea ce privește instrumentul financiar de bază sau activul pe care se bazează prețul CFD-urilor. Toate pozițiile deschise cu noi trebuie să fie închise cu noi și nu pot fi închise cu nicio altă parte. Acest lucru poate face dificilă închiderea unei poziții la un preț cu care sunteți mulțumit (de exemplu, dacă întâmpinăm probleme tehnice cu Facilitatea Online și dacă aceasta nu este disponibilă sau devenim insolvenți).

Tranzacționarea produselor financiare OTC vă poate expune la riscuri mai mari decât tranzacționarea pe o piață reglementată, dat fiind faptul că nu există o piață în cadrul căreia să vă puteți închide pozițiile deschise, în timp ce prețurile și alte condiții sunt stabilite de noi, în concordanță cu toate cerințele legale / de reglementare. Tranzacțiile OTC pot spori riscul de lichiditate și pot introduce alți factori de risc semnificativi: ar putea deveni, poate, imposibil, de exemplu, să se poată evalua valoarea unei poziții rezultate dintr-o tranzacție OTC sau a determina expunerea la risc. De asemenea, cotațiile Bid și Ask nu este neapărat necesar să fie furnizate de noi și, chiar și acolo unde sunt, este dificil să stabilim un preț echitabil, în special atunci când bursa relevantă sau piața relevantă este închisă sau suspendată. De asemenea, sunteți expus la riscul intrării noastre în faliment. Cu toate acestea, chiar și în cazul, puțin probabil, ca acest lucru să se întâmple, puteți fi eligibil în vederea unor compensații din partea Schemei de Compensare a Serviciilor Financiare (FSCS), până la niveliul maxim admis la momentul relevant în cadrul respectivului mecanism: https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/

7. Cotații

Cotațiile afișate pe Facilitatea Online pot să nu reflecte neapărat piața în ansamblu. Vom selecta acele prețuri /cotații pe care considerăm că sunt adecvate pentru a determina cerințele de marjă și pentru a marca periodic pozițiile din contul dvs. și a închide astfel de poziții. Deși ne așteptăm ca aceste prețuri să fie în mod rezonabil legate de cele disponibile pe ceea ce este cunoscută sub numele de piața interbancară sau orice loc de tranzacționare adecvat sau o altă piață financiară (Piața de referință), prețurile / cotațiile pe care le utilizăm pot varia de la cele disponibile la bănci și alți participanți la piața de referință. În consecință, putem exercita o discreție considerabilă în stabilirea cerințelor de marjă și în colectarea marjei de la dumneavoastră.

Întrucât CFD-urile sunt, în parte, legate de activul de bază (și de orice piață de referință), ar trebui să vă asigurați că sunteți la curent cu riscurile implicate în ceea ce privește activul de bază, inclusiv fluctuația, volatilitatea și posibilele salturi valutare (schimbare bruscă a prețurilor, care poate fi cauzată de mai mulți factori, inclusiv dar nu exclusiv, evenimente economice, anunțuri de piață și perioade în care tranzacțiile pe activul de baza nu au loc). O ordin de tipul stop-loss nu este garantat și nu vă va proteja împotriva acestui risc, deoarece nu se activează imediat, ci devine un declanșator al ordin de închidere a poziției la cel mai apropiat preț din piață disponibil în raport cu nivelul prestabilit.

8. Monitorizarea poziției

Este responsabilitatea dumneavoastră să monitorizați în permanență pozițiile pe care le-ați deschis și trebuie să fiți întotdeauna în măsură să faceți acest lucru. Deși vom încerca să închidem pozițiile după ce marja dumneavoastră a fost epuizată, nu putem garanta că acest lucru va fi posibil și, prin urmare, veți rămâne responsabil pentru eventualele deficiențe rezultate. Această Anexă ar trebui citită împreună cu principalii termeni și condiții de activitate din care face parte această Anexă și orice alt document furnizat sau pus la dispoziție de altfel pe Facilitatea Online.

