Kto dyktuje warunki na rynku Forex?

Kwiecień 17, 2017 21:11 UTC

W literaturze poświęconej Forex możesz znaleźć bardzo dużo porad jak odnieść sukces, które w głównej mierze oparte są na analizie technicznej bądź też fundamentalnej. Według osób piszących takie poradniki, do osiągnięcia sukcesu na tym rynku potrzeba kilku oscylatorów stosowanych w analizie technicznej lub też poznanie podstawowych praw ekonomii. Owszem, takie rady są pożyteczne, ale nie we wszystkich przypadkach. Pomimo tak pożytecznych rad, wiele osób zapomina o podstawowej regule.

Wyobraź sobie, że sto osób w tym samym momencie otwiera pozycję na parze walutowej EURUSD. Każda z tych osób wierząc w swoje zdolności prognostyczne ma nadzieję, że euro umocni się względem dolara amerykańskiego. W tym samym momencie pięćdziesiąt innych osób spodziewa się, że dolar amerykański umocni się względem euro, czyli dokonują krótkiej sprzedaży pary walutowej EUR/USD. Jak sądzisz, co się stanie z kursem pary walutowej EUR/USD?

Pamiętaj, aby transakcja kupna została zrealizowana na rynku musi pojawić się sprzedający i kupujący w tym samym momencie. Nie musi być to oczywiście jeden kupujący i jeden sprzedający. Na jednego kupującego może przypadać dziesięciu sprzedających i odwrotnie. W całym handlu na rynku kapitałowym nie chodzi o ilość osób, ale o wielkość podaży oraz jakość popytu na dany instrument finansowy.

Jeżeli zgłaszany popyt na parę walutową EUR/USD (lub też inne instrumenty finansowe takie jak: akcje, obligacje, opcje, towary lub waluty) jest większy niż aktualna podaż, to aby zapotrzebowanie na walutę zostało zaspokojone podaż musi zostać zwiększona. Razem z prawem ekonomicznym, podaż waloru wzrośnie wtedy, gdy wzrośnie wystarczająco jego cena. Gdy punkt równowagi zostanie osiągnięty, czyli popyt zrówna się z podażą, to notowania na rynku przestaną się zmieniać. W odwrotnym przypadku, gdy podaż przewyższa popyt na rynku, to cena – zgodnie z prawami ekonomii – musi spaść do wystarczającego poziomu, aby kupcy zainteresowali się danym walorem. Jeżeli popyt zrówna się z podażą, to notowania rynkowe powinny pozostać w tym samym miejscu.

Przykład na parze walutowej EURUSD

EURUSD ⇗

Jeżeli inwestor chce wymienić swoje dolary amerykańskie na euro należące do drugiej osoby, ale może otrzymać je jedynie przez zaproponowanie tej osobie więcej dolarów niż poprzedni kupujący, to jest to jednoznaczne z rosnącym popytem na euro. Jeżeli cena euro wzrasta i na rynku w dalszym ciągu znajdują się kupujący, którzy z chęcią zapłacą za euro więcej dolarów amerykańskich, to mamy do czynienia z rosnącą podażą dolarów amerykańskich oraz z niedoborem podaży euro. Aby zaspokoić rosnący popyt na euro inwestorzy, którzy je posiadają muszą zostać zachęceni do sprzedaży poprzez wzrost ceny. Reasumując, gdy euro drożeje względem dolara amerykańskiego, to możemy mówić, że popyt na euro jest większy niż jego podaż.

EURUSD ⇘

Z drugiej strony, gdy inwestor chce wymienić na rynku Forex swoje euro na dolary amerykańskie i jest w stanie zaakceptować mniej dolarów amerykańskich niż sprzedawca przed nim, to euro tanieje względem dolara amerykańskiego. Na rynku utrzymuje się duża podaż euro oraz zwiększony popyt na dolara amerykańskiego. W takim przypadku można powiedzie, że podaż jest większa niż popyt, dlatego para walutowa EUR/USD znajduje się w trendzie spadkowym.

Powstawanie kursu waluty i rodzaje zleceń

Arkusz zleceń znajduje się w giełdowym systemie komputerowym. Przedstawia oferty kupna oraz sprzedaży danego instrumentu finansowego. W naszym przypadku jest to para walutowa EUR/USD.

Zlecenia widoczne w arkuszu są zleceniami kupna bądź sprzedaży danej ilości pary walutowej EUR/USD z ustalonym limitem cenowym. Pod ceną ask lub pod ceną bid wyświetlony jest wolumen transakcji. Zlecenie przestaje być widoczne wtedy, gdy w pełni zostanie zrealizowane. Zlecenie może zostać zrealizowane również częściowo.

Rozważmy prosty arkusz zleceń, który znajduje się po lewej stronie. Nasz arkusz posiada 12 zleceń z limitem ceny, po której transakcja ma zostać zrealizowana. Najbliższa transakcja kupna znajduje się na poziomie 1.30635, natomiast najbliższa transakcja sprzedaży znajduje się na poziomie 1.30639. Różnica kursowa, czyli spread pomiędzy tymi dwiema wielkościami wynosi 0.4 pipsa.

Zlecenia z limitem

Trader może zamieścić zlecenie z limitem sprzedaży bądź kupna. Jeżeli z jego analizy wynika, iż euro powinno osłabiać się względem USD, to może dodać zlecenie z limitem. Jeżeli jest chętny na sprzedaż euro po cenie 1.30638, to notowania w arkuszu zleceń zmienią się i będę wynosiły odpowiednio 1.30635 /1.30638. Dzięki temu spread został zmniejszony do 0.3 pipsa. Jeżeli jest chętny na zakup euro po 1.30633, to najbliższa cena się nie zmieni, ale zmianie ulegnie całkowity wolumen transakcji.

Do zapamiętania: Ustawienie zlecenia z limitem ceny nie daje nam gwarancji na jego realizacje podczas skoku ceny. Aktualna płynność, przy nagłym skoku notowań może być zbyt mała do aktywacji zlecenia.

Pamiętaj, jeżeli cena osiągnie teoretyczny poziom 1.30648, to nie mamy gwarancji, że nasze zlecenie zostanie zrealizowane. Poziom ceny 1.30648 oznacza, że wszystkie zlecenia z wcześniejszego poziomu, czyli 1.30647 zostały zrealizowane.

Do zapamiętania: Zlecenie z limitem ceny nie zostanie wykonane po gorszej cenie.

W każdym bądź razie możemy uchronić się przed gorszą ceną. Uruchomiona opcja ochrony z tytułu zmienności likwiduje ryzyko zrealizowania transakcji po gorszej cenie. Jeżeli na rynku nie ma odpowiedniego wolumenu, to jedna transakcja zostaje rozbita na kilka pojedynczych, tak abyśmy otrzymali jak najlepszą cenę transakcji.

Dowiedz się więcej o częściowej egzekucji zleceń.

Zlecenia po cenie rynkowej

Zlecenie po cenie rynkowej jest realizowane natychmiast po najlepszej cenie dostępnej na rynku.

Do zapamiętania: Transakcja na rynku jest realizowana po najlepszej cenie rynkowej. W przypadku zleceń realizacji po cenie rynkowej dyspozycje rynkowe realizowane są zgodnie z kolejnością wpłynięcia na rynek.

Przy realizacji zlecenia po cenie rynkowej, zlecenie opiewające na duży wolumen transakcyjny zostanie rozbite automatycznie na kilka mniejszych i każde ze zleceń zostanie zrealizowane po gorszej cenie. Dla przykładu, załóżmy, że chcemy zakupić 20 lotów, zgodnie z naszym arkuszem zleceń nasze zlecenie zostanie zrealizowane po następujących cenach: 11 lotów po cenie 1.30639, 2 loty po cenie 1.30642 oraz 7 lotów po cenie 1.30643.

Zlecenie rynkowe jest za wszelką cenę realizowane po każdej cenie, która napłynie na rynek. Podczas dużej zmienności oraz publikacji danych makroekonomicznych może dojść do sytuacji, gdzie nasze zlecenie zostanie zrealizowane z kilku pipsowym poślizgiem. Poślizgi cenowe są szczególnie niebezpiecznie dla osób, które zajmują każdego dnia po kilka, kilkanaście transakcji. Osoby stosujące zautomatyzowane strategie również są narażone na ryzyko poślizgów cenowych. Łączny koszt wszystkich poślizgów w czasie jednego tygodnia może zadecydować o tym, czy osiągniemy zysk bądź stratę.

Aktywowanie Ustawienia Ochrony z tytułu Zmienności pozwala Traderom zdefiniować maksymalny poślizg cenowy, przy którym transakcja zostanie dokonana. Jeżeli poślizg wyniesie więcej, to transakcja zostanie automatycznie anulowana.

Dowiedz się więcej o egzekucji zleceń stop i rynkowych jako zleceń limit z predefiniowanym maksymalnym poślizgiem.

