Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

System transakcyjny w oparciu o statystykę na S&P 500 - rynek byka cz.2

Styczeń 31, 2017 12:28 UTC

Dzień z życia tradera

W pierwszej części opisu strategii bazującej na statystyce zajęliśmy się jedynie interwałem rocznym. W drugiej części spojrzymy na interwał kwartalny oraz miesięczny. Osoby bardziej aktywne na rynku powinny być zainteresowani tą częścią statystyki, ponieważ dzięki temu będą mogły uzupełnić swój system transakcyjny o brakujące elementy, a tym samym – zwiększyć prawdopodobieństwo zyskownej transakcji.

W drugiej części artykułu również będziemy wzorować się na wcześniej przedstawionych danych, zatem przedstawmy je jeszcze raz.

Tabela numer 1

Źródło: Admiral Markets

Do określania średnich korekt posłużymy się również taką samą tabelą jak w artykule numer dwa.

Tabela numer 2

Źródło: Admiral Markets

Do oszacowania miejsca realizacji zysku posłużymy się następującymi danymi:

Tabela numer 3

Źródło: Admiral Markets

W powyższej tabeli w pierwszej kolumnie wyrażono czas trwania trendu. Liczby od jednego do 14 oraz od 1 do 5 w przypadku korekty oznaczają liczbę świeczek wzrostowych bądź też spadkowych pod rząd. W kolumnie drugiej, trzeciej oraz czwartej zawarto informację o tym, ile dane zjawisko zostało powtórzone.

Edukacja Forex

Interwał kwartalny

Wejście w pozycję

Najważniejszymi danymi, jakie możemy wykorzystać w oszacowaniu miejsca do zajęcia pozycji jest średnia korekta liczona z ceny otwarcia oraz mediana i średnia z czasu trwania korekty. Średnia korekta liczona od ceny otwarcia wynosi 4,11 procent, czyli jest mniejsza o jeden punkt procentowy od interwału rocznego. Reasumując – różnica nie jest za duża.

1.Pozycja może zostać otwarta wtedy, gdy korekta sięgnie 4,11 procenta.

Do drugiego sposobu możliwego otwarcia pozycji może być wykorzystanie tabeli numer dwa, czyli długości korekty. Mediana korekt na interwale kwartalnym wynosi jeden, czyli przez większość czasu możemy mieć do czynienia z korektą rzędu jednej świeczki spadkowej. Z kolei średnia wynosi 1,25, która jest o wiele większa niż w przypadku interwału rocznego. Tak duża średnia podpowiada nam, że co jakiś czas możemy mieć do czynienia z dwoma kwartałami spadkowymi pod rząd. Jeżeli spojrzymy na tabelę numer 3, to okaże się, że dane zjawisko podczas trzech ostatnich rynków byka wydarzyło się trzy razy, zatem prawdopodobieństwo jego wystąpienia nie jest zbyt wysokie. Z kolei, dziewięć razy mieliśmy do czynienia z jednym kwartałem spadkowym, czyli właśnie pod to powinniśmy się pozycjonować.

2.Otworzenie pozycji długiej po spadkowym kwartale

Tak jak wcześniej napisaliśmy, średnia korekta na interwale kwartalnym rzędu 4,11 procenta nie jest zaskoczeniem. W przypadku kwartału strata nie musi być zniwelowana podczas jednego kwartału, ponieważ z naszej analizy wynika, że średnia strata tylko ze spadkowych kwartałów wynosi -3,99 procenta. Oznacza to, że kwartał może być spadkowy, ale łącząc to z interwałem rocznym cały spadek powinien być zniwelowany w następnych kwartałach.

W analizie interwału rocznego oszacowaliśmy, że można dokonać zakupu po wzrostach 20 procentowych. Analiza historyczna wskazuje, że tak duże wzrosty są jednoznaczne z zakończeniem bessy na rynku. Zatem po rocznych wzrostach tego rzędu możemy również dokonać zakupu na interwale kwartalnym.

Interwał kwartalny, hossa z lat 2002-2007

Źródło: Bloomberg

Na wykresie przedstawiono dwie możliwe metody do zajęcia pozycji. Hossa z lat 2002-2007 nie była zbyt silna. Gdybyśmy stosowali zasadę otwierania pozycji dopiero po 20 procentowych wzrostach, to pierwszą pozycję moglibyśmy otworzyć dopiero w 2004 roku po korekcie 4,14 procentowej. Stosując zasadę korekty wynoszącej ponad 4,11 procenta otrzymalibyśmy cztery sygnały transakcyjne.

