Kontrakty futures vs. CFD

Wrzesień 24, 2019 09:35 Europe/Warsaw

W tym artykule znajdziesz szczegółowe porównanie specyfiki i cech, jakie posiadają kontrakty futures vs CFD, w tym definicje obu tych instrumentów, a także różnice między kontraktami CFD i opcjami, jak korzystać ze strategii handlu kontraktami futures, praktyczny przykład handlu kontraktami futures, zalety i wady jakie posiadają kontrakty CFD i kontrakty futures. Artykuł zawiera również kilka pomocnych wizualizacji, aby pomóc Ci w zrozumieniu, jak wyglądają te instrumenty i jak nimi handlować.

Rynki finansowe przechodzą ciągłą ewolucję. W latach 80. nastąpił rozwój rynków terminowych w Stanach Zjednoczonych. Coraz więcej było dostępnych kontraktów na instrumenty finansowe, pary walutowe, stopę procentową etc. Jednak wciąż rynki finansowe były dostępne dla dużych inwestorów. Dopiero w latach 90. handel na rynkach finansowych stał się dostępny dla większego ogółu. Sprawił to rozwój kontraktów CFD, ale zacznijmy od początku, czyli od krótkiej charakterystyki rynków terminowych.

Futures vs CFD- rynek kontraktów Futures

Pierwsze giełdy datuje się na XVI oraz XVII wiek. Zlokalizowane były w Belgii w mieście Antwerpia, w Holandii w Amsterdamie. Na giełdzie w Amsterdamie pojawiła się pierwsza bańka spekulacyjna, tak zwana bańka tulipanowa. Na owej giełdzie handlowano cebulkami tulipanów, które w pewnym momencie kosztowały tyle, że za kilka cebulek można było kupić amsterdamską kamienicę. Ludzie zadłużali się zarówno pod zakup jak i uprawę cebulek tulipanów, licząc oczywiście na ponadprzeciętny zysk. Naturalnie skończyło się ogromnych krachem i powrotem cen sprzed bańki, zresztą tak, jak przy każdej bańce spekulacyjnej. Historię pierwszej bańki spekulacyjnej datuje się na 1636 rok.

Współczesne giełdy towarowe powstały w XIX wieku. Zlokalizowane są w Stanach Zjednoczonych w Chicago. Najstarszą giełdą działającą do tej pory jest Chicago Board of Trade (CBOT), a powstała w 1848 rok. Następnie w 1898 roku powstała giełda Chicago Mercantile Exchange (CME). W 2007 roku doszło do fuzji giełdy CME z CBOT. Ponadto dużo giełd terminowych zlokalizowanych jest w Nowym Jorku oraz cześć w Europie, chociażby w Londynie.

 

Futures vs CFD - początki

Porównanie kontraktów futures vs CFD rozpocznijmy od omówienia najpierw tych pierwszych. Pierwszy kontrakt futures został utworzony w 1851 roku. Produktem była kukurydza, która była handlowana na parkiecie Chicago Board of Trade (CBOT). Plan był taki, że sprzedawca (który był rolnikiem) i nabywca (firma przemysłowa) zobowiązali się do przyszłej wymiany produktu za gotówkę po ustalonej już cenie. Od tego czasu handel kontraktami futures obejmował coraz więcej rynków, a także zwiększyła się liczba kupujących i sprzedających.

Rynek kontraktów futures jest przede wszystkim areną przedsiębiorstw oraz podmiotów instytucjonalnych, zrodził również spekulanta - kogoś, kto czerpie zyski z wyboru właściwego przyszłego kierunku ceny na danym rynku. Jednak wraz z pojawieniem się technologii i superszybkich komputerów wielu inwestorów zdecydowało się na handel na rynkach kontraktów terminowych przy użyciu instrumentu, jakim jest kontrakt CFD (lub kontraktów na różnicę). W tym artykule wyjaśniamy wszystko, co warto wiedzieć o handlu kontraktami futures, czy jest CFD trading, zaletach i wadach każdego z tych produktów, rynkach, na których można za ich pomocą handlować, oraz o tym, jak opracować strategię korzystania z obu tych produktów.

Specyfika kontraktów Futures vs CFD

 

Rynek kontraktów terminowych miał swój początek w branży towarowej. To rolnicy, górnicy i producenci ropy chcieli kontrolować ryzyko związane z brakiem znajomości ceny, jaką otrzymają za swój produkt w przyszłości. To dało początek kontraktom futures, a wiele lat później pomogło rozwinąć CFD kontrakty. Zasadniczo sprzedawca kontraktu futures zgodziłby się sprzedać określoną ilość określonego towaru w określonym dniu w przyszłości, komukolwiek, kto chciałby kupić kontrakt. Cena tego kontraktu zależałaby od popytu ze strony nabywców, a także podaży od innych sprzedawców.

