Czy pakiet stymulacyjny faktycznie pomaga rynkom?

Maj 26, 2021 23:55 Europe/Warsaw

Jeśli w ostatnim czasie czytałeś lub oglądałeś wiadomości, zapewne usłyszałeś pojęcie "pakiet stymulacyjny" lub "plan stymulacyjny" w odniesieniu do gospodarek, które zostały spustoszone przez pandemię koronawirusa.

Ale czy wiesz, co dokładnie oznacza ten termin? Ponadto, czy zdajesz sobie sprawę, jak pakiet stymulacyjny może wpłynąć na rynki finansowe, a co za tym idzie, na Twój trading i inwestowanie? Jeśli odpowiedź brzmi nie, trafiłeś na właściwy artykuł! To właśnie tutaj wyjaśnimy, czym jest pakiet stymulacyjny i jak może wpłynąć na rynki finansowe.

 

  • Co to jest pakiet stymulacyjny?
  • Jak działa plan stymulacyjny?
  • Jak stymulacje monetarne i fiskalne wpływają na rynki finansowe?
  • Jak inwestować w związku z amerykańskim pakietem stymulacyjnym?
  • Jak prezentują się końcowe wnioski dotyczące pakietu pomocy?

Co to jest pakiet stymulacyjny?

Pakiet stymulacyjny to zbiór środków wprowadzonych przez rząd lub bank centralny w celu interwencji w zmagającą się z problemami gospodarkę i promowania wzrostu, lub przeciwdziałania spowolnieniu gospodarczemu. Jak sama nazwa wskazuje, jego celem jest tchnięcie życia w gospodarkę, która zapada się lub znajduje w recesji.

Właśnie z tego powodu temat ten jest ostatnio tak często poruszany w wiadomościach. Ponieważ światowe gospodarki zostały zdewastowane przez pandemię koronawirusa, wiele rządów sięgnęło po środki interwencyjne, aby zapewnić wsparcie osobom lub firmom, które tego potrzebują, a tym samym próbując nadać gospodarce impet i pobudzić ją do większej aktywności.

Argumentem przemawiającym za interwencją rządową w czasach kryzysu gospodarczego jest to, że zwiększone wydatki rządowe, wraz z innymi środkami, takimi jak obniżenie podatków, mogą pomóc pobudzać konsumpcję i inwestycje, a tym samym wyciągnąć gospodarkę z recesji. Jest to jedno z głównych założeń ekonomii keynesowskiej, które głosi, że gospodarki nie zawsze są samonaprawiające się i dlatego wymagają interwencji rządu w czasach spowolnienia gospodarczego.

Jak więc dokładnie rząd i bank centralny mogą interweniować w gospodarkę? Jak właściwie wygląda plan stymulacyjny? I co to oznacza dla inwestorów i traderów?

Szkolenia online z Admirals

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat inwestowania i handlu online? Dzięki Admirals możesz uczestniczyć w webinarach tradingowych prowadzonych przez profesjonalnych inwestorów, codziennie od poniedziałku do piątku, a co najlepsze, są one całkowicie bezpłatne! Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się na szkolenie online już dziś:

Jak działa pakiet stymulacyjny?

Plan stymulacyjny może być wdrożony poprzez politykę monetarną, prowadzoną przez bank centralny, lub politykę fiskalną kierowaną przez rząd.

Pakiet pomocy - Polityka monetarna

Bank centralny ma do dyspozycji dwie główne metody wpływania na kierunek rozwoju gospodarki: stopy procentowe i luzowanie ilościowe.

Stopy procentowe

Stopy procentowe są potężnym narzędziem wpływającym na zachowanie gospodarki. Niższe stopy procentowe zmniejszają motywację ludzi i organizacji do oszczędzania pieniędzy na rachunkach bankowych. Powód jest prosty, mniej zarabiają na odsetkach. W konsekwencji zwiększa się chęć do wydawania tych pieniędzy lub ich inwestowania.

Ponadto niższe stopy procentowe oznaczają również, że pożyczanie pieniędzy jest bardziej opłacalne, co zachęca więcej konsumentów i przedsiębiorstw do zaciągania pożyczek, zwiększając tym samym ilość pieniędzy w obiegu.

W wielu krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, stopy procentowe utrzymują się na bardzo niskim poziomie od czasu "wielkiej recesji" z 2008 r., co oznacza, że banki centralne mają mniejsze możliwości ich dalszego obniżania. Doprowadziło to do wezwań w niektórych krajach do wprowadzenia ujemnych stóp procentowych.

Luzowanie ilościowe

QE, czyli luzowanie ilościowe jest zasadniczo metodą, w ramach której bank centralny wpompowuje większą ilość pieniędzy w gospodarkę, aby spróbować pobudzić konsumpcję i inwestycje.

Bank centralny dokonuje tego poprzez zakup dużych ilości aktywów finansowych - takich jak obligacje - od innych instytucji finansowych lub rządu. Praktyka ta zwiększa ilość pieniądza w obiegu w gospodarce i ułatwia udzielanie większej liczby kredytów przez inne instytucje finansowe.

Oprócz pobudzania gospodarki poprzez bezpośrednie „wstrzykiwanie” gotówki, poluzowanie polityki pieniężnej zwiększa konkurencję w zakresie zakupu obligacji rządowych, obniżając tym samym rentowność. To z kolei zachęca profesjonalnych traderów do inwestowania w bardziej ryzykowne aktywa - takie jak akcje. Oba efekty mogą mieć stymulujący wpływ na gospodarkę.

Polityka fiskalna

Celem rządu przy podejmowaniu bodźców fiskalnych jest zwiększenie ilości pieniądza w obiegu w systemie gospodarczym. Można to osiągnąć na dwa różne sposoby.

Pierwszym z nich jest obniżenie podatków, zwiększając tym samym dochód netto obywateli. Dzięki temu mogą oni pozwolić sobie na znaczną ilość wydatków, co ma doprowadzić do wzrostu konsumpcji.

Druga metoda polega na zwiększeniu przez rząd wydatków w celu przeciwdziałania recesji. W czasach szczególnie słabych wyników gospodarczych rząd może zdecydować się na ich zwiększenie w formie wypłat ulg dla osób fizycznych lub przedsiębiorstw, czego byliśmy świadkami w czasie pandemii koronawirusa.

Dobrym przykładem jest rząd w Stanach Zjednoczonych, który przekazał poszczególnym obywatelom czeki stymulacyjne w ramach ogólnych pakietów stymulacyjnych. Z kolei w Wielkiej Brytanii większą pomoc zapewniono przedsiębiorstwom w formie tanich pożyczek oraz programu urlopowego, dzięki któremu firmy nie musiały zwalniać swoich pracowników, a rząd przejął odpowiedzialność za wypłatę części ich wynagrodzeń.

Mniej bezpośrednim sposobem wdrażania bodźców fiskalnych przez rządy jest wydatkowanie środków pieniężnych na roboty publiczne. Wiele dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak tamy, koleje i tunele, zostało zainicjowanych przez rządy, jako sposób na zastrzyk pieniędzy dla uśpionej gospodarki.

Ryzyko związane z bodźcami fiskalnymi polega na tym, iż zamiast zwiększać konsumpcję, jednostki mogą być skłonne do oszczędzania dodatkowych dochodów netto, które otrzymały dzięki ulgom podatkowym lub płatnościom stymulacyjnym.

Jak pakiet stymulacyjny wpływa na rynki finansowe?

W pierwszej części artykułu omówiliśmy, jakimi środkami dysponują rządy i banki centralne, aby wykorzystać je w ramach ich planu stymulacyjnego. Teraz odpowiemy na pytanie, jaki wpływ mają one na rynki finansowe?

Pakiet stymulacyjny - Rynek Forex

Zaczniemy od przyjrzenia się rynkowi walutowemu Forex, który jest największym i najbardziej płynnym rynkiem na świecie.

Stopy procentowe

Wartość waluty danego kraju w stosunku do waluty innego zależy od wielu różnych czynników. Jednym z najważniejszych z nich są stopy procentowe.

Zwykle występuje dodatnia korelacja pomiędzy stopami procentowymi a wartością waluty, co oznacza, że wyższe stopy procentowe mogą prowadzić do wyższej wartości waluty i odwrotnie.

Zależność tę można wyjaśnić za pomocą dwóch głównych czynników, z których pierwszym są inwestycje zagraniczne. Niższe stopy procentowe zmniejszają potencjalne zyski, a tym samym sprawiają, że kraj staje się mniej atrakcyjną perspektywą dla inwestorów zagranicznych.

Każdy kolejny spadek inwestycji zagranicznych przekłada się na spadek popytu na walutę danego kraju, a tym samym na spadek jej wartości. Podobnie jest w drugą stronę: wyższe stopy procentowe prowadzą do wzrostu inwestycji zagranicznych oraz wartości waluty krajowej.

Innym ważnym czynnikiem, który wyjaśnia związek między stopami procentowymi a rynkiem Forex jest inflacja. Inflacja mierzy tempo, w jakim spada siła nabywcza waluty, a w konsekwencji rosną ceny.

Obniżone stopy procentowe prowadzą do wzrostu konsumpcji, jednak jeśli nie są kontrolowane, zwiększona konsumpcja może doprowadzić do popytu przewyższającego podaż. W efekcie nastąpi wzrost inflacji. Tak więc, ponieważ obniżone stopy procentowe zwiększają ryzyko wzrostu inflacji, prowadzą one również do osłabienia danej waluty na rynku Forex. W przypadku wyższych stóp procentowych jest oczywiście odwrotnie.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - GBPJPY Wykres dzienny. Zakres danych: od 15 listopada 2018 do 5 marca 2021. Sporządzono dnia 5 marca 2021 r. Pamiętaj: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Dla przykładu, jeśli Wielka Brytania podniosłaby swoją stopę procentową do poziomu znacznie wyższego niż w Japonii, można by oczekiwać - zakładając, że wszystkie inne pozostałe parametry są niezmienne, iż para walutowa GBP/JPY zyskałaby na wartości w miarę wartości GBP w stosunku do swojego japońskiego odpowiednika.

Luzowanie ilościowe

Luzowanie ilościowe powoduje wzrost podaży pieniądza, a tym samym wzrost konsumpcji. Jednak, jak w przypadku każdego aktywa, wzrost podaży pieniądza doprowadzi w końcu do spadku jego wartości.

Dlatego też podobnie jak w przypadku niskich stóp procentowych, QE może prowadzić do wzrostu inflacji w miarę natężenia podaży pieniądza w obiegu i, jak już wspomnieliśmy wcześniej, intensyfikacja inflacji prowadzi do dewaluacji waluty.

Stymulatory fiskalne

Bodźce fiskalne, niezależnie od tego, czy są w postaci niższych podatków, czy wyższych wydatków, mają tendencję do szybkiego zwiększania długu publicznego.

Wysoki poziom długu publicznego prawdopodobnie zwiększy podaż obligacji rządowych (główna forma długu publicznego). To sprawi, że obligacje rządowe staną się mniej atrakcyjne dla zagranicznych nabywców.

Wysoki poziom długu publicznego zwiększa również ryzyko przyszłej inflacji.

Zarówno spadek inwestycji zagranicznych, jak i perspektywa przyszłej inflacji, będą wywierały presję na deprecjację waluty danego kraju.

Naucz się handlu online na rynku Forex z Admirals

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z rynkiem Forex i szukasz miejsca, w którym mógłbyś nauczyć się podstaw, kurs Forex 123 jest idealnym miejscem dla Ciebie! To bezpłatne szkolenie online składa się z dziewięciu lekcji wideo, wraz z pisemnymi notatkami i testami sprawdzającymi, a wszystko po to, aby pomóc początkującym inwestorom w nauce inwestowania! Zapisz się już dziś, klikając poniższy baner:

Pakiet stymulacyjny - Akcje i obligacje

Stopy procentowe

Obniżenie stóp procentowych zwiększa motywację do wydawania pieniędzy, ale także do ich inwestowania, w nadziei na osiągnięcie wyższego zwrotu niż ten wynikający z aktualnej stopy procentowej. I odwrotnie, wyższe stopy procentowe zachęcają do lokowania pieniędzy w banku, a nie do inwestowania.

Do tego dochodzi jeszcze drugi potężny efekt. Wielu profesjonalnych inwestorów stosuje kalkulacje zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako metodę wyceny akcji i obligacji. W owych obliczeniach niższe stopy procentowe zwiększają wartość akcji i obligacji (i odwrotnie).

Tym samym stopy procentowe odgrywają dużą rolę w oddziaływaniu na rynki akcji. W okresach, gdy stopy procentowe są niskie, można oczekiwać większego przepływu pieniędzy na rynek akcji i odwrotnie.

Jeśli niskie stopy procentowe doprowadzą do dewaluacji waluty, będzie to niekorzystne dla akcji spółek, które są zależne od importu.

Słabsza waluta jest jednak zbawcza dla firm eksportujących, ponieważ ich towary stają się tańsze dla zagranicznych konsumentów.

Niskie stopy procentowe przyniosą zatem korzyści akcjom spółek eksportujących na trzy różne sposoby: zwiększając apetyt inwestycyjny, podwajając wartości wykazywane przez modele DCF oraz obniżając koszty eksportu. Prawdopodobny pozytywny wpływ na ceny akcji będzie również widoczny w indeksach, w których dominują przedsiębiorstwa nastawione na eksport. Mowa o FTSE 100.

Z drugiej strony wpływ na obligacje będzie bardziej złożony i trudniejszy do określenia. Ogólnie rzecz biorąc, niższe stopy procentowe powodują wzrost cen istniejących obligacji, ale sprawią, że przyszłe będą mniej atrakcyjne.

Luzowanie ilościowe

Ponieważ bank centralny zwiększa podaż pieniądza przede wszystkim poprzez skup obligacji, ten gwałtowny wzrost popytu na nie powoduje wzrost ich wartości. To z kolei obniża ich rentowność i sprawia, że rynek obligacji staje się mniej atrakcyjny dla inwestorów.

W związku z tym luzowanie ilościowe przynosi korzyści nie tylko rynkowi akcji ze względu na zwiększony kapitał w obiegu, ale także poprzez jednoczesne zmniejszenie atrakcyjności tego rynku.

Fiskalne środki stymulacyjne

Wzrost dochodów netto i wydatków rządowych będzie korzystny dla rynków akcji, ponieważ więcej kapitału w systemie gospodarczym będzie stymulować zakup towarów i usług dokonywanych przez spółki giełdowe.

Jednakże, aby zwiększyć wydatki przy jednoczesnym zmniejszeniu przychodów poprzez obniżenie podatków, rząd musi pozyskać fundusze i zadłużyć się poprzez sprzedaż obligacji.

Ten wzrost liczby obligacji rządowych doprowadzi do obniżenia ich cen, a w konsekwencji do zwiększenia rentowności, czyniąc obligacje bardziej atrakcyjną opcją dla inwestorów. Warto mieć na uwadze, że wzrost zainteresowania obligacjami może źle wpływać na akcje.

W przypadku, gdy bodźce fiskalne rządu przybierają formę bezpośrednich wydatków, takich jak budowa, nowa infrastruktura lub dotacje energetyczne, może to mieć bardzo bezpośredni wpływ na ceny akcji spółek, wchodzących w skład danej branży.

Inwestuj w Admirals

Z rachunkiem Invest.MT5 Admirals, możesz nabywać akcje i fundusze ETF (Exchange-Traded Funds) z 15 największych światowych giełd na konkurencyjnych warunkach! Otwórz rachunek z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie 1 EUR. Wystarczy kliknąć poniższy baner!

Amerykański pakiet stymulacyjny a inwestowanie

Biorąc pod uwagę informacje opisane w pierwszej części artykułu o pakietach stymulacyjnych i ich wpływie na rynki finansowe, zastanówmy się, jak możemy je zastosować do niedawno zatwierdzonego planu stymulacyjnego USA?

Proponowany pakiet jest wart około 1,9 biliona dolarów i w dużej mierze przybrał formę czeków stymulacyjnych dla obywateli USA, ale także funduszy dla małych firm, ulg podatkowych i innych świadczeń.

Przy tak dużym wzroście podaży pieniądza można by się spodziewać osłabienia dolara amerykańskiego w stosunku do innych głównych walut, a taki wzorzec utrzymuje się od wybuchu pandemii. Żadna inna para walutowa nie wykazywała owego wzorca tak bardzo, jak EUR/USD, zatem w 2021 roku możemy być świadkami kontynuacji wzrostów euro w stosunku do dolara amerykańskiego.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Wykres dzienny EURUSD. Zakres danych od 13 listopada 2018 di 3 marca 2021. Data sporządzenia: 3 marca 2021. Pamiętaj: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Jednakowoż spadek wartości dolara amerykańskiego będzie korzystny dla amerykańskiego eksportu, który stanie się relatywnie tańszy dla zagranicznych konsumentów. W związku z tym akcje spółek eksportujących prawdopodobnie skorzystają na słabszym dolarze amerykańskim.

Gigant technologiczny Apple, który jest jednym z największych eksporterów w USA, a około 60% jego przychodów pochodzi ze sprzedaży zagranicznej, może być jedną z firm, które skorzystają na pakiecie stymulacyjnym i słabszym dolarze amerykańskim.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Apple Inc. Wykres tygodniowy. Zakres danych od 14 czerwca 2015 do 3 marca 2021. Data sporządzenia: 3 marca 2021. Pamiętaj: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Na słabszym dolarze amerykańskim może również skorzystać rynek towarowy, który w dużej mierze wyceniany jest w walucie amerykańskiej. Towary, które są wyceniane w dolarach amerykańskich, staną się tańsze dla zagranicznych konsumentów, co może doprowadzić do wzrostu popytu.

Miedź - która już teraz notowana jest na dziewięcioletnim szczycie, odzwierciedlając optymizm, że światowa gospodarka wkrótce odbije się po ostatnich spadkach - może być towarem, który jeszcze bardziej skorzysta na obniżonej wartości dolara amerykańskiego.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 5 - Copper wykres tygodniowy. Zakres danych od dnia 14 czerwca 2015 do 3 marca 2021. Data sporządzenia: 3 marca 2021. Pamiętaj: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości

Pakiet stymulacyjny - wnioski końcowe

Po przeczytaniu artykułu powinieneś wiedzieć, czym jest pakiet stymulacyjny, jak realizują go zarówno banki centralne jak i rządy, oraz jak może wpłynąć na rynki finansowe, a w konsekwencji na Twój handel i inwestowanie.

Chociaż nie jesteśmy w stanie dokładnie ocenić wpływu najnowszego planu stymulacyjnego USA, który tak naprawdę zweryfikuje czas, jednego można być pewnym - zwiększonej niepewności. Skutkiem jej jest zmienność na rynku akcji, której byliśmy świadkami w okresie poprzedzającym wprowadzenie pakietu.

Zwiększona zmienność wiąże się ze zwiększonym ryzykiem, jednak stwarza również możliwości dla traderów, którzy mogą czerpać potencjalne zyski jednakowo na rynkach rosnących, jak i spadających. Jeśli należysz do grona Traderów handlujących na niestabilnych rynkach, pamiętaj o odpowiednim zarządzaniu ryzykiem.

Handluj na rynku Forex i kontraktach CFD z Admirals

Korzystając z rachunku Admirals Trade.MT5 możesz handlować na rynku Forex oraz kontraktach różnic kursowych (CFD) na akcje, towary i wielu innych instrumentach finansowych! Kontrakty CFD umożliwiają zarabianie traderom zarówno podczas wzrostów, jak i spadków, oferując dodatkowo dźwignię finansową. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć rachunek forex już dziś:

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.