Świece japońskie i ich geneza

Luty 27, 2017 13:46 UTC

Świece japońskie zawędrowały do nas z Japonii, gdzie są używane od wieków. Popularność wśród zachodnich inwestorów zdobyły całkiem niedawno, gdyż w latach 90. XX wieku. Świece japońskie na Zachodzie spopularyzował Steve Nison, który jest uważany za jeden z największych autorytetów w tej dziedzinie. Nison w swoich książkach przekonuje o wyższości świec japońskich nad wykresem słupkowym. Uważa, że wykres świecowy lepiej przedstawia walkę podaży z popytem i kto z tej walki wychodzi zwycięsko. Świece japońskie posiadają dwie podstawowe funkcje. Służą do przedstawiania ceny na wykresie oraz do analizowania rynku na ich podstawie.

Budowa świecy

Wykresy świecowe opierają się na tych samych danych, co słupkowe. Zatem do zbudowania świecy potrzebujemy, ceny otwarcia oraz ceny zamknięcia z danego okresu, maksimum cenowe oraz minimum cenowe. Od razu widać, skąd wzięła się nazwa tej metody: obrazki przypominają świece z knotami. Prostokąt reprezentuje różnicę pomiędzy ceną otwarcia i ceną zamknięcia nazywany jest korpusem. Ceny otwarcia i zamknięcia określają również kolor korpusu. Skrajne wartości ceny tworzą knoty lub cienie.

  • Korpus jest biały, jeżeli cena w tym czasie wzrosła (cena otwarcia jest niżej, a cena zamknięcia wyżej).
  • Korpus jest czarny, jeżeli cena spadła (cena otwarcia jest wyżej, a cena zamknięcia niżej).
  • Rozpiętość cen w danym okresie decyduje o długości knotów (czyli miejsca gdzie wypada minimum oraz maksimum na danej świecy, możliwy jest brak korpusu lub cieni).

Na podstawie budowy świecy mamy konkretny obraz zmagań popytu i podaży w danym okresie czasu. Im większy okres, tym informacja jest bardziej wiarygodna. Formacje złożone z kilku świec również czeszą się dużym zaufaniem inwestorów.

Podstawowe świece

W zależności konfiguracji korpusu i cienia zmienia się wymowa świecy. Dni, w których różnica pomiędzy cenami otwarcia i zamknięcia jest duża, nazywa się długimi dniami. Jeśli natomiast różnica ta jest mała, mamy do czynienia z krótkimi dniami.

Szpulki to świece, które mają niewielkie korpusy o długich cieniach górnych i dolnych. W tym przypadku kolor korpusu nie ma większego znaczenia. Świece te uznaje się za oznaki niezdecydowania rynku. Siły popytu i podaży są wyrównane, a rynek chwilowo wytracił siły. Szpulki poprzedzone silnym ruchem mają większą wymowę.

Doji jest świecą, kiedy ceny zamknięcia i otwarcia są równe. Doji mogą mieć cienie o różnej długości. Sygnalizują brak zdecydowania na rynku. Nabierają dużego znaczenia w wypadku pojawienia się przy szczytach bądź dołkach cenowych, po długich wyraźnych ruchach. Mogą wtedy zapowiadać odwrócenie ruchu i korektę. Są różne rodzaje świec doji. Doji długonogie ma długie cienie górny i dolny, co odzwierciedla wyraźne niezdecydowanie uczestników rynku. Nagrobek doji ma tylko długi górny cień. Im dłuższy górny cień, tym silniejsza oznaka bessy. Ważka doji to sytuacja przeciwna do nagrobka doji, to znaczy występuje tu jedynie długi dolny cień. Świeca ta uznawana jest zwykle za wyraźną oznakę hossy.

Marubozu jest świecą nieposiadającą praktycznie dolnych cieni. Świadczy o dużej sile danej strony, popytowej lub podażowej. Czasami dopuszcza niewielkie knoty.

Młot posiada długi cień, który powinien stanowić 2/3 całej świecy, a cena zamknięcia jest blisko ceny maksymalnej. Formacja młota jest mocnym sygnałem pro wzrostowym. Nazwa tej formacji odnosi się do solidnej bazy, podłoża, którą rynek sobie "wykuł", która jest tak solidna, że nie można ją rozbić młotem. Formacja nabiera znaczenia, gdy pojawia się po mocnym spadku, na wyprzedanym rynku. Z uwagi na fakt, że formacja młota ma największe znaczenie, gdy pojawi się po znaczącym spadku pierwsze odbicie od ważnego poziomu może być nietrwałe i rynek może powrócić do wsparcia, gdzie uformował się młot. Należy również podkreślić, że formacja ma znaczenie, gdy pojawia się na istotnym poziomie wsparcia. W innym przypadku nie ma znaczenia.

W zależności od agresywności gracza można zająć pozycję od razu po pojawieniu się formacji młota, albo poczekać, jak ponownie zostanie przetestowane wsparcie, gdzie pojawił się młot. Często inwestorzy oczekują naruszenia linii wsparcia przez formację młota. Formacja wtedy nabiera jeszcze silniejszego charakteru. Oznacza to, że strona podażowa chciała naruszyć poziom, nawet jej to się udało na chwilę, ale ostatecznie byki są górą i ponownie cena znalazła się nad poziomem. Jest to bardzo istotne również w kontekście stawiania zleceń obronnych stop loss, gdyż powinny być ustawione w przypadku formacji młota pod dolnym cieniem. Często poziomy wsparcia są jeszcze raz testowane przez graczy, a gdy nasz stop loss jest ustawiony poniżej cienia, który znajduje się pod wsparciem jest dużo większa szansa, ze nasz stop loss nie zostanie aktywowany.

Wisielec swoim wyglądem przypomina formację młota. Jednak występuje w zupełnie innym miejscu i zazwyczaj oznacza spadki, a nie wzrosty, tak jak w przypadku młota. Wisielec występuje po wzrostach na ważnych poziomach oporu. Mogłoby się wydawać, że jeżeli ma kształt zbliżony do młota, to również wisielec powinien zapowiadać wzrosty. Wisielec jednak informuje, że dotarliśmy do oporu, który wywołał spadki, uruchomił podaż, a niewielki korpus oznacza, że popyt nie ma siły, żeby ten poziom przełamać. Z drugiej strony wciąż siła sprzedających nie jest na tyle oczywista, gdyż ponownie cena zawróciła ku górze, dlatego w przypadku wisielca należy zaczekać na potwierdzenie w postaci drugiej świecy. Zamknięcie następnej świecy powinno wypaść poniżej korpusu wisielca. Będzie to oznaczać, że wszystkie osoby grające nadal na wzrosty są po złej stronie rynku i w najbliższym czasie zamknął pozycję przyczyniając się do dalszych spadków.

Spadająca gwiazda jest świecą z długim górnym cieniem, 2/3 całej świecy, oraz niewielkim korpusem. Będzie oznaczać, że sprzedający byli w stanie szybko sprowadzić z powrotem cenę w dół. Spadająca gwiazda musi występować na kluczowym poziomie oporu, żeby miała jakiekolwiek znaczenie. Na rynku często stosuje się technikę stawiania zleceń sprzedaży z limitem w połowie spadającej gwiazdy, gdyż często rynek idzie jeszcze przez chwilę w górę zanim cena ruszy znacząco w dół. Wspominałem również w przypadku formacji młota o testowaniu przez knot ważnego poziomu. W przypadku spadającej gwiazdy jej wydźwięk nabiera większego znaczenia, gdy górny knot przebije ważny poziom oporu. Mamy wtedy potwierdzenie, że poziom nadal jest respektowany, a ponadto możemy lepiej ukryć nasze zlecenie stop loss.

Formacje kilkuświecowe

Formacje na wykresie świecowym mogą składać się z jednej lub kilku świec. Większość formacji zapowiada odwrócenie ruchu, ale występują również formacje prognozujące kontynuację ruchu.

Formacje odwrócenia trendu

Zasłona ciemnej chmury to formacja składająca się z dwóch świec i zapowiadająca odwrócenie trendu wzrostowego. Istnieje też formacja odwrotna, ale ma inną nazwę, a mianowicie formacja przenikania. Pierwszemu dniu odpowiada długa biała świeca. Wskazuje ona i potwierdza bieżący trend wzrostowy. Następnego dnia rynek otwiera się powyżej maksimum z poprzedniego dnia, potwierdzając charakter dotychczasowego trendu. Kolejne transakcje dokonywane są jednak na niższym poziomie, a cena zamknięcia kształtuje się poniżej środka korpusu z poprzedniego dnia. Jest to silny cios dla optymizmu inwestorów zmuszający wielu z nich do wyjścia z rynku. Ponieważ cena zamknięcia znajduje się drugiego dnia poniżej ceny otwarcia, korpus jest czarny. To właśnie czarna chmura występująca w nazwie tej formacji.

Formacja przenikania jest odwrotna względem zasłony czarnej chmury i wskazuje na początek wzrostów. Dominuje trend spadkowy i pierwsza świeca ma długi czarny korpus, potwierdzając przekonanie inwestorów o charakterze rynku. Następnego dnia ceny otwierają się poniżej poprzedniego minimum, ale później cały czas rosną i zamykają się powyżej środka czarnego korpusu z dnia poprzedniego. Wywołuje to znaczącą zmianę nastawienia inwestorów i wielu z nich zamknie lub odwróci swoje pozycje.

Gwiazda wieczorna i gwiazda poranna są to niezwykle mocne wskazówki odwrócenia dotychczasowego trendu. Obie formacje składają się z trzech świec mają dużą wartość prognostyczną. Gwiazda wieczorna, jak wskazuje jej nazwa, to formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Pierwszy dzień to długa biała świeca w pełni potwierdzająca dominujący jeszcze trend wzrostowy. Przy otwarciu drugiego dnia ceny tworzą lukę ponad poprzednim korpusem. Zakres cenowy transakcji drugiego dnia jest dość wąski i cena zamknięcia bliska jest cenie otwarcia, pozostając ponad korpusem pierwszego dnia. Korpus drugiego dnia jest zatem niewielki. Sytuację taką określa się jako formację gwiazdy. Trzeci i ostatni dzień tej formacji otwiera się z luką poniżej korpusu gwiazdy i zamyka jeszcze niżej - cena zamknięcia wypada poniżej środka korpusu reprezentującego pierwszy dzień. W przypadku gwiazdy porannej schematu działania jest identyczny, tylko odwrócony o 180 stopni.

Formacje kontynuacji trendu

Trójki hossy i bessy to formacje składające się z pięciu świec. Pierwszy dzień trójki hossy to długi biały korpus w pełni potwierdzający dominację trendu wzrostowego. W ciągu następnych trzech dni pojawiają się jednak trzy niewielkie korpusy o tendencji spadkowej. Wszystkie trzy pozostają w zakresie cenowym pierwszego dniai przynajmniej dwa z nich są czarne. Ten okres, w którym rynek -jak się wydaje - zmierza donikąd, Japończycy nazywają „okresem odpoczynku". Piątego dnia tej formacji znów kształtuje się długi biały korpus, który zamyka się na poziomie nowego maksimum. Ceny wyrwały się z krótkiej konsolidacji i hossa jest kontynuowana. Dla trójki bessy schemat działania będzie taki sam, z tym wyjątkiem, że trójka bessy będzie zapowiadać kontynuację spadków. Znany tę formację również z price action, a mianowicie jest to bardzo skuteczny inside bar.

Podsumowanie

Świece japońskie są świetnym narzędziem pozwalającym odczytać z ruchu ceny, price action, co za chwilę będzie chciał uczynić rynek. Każdy, kto myśli poważnie o spekulacji powinien pochylić się mocniej nad tą techniką, która na dalekim wschodzie znana jest od wieków. Analizę formacji świecowych warto połączyć z narzędziami rozszerzenia Supreme Edition, które oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP. Tylko MT4 Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.