9. Evenimente neașteptate și Riscul asociat weekend-ului

Diverse situații, evoluții, suspendări, întreruperi neașteptate în programul de tranzacționare sau evenimente care pot apărea într-un weekend / vacanță bancară (fie în Republica Cipru, fie într-o altă țară) când o piață se va închide, în general, pentru tranzacționare, pot determina re-deschiderea pieței / clasei de active subiacente la un preț / nivel semnificativ diferit față de cel la care piața / clasa de active subiacente a închis în ziua de afaceri / sesiunea de tranzcționare anterioară. Nu veți putea utiliza Facilitatea Online pentru a plasa sau modifica ordinele în aceste momente în care piețele sunt, în general, închise. Există un risc substanțial ca ordinele stop-loss rămase pentru a proteja pozițiile deschise deținute în aceste momente să fie executate la niveluri semnificativ mai mici decât prețul specificat. Când faceți acest lucru, acceptați acest risc și veți fi responsabil pentru orice deficit rezultat.

10. Tranzacționarea electronică

Tranzacționarea contractelor OTC prin intermediul Facilității Online ar putea diferi de tranzacționarea prin alte sisteme de tranzacționare electronică sau de tranzacționare într-o piață convențională. Veți fi expus riscurilor asociate sistemului de tranzacționare electronică, inclusiv eșecul hardware-ului și/sau al software-ului și al timpului de nefuncționare a sistemului, în ceea ce privește Facilitatea Online, sistemele dumneavoastră și infrastructura de comunicații (de exemplu, Internet) care vă conectează la Facilitatea Online.

11. Suspendările

În anumite condiții ar putea fi dificil sau imposibil de închis o anumită poziție. De exemplu, acest lucru se poate întâmpla în timpul miscărilor rapide de preț, când prețul unui activ suport creste sau scade în timpul unei sesiuni de tranzacționare atât de mult încât tranzacționarea acelui activ nu mai poate ficontinuată, ea trebuind sa fie suspendată sau restricționată. Atunci când se întâmplă acest lucru, clientul acceptă că este responsabil pentru orice deficit rezultat din tranzacționare. Clientul trebuie să ia, de asemenea, în considerare că, în anumite circumstanțe, Admiral Markets Cyprus Ltd ar putea să închidă poziții deschise din cauza cerințelor sau instrucțiunilor autorităților de reglementare, caz în care Admiral Markets Cyprus Ltd nu este responsabilă pentru pierderile rezultate în urma închiderii acelor poziții.

12. Comisioane

Înainte de a începe să tranzacționați, ar trebui să obțineți toate detaliike despre comisioane și alte taxe pe care le veți putea datora, așa cum este relevat în anexa respectivă disponibilă în Facilitatea Online.

13. Insolvență

Dacă intrați în insolvență, faliment, sau în incapacitatea de a putea satisface obligațiile dumneavoastră față de noi, acest lucru poate duce la lichidarea sau închiderea pozițiilor dumneavoastră fără consimțământul dumneavoastră. În caz de insolvență a noastră, banii pe care îi aveți depuși la noi pot fi recuperați de către dumneavoastră.

14. Comunicarea

Nu acceptăm nicio responsabilitate pentru pierderile care apar ca urmare a unei comunicări întârziate sau ne-recepționate între dumneavoastră și noi.

15. Consiliere

Nu oferim consiliere în sfera investiţiilor. Deși putem, conform autorizaţiilor noastre, să facem evaluări generale ale piețelor însă aceste evaluări nu sunt recomandări individuale şi nu iau în considerare circumstanţele dvs. individuale. Responsabilitatea oricărei decizii de tranzacționare este exclusiv a clientului.

Efectuăm o evaluare a adecvării pentru tranzacționarea CFD pe baza informațiilor pe care ni le oferiți cu privire la experiența dumneavoastră de tranzacționare și la activele și veniturile financiare. Nu monitorizăm în numele dumneavoastră că informațiile pe care ni le-ați furnizat într-un formular de cerere completat corespunzător vot fi, în continuare, adevărate sau că situația dumneavoastră financiară rămâne neschimbată. Trebuie să vă asumați responsabilitatea de a ne asigura că ne mențineți la curent cu orice informație relevantă care ar putea afecta evaluarea noastră de adecvare a tranzacționării CFD-urilor pentru dumneavoastră.