Drugą metodą, czyli otwieranie pozycji dopiero po dwóch kwartałach spadkowych mogłoby być bardziej opłacalne. Sygnałów otrzymalibyśmy tylko trzy, ale nasz poziom ograniczenia strat byłby dosyć ograniczony. Ważny również podkreślić, że po spadkowym kwartale następny kwartał był wzrostowy, czyli tendencja została zachowana.

Interwał kwartalny, hossa z lat 2009-201X

Źródło: Bloomberg

Z kolei obecny rynek byka jest bardziej burzliwy. Gdybyśmy zajmowali pozycję jedynie po wystąpieniu kwartału spadkowego, to mielibyśmy pięć okazji do zajęcia pozycji na rynku. Otworzenie pozycji okazałoby się zyskowne, aczkolwiek korekty rzędu 13 procent by nas nie ominęły.

Jeżeli zdecydowalibyśmy się na otworzenie pozycji po średniej korekcie, to otrzymalibyśmy osiem sygnałów transakcyjnych, aczkolwiek dosięgnęłyby nas korekty rzędu 8 procent. Niemniej jednak stosowanie powyższej statystyki ostatecznie okazałoby się zyskowne.

Realizacja zysku

Do realizacji zysku możemy zastosować metodę z interwału rocznego. W końcu cztery kwartały składają się na jeden rok. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy bardziej niecierpliwi, to możemy zastosować metodę ilości miesięcy wzrostowych do spadkowych. W przypadku interwału kwartalnego wynosi on 3,49. Oznacza to, że na każdy spadkowy kwartał przypada 3,49 kwartałów wzrostów. Nasz poziom zlecenia realizującego zyski może być również oszacowany za pomocą tabeli numer 3. Mediana wzrostowych kwartałów wzrostowych wskazuje na trzy, jest to jednoznaczne z tym, że po kwartale spadkowym powinniśmy zobaczyć trzy kwartały wzrostowe. Obydwa sposoby realizacji zlecenia mogą być zastosowane w każdym przypadku otworzenia pozycji.

Realizacja zysku może nastąpić również po osiągnięciu oczekiwanej stopy zwrotu z interwału rocznego, a także kwartalnego. Uśredniona stopa zwrotu obliczona tylko z kwartałów wzrostowych wynosi 5,77 procenta, natomiast po spadkowym kwartale możemy spodziewać się trzech kwartałów wzrostowych, zatem nasze zlecenie realizujące zysk może być oddalone o 15 procent od ceny otwarcia.

Poziom cięcia strat

Poziom cięcia strat może zostać dostosowany do naszej analizy technicznej. Informacje o maksymalnym obsunięciu indeksu pod rząd nie są zbyt optymistyczne, bowiem korekty rzędu 13 procent również się zdarzały. Aczkolwiek znając takie przypadki nie musimy się spodziewać od razu bessy. Kolejnym plusem danego faktu jest to, że interwał roczny pokazał nam, że maksymalne roczne obsunięcie wynosi tylko 0,78 procenta, czyli w następnych kwartałach cała strata została zniwelowana.

Interwał miesięczny

Znaczna część osób stwierdzi, że nie ma potrzeby badania tak dużych interwałów jak kwartalny oraz roczny, a co najgorsza – nawet miesięczny jest za duży! Pomimo tego, nie widzimy sensu do przeprowadzenia analizy mniejszego interwału czasowego. Czym większy interwał tym lepiej, ponieważ na wykresie nie ma zbędnego szumu. Analizę z interwału miesięcznego powinniśmy połączyć z interwałem rocznym oraz kwartalnym, a także z naszym systemem stosowanym do analizy technicznej. Informacje wyciągnięte ze wszystkich interwałów możemy również połączyć z analizą interwału tygodniowego, aczkolwiek na samym początku spójrzmy na statystykę.

Wejście w pozycję

Stosowanie danej statystyki na tym interwale może okazać się żmudną pracą i polecane jest tylko osobom, które posiadają dużą awersje do ryzyka. W kolejnej części artykułu pokażemy, jak możemy połączyć interwał miesięczny z tygodniowym. Niemniej jednak średnia korekta dla tego interwału wynosi 2,59 procenta, czyli teoretycznie po takiej korekcie możemy otworzyć pozycję.

1.Otworzenie pozycji długiej po korekcie rzędu 2,59 procenta.

