Spekulacja a inwestowanie - Czy są tym samym?

Maj 31, 2021 16:33 Europe/Warsaw

Na rynkach finansowych często można spotkać osoby, które nie dostrzegają różnicy między inwestowaniem a spekulacją. Zdarzają się też uczestnicy rynku zaczynający jako inwestorzy, a kończący jako spekulanci, bez świadomości tej zmiany. Kiedy decydujemy się przeznaczyć część naszego kapitału na inwestycje, aby go pomnożyć, musimy jasno określić nasz cel, ponieważ ścieżka dla inwestora będzie inna niż ta wybrana przez tradera. Z tego artykułu dowiesz się: 

 • Co to jest inwestowanie?
 • Co to jest spekulacja?
 • Jakie są między nimi różnice?
 • Jakie są zalety i wady obu podejść?

 Spekulacja a inwestowanie - Czym jest inwestowanie? 

Jeśli wyszukamy w słowniku pojęcia "inwestycja", okaże się, że jest to przeznaczenie określonej kwoty pieniędzy na konkretny projekt, biznes lub instrument finansowy, aby spróbować osiągnąć zyski. Ostatecznym celem inwestycji może być osiągnięcie powtarzalnego dochodu lub jednorazowego zysku. 

Chociaż często granica między inwestowaniem a spekulacją jest bardzo cienka, prawda jest taka, że kiedy mówimy o inwestycjach, odnosimy się do najbardziej tradycyjnych form lokowania kapitału: inwestowania w akcje lub fundusze. Inwestujemy w coś, co uważamy za wartościowe.  

W tym kontekście, kiedy mówimy o inwestowaniu na rynkach finansowych, musimy podjąć w tym procesie dwie kluczowe decyzje: 

Ile kapitału zamierzam przeznaczyć? 

Jak zamierzam go wykorzystać? 

Aby podjąć te dwie decyzje, musimy przeprowadzić bardzo wyczerpującą analizę. Po pierwsze: naszych finansów, a po drugie: możliwych celów naszej inwestycji. Pod tym kątem możemy zwrócić uwagę na niektóre aspekty podkreślone przez słynnego inwestora Benjamina Grahama w swojej książce „Inteligentny inwestor”. Oto niektóre z nich: 

1️⃣ Wiedz dobrze, w co inwestujesz, dokładnie przeanalizuj: branżę, konkurencję, wypłacalność analizowanej firmy, jej marżę i oczekiwania.  

2️⃣ Margines bezpieczeństwa. Termin ten odnosi się do relacji między ceną akcji a jej wartością wewnętrzną, opartą na czynnikach fundamentalnych. Im niższa cena aktywów, tym wyższy margines bezpieczeństwa.

3️⃣ Wydajność. Zwrot nastąpi, gdy rynek zda sobie sprawę z prawdziwej wartości aktywów, dlatego inwestycja zawsze ma charakter długoterminowy. O tym, na ile będzie zyskowna, przekonamy się później. 

Tezy Grahama, o wiele bardziej rozbudowane niż to, co przedstawiamy w tym artykule, były inspiracją dla wielu wielkich inwestorów, w tym najsłynniejszego z nich: Warrena Buffetta, który uzyskał pseudonim „Wyrocznia z Omaha”. 

Spekulacja a inwestowanie - Czym jest spekulacja? 

Kiedy mówimy o spekulacji, mamy na myśli kupno lub sprzedaż aktywów finansowych, których cena, według naszych prognoz, wzrośnie lub spadnie w niezbyt odległej przyszłości. Spekulacja jest bardziej ryzykowną praktyką, ponieważ próbuje wykorzystać krótkoterminowe wahania cen. Spekulacja wykorzystuje zarówno analizę techniczną, jak i fundamentalną, ale w przypadku handlu krótkoterminowego wskaźniki techniczne często mają decydujące znaczenie. 

W praktyce możemy spekulować na cenie niemal każdego instrumentu finansowego, nie tylko tych tradycyjnych, jak w przypadku inwestycji. 

Wbrew pozorom decyzje spekulantów nie są wynikiem przypadku, ale wyczerpującej analizy technicznej i, przede wszystkim, kompleksowego szkolenia. Admirals posiada programy szkoleniowe w zakresie handlu prowadzone przez profesjonalistów dla każdego poziomu doświadczenia. Jeśli chcesz wziąć udział w jednym z naszych bezpłatnych webinarów, wystarczy kliknąć w poniższy przycisk i zarejestrować się na te, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom: 

Spekulacja a inwestowanie - Różnice 

Różnice między inwestowaniem a spekulacją możemy podzielić na cztery części:   

Okres  

Inwestowanie:

Inwestor przechowuje aktywa w swoim portfelu przez długi czas: lata, a nawet całe życie. 

