W co inwestować w 2020?

Maj 14, 2020 17:15 Europe/Warsaw
Czas czytania: 40 minut

Rok 2020 ma być historycznym rokiem dla rynków finansowych, w którym Brexit i wybory prezydenckie w USA zajmują centralne miejsce. Niezależnie od tego, czy planujesz handlować na rynku Forex 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu, kupować i sprzedawać akcje i udziały z 15 największych giełd na świecie, czy też spekulować na rynkach towarowych, takich jak złoto, srebro i ropa naftowa - 2020 to rok, aby zacząć inwestować.

W tym artykule dowiesz się wszystkiego o poszczególnych rodzajach rynków finansowych, na których można rozpocząć trading oraz o tym, jak zmieniały się one na przestrzeni lat i przede wszystkim, na których z nich warto skupić uwagę w 2020 roku. Dowiesz się również, jak zacząć handel na rynkach finansowych całkowicie bez ryzyka - w trzech prostych krokach. Dodatkowo poznasz prostą strategię inwestycyjną, którą będziesz mógł wykorzystać w swoim handlu online.

Rynek finansowy - poznaj definicję zanim dowiesz się w co inwestować 2020

Rynek finansowy jest rynkiem, na którym przedmiotem obrotu są różne formy kapitału w oparciu o różne instrumenty finansowe zarówno na poziomie krajowym, jak i globalnym. Inwestorzy kupują i sprzedają te instrumenty w celu osiągnięcia potencjalnych zysków, starając się jednocześnie ograniczyć podejmowane ryzyko.

Wielu inwestorów koncentruje się zazwyczaj na jednym rynku finansowym, na przykład inwestuje w akcje lub handluje kontraktami CFD jednak w istocie kluczowe jest, aby mieć podgląd na wszystkie rynki finansowe dostępne do handlu, ponieważ mogą one wpływać na siebie nawzajem. Mając to na uwadze, pierwsza część artykułu zawiera przegląd najważniejszych rynków finansowych oraz wyjaśnia ich globalną rolę.

Jakie wyróżniamy rynki finansowe?

Rynek finansowy nie różni się zbytnio od innych rynków, na których kupowane i sprzedawane są towary i produkty. Ale zamiast wymiany warzyw, odzieży czy komputerów na lokalną bądź krajową walutę rynki finansowe koncentrują się na kupnie, sprzedaży i posiadaniu finansowych papierów wartościowych, produktów i instrumentów. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rynek finansowy rozwinął się w zawrotnym tempie i dziś oferuje wiele rodzajów instrumentów finansowych.

Poznaj rodzaje rynków finansowych i zdecyduj w co inwestować 2020

Aby móc zdecydować, w co inwestować w 2020 roku warto poznać najważniejsze rodzaje rynku finansowego. Wyróżnić należy:

Forex - znany również jako rynek walutowy lub FX.

➤ Rynki kapitałowe - takie jak rynek akcji i obligacji.

➤ Rynki instrumentów pochodnych - takie jak kontrakty CFD (kontrakty różnicy kursowej)

Rynki towarowe - takie jak złoto, srebro i ropa naftowa.

➤ Rynki pieniężne - jak np. dług krótkoterminowy.

➤ Rynki kryptowalut - obejmujące Bitcoin i Altcoin.

➤ Rynek kredytów hipotecznych - oferujący kredyty długoterminowe.

➤ Rynek ubezpieczeń - na którym ubezpieczający przenosi ryzyko na ubezpieczyciela w zamian za składkę.

Niektóre z tych rynków finansowych są z natury bardziej zorientowane długoterminowo, inne bardziej krótkoterminowo lub też stanowią połączenie obu tych horyzontów. Na przykład na rynku kredytów hipotecznych występuje wiele długoterminowych pożyczek, podczas gdy rynki pieniężne koncentrują się na transakcjach krótkoterminowych. Rynek Forex, akcji, towarowy i kontrakty CFD może być przedmiotem obrotu zarówno krótko-, jak i długoterminowego. Profesjonalni traderzy mogą zdecydować się na inwestowanie lub trading w zależności od własnego podejścia i stylu handlu.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę dotyczącą analizy i handlu na rynkach finansowych zarejestruj się na BEZPŁATNY kurs online Super Trader, dzięki któremu poznasz w teorii i praktyce rynek Forex i CFD - a wszystko w zaledwie 8 dni. Aby się zarejestrować, kliknij na poniższy baner!

Rola rynków finansowych

Rynki finansowe odgrywają ważną rolę w gospodarce i oferują sześć podstawowych funkcji:

✔ Ustalanie cen

✔ Płynność

✔ Efektywność (koszty, takie jak koszty transakcji)

✔ Tradycyjne kredyty i udzielanie pożyczek

✔ Informacje o przepływie środków finansowych

✔ Podział ryzyka

Instytucje finansowe przyczyniają się do ułatwienia przepływu i przemieszczania środków finansowych na globalnych rynkach i w całym systemie finansowym. Obejmują one banki komercyjne, banki inwestycyjne, banki centralne, firmy ubezpieczeniowe, brokerów, a nawet niebankowe instytucje finansowe (takie jak unie kredytowe).

Na przestrzeni lat rola rynków finansowych pozostała taka sama. Wraz z pojawieniem się technologii, międzynarodowe rynki finansowe stały się jednak bardziej powiązane. Pomogło to w rozwoju i ekspansji systemu globalnych rynków finansowych.

W co inwestować 2020 - Rynki finansowe dzisiaj

Generalnie rzecz biorąc, rynki finansowe już od ponad 100 lat wspierają handel międzynarodowy i ogólną gospodarkę światową. Szczególnie w ostatnich 25 latach, kiedy to rynki finansowe stały się jeszcze bardziej złożone, wyrafinowane i istotne dla gospodarki.

Na początku XXI wieku globalne rynki finansowe stały się bardziej dynamiczne i szybko się zmieniały. Obecnie istnieje mniej regulacji dotyczących wymiany walut, przepływu kapitału zaś więcej międzynarodowych transakcji finansowych oraz różnych systemów płatności.

Szybkie zmiany następują również w zakresie międzynarodowych przepływów kapitału, rozwoju nowych instrumentów finansowych (takich jak kryptowaluty) oraz nowych technologii cyfrowych. W zasadzie, sprowadza to społeczeństwo do bardziej otwartych, zaawansowanych rynków i metod finansowych.

Poniższy bezpłatny webinar prowadzony przez eksperta ds. handlu - Paula Wallace'a, który przygląda się rynkom na żywo z pewnością przybliży omawianą tematykę. Webinar prowadzony jest w języku angielskim.

Chociaż powyższe trendy dotyczą ogółem rynków finansowych, każdy z nich ma swój własny, odrębny mechanizm. W dalszej części omówimy kilka trendów na rynku Forex i giełdzie.

W co inwestować w 2020 - Rynek Forex

W ciągu ostatnich kilku dekad rynek Forex stał się bardzo popularny, a w ostatnich 30 latach odnotował ogromny wzrost obrotu. Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo omówiony trend:

 • 1977 - 5 miliardów dolarów
 • 1987 - 600 miliardów dolarów
 • 1992 - 1 billion dolarów
 • 2001 - 1,5 biliona dolarów
 • 2007 - 3 biliony dolarów
 • 2010 - 4 biliony dolarów
 • 2013 - 5,3 biliona dolarów
 • 2017 - 5,5 biliona dolarów

Jak widać, całkowity wolumen rynku Forex wzrósł 1000-krotnie w ciągu 40 lat. Wzrost o 267% odnotowano w latach 2001 - 2017 zaś o 40% między rokiem 2010 a 2017. Te imponujące dane dotyczące wzrostu pokazują, jak ważny stał się rynek walutowy.

W co inwestować w 2020 - Giełda Papierów Wartościowych

Inny trend można zaobserwować na światowych rynkach akcji, na których amerykańskie giełdy stały się prawdopodobnie najważniejsze w porównaniu z innymi częściami świata. Według książki "Triumph of the Optimists" (2002), której autorami są Elroy Dimson, Paul Marsh i Mike'a Stauntona, rynek akcji w USA odniósł ogromny sukces w XX wieku. Z ich badań wynika, że w ciągu ostatnich 100 lat zaszły trzy istotne zmiany:

 • Stany Zjednoczone osiągnęły dominację na rynku.
 • Giełdy zostały skonsolidowane.
 • Nastąpiła zmiana sekularna (długofalowe działania rynkowe).

Oto kilka wykresów, które przedstawiają informacje dotyczące światowych rynków akcji zarówno w roku 1899 jak i 2016:

Źródło: Yahoo Finance 27 listopada 2019 r.

Wykresy te pokazują, jak udział amerykańskiej giełdy wzrósł z 15% pod koniec 1899 roku do 53,2% w 2016 roku. Jak widać zwiększył się ponad trzykrotnie.

Znaczenie Wielkiej Brytanii spadło z 25% do 6,2% - spadek odnotowano również w Niemczech z 13% do 3,1%. Niektóre kraje zniknęły z listy, podczas gdy inne weszły na nią po raz pierwszy.

Kanada nie znalazła się na liście w 1899 roku, ale miała 2,9% udziału w roku 2016. Nie można zapomnieć o Japonii, która również nie znalazła się na liście, ale wzrosła do 8,4% w 2016 roku.

Sektory przemysłu giełdowego

W latach 1900-2017 nastąpiły znaczne zmiany w sektorach działalności gospodarczej. Sektory, które wiodły prym w 1900 r., takie jak kolej, po 100-stu latach straciły znaczny udział w rynku.

Źródło: Yahoo Finance 27 listopada 2019 r.

W Stanach Zjednoczonych na amerykańskim rynku akcji dominowały koleje, a ich przemysł szacowano na ponad 50% udział. W 2017 r. współczynnik ten spadł do zaledwie kilku punktów procentowych. Jednakże znaczenie innych branż, takich jak banki, instytucje finansowe i zdrowotne znacznie wzrosło. Mimo że niektóre sektory w 1900 roku miały istotne znaczenie, w 2017 roku nie miały już żadnego udziału w rynku.

W rzeczy samej trendy minionego stulecia nie muszą przekładać się na obecne czasy. Na szczęście traderzy nie mają w obowiązku wiedzieć, jak będzie wyglądać przyszłość za 100 lat. Mogą po prostu zdecydować się na handel w krótszych horyzontach czasowych. W końcu, łatwiej jest przewidzieć, jak rynki finansowe mogą zachowywać się w perspektywie krótkoterminowej niż w długoterminowej, zwłaszcza gdy analizuje się całe stulecie.

Poniższa tabela prezentuje, jak zmienił się udział sektora giełdowego w USA na przestrzeni lat:

Udział sektorów w USA - 1900

Sektor

1900

2000

Różnica

Kolejowy

62,8%

0,2%

-62,6%

Bankowy i instytucji finansowych

6,7%

12,9%

6,2%

Górniczy

0,0%

0,0%

0,0%

Tekstylny

0,7%

0,2%

-0,5%

Węglowy, hutnictwa żelaza i stali

5,2%

0,3%

-4,9%

Browarniczy i gorzelniczy

0,3%

0,4%

0,1%

Usług użyteczności publicznej

4,8%

3,8%

-1,0%

Telekomunikacyjny

3,9%

5,6%

1,7%

Ubezpieczeniowy

0,0%

4,9%

4,9%

Transportowy

3,7%

0,5%

-3,2%

Chemiczny

0,5%

1,2%

0,7%

Produkcji żywności

2,5%

1,2%

-1,3%

Handlu detalicznego

01.%

5,6%

5,5%

Tytoniowy

4,0%

0,8%

-3,2%

Sektor MSP w 1900 r

4,8%

62,4%

57,6%

Ogółem

100,0%

100,0%

 

Źródło: Investopedia - „Triumph of the Optimists - Dimson, et al."

Udział sektorów w USA - 2000

Sektor

2000

1900

Różnica

Technologii informatycznych

23,1%

0,0%

23,1%

Bankowy i instytucji finansowych

12,9%

6,7%

6,2%

Farmaceutyczny

11,2%

0,0%

6,2%

Telekomunikacyjny

5,6%

3,9%

1,7%

Handlu detalicznego

5,6%

0,1%

5,5%

Przemysłu naftowego i gazowego

5,2%

0,0%

5,2%

Przemysłu zdywersyfikowanego

5,1%

0,0%

5,1%

Ubezpieczeniowy

4,9%

0,0%

4,9%

Usług użyteczności publicznej

3,8%

4,8%

-1,0%

Mediowy i fotografii

2,5%

0,0%

2,5%

Browarniczy i gorzelniczy

0,4%

0,3%

0,1%

Górnictwa

0,0%

0,0%

0,0%

Sektor MSP 2000 r

19,7%

84,2%

-64,5%

Ogółem

100,0%

100,0%

 

Podobne sektory w roku bazowym 2000 i 1900

Źródło: Investopedia - „Triumph of the Optimists - Dimson i in."

Jakie akcje kupić - CFD na akcje

Czy wiesz, że w Admiral Markets możesz rozpocząć handel kontraktami CFD na akcje spółek giełdowych z różnych sektorów, w tym: bankowym, technologicznym czy energetycznym? W zasadzie, dzięki platformie transakcyjnej MetaTrader 5 sprawdzisz notowania akcji na różnych interwałach czasowych, począwszy od 1-minutowych do miesięcznych wykresów, co ułatwi zajmowanie pozycji zarówno krótkiej, jak i długiej.

W kolejnej części artykułu omówimy, jak rozpocząć handel na rynkach finansowych oraz jak dokonać transakcji na platformie MetaTrader 5 dostarczonej przez Admiral Markets. Zanim przejdziesz dalej, zatrzymaj się na chwilę i pobierz bezpłatnie MT5! Po zainstalowaniu platformy będziesz mógł razem z nami przećwiczyć omawiane przykłady. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć na poniższy baner:

Podział rynku finansowego pomoże zdecydować, w co warto inwestować 2020

W tej części artykułu zostanie omówiony szczegółowo podział rynków finansowych, o których wspominaliśmy wcześniej.

Rynek Forex

Przypomnijmy raz jeszcze, że w ciągu ostatnich 40 latach wzrost rynku Forex i jego wolumenu był imponujący - począwszy od 5 miliardów dolarów w 1977 roku do ponad 5 bilionów dolarów w 2017 roku. Istnieją pewne kluczowe czynniki, które przyczyniają się do tego trendu. Są to:

 • Zaawansowane komputery
 • Większa zmienność cen
 • Lepszy dostęp do rynków finansowych za pośrednictwem brokerów
 • Rozwój narzędzi do handlu i swobodny dostęp do informacji

Forex jest rodzajem rynku, który jest popularny wśród inwestorów szukających krótko- i średnioterminowych możliwości spekulacyjnych, ponieważ jest otwarty 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Admiral Markets AS oferuje swoim Klientom bezpłatny kurs Forex 1-2-3, który pozwoli zrozumieć, na czym polega inwestowanie online na rynku walutowym. Kliknij na poniższy baner, aby zarejestrować się bezpłatnie❗️

Rynek instrumentów pochodnych

Instrumenty pochodne to papiery wartościowe powiązane z aktywami bazowymi, które czasami są wykorzystywane jako zabezpieczenie przed zmianami cen. Opcje, kontrakty futures i kontrakty CFD są przykładem instrumentów pochodnych. Spekulanci mogą wykorzystywać te instrumenty w celu zabezpieczania się przed ryzykiem lub chęci świadomego podjęcia tego ryzyka w celu osiągnięcia korzyści finansowych.

Rynek towarowy

Rynek towarowy obejmuje towary twarde, takie jak złoto, ropa naftowa oraz towary miękkie, takie jak produkty rolne i zwierzęce. Inwestorzy i traderzy mogą brać udział pośredni w rynku towarowym poprzez zakup akcji lub bezpośredni poprzez zakup opcji, kontraktów futures lub CFD.

Rynki kapitałowe

Rynki kapitałowe obejmują rynki akcji i obligacji (zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego). Istnieje rynek pierwotny, na którym przedsiębiorstwa i rządy emitują nowe papiery wartościowe oraz rynek wtórny, na którym notowane są uprzednio wyemitowane akcje i obligacje.

Rynki ubezpieczeń i kredytów hipotecznych

Rynki kredytów hipotecznych koncentrują się na kredytach długoterminowych, które są udzielane na zakup nieruchomości. Kredyty te mogą być przedmiotem obrotu na wtórnych rynkach kredytów hipotecznych. Rynki ubezpieczeń obejmują ubezpieczyciela i ubezpieczonego, gdzie ryzyko jest przenoszone za składkę. Firmy ubezpieczeniowe posiadają znaczne rezerwy gotówkowe, które inwestują w rynki akcji, obligacji i instrumentów pochodnych.

Zacznij trading

Rynki pieniężne

Rynki pieniężne koncentrują się na instrumentach dotyczących krótkoterminowego długu, angażując przy tym lokalne banki i banki centralne. Banki udzielają sobie nawzajem pożyczek w celu krótkoterminowej płynności. Bank centralny często działa jako pożyczkodawca ostatniej instancji.

Rynek kryptowalutowy

Chociaż jest to nowy rynek, Bitcoin i inne Altcoiny zdobyły nagłówki pod koniec 2017 roku, kiedy duża zmienność spowodowała gwałtowny wzrost ich cen. Technologia blockchain i system wydobywania kryptowalut spowodowały wzrost jego zainteresowania.

To, w jaki sposób rynek ten będzie się utrzymywał, jak ogólnie będzie kształtował rynki finansowe i czy będzie w stanie stworzyć większą wartość dla konsumentów i systemu finansowego, czy też nie pozostaje w dalszym ciągu nieustaloną kwestią, która zapewne zostanie rozstrzygnięta w ciągu najbliższych kilku lat.

Przyjrzyjmy się, jak niektóre z tych rynków będą się kształtować w roku 2020.

W co inwestować w 2020 - Najlepsze trendy na rynku finansowym

Admiral Markets ma do zaoferowania ponad 3.000 rynków, na których inwestorzy mogą obserwować wiele ważnych trendów . Poniżej znajduje się lista tylko niektórych z tych rynków, która dzieli je na następujące kategorie.

 1. Rynek Forex
 2. Rynek akcji
 3. Rynki europejskie
 4. Rynki azjatyckie
 5. Rynki amerykańskie

W istocie, warto pamiętać, że udany trading nie polega wyłącznie na poszukiwaniu najlepszych rynków. Przecież trendy mogą się zmieniać. Zarządzanie ryzykiem jest kluczowym składnikiem długoterminowego sukcesu w handlu. Możesz dowiedzieć się więcej na ten temat w artykule "Zarządzanie ryzykiem w handlu na Forex i CFD".

W co inwestować 2020 - Najlepszy trend na rynku Forex

▶️ 1 Czy Traderzy Forex powinni przygotować się na dużą zmienność dolara amerykańskiego? Indeks zmienności walutowej JP Morgan Global sugeruje, że tak może być.

W połowie 2019 roku mało znany indeks mierzący zmienność walutową ostrzegał o zbliżającej się eksplozji zmienności dolara amerykańskiego. W ciągu ostatnich 25 lat indeks JP Morgan Global FX miał tylko trzy niższe wartości, przy czym za każdym razem zmienność dolara amerykańskiego eksplodowała o co najmniej 10% (czasami w górę, a czasami w dół).

