Handel w oparciu o stopy procentowe EBC

Maj 26, 2020 23:48 Europe/Warsaw

Decyzja EBC w sprawie stóp procentowych stanowi jedną z najczęściej oglądanych publikacji danych makroekonomicznych. Każdego roku przyciąga ona uwagę wielu inwestorów oraz uczestników rynku forex i indeksów, a także stwarza okazję do handlu dla traderów stosujących strategię długoterminową, day trading lub swing trading. Jak widać na powyższym wykresie stopy procentowe EBC pozostają na historycznie niskich poziomach, a niektóre z nich wykazują nawet wartości ujemne.

Ale, w jaki sposób decyzje dotyczące stóp procentowych mogą wpływać na rynek Forex, a tym samym na jego analizę i trading?

W tym artykule przyjrzymy się:

✔️ Jak EBC wyznacza stopy procentowe

✔️ Kiedy jest publikowana stopa procentowa Europejskiego Banku Centralnego

✔️ Jaki jest wpływ stóp procentowych na rynki finansowe

✔️ Strategiom inwestycyjnym opartym o stopy procentowe EBC

Stopy procentowe EBC

Wspomniana wcześniej decyzja EBC dotyczy stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego. Są to stopy procentowe, według których Bank Centralny udziela kredytów krótkoterminowych bankom komercyjnym w Unii Europejskiej.

Jak decyzja EBC w sprawie stóp procentowych wpływa na rynek?

Podczas większości publikacji kluczowych danych makroekonomicznych, takich jak decyzja EBC w sprawie stóp procentowych pojawia się wiele interesujących okazji do handlu na rynkach finansowych. Dlaczego? Oto kilka powodów:

  • Zwiększona zmienność na rynku: w ciągu jednego dnia, główna para walutowa EUR/USD może różnić się nawet o 100 punktów, podczas gdy indeks DAX 40 (dawniej DAX 30) może wykonywać ruchy po 200 - 300 punktów podczas pojedynczej sesji handlowej.
  • Szersze spready: w momencie ogłoszenia stopy procentowej EBC spready walutowe i spready na indeksy są na ogół szersze.
  • Zwiększone spekulacje: podczas publikacji danych Europejskiego Banku Centralnego występuje bardzo duża amplituda ruchu, która jest gwałtowna i jest bardziej zmienna w dniach poprzedzających ich ogłoszenie.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z tradingiem i chciałbyś przetestować zmienność występującą na rynku Forex - wypróbuj wolny od ryzyka rachunek demo. Znalazłeś się w kropce, ponieważ nie znasz daty publikacji kluczowych wydarzeń rynkowych? Zajrzyj do Kalendarza Inwestora, dzięki któremu dowiesz się, kiedy i jakie ważne wydarzenia będą miały miejsce. Wszyscy, którzy profesjonalnie podchodzą do tematyki inwestycyjnej powinni wyposażyć swój warsztat analityczny właśnie w niego i być na bieżąco z najważniejszymi publikacjami na świecie. Kliknij na poniższy baner, aby rozpocząć już dziś!

Podstawowe stopy procentowe EBC

Bank Centralny posiada trzy podstawowe stopy procentowe:

  • Stopa refinansowa EBC - jest najważniejszą stopą procentową stosowaną przy pożyczkach dla banków komercyjnych. Ogólnie rzecz biorąc, banki komercyjne mogą skorzystać z opcji refinansowania co tydzień. Podczas tych operacji Europejski Bank Centralny na podstawie wielkości kredytu udostępnionego tym bankom określa jego koszt.
  • Stopa dyskontowa - zwana również stopą kredytu marginalnego. Wielkość stopy dyskontowej jest wyższa niż refinansowej, ponieważ stosuje się ją w tzw. "sytuacjach awaryjnych". Jeżeli bank komercyjny musi szybko zaciągnąć kredyt, na przykład w wyniku braku rezerw, wykorzystuje się w tym celu stopę dyskontową EBC. Dzięki ustaleniu jej wysokości na poziomie przewyższającym ogólny poziom stopy procentowej, skłania się tym samym banki komercyjne do utrzymania dodatkowej rezerwy gotówkowej.
  • Stopa zwrotu z depozytów. Stopa ta stanowi wynagrodzenie za rezerwy, które banki komercyjne deponują w EBC.

Powyższe stopy procentowe stanowią część narzędzi, którymi dysponują Banki Centralne w celu stabilizacji gospodarki i prowadzenie europejskiej polityki pieniężnej. Zasady polityki pieniężnej EBC są takie same, a mianowicie:

  • Ograniczenie inflacji
  • Stymulowanie wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej

Stopy procentowe EBC - Co decyduje o ich wysokości?