16. CFD-uri pe operațiuni corporative

Vă rugăm să reţineţi faptul că tratamentul dumneavoastră în timpul unui eveniment macroeconomic sau a unei știri emise de o companie, ar putea fi mai puţin favorabil decât dacă aţi fi deţinut activului suport: eventualele ajustări sau modificări vor putea fi făcute doar ca reacție în urma evenimentului și să aibă efect mai rapid decât cerințele operațiunii de tip corporativ. Din acest motiv, este posibil ca timpul necesar luării unei decizii să fie considerabil mai scurt decât cel disponibil în cazul deținerii activului suport. Având în vedere faptul că știrile corporative sunt uneori publicate fără a fi anunțate în prealabil, ar putea fi posibil să nu aveți timp pentru a reacționa sau pentru a închide pozițiile, caz în care ar putea fi necesar să adăugați fonduri adiționale pentru marjă într-un timp foarte scurt.

17. Dividende şi Ajustări la Dividende pe CFD-uri 

‘Ajustarea cauzată de dividend‘ este o ajustare care se aplică atunci când o acțiune trece de data ex-dividend (inclusiv ex-date aferentă oricărui dividend special) pe piața de valori subiacentă. În cazul pozițiilor de cumpărare (Long), ajustarea de dividend este creditată în contul dumneavoastră. În cazul pozițiilor de vânzare (Short), ajustarea de dividend este debitată din contul dumneavoastră.

a. Cum afectează dividendele poziţiile pe indici sau acțiuni?

Atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend, vom face o ajustare de numerar în contul dvs., astfel încât poziţia dumneavoastră să nu fie afectată de scăderea preţurilor care apar în piaţă pentru acea acțiune sau indice. Dacă aveți poziții Long, vom credita contul. Dacă aveți poziții Short, vom debita contul.

b. Ce se întâmplă atunci când o acțiune sau un indice devine ex-dividend?

Atunci când o acțiune a unei companii trece de ziua ex-dividend, de regulă va scădea cu valoarea dividendului plătibil acționarilor. Deoarece un indice bursier este alcătuit din o serie de companii, scăderea în valoare a acțiunilor va provoca, de asemenea, o scădere a valorii indicelui.

c. De ce facem ajustarea?

Atunci când preţul unei acțiuni sau al unui indice scade după data ex-dividend, profitul sau pierderea dvs. vor fi afectate. Dacă aveți poziții de cumpărare (Long), înseamnă că ați pierdut un profit potențial. Dacă aveți poziții de vânzare (Short), atunci înseamnă că raportul profit/pierdere este mai bun decât ar trebui să fie.

Având în vedere că scăderea preţurilor este o mișcare de piaţă estimată, noi trebuie să facem o ajustare, astfel încât profitul sau pierderea dvs. să nu fie afectată.

Valoarea dividendului va varia în funcţie de companie sau indice.

18. Copy Trading

Admiral Markets Cyprus Ltd oferă copy trading. Atunci când luați decizia de a copia un anumit trader sau anumiți traderi și/sau de a urma o anumită strategie, ar trebui să luați în considerare întreaga planificare financiară, obiectivele de investiții și situația dvs. personală și financiară și ar trebui să țineți cont de toate angajamentele dvs. financiare, prezente sau viitoare, și să înțelegeți că utilizarea copytrading-ului este foarte speculativă și că ați putea înregistra pierderi semnificative care ar putea depăși suma utilizată pentru a copia un trader sau traderi. Riscurile asociate tranzacționării prin copiere includ, dar nu se limitează la, executarea automată a tranzacțiilor, prin care deschiderea și închiderea tranzacțiilor vor fi efectuate în contul dvs. fără intervenția dvs. manuală. Informații suplimentare cu privire la riscurile asociate copy trading pot fi găsite în secțiunea " Informații privind riscurile asociate copy trading" de mai jos.

Copy Trading Risk Disclosure 

Admiral Markets Cyprus Ltd oferă posibilitatea de a interacționa, urmări și copia alți traderi prin utilizarea informațiilor și/sau a funcțiilor de tranzacționare socială (inclusiv, dar fără a se limita la "informații detaliate despre cont" și/sau "istoric de tranzacționare" și/sau "profiluri de risc" și/sau funcții de "copiere" și/sau "urmărire") furnizate și/sau puse la dispoziție pe site-ul nostru și/sau aplicații și/sau platforme de tranzacționare. Prin utilizarea serviciilor de copy trading, sunteți de acord să utilizați serviciile noastre de gestionare a portofoliului.

