Handel na podstawie danych makro - Citigroup Economic Surprise Index

Maj 27, 2019 15:26 Europe/Warsaw
Czas czytania: 16 minut

Zmiany na rynkach akcji, czy obligacji zazwyczaj dokonują się w rytm cyklu gospodarczego. To sprawia, że uczestnicy tych rynków pilnie śledzą napływające dane makroekonomiczne, by na podstawie tych danych dokonywać analizy stanu gospodarki. Wynik tej analizy wpływa na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Mówiąc w skrócie, im lepsze aktualne dane makroekonomiczne, tym więcej przemawia za tym, by zakładać, że np. indeksy akcji będą się podnosić. W okresie dobrej koniunktury gospodarczej, gdy potwierdzają to dane makro Forex, może pojawić się tendencja wspomagająca wyceny waluty lub cen akcji spółek, choć oczywiście trzeba pamiętać, że nie mówimy tu o pewności, a ceny mogą również zacząć szybko spadać.

Wyścig o aktualne dane makroekonomiczne

Ta prosta zależność prowadzi do wyścigu o informację. Kto pierwszy ją zdobędzie, będzie mógł zawrzeć transakcję po korzystniejszych cenach. Przykładowo, gdyby pojawiły się bardzo dobre dane makroekonomiczne o produkcji przemysłowej to osoba, która znałaby je wcześniej niż inni, mogłaby dokonać zakupu kontraktów CFD na indeks akcji wcześniej od pozostałych uczestników rynku. Takie dane makroekonomiczne Forex zwykle skutkują wzrostem indeksu, a więc ten zakup prawdopodobnie byłby po cenach niższych od późniejszych transakcji pozostałych graczy. W rzeczywistości taka sytuacja nie może mieć miejsca, gdyż najważniejsze dane makroekonomiczne wszyscy poznają o tym samym czasie. Zatem w tym momencie nie można wyprzedzić innych graczy.Inwestowanie w dane makro jest bardziej skomplikowane.

Wskaźniki wyprzedzające najważniejsze dane makroekonomiczne

To nie znaczy, że wyścigu nie ma. Wyścig trwa, ale przybiera bardziej wysublimowaną formę. Pojawiają się rozwiązania, które mają wspomóc prognozowanie wartości publikowanych danych. Osoba/podmiot, która dysponuje dokładniejszymi prognozami wykorzystuje taką przewagę zawierając transakcje zanim pojawią się dane makro Forex, czyli szybciej niż pozostali uczestnicy rynku. Takie prognozy budowane są na podstawie modeli statystycznych bądź przy wsparciu informacji wyprzedzających. Przykładem tych drugich są wskaźniki PMI (Purchasing Managers Index) wyznaczane dla sektora przemysłowego, których zmiany służą prognozowaniu zmian w aktywności przemysłu gospodarki, której dotyczą. Zatem wzrost wskaźnika PMI przekłada się na oczekiwania na pozytywne zmiany w produkcji przemysłowej.

Wskaźnik PMI również publikowany się jednocześnie dla wszystkich uczestników rynku. W związku z tym wprawdzie mamy możliwość zbudowana opinii/oczekiwań wobec przyszłej publikacji produkcji przemysłowej, ale nie wyprzedzamy dzięki temu wskaźnikowi pozostałych traderów i inwestorów. Jasne jest więc, że ten, kto chce zyskać przewagę, chce wspomóc inwestowanie dane makro musi "poznać" wcześniej - musi wyposażyć się w źródła danych/wiedzy we własnym zakresie. To już wymaga nakładu środków, na które pojedynczy przecięty trader nie jest w stanie sobie pozwolić (zespoły analityczne, moce obliczeniowe sprzętu).

Narzędzie dla traderów indywidualnych oparte o dane makro

Czy więc indywidualni gracze są już na starcie skazani na porażkę? Zdecydowanie nie. Istnieją możliwości analizowania rynku w oparciu o publiczne znane informacje, które mimo wszystko będą wspierały szanse na sukces.

Obecnie istnieje wiele źródeł informacji opisujących sytuację gospodarczą, które systematycznie publikują aktualne dane makroekonomiczne. W wielu przypadkach fakt publicznej o nich wiedzy nie przeszkadza w sensownym ich wykorzystaniu. Zanim omówimy sposób wykorzystania poznajmy jeden z ciekawszych sposobów przełożenia publikowanych danych makroekonomicznych na zmiany wycen na niektórych rynkach.

Zacznijmy od założenia, że w każdej chwili aktualne wyceny np. na rynku akcji są wypadkową znanych już, ale i tych jeszcze nieznanych informacji. Te jeszcze nieznane są prognozowane przez uczestników rynku. Szczególnie tych większych, których stać na budowanie takich prognoz. Z tego założenia można wysnuć wniosek, że skoro wyceny są obrazem wymowy dotychczasowych danych oraz prognoz przyszłych publikacji, to zapewne na tej postawie uczestnicy rynku już zbudowali sobie swoje pozycje. Inaczej mówiąc, biorąc pod uwagę inwestowanie dane makro są już wkalkulowane w cenę.

