Kiedy inwestować w złoto?

Grudzień 21, 2016 13:46 UTC

Złoto, złoto, ileż to artykułów napisano o tym surowcu. Bez wątpienia, złoto odcisnęło piętno na naszej cywilizacji. Stał się domeną bogactwa, władzy oraz prestiżu. Ten, kto posiadał złoto posiadał także wojsko oraz kontrole nad całym światem. Za posiadanie złota inne osoby mogły nawet zabić. Od dawien dawna pełniło funkcję prawdziwego pieniądza w gospodarce, tak naprawdę podczas niepokoi społecznych społeczeństwo zawsze zwraca się ku złotu.

Złoto pojawia się także niemal na każdej stronie Starego Testamentu. Bowiem w chrześcijaństwie stanowi symbol bogactwa oraz religii. Ten, kto był w Watykanie wie o co chodzi.

System waluty złotej

Przed poruszeniem czynników makroekonomicznych oddziałujących na złoto na samym początku warto poruszyć system waluty złotej. System waluty złotej był pierwszym międzynarodowym systemem walutowym, w którym standardową jednostką pieniądza była odpowiednia waga złota. Dany system został wprowadzony pod koniec XIX w. i z powodzeniem funkcjonował aż do wybuchu I wojny światowej. System ten charakteryzował się bardzo dużą stabilnością. Za jego funkcjonowania gospodarka działała jak termostat.

System regulacji gospodarki był bardzo prosty. Jeżeli ceny w gospodarce rosły, to import dóbr był o wiele korzystniejszy niż jego eksport. Tym sposobem złoto odpływało z państwa, które posiadało nadwyżki złota (przez co wzrosły ceny) do państwa, w którym był deficyt złota i panowała deflacja. W ten sposób występowała naturalna regulacja i przepływ złota z państwa o nadmiernej inflacji do państwa, w którym ceny spadały. Razem z upływem czasu sytuacja zaczęła się odwracać. Tam gdzie panowała inflacja nastała deflacja, a tam gdzie panowała deflacja pojawiała się inflacja. System waluty złotej opierał się również na jednostce pieniężnej. Złoto było na stałe połączone z jednostką pieniężną, czyli każdą jednostkę waluty można było wymienić na kruszec.

Do najważniejszych funkcji waluty złotej należały:

  • Miernik wartości – umożliwiała ustalanie cen na rynkach światowych,
  • Środek płatniczy – dokonywanie transakcji,
  • Środek gromadzenia rezerw,
  • Środek cyrkulacji – dokonywanie transakcji z osobami fizycznymi.

System ten charakteryzował się bardzo dużą stabilnością. Na rynku walutowym nie było praktycznie żadnych wahań rynkowych, ponieważ aby dokonać płatności w walucie obcej można było nabyć złoto i dopiero za nie nabyć walutę obcą. Wartość złota względem tych walut odchylała się maksymalnie +/-1 proc. w zależności od kosztów transportu. Niestety, wraz z nastaniem pierwszej wojny światowej tak stabilny system przestał istnieć. W zamian za to pojawił się system z Bretton Woods.

System z Bretton Woods

System z Bretton Woods nakładał na każde państwo obowiązek zastosowania polityki monetarnej, która miała na celu utrzymanie kursów walutowych w jednoprocentowym przedziale wahań. Bynajmniej w tym przypadku waluty państw nie były połączone ze złotem, ale z dolarem amerykańskim, który je zdominował. Stany Zjednoczone miały utrzymywać sztywny kurs do złota. Następnie osoby, które chciały wymienić złoto, na samym początku nabywały dolara amerykańskiego, a dopiero potem za nowo nabyte dolary amerykańskie złoto. Problem w tym, że Rezerwa Federalna emitowała zbyt dużo waluty w stosunku do zapasów złota. Osoby, które zrozumiały, że Rezerwa Federalna nie będzie w stanie utrzymać linku pomiędzy USD, a złotem zaczęły wycofywać swoje zapasy złota ze Stanów Zjednoczonych. W ten sposób przeszliśmy do waluty finducjarnej, złoto przestało być miernikiem bogactwa.

Kiedy inwestować w złoto

Na samym początku artykułu zarysowaliśmy historię złota. Historia już niejednokrotnie udowodniła, że inwestorzy za każdym razem wracają do złota, gdy na świecie panują bardzo nieprzyjemne warunki gospodarcze.