Due to the fact that copy trading is associated with various risks, you are kindly urged to carefully read and consider the following risks before utilizing Admiral Markets Cyprus’s Ltd copy trading features: 

 • Automated trading execution through which trades are opened and closed in your account without your manual intervention. 
 • Serviciile de gestionare a portofoliului Admiral Markets Cyprus Ltd depind de deciziile dumneavoastră unice de a copia un anumit trader sau anumiți traderi și/sau de a urma o anumită strategie. În luarea unor astfel de decizii, recunoașteți prin prezenta că ați luat în considerare întreaga planificare financiară, obiectivele de investiții și situația dvs. personală și financiară și că ați luat în considerare toate angajamentele dvs. financiare, prezente sau viitoare, și înțelegeți că utilizarea copy trading este foarte speculativă și că puteți înregistra pierderi semnificative care să depășească suma utilizată pentru a copia un trader sau mai mulți traderi, din cauza, printre altele, a copierii deciziilor de tranzacționare ale unor traderi neexperimentați și/sau neprofesioniști și/sau a copierii unor traderi al căror scop, strategie (pe termen scurt, mediu sau lung), intenție sau situație financiară pot fi diferite de ale dumneavoastră.
 • Any social trading features to be provided by Admiral Markets Cyprus Ltd are only for informational purposes. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD AND ITS AFFILIATES AND THEIR EMPLOYEES AND AGENTS ARE NOT INVESTMENT OR FINANCIAL ADVISERS. IF YOU MAKE INVESTMENT DECISIONS IN RELIANCE TO INFORMATION WHICH IS AVAILABLE ON OUR WEBSITE(S) OR AS A RESULT OF THE USE OF COPY TRADING, YOU ACKNOWLEDGE THAT YOU DO SO AT YOUR OWN RISK AND ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD AND ITS AFFILIATES, THEIR EMPLOYEES AND ITS AGENTS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES THAT YOU MAY SUSTAIN AS A RESULT. 
 • YOU SHOULD NOT MAKE ANY INVESTMENT DECISION WITHOUT FIRST CONDUCTING YOUR OWN RESEARCH. YOU ARE SOLELY AND EXCLUSIVELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER ANY INVESTMENT OR STRATEGY, OR ANY OTHER PRODUCT OR SERVICE, IS APPROPRIATE OR SUITABLE FOR YOU, BASED ON YOUR ENTIRE FINANCIAL PLANNING, INVESTMENT OBJECTIVES AND PERSONAL AND FINANCIAL SITUATION, THROUGH ALSO TAKING INTO ACCOUNT ALL OF YOUR FINANCIAL COMMITMENTS, BE IT PRESENT OR FUTURE. 
 • A copied trader’s positions (with respect to any of our financial instruments) shall be copied in an amount equal to the lower of either the minimum position amount or the proportional amounts of the copied trade to the realized equity of the copied trader as the basis for the proportions of copied trades. Such positions shall have the same leverage, stop loss and take profit, to the maximum extent possible. Trades below the minimum trade amount shall not be opened. All such positions shall be modified and/or closed automatically if and when modified/closed by the copied trader, for whatever reason, without providing any further notice and without any action on your part. You should be able and prepared to bear the loss of the entire investment you made in such a copied trade. You are fully responsible for any losses you may sustain as a result of the automatic execution of instructions generated as a result of utilizing any of the copy trading features. 
 • If you place additional trades in your account or you modify or cancel an order generated by a copy trading feature, you may achieve a materially different result than the user that you copied. Cash out and withdrawal by the copied trader may also generate a materially different result than the user that you copied, as it may affect the copy trading proportions. 