Spekulacja:

Spekulanci często zmieniają aktywa w krótkim okresie, w ciągu kilku minut, godzin lub kilku dni.  

Analiza 

Inwestowanie:

Skrupulatna analiza czynników fundamentalnych, w tym wskaźników firmy, warunków konkurencyjnych i branżowych oraz czynników technicznych w całej historii aktywów. 

Spekulacja:

Głównie analiza techniczna, połączona z nastrojami fundamentalnymi i rynkowymi. 

Cel 

Inwestowanie:

Głównym celem inwestora jest osiągnięcie niewielkich, powtarzalnych zwrotów w długim okresie, takich jak wypłata dywidendy. 

Spekulacja:

Spekulant dąży do osiągnięcia niewielkich zysków w krótkim okresie. 

Ryzyko 

Inwestowanie:

Umiarkowane ryzyko. Im mniejsze ryzyko, tym niższa rentowność. 

Spekulacja:

Wysokie ryzyko. Im wyższe ryzyko, tym większe potencjalne zyski. 

Pomimo tych znaczących różnic w obu praktykach, występują bardzo powszechne błędy. Na przykład: 

 • Przejście od inwestowania do spekulacji, nie zdając sobie z tego sprawy. Na przykład kupujemy udziały w firmie po dokładnej analizie, ale wkrótce jej cena spada i sprzedajemy po niższej cenie niż początkowo zapłaciliśmy. Następnie kupujemy w tym czasie kolejne akcje z trendem wzrostowym. Przeszliśmy od inwestowania do spekulacji. Ma to wiele wspólnego z psychotradingiem i niecierpliwością. 
 • Brak wiedzy. Są ludzie, którzy zaczynają inwestować lub spekulować z myślą, że ruchy na rynkach są wynikiem przypadku. Powoduje to wiele strat i frustracji. 

Spekulacja a inwestowanie - Zalety i wady 

Zalety 
Inwestowanie 
 • Mniejsze ryzyko 
 • Bardziej przyjazne dla początkujących 
Spekulacja 
 • Większy zakres dostępnych aktywów finansowych 
 • Mniejszy wymagany kapitał (możliwość wykorzystania dźwigni finansowej) 
 • Łatwy dostęp do rynków 
 • Mniejsze prowizje 

 

Wady 
Inwestowanie 
 • Wymagany większy kapitał 
 • Mniejsza różnorodność instrumentów 
 • Wyższe prowizje 
Spekulacja 
 • Wyższe ryzyko strat  
 • Wyższy poziom stresu 
 • Wymaga większego poświęcenia 
 • Wymaga więcej szkoleń 

Spekulacja a inwestowanie - Jak chcesz handlować na rynkach? 

Inwestycje i spekulacje nie wykluczają się wzajemnie, w rzeczywistości mogą się uzupełniać. Na przykład, jeśli masz udziały w spółce, notowanej na giełdzie przez długi czas, ale znajduje się w trendzie spadkowym, masz możliwość uciekania się do spekulacji w celu zabezpieczenia tej pozycji. Aby to zrobić, możesz skorzystać z kontraktów różnic kursowych (CFD), instrumentu pochodnego, którego cena jest oparta na cenie aktywów bazowych i który umożliwia handel na spadki. 

W takim przypadku możesz sprzedać kontrakt CFD na posiadane przez nas akcje, a tym samym zrównoważyć utratę wartości naszej inwestycji bez konieczności sprzedaży posiadanych akcji. 

Jeśli chcesz rozpocząć handel kontraktami CFD na akcje za pomocą wirtualnych pieniędzy, Admirals oferuje darmowe konto demo bez żadnych zobowiązań. A jeśli czujesz się gotowy do handlu przy użyciu prawdziwego kapitału, wystarczy kliknąć w poniższy baner i otworzyć konto rzeczywiste:

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować 

O Admirals (dawnej Admiral Markets) 

Jesteśmy firmą inwestycyjną działającym na całym świecie, autoryzowaną i regulowaną przez brytyjski Financial Conduct Authority (FCA), estoński Urząd Nadzoru Finansowego (EFSA), cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) oraz australijską Komisję Papierów Wartościowych i Inwestycji (ASIC). Zapewniamy dostęp do platform handlowych MetaTrader4 i MataTrader5. Admirals oferuje możliwość handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) na akcje, Forex, indeksy, towary, a także inwestowanie w fundusze ETF i akcje.

Admirals 

Ostrzeżenie o ryzyku: Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Carolinę Caro (zwaną dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.