W podobny sposób nabywca kontraktu terminowego zgodziłby się na ustaloną cenę zakupu towaru bazowego od sprzedającego w dniu wygaśnięcia kontraktu. Na przykład w Admiral Markets możesz zawierać transakcje CFD na towary i inne podobne produkty. W dzisiejszych czasach, gdy handlujesz kontraktami futures, masz dostęp do szerszego wachlarza możliwości niż tylko towary (które wyjaśnimy bardziej szczegółowo w dalszej części tego artykułu). Jednak główne miejsca wyznaczania cen dla CFD trading pozostały w tych samych lokalizacjach, którymi wciąż są parkiety dużych giełd futures w Ameryce.

Najważniejsze z nich to:

 • Chicago Mercantile Exchange
 • Chicago Trade of Trade
 • New York Mercantile Exchange

Giełdy kontraktów futures można również znaleźć w Europie oraz w innych głównych światowych centrach finansowych. Jedyna różnica polega teraz na tym, że zamiast ludzi kupujących i sprzedających kontrakty w miejscu zwanym „pit-em", wszystko odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem brokera. Jest to mechanizm podobny do tego, co realizuje się przy okazji handlu, którego przedmiotem jest kontrakt CFD.

 

Futures vs CFD - definicja kontraktów futures

Porównując futures vs CFD, kontrakt Futures jest to umowa między kupującym a sprzedającym na zakup bądź sprzedaż danego waloru w przyszłości po określonej cenie. Kontraktowi pośredniczy giełda terminowa, która określa warunki kontraktu. Dostępne instrumenty to między innymi:

 • Kontrakty na stopę procentową
 • Akcje
 • Waluty
 • Towary
 • Derywaty pogodowe

Kontrakt futures jest wystandaryzowany, w którym określone jest:

 • Instrument bazowy
 • Wielkość kontraktu
 • Czas trwania kontraktu
 • Warunki dostawy itd.

Każdy kontrakt można zamknąć przed jego datą wygaśnięcia poprzez zajęcie pozycji przeciwstawnej np. kupiliśmy kontrakt na ropę, żeby go zamknąć musimy go odsprzedać, czyli zająć pozycję krótką.

Proces marking to market – inwestor w celu zakupienia kontraktu musi wpłacić określoną kwotę, która jest wartością procentową całej kwoty kontraktu tzw. depozyt początkowy (initial margin). Ponadto codziennie rachunek jest korygowany in plus lub in minus. Ustalany jest również tzw. depozyt obowiązkowy (maintenance margin) o wartości nieco niższej niż depozyt początkowy. W momencie, gdy kwota na rachunku spadnie poniżej tego poziomu trzeba wpłacić tzw. depozyt uzupełniający (variation margin).

 

Futures vs CFD - Cena teoretyczna kontraktu futures

F – futures price

S – cena instrumentu bazowego

S x r x n/360 – koszt przechowywania (cost of carry)

 

Futures vs CFD - przykłady kontraktów futures

Chcąc zdobyć wiedzę o futures vs CFD warto wspomnieć, że rynek kontraktów terminowych powstał w celu zabezpieczania się przed ryzykiem. Przykładowo producent pszenicy mógł zawrzeć kontrakt terminowy na dostawę swojego towaru w określonym terminie po określonej cenie w przyszłości, jeżeli spodziewał się niskich cen pszenicy i tym samym obawiał się o swoje zyski. Oczywiście w momencie, gdy jego przewidywania okazały się mylne nie mógł partycypować w korzystnym dla niego ruchu ceny, gdyż musiał dostarczyć pszenicę po określonej w kontrakcie cenie.

 

Futures vs CFD - rynek kontraktów CFD

Rynek kontraktów CFD jest rynkiem pozagiełdowym, który charakteryzuje się tym, że nie posiada jednej siedziby, tak jak jest w przypadku giełd. Rynek OTC może działać 24 godziny na dobę np. rynek forex. Na rynku pozagiełdowym możemy często negocjować warunki kontraktu. Na giełdzie wszystkie instrumenty są z góry określone. Rynek ten tworzą brokerzy, banki, fundusze inwestycyjne, fundusze hedgingowe itd.

Rynek pozagiełdowy również ewoluował i obecnie oferuje szereg instrumentów, które możemy wykorzystać w celach zabezpieczenia przed ryzykiem np. kursowym, stopy procentowej, ale również do celów inwestycyjnych. Rolę pośrednika w inwestycjach pełnią brokerzy.