Otrzymując refinansowanie z Europejskiego Banku Centralnego, o którym wspominaliśmy wcześniej, bank komercyjny, dzięki niskiej stopie refinansowej może udzielić kredytu osobom fizycznym lub przedsiębiorcom.

Zamierzone skutki tego działania to przede wszystkim wsparcie wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz aktywności gospodarczej krajów Unii Europejskiej.

Nie wyklucza się sytuacji, w której może się okazać, że Europejski Bank Centralny podejmie decyzję o podniesieniu stóp procentowych w celu ograniczenia popytu na płynność banków i utrzymania inflacji pod kontrolą. Jeśli popyt na płynność ze strony banków komercyjnych jest zbyt wysoki, może spowodować wzrost inflacji. Dlatego też Bank Centralny stosuje cięcia i podwyżki stóp procentowych EBC, aby utrzymać zadowalający poziom inflacji i umożliwić rozwój poszczególnych gospodarek Unii Europejskiej.

Spadek podstawowych stóp procentowych bardzo często powoduje gwałtowne ruchy na rynkach walutowych i giełdowych.

Dlaczego?

Każda zmiana wielkości stóp procentowych EBC przyciąga wielu inwestorów. Celem obniżenia podstawowych stóp procentowych jest ożywienie aktywności gospodarczej.

Kryzys kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych wymusił na Fed w Stanach Zjednoczonych, a także EBC w Europie obniżenie stóp procentowych. Cięcia przyczyniły się do gwałtownego wzrostu pary walutowej EUR/USD. Stopa refinansowa EBC spadła z 4,25% w październiku 2008 roku do 1,25% w kwietniu 2009 roku.

Kiedy zostaje ogłoszona decyzja EBC dotycząca stóp procentowych?

Traderzy stosujący strategie wykorzystujące analizę fundamentalną lub swing trading uważnie śledzą publikacje Europejskiego Banku Centralnego. EBC ma ogromny wpływ na zachowanie się zarówno rynku forex, jak i rynku giełdowego.

Decyzje EBC dotyczące stóp procentowych są publikowane raz w miesiącu. Dokładnie w pierwszy czwartek miesiąca, o godz. 13:45 czasu polskiego. Zaraz po spotkaniu, na którym zostają ogłoszone podstawowe stawki stóp procentowych, odbywa się konferencja prasowa. Cieszy się ona również dużym zainteresowaniem wśród inwestorów oraz traderów rynku Forex i indeksów. Oprócz podania wyników decyzji EBC, prezes Europejskiego Banku Centralnego zabiera głos w sprawie zmian, jakie nastąpiły.

Wpływ na zachowania rynku związane z decyzją EBC stanowią niezwykle kluczową kwestię do tego stopnia, że są traderzy, którzy handlują wyłącznie podczas publikacji danych dotyczących stopy procentowej EBC lub pozostałych szczególnych komunikatów gospodarczych. Tego typu strategia jest stosowana tylko przez traderów, którzy mają duże doświadczenie oraz dobrze rozwinięty trading plan, a także jasno określoną strategię.

EBC stopy procentowe - wpływ komunikatów EBC i Fed

Wszyscy bylibyśmy bardzo bogaci, gdyby efekt podniesienia lub obniżania stóp procentowych był za każdym razem przewidywalny. W rzeczywistości istnieje wiele czynników, które decydują o tym, w którą stronę będzie podążać rynek po ogłoszeniu decyzji EBC w sprawie wysokości stóp procentowych.

Jeśli komunikat jest zgodny z konsensusem, czyli zgodne z oczekiwaniami i prognozami uczestników rynku, następuje umiarkowana zmiana w oczekiwanym kierunku. Trend na niektórych rynkach, na przykład na rynku forex może się ożywić lub całkowicie zmienić po potwierdzeniu oczekiwań uczestników rynku.

Jeśli odczyt jest sprzeczny z konsensusem, na ogół dochodzi do silnych reakcji inwestorów i wiąże się z dużymi i niekiedy gwałtownymi ruchami na rynkach. Siła reakcji zależy od stosunku różnicy między wynikami publikacji stopy procentowej EBC a wcześniejszymi oczekiwaniami.

Efekt publikacji danych dotyczących stopy procentowej EBC może być szybki i mylący, zatem nie jest więc niczym niezwykłym obserwować bardzo szybko zachodzące duże wahania kursów, zanim dojdzie do obrania kierunku, w którym para walutowa prawdopodobnie będzie podążać w ciągu najbliższych kilku godzin lub dni.

Rozpocznij Trading

Jak odczyt stopy procentowej EBC wpływa na rynek Forex?

Rynek forex jest bardzo reaktywny na publikacje dużych wydarzeń z kalendarza ekonomicznego. Publikacja decyzji EBC w sprawie stóp procentowych należy do jednych z najważniejszych. Dlatego też konieczne jest zrozumienie korelacji pomiędzy kursami EBC a bieżącymi notowaniami par walutowych.

W rozwijającej się gospodarce stopy procentowe zwykle rosną, ponieważ ich wzrost sprzyja walucie danego kraju. Logika tego mechanizmu polega na tym, że jeśli kraj się rozwija, inwestorzy lokują tam swój kapitał, co przekłada się na siłę lokalnej waluty.

Z drugiej strony, jeśli inflacja jest zbyt wysoka,uczestnicy rynku zwykle wycofują się z niego, aby znaleźć lepszą inwestycję z obawy przed obniżką stóp procentowych. Taki stan rzeczy wpłynąłby na kurs euro, a tym samym na którąkolwiek z par walutowych forex, gdzie EURO jest walutą bazową lub kwotowaną.

Obniżenie stopy procentowe EBC w celu utrzymania ich poziomu służy pobudzeniu i ożywieniu wzrostu gospodarczego danego kraju. Tak właśnie stało się po kryzysie finansowym w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku.

Wpływ ogłoszenia stopy procentowej EBC na rynek giełdowy

Podczas ważnych komunikatów makroekonomicznych obserwuje się dużą zmienność na indeksach giełdowych, co tym samym daje wiele możliwości handlowych. Oznacza to, że publikacja stopy procentowej EBC ma bezpośredni wpływ na decyzje inwestycyjne traderów zaangażowanych w spółki wchodzące w skład indeksów giełdowych. Nie powinniśmy również zapominać, że decyzje dotyczące stóp procentowych podejmowane przez Europejski Bank Centralny odzwierciedlają stan gospodarki strefy euro, który jest brany pod uwagę przez inwestorów zagranicznych przy podejmowaniu decyzji w sprawie kluczowych inwestycji w Europie.

W związku z tym indeksy są bardzo podatne na stopy procentowe EBC, dostarczając traderom możliwości do handlu po ich publikacji.

Niezależnie od strategii krótko-, średnio czy długoterminowej masz możliwość handlu indeksami w oparciu o dane dotyczące podstawowych stóp procentowych, który dzięki wykorzystaniu wyjątkowych okazji pozwoli zdywersyfikować portfel inwestycyjny. Admiral Markets posiada jedne z najwęższych spreadów na indeksach giełdowych, jak również nie posiada prowizji od tej klasy aktywów.

Stopy procentowe EBC i strategia carry trade

Carry trade jest stosowana zarówno przez profesjonalnych, jak i detalicznych traderów, ponieważ jest to tak prosta i skuteczna strategia transakcyjna.

Teoria:

Strategia ta opiera się na warunkach rynkowych, które łączą stopę procentową EBC z daną walutą. Polega ona na tym, że trader sprzedaje pewną walutę ze stosunkowo niskimi stopami procentowymi wykorzystując środki do kupna innej waluty z wyższymi stopami.

Jeśli stopa procentowa EBC powiązana z daną walutą jest niska, inwestowanie w nią nie jest zbyt zyskowne. Natomiast jeśli stopa procentowa powiązana z daną walutą jest wysoka, inwestowanie w nią staje się atrakcyjne.

Inwestor kupuje walutę o wysokim oprocentowaniu. Jednocześnie otwiera krótką pozycję i sprzedaje walutę o bardzo niskiej stopie procentowej, która nie przynosi prawie żadnych zysków.

Wyobraźmy sobie, że stopa procentowa dolara australijskiego znajduje się na poziomie 5%, podczas gdy jena japońskiego 0%. W tym przypadku,trader, który stosuje strategię carry trade, decyduje się kupić dolara australijskiego w stosunku do japońskiego jena, aby skorzystać z jego aprecjacji. Wzrostowi dolara australijskiego sprzyja wynagrodzenie związane z każdą walutą transakcji.

Warto przytoczyć znany z historii przykład pary walutowej NZD/JPY. W 2005 r. Nowa Zelandia miała duży popyt na surowce z Chin, a stopa procentowa wynosiła w tym czasie 7,5%. Dzięki temu traderzy korzystający ze strategii Carry trade mogli właśnie w tym momencie otworzyć długa pozycję na NZD/JPY, ponieważ japońska stopa procentowa wynosiła 0%.

W tej sytuacji transakcja spowodowałaby potencjalny zysk na poziomie 7,5% w skali roku, przy założeniu, że kurs walutowy w tym czasie pozostałby stabilny.

Źródło: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets, wykres dzienny NZD/JPY. Zakres danych od 20 kwietnia 2004 r. do 4 maja 2006 r. Wykres sporządzono dnia 25 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jednym z powodów zamknięcia pozycji w ramach strategii carry trade jest to, że spread pomiędzy odpowiednimi stopami procentowymi dwóch walut uwzględnionych w transakcji zaczyna się zwężać.

Strategia fundamentalna

Inwestorzy, którzy wykorzystują w handlu strategię swing trading lub bazują na analizie fundamentalnej spekulują w oparciu o stopy procentowe EBC. Każda ważna publikacja ekonomiczna pozwala tego typu inwestorom dostosować ich strategię w odpowiedzi na wydarzenia, które mają wpływ na rynek forex oraz rynek akcji. W związku z tym otwierają oni pozycję długą (utrzymując ją przez kilka dni lub tygodni) w przypadku tradera swing tradingu lub do kilku miesięcy a nawet nawet lat w przypadku tradera fundamentalnego.

Stopy procentowe EBC - strategia day tradingu

Strategia ta jest stosowana przez traderów, którzy zdobyli już pewne doświadczenie na rynku forex. Ważny jest szybki czas reakcji, jak również kapitał potrzebny, aby móc handlować w oparciu o tego rodzaju wydarzenia z kalendarza ekonomicznego

Koncepcja day tradingu opierającego się o decyzje EBC dotyczące stóp procentowych polega na wykorzystaniu dużej zmienności rynkowej na Forex w bardzo krótkim czasie. Strategia ta wymaga odczekania kilku minut po publikacji raportu do momentu gwałtownych wahań, zanim rynek zidentyfikuje trend, w którym dany instrument będzie podążać.

Aby zminimalizować ryzyko związane z handlem, konieczne jest odczekanie krótkiego czasu po publikacji danych makroekonomicznych. Podczas kluczowych wydarzeń, takich jak ogłoszenie stóp procentowych EBC, rynek forex często staje w obliczu podwyższonej zmienności, co może mieć poważne konsekwencje nie tylko dla zarządzania ryzykiem, ale także dla posiadanego kapitału. Należy również pamiętać, że w czasie odczytu, spready zwykle się rozszerzają.

Wszystkie te czynniki muszą być brane pod uwagę, aby móc czerpać korzyści ze strategii długoterminowej.

Na koniec, ale równie warte zapamiętania jest to, że niestabilne rynki mają tendencję do wykazywania wielu fałszywych sygnałów zatem cierpliwość, dzięki której wykonasz ruch dopiero po publikacji danych zapewne się opłaci.

Przykłady zastowania strategii day tradingu

Źródło: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets, wykres 15-minutowy EUR/USD. Zakres danych od 2 czerwca 20017 r. do 9 czerwca 2017 r. Wykres sporządzono dnia 25 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wykres EUR/USD na 15-minutowym interwale: Czerwona strzałka wskazuje dokładny moment publikacji decyzji EBC w sprawie stóp procentowych w dniu 08 czerwca 2017 r. Jak widać, świeca z tego dnia ma bardzo długi górny knot, w przeciwieństwie do poprzedniego trendu potwierdzonego przez opadającą średnią kroczącą 20 i 50-okresowej. Kilku inwestorów nastawiło się niedźwiedzio do rynku, ale bez powodzenia. Krótko po posiedzeniu EBC (fioletowa strzałka) poprzedni trend utrzymywał się przez resztę dnia.

Źródło: MetaTrader 5 Supreme Edition Admiral Markets, wykres 1-minutowy DAX40,. Zakres danych od 27 kwietnia 20017 r. do 27 kwietnia 2017 r. Wykres sporządzono dnia 25 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Wykres DAX 40 na 1-minutowym interwale: Pierwsza pionowa linia określa dokładny moment publikacji stóp procentowych EBC w dniu 27 kwietnia 2017 r. Jak widać, tuż po ogłoszeniu EBC, inwestorzy musieli poczekać kilka minut, aby zobaczyć wzrost niemieckiego indeksu, po którym nastąpił okres konsolidacji w oczekiwaniu na konferencję prasową EBC (45 minut po odczycie).

Jak stopy procentowe EBC mogą wpływać na trading - Wniosek

Mamy nadzieję, że dotrwałeś do końca tego artykułu, dzięki czemu wiesz, jak ważna jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych, a także jak traderzy wykorzystają okazje handlowe, jakimi są ważne wydarzenia makroekonomiczne.

Jeśli chcesz wypróbować swoich sił w handlu na podstawie publikacji danych z kalendarza ekonomicznego, na przykład stopy procentowej EBC - niezależnie od stylu inwestowania, Admiral Markets dostarcza bezpłatny i nieograniczony rachunek demonstracyjny, abyś mógł inwestować bez ryzyka! Przekonaj się, czy podstawowa stopa procentowa EBC jest dla Ciebie.

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Ghilesa Guezout) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.