Wpływ zatrudnienia w sektorze pozarolniczym na rynek kapitałowy

Styczeń 31, 2017 12:15 UTC

Dzień, w którym publikowane są dane z amerykańskiego rynku pracy jest najważniejszą sesją w miesiącu. Niektórzy w tym dniu mogą zakończyć cały miesiąc na plusie, natomiast pechowcy już nieraz stracili fortunę. Większość z nas wie, że dane z amerykańskiego rynku pracy poruszają całym rynkiem kapitałowy. Para EUR/USD może zaliczyć ruch sięgający nawet kilkuset pipsów.

Dane z amerykańskiego rynku pracy publikowane są w pierwszy piątek miesiąca o godzinie 14:30. Od czasu do czasu publikacja może zostać przesunięta w czasie. W tym czasie poznajmy szereg wskaźników z rynku pracy, aczkolwiek dla inwestorów najbardziej istotna jest liczba nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Dane wydarzenie nazywane jest także „Non Farm Payrolls". W poniższej tabeli przedstawiliśmy wszystkie dane makroekonomiczne publikowane razem z liczbą miejsc pracy poza rolnictwem.

Źródło: Admiral Markets

W bieżącym artykule zajmiemy się następującymi kwestiami:

 • Prognozowana ilość nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, a faktyczny odczyt,
 • Porównanie odczytów ADP i Non-Farm Payrolls,
 • Wpływ publikacji na rynek kapitałowy,
 • Strategią pod dane makroekonomiczne.

W analizie skupimy się w głównej mierze na ilości nowych miejsc pracy w sektorze pozarolniczym, aczkolwiek spojrzymy również na przeciętne godzinowe wynagrodzenie, które w ostatnim czasie zyskało na znaczeniu z kilku powodów.

Prognoza vs faktyczny odczyt

Przed publikacją niemal każdego wskaźnika makroekonomiczne zbierane są prognozy wśród ekonomistów, banków oraz prywatnych inwestorów. Do skonstruowania prognozy Non-Farm Payrolls wyciągana jest mediana oraz średnia z prognoz ekonomistów. Wszystkie dane można łatwo znaleźć w terminalu Bloomberga, aczkolwiek nie każdy ma do nich dostęp. Z kolei sama prognoza podawana jest na naszej stronie. Na poniższej grafice zostały zaprezentowane prognozy poszczególnych ekonomistów.

Źródło: Bloomberg

W „Summary", czyli potwierdzeniu widzimy medianę, średnią, a także minimalną i maksymalną prognozowaną liczbę nowych miejsc pracy. W danych zostało obliczone również odchylenie standardowe. Tym sposobem na najbliższym posiedzeniu oczekuje się odczytu na poziomie 156 tysięcy.

Gdyby prognozy danych były doskonałe, to ruchy na rynku byłyby znikome, albo w ogóle by ich nie było. Nie powstałyby automaty do gry pod dane makroekonomiczne, przecież nie można by było na tym zarobić. Niemniej jednak tak nie jest, prognozy ekonomistów oraz innych instytucji często odbiegają od aktualnych wartości. Dla potwierdzenia proszę spojrzeć na poniższy wykres, gdzie kolorem czerwonym zobrazowano aktualne odczyty NFP, natomiast zielonym prognozy.

Źródło: Bloomberg

Z powyższej grafiki możemy wysnuć jeden wniosek. Prognozy są bardziej płaskie, czyli ich średnia oraz mediana są o wiele mniej zmienne niż aktualne odczyty. Właśnie z tego powodu podczas publikacji danych gospodarczych na rynku powstają bardzo duże ruchy. Prognoza przez większość czasu mija się z aktualną wartością.

Porównanie odczytów ADP i Non Farm Payrolls

ADP jest wskaźnikiem publikowanym przez Automatic Data Processing. Odczyty pojawiają się na dwa dni przez wskazaniem oficjalnych danych rządowych. Inwestorzy oraz spekulanci patrzą na ten wskaźnik i starają się w ten sposób prognozować piątkowy – oficjalny odczyt. Na poniższym wykresie przedstawiono obydwa wskaźniki.

Źródło: Bloomberg

Biały kolor przedstawia aktualne odczyty ADP, natomiast żółty NFP. Poniżej tego widać histogram, który obrazuje różnice pomiędzy odczytami NFP, a ADP (NFP – ADP). Jak widać, obydwa wskaźniki w długim terminie poruszają się w tym samym trendzie, ale pojedyncze odczyty różnią się od siebie. Wnioski nasuwają się same, na podstawie ADP trudno jest oszacować odczyt NFP. Różnica w wielu przypadkach sięgała 100 tysięcy nowych miejsc pracy.

