Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Wprowadzenie do historycznych ruchów na S&P 500 - cz. 2

Styczeń 31, 2017 12:28 UTC

Glowne pary walutowe na rynku Forex

W pierwszej części artykułu przyjrzeliśmy się statystyce na indeksie S&P 500. Cały artykuł dotyczył tylko interwału rocznego. W tym przyjrzymy się kwartalnemu oraz miesięcznemu. Mniejszy interwał powinien dostarczyć nam również bardzo dużo pożytecznych informacji. Różnica pomiędzy danymi kwartalnymi oraz rocznymi jest dosyć znacząca. Pierwszą różnicą, która rzuca się w oczy jest ilość kwartałów spadkowych podczas hossy, a także ilość kwartałów wzrostowych podczas bessy.

Historyczne ruchy na S&P 500 – interwał kwartalny

Analiza interwału kwartalnego będzie zbliżona do rocznego. W tym przypadku również posłużymy się podobną tabelką, która została zamieszczona poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Trzy pierwsze wiersze w tabeli dotyczą tego samego, maja także tak samo policzoną stopę zwrotu z indeksu jak w przypadku interwału rocznego. Zmiany zaczynają się dopiero podczas trwania hossy.

Uwaga: Koniec hossy oraz początek bessy uważany jest za ten sam kwartał. Od maksimum hossy odmierzane jest rozpoczęcie się bessy i odwrotnie.

LivePrimeCTA

Czas trwania w kwartałach

Podczas poprzedniej analizy wyciągnęliśmy wniosek, że bessa trwa mniej więcej trzy razy krócej niż hossa. W czasie analizy bieżącej tabelki możemy dojść do podobnego wniosku. Hossa z lat 1991-2000 trwała 34 kwartały, po tym nastąpiła 12 kwartalna bessa. Następna hossa trwała 21 kwartałów, natomiast bessa 6 kwartałów. Analogia jest podobna. Obecna hossa, która rozpoczęła się w 2009 roku trwa już 31 kwartałów, czyli w tym momencie bessa mogłaby trwać nawet 10 kwartałów.

Ilość kwartałów wzrostowych/spadkowych

Sama informacja o ilości kwartałów wzrostowych i spadkowych nie daje nam żadnej informacji. Aczkolwiek dzięki tym informacjom możemy obliczyć ratio pomiędzy kwartałami zyskownymi a spadkowymi. Informacje na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu wyżej podanej tabeli. Spoglądając na dany wiersz uzyskujemy bardzo przydatne informacje. W trakcie trzech przebadanych rynków byka średnio co 3,5 kwartałów wzrostowych pojawiał się kwartał spadkowy. Oznacza to, że po 4 kwartałach wzrostowych jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się korekty na badanym indeksie.

Ilość kwartałów spadkowych/wzrostowych pod rząd

Informacja ta podana jest w siódmym oraz ósmym wierszu w tabeli. Dla statystyków oraz analityków technicznych może to być bardzo przydatna informacja. Podczas hossy średnia ilość kwartałów wzrostowych wynosiła 9,3. Korzystając z samej tej informacji po każdym kwartale możemy dokonać zakupu indeksu S&P 500, a nasz poziom cięcia strat ustawić poniżej poprzedniego kwartału.

Kolejną informacją, którą możemy pozyskać z dokonanych obliczeń jest ilość kwartałów spadkowych pod rząd. W każdej hossie ilość spadkowych kwartałów wyniosła jedynie dwa. Oznacza to, że maksymalnie dwa kwartały z rzędu były spadkowe. Jeżeli popatrzymy na bessę, to okaże się, że kwartałów wzrostowych możemy szukać ze świecą, ale warto zauważyć, że czym dłuższa jest hossa, tym dłuższa bessą i większa częstotliwość kwartałów wzrostowych podczas rynku niedźwiedzia. Oznacza to, że przy ewentualnej bessie możemy oczekiwać kilku kwartałów wzrostowych.

Uśredniona kwartalna stopa zwrotu

Średnia kwartalna stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 podczas rynku byka zawsze ukształtowała się powyżej 2,90 procenta. Oznacza to, że starając się łapać dołki przez kwartał możemy oczekiwać co najmniej takiej stopy zwrotu – chyba, że statystycznie trafimy na kwartał spadkowy. Jeżeli chodzi o bessę, to jej dynamika jest o wiele większa, co również widać w załączonej tabeli.