 • Rezultatele anterioare ale oricărui utilizator, nivelul de risc, statisticile și orice alte informații sau documentație referitoare la utilizatori care apar pe site-ul (site-urile) nostru (noastre) și/sau aplicațiile și/sau platformele noastre de tranzacționare nu garantează rezultate viitoare și trebuie considerate ca fiind ipotetice, așa cum se descrie mai detaliat mai jos. Este important să înțelegeți că gradul de risc, informațiile statistice și performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. NU GARANTĂM CĂ ORICE CONT VA OBȚINE SAU ESTE POSIBIL SĂ OBȚINĂ PROFITURI SAU PIERDERI SIMILARE CU CELE DEMONSTRATE ȘI/SAU CĂ GRADUL DE RISC AL UTILIZATORULUI COPIAT NU VA FI MAI MARE DECÂT CEL REAL.Atunci când vizualizați conținutul, portofoliul, informațiile privind performanța financiară, opiniile, sfaturile sau orice alte informații ale unui alt utilizator înregistrat, nu trebuie să presupuneți că utilizatorul este imparțial, independent sau calificat pentru a furniza informații sau opinii financiare. Admiral Markets Cyprus Ltd nu garantează niciun ordin, inclusiv plasarea de ordine stop. În consecință, indiferent de punctul de intrare sau de ieșire desemnat, Admiral Markets Cyprus Ltd nu garantează că o tranzacție va fi executată la prețul ordinului / procentul stop loss și este posibil să pierdeți mai mult decât suma inițială folosită pentru a copia un astfel de trader.
 • PAST PERFORMANCE AND/OR RISK SCORES SHOULD BE CONSIDERED AS HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS. HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS. NO REPRESENTATION OR GUARANTEE IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THE PAST PERFORMANCE OR RISK SCORE SHOWN. THE ACTUAL PERCENTAGE GAINS/LOSSES EXPERIENCED BY INVESTORS WILL VARY DEPENDING ON MANY FACTORS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED, TO: STARTING ACCOUNT BALANCES (DEPOSITS AND WITHDRAWALS), MARKET BEHAVIOR, THE INVESTOR’S ACCOUNT SETTINGS AND THE ACTUAL PERFORMANCE OF THE COPIED USER. 
 • ACCORDINGLY, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL/PAST PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITATIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSIGHT. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE, THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN ALSO ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKETS IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN ADVERSELY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. 
 • ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD DOES NOT PROVIDE PERSONALISED INVESTMENT RECOMMENDATIONS, INVESTMENT ADVICE, TAX-RELATED ADVICE OR OTHER FINANCIAL-RELATED ADVICE OF ANY KIND. NO ASPECT OF THE INFORMATION AND/OR SOCIAL TRADING FEATURES PROVIDED AND/OR MADE AVAILABLE ON OUR WEBSITE(S) IS INTENDED TO PROVIDE, OR SHOULD BE CONSTRUED AS PROVIDING, ANY INVESTMENT, TAX OR OTHER FINANCIAL-RELATED ADVICE OF ANY KIND. AS SUCH, YOU SHOULD NOT CONSIDER ANY SUCH CONTENT AND/OR ANY SUCH FEATURE TO BE A SUBSTITUTE FOR PROFESSIONAL FINANCIAL AND/OR INVESTMENT ADVICE. IF THE RISKS INVOLVED SEEM UNCLEAR TO YOU, YOU ARE URGED TO APPLY TO AN OUTSIDE SPECIALIST FOR INDEPENDENT ADVICE. IF YOU CHOOSE TO ENGAGE IN TRANSACTIONS BASED ON THE CONTENT OF THE WEBSITE AND/OR ELECT TO COPY SPECIFIC TRADERS AND/OR TRADES, THEN SUCH DECISIONS AND TRANSACTIONS AND ANY CONSEQUENCES FLOWING THEREFROM ARE YOUR SOLE RESPONSIBILITY. WHILE INDIVIDUAL PARTICIPANTS MAY OFFER INVESTMENT ADVICE OR OPINIONS AND/OR EFFECT A TRANSACTION WHICH MAY BE SUBSEQUENTLY COPIED BY OTHER TRADERS, SUCH ADVICE, OPINIONS OR TRADES AMOUNT TO NOTHING MORE THAN EXCHANGES BETWEEN PERSONS WHO MAY BE ANONYMOUS OR UNIDENTIFIABLE OR SIMPLY THE EXECUTION OF A TRADE BY SUCH TRADERS. ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD AND ITS AFFILIATES DO NOT PROVIDE INVESTMENT ADVICE DIRECTLY, INDIRECTLY, IMPLICITLY, OR IN ANY MANNER WHATSOEVER BY MAKING SUCH INFORMATION AND/OR FEATURES AVAILABLE TO YOU. YOU SHOULD USE ANY INFORMATION GATHERED FROM HERE AND/OR UTILIZE THE SOCIAL TRADING FEATURES ONLY AS A STARTING POINT FOR YOUR OWN INDEPENDENT RESEARCH AND INDEPENDENT INVESTMENT DECISION MAKING.