Wpływ publikacji na rynek kapitałowy

Publikacja z amerykańskiego rynku pracy może przełożyć się na sporą zmienność, ale nie musi. Liczy się zaskoczenie. Załóżmy, że każdy spodziewa się odczytu NFP na poziomie 100 tysięcy. Rozważmy następujące scenariusze:

a) Publikowane dane są zgodne z konsensusem,

b) Publikowane dane wykazują 50 tysięcy nowych miejsc pracy,

c) Publikowane dane wykazują 150 tysięcy nowych miejsc pracy.

W pierwszym przypadku prognoza jest zgodna z konsensusem, zatem wszystko jest w cenach. Rynek powinien pozostać spokojny. Sytuacja ma się odmiennie w dwóch pozostałych przypadkach. Każdy oczekiwał 100 tysięcy nowych miejsc pracy, natomiast odczyt wskazuje tylko na 50 tysięcy. Odczyt ten przełoży się negatywnie z kilku powodów, ponieważ:

a) Słaby rynek pracy oznacza słaby rozwój gospodarczy,

b) Mniejsza inflacja,

c) Mniejsza presja na podwyżkę stóp procentowych.

Wszystko to przełoży się na wyprzedaż dolara amerykańskiego. W przypadku odczytu na poziomie 150 tysięcy nowych miejsc pracy sytuacja powinna być odwrotna, czyli dolar amerykański zacznie się umacniać. Do przebadania reakcji rynku na ostatnie dane z rynku pracy posłużymy się terminalem Bloomberga oraz poniższym wykresem.

Źródło: Bloomberg

Powyższa grafika przedstawia reakcję rynku po publikacji NFP. Na powyższej grafice możemy wyróżnić następujące czynniki:

 • Release Date – data publikacji danych,
 • Time – czas publikacji danych,
 • Actual – aktualna wartość,
 • Surprise – poziom zaskoczenia (aktualna wartość – wartość prognozowana)/odchylenie standardowe prognozy,
 • ES1 %Chg – procentowa zmiana instrumentu po opublikowaniu danych,
 • Reastion Security – na jakim indeksie badana jest zmiana,
 • Span – czas od publikacji,
 • Index Reaction Graph – maksymalne odchylenie na wykresie.

Po lewej stronie widzimy datę odczytu aktualnej prognozy, natomiast po prawo reakcje rynku na parze EUR/USD w przeciągu najbliższych 60 minut. Białą linią oznaczono średnią. Pomarańczowa linia przedstawia zaskoczenie rynku na plus, czyli aktualny odczyt był lepszy od prognozy. Prognoza zapowiadała wzrost ilości miejsc pracy o 180 tysięcy, aktualny odczyt uplasował się na poziomie 255 tysięcy. Zaskoczenie na rynku, według wcześniej przytoczonego wzrostu było wysokie, wyniosło +4.36. Reakcja rynku była spora, w pierwszych 10 minutach para EUR/USD spadła o 0.50 procenta, po czym ruch był kontynuowany. Wniosek: Przy dużym zaskoczeniu początkowy ruch na rynku powinien być kontynuowany.

Z kolei żółta linia przedstawia reakcję rynku po negatywnym zaskoczeniu. Prognoza NFP zakładała odczyt na poziomie 159 tysięcy, natomiast aktualny odczyt wyniósł jedyne 38 tysięcy! Tak duże zaskoczenie spowodowało przez pierwsze 10 minut po publikacji wzrosty na EUR/USD rzędu 1 procenta, po czym ruch był kontynuowany. Wniosek: Pierwsza reakcja rynku na duże zaskoczenie in minus jest kontynuowana.

Powyższe informacje są bardzo ciekawe, aczkolwiek pierwsza reakcja rynku może być zbyt szybka do wyłapania, dlatego zawsze powinniśmy skoncentrować się na drugiej. Na samym początku artykułu wspomnieliśmy o publikacji przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wskaźnik ten zyskuje na znaczeniu dopiero wtedy, gdy stopa bezrobocia znajduje się w pobliżu bezrobocia naturalnego. Przy tak niskim bezrobociu pracodawcy powinni oferować coraz większe wynagrodzenie, jeżeli tak się nie dzieje, to jest to jednoznaczne z niezdrowym rynkiem pracy. Zatem:

a)Wzrost płacy godzinowej pozytywnie wpływa na dolara amerykańskiego,

b)Słabszy wzrost płacy godzinowej od prognozy jest negatywny dla dolara amerykańskiego.