Średni wzrost/spadek liczony tylko z kwartałów na plusie/minusie

Dana liczba przy nam się do ustalania poziomu realizacji zysku, a także zlecenie ochraniającego przed stratą. Średni wzrost liczony jedynie z kwartałów na plusie pozwala na lepsze usytuowanie kwartałów tylko na plusie. Z kolei dzięki maksymalnym obsunięciom podczas rynku byka uzyskujemy informacje o potencjalnym ustawieniu zlecenia cięcia strat.

W przypadku rynku niedźwiedzia możemy w lepszy sposób zarządzać naszym zleceniem realizującym zysk, a także zleceniem chroniącym przed stratą.

Maksymalny zysk/DD kwartalne pod rząd

Dane przedstawiają maksymalny zysk oraz spadek kapitału podczas kilku kwartałów z rzędu. Przy obliczaniu maksymalnego zysku braliśmy pod uwagę tylko kilka kwartałów z rzędu, odnośnie DD jest tak samo.

Maksymalna korekta podczas hossy oraz bessy

Maksymalna kwartalna korekta została obliczona w następujący sposób:

(Cena otwarcia – cena minimalna)/cenę otwarcia = maksymalna korekta

Obliczenia zostały przeprowadzone jedynie dla okresów rynku byka. Wynik został przedstawiony w tabeli poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Średnia korekta dla wszystkich lat wynosi 4,54 procenta. Oznacza to, że przy obsunięciu się indeksu w jeden kwartał rzędu 4,54 procent powinniśmy szukać długich pozycji. Jeżeli pominiemy pierwszy oraz ostatni kwartał hossy, to okaże się, że średnia spadnie do 4,11 procenta. Tak podane informacje dają nam przewagę nad rynkiem.

Historyczne ruchy na S&P 500 – interwał miesięczny

Interwał miesięczny sam w sobie może dostarczyć nam bardzo dużo pożytecznych informacji. Dla osób zajmujących pozycję na rynku z mniejszym horyzontem czasowym może być dobrym rozwiązaniem wzorowanie się jedynie na tym interwale, aczkolwiek nigdy nie powinniśmy zapominać o innych. Ruchy na interwale miesięcznym oraz mierzenie stóp zwrotu jest najbardziej klarowne, a co najważniejsze – występuje najmniej szumu informacyjnego.

Źródło: Bloomberg

W analizie bieżącego interwału posłużymy się taką samą tabelką jak zawsze. Wyniki zostały przedstawione poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Czas trwania w miesiącach

W tym wierszu znajduje się potwierdzenie naszych wcześniejszych rozważań. Gdybyśmy podzielili hossę z lat 1991-2000 przez bessę z lat 2000-2002 przez czas trwania w miesiącach, to uzyskalibyśmy odpowiednio 3,18 oraz 3,38. Oznacza to, że hossa trwała średnio 3,3 razy więcej niż bessa. Znajomość takiej informacji powinna być ważna dla każdego. Analitycy techniczni po takim czasie trwania bessy powinni szukać dołka na wykresie, a analitycy fundamentalni inwestujący w wartość przedsiębiorstwa powinni skupić się na wyszukiwaniu perełek. Aczkolwiek musimy mieć na uwadze, że dane zostały obliczone na danych historycznych, zatem nie powinniśmy polegać tylko na nich.

Ilość miesięcy wzrostowych/spadkowych

Kolejny wiersz, który dostarcza bardzo dużo pożytecznych informacji. Dzięki niemu wiemy, że analitycy, którzy za wszelką cenę wieszczą spadek indeksów giełdowych nie mają łatwego życia. Wszystko przez ilość miesięcy wzrostowych względem spadkowych. Podczas bessy jest odwrotnie, ale nie o to tutaj chodzi. Spoglądając na hossę możemy dojść do wniosku, że ilość miesięcy wzrostowych w znacznym stopniu przekracza ilość miesięcy spadkowych. Przez ostatnie trzy rynki byka ilość miesięcy wzrostowych była średnio wyższa o 2,17. Oznacza to, że łapanie korekt na indeksie podczas hossy mogło okazać się zabójcze dla niedźwiedzi.

Ilość miesięcy wzrostowych/spadkowych pod rząd

Rubryka ta potwierdza, że nie ma co walczyć z trendem lub też kopać się z koniem. Podczas hossy ilość wzrostowych miesięcy pod rząd sięgała nawet 7-8. Przy rynku niedźwiedzia nie była to już taka zatrważająca ilość, ponieważ oscylowała w okolicy 2-3. Pozycja dotycząca hossy i ilości wzrostowych miesięcy pod rząd świadczy o tym, że niedźwiedzie w tym czasie powinny wycofać się z rynku, a dopiero pojawić się podczas bessy.

Uśredniona miesięczna stopa zwrotu

Przez trzy ostatnie hossy średnia miesięczna stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 oscylowała w okolicy 1,25 procenta. Wniosek jest jeden, racjonalny inwestor nie oczekuje, że przez miesiąc zarobi ponad 10 procent. Oczywiście jest to możliwe, aczkolwiek statystyka działa na naszą niekorzyść.

W przypadku dwóch ostatnich bess stopa zwrotu wygląda gorzej. Średnia strata oscylowała powyżej 2 punktów procentowych. Dla byków nie jest to zbyt dobra wiadomość, ale dla niedźwiedzi – znakomita!

Średni spadek liczony tylko z miesięcy na plusie/Średni wzrost liczony tylko z miesięcy na minusie

Dane dla wszystkich trzech rynków byka są do siebie bardzo zbliżone. Średni wzrost liczony tylko z miesięcy na plusie za każdym razem był zbliżony do 3 procent. Jeżeli chodzi o ujemną miesięczną stopę zwrotu podczas byka, to również była zbliżona i wynosiła średnio 2,60 procenta. Informacja ta jest bardzo pożyteczna, bowiem może pomóc inwestorom oraz spekulantom nastawionym na średnioterminowe transakcje ustawić poziom realizacji zysku, a także poziom realizacji straty.

Maksymalny zysk miesięczny/Maksymalne DD miesięczne

W tej kategorii znalazły się „perełki" lub też „czarne łabędzie". Najbardziej powinna interesować nas kategoria związana z maksymalnym miesięcznym DD. Podczas hossy z lat 1991-2000 mieliśmy jednorazowe obsunięcie indeksu rzędu 14 procent. Tak duża wyprzedaż mogła wystraszyć resztę, aczkolwiek dzięki tej informacji będziemy wiedzieć, że samo to może nie wystarczyć na zakończenie rynku byka. W przypadku hossy największa miesięczna wyprzedaż była w latach 2007-2009, sięgnęła bowiem 16 procent.

Maksymalny zysk miesięczny pod rząd/Maksymalne DD

Maksymalny zysk miesięczny definiowany jest przez ilość miesięcy zyskownych pod rząd. Czym większa stopa zwrotu, tym więcej miesięcy pod rząd mogło być na plusie, albo każdy z nich wygenerował bardzo dużą stopę zwrotu. Dzięki informacjom na ten temat wiemy, że największa korekta podczas hossy może wynosić powyżej 10 punktów procentowych. W przypadku bessy jest podobnie, korekta wzrostowa może wynieść również więcej niż 10 punktów bazowych, a i tak rynek niedźwiedzia dalej nie jest zagrożony.

Otwórz demo Forex

Podsumowanie

Jest to już druga część artykułu poświęcona historycznym ruchom na indeksie S&P 500. Na tym nie koniec, w kolejnych artykułach zbierzemy wszystko w jedno miejsce, zaznaczymy najważniejsze rzeczy oraz zbudujemy system transakcyjny. Będzie oparty na danej statystyce oraz zostanie podzielony na rynek byka i niedźwiedzia. Dane z obydwu cykli znacznie odbiegają od siebie. Budowa systemu transakcyjnego ma na celu zwiększyć nasze prawdopodobieństwo sukcesu. Powyższe informacje, a także te zawarte w pierwszym artykule mogą być z powodzeniem wykorzystane przez analityków technicznych, a także fundamentalnych. Do jeszcze lepszego zarządzania ryzykiem możesz użyć dodatku Admiral Markets Supreme Edition.

Należy pamiętać, że rozszerzenie Supreme Edition dla platformy MT4 jest autorskim programem Admiral Markets, który będzie działał tylko z rachunkiem demonstracyjnym lub rzeczywistym Admiral Markets. W pełni funkcjonalna platforma MetaTrader 4 Supreme Edition jest darmowa. Jedyne, co należy zrobić, to posiadać jeden z rachunków Admiral Markets. Na rachunku demonstracyjnym rozszerzenie będzie aktywne przez 30 dni. Jeżeli jednak uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na przetestowanie nakładki okres może zostać wydłużony.

Powiązane artykuły: