Sąsiedzi, partnerzy i rywale: historia EUR/GBP

Sierpień 27, 2019 15:13 Europe/Warsaw
Czas czytania: 9 minut

W tym artykule przyjrzymy się historii pary walutowej eurgbp. Zbadane zostaną przyczyny, dla których te waluty są tak popularne, wpływ kryzysu finansowego z lat 2007-2009 na historię i notowania eur/gbp i inne. Para walutowa EUR/GBP jest ważnym crossem walutowym (FX) ze względu na popularność i znaczenie tych dwóch walut.

Dlaczego notowania EUR/GBP są tak popularne?

Pierwszym powodem jest wielkość gospodarek. Gospodarka brytyjska jest piątą co do wielkości gospodarką na świecie. Zgodnie z szacunkami MFW z 2016 r. łączna wielkość gospodarek krajów strefy euro stanowi ponad jedną piątą światowego PKB, co podkreśla znaczenie pary eur / gbp. Innym ważnym powodem jest szerokie wykorzystanie obu walut. Co trzy lata Bank Rozrachunków Międzynarodowych przeprowadza badanie rynku walutowego. Jest to przydatne źródło dla zainteresowanych danymi historycznymi tak pary eurgbp, jak i całego rynku walutowego.

Istotność, jaką charakteryzuje się kurs eur/gbp, wynik choćby z tego,że według ustaleń Triennial Central Bank Survey z 2016 r., funt był walutą, która była stroną 12,8% wszystkich transakcji walutowych, a euro było jedną ze stron 31,3% wszystkich transakcji. O ile udział euro spadł po wybuchu kryzysu w strefie euro, to nadal pozostaje ono na drugim miejscu po dolarze amerykańskim pod względem istotności w zawieranych transakcjach. Ważne są nie tylko same waluty GBP i EUR, ale także to, że obie gospodarki mają ze sobą niezwykle ścisłe powiązania.

Dane Eurostatu pokazują, że Wielka Brytania jest największym partnerem handlowym strefy euro w imporcie, podczas gdy Wielka Brytania wysyła około 40% swojego eksportu do strefy euro. Związki te oznaczają, że ich obustronny handel i kurs eur/gbp mocno na siebie nawzajem wpływają. Zjednoczone Królestwo, które zdecydowało się opuścić Unię Europejską (UE) i towarzyszące im reperkusje dla handlu Wielkiej Brytanii, okazały się druzgocące dla wartości funta także w kontekście pary eur / gbp.

Unia monetarna i narodziny euro, a notowania EURGBP

Historia kursów walut europejskich bywała czasami burzliwa, a szczególnie w latach 90., kiedy łączył je mechanizm kursu walutowego (ERM). ERM był swego rodzaju pierwszą próbą ustabilizowania kursów wymiany. Chociaż nie spełnił oczekiwań, okazał się dobrym sprawdzianem pod kątem większej integracji monetarnej w UE. Deklarowanym celem europejskich ministrów finansów w dążeniu do europejskiej unii walutowej była większa stabilność.

Kiedy jednak spojrzymy na wykres eur/gbp, można się zastanawiać, czy faktycznie udało się ją osiągnąć. Wspólna waluta narodziła się na fali optymizmu na początku 1999 r. Na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie 4 stycznia 1999 r. na ścianie pojawił się symbol Euro, a triumfalny hymn „Oda do radości" Beethovena rozbrzmiewał głośno. Wielka Brytania pozostała częścią UE, ale oczywiście zrezygnowała z euro.

Oznaczało to, że pierwotny kurs kurs eur/gbp został ustalony o północy 1 stycznia 1999 r. Wtedy to Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadził euro. Kraje strefy euro przeszły do obszaru jednolitej polityki pieniężnej pod auspicjami EBC, ale funt pozostawał pod kontrolą Banku Anglii (BoE). Różnica działań w ramach polityki pieniężnej między tymi dwoma bankami centralnymi odegrała znacząco rolę w kształtowaniu kursu EUR/GBP.

Więc jakie są te różnice? Celem Banku Anglii jest zapewnienie stabilności cen poprzez niską inflację oraz wspieranie celów rządu w zakresie wzrostu i zatrudnienia. Natomiast EBC koncentruje się wyłącznie na stabilności cen. Wpływ tej różnicy stał się wyraźniejszy w trakcie kryzysu finansowego, co dobitnie pokazują notowania eur/gbp.