Nowa zaskakujące dane makro wytrącają rynek z równowagi

Co zatem musiałby się stać, żeby na rynku pojawiła się nowa fala zleceń? Musiałaby pojawić się informacja, która wymyka się z szablonu prognoz. To sytuacja, gdy któreś dane makro Forex okazują się odmienne od prognoz lub też pojawia się inna informacja, która skutkuje korektą samych prognoz. Mówiąc wprost, rynek, czyli jego uczestnicy, jest zaskakiwany nową informacją, co zmusza do korekty posiadanych pozycji, a to wpływa na zmianę cen. Im bardziej oddalone są źródła tych nowych informacji od samego rynku (w rozumieniu przyczynowo-skutkowym), tym ich wpływ na wyceny jest mniejszy. Warto jednak pamiętać, że nawet ciąg mało istotnych zaskakujących danych makro może w końcu wywołać powolną, ale jednak zauważalną zmianę wycen. Sumaryczny wpływ będzie widoczny.

Mechanizm tu opisany sprowadza się do obserwacji, że ciąg publikacji, których wymowa jest lepsza od tego, co zakładali analitycy ma potencjał wspierać wycenę waluty danego kraju, a także wyceny aktywów (akcji, obligacji) w tej walucie. Ta obserwacja skłoniła do baczniejszej uwagi na dane makro. Nie tylko pod względem wymowy samych danych, ale właśnie również w kontekście tego, jak najnowsze dane makroekonomiczne pozycjonują się względem wcześniejszych oczekiwań analityków.

Gdy dane makro zaskakują

Owocem takiego spojrzenia na dane makroekonomiczne Forex jest pojawienie się wskaźników zaskoczeń. Są to wskaźniki, których wartości zmieniają się na podstawie różnic między publikowaną wielkością makroekonomiczną, a jej prognozowaną wartością. Te wskaźniki są niejako skumulowaną wartością takich różnic dla wielu danych makroekonomicznych z określonego zakresu czasu. Najbardziej popularną miarą zaskoczeń jest publikowany pod szyldem Citigroup wskaźnik Economic Surprise Index. Poniżej został przedstawiony przebieg tego wskaźnika dotyczącego danych gospodarki amerykańskiej.

Źródło: yardeni.com - Citi Economic Surprise Index- Zakres danych: styczeń 2009 r. - marzec 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Kolejny wykres przedstawia zmiany tego samego wskaźnika Citigroup Economic Surprise Index na tle zmian cen amerykańskich obligacji 10-letnich (dynamika kwartalna). Jak widać synchronizacja dołków i szczytów jest dość dokładna.

Źródło: yardeni.com Economic Surprise Index- Zakres danych: styczeń 2009 r. - marzec 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Na kolejnym wykresie przedstawiono analogiczny wskaźnik liczony dla danych makro strefy euro.

Źródło: Twitter - @SoberLook - Citi Economic Surprise Index - Eurozone - Zakres danych: marzec 2019 r. - marzec 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Można porównać ekstrema tego wskaźnika z lokalnymi ekstremami wartości indeks akcji niemieckich DAX40 (dawniej DAX30).

Źródło: MetaTrader 5 Supreme Edition - Wykres dzienny DAX40 - Zakres danych: 14 marca 2017 r. - 19 marca 2019 r. - Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie przesądzają o osiągnięciu podobnych w przyszłości.

Na powyższym wykresie widać przebieg samego indeksu, jak i wskaźnika pokazującego kwartalną dynamikę (porównanie bieżącej wartości do wartością sprzed trzech miesięcy). Jak widać, zmiany kierunku ruchu wskaźnika Citigroup Economic Surprise Index pojawiają się w podobnym czasie, jak zmiany indeksu giełdowego, a często nawet ten indeks wyprzedzają.

Jak wykorzystać Citigroup Economic Surprise Index w tradingu na forex i CFD?

W związku z tym, że jest obserwowane jest powiązanie między zmianami wskaźnika zaskoczeń a zmianami cen na rynkach finansowych, można pokusić się wykorzystanie tego wskaźnika w tradingu. Można to uczynić w dwojaki sposób:

1. Szukać potwierdzenia w zmianach Citigroup Economic Surprise Index dla sygnałów wynikających z analizy technicznej, lub innej podstawy do podejmowania decyzji. Można wtedy mówić o tym, że aktualne dane makroekonomiczne potwierdzają wnioski płynące z analizy technicznej. Gdy tendencja na Citigroup Economic Surprise Index potwierdza sygnał, można pokusić się o zawarcie transakcji. Gdy nie potwierdza, zalecana jest zwiększona ostrożność – łącznie z odstąpieniem od transakcji. To może dotyczyć tak interwału dziennego, jak i interwałów krótszych.

2.Sugerować się zmianami tendencji wskaźnika zaskoczeń i poszukiwać podobnych zmian na wykresie indeksu giełdowego. Tu poszukiwania dotyczą już jedynie interwałów przynajmniej dziennych. Idea jest bowiem taka, że to najważniejsze dane makroekonomiczne mają sugerować możliwość pojawienia się sygnału technicznego.

Dane makroekonomiczne Forex: Podsumowanie

Oparcie się w swoich działaniach wskaźnikiem Citigroup Economic Surprise Index z jednej strony wprowadzi do procesu podejmowania decyzji element związany z aktualnym stanem wybranej gospodarki, a zatem dane makro Forex wprowadzą element racjonalny (wykorzystujący związek między wycenami na rynku, a tym, co mówią najważniejsze dane makroekonomiczne), a z drugiej strony pozwoli uwzględnić aktualne nastroje uczestników rynku, których przejawem są oczekiwania wobec przyszłych publikacji danych makroekonomicznych.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.