Fundusz powierniczy - jak zacząć inwestować?

Maj 25, 2021 13:29 Europe/Warsaw

Nauka inwestowania w fundusze inwestycyjne stała się w ostatnich latach coraz bardziej popularna. I nie bez powodu, ponieważ analitycy przewidują, że wartość branży funduszy inwestycyjnych wzrośnie do 26,8 biliona dolarów do 2025 roku!

Ale czym właściwie jest fundusz inwestycyjny i jakie są zalety oraz wady inwestowania w takie fundusze w porównaniu z tradycyjnym inwestowaniem na giełdzie?

Z tego artykułu dowiesz się:

✅ Czym są fundusze inwestycyjne i jak działają.

✅ Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne, takie jak Vanguard, Fidelity, Blackrock i inne.

✅ Jakie są różnice między inwestowaniem w fundusze powiernicze a inwestowaniem w akcje oraz jakie są wady i zalety tego typu inwestycji.

✅Jak zacząć inwestować w fundusze inwestycyjne za pomocą rachunku Admirals Invest.MT5 z minimalnym wkładem własnym na poziomie 1 € i jak uzyskać dostęp do niskich prowizji od zaledwie 0,01 USD na amerykańskie akcje i fundusze ETF.

✅ Jak ulepszyć swoją platformę handlową, aby otrzymywać praktyczne analizy i pomysły inwestycyjne w czasie rzeczywistym na tysiącach różnych funduszy inwestycyjnych, korzystając z ekskluzywnej platformy Admirals Supreme Edition, którą można pobrać ZA DARMO!

✅ Jak za pomocą DARMOWEGO rachunku demonstracyjnego przetestować wszystkie funkcje i usługi oferowane przez Admirals, a także własne pomysły handlowe i inwestycyjne w środowisku wirtualnym, dopóki nie będziesz gotowy do handlu rzeczywistym kapitałem.

✅ I dużo, dużo więcej!

Co to fundusz powierniczy?

Fundusze powiernicze to produkty inwestycyjne, gromadzące pieniądze od różnych inwestorów, a następnie kupujące koszyk akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych. Zasadniczo fundusz inwestycyjny działa jako inwestycja grupowa wielu inwestorów lub udziałowców. Umożliwia to inwestorom dostęp do różnych klas aktywów i koszyków akcji za pomocą tylko jednej inwestycji.

Cena funduszu wspólnego inwestowania nazywana jest wartością aktywów netto (NAV) i jest obliczana na koniec dnia jako łączna wartość wszystkich papierów wartościowych w portfelu podzielona przez liczbę pozostających w obrocie akcji funduszu. Inwestując w fundusz inwestycyjny, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do wyników wszystkich posiadanych w nim papierów wartościowych. Inwestor będzie jednak posiadał udziały w funduszu, a nie pojedyncze papiery wartościowe w nim przechowywane.

Inwestując w fundusze powiernicze, ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób zarządza się funduszem. Czy jest to fundusz zarządzany aktywnie czy pasywnie? Przyjrzyjmy się różnicom.

▶️️ Aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny. Fundusze tego typu są zarządzane przez menedżera inwestycyjnego lub zespół menedżerów. W większości przypadków fundusze te mają zespoły analityków, a także kilku zarządzających portfelami, których zadaniem jest osiąganie lepszych wyników niż indeks porównawczy, np. indeks S&P 500.

▶️️ Pasywnie zarządzany fundusz inwestycyjny. Te rodzaje funduszy są zarządzane pasywnie i po prostu śledzą wyniki indeksu rynkowego, takiego jak indeks S&P 500. Nie ma analityków ani zespołów zarządzających podejmujących jakiekolwiek decyzje inwestycyjne.

Z kontem Admirals Invest.MT5 możesz inwestować w akcje i fundusze ETF z 15 największych giełd na świecie, mających pewne podobieństwa do funduszy inwestycyjnych omówionych w dalszej części tego artykułu, 

Konto umożliwia również dostęp do niskich prowizji od zaledwie 0,01 USD na amerykańskich akcjach oraz możliwość otwarcia z depozytem zaledwie 1 EUR. Dowiedz się więcej i otwórz rachunek już dziś, klikając w poniższy baner: ▼▼▼

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne - jak to działa?

Fundusze inwestycyjne są zwykle prowadzone przez dużych zarządzających aktywami. Działają poprzez inwestorów lub doradców finansowych, przekazujących kapitał firmie zarządzającej aktywami, która następnie dokonuje inwestycji za Ciebie. Środki te są następnie łączone z funduszami innych inwestorów w celu inwestowania na wybranych rynkach poprzez aktywne zarządzanie lub śledzenie indeksu rynkowego, jeśli mamy do czynienia z funduszem pasywnym.

Niektóre z największych firm zarządzających funduszami inwestycyjnymi na świecie to:

  • Fundusze BlackRock. BlackRock jest największym zarządzającym funduszami inwestycyjnymi na świecie, operującym aktywami o wartości ponad 8 bilionów dolarów.
  • Grupa Vanguard. Jest to jedna z najbardziej znanych firm zarządzających funduszami dla inwestorów detalicznych, o wartości aktywów łącznie ponad 6 bilionów dolarów. Vanguard posiada ponad 20 milionami inwestorów w 170 różnych krajach na świecie.
  • Fidelity. Ta firma zarządzająca aktywami jest w rzeczywistości międzynarodową firmą świadczącą usługi finansowe, oferującą różnorodne produkty. Jej produkty w zakresie funduszy inwestycyjnych są dobrze znane, a aktywa w zarządzaniu sięgają wartości ponad 3,3 biliona dolarów.
  • Globalni Doradcy State Street. State Street oferuje jedne z najbardziej znanych produktów typu ETF o nazwie SPDR (Standard & Poor’s Depositary Receipt) i zarządza aktywami o wartości ponad 2,8 biliona USD.

Inwestorzy, chcący osiągnąć zwroty na swoim kapitale w jednym z tych towarzystw inwestycyjnych, mogą je osiągnąć na różne sposoby. Najczęściej poszukiwanym zwrotem jest zwrot z zainwestowanego kapitału. Większość funduszy inwestycyjnych udostępnia roczne, trzyletnie i pięcioletnie wykresy i dane historyczne, aby pomóc inwestorom w podjęciu decyzji, w który fundusz zainwestować.

Inną formą zwrotu z inwestycji w fundusze inwestycyjne są dywidendy i odsetki. Jeśli spółka osiąga zyski, może zdecydować się na podzielenie się tymi zyskami ze swoimi akcjonariuszami. Płatności te nazywane są dywidendami. Odsetki można również wypłacić w przypadku inwestycji w obligacje. Zarówno dywidendy, jak i odsetki są dodatkowymi sposobami na uzyskanie przez inwestora zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Z kontem Admirals Invest.MT5 możesz zbudować portfel oparty na spółkach z całego świata wypłacających dywidendy. To konto zapewnia również bezpłatne notowania w czasie rzeczywistym, rynkowe analizy premium i wiele innych funkcji. Dowiedz się więcej, klikając w poniższy baner. ▼▼▼

Inwestowanie w fundusze powiernicze a akcje

Fundusze inwestycyjne inwestują na wielu różnych rynkach, w zależności od ich celu i sposobu zarządzania nim. Na przykład, jeśli inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na rynek chiński, może wybrać aktywnie zarządzany fundusz inwestycyjny, taki jak Fidelity China Special Situations PLC lub pasywnie zarządzany fundusz inwestycyjny, taki jak SPDR S&P China ETF.

Fundusz inwestycyjny Fidelity China Special Situations Fund

Zgodnie z arkuszem informacyjnym Fidelity dotyczącym tego funduszu, celem jest „osiągnięcie długoterminowego wzrostu kapitału z aktywnie zarządzanego portfela składającego się głównie z papierów wartościowych wyemitowanych przez spółki notowane w Chinach i chińskie spółki notowane w innych krajach”.

Firma zarządzająca funduszem udostępnia również szczegółowe dane dotyczące inwestowania w fundusz. Obejmuje to kluczowe statystyki, cenę, wyniki, opłaty, dywidendy, portfel, ryzyko i inne kategorie, jak pokazano poniżej:

Źródło: Fidelity, 24 maja 2021 r. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Możesz również wyświetlić w czasie rzeczywistym wykres funduszu wspólnego inwestowania bezpośrednio z platformy transakcyjnej MetaTrader 5 dostarczanej przez Admirals, ponieważ jest to aktywo, które można zainwestować z rachunku Invest.MT5. Długoterminowy miesięczny wykres cen spółki Fidelity China Special Situations PLC przedstawiono poniżej:

Źródło: Admirals MetaTrader 5, FCSS, wykres miesięczny. Zakres danych: od 1 kwietnia 2010 r. do 24 maja 2021 r. Sporządzono 24 maja 2021 r. o godzinie 18:13. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Pomimo tego, że długoterminowy trend wzrostowy jest wyraźny, cena wykazuje również tendencję do znaczącej zmienności. Dzieje się tak, ponieważ inwestowanie w Chinach i na rynkach wschodzących może być bardzo niestabilne ze względu na stale zmieniające się warunki w tych gospodarkach oraz fakt, że nie zawsze są one łatwo dostępne dla zwykłych inwestorów.

