Tworzenie strategii tradingowych w praktyce

Grudzień 06, 2016 10:57 UTC

Handel na rynkach finansowych jest takim samym biznesem, jak każdy inny. Każdy biznes potrzebuje precyzyjnego planu działania. Trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie jakiegokolwiek firmy bez sprecyzowanego planu działania. Osoby stojące na czele firmy muszą wiedzieć, kogo zatrudniają, po co i co będą oferować swoim potencjalnym klientom i w końcu gdzie znajdą rynek zbytu.

W tradingu nasz plan powinien obejmować strategię inwestycyjną, styl inwestycyjny oraz system transakcyjny. Te trzy składowe określają w kompletny sposób nasz handel na rynkach finansowych. Tylko precyzyjny plan pozwoli nam odnosić regularne profity w dłuższym czasie.

Strategia inwestycyjna

Strategia inwestycyjna jest to najogólniej mówiąc zespół konkretnych reguł i wzorów zachowań przy pomocy, których inwestor zamierza realizować swoje dyspozycje kupna i sprzedaży na danym rynku, w danym horyzoncie czasowym. Każdy inwestor może zbudować własna strategię, dostosowaną do swojego stylu inwestowania. Pamiętaj, że nie każda strategia będzie się sprawdzać w każdym stylu handlowania.

 

Stan wiedzy o tradingu

Pierwsze pytanie, na które powinniśmy sobie odpowiedź tworząc strategię, to nasz stan wiedzy na temat inwestowania. Osoby początkujące, które posiadają ograniczoną wiedzę na temat handlu na rynkach finansowych powinny zacząć swoją przygodę od inwestowania średnio oraz długoterminowego. Handel na wykresach godzinowych (H1) wzwyż jest bardziej przewidywalny, niż handel krótkoterminowy. Mamy więcej czasu na przeanalizowanie sytuacji, rynek nie zmienia się tak dynamicznie, jak na wykresach minutowych. W handlu krótkoterminowym należy cechować się dużym opanowaniem, gdyż dopuszczenie do jednej większej straty może zaprzepaścić zysk uzyskany z całego dnia. Zatem tak zwany day trading jest przeznaczony dla osób bardziej doświadczonych posiadających kilkunasto miesięczną praktykę i osiągające regularne zyski, nie chodzi o uzyskiwanie bardzo dużych profitów, ale o regularne zyski, co będzie świadczyć o konsekwencji w stosowaniu danej strategii inwestycyjnej.

Ile mogę poświecić czasu?

Czas, jaki możemy poświęcić na handel na rynkach finansowych również będzie determinował styl, jaki powinniśmy wybrać. Handel krótkoterminowy wymaga spędzenia przed monitorem kilku godzin dziennie, minimum 2, 3 godziny. Oczywiście nie musimy spędzić zawsze kilka godzin przed monitorem. Czasami możemy zakończyć pracę po kilkunastu minutach, gdy mamy udany początek sesji. Jednak, gdy przytrafią się nam stratne pozycje musimy mieć czas na ich odrobienie. Handlując w średnim terminie możemy na trading poświęcić dużo mniej czasu, nawet godzinę dziennie. Nie musimy monitorować cały czas naszych zleceń, gdy horyzont naszych transakcji może wynosić kilka dni, a może kilka tygodni.

Ile mogę stracić?

Myśląc o handlu na rynkach finansowych zazwyczaj nasuwają się nam skojarzenia osób zarabiających bardzo duże pieniądze, posiadające znaczną wolność. Mało, kto zastanawia się nad pojawieniem się możliwych strat. Spekulacja na rynkach finansowych wiąże się jednak z dużym ryzykiem utraty pieniędzy. Obsunięcia kapitału sięgające 10%, 20%, a nawet 30% i więcej nie są czymś nadzwyczajnym podczas handlu na rynkach finansowych. Jeżeli utrata kapitału tej wysokości jest trudno akceptowalna, to należy zastanowić się, czy spekulacja na giełdzie jest dla mnie. Można zawsze wybrać bardziej bezpieczne formy pomnażania kapitału począwszy od zakupu obligacji, po umieszczenie wolnych środków na lokacie. Oczywiście trudno nawet marzyć o stopach zwrotu podobnych do tych osiąganych w tradingu.

