WIG20 - Warszawski Indeks Giełdowy GPW

Wrzesień 12, 2017 18:04 UTC

Zapewne zastanawiasz się, WIG20 co to? A więc jest to Warszawski Indeks Giełdowy, skupiający 20 największych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Teraz gdy już wiesz co to jest WIG20, przejdźmy do konkretów. Indeks WIG20 zadebiutował 16 kwietnia 1994 roku - była to trzecia rocznica pierwszej sesji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. W pierwszym miesiącu notowań indeks WIG20 ustanowił dwa rekordy. Notowania WIG20 zanotowały największy jednodniowy wzrost o 13,8 procenta, po to aby 5 dni później zanotować historyczny spadek o 9,9 procenta.

Najniższy poziom notowań indeksu przypadł niespełna rok po debiucie, spadki zatrzymały się na 577,9 punktach (wartość wyjściowa indeksu wynosiła 1000 punktów - pierwotny kurs WIG20). Z kolei rekordowy poziom indeksu WIG 20 został ustanowiony 29 października 2007 roku, wyniósł bowiem 3917,87 punktu.

WIG 20 spółki - skład WIG20

W dzień zadebiutowania indeksu WIG 20 w jego skład wchodziło 83 procent wszystkich giełdowych firm z GPW (obecnie jest to około 4 procent). Dziś na warszawskiej giełdzie większość z początkowego składu giełda WIG 20 została zastąpiona przez inne spółki - spółki WIG20. Dotychczas skład WIG 20 zmieniono w ramach rewizji rocznych, kwartalnych oraz nadzwyczajnych ponad 100 razy.

O wyborze spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20 giełda decyduje bezpośrednio ich kapitalizacja rynkowa i wartość obrotu ich akcjami. Przy czym każda ze spółek wchodzących w indeks musi spełnić następujące warunki:

  • liczba jej akcji w wolnym obrocie (free float) na GPW musi być większa od 10% ogółu;
  • nie może być w stanie upadłości;
  • wartość akcji w wolnym obrocie musi przekraczać 1 mln euro.

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, to spółka giełdowa zaczyna wyścig szczurów o wejście w skład najbardziej prestiżowego indeksu w Polsce - WIG 20. Szansa na wejście w skład indeksu W20 GPW pojawia się cztery razy w roku: rewizja roczna (odbywa się w trzeci piątek marca) oraz rewizje kwartalne (czerwiec, wrzesień oraz grudzień). Ranking spółek tworzony jest za pomocą poniższego wzoru:

R(i) - 0,6 x St(i) + 0,4 x Sc(i)

We wzorze:

  • R(i) - pozycja w rankingu spółki (i),
  • St(i) - udział spółki (i) w łącznych obrotach akcjami spółek uczestniczących w rankingu w ostatnim roku,
  • Sc(i) - udział spółki (i) w wartości akcji w wolnym obrocie spółek uczestniczących w rankingu na dzień jego sporządzenia.

Warto dodać, że w ramach WIG 20 nie może być notowanych więcej niż 5 spółek z jednego sektora oraz to, że nie są w nim notowane fundusze inwestycyjne.

WIG20 - aktualny skład indeksu WIG 20

Poniżej przedstawiono aktualny skład indeksu WIG 20 (na dzień 09.08.2017) z rozróżnieniem na udział w portfelu, obrocie oraz branże. A więc WIG 20 akcje prezentują się następująco.

Nazwa spółki Udział w indeksie Udział w obrocie Branża
PGE 4.83% 7.51% Energetyka
TAURON POLSKA ENERGIA 1.81% 2.74% Energetyka
ENERGA 1.19% 6.11% Energetyka
PKO BP 14.49% 15.38% Finanse
PEKAO 9.42% 12.63% Finanse
BZ WBK 5.15% 0.89% Finanse
ALIOR BANK 2.68% 1.80% Finanse
MBANK 2.57% 0.75% Finanse
EUROCASH 1.23% 1.76% FMCG
LPP 4.56% 1.91% Handel
CCC 3.01% 1.35% Handel
KGHM POLSKA MIEDZ SA 7.73% 14.16% Kopalnia
JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA 2.17% 7.29% Kopalnia
CYFROWY POLSAT 2.59% 0.64% Media
ASSECO POLAND 1.55% 2.28% Oprogramowanie
PKN ORLEN 14.19% 6.24% Paliwa
PGNIG 4.95% 2.80% Paliwa
GRUPA LOTOS 2.01% 2.45% Paliwa
ORANGE POLSKA 1.71% 1.90% Telekomunikacja
PZU 12.13% 9.41% Ubezpieczenia

Analizując akcje WIG20 widzimy, że pierwszą spółką w indeksie z największym udziałem w portfelu oraz obrocie na sesję z dnia 09.08.2017 roku jest PKO BP. Jej udział w całym indeksie W20 wynosi 14,49 %. Drugą spółką jest PKN Orlen z udziałem wynoszącym 14,19 %. Na trzecim miejscu znalazło się PZU z wynikiem 12,13 %. Pierwsze trzy spółki z naszego indeksu stanowią niemalże 41 % całego indeksu. Dla porównania, trzy ostatnie spółki, Asseco Poland, Eurocash oraz Energa posiadają jedynie 4 procentowy udział w indeksie.

Powyższy fakt wpływa na proces decyzyjny podczas dokonywania analizy na indeksu WIG 20. Jak już wspomnieliśmy wcześniej 41 procent indeksu WIG20 stanowią zaledwie trzy spółki, zatem to one mają największy wpływ na jego notowania. Analiza WIG 20 - analizując indeks WIG 20 pod kątem fundamentalnym oraz technicznym nie możemy pominąć wpływu PKO BP, PKN Orlen oraz PZU. Poniższy wykres powinien potwierdzić ogromny wpływ powyższych spółek na indeks WIG 20.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres W20 obrazuje korelację pomiędzy indeksem WIG 20 (kolor biały), PKO (kolor zielony), PKN Orlen (kolor zielony) oraz PZU (kolor czerwony). Przez tak dobrany skład indeksu, WIG 20 porusza się według warunków postawionych przez trzy spółki.

Kapitalizacja indeksu w 41 procentach przypadająca na trzy spółki w przyszłości może okazać się problematyczna. Nawet gdy 17 spółek będzie w trendzie wzrostowym, a trzy wcześniej opisane spółki w trendzie spadkowym, to indeks WIG 20 w najlepszym razie będzie w lekkim trendzie wzrostowym.

PKO BP - Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski (PKO Bank Polski, PKO BP). PKO BP jest bankiem uniwersalnym. Obsługuje osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże korporacje. PKO Bank Polski kontrolowany jest przez Skarb Państwa, który posiada pakiet większościowy wynoszący 29,43 akcji. PKO Bank Polski jest największą spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych.

PKN Orlen - Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, lider wśród przedsiębiorstw petrochemicznych w Europie oraz środkowo-wschodniej. Jest jedynym koncernem w Polsce zajmującym się produkcją polimerów oraz monomerów.

PZU - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, trzecia co do wielkości spółka wchodząca w skład indeksu WIG 20. PZU zajmuje się w głównej mierze ubezpieczeniami. Głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, reszta akcji jest rozproszona w rękach inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych.

WIG 20 skład indeksu według branży

Kolejnym ważnym podziałem w każdym indeksie giełdowym jest udział w portfelu każdej z branży. Rynek jest jak system naczyń połączonych, jeżeli jeden bank ma problemy, to przeważnie pozostałe również. Reasumując, sytuacja jednego podmiotu z danej branży może świadczyć o nadchodzących kłopotach całej branży.

Branża Udział w portfelu
Finansowa 31.45%
Górnicza 21.45%
Energetyczna 16.36%
Paliwowa 11.49%
Ubezpieczenia 9.41%
Handlowa 3.25%
Oprogramowania 2.28%
Telekomunikacyjna 1.90%
FMCG 1.76%
Medialna 0.65%

W powyższej tabeli zobrazowano skład indeksu WIG 20 online z podziałem na branże. Największą branżą jest branża finansowa z udziałem w portfelu wynoszącym 31,45 procent, następnie górnicza i energetyczna. Branża górnicza oraz energetyczna jest dobrze zdywersyfikowania (wynika to z działalności spółki), natomiast branża finansowa najgorzej. Należą do niej spółki finansowe takie jak: PKO BP, PEKAO, BZ WBK, Alior Bank, Mbank.

Prosperity branży finansowej będzie pozytywnie wpływać na całą giełdę oraz WIG 20, z kolei coraz gorsze perspektywy bardzo negatywnie.

Kolejną ciekawostką na temat WSE:WIG 20 jest to, że indeks oprócz sektora finansowego zależy od polityków. Po przejęciu Pekao, udział spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa w indeksie WIG 20 wzrósł do prawie 75 procent z poprzednich 63 proc. Konsekwencje dużego udziału spółek Skarbu Państwa (prawie ¾) w indeksie WIG 20 są wszelakie. Indeks WIG20 jest obarczony dużym ryzykiem politycznym, widzieliśmy to w 2016 roku, niemniej jednak giełda to nie polityka. Indeks straty polityczne zdołał nadrobić z nawiązką.

WIG 20 - podsumowanie

Skład indeksu WIG 20 nie został dobrze przemyślany. Trzy największe spółki WIG 20 stanowią ponad 40 procent kapitalizacji indeksu. Następnym zagrożeniem dla indeksu jest branża finansowa, a w szczególności banki, przy kapitalizacji wynoszącej 31 procent wpływają na indeks w największym stopniu. Ostatnim powodem do obaw może być krótkoterminowe uzależnienie notowań indeksu od polityki, ponieważ 75% kapitalizacji WIG 20 index jest w rękach polityków.

Niemniej jednak duży skład branży finansowej w indeksie jest i plusem. Dlaczego? Po pierwsze, chcąc zainwestować w banki możemy dokonać tego za pomocą indeksu WIG 20 i uzyskać większą dywersyfikację środków. Ponadto, analiza finansowa tak skonstruowanego indeksu jest o wiele łatwiejsza, ostatecznie trzy wcześniej opisane spółki o największej kapitalizacji mogą wyznaczyć główny kierunek ruchu.

Przetestuj na rachunku demonstracyjnym handel na CFD na indeks WIG20. Teraz możesz to zrobić zarówno na platformie MetaTrader 4 jak i MataTrader 5. Nie czekaj i wykorzystaj wiedzę praktykując na rachunku demonstracyjnym z wirtualnym depozytem 10 000 USD.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.