Ten sam wskaźnik zmienności znajduje się obecnie na najniższym poziomie od pięciu lat, tworząc nowe minima i ponownie bijąc na alarm. Indeks stworzony przez JP Morgan jest dość prosty. Jego celem jest mierzenie zmienności opcji Forex w koszyku walut głównych i wschodzących. Z uwagi na fakt, iż znajduje się on na najniższym poziomie od pięciu lat, oznacza to, że zmienność rynku walutowego jest historycznie dość niska.

Nawet podobny indeks śledzony przez Deutsche Bank znajduje się na najniższym poziomie od pięciu lat. Niskie stopy procentowe na całym świecie zwiększyły popyt na akcje, co pomogło wesprzeć światowe rynki akcji, ale obniżyło zmienność na rynku walutowym. Dlaczego więc jest to takie ważne?

Według danych opracowanych przez Bloomberg za każdym razem, gdy indeks JP Morgan Global FX Volatility pojawia się w pobliżu miejsca, w którym obecnie się znajduje dolar amerykański (konkretnie kontrakt Futures na indeks dolara amerykańskiego) eksplodował on o około 10% w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Jest to jednak miara zmienności a nie kierunku, w którym będzie podążał USD! Bez względu na to warto przyjrzeć się indeksowi dolarowemu bardziej szczegółowo.

Jak handlować indeksem dolarowym

Indeks dolarowy mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut obcych i jest często obserwowany i handlowany przez traderów i zarządzających funduszami.

Od 2017 roku, wartość dolara amerykańskiego stale rośnie dzięki akomodacyjnej polityce prowadzonej przez Rezerwę Federalną w USA (zwanej także Fed). Wraz z podwyższeniem stóp procentowych przez Fed, dolar amerykański stał się bardzo atrakcyjny dla krajowych i międzynarodowych nabywców, co pokazuje poniżej miesięczny wykres indeksu dolara amerykańskiego:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 maja 2008 r. do 13 maja 2020 r. Sporządzono dnia 13 maja 2020 r. o godzinie 10:40 CEST. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Niestety w 2019 roku Fed rozpoczął szereg obniżek stóp procentowych po tym, jak zaniepokoił się wojną handlową toczoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa z Chinami. W 2019 r. Indeks dolara amerykańskiego bez powodzenia próbował przebić poziom 98,78 USD w ciągu sześciu poszczególnych tygodni, kontynuując wzrost. W efekcie stworzył poziom oporu (oznaczony czarną poziomą linią na tygodniowym wykresie poniżej). Poziomy wsparcia i oporu to rodzaj wskaźnika analizy technicznej, który stosuje wielu inwestorów.

✍Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł "Poziomy wsparcia i oporu w analizie technicznej"

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 28 stycznia 2018 roku do 28 listopada 2019 roku. Sporządzony dnia 28 listopada 2019 roku o godzinie 12:47 GMT. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak na razie indeks dolara amerykańskiego nie przesunął się o 10%, jak to miało miejsce w przeszłości, gdy indeks zmienności JP Morgan Global FX znajdował się na obecnym historycznie niskim poziomie. Jeśli globalna gospodarka zacznie się umacniać, mogą zostać podjęte akomodacyjne działania ze strony innych głównych banków centralnych. Jednakże Rezerwa Federalna USA może być ograniczona co do działań w zakresie stóp procentowych ze względu na wybory prezydenckie w USA w 2020 roku.

Z perspektywy analizy technicznej inwestorzy będą szukać potwierdzenia trendu, gdy cena przełamie wznoszący się trójkąt, który ukształtował się na tygodniowym wykresie, jak pokazano poniżej:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USDX_Z9, wykres tygodniowy - zakres danych: od 28 stycznia 2018 roku do 28 listopada 2019 roku. Sporządzono dnia 28 listopada 2019 roku o godzinie 12:59 GMT. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Przebicie i utrzymanie powyżej poziomej linii oporu może sugerować, że kupujący są gotowi dokonać zakupu i potencjalnie podnieść indeks do najwyższego poziomu od 17-stu lat, wynoszącego 103,80 dolarów, który odnotowano 1 stycznia 2017 roku. Oznaczałoby to wzrost o ponad 5%.

Jednak załamanie i utrzymanie poniżej dolnej linii oporu w formacji trójkąta wzrostowego może przyciągnąć więcej sprzedających, co spowoduje ponowne obniżenie ceny do najniższych poziomów z początku 2018 roku. Powrót do tego poziomu oznaczałby spadek ceny o blisko 10%.

Przy technicznej, fundamentalnej i politycznej konwergencji dolara amerykańskiego w 2020 r., mógłby to być bardzo interesujący rok dla traderów walutowych. Jak będzie wyglądał Twój handel?

Na początku zaleca się ćwiczyć swoje umiejętności tradingowe lub testować swoje pomysły i teorie w środowisku wolnym od ryzyka. Admiral Markets oferuje możliwość otwarcia BEZPŁATNEGO rachunku demonstracyjnego, dzięki czemu możesz ćwiczyć, testować i doskonalić swoje umiejętności transakcyjne w środowisku całkowicie wolnym od ryzyka.

⚠️ Kliknij na poniższy baner, aby już dziś otworzyć swój darmowy rachunek inwestycyjny Demo!

W co inwestować w 2020 - najlepsze trendy na europejskim rynku finansowym

▶️ Czy DAX 30 będzie kontynuował swój wieloletni rajd wzrostowy?

Dopiero w 2018 roku niemiecki indeks giełdowy DAX 30 zwycięsko przełamał sześcioletnią passę i wszedł na rynek niedźwiedzi. Indeks spadł o ponad 20% od rekordowego poziomu z 23 stycznia 2018 roku. Jednak w 2019 roku niemiecka potęga gospodarcza wróciła do formy, dzięki czemu indeks giełdowy DAX 30 osiągnął w 2019 roku wyższy poziom o prawie 30%.

Czy indeks jest na dobrej drodze do kontynuowania wieloletniego rajdu wzrostowego w 2020 roku? Niektórzy analitycy sądzą, że tak, ponieważ Barclays przywróci w 2020 roku równowagę koncentrując się na europejskim rynku giełdowym z dala od USA. Jak napisał w ostatnim raporcie strategicznym Emmanuel Cau - szef strategii na europejskim rynku akcji w Barclays: "Uważamy, że obecne wyceny europejskich akcji w porównaniu z amerykańskimi są atrakcyjniejsze."