Futures vs CFD - rodzaje brokerów

 • Market Maker
 • STP/ECN

Market Maker - broker oferujący egzekucję transakcji w modelu Market Maker jest tak zwanym animatorem rynku. Oznacza to, że tworzy rynek i wszystkie transakcje bierze na siebie, jest drugą stroną transakcji. W większości przypadków nasza strata oznacza zysk dla brokera i odwrotnie. Jeżeli zajmiemy pozycję długą na parze EUR/USD, broker MM weźmie na siebie ryzyko i nie zabezpieczy tej pozycji, to w momencie spadku kursu oraz zamknięcia pozycji ze stratą broker księguje zysk. Oczywiście nawet w modelu market maker nie zawsze broker musi czerpać zyski z naszych stratnych pozycji. Jeżeli osoby zatrudnione w dealing desku uznają, że nasza pozycja jest właściwa, wtedy broker zajmie taką samą pozycję, jaką my posiadamy, a ze względu na to, że z pewnością uzyska lepszy spread od tego, który nam zaoferuje, to w tym przypadku jego zarobkiem będzie różnica w spreadzie. Jednak biorąc pod uwagę statystyki, te najbardziej optymistyczne, szacują, że ponad 80% traci na rynkach finansowych, zapewne gro transakcji nie jest zabezpieczona, co oznacza, że gdy tracimy broker zyskuje.

Główne zalety:

 • Duża płynność, którą zapewnia broker. Praktycznie każda transakcja jest realizowana.
 • Duża ilość instrumentów, nawet bardzo egzotycznych.
 • Zazwyczaj stały spread.
 • Zazwyczaj gwarantowane zlecenie stop-loss
 • Małe wymogi odnośnie depozytów, albo brak wymogów, można wpłacić każdą kwotę.

Główne wady:

 • Możliwość pojawienia się rekwotowań, jeżeli brokerowi nie będzie odpowiadać cena transakcji, to na platformie może pojawić się informacja "zła cena", zapewne po chwili nasza transakcja zostanie zawarta po gorszej cenie.
 • Oczywisty konflikt interesów, co w skrajnych przypadkach może prowadzić do sytuacji, w której broker celowo przeszkadza w handlu sowim klientom.

STP/ECN - Electronic Communication Network jest to sieć pomiędzy brokerem jego dostawcami płynności, a klientem. Klient chcąc zrealizować transakcje przesyła za pomocą platformy informacje do brokera, a ten przekazuje je do swoich dostawców płynności, czyli do liquidity providers. W takim modelu broker nie jest drugą stroną transakcji, tylko pośredniczy w dokonywaniu transakcji, nota bene tłumacząc bezpośrednio słowo broker z języka angielskiego, to otrzymamy słowo pośrednik.

STP oznacza Straight Trough Processing, co oznacza, że broker przekazuje bezpośrednio transakcje klientów do dostawców płynności, lub mówiąc bardziej ogólnie na rynek. Skrót STP oznacza zatem proces przekazywania transakcji, a nie model biznesowy brokera, choć są różne opracowania, z których można dowiedzieć się, że brokerzy STP posiadają mniejszą ilość dostawców płynności. Tak, czy inaczej broker ECN lub STP, czy po prostu STP/ECN przekazuje zlecenia do dostawców płynności, z którymi ma podpisaną umowę.

Główne zalety:

 • Brak konfliktu interesu, broker zarabia na spreadzie bądź na prowizji.
 • Brak rekwotowań, zlecenie powinno wejść praktycznie zawsze, zwłaszcza na rynku forex, gdzie mamy ogromną płynność, ewentualnie po gorszej cenie, przy mniejszych pozycjach raczej niespotykane.

Główne wady:

 • Zazwyczaj zmienny spread, co oznacza, że przy niekorzystnych warunkach może się rozszerzyć.
 • Brak gwarantowanego zlecenia obronnego stop-loss.
 • Możliwość ujemnego salda.

 

Futures vs CFD - kontrakt CFD

Porównując futures vs CFD przyjrzyjmy się teraz bliżej kontraktom CFD. CFD jest instrumentem pochodnym, który pozwala traderowi spekulować odnośnie wzrostu i spadku ceny na określonym rynku. Zostały stworzone na początku lat 90. w Londynie przez dwóch bankierów inwestycyjnych z UBS Warburg. Zasadniczo CFD jest umową między dwiema stronami: kupującym i sprzedającym. Stanowi ona, że sprzedawca zapłaci kupującemu różnicę między bieżącą wartością rynku a wartością po zakończeniu umowy.

