Optymalizacja tradingu z MetaTrader Supreme Edition

Październik 31, 2016 09:52 UTC

Rynki finansowe w dzisiejszych czasach zupełnie nie przypominają giełd sprzed kilku dekad, już nie mówiąc o początkach powstania giełd papierów wartościowych, gdzie maklerzy wymieniali się fizycznymi papierami wartościowymi. W późniejszych latach do zawierania transakcji zaczęto używać linii telekomunikacyjnych, a w obecnej dobie wszystkie transakcje są zawierane za pomocą Internetu, przed monitorem własnego komputera i bez udziału maklera.

Również handel na rynkach finansowych zmienił się. Obecnie królują programy do handlu automatycznego i handel wysokich częstotliwości (HFT - High Frequency Trading), który polega na zawieraniu bardzo wielu transakcji w krótkim czasie za pomocą zaprogramowanych komputerów, które dzięki odpowiednim algorytmom automatycznie dokonują wielu transakcji. Zyski z pojedynczej transakcji mogą być znikome, wynosić jednego góra kilka pipsów. Liczy się ilość zyskownych transakcji, a nie pojedynczy zysk, który możemy wypracować z jednego trejda.

Wykres tickowy

Aby móc dokonywać szybko wielu transakcji, których pojedynczy zysk będzie niewielki, ale sumarycznie będzie dawał zadowalający efekt potrzebujemy precyzyjnego wykresu. Na platformie MetaTrader 4 najniższy interwał, jaki jest dostępny to minutowy. Każda świeca, zamyka się co minutę. Jednak najbardziej dokładnym wykresem jest wykres tickowy. Pokazuje on każdą zmianę ceny, każdy tick. Jeżeli następna transakcja będzie zawarta 0,1 pipsa wyżej, to wykres tickowy wzrośnie o 0,1 pipsa. Jeżeli jednak następna transakcja będzie zawarta o 3 pipsy wyżej, wykres tickowy wzrośnie również o 3 pipsy. Każda zmiana ceny będzie uwzględniona na wykresie, niezależnie jak mała będzie to zmiana.

Cały zestaw wykresów tickowych możemy znaleźć w rozszerzeniu platformy MetaTrader 4, które dostarcza Admiral Markets, a mianowicie MT4 Supreme Edition. Ta udoskonalona platforma MT4 dostarcza nam wielu narzędzi, między innymi wykresy tickowe, które możemy wykorzystać do handlu intraday.

W celu wykorzystania w pełni możliwości platformy MetaTrader 4 należy zainstalować dodatek Supreme Edition. Po zainstalowaniu rozszerzenia i ponownym uruchomieniu platformy MT4 będzie dostępnych pięć rodzajów wykresów:

  • Wykres tickowy
  • Wykres tick speed
  • Wykres timed
  • Wykres tick candles
  • Wykres Versus

Pięć powyższych wykresów opierają się o tickową zmianę ceny, czyli każdą zmianę ceny, która się pojawi na danym wykresie.

Tick Chart Trader

Tick Chart Trader jest wykresem tickowym, na którym widoczna jest każda zmiana ceny BID oraz ASK. Czas, w którym zmieni się cena oczywiście uzależniony jest od warunków rynkowych.

Ponadto na wykresie Tick Chart Trader można zmienić zakres historii, co pozwoli zmniejszyć lub zwiększyć liczbę ticków wyświetlanych na wykresie lub liczbę sekund w przypadku wykresu Versus.

Przykładowo, jeżeli zostanie ustawiony zakres historii wynoszący 100 na parze walutowej EUR/USD, to będzie możliwość prześledzenia ostatnich 100 ticków. Można zmienić wyświetlaną wartość ze 100 do 200, albo 1000 ticków.

Tick Trader Chart daje również możliwość wstrzymywania wykresu za pomocą przycisku Pause. Po naciśnięciu go wykres wstrzymuje rysowanie. Jednakże najnowsza historia oprogramowania oraz bieżąca cena będą cały czas zapisywane.

Wykres tick speed

Wykres tick speed pokazuje każdy tick oraz dodatkowo szare słupki, które obrazują czas pomiędzy ruchami cen. Im mniejsze są szare słupki, tym szybciej pojawia się zmiana ticków, szybciej nastąpiła zmiana ceny. Można powiedzieć, że najniższe słupki będą reprezentować największą aktywność trejderów.

Wykres timed

Wykres timed pokazuje każdy pojedynczy tick, a dodatkowo wykres jest podzielony na równe okresy czasu. W ten sposób na wykresie można w łatwy sposób zauważyć, w którym okresie mamy do czynienia z zwiększoną zmienność.

Wykres tick candles

Wykres tick candles pokazuje klasyczne świece japońskie z ceną otwarcia, zamknięcia, maksimum oraz minimum. Różnica polega na tym, że wykres oparty jest o zmianę liczby ticków, a nie czasu. Przykładowo, jeżeli wykres ustawiony jest, że świeca ma zamykać się co pięć ticków, to każda nowa świeca może być rysowana nawet co jedną sekundę, o ile rynek jest aktywny i w jedną sekundę cena poruszy się pięć ticków lub w przypadku spokojnego rynku świeca może być rysowana kilka minut, albo nawet dłużej. Świece na wykresie bazują na średnich wartościach ceny kupna oraz sprzedaży.

Świece japońskie na klasycznym wykresie będą sie zamykać, co godzinę, 30 minut, 5 minut itd. w zależności od interwału, który ustawimy, niezależnie jaki ruch zostanie wykonany w tym czasie.

Wykres Versus

Wykres Versus pokazuje aktywność jednego instrumentu finansowego względem drugiego. Pozioma skala dotyczy pierszego instrumentu, w przypadku EUR/USD, a pionowa drugiej pary, czyli GBP/USD. Na wykresie pokazywana jest średnia cena obydwu instrumentów oraz ich wzajemne zachowanie. Wykres pokazuje korelację dwóch instrumentów względem siebie. W poniższym przykładzie możemy zaobserwować dodatnią korelację pomiędzy GBPUSD oraz EURUSD, co oznacza, że instrumenty powinny zachowywać się w podobny sposób. Wzrost kursu EUR/USD powinien następować razem ze wzrostem kursu GBP/USD.

Handel na wykresach tickowych

Wykresy tickowe, które są dostępne na platformie MT4 Supreme Edition pozwalają również na handel w bardzo łatwy sposób. Dzięki wykresom można szybko wchodzić i wychodzić z pozycji zarówno przy użyciu klawiatury, jak również myszy. Pozwala to na bardzo szybki trading z poziomu wykresu. Nie musisz nawet odrywać wzroku od wykresu. Wystarczy jedno kliknięcie myszy lub naciśnięcie odpowiedniego przycisku na klawiaturze.

Wszystkie transakcję zawierane za pomocą wykresów odbywają się na zasadzie FIFO (First In, First Out). Przykładowo, jeżeli zostało złożone zlecenie kupna na parze EUR/USD, po czym zostanie wprowadzone zlecenie sprzedaży tej samej pary, to zlecenie kupna zostanie automatycznie zamknięte przez zlecenie sprzedaży. Nie ma możliwości dokonywania tak zwanych transakcji hedgingowych, nawet podczas korzystania z platformy MT4, pozwalającej na hedging. Jest to jednak szczególnie przydatne dla osób, które poszukują szybkiego wejścia i wyjścia z poszczególnych transakcji.

Składanie zleceń za pomocą myszy

W łatwy sposób można umieścić zlecenie sprzedaży bądź też kupna klikając w cenę BID (cena sprzedaży) lub ASK (cena kupna) w prawym dolnym rogu aplikacji. Pojawi się okno transakcyjne, na którym będzie można potwierdzić transakcję kupna lub sprzedaży, w zależności czy wcześniej została kliknięta cena sprzedaży czy kupna. Ponadto w oknie pojawi się wolumen transakcji, który ostatnio był używany. Zamknięcie otwartej pozycji odbywa się poprzez kliknięcie w okno w prawym górnym rogu wykresu Tick Chart Trader, w którym pokazany jest zysk lub strata oraz wielkość pozycji. Po pojawieniu się okna z potwierdzeniem transakcji można jeszcze zmienić rodzaj transakcji, z kupna na sprzedaż i na odwrót, oczywiście również można zmienić wolumen transakcji.

Składanie zleceń za pomocą klawiatury

Możesz dokonywać transakcji za pomocą klawiatury używając przycisków, B, S oraz C. Przycisk B jest odpowiednikiem kliknięcia w cenę ASK, co spowoduje, że pojawi się okno z pozycją kupna. Naciśniecie przycisku S na klawiaturze odpowiada za kliknięcie w cenę BID, co spowoduje pojawienie się okna z transakcją sprzedaży. Przycisk C odpowiada za zamknięcie pozycji. Można również zamykać pozycję kupna poprzez naciśnięcie przycisku S, a transakcję sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku B.

Szybkie zlecenia za pomocą klawisza CTRL

Wykres Tick Chart Trader umożliwia jeszcze szybsze składanie zleceń. Należy użyć klawisza CTLR oraz odpowiednią literę B, S lub C. Opcja szybkiego składania zleceń musi zostać wcześniej uruchomiona w oknie, na którym potwierdza się transakcje. Oczywiście nie trzeba umieszczać zlecenie w momencie uruchomienia okna. Można jedynie włączyć opcję szybkiego handlu, a następnie schować panel zleceń.

W momencie, gdy są włączone funkcje szybkiego składania zleceń z klawiszem CTRL będzie można bez potwierdzania w oknie transakcyjnym dokonać następujących zleceń:

  • CTRL + przycisk B otworzy transakcję kupna po cenie ASK po ostatnio używanym wolumenie
  • CTRL + przycisk S otworzy transakcje sprzedaży po cenie BID po ostatnio używanym wolumenie
  • CTRL + przycisk C zamknie ostatnio otwartą pozycję.

Podsumowanie

Rozszerzenie MT4 Supreme Edition do platformy MetaTrader 4, które zaproponowała firma Admiral Markets pozwala zastosować szereg strategii dotąd nieosiągalnych na standardowej platformie. Wykresy tickowe będą przydatne dla najbardziej aktywnych graczy na rynku. Dzięki MT4 Supreme nie tylko można śledzić cenę pod kątem każdej zmiany, każdego ticku, ale również można błyskawicznie otwierać oraz zamykać transakcję, co jest bardzo istotne przy transakcjach trwających czasami kilka sekund. Równie istotny jest fakt, że transakcji można dokonywać z poziomu wykresu, co pozwala handlować nie odrywając wzroku od wykresu. Jest to bardzo przydatne narzędzie dla tak zwanych scalperów oraz osób handlujących intraday.

MT4 Supreme Edition nie tylko oferuje Tick Chart Trader, ale wiele więcej funkcji przydatnych do day tradingu. Mini Terminal również pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawiać zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Możemy także ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Wszystkie te operacje zostaną wykonane automatycznie przez platformę. Należy pamiętać, żeby wszystkie te przekazane zlecenia zostały wykonane musi być włączona platforma MetaTrader 4 chyba, że mamy wykupiony osobny serwer VPS (Virtual Private Server), na którym będą przechowywane informacje na temat naszych zleceń, co pozwoli wyłączyć platformę, a nasze zlecenia nadal będą realizowane. Wprowadzamy wszystkie zlecenia dotyczące konkretnej transakcji, po czym możemy wyłączyć platformę i zająć się innymi obowiązkami. Serwer VPS można wykupić za pośrednictwem firmy MetaQuotes, która jest twórcą platformy MetaTrader 4 oraz 5.

Należy jednak pamiętać, że opisanych narzędzi nie znajdziesz na innych platformach. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym. Z nowymi narzędziami dostępnymi na platformie MT4 Supreme Twój trading wskoczy na wyższy poziom. Rynki się zmieniają i handel na nich również. Dostosuj swoje narzędzia do nowoczesnego handlu na rynkach finansowych.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.