System transakcyjny indeksu S&P 500 - rynek byka

Czerwiec 17, 2020 14:30 Europe/Warsaw

Jest to artykuł powiązany z artykułem pt. „Wprowadzenie do historycznych ruchów na S&P 500", w którym zostały przebadane trzy rynki byka oraz dwa rynki niedźwiedzia. Każdy z tych rynków został rozłożony na trzy interwały. Wnioski okazały się bardzo ciekawe. W tym artykule wyciągniemy średnią z dwóch rynków niedźwiedzia oraz trzech rynków byka, a także zobaczymy jak dane informacje możemy wykorzystać w praktyce – przecież o to w tym wszystkim chodzi.

✅ Statystykę SP 500 index dotyczącą rynku byka

✅ Analizę hossy SP500 na interwałach: rocznym, kwartalnym, miesięcznym

✅ System transakcyjny na rynku byka dla SP500 na różnych interwałach

S&P 500 notowania historyczne – hossa

W poniższej tabelce zamieszczono uśrednioną wartość wcześniej obliczonych danych dla trzech rynków byka.

Tabela numer 1

Źródło: Admiral Markets

Dane dla interwału rocznego obliczone są z pominięciem pierwszego i ostatniego roku hossy

W poprzednim artykule przytoczyliśmy zwykła statystykę, teraz pora na jej wykorzystanie. Najtrudniejszą rzeczą w powyższej analizie indeksu S&P 500 może być problem z połączeniem różnych interwałów.

Analiza S&P 500 - Ilość świeczek wzrostowych pod rząd (max)

Poniżej przeanalizujemy indeks S&P 500 pod względem ilości świeczek wzrostowych pod rząd według poszczególnych interwałów.

Analiza S&P 500 - interwał miesięczny świecy wzrostowej

Przez ostatnie trzy hossy średnia maksymalna liczba świeczek wzrostowych SP 500 pod rząd wynosiła 7,33. Od teraz, gdy indeks S&P 500 wzrośnie o ponad 7 świeczek miesięcznych nie powinniśmy myśleć o długich transakcjach, ale o krótkich. Powód jest dosyć prosty – czym więcej świeczek wzrostowych z rzędu, tym prawdopodobieństwo kontynuacji aktualnego trendu bez mocniejszej korekty maleje.

Do tych danych zamieściliśmy poniżej również tabelę numer 2, w której prezentujemy ilość powtarzających się świeczek wzrostowych z rzędu (dane dotyczą trzech ostatnich rynków byka). Dla interwału miesięcznego najczęściej powtarzał się schemat jednej świeczki wzrostowej, po czym następowała korekta trwająca co najmniej jeden miesiąc kalendarzowy. Kolejnym schematem były dwie świeczki wzrostowe pod rząd, a dopiero po tym okresie mieliśmy do czynienia z korektą kursu. Dalej pięć razy powtórzył się schemat trzech oraz pięciu świeczek wzrostowych.

Zagłębiając się dalej – w trzech ostatnich hossach mogliśmy spotkać maksymalnie osiem świeczek wzrostowych, zjawisko to powtórzyło się trzy razy. Statystycznie nie powinniśmy oczekiwać wzrostu powyżej ośmiu świeczek wzrostowych z rzędu. Gdybyśmy wyciągnęli medianę z tych zmiennych, to okazałoby się, że należy oczekiwać co najmniej dwóch lub trzech miesięcy wzrostowych pod rząd.

Analiza S&P 500 - interwał kwartalny świecy wzrostowej

Uśredniona maksymalna liczba kwartałów pod rząd dla SP 500 wynosi 9,33. Liczba ta mówi nam, że powyżej dziewięciu kwartałów wzrostowych pod rząd kontynuacja wzrostów bez korekty, a co najważniejsze – zamknięcia się kwartału poniżej ceny otwarcia – jest bardzo mało prawdopodobna.

Przenosząc się do tabeli numer dwa możemy zauważyć, że zjawisko 9 kwartałów bez korekty spadkowej w trzech ostatnich rynków byka zdarzyło się tylko raz, tak samo jak 14 kwartałów bez korekty. Najczęstszym zjawiskiem był jeden kwartał wzrostowy, a następnie korekta. Dalej dwa kwartały, cztery oraz pięć kwartałów wzrostowych. Mediana podpowiada nam, że w przypadku hossy powinniśmy oczekiwać trzech kwartałów wzrostowych pod rząd.

Analiza S&P 500 - interwał roczny świecy wzrostowej

Średnia maksymalna liczba lat wzrostowych pod rząd w trzech ostatnich rynkach byka wynosi 4,33. Oznacza to, że po 4-5 latach wzrostu powinniśmy oczekiwać większej zmienności na rynku, a także korekty. Wracając do tabeli numer 2, przez większość czasu na rynku mogliśmy zauważyć trzy lata wzrostowe pod rząd. Następnie sekwencja 1, 2, 4 oraz 5 lat wzrostowych pod rząd wystąpiła tylko jeden raz. Mediana podpowiada nam, że należy oczekiwać średnio trzech lat wzrostowych pod rząd.

Tabela numer 2

Źródło: Admiral Markets

Jeżeli chodzi o rynek byka, to najlepiej nie wróżyć nadchodzącej korekty. Najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest łapanie końca korekt i granie razem z trendem – po co kopać się z koniem. W tym celu należy przyjrzeć się trzem informacjom – po pierwsze ilości świeczek spadkowych pod rząd, średniej korekcie liczonej z ceny otwarcia oraz tabeli numer trzy, w której przedstawiono statystykę dotyczącą korekt.

Analiza S&P 500 - ilość świeczek spadkowych pod rząd (max)

Poniżej przeanalizujemy indeks S&P 500 pod względem ilości świeczek spadkowych pod rząd według poszczególnych interwałów.

Analiza S&P 500 - interwał miesięczny świecy spadkowej

Interwał miesięczny S&p 500 w tym przypadku nie będzie najlepszym rozwiązaniem. W łapaniu korekt powinniśmy się skupić nawet na trzech interwałach razem, ponieważ wszystkie są ze sobą bardzo mocno powiązanie. Niemniej jednak, w trzech badanych rynkach byka maksymalna korekta liczona miesięcznymi świeczkami spadkowymi wynosiła 3,66. Oznacza to, że w trakcie hossy maksymalna korekta bez świeczki wzrostowej trwała średnio 3,66 miesiąca.