Niemieckiemu rynkowi akcji może również pomóc wspierający ją Europejski Bank Centralny, który ogłosił rozpoczęcie kolejnej rundy luzowania ilościowego we wrześniu 2019 roku. Wiąże się to z zakupem przez bank każdego miesiąca aktywów o wartości 20 miliardów euro w celu stymulowania słabej gospodarki strefy euro.

To te same działania polityczne, które podjęły światowe banki centralne po kryzysie finansowym w 2008 r., mimo że wielu ministrów finansów państw strefy euro nie była z nimi zgodna. Niemniej jednak długoterminowy wykres DAX 30 wskazuje na wyraźny trend wzrostowy, w którym kupujący przejmują silną kontrolę:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DAX30, Wykres Miesięczny - Zakres danych: od 1 czerwca 2005 do 28 listopada 2019. Sporządzono dnia 28 listopada 2019 o godzinie 15:45 GMT. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie widać wyraźnie, że długoterminowy wzrostowy kanał trendowy kształtował przebieg notowań indeksu DAX 30 (zaznaczonym na wykresie dwiema niebieskimi liniami). Inwestorzy często wykorzystują kanały cenowe do wyznaczenia poziomów wsparcia i oporu. Ponieważ cena oddaliła się i odbiła się od dolnej linii kanału trendu na początku 2019 roku, traderzy będą poszukiwać ceny, która będzie poruszać się w kierunku górnej linii kanału cenowego.

Mimo, iż notowania indeksu DAX 30 mogą nie podążać zgodnie z linią trendu istnieje silny fundamentalny i techniczny powód, który sugeruje, że rok 2020 może być rokiem, w którym indeks przełamie się na nowe, maksymalne poziomy. Jak wykorzystasz to w handlu?

W co inwestować 2020 - Trendy na azjatyckich rynkach finansowych

▶️ Czy hongkoński rynek akcji jest zbyt tani, aby go ignorować?

Kiedyś nazwany "bramą do Chin" i głównym centrum rynków finansowych Azji, Hongkong w 2019 roku po raz pierwszy od 10 lat wszedł w techniczną recesję. Gwałtowne protesty w reakcji na przyjęcie przez rząd ustawy, która umożliwiałaby ekstradycję podejrzanych do Chin kontynentalnych doprowadziły do chaosu w branży turystycznej tego kraju.

W sierpniu 2019 roku liczba turystów odwiedzających miasto osiągnęła najgorszy poziom od czasu kryzysu SARS z 2003 roku. Sieć sklepów z modą luksusową Burberry poinformowała, że jej sprzedaż w tym kraju spadła o ponad 10%. Oficjalne dane pokazują, że gospodarka skurczyła się o 3,2% w okresie od lipca do września, wchodząc w techniczną definicję recesji (kurczenie się gospodarki przez dwa kwartały z rzędu).

Niektórzy ekonomiści, tacy jak Iris Pang z banku inwestycyjnego ING, prognozowali, że gospodarka może kurczyć się w każdym kwartale 2020 roku. Jednak inni analitycy uważają, że Hongkong jest nadal najlepszym miejscem dla międzynarodowego biznesu ze względu na cztery ważne czynniki:

✔ Łatwość prowadzenia działalności gospodarczej w Hongkongu.

✔ Jego wyjątkowa rola jako łącznika pomiędzy Chinami a resztą świata.

✔ Regulacje prawne.

✔ Brak jakichkolwiek realnych alternatyw.

Prawdę mówiąc, Hongkong nabrał ogromnego rozmachu po tym, jak akcje Alibaby weszły na giełdę w Hongkongu, gromadząc kapitał w wysokości 11 mld USD. Dla miasta, którego giełda jest warta 12 razy więcej niż produkt krajowy brutto niezwykle istotne jest wiodące centrum finansowe.

Analiza hongkońskiego rynku akcji na podstawie wykresie

Wykres tygodniowy indeksu Hang Seng 50 prezentuje długoterminową konsolidację, jednak rynek akcji jest bardzo niedoceniany, biorąc pod uwagę fakt, że w 2019 r. rynki akcji w USA osiągnęły rekordowe maksima, a europejskie rynki akcji nie pozostały daleko w tyle.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - HSI50, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 11 września 2016 roku do 28 listopada 2019 roku. Sporządzony dnia 28 listopada 2019 roku o godzinie 16:45 GMT. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Z uwagi na fakt, że cena indeksu Hang Seng 50 kształtuje się blisko dolnej linii wsparcia długoterminowej konsolidacji, inwestorzy będą bardzo zainteresowani, jak w tym momencie zareagują kupujący i sprzedający.

Nieuchronnie pojawi się kilku długoterminowych inwestorów, sugerujących się wartością akcji, którzy będą chcieli je kupić po bardzo niskich cenach. Istnieje jednak ryzyko, że cena może się załamać poniżej dolnej linii wsparcia, kontynuując wyprzedaż, zwłaszcza jeśli Chiny nie znajdą sposobu na uspokojenie i poprawę sytuacji politycznej w Hongkongu.

Chociaż szczęście może sprzyjać odważnym jest to jednak rynek, który wymaga cierpliwości w połączeniu ze zmianą sytuacji politycznej i fundamentalnej, co może wymagać czasu. Niemniej jednak indeks Hang Seng 50 jest atrakcyjnym azjatyckim rynkiem finansowym, na którym warto spekulować w roku 2020. Czy w związku z tym zapiszesz go do swojej listy obserwacyjnej?

W co inwestować 2020 - Trendy na amerykańskich rynkach finansowych

▶️ Czy banki centralne mogą podsycić gorączkę złota w 2020 roku?

Od 2010 roku światowe banki centralne przekształciły się z sprzedawców netto złota w nabywców netto złota. Światowa Rada Złota (ang. WGC) wykazała, że popyt na złoto w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł o 42% rok do roku. Pomogło to podsycić gorączkę złota w drugiej połowie 2018 roku, która nadal trwała w 2019 roku. Czy będzie ona kontynuowana również w 2020 roku?

Istnieje wiele fundamentalnych powodów sugerujących, że cena złota może w tym roku wzrosnąć. Są to nasilające się napięcia wynikające z toczącej się bitwy handlowej między USA i Chinami, wybory prezydenckie w USA w 2020 r. oraz ciągłe obawy o wzrost gospodarczy w czasach, gdy bankom centralnym zabrakło nowych środków stymulujących globalny wzrost.