Banki centralne i kryzys finansowy

Zgodnie z powyższymi celami Bank Anglii był bardziej aktywny w obniżaniu stóp procentowych we wcześniejszych fazach kryzysu finansowego w porównaniu z EBC. Teraz działania banku centralnego są oczywiście jednym z głównych czynników wpływających na kurs eurgbp. Poniżej przedstawiono tygodniowy wykres eur/gbp, na którym widzimy wpływ tej różnicy działań w czasie na kurs eur/gbp:

Źródło: MetaTrader 5 - EUR / GBP Wykres tygodniowy - Zakres danych: 17 września 2006 r. - 20 czerwca 2010 r. Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Należy podkreślić, że powyższe zmiany nie były jedynymi zmianami wprowadzonymi przez EBC w tym okresie. EBC dokonał również zmian w swojej polityce depozytowej w banku centralnym i stopie kredytu w banku centralnym. Stopa REFI to stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących EBC, która zapewnia większość płynności dla systemu bankowego strefy euro.

Jest to zatem główna stopa referencyjna dla EBC. Jak widać na wykresie: historyczne zmiany kursu eurgbp pokazują stopniowe umacnianie się euro w stosunku do funta w omawianym okresie. W lipcu 2007 r. kurs EUR/GBP wynosił około 0,6750. Do lipca 2008 r. Bank Anglii obniżył stopę banku o 75 punktów bazowych, podczas gdy EBC podniósł swoją referencyjną stopę REFI o 25 punktów bazowych.

Wykres eur/gbp zawiera punkty, które odpowiadają poniższej tabeli podsumowującej:

  Data Główna stopa REFI EBC Zmiana skumulowana EBC Stopa proc. BoE Zmiana skumulowana BoE
1 Lipiec 2007 4,00% - 5,75% -
2 Kwiecień 2008 4,00% - 5,00% -0,75%
3 Lipiec 2008 4,25% + 0,25% 5,00% -0,75%
4 Listopad 2008 3,25% -0,75% 3,00% -2,75%
5 Marzec 2009 1,5% -2,50% 1,00% -4,75%

W tym czasie notowania eur/gbp wzrosły do około 0,8000. Do marca 2009 r. Bank Anglii obniżył swoją stopę referencyjną do 1,00%, o łączną sumę 475 punktów bazowych w porównaniu z lipcem 2007 r. Dla porównania EBC obniżył stopę REFI do 1,5%, czyli w sumie o 250 punktów bazowych w porównaniu z lipcem 2007 r. W tym czasie kurs EUR/GBP wzrósł do 0,9000.

Pokazuje to, że działania banku centralnego są jednym z kluczowych czynników wpływających na kursy walut. Widzimy również korelację między stopami procentowymi, a siłą waluty. Szybki spadek stóp brytyjskich w stosunku do stopy REFI w strefie euro sprawił, że euro stało się bardziej atrakcyjne w stosunku do funta. Właśnie w tym okresie kurs eurgbp zbliżał się do parytetu, który został niemal osiągnięty w dniu 28 grudnia 2008 r., gdy jedno euro było warte 0,9801 funta.

Ruch w górę pary walutowej EUR/GBP w tym okresie był wyraźny i trwały. Natomiast w następnej części zobaczymy, jak najświeższe informacje mogą gwałtownie wpłynąć na zmianę kierunku poruszania się ceny. Niezależnie od warunków rynkowych, w których przyjdzie Ci handlować, ważne jest, aby korzystać z wysokiej jakości platformy transakcyjnej. Na przykład MetaTrader 5 to świetna platforma do handlu FX. MetaTrader 5 jest dostępny dla profesjonalnych traderów, a dzięki Admiral Markets traderzy ci mogą pobrać wtyczkę Supreme Edition, dzięki czemu mogą korzystać z rozszerzonej gamy narzędzi..

Oferuje następujące korzyści:

  • Kanał najnowszych wiadomości
  • Szerszy wybór wskaźników
  • Dodatkowe narzędzia do zarządzania transakcjami.

Brexit: Kurs wymiany EUR / GBP Historia na żywo

Źródło: MetaTrader 5 - Wykres EUR/GBP - dzienny - Zakres danych: 5 maja 2016 r. - 6 lutego 2017 r. Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres euro do funta pokazuje dwa gwałtowne spadki wartości funta: dwie najważniejsze informacje dotyczące rynku EUR / GBP w 2016 r. Pierwszą z nich, w czerwcu 2016 r., był wynik referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie opuszczenia UE. Zaskakujący wynik, by opuścić unię, uderzył w funta nie tylko w relacji do euro, ale w relacji do wszystkich głównych walut światowych.