Zlecenia stop

Zlecenie z limitem ceny bądź zlecenie po cenie rynkowej aktywują zlecenie kupna bądź sprzedaży. Zlecenia stop są pasywne. Jeżeli na rynku ustawimy zlecenie buy stop, to zakup instrumentu zostanie dokonany dopiero wtedy, gdy kurs danego instrumentu wzrośnie do określonej w zleceniu wartości aktywacji. Zlecenie buy stop zawsze znajduje się powyżej aktualnych notowań. Zlecenie sell stop jest odwrotnością, czyli zawsze znajduje się poniżej aktualnej ceny i zostanie aktywowane dopiero wtedy, gdy cena dotrze do jego aktywacji. Jeżeli ustawimy takie zlecenie, to mamy pewność, że zostanie wykonane, jednakże nikt nie zagwarantuje nam realizacji po dobrej cenie.

Do zapamiętania: Zlecenia stop (Buy Stop, Sell Stop, Stop Loss) nie są gwarantowane. Otrzymujemy pewność, że zlecenie zostanie wykonane, ale nie mamy gwarancji ceny, po której to nastąpi.

Na przykład, jeżeli na parze walutowej EUR/USD będziemy mieli do czynienia z luką w dół, to zlecenie Stop Loss zostanie wykonane po o wiele niższej cenie niż wcześniej zakładaliśmy. Takiego rozwoju wydarzeń możemy uniknąć poprzez zastosowanie ochrony z tytułu zmienności. W przypadku wystąpienia luki cenowej, ustawienie ochrony z tytułu zmienności anuluje zlecenie oczekujące, które zaraz po aktywacji zostałoby zamknięcie na stracie.

Dowiedz się więcej o anulowaniu zleceń oczekujących w przypadku luk cenowych.

Wyobraź sobie, że przed publikacją danych makroekonomicznych traderzy zgodnie ze swoimi prognozami zamieszczają zlecenie na parze walutowej EUR/USD opiewające na ponad 100 lotów. Dokładniej, zlecenie buy stop po cenie 1.30643. Wszyscy z nich mają nadzieje, że ich prognozy się spełnią. W tym samym czasie niektórzy Traderzy ustawiają zlecenia sell limit na wyższych poziomach aby zarobić przy ewentualnym skoku oraz spadku notowań. Jak może zachować się kurs pary EUR/USD?

Prognozy Forex okazały się poprawne, publikacja danych makroekonomicznych spowodowała wystrzał kursu EUR/USD. Cena przekroczyła poziom wcześniej ustawionych zleceń buy stop, czyli poziom 1.30643.W tym samym momencie wszystkie zlecenia zostały aktywowane i zgodnie z ich specyfikacją, mają zostać zrealizowane po jak najlepszej cenie. Innymi słowy, zlecenie zostanie zrealizowane po najlepszej cenie rynkowej, która jest w tej chwili dostępna. W takim przypadku niektóre zlecenia zostały zrealizowane po cenie 1.30643, a reszta po cenie wcześniejszych osób, które złożyły zlecenie sell limit. Wszystkie zlecenia muszą zostać aktywowane, właśnie dlatego podczas danych makroekonomicznych dochodzi do nagłego skoku ceny. W naszym przypadku, 7 lotów zostało zrealizowane po cenie 1.30643, 5 lotów po cenie 1.30646 i tak dalej, aż wszystkie 100 lotów zostanie zrealizowane.

W takich warunkach rynkowych ze względu na bardzo duży popyt i ograniczoną podaż spread może się błyskawicznie rozjechać.

Do zapamiętania: Zlecenie Stop Loss ma na celu ograniczenie strat, jednakże nigdy nie jesteśmy pewnie po jakiej cenie zostanie zrealizowane.

Jedynym sposobem na zabezpieczenie się przed tym scenariuszem jest wykorzystanie bardziej profesjonalnych zleceń, które gwarantowane jest przez ustawienie ochrony przed zmiennością.

Funkcja obejmuje anulowanie złożonego zlecenia przy wystąpieniu większej luki cenowej od tej zdefiniowanej w Gabinecie Inwestora. Ustawienie to dotyczy zleceń stop.

Otwórz darmowe konto demonstracyjne
i wypróbuj ochronę z tytułu zmienności.

Ostrzeżenie o ryzyku: Admiral Markets UK Ltd informuje, iż dokonywanie transakcji z wykorzystaniem lewarowanych instrumentów finansowych jest działalnością wysoce spekulacyjną, obarczoną istotnym poziomem ryzyka i może wiązać się z powstaniem znacznych strat. Przed rozpoczęciem inwestowania z wykorzystaniem lewarowanych instrumentów finansowych należy być w pełni świadomym swojej wiedzy, umiejętności i zdolności finansowych umożliwiających dokonywanie tego typu transakcji.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.