Do drugiego sposoby otworzenia pozycji możemy wykorzystać tabelę numer dwa. Mediana miesięcy spadkowych do wzrostowych wynosi jeden, jest to tożsame z tym, że po jednym miesiącu spadkowym możemy otworzyć długą pozycję. Średnia z kolei wynosi 1,38 procenta, czyli jest bardzo duża szansa dwóch miesięcy spadkowych z rzędu. Gdy przeniesiemy się do tabeli numer trzy, to okaże się, że z korektą trwającą jeden miesiąc przez ostatnie trzy rynki byka mieliśmy do czynienia 45 razy. Następnie 9 razy z korektą 2 miesięczną i tak dalej. Prawdopodobieństwo kontynuacji trendu po jednym spadkowym miesiącu daje nam zatem przewagę.

2.Otworzenie pozycji po jednym miesiącu spadkowym.

Spójrzmy zatem jak to wyglądało na wykresie.

Źródło: Bloomberg

Gdybyśmy polegali tylko na jednym miesiącu spadkowym, to otrzymalibyśmy bardzo dużo sygnałów do zawarcia pozycji, które okazałyby się dobre. Aczkolwiek gdybyśmy dołożyli kryterium średniej korekty kwartalnej lub rocznej, to mielibyśmy o wiele większą skuteczność transakcji, a tym samym prawdopodobieństwo zysku.

Gdybyśmy chcieli jeszcze raz zwiększyć swoje prawdopodobieństwo, to moglibyśmy dołożyć do miesiąca spadkowego oscylator stochastyczny. Gdy oscylator wkracza w strefę wyprzedania, to sprawdzamy, czy korekta osiągnęła założone przez nas wartości i dopiero wtedy podejmujemy decyzję o zakupie instrumentu finansowego.

Źródło: Bloomberg

Gdy dołożymy warunek korekty z kwartalnego lub też rocznego interwału czasowego, to skuteczność transakcyjna okaże się o wiele bardziej skuteczna. W takim przypadku transakcje możemy zajmować po miesiącu spadkowym lub też kilku pod rząd, w których korekta wyniosła więcej niż pięć punktów procentowych. System uzupełniony o tak prostą wytyczną może przynieść o wiele większą stopę zwrotu.

Dla osób lubiących analizę techniczną możemy zastosować również oscylator techniczny szybki oraz wolny.

Źródło: Bloomberg

Opracowana statystyka razem z oscylatorem stochastycznym powinna być zastosowana na tygodniowym interwale. Zakup indeksu S&P 500 powinien odbyć się dopiero po wcześniej założonej korekcie, a także gdy oscylator szybki lub wolny pokazuje na mocne wyprzedanie rynku.

Połączenie tych dwóch technik, czyli czystej statystyki z analizą techniczną daje większe prawdopodobieństwo sukcesu na rynku. Zamiast opierać się na samej analizie technicznej za każdym razem powinniśmy próbować zwiększyć swoje szanse na rynku stosując kilka technik. Daje nam to większe pole widzenia, ponieważ sam oscylator może pokazać wyprzedanie na rynku, ale pamiętajmy, że otrzymujemy informacje tylko z jednego interwału czasowego. Korekta interwału rocznego może, a nawet powinna być większa niż tygodniowa i tak dalej. Z kolei łącząc to z statystyką wyższego interwału stajemy się odporni na opinie, że rynek się kończy i tak dalej. Jeżeli hossa się dopiero co zaczęła, a płynność na rynku stopy procentowej jest w porządku, to nie powinniśmy zamartwiać się możliwością nadejścia bessy.

Podsumowanie

System transakcyjny oparty na statystyce pokazuje prawdziwy rynek. Jeżeli jesteśmy z nią dobrze zapoznani, to nie popadamy tak łatwo w pesymizm czy też w nadmierny optymizm. Przestajemy się sugerować wpisami analityków, ekonomistów, a także innych graczy. Na rynku liczy się prawdopodobieństwo wygranej, a nie życzeniowe myślenie. Osoby nie pojmujące takiego stanu rzeczy są skazane na niepowodzenie w swoich inwestycjach.

Otwórz rachunek

Gdy zachowamy chłodny umysł, to rynek stanie się o wiele prostszy do tradingu. Warto również pamiętać, że powyżej opisany system został stworzony z myślą o wyższych ramach czasowych niż trading na interwale dziennym. Najtrudniejszą rzeczą w opisanym systemie transakcyjnym może okazać się bessa, która często nadchodzi z zaskoczenia. Oczywiście „zaskoczenia" nigdy nie ma, ale media zawsze muszą powiedzieć, że jest to coś niesamowitego i bardzo groźnego.

Powiązane artykuły: