MT4 jako najpopularniejsza platforma Forex i CFD

Grudzień 13, 2016 13:30 UTC

MetaTrader 4, w skrócie MT4, jest najbardziej popularną platformą handlową wykorzystywaną przez inwestorów na rynku kontraktów CFD. Platforma została stworzona przez rosyjską firmę MetaQuotes Software Corp. w 2005 roku. MT4 napisana jest w języku programowania MetaQuotes Language 4, MQL 4. Platforma działa na komputerach opartych o system Windows, ale również Mac OS. Od ponad dekady jest liderem wśród platform online do handlu na rynku forex oraz innych kontraktów CFD. Zdobyła swoją popularność dzięki prostocie, a zarazem dużej stabilności i niezawodności.

Handel na platformie MT4

Platforma MetaTrader 4 to przede wszystkim prosty software, dzięki któremu można zawierać transakcje kupna i sprzedaży kontraktów CFD oraz składać zlecenia oczekujące.

Mamy do dyspozycji sześć typów zleceń:

  • Kupno po cenie rynkowej
  • Sprzedaż po cenie rynkowej
  • Zlecenie kupna z limitem (buy limit)
  • Zlecenie sprzedaży z limitem (sell limit)
  • Zlecenie kupna z aktywacją stop (buy stop)
  • Zlecenie sprzedaży z aktywacją stop (sell stop)

Jeżeli zależy Ci na wejściu w rynek od razu, ponieważ Twój system daje sygnał do zajęcia pozycji, wtedy najlepiej użyć zleceń rynkowych, które spowodują zawarcie transakcji po najlepsze dostępnej cenie w tym momencie, National Best Bid and Offer, NBBO.

Jeżeli jednak chcesz uzyskać lepszą cenę, niż obecnie oferowana użyj zleceń z limitem aktywacji, które pozwolą uzyskać lepszą cenę, ale oczywiście nie mogą zagwarantować, że transakcja dojdzie do skutki, gdyż cena może nie dojść do poziomu, gdzie ustawiony jest limit aktywacji. Zlecenia buy limit będą ustawione poniżej aktualnej ceny ASK, a zlecenia sell limit powyżej aktualnej ceny BID.

W sytuacji, gdy czekamy na dodatkowe potwierdzenie ze strony ceny, która powinna przełamać istotny poziom, wtedy możemy ustawić w okolicach tego poziomu zlecenie ze funkcją stop. W momencie, gdy cena przebije ten poziom, zrobi tzw. breakout, nasze zlecenie zostanie aktywowane. Zlecenia buy stop będą zlokalizowane powyżej bieżącej ceny ASK, a zlecenia sell stop poniżej bieżącej ceny BID.

Ponadto używając MetaTrader 4 z rozszerzeniem Supreme Edition Admiral Markets możesz uzyskać dostęp do dodatkowych typów zleceń, takich jak OCA lub OCO, które pozwalają ustawić jednocześnie dwa zlecenia z limitem lub aktywacją stop. Jeżeli jedno zostanie aktywowane, to drugie automatycznie jest kasowane. Funkcja jest szczególnie przydatna podczas publikacji danych makroekonomicznych, kiedy spodziewamy się dużego ruchu, ale nie wiemy, czy cena pójdzie w górę, czy w dół.

MT4 pozwala również na ustawienie zleceń stop loss oraz take profit. Pierwsze będzie chronić nasz rachunek przed stratami w momencie, gdy transakcja będzie zmierzała w przeciwną stronę do naszych założeń. Z kolei zlecenie oczekujące take profit zamknie pozycję z zyskiem. Alternatywą dla zleceń stop loss oraz take profit jest tak zwany stop ruchomy (trailing Stop). Trailing Stop podąża za aktualnym trendem rynkowym i służy do zamykania zyskownych pozycji. Przykładowo, jeżeli zawarta została pozycja długa (buy) i cena instrumentu rośnie, trailing Stop będzie poruszał się wraz z rynkiem, w pewnej zdefiniowanej przez inwestora odległości np. 20 pipsów. Trailing Stop przy wzroście kursu o 1 pips, będzie podnosił się także o 1 pips i nigdy nie spadnie poniżej raz osiągniętej wartości. Umożliwia to zabezpieczanie zyskownych pozycji, bez konieczności śledzenia notowań na bieżąco. Aby Trailing Stop był aktywny, platforma MetaTrader 4 musi być uruchomiona, chyba że mamy wykupiony serwer VPS (Virtual Private Server).