Średnia korekta dla każdego miesiąca liczona od ceny otwarcia świeczki miesięcznej wynosiła 2,59 procenta. Oznacza to, że po spadku miesięcznej świeczki powyżej 2,59 procenta powinniśmy oczekiwać mocniejszej korekty. Oszacowanie prawdopodobieństwa spadku indeksu kilka miesięcy pod rząd powinno łączyć się z analizą ilości świeczek wzrostowych pod rząd z trzech interwałów oraz średnią korektą liczoną z ceny otwarcia z interwału kwartalnego oraz rocznego.

Analizując dalej interwał miesięczny spójrzmy na tabelę numer 3, w której pokazano czas trwania korekty w trzech interwałach czasowych. W tym momencie skupmy się na czwartej kolumnie – interwale miesięcznym S&P 500. Największy odsetek stanowiły korekty miesięczne, po czym mieliśmy do czynienia z dalszymi wzrostami. Kolejnym przypadkiem, który powtórzył się 9 razy jest korekta dwu-miesięczna. Dalej trzymiesięczna oraz raz zdarzyła się korekta pięciomiesięczna. Reasumując, mediana wskazuje, że korekta sięgająca jednego miesiąca jest bardzo prawdopodobna, ale na korektę rzędu 4-5 miesięcy nie powinniśmy liczyć w ogóle.

Zacznij Trading

Analiza S&P 500 - interwał kwartalny świecy spadkowej

Interwał kwartalny SP500 notowania będzie o wiele lepszy dla naszej analizy. Maksymalna ilość spadkowych kwartałów pod rząd (średnia z trzech rynków byka) wynosi 1,66. Zatem nie powinniśmy liczyć na głębszą korektę kilku kwartałów spadkowych pod rząd. Średnia korekta liczona z ceny otwarcia wynosiła 4.11 procenta, oznacza to, że głębsza korekta za każdym razem powinna dawać nam sygnał do otwierania pozycji długich (statystycznie).

Spoglądając na tabelę numer trzy możemy dojść do wniosku, a tak naprawdę być przekonani, że jeżeli dochodzi do głębszej korekty, to nie powinniśmy mieć do czynienia z dwoma kwartałami spadkowymi z rzędu. Przez ostatnie trzy bessy takie zjawisko mogliśmy zaobserwować tylko trzy razy, natomiast jeden kwartał spadkowy aż trzy.

Analiza S&P 500 - interwał roczny świecy spadkowej

W przypadku notowania SP 500 z interwałem rocznym nie mamy problemu z analizą. Warto pamiętać, że w analizie rocznej za każdym razem był pominięty pierwszy oraz ostatni rok hossy. Ilość świeczek spadkowych pod rząd wynosił jeden! Tak, jeden! Zatem nie mamy, co liczyć, że podczas hossy zobaczymy dwie, roczne świeczki spadkowe – w takim przypadku będziemy mieli do czynienia z bessą. Idąc dalej, średnia korekta liczona z ceny otwarcia wyniosła 5.13 procenta.

Oznacza to, że po obsunięciu się indeksu o ponad 5 procent powinniśmy szukać okazji do zajęcia pozycji. Analiza tabeli numer trzy również nie powinna stanowić problemu, ponieważ w trzech ostatnich rynkach byka mieliśmy do czynienia jedynie trzy razy z pojedynczym rokiem spadkowym. Dlatego też nie warto oczekiwać, że w czasie mocnego rynku byka będziemy mieli dwie świeczki spadkowe pod rząd.

Tabela numer 3

Źródło: Admiral Markets

Tak jak już wspominaliśmy wcześniej, wszystkie interwały łączą się ze sobą. Za każdym razem powinniśmy rozpocząć naszą analizę od interwału miesięcznego.

Analiza S&P 500 - połączenie kilku interwałów czasowych

W zależności od etapu rynku naszą analizę powinniśmy zacząć od interwału miesięcznego. Na samym początku powinniśmy stwierdzić ilość miesięcy wzrostowych pod rząd. Jeżeli indeks rośnie bez przerwy przez trzy miesiące z rzędu, to powinniśmy oczekiwać korekty. Aczkolwiek, do stwierdzenia, czy korekta w ogóle przyjdzie musimy wiedzieć gdzie wykres znajduje się na wyższym interwale. Po trzech miesiącach wzrostowych bez korekty możemy jej oczekiwać wtedy gdy:

  • ilość świeczek rocznych wzrostowych pod rząd przekracza średnia
  • Ilość świeczek kwartalnych wzrostowych pod rząd przekracza średnią

Dopiero po spełnieniu takich warunków otrzymujemy większe prawdopodobieństwo korekty na tym interwale. W przeciwnym razie, gdy na wykresie nastąpiła właśnie korekta na interwale kwartalnym lub rocznym rzędu średniej korekty liczonej od ceny otwarcia to powinniśmy szukać okazji do zajęcia długich pozycji przy średniej korekcie interwału miesięcznego. Po korekcie wyższego rzędu możemy również oczekiwać, że przyszłe miesiące okażą się dla nas bardzo łaskawe.

W średnich korektach liczonych od ceny otwarcia średnia korekta roczna wynosi 5,13 procenta, natomiast kwartalna 4,11 procenta. Oznacza to, że wartość indeksu od ceny otwarcia danej świeczki spadła o daną wartość. W takich warunkach powinniśmy przejść na interwał miesięczny i zacząć podkupywać S&P 500 wtedy, gdy na miesięcznym interwale od ceny otwarcia indeks spadnie o 2,59 procenta.

Bez patrzenia na większy interwał niż miesięczny nasza analiza S&P 500 może być pozbawiona sensu, aczkolwiek statystycznie – opłaca się szukać okazji do zajęcia długiej pozycji po jednomiesięcznej świeczce spadkowej. W takim przypadku musimy także uważać na ewentualnego stop-lossa. Poniżej znajduje się podsumowanie korekty, obliczonej jako mediana oraz średnia z danych za trzy ostatnie rynki byka.

Analiza S&P 500 - mediana oraz średnia z rynku byka

Teraz przyjrzyjmy się tabeli numer 4, która dotyczy analizy S&P 500, a dokładniej czasu trwania korekty.

Tabela numer 4

Źródło: Admiral Markets

W tabelce zaznaczono medianę oraz średnią z czasu trwania korekty podczas trzech ostatnich rynków byka. Wniosek nasuwa się sam, przez większość czasu należy spodziewać się tylko jednego miesiąca spadkowego , tak samo jak kwartału oraz roku.

