Szczególna relacja: historia GBPUSD

Sierpień 27, 2019 13:30 Europe/Warsaw
Czas czytania: 9 minut

Historia relacji GBP/USD jest długa oraz tak bogata i interesująca, jak żadna inna w przypadku pozostałych par walutowych. Handel między tymi dwiema walutami odbywa się od tak dawna, że nie ma możliwości określenia jaki był pierwotny kurs gbp/usd. Znaczna część historycznych kursów FX (Forex) między tymi dwiema walutami była regulowana standardem złota.

Oczywiście nie jest to wyjątkowe tylko dla funta szterlinga i dolara. Standard złota rzuca swój cień na długi okres historycznych kursów walutowych. Nowoczesna koncepcja kursu wymiany GBP/USD zaczęła się tak naprawdę we wczesnych latach siedemdziesiątych. Było to wtedy, gdy zarówno USA, jak i Wielka Brytania przeszły na system zmiennych kursów walutowych.

Przed rokiem 1971 i sięgając do okresu z końca II wojny światowej, historia kursów funta i innych walut narodów sojuszniczych była skutecznie powiązana z wartością złota. Było to jedno z wielu porozumień ustanowionych na konferencji w Bretton Woods w 1944 r., która regulowała również przez blisko trzy dekady historię kursu pary walutowej gbp/usd.

Historia GBPUSD po Bretton Woods

Po upadku systemu Bretton Woods historia wymiany GBP/USD nabrała znacznie bardziej zróżnicowanego charakteru. Tylko w latach osiemdziesiątych para ta wahała się w dość szerokim przedziale. Oczywiście istnieje wiele czynników wpływających na kurs wymiany. Ciekawe, że często w przypadku głównych ruchów liczbę czynników, które je wywołują, można zredukować do jednego lub dwóch dominujących. Wczesne lata osiemdziesiąte stanowią fascynujące studium przypadku. Jeśli cofniemy zegar do roku 1985, odnotujemy wiele interesujących wydarzeń:

  • Wykonano pierwsze w Wielkiej Brytanii połączenie telefonem komórkowym
  • Brytyjscy naukowcy przeprowadzający badania na Antarktydzie odkryli dziurę w warstwie ozonowej
  • Zakończył się strajk górników
  • Kurs GBP/USD osiągnął 1,05

Jest to dotychczas najniższy historyczny kurs dla tej pary. Jeśli cofniemy się jeszcze bardziej, zobaczymy, że kurs wzrósł aż do 2,44. Co zatem się wydarzyło, że kurs pary walutowej gbp/usd zmienił się aż tak mocno w ciągu zaledwie pięciu lat? Cóż, analiza gbp/usd zaczyna się od obserwacji, że lata osiemdziesiąte zaczęły się dla amerykańskiej gospodarki długotrwałym marazmem. Niedobory energii i powstanie OPEC w latach siedemdziesiątych spowodowały wzrosty cen, a zwłaszcza ropy naftowej.

Jednocześnie niedobór ropy naftowej utrudniał wzrost produkcji. Ta kombinacja stagnacji i inflacji (lub stagflacji) nie była wyjątkowa tylko dla USA, ale inflacja była tam szczególnie silna i trwała. Kraj cierpiał również z powodu wysokiego bezrobocia i następstw wojny w Wietnamie, podczas gdy FED (Rezerwa Federalna) nie zdołała wdrożyć zmian w swojej polityce pieniężnej, które były niezbędne do ograniczenia wysokiej inflacji.

To właśnie walka z inflacją odcisnęła swoje piętno na notowaniach pary walutowej gbp/usd.

Zmiana w FED była jednak już blisko. Latem 1979 r. Prezydent Jimmy Carter mianował Paula Volckera na przewodniczącego Rezerwy Federalnej. Zmiany na tym się nie skończyły: do 1981 r. Carter odszedł, a prezydentem został Ronald Reagan. Wraz z nim przyszła „Reaganomika". Jednym z filarów nowej polityki gospodarczej były wysokie stopy procentowe w celu ograniczenia inflacji. Pod przywództwem Volckera FED podniósł stopę funduszy federalnych o 20%.

Nie było to bezbolesne dla samej gospodarki: w wyniku kolejnej recesji bezrobocie wzrosło powyżej 10%, ale inflacja spadła, co było już widać na kurs gbp/usd. Później, kiedy inflacja była ponownie pod kontrolą, FED był w stanie trochę się uspokoić. W połączeniu z rozległymi obniżkami podatków i dużymi wydatkami wojskowymi administracji Reagana w końcu nastąpił rozkwit gospodarki, a wraz z nią wzrost wartości dolara. Do 1985 r. dolar amerykański zyskał 50% w stosunku do innych głównych walut w tym okresie, co również przełożyło się na gbp/usd. Oczywiście handel międzynarodowy i kursy wymiany walut są ze sobą powiązane.

Siła dolara była ogromną przeszkodą dla przemysłu amerykańskiego, który nie był w stanie konkurować cenowo z konkurencją zagraniczną. Doprowadziło to do porozumienia Accord Plaza: skoordynowanej dewaluacji dolara dokonane przez banki centralne Francji, Niemiec, Japonii, USA i Wielkiej Brytanii. Narzędzia banku centralnego, które wpływają na kursy wymiany, nie zawsze są tak uporządkowane i łatwe, jak się później przekonamy.

Analiza GBP/USD, a ERM i czarna środa

Pomimo tego, że rządy państw na początku lat 70-tych zaczęły stosować płynne kursy walut, niektóre sporadycznie podejmowały interwencje na rynku walutowym, aby w różny sposób bronić lub osłabiać swoje waluty, czego przykładem było wspominane pokazuje Accord Plaza. Jasne jest, że kraje o gospodarkach zorientowanych na eksport, takie jak Japonia, dewaluują swoje waluty w celu pobudzenia rynku eksportowego.

Bank Anglii (BoE) mocno interweniował na początku lat dziewięćdziesiątych. Jego nieudane interwencje doprowadziły do jednego z najbardziej dramatycznych ruchów na gbpusd. Oto kilka słów o wczesnych lata 90-tych: rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do utrzymania wartości funta w relacji do niemieckiej marki w ramach mechanizmu kursu walutowego (ERM).

Doprowadziło to do tego, że Bank Anglii musiał aktywnie wspierać wartość funta szterlinga. Dokonywał tego, kupując walutę i podnosząc stopy procentowe. Ale był problem: w tym czasie gospodarka brytyjska znajdowała się w recesji. Podwyższenie stóp procentowych było zatem niewłaściwym ruchem w ramach polityki pieniężnej. Coś musiało się stać i stało, co widać na wykresie pary walutowej gbp/usd.

Duża liczba spekulantów, a zwłaszcza George Soros i jego zespół, wyczuła niepewną pozycję BoE i zaczęła skracać pozycje na funcie. W Czarną Środę, 16 września 1992 r., Wielka Brytania opuściła ERM i porzuciła pomysł wspierania Funta. Uwolnienie notowań miało druzgocący wpływ na wartość funta szterlinga.

W ciągu jednego dnia kurs gbp/usd spadł o 25%, co było jednym z najbardziej dramatycznych ruchów w historii tej pary. Cena nadal spadała aż do początku 1993 roku. Więcej na ten temat można przeczytać w naszym artykule omawiającym przykłady najlepszych traderów rynku walutowego.

Anatomia kryzysu: analiza GBP/USD w latach 2008 - 2009

Preludium do globalnej recesji w latach 2008–2009 miało miejsce oczywiście w postaci kryzysu na amerykańskim rynku subprime. Kryzys subprime zaczął się ujawniać na początku 2007 r., Osiągając punkt kulminacyjny latem. W tym czasie było już jasne, że kilka poważnych amerykańskich instytucji finansowych miało problemy, ale globalny zasięg problemu nie był jeszcze w pełni widoczny.

W konsekwencji kurs GBPUSD rósł przez większą część roku 2007, co było odpowiedzią na pozorną słabość gospodarki USA. Kulminacją tego było w listopadzie 2007 r. osiągnięcie przez GBP/USD poziomu 2,1163 - najwyższego od 1980 r.

Jednak po tym, jak Bank Anglii zdał sobie sprawę z rozmiarów zagrożenia, został zmuszony do wprowadzenia drastycznych ruchów począwszy od 2008 roku. Na początku 2010 r. Bank Anglii zwiększył wielkość sumy bilansowej w relacji do PKB prawie trzykrotnie w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu. Poniższa tabela zawiera listę kluczowych wydarzeń pary walutowej gbp/usd w latach 2008–2009:

  Data Zdarzenie
A 8 października 2008 r Bank Anglii obniża swoją stopę procentową o 50 punktów bazowych do 4,5%
B 6 listopada 2008 r Bank Anglii obniża stopę procentową o 150 punktów bazowych do 3,0%
C 4 grudnia 2008 r Bank Anglii obniża stopę procentową o 100 punktów bazowych do 2,0%
D 8 stycznia 2009 r Bank Anglii obniża stopę procentową o 50 punktów bazowych do 1,5%
E 5 lutego 2009 r Bank Anglii obniża stopę procentową o 50 punktów bazowych do 1,0%
F 5 marca 2009 r Bank Anglii obniża stopę procentową o 50 punktów bazowych do rekordowo niskiego poziomu 0,5% i ogłasza luzowanie ilościowe

Historyczna analiza gbp/usd pokazuje wyraźną korelację między ultra luźną polityką monetarną Wielkiej Brytanii, a słabością jej waluty. Gdy przyjrzymy się kursowi waluty według dat, widzimy postępujący spadek wartości funta, ponieważ polityka pieniężna stawała się coraz bardziej akomodacyjna.

Brexit odciska swoje piętno na GBP/USD

Przeskok do roku 2016 prowadzi nas do głosowania w sprawie Brexitu. Na podstawie notowań z tego okresu widać, jak mocny wpływ na wartość funta miał wynik głosowania w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej. Głosowanie nad Brexitem sprawiło, że GBP osiągnął poziomy, których nie zaobserwowano w ciągu ponad 30 lat. W rzeczywistości był to najniższy kurs gbp/usd od 1985 r. Zasadnicza różnica polega na tym, że w latach 80. chodziło bardziej o siłę dolara, podczas gdy ruch w czerwcu 2016 r. dotyczył słabości funta szterlinga.

Nadal istnieje duża niepewność co do przebiegu Brexitu. Do pewnego stopnia wciąż pojawia się znak zapytania, czy Wielka Brytania w ogóle opuści UE. Ilustruje to wpływ oczekiwań i nastrojów rynkowych, który bywa większy niż faktyczna zmiana w fundamentach.

The Flash Crash na GBPUSD

7 października 2016 r na rynku funta nastąpił gwałtowny spadek. Był to tak zwany „flash crash na funcie", który spowodował, że funt ponownie pojawił się na nagłówkach serwisów informacyjnych. Funt stracił 6% w stosunku do dolara w ciągu zaledwie kilku minut. Spadek nastąpił w okresie silnego napięcia w stosunku do tej waluty, które oczywiście miał związek z rozmowami o możliwości realizacji scenariusza twardego Brexitu.

Analiza gbp/usd wciąż nie daje jednoznacznych odpowiedzi na pytanie o przyczyny tego ruchu i wciąż jest to przedmiotem dyskusji. Niektórzy sugerują, że to efekt domina wywołany falą zleceń stop, podczas gdy inni przypuszczają, że za spadkiem stały zlecenia wysyłane przez algorytmy. Nagły ruch i równie nagłe odbicie wskazują na pewien element automatyzacji, ale nie ma wątpliwości, że warunki były już na tyle napięte, że niewiele było trzeba, by doszło do takiej zmiany.

Prawdopodobnie najważniejszą lekcją, jaką można z tego wyciągnąć, jest to, że: nie było możliwości przewidzenia, że GBP/USD będzie poruszał się w ten sposób. Handel to radzenie sobie z niepewnością. Duża część umiejętności rynkowych polega na tym, jak radzisz sobie z nieoczekiwanym. Wyjątkowe wydarzenie pokazuje, jak ważne jest utrzymanie dobrego zarządzania pieniędzmi. Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, jak reagujesz na kaprysy rynku, jest ćwiczenie z wykorzystaniem rachunku demonstracyjnego. Dzięki temu możesz handlować prawdziwymi cenami rynkowymi, ale nie ryzykując ani grosza.

Wniosek: Historia kursu GBP/USD

Widzieliśmy wiele przykładów czynników wpływających na kursy walut, w tym:

  • Polityka fiskalna
  • Polityka pieniężna
  • Zmiany polityczne
  • Handel algorytmiczny

To nie były jedyne przyczyny ruchów. Poszczególne okresy dramatycznie się od siebie różniły. Warto zastanowić się, w jaki sposób poradziłbyś sobie z każdą z tych sytuacji. Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.