Dodatkowe funkcje platformy MT4

MetaTrader 4 oprócz pełnienia funkcji platformy handlowej jest również bardzo rozbudowanym programem do analizy technicznej. Posiada ponad 50 wbudowanych wskaźników, oscylatorów i narzędzi do określania wolumenu. Trudno znaleźć bardziej rozbudowaną platformę pod kątem narzędzi analizy technicznej.

Wskaźniki trendu

Platforma posiada bardzo dużo wskaźników, które pomagają określić aktualny trend. Najprostszym, a zarazem najbardziej popularnym narzędziem jest średnia krocząca. Wskaźnik ten wygładza szereg czasowy oraz eliminuje zbędny szum, który może pojawić się w ciągu sesji giełdowej „średnie nie ulegają emocjom". Pozwala na rozpoznanie trendu rynkowego, ale również może pełnić rolę poziomu wsparcia lub oporu. Kąt nachylenia średniej mówi o sile trendu. Jej najmniej skomplikowana wersja, to prosta średnia krocząca (simple moving average), która jest zwykłą średnią arytmetyczną. Przykładowo 10-okresowa prosta średnia krocząca będzie sumą cen z dziesięciu dni podzieloną przez dziesięć dni. Nieco bardziej skomplikowaną wersją jest średnia wykładnicza (exponential moving average), która nadaje większe wagi ceną bardziej teraźniejszym. Przykładowo przy 10-okresowej średniej większą wagę będzie miała cena z wczoraj, niż sprzed dziesięciu dni. W przypadku prostej średniej kroczącej wszystkie ceny mają tę samą wagę, jedną dziesiątą. Średnich możemy używać, jako sygnałów transakcyjnych, albo w celach informacyjnych:

Cena powyżej/ poniżej średniej:

  • Jeżeli cena znajduje się ponad średnią, rynek jest w trendzie wzrostowym
  • Jeżeli cena znajduje się poniżej średniej, rynek jest w trendzie spadkowym

Przebicie średniej przez cenę :

  • Od dołu uznawane jest za sygnał kupna
  • Od góry uznawane jest za sygnał sprzedaży

Innym dosyć popularnym narzędziem określającym trend będą wstęgi Bollingera. Wynalezione zostały przez Johna Bollingera na początku lat 80. XX wieku. Wskaźnik tworzy wstęgi zlokalizowane w pewnej odległości od średniej kroczącej, która jest determinowana przez odchylenie standardowe. Wstęgi Bollingera pokazują zmienność rynku, dostosowują się do dynamicznych zmian ceny. W momencie, gdy ruchy na rynku zwiększają się, wstęgi się rozchodzą. Interpretacja polega na założeniu, że przez większość czasu cena przebywa pomiędzy wstęgami, a wstęgi działają, jako poziomy wsparcia i oporu. Możliwe są częste fałszywe wybicia w momencie, gdy knoty wystają ponad wstęgi.

Oscylatory

Wskaźnik RSI został stworzony przez J. Wellesa Wildera, który zaleca stosowanie RSI dla okresu 14. Najlepiej sprawdza się w momentach braku silnego trendu na rynku, w okresach niezdecydowania. Wskaźnik posiada dwa poziomy: poziom poniżej 30 traktowany jest, jako obszar wyprzedania rynku, a powyżej 70 traktowany jest, jako obszar wykupienia rynku. Przebicie poziomu 70 od góry, traktowane jest, jako sygnał sprzedaży, a przełamanie poziomu 30 w dołu, traktowane jest, jako sygnał kupna.

Stochastic jest wskaźnikiem mierzącym momentum. Wprowadzony został w 1950 roku. Bazuje na założeniu, że podczas trendów wzrostowych ceny zamknięcia kształtują się na ogół blisko górnej granicy swoich wahań, zaś w trendach spadkowych są w dolnych granicach. Wskaźnik porównuje, czy cena danego waloru zamknęła się w zakresie wahań wyznaczonych w ostatnim okresie czasu. Składa się z dwóch linii: główna %K (ciągła) oraz jej średnia krocząca %D (przerywana). Sygnał kupna pojawia się, kiedy linie oscylatora spadną poniżej linii 20 oraz linia %K wzrośnie powyżej linii %D. Sygnał sprzedaży pojawia się, kiedy linie oscylatora wzrosną powyżej 80 (podobnie do RSI) oraz linia %K spadnie poniżej linii %D.

MACD mierzy siłę oraz kierunek trendu. Obliczany jest przy wykorzystaniu 3 różnych średnich kroczących. MACD histogram to różnica pomiędzy średnimi EMA 12 oraz EMA 26. Z kolei linia sygnału to średnia SMA 9. W momencie, gdy MACD znajduje się ponad 0, rynek jest w trendzie wzrostowym natomiast, jeżeli MACD znajduje się poniżej 0, rynek jest w trendzie spadkowym. Przebicie przez linię poziomu zero w górę uznawane jest za sygnał kupna, a w dół traktowane, jako sygnał sprzedaży.

ATR ukazuje zmienność na rynku. Używany jest do przewidywania lokalnych szczytów i dołków. Niskie wartości ATR potwierdzają trend horyzontalny. Wskaźnik osiąga szczyt przy lokalnym maksimum lub minimum kursu. Wysoka wartość podczas gwałtownego ruchu może sygnalizować odwrócenie trendu.

Wskaźnik CCI przeznaczony dla rynków, które charakteryzują się cyklicznością lub sezonowością. Mierzy odchylenie ceny od jej statystycznych średnich wartości. Przekroczenie wartości CCI +100 może oznaczać przewartościowanie i zapowiadać spadki. Z kolei w momencie, gdy znajduje się poniżej -100, oznacza rynek niedowartościowany i możliwe wzrosty

Wskaźniki wolumenu

Jednym z bardziej popularnych wskaźników pomagających w analizie wolumenu jest On Balance Volume (OBV) stworzony przez Josepha Granville'a i zaprezentowany w 1963 roku. Budowa wskaźnika jest bardzo prosta. Wyższa cena zamknięcia będzie powodować, że wskaźnikowi będą przypisywane wartości dodatnie i na odwrót. Oznacza to, że w trendzie wzrostowym wskaźnik OBV powinien rosnąć, a w trendzie spadkowym spadać. Dywergencja pomiędzy ceną, a wskaźnikiem OBV może dać wczesnych wskazówek odnośnie zmiany obowiązującego trendu.

Wolumen tickowy pokazuje zmienność w danych okresie, na danej świecy, przykładowo dziennej. Wolumen tickowy reprezentuje ilość ticków, która się zmieniła na danej świecy, czyli obrazuje aktywność inwestorów, a nie czy kapitał napływa na rynek.

Handel automatyczny

Platforma MT4 jest również doskonałym środowiskiem do handlu automatycznego. Dzięki Expert Advisor możesz skonfigurować własny program do handlu automatycznego. Program należy stworzyć w MetaEditor na platformie MT4 w języku MQL 4 (MetaQuotes Language 4). Program do handlu automatycznego można również w bardzo prosty sposób przetestować na platformie na danych historycznych. Dzięki EA (Expert Advisor) możesz w pełni zautomatyzować swój handel. Program będzie analizował rynek, składał zlecenia oraz zamykał pozycje. Jedną niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że program nie ulega emocjom, nie zawaha się przed otworzeniem pozycji, ani nie zamknie za wcześnie pozycji już otwartej. Jednak, aby stworzyć program do handlu automatycznego należy zapoznać się z językiem programowanie MQL 4, albo zlecić to zadanie programiście.

Podsumowanie

Platformę MetaTrader 4 warto połączyć z narzędziami rozszerzenia Supreme Edition, które oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.