Salvează PDF Tipărește

Politica celei mai bune execuții a ordinelor a Admiral Markets UK Ltd

Aprobat de Consiliul de Administrație pe 8 mai 2019

Admiral Markets UK Ltd ("AM UK", "noi") se angajează să furnizeze clienților săi cel mai bun rezultat posibil și să se ocupe de acesta cu sinceritate și într-o manieră transparentă. Cea mai bună execuție este o cerință atât a Directivei privind Piețele Instrumentelor Financiare 2014 / 65EU ("MiFiD") cât și a Autorității de Conduită Financiară (FCA) din UK, valabilă pentru toate societățile reglementate în Europa care execută ordine de tranzacționare în numele clienților de retail și profesionali. Cea mai bună execuție se referă la obligația noastră de a lua toate măsurile necesare și suficiente pentru a obține cel mai bun rezultat posibil atunci când executăm ordine în numele clienților noștri, luând în considerare toți factorii de execuție relevanți. Ne menținem determinarea de a obține cele mai bune rezultate în ceea ce privește efectuarea tranzacțiilor pentru clienții noștri și luăm în considerare următorii factori atunci când executăm ordinele clienților:

 • suma totală (suma prețurilor instrumentului financiar și costurile aferente execuției ordinului);

 • viteza și probabilitatea execuției și a decontării;  

 • tipul și dimensiunea ordinului și a tranzacției și impactul acesteia asupra pieței; și  

 • alți factori care credem că au semnificație în privința execuției ordinului, cum ar fi prețul, viteza și probabilitatea execuției, dimensiunea și natura decontării.  

Informații suplimentare privind fiecare dintre aceste aspecte sunt prezentate mai jos și fiecare este enumerat în ordinea importanței acordată de noi.

Valoarea totală

Cel mai bun rezultat posibil este determinat în funcție de valoarea totală aferentă cliențiilor individuali. Valoarea totală este suma dintre preț și toate costurile relevante ale execuției ordinului respectivului instrument financiar. Principalul mod în care încercăm să furnizăm acest lucru este cel prin examinarea calculului prețurilor noastre de cerere / ofertă folosite pentru a executa un ordin al clientului pentru a te putea asigura că se acordă atenția cuvenită prețului de piață al produsului de referință la care se referă ordinul. Cheltuielile suplimentare legate direct de executarea unui ordin, cum ar fi comisioanele de tranzacționare, comisioanele de compensare și decontare și orice alte taxe plătite terților implicați în executarea ordinului, fac parte din valoarea totală menționată anterior.

Pentru clienții profesionali, cel mai bun rezultat posibil este, de asemenea, determinat în funcție de suma totală luată în considerare. Dacă, referitor la un ordin specific, avem motive să credem sau clientul declară că, datorită naturii ordinului sau a factorilor care se referă la client, sau alți factori, cum ar fi probabilitatea și viteza de execuție și de decontare, au o semnificație mai mare, putem lua în considerare astfel de factori în prvința execuției. Într-un astfel de caz, vom evalua dacă execuția tranzacției pe baza unei sume (valori) totale ar asigura o execuție rapidă și completă a tranzacției. Dacă nu este asigurată, vom evalua dacă execuția parțială a ordinului pe baza valorii totale ar fi mai avantajoasă pentru client decât execuția completă a ordinului pe baza criteriului de probabilitate de executare și decontare. Dacă nu, vom folosi criteriul de executare a tranzacției și de decontare. Vom evalua, de asemenea, impactul potențial negativ al timpului de execuție (viteză) pentru client și gradul de risc asociat riscului de deteriorare. Dacă astfel de daune depășesc câștigurile realizabile pe baza considerentelor totale, va fi utilizat criteriul vitezei.

Viteza de Execuție

În timp ce cel mai bun rezultat este determinat în termeni de valoare totală, viteza de execuție furnizată este monitorizată cu atenție și în mod continuu pentru a ne asigura că viteza de execuție a furnizorilor de lichidități și a altor locații de execuție este compatibilă cu asigurarea celei mai bune execuții. Viteza execuției poate afecta capacitatea companiei AM UK Ltd de a efectua tranzacția cu un efect de "slippage" (alunecare) minim. În cazul în care un furnizor de lichiditate are probleme persistente în privința execuțiilor întârziate și care nu sunt abordate într-un interval de timp rezonabil, acesta nu va mai fi utilizat.

Probabilitatea execuției și a decontării

Probabilitatea de execuție este, de asemenea, examinată cu atenție și monitorizată continuu pentru a te asigura că execuția de către furnizorii de lichiditate și de alte locații de execuție a ordinelor este în măsură să asigure execuția și decontarea într-un mod care să fie compatibil cu asigurarea celei mai bune execuții. În cazul în care un furnizor de lichiditate are probleme persistente cu rate anormale de respingere care nu pot fi rezolvate în termeni rezonabili, acesta nu va mai fi utilizat.

Alte aspecte

În afară de obligațiile de execuție pe care le are AM UK, această entitate este supusă reglementărilor FCA, aspect care ne obligă să:

 • ne desfășurăm activitatea cu integritate, competență, îngrijire și diligență;

 • respectăm standardele adecvate ale comportamentului din piețe; și

 • să ținem cont de interesele clienților noștri și să le tratăm în mod corect.

AM UK ia în considerare și monitorizează continuu erorile evidente. Toate instrumentele au condiții rezonabile de filtrare a prețurilor, care împiedică apariția majoritatății erorilor evidente, cum ar fi spike-urile de preț.

Îmbunătățirea prețurilor și simetria ce ține de fenomenul de alunecare (slippage) sunt luate în considerare și monitorizate în permanență; nu vom accepta un furnizor de lichiditate care să nu permită îmbunătățirea prețurilor. Furnizorii de lichiditate care au probleme persistente cu slippage-ul asimetric care nu pot fi soluționate în timp rezonabil nu vor mai fi utilizați.

Timpul de funcționare a sistemului este un factor important pentru instrumentele cu un singur furnizor de lichiditate. Este analizat și monitorizat cu atenție și, în cazul în care există probleme persistente care pot influența disponibilitatea prețurilor cauzate de factori externi, cum ar fi întreruperile de sistem, se vor lua măsuri de remediere.

Obligația noastră de a asigura cea mai bună execuție se aplică tuturor instrumentelor financiare pe care le oferim. Prin urmare, efectuăm o monitorizare detaliată a calității execuțiilor obținute în entitățile de execuție unde au fost executate ordinele clienților pentru AM UK. Avem acces la o serie de surse de date diferite pentru a stabili prețul de piață, care este viziunea noastră obiectivă a prețurilor disponibile pentru traderii noștri.

În mod normal, nu vom face nicio diferență între ordinele primite de la clienții profesionali și clienții de retail, deși, în anumite circumstanțe, determinarea importanței relative a factorilor de execuție poate diferi pentru clienții profesionali, de ex. unde probabilitatea de execuție poate avea prioritate față de preț.

Entități de execuție

În ceea ce privește fiecare tranzacție efectuată cu contracte pe diferență de curs (CFD), AM UK acționează ca principal, pe o bază principală compensată. Aceasta înseamnă că, la încheierea unei tranzacții cu un client, vom intra într-o tranzacție identică, dar de sens contrar, cu un furnizor de lichiditate, în aceleași condiții. Ca urmare, clientul va avea de-a face doar cu AM UK și nu cu piața de bază. Furnizorul de lichiditate poate fie să acționeze fie ca un formator de piață în legătură cu tranzacția respectivă, fie să încheie o tranzacție în termeni similari cu un alt furnizor de lichiditate sau cu o piață reglementată sau cu un MTF / OTF sau cu o altă entitate echivalentă dintr-o jurisdicție din afara SEE. Singurul nostru furnizor de lichiditate este Admiral Markets A.S., deși ne rezervăm dreptul de a utiliza și alți furnizori alternativi de lichiditate.

Instrucțiuni specifice clienților

Dacă un client oferă instrucțiuni speciale pentru execuția completă sau parțială a unui ordin, acesta va fi executat conform respectivelor instrucțiuni. În cazul în care un client oferă instrucțiuni speciale către AM UK, s-ar putea să fim împiedicați să urmăm principiile și procedurile descrise mai sus, care vizează obținerea celui mai bun rezultat posibil pentru clienți. În cazul în care un client inițiază un ordin limită pentru un cont de investitor, nu vom fi obligați să dezvăluim un astfel de ordin către bursa relevantă până în momentul în care se execută respectivul ordin limită.

Execuția ordinelor privind acțiunile și alte instrumente financiare admise la tranzacționare pe o piață reglementată

În mod obișnuit, AM UK va executa ordine cu privire la instrumentele financiare tranzacționate pe o piață reglementată sau într-o facilitate de tranzacționare multilaterală (de exemplu, acțiuni, instrumente derivate standardizate, acțiuni ale unui fond de investiții care au fost reglementate pentru tranzacționare cotată), în mod normal, după cum urmează:

 • Fiecare ordin va fi executat cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de două minute după recepționarea acestuia, prin trimiterea ordinului către entitatea de tranzacționare, cea care, în opinia noastră, oferă clientului cel mai bun rezultat;  

 • Compania poate întârzia trimiterea unui ordin sau poate decide să îl trimită în părți succesive. Am putea întârzia în cazul în care vom considera că, din cauza condițiilor de piață sau a lichidității sau a mărimii sau naturii ordinului, aceasta ar fi cea mai benefică soluție pentru client;

 • Ordinele clienților pot fi agregate pentru a fi prezentate ca un ordin agregat, în conformitate cu procedurile noastre de gestionare a conflictelor de interese, de procesare a ordinelor de tranzacționare și de efectuare a tranzacțiilor personale;

 • Dacă un ordin este executat împotriva AM UK sau împotriva ordinului unui alt client, aceasta va fi executat la un preț care corespunde prețului de piață.

Execuția ordinelor privind instrumentele financiare care sunt tranzacționate în afara unei piețe reglementate și a unei facilități multilaterale de tranzacționare

AM UK nu poate să execute ordinele dvs. decât în afara unei piețe reglementate sau a unei instituții de tranzacționare multilaterală asupra căreia i-ați conferit acordul dvs. expres.

O astfel de activitate de tranzacționare, de genul OTC (Over The Trade Counter) va fi efectuată numai cu instrumente ale unei contrapărți unice, de exemplu: obligațiuni, instrumente ale pieței monetare, instrumente derivate cu venit fix, instrumente derivate valutare și alte instrumente de tip OTC.

În urma primirii unui astfel de ordin, vom cota prețuri indicative sau fixe către dvs, în urma cărora vom încheia un contract de cumpărare, fie în situația în care acceptați prețul fix stabilit de noi, fie, în cazul prețurilor indicative, atunci când acceptați prețul pe care vi-l confirmăm. Dacă executăm un astfel de ordin în numele dvs., vom executa, în mod normal, respectivul ordin la un preț care corespunde prețului de piață, cel care este calculat pe baza prețurilor externe de referință pentru activele suport corespunzătoare, în măsura în care acest lucru este adecvat și dacă astfel de prețuri sunt disponibile, la care se adaugă o marjă de profit de tranzacționare și costuri pentru utilizarea capitalului și a riscurilor de contraparte. AM UK va fi întotdeauna obligată să acționeze în interesul clienților săi și să evite orice conflict de interese.

Tranzacții negociate

În anumite cazuri, AM UK va cota direct clientului, un preț orientativ sau fix, de exemplu un preț al riscului. În astfel de cazuri, vom încheia un contract de cumpărare fie atunci când acceptați prețul fix, cotat de noi, fie, în cazul prețurilor indicative, atunci când vă confirmăm prețul și acceptați prețul.

În mod alternativ, un client poate solicita AM UK să încheie un acord specific cu sau cu privire la instrumentele financiare (de exemplu, dar fără a se limita, la tranzacții de finanțare a valorilor mobiliare). În astfel de cazuri, putem, după negocieri, să decidem să încheiem contractul relevant cu clientul pe baza termenilor și condițiilor negociate. Într-un astfel de caz, și în cazul în care se încheie un acord între AM UK și respectivul client, AM UK nu va transmite ordinul în numele clientului și nu va face uz de discreția sa atunci când va executa ordinul clientului.

Transmiterea Ordinelor

Atunci când AM UK transmite un ordin către o altă parte spre execuție, nu putem controla acest proces și nici nu garantăm execuția sa în ceea ce privește termenii, condițiile și principiile stipulate în această Politică. Cu toate acestea, AM UK va respecta termenii, condițiile și principiile stabilite în această Politică în momentul transmiterii de ordine unor terți și atunci când va decide care terță parte ar trebui să efectueze ordinul într-o manieră care să poată fi cea mai favorabilă clientului. Vom depune toate eforturile pentru a asigura cea mai bună execuție a ordinului de către broker, dar nu putem garanta cea mai bună execuție pentru fiecare ordin individual.

Această politică este revizuită cel puțin o dată pe an, în conformitate cu cerințele FCA.