Gdy chodzi o kontrakty CFD sprzedawca jest zwykle twoim brokerem, w przeciwieństwie do handlu kontraktami futures, w którym handlujesz bezpośrednio z faktycznym uczestnikami rynku, którzy kupują lub sprzedają instrument, którym handlujesz. W przypadku kontraktu CFD inwestor płaci różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia. Handel kontraktami CFD może wydawać się podobny do handlu kontraktami futures, ale faktycznie istnieją duże różnice między futures vs CFD.

Kontrakt CFD, Kontrakt Różnic Kursowych (Contract for Differences) - oznacza transakcję elektroniczną opartą na wahaniach cen aktywów bazowych, takich jak:

 • waluty
 • indeksy giełdowe
 • akcje
 • towary

Kontrakty CFD są przedmiotem obrotu rynku pozagiełdowego (OTC – over-the-counter-market), a pośrednikiem w transakcjach jest broker. Kupujemy kontrakt to zarabiamy na wzroście cen, a strona sprzedająca traci i na odwrót. Nie nabywamy fizycznie danego waloru, spekulujemy odnośnie zmiany jego ceny w przyszłości i na tym zarabiamy.

Rozwój kontraktów CFD sprawił, że rynki, które do niedawna były zarezerwowane wyłącznie dla dużych inwestorów, stają się dostępne dla wszystkich. Jeszcze w latach 80. XX wieki dostępne były tylko rynki giełdowe, kasowe bądź terminowe.

 

Futures vs CFD - zalety kontraktów CFD

Jakie są zalety kontraktów CFD w porównaniu futures vs CFD? Możliwość gry na spadki i wzrosty - handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży.

Zabezpieczenie portfela akcji - w czasie bessy spadają zazwyczaj akcje wszystkich spółek, równie tych o dobrych fundamentach. Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na tradycyjnym rynku mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz akcje spółki XYZ. Jeżeli kurs akcji spadnie, stracisz, natomiast, gdy zabezpieczysz swoją pozycję na CFD to zyskasz przy spadku notowań akcji.

Wysoka dźwignia finansowa - dźwignia finansowa (z ang. leverage) to narzędzie, pozwalające Ci otworzyć większą transakcje, niż posiadany rachunek. Załóżmy, że Twój kapitał na rachunku opiewa na 1000 USD, a poziom dźwigni brokera to 1:100. Możemy zatem otworzyć pozycję o wartości wynoszącej nawet 100 000 USD. Dzięki dźwigni nie musisz posiadać całej kwoty, aby zainwestować w dany instrument. Niestety dźwignia działa w dwie strony. Jeżeli zbyt mocno będziesz się lewarował, Twoje straty mogą nawet przewyższyć posiadany depozyt.

Dostęp do rynków 24 godziny na dobę - rynek kontraktów CFD opartych o pary walutowe ( forex) dostępny jest 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu.

Setki rynków w jednym miejscu - dzięki kontraktom CFD możliwy jest handel na wszystkich głównych giełdach i rynkach pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce. Możesz spekulować na rynku walutowym, rynku akcji, obligacji oraz rynku towarowym.

Futures vs CFD - przykłady kontraktów CFD

Rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy. Na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym. Ściśle określone są warunki handlu. Przez to handel na tym rynku jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym.

Z kolei kontrakty CFD przeznaczone są dla osób mniej doświadczonych, posiadające niewielki kapitał. Rachunek u brokera kontraktów CFD można założyć z bardzo niewielką kwotą, nawet kilkadziesiąt złoty. Rynek kontraktów CFD jest rynkiem pozagiełdowym, który tworzą brokerzy, dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego partnera do handlu. Broker powinien mieć odpowiednie zezwolenia, doświadczenie, ugruntowaną pozycję na rynku, co gwarantuje bezpieczeństwo zdeponowanych środków. Admiral Markets działa na rynku od ponad 15 lat, ma globalny zasięg oraz jest nadzorowany przez szereg instytucji, chociażby FCA (Financial Conduct Authority), pełniący nadzór nad rynkami finansowymi w Wielkiej Brytanii.

 

Futures vs CFD - różnice

Handel kontraktami futures

Handel CFD

Daty wygaśnięcia (miesięczne, kwartalne)

Najczęściej brak daty wygaśnięcia

Handel odbywa się za pośrednictwem giełdy (CBOT, CME, NYMEX)

Handel za pośrednictwem podmiotu pośredniczącego (Twojego brokera)

Brak własności produktu

Brak własności produktu

Można otwierać pozycje długie i krótkie

Można otwierać pozycje długie i krótkie

Handel przy wykorzystaniu depozytem zabezpieczającym

Handel przy wykorzystaniu depozytem zabezpieczającym

Mniej dostępnych rynków niż w przypadku kontraktu CFD

Można handlować na ponad 3000 rynków

Jakie formy przyjmuje Futures vs CFD?

Do tej pory wspominaliśmy, dla kogo pierwotnie przeznaczony był rynek futures - dla firm, rolników, górników i tak dalej. Jednak z powodu często bardzo dynamicznych ruchów cen na niektórych z tych rynków zrodziła się również kolejna grupa uczestników, jaką są spekulanci i pojawiły się różne style handlu kontraktami futures, co ma przełożenie na podobne zachowania na gdy przedmiotem handlu są kontrakty CFD. Jednym z takich stylów jest daytrading na rynku kontraktów futures i CFD. W tego rodzaju transakcjach trader spekuluje odnośnie krótkoterminowych ruchów cen, które pojawiają się w ciągu jednego dnia. Większość daytraderów jest bardzo aktywnych, często zajmując wiele pozycji w trakcie jednej sesji, aby ostatecznie osiągnąć zysk. Jednak nie jest wskazane, by właśnie w ten sposób rozpoczynać karierę tradera, gdyż tego typu transakcje CFD są ryzykowne, szczególnie dla początkujących inwestorów.

Innym stylem handlu jest handel na spreadach między kontraktami typu futures. Podstawą tego stylu jest czerpanie korzyści ze zmiany ceny dwóch różnych otwartych pozycji. Na przykład trader mający otwarty spread na futures może zająć dwie pozycje w tym samym czasie, na tym samym rynku, ale z różnymi datami wygaśnięcia (różne serie kontraktów futures), by spróbować czerpać zyski z relatywnej zmiany cen obu serii. Część traderów może decydować się na stosowanie długoterminowych strategii, ale w związku z wielkością kontraktów futures, tak naprawdę jest to odpowiednie tylko dla tych uczestników, którzy dysponują bardzo dużymi kapitałami. Dodajmy, że takich problemów nie ma kontrakt CFD. W tym wypadku dostępność rynku jest znacznie szersza także dla osób posiadających relatywnie niewielkie środki. Rzućmy okiem na to, w jaki sposób odbywa się handel na kontraktach futures, bo to pomoże nam zrozumieć mechanizm CFD trading na futures.

 

Futures vs CFD - handel

Jak na razie wiemy, że kontrakt futures jest umową zawartą przez jedną ze stron na zakup lub odbiór produktu takiego jak towar lub waluta, w ustalonych terminie i po ustalonej cenie. Ale w jaki sposób są one przedmiotem handlu? Czym różni się handle futures vs CFD Kontrakty futures są przedmiotem obrotu na giełdach, na których wszystkie kontrakty są zestandaryzowane, co odpowiada także temu, jak zbudowane są CFD kontrakty. Zasadniczo oznacza to, że każdy kontrakt ma tę samą specyfikację, bez względu na to, kto go kupuje lub sprzedaje. Kontrakty są zwykle standaryzowane pod względem jakości, ilości i daty rozliczenia.

Na przykład wszyscy handlujący kontraktem na ropę naftową na giełdzie towarowej w Nowym Jorku wiedzą, że jeden kontrakt będzie składał się z 1000 baryłek ropy West Texas Intermediate (WTI) o określonym poziomie jakości. Większość symboli kontraktów futures składa z pięciu znaków. Pierwsze dwa znaki identyfikują produkt, trzeci identyfikuje miesiąc, w którym dany kontrakt wygasa, a dwa ostatnie rok. Na przykład kontrakt na ropę naftową WTI może być oznaczony CLX20. CL = odpowiada rynkowi ropy naftowej, X = listopad (na stronie internetowej giełdy można znaleźć literowe oznaczenia dla wszystkich miesięcy, w których wygasają notowane serie kontraktów futures), a 20 = rok 2020. Te symbole mają także zastosowanie dla kontraktów CFD na kontrakty futures, co pomaga z szybkiej indentyfikacji instrumentu bazowego.

Oczywiście, istnieją pewne wady posiadania stałej daty wygaśnięcia dla twojej pozycji (co podkreślamy w dalszej części tego artykułu). Nie można również zmienić wielkości kontraktu, która w wielu wypadkach może okazać się zbyt duża. W przykładzie dotyczącym ropy naftowej jeden kontrakt odpowiada 1000 baryłek ropy. Nie możesz handlować mniejszym kontraktem futures. Ponieważ niektóre wielkości kontraktów futures mogą być duże, część osób angażujących się w handel spreadami na kontraktami futures lub szukających okazji w ramach daytradingu skłania się ku wykorzystaniu kontraktów CFD.

 

Futures vs CFD - zalety i wady

Istnieje wiele zalet i wad handlu w przypadku kontraktów futures i CFD. Będą one uzależnione od sytuacji konkretnego inwestora. Wymienimy jednak te, które wydają się najważniejsze przy dokonywaniu wyboru: kontrakty CFD a kontrakty futures.