Ponadto nigdy nie powinniśmy ryzykować środków na tak zwaną "czarną" godzinę. W takiej sytuacji będziemy dodatkowo obciążeni tym faktem. Trudno będzie nam zająć pozycję nawet, gdy wszystkie fakty będą przemawiać za tym. Z kolei, jak przydarzy się nam jakaś strata będziemy za wszelką cenę próbowali ją odrobić ryzykując nadmiernie, gdyż z tyłu głowy będziemy mieli informację, że właśnie straciliśmy pieniądze, które były nam potrzebne. Podsumowując, na jakiekolwiek inwestycje można przeznaczyć tylko wolne środki, których utrata nie spowoduje żadnych konsekwencji.

Ile mogę zainwestować?

Przychodę z handlem na rynkach możemy zacząć praktycznie od każdej kwoty. Bogata oferta brokerów CFD oraz dźwignia finansowa sprawia, że zasilając nawet kilkadziesiąt złoty możemy spróbować swoich sił w spekulacji. Trudno jednak poważnie podchodzić do naszych inwestycji z tak małym rachunkiem. Uzyskanie dodatniej stopy zwrotu w pierwszym roku handlu na rynkach finansowych można uznać za spory sukces. Nawet, gdy nasza stopa będzie wynosić kilkanaście procent, to bez dużego kapitału trudno będzie myśleć o tradingu, jako jedynym źródle dochodu. Uzyskiwanie regularnie wysokich stóp zwrotu wymaga dużego doświadczenia. Na samym początku warto trading traktować, jak dodatkowe źródło dochodu.

Styl inwestycyjny

Styl inwestycyjny to zbiór parametrów związanych z każdą transakcją przeprowadzoną przez inwestora. Styl inwestycyjny określa horyzont czasowy naszych transakcji, wykorzystanie dźwigni finansowej oraz poziom ryzyka. Najważniejsze parametry ustanawiające klasyfikację stylów inwestowania to:

 • Ramy czasowe
 • Wysokość kapitału
 • Doświadczenie Inwestora
 • Poziom awersji do ryzyka

Ze względu na parametr ram czasowych wyróżniamy:

 • Day trading (handel w ciągu jednej sesji)
 • Swing trading (inwestowanie średnioterminowe)
 • Position trading (inwestowanie długoterminowe)

Day trading

Polega na otwieraniu pozycji w ciągu trwania jednej sesji. Generowanie zysków polega na otwieraniu pozycji i zamykaniu ich przy niewielkich ruchach ceny. Day trader może realizować od kilku do kilkudziesięciu transakcji dziennie, próbując zarobić na bardzo krótkich ruchach cen. Day trader opiera swoje decyzje inwestycyjne głównie na analizie technicznej oraz publikacji danych makro. Niektórzy day traderzy polują na kilkugodzinne trendy, inni zarabiają na ruchach po kilka ticków (scalperzy).

Podstawowe zalety:

 • Stosunkowo ograniczone ruchy cen (bliższe linie obrony chroniące kapitał),
 • Unikanie luk cenowych na otwarciu sesji, pozwalające na minimalizację ryzyka,
 • Komfort psychiczny zawdzięczany niepozostawianiu otwartej pozycji do następnego dnia.

Podstawowe wady:

 • Konieczność „przesiadywania" przy komputerze praktycznie non-stop
 • Wysokie koszty, które zmniejszają wypracowany zysk

Swing trading

Polega na otwieraniu pozycji na okres od jednego do kilkunastu dni. Swing traderzy posługują się głównie analizą techniczną. Swing traderzy poszukują instrumentów charakteryzujących się krótkoterminowym potencjałem wzrostu lub spadku ceny. Inwestorów tych interesują przede wszystkim trendy i charakterystyczne wzorce zmian cen instrumentów. Pojęcie swing trading wywodzi się od prób wychwytywania lokalnych dołków i szczytów i załapanie się na tak zwane swingi.

Podstawowe zalety:

 • Możliwość załapania się na istotniejsze ruchy cenowe,
 • Więcej czasu na podjęcie decyzji,
 • Mniej czasochłonne zajęcie.