Oznacza to, że po zakończonym miesiącu na minusie powinniśmy zobaczyć dalsze wzrosty, oczywiście jest to tylko mediana, a nie coś, co zadziała za każdym razem. Średnia wskazuje natomiast na to, że gdy dochodzi do korekty, to większość korekt miesięcznych oscyluje w okolicy 1,38 miesiąca. Kwartalne – 1,25 kwartału. W przypadku kwartału rocznego jest to korekta rzędu 1 roku.

Analiza S&P 500 - wnioski dotyczące interwałów czasowych

Z powyższej analizy wynika, że najtrudniejszą czynnością dla wszystkich osób może być zrozumienie zależności pomiędzy różnymi interwałami czasowymi. Dla inwestorów, którzy nie lubią przejmować się niskim interwałem, jak miesięczny powinni skupić się na maksymalnej korekcie interwału rocznego, a także kwartalnego. Historycznie rzecz biorąc, podczas rocznej korekty rzędu 5 procent indeks przeważnie odbijał i redukował całą stratę do zera.

Jeżeli chodzi o interwał kwartalny, to sytuacja wyglądała podobnie, aczkolwiek średnia korekta oscylowała w okolicy 4,11 procenta.

Obecna analiza jest wstępem do zbudowania systemu transakcyjnego, który omówimy w dalszej części artykułu. Wszystkie obliczenia zostały wykonane przez Admiral Markets. Teraz pora na przyjrzenie się możliwym stopom zwrotu, czyli oczekiwanej stopie zwrotu z różnych interwałów.

Uśredniona stopa zwrotu S&P 500

Przez trzy ostatnie rynki byka uśredniona stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 wygląda doskonale. Gdybyśmy inwestowali tylko podczas hossy, to miesięcznie moglibyśmy zarobić 1,26 procenta, w kwartał 3,48 procenta, natomiast rocznie nasz rachunek rósłby średnio o 15,20 procenta! Wartości są bardzo imponujące, aczkolwiek trafienie w sam dołek hossy jest praktycznie niemożliwe.

Gdybyśmy zakupili indeks tylko podczas wzrostu i sprzedali podczas korekty, to nasze stopy zwrotu byłyby jeszcze większe. Aczkolwiek za wszelką cenę powinniśmy być realistami, łapanie dołków oraz szczytów jest niemożliwe. W powyższej tabeli najbardziej interesującą rzeczą jest średni spadek liczony tylko z ujemnego interwału razem z średnią korektą liczoną z ceny otwarcia. Obydwie informacje są na cenę złota i zawsze powinniśmy patrzeć na nie jako jedną zmienną, a nie dwie osobne.

Różnica pomiędzy dwoma zmiennymi jest bardzo istotna. Średni spadek liczony tylko z ujemnego kwartału liczy tylko te świeczki, które podczas rynku byka zamknęły się na minusie. Z kolei średnia korekta liczona od ceny zamknięcia bierze pod uwagę wszystkie świeczki w danym interwale, nawet te zamknięte na plusie. Od ceny otwarcia liczona jest średnia korekta, czyli brane jest też pod uwagę minimum świeczki. Tak przedstawiona analiza pozwala na wyłapanie średniej korekty z danego interwału.

Uśredniona stopa zwrotu S&P 500 - interwał miesięczny

Średni spadek liczony tylko z ujemnego interwału miesięcznego wynosi -2,59 proc., natomiast średnia korekta liczona z ceny otwarcia wynosi dokładnie tyle samo. Z tego wynika, że miesięczna wyprzedaż większa niż 2.59 procenta podczas hossy jest przesadzona. Tak jak wcześniej wspominaliśmy - nie powinniśmy interesować się interwałem miesięcznym, ale przyjęcie strategii kupna po jednej spadkowej świeczce również nie jest głupim pomysłem.

Uśredniona stopa zwrotu S&P 500 - kwartał miesięczny

Przechodząc do interwału kwartalnego sprawa wygląda nieco odmiennie. Średni spadek liczony tylko z ujemnego kwartału wynosi -3,99 procenta. Oznacza to, że podczas mocniejszej korekty spadkowa świeczka średnio mogła się zamknąć w okolicy tej wartości.

Z kolei średnia korekta ze wszystkich interwałów wynosiła -4,11 procenta. Z tego wiemy, że korekta powyżej -4,11 procenta na interwale kwartalnym przeważnie jest redukowana do -3,99 procenta albo zniesiona całkowicie. W takim przypadku dokonanie zakupu indeksu podczas rynku byka przy korekcie wynoszącej więcej niż -4,11 procenta jest dobrym rozwiązaniem.

Uśredniona stopa zwrotu S&P 500 - interwał roczny

Analiza interwału rocznego będzie podobna do kwartalnego, z tym, że daje o wiele więcej do myślenia. Średni spadek liczony tylko z ujemnego interwału wynosi niespełna -0,76 procenta. Oznacza to, że przy spadkowym roku korekta wynosiła niespełna 1 procent. Z kolei średnia korekta liczona ze wszystkich interwałów wynosi aż 5,13 procenta.

Wnioski mogą być jednoznaczne, roczne korekty rzędu 5,13 procenta nie są straszne. Indeks po tak dużej wyprzedaży przeważnie powracał powyżej ceny otwarcia i to z nawiązką. Idąc dalej, nie powinniśmy panikować podczas mocniejszych korekt, ponieważ byki powinny wywindować notowania indeksu jeszcze wyżej.

Maksymalny zysk/strata S&P 500 z danego interwału

Zysk cieszy, strata już mniej, aczkolwiek zawsze możemy doszukać się dobrej strony. Maksymalny zysk z danego interwały jest przeważnie wyższy niż maksymalna strata. Maksymalny zysk roczny przez ostatnie trzy rynki byka wyniósł 30 procent. Spoglądając na stratę możemy dojść do ciekawych wniosków. Maksymalna strata na interwale miesięcznym wynosi 9,60 procenta, natomiast kwartalna 9,48 procenta.

Oznacza to, że świeczka została zamknięta na stracie prawie 10 procentowej, ale spoglądając na interwał roczny maksymalna strata roczna wynosi 0,76 procenta! Dana informacja jest jednoznaczna z tym, że nawet po wyprzedaży 10 procentowej indeks powracał w okolicę swojego otwarcia.

Ratio zyskowne/spadkowe indeksu S&P 500

Analizując dane miesięczne nie wygląda to zbyt kolorowo, ponieważ co 2,17 miesiąca przypada miesiąc spadkowy (średnia z trzech ostatnich rynków byka), natomiast wyższe interwały wyglądają bardziej obiecująco. Ratio zyskowne/spadkowe dla kwartału wynosi 3,49, natomiast dla rocznego 3,22.

S&P 500 index - Strategie

Przeszliśmy przez całą tabelę. Pora wdrożyć strategię na przykładzie indeksu S&P 500, która pozwoli na zwiększenie prawdopodobieństwa naszego zysku. Dla każdego z interwałów stworzymy warunki zawarcia transakcji oraz pokażemy na wykresie, jak mogłaby przebiegać transakcja. W ramach przypomnienia warto spojrzeć raz jeszcze na tabelę numer 4, w której przedstawiono czas trwania korekty obliczoną z mediany oraz podanej jako średnią.

Mediana, wartość środkowa, wartość przeciętna, drugi kwartał – wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji.

Dzięki medianie wiemy, że korekta w trendzie wzrostowym przeważnie trwała jeden miesiąc. Niezależnie czy na interwale miesięcznym, kwartalnym, czy też rocznym.

Średnia z kolei pokazuje, ile kwartałów spadkowych średnio występowała z rzędu. Najgorzej wygląda interwał miesięczny, ale tak czy inaczej – miesięcy spadkowych mamy o wiele mniej niż wzrostowych.

Zanim przejdziesz dalej, pobierz platformę MetaTrader 4 lub MetaTrader 5 i ciesz się z bezpłatnego dostępu do rynku Forex. Na platformie możesz śledzić bezpłatnie S&P index w czasie rzeczywistym!

Strategia S&P 500 - interwał roczny

We wcześniej przeprowadzonej analizie wykazaliśmy, że przez ostatnie trzy rynki byka mieliśmy do czynienia jedynie z jednym rokiem spadkowym pod rząd. Dowiedzieliśmy się również, że średnia korekta liczona z ceny otwarcia wynosiła 5,13 procenta. Maksymalny DD wyniósł 10,48 procenta, czyli znacznie powyżej średniej, takie jest ryzyko niepowodzenia transakcji. Ponadto wiemy, że maksymalna strata przy zamknięciu świeczki wynosiła 0,76 procenta. Reasumując, mamy kilka możliwości otworzenia transakcji buy na indeksie S&P 500.

☑️ Gdy korekta od ceny otwarcia wyniesie 5,13 procenta.

☑️ Gdy świeczka zamknie się na minusie..

☑️ Kiedy indeks zostanie wyprzedany o ekstremalną wartość 10 procent podczas hossy.

Przy takich warunkach transakcyjnych nasz take-profit może być ustawiony również na kilka sposobów.

✅ Średni wzrost liczony tylko z dodatniego interwału – 16,32 procenta.

✅ Ratio zyskowne/spadkowe, czyli czekamy niespełna 4 lata na realizowanie zysku.

✅ Maksymalny zysk pod rząd z danego interwału, czyli nawet 80 procent.

Teraz najważniejsze, nasz stop loss powinien być dostosowany do średniej korekty liczony z ceny otwarcia oraz naszego systemu transakcyjnego, np. Ichimoku lub normalnej linii trendu. Najlepszym sposobem będzie poziom cięcia strat intuicyjny, dopóki nie ma rynku niedźwiedzia –nic nam nie grozi.

Strategia S&P 500 - interwał kwartalny

Interwał kwartalny S&p 500 również przynosi sporo możliwości i jest bardzo zbliżony do rocznego. Pozycje buy możemy zajmować wtedy, gdy:

☑️ Mieliśmy do czynienia z jednym kwartałem spadkowym.

☑️ Średnia korekta liczona od ceny otwarcia wynosi więcej niż 4,11 procenta.

☑️ Mieliśmy do czynienia z jednym kwartałem spadkowym, a drugi traci już 4,11 procenta (dla inwestorów najbardziej bojących się straty).

Przy takich warunkach transakcyjnych nasz take profit może być ustawiony na następujące sposoby:

✅ Trzy i pół kwartału wzrostowego pod rząd.

✅ Na średni wzrost liczony tylko z dodatniego interwału, czyli 5,77 procenta.

✅ Maksymalny zysk pod rząd z danego interwału, czyli 55,46 procenta.

Stop loss powinien być dostosowany do analizy technicznej, czyli średnich kroczących lub innych wskaźników..

Strategia S&P 500 - interwał miesięczny

W tym przypadku mamy o wiele więcej możliwości niż w poprzednich. Pozycja może zostać otwarta wtedy, gdy:

☑️ Mamy do czynienia z jednym miesiącem spadkowym, z analizy wynika, że najczęściej występuje tylko jeden miesiąc spadkowy pod rząd.

☑️ Wtedy, gdy średnia korekta przekroczy 2,59 procenta.

☑️Dla osób wrażliwych na ryzyko wtedy, gdy będziemy mieli do czynienia z dwoma miesiącami spadkowymi.

☑️ Wtedy, gdy strata miesięczna sięgnie średniej korekty liczonej z ceny otwarcia.

Przy takich warunkach transakcyjnych nasz take profit może być ustawiony na następujące sposoby:

✅ Zamknięcie zlecenia kupna po dwóch miesiącach wzrostowych.

✅ Zamknięcie po osiągnięciu maksymalnego zysku pod rząd z danego interwału.

✅ Zamknięcie pozycji po 7 świeczkach wzrostowych.

✅ Po osiągnięciu uśrednionej miesięcznej stopy zwrotu.

Ponadto w ramach strategii możemy dostosować nasze prawdopodobieństwo powodzenia zawarcia transakcji. Załóżmy, że mamy już 6 miesiąc wzrostowy pod rząd, czy zatem opłaca się liczyć jedynie na jednomiesięczną korektę? Statystycznie tak, ale z naszej analizy wynika, że okres 7 i 8 wzrostowych miesięcy pod rząd wystąpił tylko sześć razy. Po tak ekstremalnej stopie zwrotu należałoby oczekiwać większej korekty, czyli możemy zacząć obserwować interwał kwartalny i czekać na stopę zwrotu rzędu 4-5 procent.

Bessa trwa średnio trzy razy krócej niż hossa!

UWAGA: Nie możemy zapominać, że analiza została wykonana na danych historycznych, które w czasie mogą się zmieniać. Średnia korekta liczona od ceny otwarcia jest dalej średnią, dlatego też podczas tego interwału może nastąpić wyprzedaż indeksu nawet o 10-15 procent.

System transakcyjny w oparciu o statystykę na S&P 500 - rynek byka

Statystyka na rynku odgrywa bardzo duże znaczenie, dlatego też postanowiliśmy skonstruować system, który w głównej mierze będzie się na niej opierał. Dzięki powyższej analizie poświęconej rynkowi byka dla indeksu S&P 500 udało się opracować zestaw reguł, które pozwolą na lepsze zajęcie pozycji. W tym przypadku zostało opisane możliwe wykorzystanie w praktyce powyższych obliczeń. Opracowana statystyka może być także wykorzystana na inne sposoby.

Zobaczymy, czy analiza mogłaby być z powodzeniem wykorzystana w obecnej hossie. Największym problemem w tego typu danych jest zarządzanie poziomem stop-loss, ponieważ ekstremum korekty zawsze może być pokonane. W przypadku ustalaniu poziomu cięcia strat za każdym razem powinniśmy mieć na uwadze sentyment na rynku globalnym.

Gdy jest bardzo zły, to korekta na interwale miesięcznym może być o wiele większa od średniej, aczkolwiek na rocznym już nie powinna. Jedynie bardzo ekstremalne wydarzenia mogłyby doprowadzić do nadmiernej wyprzedaży w ciągu kilku miesięcy, ale w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z rynkiem byka, a nie niedźwiedzia.

Zainstaluj już dziś dodatek do MetaTrader Supreme Edition

Do lepszego zarządzania ryzykiem można także wykorzystać dodatek do platformy MetaTrader 4 Supreme Edition.

Należy pamiętać, że rozszerzenie Supreme Edition dla platformy MT4 jest autorskim programem Admiral Markets, który będzie działał tylko z rachunkiem demonstracyjnym lub rzeczywistym Admiral Markets. W pełni funkcjonalna platforma MetaTrader 4 Supreme Edition jest darmowa. Jedyne, co należy zrobić, to posiadać jeden z rachunków Admiral Markets. Na rachunku demonstracyjnym rozszerzenie będzie aktywne przez 30 dni. Jeżeli jednak uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na przetestowanie nakładki okres może zostać wydłużony. Kliknij na poniższy baner, aby rozpocząć instalację.

System transakcyjny w oparciu o statystykę na S&P 500 - hossa

Tabela numer 1 niniejszego artykułu zostanie wykorzystana do skonstruowania systemu transakcyjnego. System zostanie zbadany na danych historycznych S&P 500. Badanie będzie zachowane zgodnie z ważnością oraz wiarygodnością interwału, czyli na samym początku rozpatrzymy dane roczne, następnie kwartalne, a na samym końcu – miesięczne.

Do określania średnich korekt posłużymy się tabelą numer 4 niniejszego artykułu. W tabeli zostały zawarte dane dotyczące korekty z poszczególnych interwałów indeksu S&P 500. Warto zauważyć, że mediana odstaje od średniej, ale tylko niezmiernie. Najczęstszą korektą w każdym interwale czasowym podczas rynku byka jest jedna świeczka czerwona.

Oczywiście nie jest to jednoznaczne z informacją, że dwie świeczki spadkowe nigdy nie wystąpią. Do realizacji naszego zysku możemy posłużyć się wskaźnikiem ratio zyskowne/spadkowe, aczkolwiek nie jest to jedynym sposobem, większość z nich poruszymy podczas spojrzenia na wykresy, zatem do dzieła.

System transakcyjny S&P 500 interwał roczny - wejście w pozycję

Zgodnie z powyższymi danymi historycznymi możemy wywnioskować, że przez trzy ostatnie hossy mieliśmy do czynienia jedynie z jednym rokiem spadkowym, po czym wzrosty były kontynuowane. Zatem według powyższego twierdzenia pozycje możemy zająć wtedy, gdy rok zostanie zakończony na stracie, a jesteśmy przekonani, że hossa powinna być kontynuowana.

1. Jeżeli podczas rynku byka interwał roczny zostanie zakończony na stracie, to statystycznie zajmując długą pozycję nasza transakcja przyniesie zysk.

Kolejną ważną rzeczą wynikającą z tabeli jest średnia korekta liczona od ceny otwarcia. W analizie wyszło, że średnia korekta na rocznym interwale oscylowała w okolicy -5,04 procenta. Oznacza to, że od ceny otwarcia indeks mógł spaść powyżej tej średniej, po czym powracał do kontynuacji trendu. Dana liczba jest o tyle ważna, ponieważ większość lat podczas hossy została zakończona na plusie, zatem możliwość dalszego spadku jest dosyć ograniczona.

2. Zajęcie długiej pozycji może być opłacalne wtedy, gdy indeks dokona korekty o 5,04 procenta.

Dla osób mało cierpliwych oraz z bardzo długim horyzontem czasowym dobrym wyborem może być opcja zakupu indeksu na samym początku stycznia. Statystycznie podczas każdego rynku byka występuje jedynie jeden rok spadkowy, zatem prawdopodobieństwo, że akurat ten rok, w którym dokonamy zakupu indeksu zostanie zakończony na minusie jest o wiele mniejsze niż myślimy.

3. Zakup indeksu na początku stycznia.

Sygnały transakcyjne według powyższych założeń

Zobaczmy zatem ile sygnałów transakcyjnych moglibyśmy uzyskać, gdybyśmy bazowali tylko na powyższych założeniach.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500. Każda świeczka odpowiada za jeden rok. Gdybyśmy zastosowali strategię numer jeden, to podczas trzech ostatnich rynków byka otrzymalibyśmy trzy sygnały transakcyjne, każdy z nich zostałby zakończony z dodatnim wynikiem finansowym.

Pierwsza transakcja zostałaby zawarta w 1994 roku, a nasza realizacja zysku mogłaby odbywać się na kilka sposobów, ale o tym później. Druga oraz trzecia przypadłaby na obecną hossę, transakcja odbyłaby się odpowiednio w 2011 oraz 2015 roku.

Kolejnym kryterium zawierania transakcji było zawarcie transakcji wtedy, gdy korekta wyniesie powyżej pięciu punktów procentowych. Zgodnie z tym warunkiem moglibyśmy zawrzeć siedem transakcji przez ostatnie trzy rynki byka. Jedna przypadłaby na 1999 rok, niestety była to już końcówka hossy. Kolejna na 2005 rok, czyli trzy lata od szczytu hossy. Kolejne pięć transakcji na obecny rynek byka. Niestety zajęcie pozycji w tym momencie może być dosyć ryzykowne, ponieważ niektóre korekty wyniosły nawet 14 punktów procentowych.