Inną opcją dla niektórych inwestorów jest przyjrzenie się składnikom funduszu z arkusza informacyjnego, zawierającego szczegółowe informacje na temat udziałów w portfelu funduszu. Na przykład poniższy zrzut przedstawia dziesięć największych pozycji w funduszu i obejmuje takie spółki, jak Alibaba Group Holding Ltd ADR, Tencent Holdings Ltd i inne. W rzeczywistości fundusz - w momencie pisania tego tekstu - posiada 165 akcji z jednym pakietem obligacji.

Źródło: Fidelity, 24 maja 2021 r.

Chociaż niektóre z tych akcji mogą być dostępne do inwestowania, większość z nich nie jest, ponieważ Chiny są rynkiem zamkniętym. Dlatego fundusz inwestycyjny daje inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na regiony, które zwykle byłyby poza ich zasięgiem.

W Admirals możesz handlować akcjami chińskimi notowanymi na giełdach w USA za pośrednictwem systemu amerykańskich kwitów depozytowych (ADR). Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule „Giełda chińska - handel na chińskim rynku finansowym”.

Czy wiesz, że za pośrednictwem platformy transakcyjnej MetaTrader5 możesz przeglądać aktualne i historyczne kursy tysięcy różnych rynków z całego świata? Niezależnie od tego, czy chcesz inwestować na rynkach amerykańskich, europejskich, czy nawet na rynku walutowym, masz dostęp do ponad 3000 instrumentów finansowych z tej platformy.

Co więcej, platformę można pobrać całkowicie ZA DARMO! Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć. ▼▼▼

 

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne a ETF

Chociaż wiele funduszy inwestycyjnych jest zarządzanych aktywnie, niektóre są zarządzane pasywnie i po prostu śledzą indeks rynkowy. Fundusze ETF to przykłady funduszy zarządzanych pasywnie.

Fundusze inwestycyjne dzielą się na dwie kategorie: otwarte lub zamknięte. Otwarte fundusze inwestycyjne nie mają limitu liczby udostępnionych udziałów. Zamknięte fundusze inwestycyjne oferują stałą liczbę akcji w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO). Spośród tych dwóch typów większość funduszy ETF ma charakter otwarty i jest zarządzana pasywnie. Oto przykład.

Fundusz inwestycyjny ETF SPDR S&P 500

ETF SPDR S&P 500 jest jednym z największych funduszy inwestycyjnych na świecie. Długoterminowy miesięczny wykres cen funduszu przedstawiono poniżej:

Źródło: Admirals MetaTrader5. #SPY, wykres tygodniowy. Zakres danych: od 29 czerwca 2018 r. do 24 maja 2021 r. Sporządzono 24 maja 2021 r. o godzinie 18:16. Uwaga: wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników. 

Wyniki z ostatnich pięciu lat:

2020 = +16,16%, 

2019 = +28,79%, 

2018 = -6,35%, 

2017 = +19,38%, 

2016 = +9,64%, 

2015 = -0,81%.

Jedną z kluczowych różnic między tradycyjnym zamkniętym funduszem inwestycyjnym a funduszem typu ETF jest fakt, że ETF może być przedmiotem obrotu jak akcje, czyli inwestor może kupować i sprzedawać w godzinach handlu rynkowego. Dla kontrastu, fundusze inwestycyjne można nabyć dopiero na koniec dnia po cenie aktywów netto.

Inną różnicą jest to, że fundusze giełdowe są w większości zarządzane biernie, ponieważ zazwyczaj śledzą indeks rynkowy. Na przykład, zgodnie z arkuszem informacyjnym State Street Global Advisor dotyczącym funduszu ETF SPDR S&P 500, celem tego funduszu jest „zapewnienie wyników inwestycyjnych, które przed wydatkami zasadniczo odpowiadają cenie i dochodowości indeksu S&P 500”.

Arkusz informacyjny zawiera szczegółowe informacje o funduszu, takie jak jego historyczne wyniki, największe pozycje, alokację sektorową i inne wskaźniki. Na przykład poniższy zrzut ekranu przedstawia największe pozycje funduszu na dzień 24 maja 2021 r.:

Źródło: SSGA, 24 maja 2021 r

Niektórzy inwestorzy mogą zdecydować się na trading i inwestowanie w poszczególne akcje funduszu. Inni inwestorzy mogą po prostu zainwestować w sam fundusz. Wszystko zależy od wybranego stylu konkretnego inwestora i tego, czy on sam chce być bardziej aktywny, czy pasywny w budowaniu swojego portfela.

Inną opcją jest użycie kontraktów różnic kursowych (CFD) do spekulacji na indywidualnych akcjach, funduszach ETF i innych rynkach, takich jak waluty lub towary. Kontrakty CFD pozwalają inwestorom spekulować na ruchach cen w górę lub w dół z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Oznacza to, że możesz potencjalnie kontrolować dużą pozycję za pomocą mniejszego depozytu, co ma zarówno zalety, jak i wady.

Więcej na temat działania kontraktów CFD możesz dowiedzieć się z artykułu: „Rynek kontraktów CFD” lub kliknąć w poniższy baner aby otworzyć rachunek. ▼▼▼

Wady i zalety inwestowania w fundusze powiernicze

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne ma wiele różnych wad i zalet, zależących od stylu inwestora. Do wyboru jest również wiele stylów inwestowania, takich jak krótkoterminowy, długoterminowy, oparty na wzroście, oparty na wartości, dochód z dywidend lub wzrost wartości kapitału itd. Przyjrzyjmy się niektórym korzyściom i niektórym ryzykom wynikającym z inwestowania w fundusze inwestycyjne.

Zalety inwestowania w fundusze inwestycyjne

Oto kilka korzyści płynących z inwestowania w fundusze inwestycyjne:

✔️ Szeroka gama dostępnych funduszy zapewniająca dywersyfikację. W rzeczywistości w przypadku funduszy inwestycyjnych istnieją dwa poziomy dywersyfikacji. Po pierwsze, fundusze inwestycyjne koncentrują się na jednym konkretnym regionie lub sektorze, więc możesz zdywersyfikować swój portfel, inwestując w fundusz technologiczny lub fundusz inwestycyjny oparty na sektorze farmaceutycznym. Dywersyfikacja polega również na tym, że fundusz będzie utrzymywał koszyk różnych akcji - nie będziesz musiał wybierać poszczególnych akcji.

✔️ Wybór aktywnego zarządzania lub pasywnego zarządzania. Niektórym inwestorom podoba się fakt, że za kulisami stoi profesjonalny menedżer i zespół analityków podejmujących decyzje w aktywnie zarządzanych funduszach inwestycyjnych. Po drugiej stronie fundusze inwestycyjne, które są biernie zarządzane, będą miały niższe opłaty za zarządzanie i niższy wskaźnik kosztów.

✔️ Reinwestuj dywidendy na zyski złożone. Płatności z zysku niektórych firm można wykorzystać do ponownego zainwestowania i zakupu większej liczby udziałów w funduszu. Pomaga to skumulować zyski w dłuższym okresie, ponieważ dochód z inwestycji zwiększa wielkość inwestycji.

Wady inwestowania w fundusze inwestycyjne

Oto kilka wad inwestowania w fundusze inwestycyjne:

❌ Aktywnie zarządzane fundusze mogą mieć wysokie wskaźniki kosztów. Podczas gdy niektórym inwestorom podoba się koncepcja profesjonalnego menedżera i zespołu analityków aktywnie zarządzających funduszem, koszt funduszu, zwany wskaźnikiem kosztów, prawdopodobnie będzie wyższy. W dłuższej perspektywie może to wpłynąć na Twoje zyski.

❌ Brak własności poszczególnych akcji. Inwestując w fundusze inwestycyjne, kupujesz udziały w funduszu, a nie pojedyncze akcje w nim przechowywane. W związku z tym nie masz prawa własności do niczego, co znajduje się w portfelu, i tracisz jakiekolwiek prawa głosu.

❌ Zbyt duży wybór nie zawsze jest dobry. Dla niektórych inwestorów dostęp do wielu różnych typów funduszy inwestycyjnych jest świetny. Jednak dla wielu zwykłych inwestorów zbyt duży wybór może być przytłaczający. W końcu czytanie arkuszy informacyjnych, znajdowanie kosztów i analiza historycznych wyników tylko jednego funduszu wspólnego inwestowania może być zniechęcające, nie mówiąc już o tysiącach dostępnych na rynku.

Dostęp do odpowiednich narzędzi może pomóc uporać się z niektórymi niedogodnościami. Na przykład wskaźnik Technical Insight Lookup, który jest dostępny na platformie Admirals MetaTrader Supreme Edition, dostarcza inwestorom pomysłów na transakcje w czasie rzeczywistym na tysiącach różnych funduszy inwestycyjnych, akcji, funduszy ETF i innych rynków, takich jak towary i waluty.

Poniższy obraz jest zrzutem ekranu wskaźnika Technical Insight Lookup wyszukującego fundusz SPDR S&P 500 ETF Trust. W chwili pisania tego tekstu przedstawia 18 wydarzeń technicznych, które mają miejsce w krótkim, średnim i długim okresie.

Zrzut ekranu przedstawiający przykład wyszukiwania „SPDR S&P 500 ETF Trust” we wskaźniku Technical Insight Lookup z platformy MetaTrader 5 Supreme Edition dostarczonej przez Admirals. 24 maja 2021 r.

Możesz uzyskać dostęp do tego wskaźnika całkowicie ZA DARMO, przechodząc na platformę Admirals MetaTrader Supreme Edition. Kliknij w poniższy baner, aby rozpocząć już dziś! ▼▼▼

Inwestowanie w fundusz powierniczy, akcje i fundusze ETF

Aby rozpocząć inwestowanie na wybranych rynkach, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Otwórz platformę handlową MetaTrader5 dostarczoną przez Admirals. Możesz też rozpocząć bezpłatne pobieranie tutaj.
  2. Otwórz okno Rynek, wybierając opcję Widok z górnego menu (ewentualnie Ctrl+M na klawiaturze).
  3. W oknie Rynek kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Symbole. Tutaj możesz wyszukać interesujące Cię aktywo spośród ponad 3000 instrumentów dostępnych do handlu za pośrednictwem Admirals. Zacznij wpisywać nazwę instrumentu, który Cię interesuje, a pojawi się lista dostępnych do handlu aktywów.
  4. Wybierz odpowiedni instrument i naciśnij OK, aby dodać symbol do listy w oknie Rynek. Następnie aby wyświetlić wykres ceny instrumentu, przeciągnij nazwę symbolu z okna Rynek na wykres.
  5. Aby otworzyć okno zlecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Handel, a następnie Nowe zlecenie (ewentualnie F9 na klawiaturze). Otworzy się okno Zlecenie (bilet handlowy). Teraz możesz wprowadzić własne parametry wejścia, stop loss i take profit, a także wielkość pozycji.

Zrzut ekranu przedstawiający platformę handlową MetaTrader 5 dostarczoną przez Admirals z biletem handlowym otwartym na wykresie. 24 maja 2021 r.

Dlaczego warto inwestować w fundusze inwestycyjne z Admirals?

✔️ Handluj i inwestuj z renomowaną spółką, która jest autoryzowana i regulowana przez m.in.: UK Financial Conduct Authority (FCA), Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), wśród innych znanych organów nadzoru finansowego.

✔️ Uzyskaj dostęp do wielu klas aktywów, w tym ponad 3000 akcji i funduszy ETF!

✔️ Doładuj swoją platformę transakcyjną MetaTrader 5 całkowicie BEZPŁATNIE, aktualizując ją do platformy Supreme Edition, aby uzyskać dostęp do wskaźnika Technical Insight Lookup.

✔️ Otwórz rachunek inwestycyjny Invest.MT5, aby kupować akcje, udziały i fundusze ETF z 15 największych giełd na świecie.

✔️ Otwórz konto tradingowe Trade.MT5, aby handlować za pośrednictwem kontraktów CFD i potencjalnie czerpać zyski z rosnących i spadających rynków akcji, funduszy ETF, indeksów, towarów, walut i nie tylko!

Czy wiesz, że możesz przetestować wszystkie te usługi i funkcje za pomocą rachunku demonstracyjnego?

Dzięki temu typowi konta możesz kupować i sprzedawać w środowisku wirtualnym, dopóki nie będziesz gotowy do handlu rzeczywistymi pieniędzmi!

Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć DARMOWE konto handlowe demo już dziś! ▼▼▼

Znajdź więcej interesujących artykułów:

O Admirals (dawniej Admiral Markets)

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendację dotyczącą jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dla jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.