Według danych Światowej Rady Złota (World Gold Council), w trzecim kwartale 2019 roku największe fundusze ETF (Exchange Traded Funds) odnotowały rekordowe napływy kapitału od pierwszego kwartału 2016 roku. Chociaż fundamentalny krajobraz może się zmienić w ciągu roku, wykres cen złota wykazuje kilka interesujących cech, które możemy zobaczyć poniżej:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Gold, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 11 września 2016 roku do 28 listopada 2019 roku. Sporządzony dnia 28 listopada 2019 roku, o godzinie 16:45 GMT. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Rajd na rynku złota, który rozpoczął się w 2018 roku kontynuował swój bieg w 2019 roku, aż w końcu napotkał barierę na poziomie 1.529 USD. Dokładny poziom ceny oporu zaznaczono czarną poziomą linią na powyższym wykresie.

Jeśli cena złota przebije się przez ten poziom, może dojść do znaczącego wzrostu ceny do historycznego maksimum na poziomie 1.923 USD z września 2011 roku. Sytuacja ta może być dobrym zabezpieczeniem przed możliwym spadkiem notowań na giełdzie. Wielu analityków przewiduje rynek byka w roku 2020. Jeśli jednak nastąpi bessa na giełdzie, inwestorzy mogą skierować się ku aktywom bezpiecznej przystani, takim jak złoto.

✍Czy złoto trafi na listę obserwacyjną Twojego portfela inwestycyjnego na rok 2020? Jeśli tak, dowiedz się więcej o tym, jak rozpocząć inwestowanie w złoto online.

Zdobądz wiedzę o rynkach finansowych

Innym świetnym sposobem, aby zdobyć wiedzę o handlu na rynkach finansowych jest oglądanie profesjonalnych traderów analizujących rynki w czasie rzeczywistym. Spotkania online Admiral Markets Trading Spotlight, prowadzone są w języku angielskim i odbywają się trzy razy w tygodniu, podczas których profesjonalni inwestorzy poruszają szereg tematów, w tym jak przeprowadzać analizę techniczną oraz jak rozpoznać okazje do handlu na różnych klasach aktywów. Aby zarezerwować swoje miejsce na bezpłatnych webinariach, wystarczy kliknąć na poniższy baner:

Właśnie zdobyłeś listę kilku propozycji w co inwestować w 2020 roku, ale jak właściwie zacząć? Przejdźmy do dalszej części artykułu, z której krok po kroku dowiesz się, rozpocząć trading na rynkach finansowych.

Jak rozpocząć handel na rynkach wiedząc w co inwestować 2020

Chociaż nie wszystkie rodzaje rynków finansowych są dostępne do spekulacji, traderzy posiadający rachunek w Admiral Markets mogą dokonywać transakcji na ponad 3.000 różnych rynków na całym świecie, w tym na rynku Forex oraz CFD na akcje, towary, kryptowaluty i indeksy i wiele innych.

Wiesz już w co inwestować w 2020 zatem jeśli chcesz zacząć już teraz możesz otworzyć rachunek Admiral Markets (live lub demo) i pobrać darmową platformę transakcyjną MetaTrader. Po pobraniu platformy będziesz mógł dostosować listę, w co inwestować 2020 i przeanalizować wykresy tych instrumentów finansowych.

Aby rozpocząć inwestowanie na rynkach finansowych, wykonaj poniższe trzy proste kroki:

 1. Otwórz rachunek handlowy Admiral Markets.
 2. Pobierz bezpłatną platformę transakcyjną.
 3. Otwórz okno zlecenia i dokonaj pierwszej transakcji!

Wiem w co inwestować 2020 zatem jak otworzyć rachunek handlowy w Admiral Markets?

Jeśli nie posiadasz jeszcze rachunku handlowego w Admiral Markets, wykonaj następujące kroki, które pomogą Ci w jego otwarciu. Jeśli jednak posiadasz już rachunek, przejdź do następnego kroku, w którym dowiesz się, jak pobrać bezpłatną platformę transakcyjną.

Aby otworzyć rzeczywisty lub demonstracyjny rachunek handlowy, wystarczy przejść na stronę główną Admiral Markets i kliknąć w górnej części, po prawej stronie na zielony przycisk o nazwie "Rejestracja":

Aby założyć rachunek rzeczywisty lub handlowy, wystarczy uzupełnić swoimi danymi wymagane pola: imię, nazwisko oraz e-mail:

Kiedy to zrobisz otrzymasz wiadomość z linkiem aktywacyjnym na podany adres email. Po jego potwierdzeniu uzyskasz natychmiastowy dostęp do Gabinetu Inwestora! Tutaj możesz otwierać rachunki na żywo lub demo:

Po kliknięciu na zielony przycisk Otwórz rachunek real, możesz wybrać typ rachunku, który chcesz otworzyć. Rachunek Trade.MT5 jest najpopularniejszym rachunkiem handlowym, ponieważ umożliwia pobranie platformy transakcyjnej MetaTrader 5 oraz dokonywanie transakcji na wielu klasach aktywów.

Więcej o poszczególnych rodzajach rachunków dowiesz się tutaj.

Z tego poziomu po wypełnieniu wniosku, przesłaniu wymaganych dokumentów i przejściu procesu weryfikacji otworzysz swój rachunek handlowy w Admiral Markets. Po wykonaniu i zatwierdzeniu tych czynności nadszedł czas, aby pobrać platformę transakcyjną MetaTrader 5.

Jak pobrać platformę transakcyjną MetaTrader 5?

Na głównym pulpicie Gabinetu Inwestora, przejdź na sam dół i wybierz link do pobrania MetaTrader 5 na PC lub Mac:

Postępuj zgodnie z instrukcjami, dzięki czemu pomyślnie zakończyć proces pobierania platformy transakcyjnej MetaTrader 5 udostępnionej bezpłatnie przez Admiral Markets.

Przykład platformy transakcyjnej MetaTrader 5 Admiral Markets, przedstawiający wykres notowań akcji Apple ze wskaźnikami MACD i Stochastic, okno symboli prezentujące różne dostępne rynki akcji oraz okno zlecenia.

Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych prezentowane w niniejszym artykule mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych udostępnianych przez Admiral Markets (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Jak otworzyć transakcji na platformie transakcyjnej MetaTrader 5

Aby wykonać transakcję, uruchom swoją platformę MetaTrader 5 pobraną w Admiral Markets i wykonaj poniższe kroki:

 1. Otwórz okno Rynek, wybierając Widok z górnego menu lub używając skrótu klawiaturowego Ctrl+M. Po lewej stronie wykresu pojawi się lista symboli do handlu.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Rynek i wybierz Symbole lub naciśnij Ctrl+U na klawiaturze.
 3. Spowoduje to otwarcie okna, jak pokazano poniżej, które zawiera szczegółowe informacje dotyczące wszystkich rynków, na których można rozpocząć trading. Z tego miejsca możesz dodać wiele różnych instrumentów finansowych do swojego okna Rynek, wybierając a następnie klikając Pokaż Symbol.

Przykład platformy transakcyjnej MetaTrader 5 udostępnionej przez Admiral Markets, z otwartym oknem Symboli.

Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych prezentowane w niniejszym artykule mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych udostępnianych przez Admiral Markets (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Po kliknięciu na przycisk OK w oknie Symboli, w oknie Rynek możesz teraz przeglądać poszczególne instrumenty finansowe. Aby zobaczyć wykres notowań danego rynku, wystarczy w oknie Rynek kliknąć na niego lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć na obszar wykresu. Teraz możesz otworzyć okno zlecenia w następujący sposób:

 1. Kliknij na wykresie prawym przyciskiem myszy
 2. Wybierz opcję Handel.
 3. Wybierz Nowe Zlecenie lub naciśnij F9 na klawiaturze.
 4. Pojawi się okno zlecenie, w którym możesz wprowadzić cenę wejścia, stop loss i take profit oraz wielkość transakcji w lotach (wolumen).

Przykład platformy transakcyjnej MetaTrader 5 udostępnionej przez Admiral Markets, na której widoczne jest okno zlecenie.

Zastrzeżenie: Wykresy instrumentów finansowych prezentowane w niniejszym artykule mają charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych udostępnianych przez Admiral Markets (CFD, ETF, Akcje). Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Aby dowiedzieć się więcej o platformie MetaTrader 5, zachęcamy do obejrzenia poniższego filmiku:

Teraz, gdy wiesz już więcej na temat rodzajów globalnych rynków finansowych dostępnych do handlu oraz o tym, jak uzyskać do nich dostęp a także, jak przeglądać wykresy notowań i otworzyć okno zlecenie dla poszczególnych instrumentów - kolejnym krokiem jest skoncentrowanie się na jak najlepszych trendach rynkowych.

W co inwestować 2020 - poznaj sekret rynków finansowych

Posiadanie odpowiednich narzędzi i produktów handlowych w tradingu na rynkach finansowych jest niezbędne zarówno dla początkującego i doświadczonego tradera. Można je podzielić na dwa obszary: platforma i produkt.

Twoja platforma handlowa

Niezależnie od tego, czy jesteś krótko- czy długoterminowym traderem niezbędna jest możliwość przeglądania historycznych transakcji kupna i sprzedaży na rynkach, na których chcesz rozpocząć trading. Wykresy, które prezentują ten poziom aktywności zwykle wykazują powtarzalne i przewidywalne formacje, które pomagają traderom w podejmowaniu decyzji tradingowych.

W istocie kluczowym staje się możliwość dokonywania transakcji bezpośrednio z wykresu, dzięki czemu inwestor ma "wszystko czego potrzebuje". Platforma MetaTrader jest prawdopodobnie jedną z najlepszych platform transakcyjnych używanych przez traderów rynków finansowych na całym świecie.

Zapewne zdążyłeś już pobrać jedną z darmowych platform transakcyjnych MetaTrader oferowanych przez Admiral Markets wymienionych poniżej:

Jeśli chciałbyś skorzystać z nowego wymiaru tradingu w roku 2020 - zaktualizuj swoją platformę MetaTrader do jej najwyższej wersji, pobierając bezpłatny dodatek MetaTrader Supreme Edition.

Dzięki temu uzyskasz dostęp do rozszerzonych funkcji, takich jak: matryca korelacji, widget global opinion, mini terminal dla zaawansowanego składania zleceń oraz szeroki wachlarz zaawansowanych wskaźników analizy technicznej. Użytkownicy platformy MetaTrader Supreme Edition mają również dostęp do automatycznych analiz i badań analitycznych dostarczanych przez Trading Central, takich jak wskaźnik Trader Central Featured Ideas™ oraz wskaźnik Trading Central Technical Insight™, które są całkowicie bezpłatne, jak pokazano poniżej:

Zrzut ekranu z platformy transakcyjnej MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets przedstawiający wskaźnik Trading Central Featured Ideas ™.

Aby całkowicie bezpłatnie zaktualizować platformę transakcyjną MetaTrader do wersji Supreme Edition, kliknij na poniższy baner:

Możesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości korzystania z Trading Central na platformie MetaTrader Supreme Edition w sekcji Analizy Premium na naszej stronie internetowej www.admiralmarkets.com/pl

Twój produkt handlowy

Niezależnie od tego, czy handlujesz na rynku Forex, czy inwestujesz na giełdzie możliwość kupna i sprzedaży na danym rynku może okazać się korzystne w ciągle zmieniających się warunkach rynkowych. Handel za pośrednictwem kontraktów CFD (Kontrakty różnicy kursowej) pozwala traderom spekulować na wzrostach i spadkach rynku - bez konieczności posiadania aktywów bazowych.

Poza wymienionymi istnieje wiele innych korzyści, jakie daje trading za pomocą kontraktów CFD. Główne z nich to:

Dźwignia finansowa - klient detaliczny może handlować pozycjami pięciokrotnie przewyższającymi jego saldo. Klient, który jest sklasyfikowany jako klient profesjonalny może handlować pozycjami dwudziestokrotnie przewyższającymi jego saldo.

✅ Handel w dowolnym kierunku - pozwala otworzyć pozycję krótką lub długą na dowolnej akcji. Brak dodatkowych opłat za krótką sprzedaż.

✅ Zaawansowane narzędzia zarządzania ryzykiem - używaj zleceń Stop Loss i take profit, aby zminimalizować ryzyko.

✅ Dostęp do globalnych rynków finansowych takich jak Forex, CFD na akcje, CFD na towary, CFD na indeksy i wiele innych.

Teraz, gdy znasz już jedne z najlepszych narzędzi do handlu oraz wiesz w co warto inwestować w 2020 roku, przejdźmy do kolejnej części artykułu, w której omówimy łatwą do wdrożenia strategię handlową na rynkach finansowych.

W co inwestować 2020 - Strategie handlu online

Admiral Markets oferuje bogaty katalog wskaźników forex dostępnych na platformie MetaTrader. Przy tak dużym wyborze, znalezienie odpowiedniego dla siebie wskaźnika będzie wymagać prób i błędów, dlatego warto je przetestować na platformie MetaTrader na rachunku demo. Nie ma powodów do obaw - korzystanie ze wskaźników jest łatwe i proste.

W dalszej części omówimy, jak używać kombinacji różnych wskaźników w strategii transakcyjnej, które dadzą jej solidną podstawę. Niezależnie od tego, czy tradujesz na podstawie wiadomości rynkowych, rynku akcji, CFD lub Forex - posiadanie planu tradingowego może pomóc Ci mądrze zorganizować swój czas.

Średnie kroczące & Price Action w tradingu

Każdy trader potrzebuje dwóch rzeczy przed zawarciem transakcji:

 1. Wskazać przyszły kierunku rynku - czyli "trend"
 2. Sygnał transakcyjny, który dostarczy informację o momencie wejścia w pozycję, poziomie stop loss oraz poziomie docelowym transakcji.

Średnie kroczące są popularnym wskaźnikiem analizy technicznej, który pomaga w szybkim wykryciu i zidentyfikowaniu trendu na rynku, ponieważ pokazują one średnią cenę rynku za określony interwał czasowy. Na wykresie dziennym, najbardziej efektywne okresy dla średnich kroczących to 10, 20, 50, 100 i 200.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30, wykres dzienny. Zakres danych: 23 listopada 2015 r. do 14 maja 2020 r. Sporządzono dnia 14 maja 2020 r. o godzinie 10:30 CEST. UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykres indeksu giełdowego Dow Jones 30 CFD (DJI 30) widzimy 10-okresową średnią kroczącą, oznaczoną zieloną linią. Gdy rynek ma tendencję wzrostową, cena często pozostaje przez pewien czas powyżej średniej ruchomej. Kiedy występuje trend spadkowy, cena często pozostaje przez pewien czas poniżej średniej ruchomej. Tworząc daytradingowy system transakcyjny, trader może ją wykorzystać do stworzenia reguły lub warunku do zawarcia transakcji:

☑️ Zasada 1: Gdy cena jest powyżej średniej kroczącej, szukaj tylko długich pozycji lub tylko kupuj.

☑️ Zasada 2: Gdy cena jest poniżej średniej kroczącej, szukaj tylko krótkich pozycji lub tylko sprzedawaj.

Wyznaczyliśmy możliwy trend, ale jak trader może "zdążyć" na czas wejść na rynek? Analizując bardziej szczegółowo wykresy świecowe w celu znalezienia price action lub innych formacji świecowych.

Jedną z najbardziej popularnych formacji świecowych jest Pin bar.

W przypadku byczego pin baru, sprzedający spychają rynek do nowego minimum, ale kupujący stawiają opór i pokonując go powodują odbicie rynku, który zamyka się w górnej połowie słupka/świecy. W przypadku z niedźwiedzim pin barem, kupujący ustanawiają nową cenę maksymalną, ale sprzedający stawiają opór i spychają rynek z powrotem w dół, zamykając go w dolnej połowie słupka/ świecy. Dodajmy je zatem do poprzednich zasad:

☑️ Zasada 1: Gdy cena jest powyżej średniej kroczącej ORAZ widzimy sygnał, taki jak pin bar wzrostowy szukaj tylko długich pozycji lub tylko kupuj.

☑️ Zasada 2: Gdy cena jest poniżej średniej kroczącej ORAZ widzimy sygnał, taki jak pin bar spadkowy szukaj tylko krótkich pozycji lub tylko sprzedawaj.

Sygnał wejścia - studium przypadku

Wracając do wykresu indeksu DJI 30, czy rozpoznajesz którąś z tych formacji zgodnie z trendem?

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - DJI30, wykres dzienny. Zakres danych: 22 lipca 2019 roku do 29 sierpnia 2019 roku. Sporządzono dnia 29 sierpnia 2019 roku o godzinie 10:55 GMT. Uwaga: UWAGA: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Żółte pola zaznaczone na powyższym wykresie prezentują szereg reguł zdefiniowanych wcześniej: pin bar wzrostowy, gdy cena znajduje się powyżej 10-krotnej średniej kroczącej oraz pin bar spadkowy, gdy cena znajduje się poniżej 10-krotnej średniej ruchomej.

Jednym z najbardziej przydatnych elementów tych formacji świecowych jest to, że traderzy mogą je wykorzystać do ustalenia ceny wejścia i poziomu stop loss, które mogą być pomocne w prawidłowym zarządzaniu ryzykiem. Przyjrzyjmy się dla przykładu ostatniej formacji na powyższym wykresie notowań indeksu DJI30, która została utworzona 11 listopada 2019 roku.

Ekstremum byczego pin bara wynosi 27 712. Trader może złożyć zlecenie kupna jednego pipsa powyżej tego poziomu, czyli po 27.713 w oczekiwaniu na wzrost notowań. Low (dołek) pin bara wynosi 27.507. Trader mógłby złożyć zlecenie Stop-Loss o jeden pips poniżej tej ceny, czyli na poziomie 27 506, aby zminimalizować ryzyko w przypadku spadku notowań. Ryzyko tym samym wyniesie 207 pipsów.

Obrót 1 kontraktem CFD oznaczałby, że gdyby zlecenie kupna zostało uruchomione, a następnie cena spadnie i uruchomi się Stop-Loss, wówczas całkowita strata zostałaby zminimalizowana do 207$. W naszym przykładzie zlecenie Stop-Loss nie zostało uruchomione i faktycznie należałoby postawić stop loss wyżej. Trader mógł podjąć decyzję o zamknięciu pozycji pod koniec tygodnia, czyli w piątek 15 listopada, po cenie 27.993.

W tej sytuacji zysk brutto wyniósłby około 280 USD (nie uwzględniając opłata za swap).

W co inwestować 2020 - podsumowanie

Artykuł dostarczył Ci niezbędnej wiedzy o rynkach finansowych, a także o ich trendach, dzięki czemu wiesz, w co inwestować w 2020 roku. Wystarczy, że zaopatrzysz się w niezbędne narzędzia handlowe i zainstalujesz platformę transakcyjną. Jeśli dotarłeś do końca, wiesz jak uzyskać do nich dostęp oraz jak otworzyć pozycje zatem możesz bez problemu zacząć inwestować!

Jeżeli czujesz się zainspirowany do rozpoczęcia handlu lub ten artykuł dostarczył Ci dodatkowej wiedzy w dotąd stosowane strategie inwestycyjne, możesz ucieszy Cię fakt, iż Admiral Markets zapewnia możliwość handlu na ponad 80 parach walutowych oraz szeroki wybór kontraktów CFD na akcje, towary, indeksy i wiele innych! Nie wspominając już o tym, że dostęp do najnowszych aktualizacji rynkowych i analiz technicznych jest całkowicie BEZPŁATNY!

Kliknij na poniższy baner, aby otworzyć swoje konto real już dziś!

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.