Ostatnim kryterium zawarcia transakcji było proste kupno indeksu podczas hossy. Nic więcej nie potrzeba i tak naprawdę dana metoda mogłaby przynieść najwyższą stopę zwrotu. Aby uzyskać pewność, że bessa została zakończona możemy poczekać na rok, który zostanie zakończony na plusie oraz uzyska ponad 20-procentową stopę zwrotu. Historycznie, po takim popycie rozpoczynał się rynek byka. Dokonując transakcji w ten sposób moglibyśmy uzyskać najwyższą stopę zwrotu.

S&P 500 interwał roczny - realizacja zysku

Ogólnie rzecz biorąc, analiza przedstawia parę wskazówek, jak możemy zrealizować zysk, aczkolwiek najlepszym sposobem może być zwykła wycena fundamentalna indeksu oraz stanu gospodarki amerykańskiej lub też globalnej. Nic nie daje takich wyników, jak chłodne podejście do aktualnej sytuacji. Ponadto każdy z nas ma inne nastawienie do rynku. Na samym początku przyjrzymy się analizie, dopiero potem poruszymy inne możliwości wyjścia z transakcji.

Uśredniona stopa zwrotu podczas ostatnich trzech rynków byka wyniosła 15,2 procenta. Zatem nasza oczekiwana roczna stopa zwrotu z indeksu wynosi 15,2 procent podczas hossy, w bessie sprawa ma się oczywiście inaczej. W określeniu zlecenia realizującego zysk może przydać nam się także wiedza o stosunku miesięcy spadkowych do wzrostowych, który wynosi 3,22. Jest to jednoznaczne z tym, że możemy oczekiwać 3,22 lat wzrostowych pod rząd, a dopiero potem spodziewać się korekty. Przy takim założeniu nasz profit może zostać oddalony o 45 procent od aktualnej ceny. Zatem:

  1. Jeżeli jesteśmy nastawieni na bardzo krótki horyzont czasowy, to możemy ustawić nasz take-profit oddalony o 15 procent od ceny otwarcia nowej świeczki.
  2. Gdybyśmy jednak byli bardziej cierpliwi, to statystycznie oczekując trzech lat wzrostowych pod rząd zlecenie realizujące zysk może być oddalone nawet o 45 procent od ceny otwarcia.

Każdy z powyższych systemów zamykania pozycji może być dostosowany do trzech opisanych metod otworzenia pozycji. Jeżeli otwieramy pozycję po jednym roku spadkowym, to możemy oczekiwać, że przez najbliższe trzy lata nasz rachunek wzrośnie o 45 procent, natomiast w skali roku o 15 procent.

Przy przyjęciu metody numer dwa, czyli otwieraniu po korekcie 5 procentowej za każdym razem możemy spodziewać się odrobienia wszystkich strat z nawiązką, zatem straty 10-procentowe podczas rynku byka nie powinny nas smucić, ale cieszyć, ponieważ będziemy mogli zająć pozycję po o wiele lepszej cenie. Otwierając pozycję na początku stycznia powinniśmy pamiętać o tabeli numer 2.

S&P 500 realizacja zysku na dwa inne sposoby

Na poniższym diagramie mamy zilustrowane ożywienia gospodarcze sięgające 1879 roku. Dzięki temu wiemy, iż średnie ożywienie gospodarcze trwa w przybliżeniu 41 miesięcy, czyli niespełna 4 lata. Idąc dalej, po zawarciu transakcji możemy patrzeć, w którym momencie znajdujemy się w średnim ożywieniu gospodarczym.

Jeżeli znajdujemy się już w dosyć przestarzałym ożywieniu, jak teraz, to powinniśmy być szczególnie wyczuleni na większe korekty na rynku, a co najważniejsza powinniśmy zacząć badać warunki makroekonomiczne, które mogą wskazać nam moment nadejścia rynku niedźwiedzia.

Źródło: Real Investment Advice

Powyższa grafika może być w szczególności zastosowana przy stosowaniu trzeciej metody otwierania pozycji, czyli wtedy, gdy po dużych spadkach roczna stopa zwrotu wyniesie 20 procent.

Kolejnym sposobem na realizację zysku jest wycena aktywów oraz przebadanie podstawowych wskaźników wyceny. Poniższa grafika powinna wszystko wyjaśnić.

Źródło: Real Investment Advice

Na dolnej osi przedstawiono wartość popularnego wskaźnika ceny do zysku. Na lewej osi wartość procentową. Z kolei na środku średnie stopy zwrotu możliwe do osiągnięcia przez najbliższe dwadzieścia lat.

Proszę zauważyć, gdy wartość P/E jest mała, to średnie stopy zwrotu przez następne 20 lat mogą okazać się bardzo duże sięgające nawet 14 punktów procentowych. Z kolei, P/E wynoszące od 25 do 30 oznaczają niskie stopy zwrotu. Tylko dzięki jednej infografice możemy oszacować nasz poziom realizacji zysku oraz oczekiwaną stopę zwrotu.

S&P 500 interwał roczny - poziom stop-loss

Według naszej analizy podczas rynku byka nie powinniśmy mieć do czynienia z korektami wyższymi niż 14,12 procenta. Zatem przy otwieraniu pozycji po spadku 5 procentowym nasz poziom będzie oddalony nawet o 9 punktów procentowych. Wartości całkiem spore, aczkolwiek patrząc na najgorszy rok, liczony jako średnia zamknięcia lat spadkowych przez trzy ostatnie rynki byka, to nie mamy się czym przejmować. Wartość ta wynosi -0,78 procenta. Oznacza to, że nawet po 14 procentowej korekcie bykom udało się powrócić i praktycznie zniwelować całe wcześniejsze spadki.

Kolejną możliwością ustawienia poziomu stop-loss jest wykorzystanie analizy technicznej. Z powodzeniem możemy wykorzystać średnie kroczące lub inne systemy podążające z trendem. Do jeszcze lepszego wyznaczenia miejsca otwarcia pozycji z bardzo małym poziomem cięcia strat możemy wykorzystać oscylatory takie jak: RSI i Stochastic. Obydwa z nich wskażą moment wyprzedania rynku, a odpowiednie odczytanie dywergencji powinno przełożyć się na jeszcze większe prawdopodobieństwo zysku.

System transakcyjny dla interwału rocznego S&P 500 - podsumowanie

Miejsce otwarcia pozycji:

1.Jeżeli podczas rynku byka interwał roczny zostanie zakończony na stracie, to statystycznie zajmując długą pozycję nasza transakcja przyniesie zysk.

2.Zajęcie długiej pozycji może być opłacalne wtedy, gdy indeks dokona korekty o 5,04 procenta.

3.Zakup indeksu na początku styczniu.

Poziom realizacji zysku:

1.Jeżeli jesteśmy nastawieni na bardzo krótki horyzont czasowy, to możemy ustawić nasz take-profit oddalony o 15 procent od ceny otwarcia nowej świeczki.

2.Gdybyśmy jednak byli bardziej cierpliwi, to statystycznie oczekując trzech lat wzrostowych pod rząd zlecenie realizujące zysk może być oddalone nawet o 45 procent od ceny otwarcia indeksu.

Do poziomu realizacji zysku możemy zaliczyć także analizę fundamentalną oraz analizę cyklu gospodarczego.

Poziom stop-loss:

1.Według analizy technicznej.

2.Maksymalnie 14,13 procent.

System transakcyjny S&P 500 interwał kwartalny - wejście w pozycję

Najważniejszymi danymi, jakie możemy wykorzystać w oszacowaniu miejsca do zajęcia pozycji jest średnia korekta liczona z ceny otwarcia oraz mediana i średnia z czasu trwania korekty. Średnia korekta liczona od ceny otwarcia wynosi 4,11 procent, czyli jest mniejsza o jeden punkt procentowy od interwału rocznego. Reasumując – różnica nie jest za duża.

1. Pozycja może zostać otwarta wtedy, gdy korekta sięgnie 4,11 procenta.

Do drugiego sposobu możliwego otwarcia pozycji może być wykorzystanie tabeli numer dwa, czyli długości korekty. Mediana korekt na interwale kwartalnym wynosi jeden, czyli przez większość czasu możemy mieć do czynienia z korektą rzędu jednej świeczki spadkowej. Z kolei średnia wynosi 1,25, która jest o wiele większa niż w przypadku interwału rocznego. Tak duża średnia podpowiada nam, że co jakiś czas możemy mieć do czynienia z dwoma kwartałami spadkowymi pod rząd.

Jeżeli spojrzymy na tabelę numer 3, to okaże się, że dane zjawisko podczas trzech ostatnich rynków byka wydarzyło się trzy razy, zatem prawdopodobieństwo jego wystąpienia nie jest zbyt wysokie. Z kolei, dziewięć razy mieliśmy do czynienia z jednym kwartałem spadkowym, czyli właśnie pod to powinniśmy się pozycjonować.

2. Otworzenie pozycji długiej po spadkowym kwartale

Tak jak wcześniej napisaliśmy, średnia korekta na interwale kwartalnym rzędu 4,11 procenta nie jest zaskoczeniem. W przypadku kwartału strata nie musi być zniwelowana podczas jednego kwartału, ponieważ z naszej analizy wynika, że średnia strata tylko ze spadkowych kwartałów wynosi -3,99 procenta. Oznacza to, że kwartał może być spadkowy, ale łącząc to z interwałem rocznym cały spadek powinien być zniwelowany w następnych kwartałach.

W analizie interwału rocznego oszacowaliśmy, że można dokonać zakupu po wzrostach 20 procentowych. Analiza historyczna wskazuje, że tak duże wzrosty są jednoznaczne z zakończeniem bessy na rynku. Zatem po rocznych wzrostach tego rzędu możemy również dokonać zakupu na interwale kwartalnym.

S&P 500 realizacja zysku - metody zajęcia pozycji

Interwał kwartalny, hossa z lat 2002-2007

Źródło: Bloomberg

Na wykresie przedstawiono dwie możliwe metody do zajęcia pozycji. Hossa z lat 2002-2007 nie była zbyt silna. Gdybyśmy stosowali zasadę otwierania pozycji dopiero po 20 procentowych wzrostach, to pierwszą pozycję moglibyśmy otworzyć dopiero w 2004 roku po korekcie 4,14 procentowej. Stosując zasadę korekty wynoszącej ponad 4,11 procenta otrzymalibyśmy cztery sygnały transakcyjne.

Drugą metodą, czyli otwieranie pozycji dopiero po dwóch kwartałach spadkowych mogłoby być bardziej opłacalne. Sygnałów otrzymalibyśmy tylko trzy, ale nasz poziom ograniczenia strat byłby dosyć ograniczony. Warto również podkreślić, że po spadkowym kwartale następny kwartał był wzrostowy, czyli tendencja została zachowana.

Interwał kwartalny, hossa z lat 2009-2017

Źródło: Bloomberg

Z kolei obecny rynek byka jest bardziej burzliwy. Gdybyśmy zajmowali pozycję jedynie po wystąpieniu kwartału spadkowego, to mielibyśmy pięć okazji do zajęcia pozycji na rynku. Otworzenie pozycji okazałoby się zyskowne, aczkolwiek korekty rzędu 13 procent by nas nie ominęły.

Jeżeli zdecydowalibyśmy się na otworzenie pozycji po średniej korekcie, to otrzymalibyśmy osiem sygnałów transakcyjnych, aczkolwiek dosięgnąłby nas korekty rzędu 8 procent. Niemniej jednak stosowanie powyższej statystyki ostatecznie okazałoby się zyskowne.

S&P 500 interwał kwartalny - realizacja zysku

Do realizacji zysku możemy zastosować metodę z interwału rocznego. W końcu cztery kwartały składają się na jeden rok. Niemniej jednak, jeżeli jesteśmy bardziej niecierpliwi, to możemy zastosować metodę ilości miesięcy wzrostowych do spadkowych. W przypadku interwału kwartalnego wynosi on 3,49. Oznacza to, że na każdy spadkowy kwartał przypada 3,49 kwartałów wzrostów.

Nasz poziom zlecenia realizującego zyski może być również oszacowany za pomocą tabeli numer 3. Mediana wzrostowych kwartałów wzrostowych wskazuje na trzy, jest to jednoznaczne z tym, że po kwartale spadkowym powinniśmy zobaczyć trzy kwartały wzrostowe. Obydwa sposoby realizacji zlecenia mogą być zastosowane w każdym przypadku odtworzenia pozycji.

Realizacja zysku może nastąpić również po osiągnięciu oczekiwanej stopy zwrotu z interwału rocznego, a także kwartalnego. Uśredniona stopa zwrotu obliczona tylko z kwartałów wzrostowych wynosi 5,77 procenta, natomiast po spadkowym kwartale możemy spodziewać się trzech kwartałów wzrostowych, zatem nasze zlecenie realizujące zysk może być oddalone o 15 procent od ceny otwarcia.

S&P 500 interwał kwartalny- poziom cięcia strat

Poziom cięcia strat może zostać dostosowany do naszej analizy technicznej. Informacje o maksymalnym odsunięciu indeksu pod rząd nie są zbyt optymistyczne, bowiem korekty rzędu 13 procent również się zdarzały. Aczkolwiek znając takie przypadki nie musimy się spodziewać od razu bessy. Kolejnym plusem danego faktu jest to, że interwał roczny pokazał nam, że maksymalne roczne obsunięcie wynosi tylko 0,78 procenta, czyli w następnych kwartałach cała strata została zniwelowana.

System transakcyjny w oparciu o S&P 500 na interwale miesięcznym

Znaczna część osób stwierdzi, że nie ma potrzeby badania tak dużych interwałów jak kwartalny oraz roczny, a co najgorsza – nawet miesięczny jest za duży! Pomimo tego, nie widzimy sensu do przeprowadzenia analizy mniejszego interwału czasowego. Czym większy interwał tym lepiej, ponieważ na wykresie nie ma zbędnego szumu.

Analizę z interwału miesięcznego powinniśmy połączyć z interwałem rocznym oraz kwartalnym, a także z naszym systemem stosowanym do analizy technicznej. Informacje wyciągnięte ze wszystkich interwałów możemy również połączyć z analizą interwału tygodniowego, aczkolwiek na samym początku spójrzmy na statystykę.

System transakcyjny S&P 500 interwał miesięczny - wejście w pozycję

Stosowanie danej statystyki na tym interwale może okazać się żmudną pracą i polecane jest tylko osobom, które posiadają dużą awersję do ryzyka. W kolejnej części artykułu pokażemy, jak możemy połączyć interwał miesięczny z tygodniowym. Niemniej jednak średnia korekta dla tego interwału wynosi 2,59 procenta, czyli teoretycznie po takiej korekcie możemy otworzyć pozycję.

1. Otworzenie pozycji długiej po korekcie rzędu 2,59 procenta.

Do drugiego sposobu otworzenia pozycji możemy wykorzystać tabelę numer dwa. Mediana miesięcy spadkowych do wzrostowych wynosi jeden, jest to tożsame z tym, że po jednym miesiącu spadkowym możemy otworzyć długą pozycję. Średnia z kolei wynosi 1,38 procenta, czyli jest bardzo duża szansa dwóch miesięcy spadkowych z rzędu.

Gdy przeniesiemy się do tabeli numer trzy, to okaże się, że z korektą trwającą jeden miesiąc przez ostatnie trzy rynki byka mieliśmy do czynienia 45 razy. Następnie 9 razy z korektą 2 miesięczną i tak dalej. Prawdopodobieństwo kontynuacji trendu po jednym spadkowym miesiącu daje nam zatem przewagę.

2. Otworzenie pozycji po jednym miesiącu spadkowym.

Sygnały do zawarcia pozycji na podstawie wykresu S&P 500

Spójrzmy zatem jak to wyglądało na wykresie.

Źródło: Bloomberg

Gdybyśmy polegali tylko na jednym miesiącu spadkowym, to otrzymalibyśmy bardzo dużo sygnałów do zawarcia pozycji, które okazałyby się dobre. Aczkolwiek gdybyśmy dołożyli kryterium średniej korekty kwartalnej lub rocznej, to mielibyśmy o wiele większą skuteczność transakcji, a tym samym prawdopodobieństwo zysku.

Gdybyśmy chcieli jeszcze raz zwiększyć swoje prawdopodobieństwo, to moglibyśmy dołożyć do miesiąca spadkowego oscylator stochastyczny. Gdy oscylator wkracza w strefę wyprzedania, to sprawdzamy, czy korekta osiągnęła założone przez nas wartości i dopiero wtedy podejmujemy decyzję o zakupie instrumentu finansowego.

Źródło: Bloomberg

Gdy dołożymy warunek korekty z kwartalnego lub też rocznego interwału czasowego, to skuteczność transakcyjna okaże się o wiele bardziej skuteczna. W takim przypadku transakcje możemy zajmować po miesiącu spadkowym lub też kilku pod rząd, w których korekta wyniosła więcej niż pięć punktów procentowych. System uzupełniony o tak prostą wytyczną może przynieść o wiele większą stopę zwrotu.

Dla osób lubiących analizę techniczną możemy zastosować również oscylator techniczny szybki oraz wolny.

Źródło: Bloomberg

Opracowana statystyka razem z oscylatorem stochastycznym powinna być zastosowana na tygodniowym interwale. Zakup indeksu S&P 500 powinien odbyć się dopiero po wcześniej założonej korekcie, a także gdy oscylator szybki lub wolny pokazuje na mocne wyprzedanie rynku.

Połączenie tych dwóch technik, czyli czystej statystyki z analizą techniczną daje większe prawdopodobieństwo sukcesu na rynku. Zamiast opierać się na samej analizie technicznej za każdym razem powinniśmy próbować zwiększyć swoje szanse na rynku stosując kilka technik. Daje nam to większe pole widzenia, ponieważ sam oscylator może pokazać wyprzedanie na rynku, ale pamiętajmy, że otrzymujemy informacje tylko z jednego interwału czasowego.

Korekta interwału rocznego może, a nawet powinna być większa niż tygodniowa i tak dalej. Z kolei łącząc to z statystyką wyższego interwału stajemy się odporni na opinie, że rynek się kończy i tak dalej. Jeżeli hossa się dopiero co zaczęła, a płynność na rynku stopy procentowej jest w porządku, to nie powinniśmy zamartwiać się możliwością nadejścia bessy.

S&P 500 historyczne ruchy i systemy transakcyjne - podsumowanie

System transakcyjny oparty na statystyce pokazuje prawdziwy rynek. Jeżeli jesteśmy z nią dobrze zapoznani, to nie popadamy tak łatwo w pesymizm czy też w nadmierny optymizm. Przestajemy się sugerować wpisami analityków, ekonomistów, a także innych graczy. Na rynku liczy się prawdopodobieństwo wygranej, a nie życzeniowe myślenie. Osoby nie pojmujące takiego stanu rzeczy są skazane na niepowodzenie w swoich inwestycjach.

Gdy zachowamy chłodny umysł, to rynek stanie się o wiele prostszy do tradingu. Warto również pamiętać, że powyżej opisany system został stworzony z myślą o wyższych ramach czasowych niż trading na interwale dziennym. Najtrudniejszą rzeczą w opisanym systemie transakcyjnym może okazać się bessa, która często nadchodzi z zaskoczenia. Oczywiście „zaskoczenia" nigdy nie ma, ale media zawsze muszą powiedzieć, że jest to coś niesamowitego i bardzo groźnego.

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.