Należy zaznaczyć, że wskaźnik powinien być obserwowany przy niskiej stopie bezrobocia. Poniżej znajduje się ostatnia reakcja rynku na publikacje płacy godzinowej.

Źródło: Bloomberg

Dane dotyczące płacy godzinowej zostały w taki sam sposób obliczone, jak NFP. Czerwona linia przedstawia zaskoczenie in plus, czyli na korzyść dolara amerykańskiego. Publikacja miała miejsce 5 lutego 2016 roku. Warto podkreślić, że odczyt NFP był negatywny (prognoza 189K ; odczyt 151 K). Pierwsza reakcja doprowadziła do wyprzedaży dolara amerykańskiego, natomiast następna – do jego umocnienia, czyli do spadków na parze EUR/USD. Płace godzinowe wzrosły wystarczająco więcej od prognozy, aby został zatarty odczyt NFP. Każdy spodziewał się wzrostu płacy godzinowej rzędu 0.3%, aktualny odczyt był na poziomie 0.5%.

Z kolei niebieska linia przedstawia zaskoczenie in minus, czyli na niekorzyść dolara amerykańskiego. Dane zostały opublikowane 7 października. Warto zaznaczyć, że NFP również było negatywne, ale odczyt minął się z prognozy tylko o 15 tysięcy nowych miejsc pracy. Na samym początku reakcja była mizerna, ale ze względu na słabszy wzrost płacy godzinowej od prognozowanej kurs EUR/USD wzrastał przez następną godzinę.

Strategia pod dane makroekonomiczne

Dzięki powyższej analizie możemy wyróżnić kilka scenariuszy, jakie możemy wdrożyć podczas publikacji amerykańskich danych z rynku pracy. Wszystko powinna wyjaśnić poniższa tabela.

Źródło: Admiral Markets

W tabeli został przygotowany scenariusz, który został przebadany na parze walutowej EUR/USD. W większości przypadkach wynik transakcji był pozytywny. W pierwszej kolumnie mamy kilka możliwych scenariuszy zachowania się rynku po publikacji NFP oraz płacy godzinowej. W dwóch kolejnych kolumnach reakcja została podzielona na pierwszą oraz drugą.

Pierwsza reakcja wynika z NFP. Większość dużych graczy posiada automaty do gry pod dane makroekonomiczne. Działają niesamowicie szybko, posiadają najszybsze łącza internetowe. Na samym początku dane pobierane są automatycznie z bloomberga, po czym automat dokonuje transakcji zgodnie z zaskoczeniem rynku. Jeżeli chcemy z nimi konkurować, to sami musimy zainwestować sporą sumę w sprzęt oraz dobre oprogramowanie. Na ogół serwisy informacyjne, z których korzystamy zdążą pobrać najnowsze dane kilka sekund po publikacji ich w terminalu Bloomberg.

Druga reakcja przedstawia ruch zgodnie z odczytem wzrostu godzinowej płacy. Jeżeli rynek jest zaskoczony pozytywnie, to dolar amerykański powinien umacniać się względem euro. Gdy odczyt jest negatywny, to dolar amerykański powinien tracić na rzecz euro. W ten sposób powstały cztery główne scenariusze.

Pierwsza reakcja rynku trwa zazwyczaj około 10 minut, natomiast druga do godziny. Z moich spostrzeżeń wynika, że granie pod drugą reakcję na rynku jest o wiele łatwiejsze niż łapanie pierwszego ruchu. Powód jest dosyć prosty, w drugim zagraniu nie musimy się śpieszyć. Na spokojnie możemy przeanalizować prognozy oraz odczyty, a dopiero po tym podjąć decyzję o zawarciu pozycję. Warto zaznaczyć, że powyższa tabela powinna być zastosowana jedynie w warunkach pełnego zatrudnienia.

Podsumowanie

Dane z rynku pracy wprawiają w osłupienie. Reakcja rynku zdaje się być nieprzewidywalna i bardzo chaotyczna. Przez pierwsze kilka sekund notowań może być to prawdą. Niestety Traderzy detaliczni nie mają szans z profesjonalnymi instytucjami, które używają najlepszego oprogramowania na rynku. Warto zauważyć, że podczas publikacji zanika płynność na rynku, dlatego możemy zaobserwować tak duże ruchy. Właśnie z tego powodu warto pominąć pierwszą reakcję rynku, aby skupić się jedynie na drugiej. Dzięki tej analizie powinniśmy uzyskać przewagę przed innymi graczami.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.