Jeśli sprawdzisz kurs waluty z dnia 24 czerwca 2016 r. zobaczysz, że GBP traci w różnym stopniu wobec niemal każdej waluty. Skok EUR/GBP, który można zobaczyć w tym dniu, był efektem zawirowań rynkowych w wycenie negatywnych skutków wyniku referendum dla gospodarki Wielkiej Brytanii. Był to tak dramatyczny ruch, jakich wielu wcześniej nie widzieliśmy w historii tej pary. Odreagowania są dość powszechnym zachowaniem w notowaniach walutowych: w okresach szybkiej zmiany wyceny często widać, że rynek przesadnie reaguje, a po pewnym czasie następuje pewne zniesienie.

Interesująca jest jednak kolejna faza wzrostu na EUR/GBP. Zadano pytanie, czy rząd Wielkiej Brytanii ma prawo dokonać wyjścia z EU bez akceptacji swojego parlamentu, a brytyjski Sąd Najwyższy odpowiedział przecząco. Kurs EUR/GBP pozostaje obecnie na poziomie wyższym niż w momencie, gdy znajdował się po ogłoszeniu wyniku głosowania w sprawie Brexitu.

Możesz to zinterpretować w różnoraki sposób. Jedna interpretacja jest taka, że rynek wycenia te przeszkody na drodze Brexitu tylko do pewnego stopnia. Ten sposób myślenia sugerowałby, że gdyby te trudności się ziściły, prognoza EURGBP może nadal być dla funta kiepska.

Inny sposób myślenia sugerowałby, że brak jasności co do przyszłości Brexitu sam w sobie jest obciążeniem dla funta. Ta interpretacja sugeruje potencjał dla funta, gdy zaczniemy poznawać szczegóły procesu. Niezależnie od tego, czy jesteś optymistą, czy pesymistą, jeśli chodzi o perspektywę funta, najlepszym sposobem na przetestowanie swojej opinii jest skorzystanie z naszego demonstracyjnego rachunku transakcyjnego. Pozwala na handel na rzeczywistych cenach, ale w środowisku wolnym od ryzyka: idealne miejsce do ćwiczeń.

Notowania EUR/GBP, a Flash Crash

W październiku 2016 roku miał miejsce gwałtowny spadek wartości funta, co dodatkowo potwierdziło niepokój rynku związany z Brexitem i jego konsekwencje dla funta. Kurs EUR / GBP tego dnia wzrósł w szybkim tempie do 0,9227, a później zamknął się na poziomie 0,8999. Dokładne przyczyny tej gwałtownej utraty wartości funta nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, ale wydaje się prawdopodobne, że znaczącą rolę odegrała tu niska płynność i aktywność handlu algorytmicznego..

Ostatecznie ruch na eur/gbp był niezwykle krótkotrwały. Wysłał on sygnał o nastrojach rynkowych i funt szterling ponownie słabł w dniach następujących po tym wydarzeniu. Jeśli jesteś zainteresowany przeczytaniem nieco więcej o Flash Crash, dlaczego nie przeczytasz naszego artykułu na temat historii pary GBP/USD lub EUR/USD.

Historia relacji EUR/GBP: Co przyniesie przyszłość?

Wśród czynników wpływających na kursy walut, w krótkim horyzoncie sentyment może być jednym z silniejszych. Istnieje stare powiedzenie rynkowe, że rynek nienawidzi niepewności i historia notowań walut zwykle to potwierdza. W przypadku Wielkiej Brytanii, funta i Brexitu nadal istnieje wiele niepewności. Nikt nie wie, kiedy chmury nad funtem znikną, ale prawdopodobnie będzie to fascynująca podróż.

Jeśli chcesz zacząć korzystać z codziennych zmian, które mogą wystąpić na parze walutowej EUR / GBP, z pewnością powinno to mieć miejsce na najlepszej dostępnej platformie handlowej. MetaTrader Supreme Edition to wtyczka, która zwiększa możliwości platformy MetaTrader umożliwiając traderom uzyskanie dostępu do BEZPŁATNEJ analizy technicznej dostarczanej przez Trading Central, globalnych widgetów opinii, wiadomości w czasie rzeczywistym, doskonałych możliwości tworzenia wykresów i wiele więcej!

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.