 

Futures vs CFD - korzyści handlu futures względem transakcji CFD

 • Pełna transparentność cen: kontrakty futures są otwarcie notowane na giełdach publicznych, takich jak Chicago Mercantile Exchange. Ponieważ są często kupowane i sprzedawane przez inwestorów instytucjonalnych i przedsiębiorstwa, ceny bardzo ściśle odzwierciedlają rynek bazowy. W przypadku kontraktów CFD cena jest obliczana na podstawie bazowego rynku futures, a następnie korygowana w celu uwzględnienia opłat brokera. Kontrakt CFD może być wyceniany ściśle lub nieco mniej ściśle względem rynku bazowego, a czynnikiem wpływającym na jakość tej wyceny jest płynność rynku.
 • Opłacalność dla traderów z najwyższej półki: prowizje od kontraktów futures są zwykle dość niskie na większych rynkach. To sprawia, że jest to idealny rynek dla dużych traderów ze względu na oszczędność kosztów. Jednak, jak się dowiesz poniżej, handel kontraktami futures wymaga znacznie więcej kapitału początkowego w porównaniu z kontraktami CFD.

 

Futures vs CFD - wady

 • Bardzo duże rozmiary kontraktów futures: Podczas handlu kontraktami futures kupujesz kontrakt na określoną ilość produktu lub towaru. Kwoty te są zestandaryzowane. Na przykład, złoto handluje w wielkości 100 uncji na kontrakt, przy czym każdy ruch ceny o punkt jest równoważny zmianie wartości na rachunku w kwocie 100 $. Oznacza to, że jeśli kupiłeś tylko jeden kontrakt (najmniej, ile możesz kupić na rynku kontraktów futures), wówczas ruch o dziesięć dolarów oznaczałby, że stracisz 1000 USD. Cena złota jest niestabilna i może poruszać się o wiele bardziej niż o dziesięć dolarów dziennie. Gdy zaś chodzi o transakcje CFD możesz dostosować wielkość kontraktu tak, by dopasować go do własnego sposobu zarządzania ryzykiem i posiadanego kapitału.
 • Daty wygasania: każdy kontrakt futures ma datę końcową. Oznacza to, że jeśli chcesz utrzymać pozycję przez dłuższy czas, może nie być to możliwe. W przypadku kontraktów CFD nie ma daty wygaśnięcia, co zapewnia traderowi dużą elastyczność, gdyż może on zamknąć pozycję w dogodnym dla siebie momencie..
 • Mniej dostępnych rynków: Chociaż istnieje duży wybór rynków, których dotyczy handel kontraktami futures, jest to nic w porównaniu z ilością rynków dla których dostępne są CFD kontrakty.

Handel z Admiral Markets - MetaTrader Supreme Edition

Jeśli jesteś nastawiony na CFD trading, Admiral Markets ma dla Ciebie najlepsze rozwiązanie! Dzięki MetaTrader Supreme Edition możesz zwiększyć możliwości MetaTrader 4 i MetaTrader 5, dzięki dodatkowym narzędziom, takim jak „Matryca korelacji", która umożliwia porównywanie i rozróżnianie par walutowych, „Mini Trader", który umożliwia otwieranie lub zamykanie pozycji bez konieczności uzyskiwania dostępu do platformy transakcyjnej i wiele więcej! Rozwiń swoje wrażenia z handlu już dziś, klikając na poniższy baner!

Na jakich rynkach możliwe są transakcje Futures vs CFD?

Jeśli chodzi o handel kontraktami futures pierwszymi dostępnymi rynkami były rynki towarowe i futures na ropę naftową. Jednak obecnie handluje się futures na walutowymi, futures na bitcoina i indeksy, a także możliwy jest handel opcjami na kontrakty futures. Może się wydawać, że to całkiem sporo, jednak wszystkie wymienione wyżej rynki kontraktów futures są jednocześnie dostępne do handlu kontraktami CFD oraz wiele więcej.

Część rynków po prostu nie jest notowana przy użyciu kontraktów futures. Na przykład akcje są notowane na giełdzie, ale można je również zbywać jako kontrakty CFD. Rynek kontraktów terminowych oferuje tylko niektóre z głównych walut, podczas gdy w przypadku kontraktów CFD mamy do czynienia z szeroką ofertą i dużą różnorodnością walut globalnych.

Oczywiście im większą liczbę rynków rozważasz do handlu, tym więcej informacji musisz wziąć pod uwagę, choćby takich jak godziny handlu kontraktami futures. Wszystkie rynki terminowe mają różne czasy otwarcia i zamknięcia sesji (choć część z nich może się pokrywać). Niektóre w środku dnia zamykają się na godzinę, o różnej porze w zależności od rynku.

Na przykład godziny handlu kontraktami futures na złoto to: od niedzieli do piątku 17:00 - 16:15 CT z 45-minutową przerwą każdego dnia, rozpoczynającą się o 16:15 na giełdzie CME Globex. A kiedy zaczną się handlować futures bitcoin? Na giełdzie CME Globex jest to: 17:00. - 16:00. CT od niedzieli do piątku.

Futures vs CFD - strategie

 

Handel kontraktami futures nie różni się za bardzo od handlu na jakimkolwiek innym rynku. Oczywiście trzeba brać pod uwagę więcej informacji, jak choćby te o datach wygaśnięcia pozycji, a dodatkowo dochodzi znany zestaw dotyczący zarządzania ryzykiem i określania wielkości pozycji. Proces opracowywania strategii jest jednak taki sam, jak w przypadku opracowania strategii na kontrakty CFD. Oto kilka kluczowych rzeczy, które należy uwzględnić rozważając budowę strategii handlu na futures:

 • Jaki styl handlu powinienem mieć? Istnieje wiele stylów do wyboru. Będziesz chciał grać w ramach daytradingu na kontraktach futures? Czy zaczniesz handlować na spreadach kontraktów futures lub może na opcjach na futures? Posiadanie jasnego planu jest niezbędne do budowania solidnych podstaw, nad którymi można pracować.
 • Na jakich rynkach będę handlować? Czy będziesz tradować kontraktami futures na ropę naftową? A może interesuje Cię handel kontraktami futures na inne towary? Pamiętaj,że sprawa nie jest taka prosta jak to, na co pozwalają kontrakty CFD. Każdy kontrakt futures ma inną wielkość kontraktu i minimalne kwoty wymagane do tego, by zawrzeć na nich transakcję. Traderzy z małymi rachunkami mogą mieć trudności ze znalezieniem odpowiednich rynków do handlu, gdy chcą działać na kontraktach futures.
 • Jakiej strategii użyję? To jest już element uniwersalny i podlegają mu tak kontrakty futures jak i CFD kontrakty. Twoja strategia transakcyjna pomaga zdefiniować parametry wchodzenia i wychodzenia z pozycji. Być może korzystasz ze wskaźników technicznych lub prostych formacji cenowych, co miałoby Ci pomóc w podejmowaniu decyzji. Kluczowym elementem jest wysiłek, by osiągnąć spójność wykorzystywanych narzędzi, byś mógł zacząć budować solidny fundament, dla Twojego przyszłego sukcesu.

Oprócz znalezienia odpowiedniego stylu, rynku i strategii ważnym czynnikiem jest również poszukiwanie najlepszej platformy do handlu futures. Istnieje wiele platform przeznaczonych do handlu kontraktami futures, ale wydaje się, że przydatne jest skorzystanie z takiej platformy, która oferuje również wiele innych produktów, takich jak kontrakty CFD, kursy walut, indeksy, towary, akcje. Łączenie wielu instrumentów na dłuższą metę może okazać się korzystne, gdyż sprzyja dywersyfikacji i stabilizacji wyników..

 

Futures vs CFD przykład: obligacje skarbowe USA

Jak wspomniano powyżej, znalezienie najlepszej platformy handlu kontraktami futures niekoniecznie musi odbywać się na podstawie takich czynników, jak możliwość handlu mobilnego, czy nawet ultra niskie prowizje. Dla części traerów ważniejsza może być elastyczność i możliwość generowania nowych pomysłów i możliwość ich realizacji na wielu rynkach. Spójrzmy na poniższy przykład rynku futures na obligacje US Treasury Note, który można handlować na platformie handlowej Admiral Markets:

Najpierw spójrzmy na wykres 12-miesięczny:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTote_Z8 - Uwaga: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani sugestii co do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczonego przez Admiral Markets (kontrakty CFD, ETF, akcje) . Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

A teraz przejdźmy do okresu 16 maja - 10 września 2019 r .:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z9 - Uwaga: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani sugestii co do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczonego przez Admiral Markets (kontrakty CFD, ETF, akcje) . Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz, jest to, że nazwa symbolu to USTNote_Z9. Oznacza to, że oglądamy Obligację Skarbową USA w „miesiąca Z" w 2019 r. Patrząc na kody Chicago Mercantile Exchange, miesiąc Z to grudzień. Oznacza to, że kontrakt wygasał w grudniu. Ale kiedy faktycznie wygasł? Prostym sposobem sprawdzenia jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy instrumentu handlowego futures w oknie Admiral Markets MT4 Market Watch i wybranie „specyfikacji".

Na wykresie otworzy się następujące okno:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4

Jak widać, datą „ostatniej transakcji" jest 2019.11.29, czyli 29 listopada 2019 r. Tak więc naprawdę widzimy kontrakt z amerykańską obligację skarbową z grudnia 2019 r. Teraz wróćmy do wykresu cen kontraktu futures, aby zobaczyć, czego możemy się dowiedzieć:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z9 - Uwaga: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani sugestii co do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczonego przez Admiral Markets (kontrakty CFD, ETF, akcje) . Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Powyżej zauważysz, że w szarym prostokącie rynek pozostał powyżej czerwonej linii na wykresie, która jest średnią ruchomą z 20 dni. Ten wskaźnik jest przydatny, ponieważ może pomóc nam zidentyfikować ogólną tendencję na rynku. Ponieważ cena kształtuje się powyżej średniej ruchomej, mamy wskazówkę, że rynek jest w trendzie wzrostowym. Traderzy grający z trendem będą dążyli do zawierania transakcji zgodnych z tym trendem wzrostowym, czyli będą szukać długich pozycji. Mogą również używać formacji zmiany kierunku ruchu z price action lub innych wskaźników technicznych, w celu ustalania momentu zawarcia transakcji.

Oto przykład:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USTNote_Z9 - Uwaga: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani sugestii co do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczonego przez Admiral Markets (kontrakty CFD, ETF, akcje) . Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Podświetlone białe pole w szarym prostokącie jest przykładem byczej świecy o nazwie pin bar. Część traderów używa takich formacji price action do dokonywania transakcji i w tym wypadku jej pojawienie się może być powodem do wejścia, gdy maksimum świecy jest przełamane, a stop loss należałoby postawić pod minimum świecy.

W tym przypadku cena wejścia wynosiłaby 127,68, z stop loss znajdowałby się na poziomie 126,99, co przy pozycji wynoszącej 10 lotach, spowodowałaby stratę w wysokości 690 USD. Gdyby inwestor utrzymał pozycję i zamknął ją trzy dni później na koniec sesji 5 sierpnia 2019 r., Zysk wyniósłby około 2290,00 USD.

Załóżmy jednak, że trader chciał dłużej wykorzystać ten ruch, ale nie chciał zwiększać ryzyka na tym rynku. Cóż, trader mógł odkryć ujemną korelację ceny amerykańskich obligacji z parą walutową USD/JPY. Gdy jeden rynek idzie w górę, drugi zazwyczaj rynek spada, choć nie zawsze. Przydatny w tym momencie jest dostęp do innych rynków w celu dywersyfikacji ryzyka handlu.

 

Futures vs CFD - łączenie handlu

Rzućmy okiem na dzienny wykres pary walutowej USD/JPY w tym samym okresie, co w przypadku obligacji:

Zacznijmy od wykresu 12-miesięcznego:

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USD/JPY - Uwaga: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani sugestii co do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczonego przez Admiral Markets (kontrakty CFD, ETF, akcje) . Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Źródło: Admiral Markets MetaTrader 4 MT4 - USD/JPY - Uwaga: Wykresy instrumentów finansowych w tym artykule służą wyłącznie celom ilustracyjnym i nie stanowią porady handlowej ani sugestii co do kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego dostarczonego przez Admiral Markets (kontrakty CFD, ETF, akcje) . Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Pewnie dostrzegłeś, że ten wykres wygląda niemal jak lustrzane odbicie przebiegu ceny obligacji. W tym przypadku kurs USD/JPY jest poniżej 20-dniowej średniej kroczącej, co sugeruje możliwy trend spadkowy. Inwestorzy trzymający się trendów mogą postępować zgodnie z tym samym procesem postępowania i szukać formacji odwrócenia price action, takich jak formacje obcięcia, lub mogą korzystać z innych wskaźników technicznych. W tym uproszczonym przykładzie najlepszą platformą handlu kontraktami futures dla tradera chcącego dywersyfikować rynki byłby taka, która oferowałaby jednocześnie wiele rynków do handlu. Jeśli chodzi o zestawienie kontrakty futures vs CFD, to wynik zależy też od preferencji danej osoby. Jednak ich połączenie może skutkować osiągnięciem optymalnych wyników w handlu.

Handluj z Admiral Markets

Uzyskaj dostęp do ponad 80 walut na rynkach Forex i handluj z szeroką gamą głównych par Forex, głównych crossów Forex i par egzotycznych. Najświeższe wiadomości z rynku i eksperckie spostrzeżenia są do Państwa dyspozycji, wystarczy kliknąć! Kliknij na poniższy baner, aby już dziś otworzyć rachunek rzeczywisty!

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.