Podstawowe wady:

 • Narażenie na luki cenowe,
 • Wysokie koszty, które zmniejszają wypracowany zysk,
 • Trudności z określeniem momentu zamknięcia pozycji.

Position trading

Polega na otwieraniu pozycji na okres od kilku tygodni do nawet kilku lat. Ma na celu maksymalne wykorzystanie panujących trendów. Inwestor długoterminowy podczas podejmowania decyzji używa głównie analizy fundamentalnej, kupując lub sprzedając niedowartościowane lub przewartościowane instrumenty. Osoba inwestująca stara się załapać na najwcześniejszy moment rozpoczynającego się trendu.

Podstawowe zalety:

 • Najmniejsza wymagana aktywność,
 • Najniższe koszty transakcyjne,
 • Dodatkowe profity z inwestowania w szerokim horyzoncie.

Podstawowe wady:

 • Znacznie wyższe wymogi kapitałowe,
 • Ryzyko wystąpienia efektu „kup i zapomnij",
 • Duża pokusa uśredniania strat.

System transakcyjny

System transakcyjny to zbiór dokładnych parametrów związanych z handlem na rynkach finansowych. Precyzyjny system transakcyjny określa, gdzie powinniśmy kupować, a gdzie sprzedawać. Jaką wielkość kapitału powinniśmy angażować w każdą transakcję oraz w jaki sposób powinniśmy zarządzać już otwartą pozycją.

Parametry systemu transakcyjnego to:

 • Rynek i instrumenty do gry
 • Wykresy o odpowiednich interwałach
 • Narzędzia tradingowe
 • Miejsce otwarcia pozycji,
 • Miejsce zamknięcia pozycji,
 • Zarządzanie kapitałem

Podsumowanie

Pamiętaj, że używane na co dzień metafory kreują naszą rzeczywistość. Zastanów się jak traktujesz trading na rynkach finansowych? Czy jest to dla Ciebie zabawa, sport a może pomysł na życie? Podejście do inwestowania w znacznym stopniu decyduje o naszym zachowaniu na rynku. Jeżeli „luźno" podchodzimy do tematu, to raczej nic z tego nie będzie i niczym się nie różni od hazardu.

Trading jest jak prowadzenie firmy. We własnym biznesie wszystko zależy ode Ciebie. Sam decydujesz o stylu prowadzenia swojego biznesu, o strategii, jaką stosujesz do generowania zysków. Wiesz, jakie ponosisz koszty tej działalności oraz akceptujesz związane z nią ryzyko. Sam wyznaczasz sobie godziny pracy, a jeśli nie chcesz pracować, to możesz zatrudnić ludzi, którzy będą handlować na rynkach według Twojej strategii za Ciebie. Tak właśnie powinniśmy traktować trading, jak prowadzenie firmy. Jednak prowadzenie biznesu, to nie tylko swoboda i niezależność finansowa, ale również ciężka i wytrwała praca. Osoby o słomianym zapale raczej mają małe szanse na odniesienie sukcesu w tej profesji. Musisz potraktować swoje inwestycje, jak prowadzenie firmy i wziąć pełną odpowiedzialność za wynik, wtedy Twoje zyski prawdopodobnie przerosną najśmielsze oczekiwania.

Pamiętaj, że strategię, styl handlowania oraz system transakcyjny musisz wybrać sam. Nikt nie zna Twoich indywidualnych predyspozycji, tak dobrze jak Ty sam. Nie ma złych stylów, są tylko lepsze oraz gorsze strategie, które wykorzystujemy w danym stylu. Nie kopiuj strategii od innych, jeśli nie do końca spełniają Twoje wymogi. Pamiętaj, że indywidualizm na rynku jest najważniejszy. Każdy ma swój styl i strategię, które są potencjalnie zyskowne, ale jeżeli inna osoba będzie chciała je wykorzystać to może na tym stracić, dlatego że te parametry muszą być dopasowane do tradera. Pamiętaj, że styl i strategia muszą być dopasowane do Ciebie, gdyż trzymanie się na siłę czegoś, do czego nie pasujesz może kosztować Cię dużo zdrowia i pieniędzy.

Nie handluj na siłę, brak decyzji to również decyzja, na pewno na niej nie stracisz!

System transakcyjny najlepiej połączyć z narzędziami platformy MT4 Supreme Edition, którą oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.