W dalszej części artykułu przestawimy warunki makroekonomiczne, w których złoto zachowuje się jak lokata kapitału na przyszłość. Największym zaskoczeniem może budzić fakt, że złoto wcale nie rośnie w warunkach inflacyjnych, ale wtedy, gdy mamy negatywne stopy procentowe. Tym faktem zajmiemy się chwilę później, teraz spójrzmy na tabelę, która została zaprezentowana poniżej.

Powyższa tabela przedstawia wszystkie cztery aktywa finansowe oraz czynniki negatywne i pozytywne dla wzrostu ceny. Jeżeli spojrzymy na złoto, to okaże się, że głównie cztery czynniki odpowiedzialne są za wzrost ceny złota, należą do nich:

  • Rosnąca inflacja
  • Deflacja
  • Spadający optymizm w gospodarce

Do powyższych czynników zaliczyłbym recesje gospodarcze oraz rosnący dług. W analizie złota nie możemy także zapominać o podaży pieniądza ze strony banków centralnych. Im więcej pieniądza znajduje się na rynku, tym droższe będzie złoto – historia już niejednokrotnie udowodniła powyższe powiązanie. Kolejnym czynnikiem wpływającym na notowania złota jest waluty, w której wykonujemy wyceny złota.

Rosnąca inflacja

W przypadku złota sama inflacja nie stanowi problemu. Największym problemem są negatywne stopy procentowe. Negatywne stopy procentowe występują wtedy, gdy inflacja jest wyższa niż rentowność obligacji skarbowych. W takich warunkach rynkowych inwestorzy próbując ochronić swój kapitał przemieszczają go w stronę złota.

Powyższy wykres przedstawia negatywne oraz pozytywne stopy procentowe od 1971 roku. Został podzielony na trzy długie okresy, na czerwono zaznaczono negatywne stopy procentowe, natomiast na zielono – pozytywne. Kolorem żółtym zostało oznaczone złoto, natomiast ciemniejszym stopę procentową ustalanych przez Rezerwę Federalną. W pierwszym oraz trzecim okresie stopy procentowe przez większość czasu były negatywne. Inwestorzy w ochronie przed inflacją kierowali się w stronę złota. W drugim okresie, gdy stopy procentowe przez większość czasu były pozytywne inwestorzy preferowali inwestycje w obligacje, zamiast akcje.

Powyższa zależność działa również w krótkim terminie. Wystarczy spojrzeć na realne stopy procentowe w USA lub rentowność dziesięcioletnich obligacji USA na tle notowań złota.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie kolorem białym zobrazowano realne stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, kolorem żółtym – notowania złota. Korelacja dwóch instrumentów zmierza do -1, oznacza to, że rosnąca rentowność przekłada się na spadek notowań złota i odwrotnie.

Ceny złota podczas deflacji

Deflacja w gospodarce jest bardzo niebezpiecznym okresem. W osobnym artykule prześwietliliśmy ją od a do z. W teorii, podczas deflacji jednostka pieniężna króluje, ponieważ każdego dnia zyskuje na wartości. Jeżeli rok temu mogliśmy kupić telewizor za 100 zł, to teraz możemy ten sam telewizor zakupić za 50 zł. Niemniej jednak, bardzo duża deflacja jest zagrożeniem dla całego systemu monetarnego. Kredyty nie mogą być spłacone, a z tego względu, że jednostka pieniężna rośnie, to spada PKB w niej wyrażone. Kolejną rzeczą jest to, że nasze zobowiązania pozostają na niezmienionym poziomie, ale spadają nasze dochody. W związku z niepokojami społecznymi oraz ryzykiem bankructwa innych osób inwestorzy zawsze preferują złoto, jako podstawową ochronę swojego kapitału. W tym przypadku doskonałym przykładem może okazać się super-deflacja z 1930 roku.

Źródło: thesovereignivestor

Linią czerwoną zostało oznaczone złoto, które podczas mocnej deflacji w 1930 roku zyskało na wartości ponad 500 proc.. Z drugiej strony, akcje zostały bardzo mocno przecenione, o ponad 90 proc.

Spadający optymizm w gospodarce i notowania złota

Inwestorzy patrzą na złoto jak na bezpieczną przystań. Jeżeli na rynku szykuje się krach lub giełdy świecą się na czerwono, to złoto zyskuje. Statystyki już nieraz udowodniły, że podczas recesji gospodarczych złoto wychodzi z niej obronną ręką. Dla potwierdzenia tych słów proszę spojrzeć na poniższą tabelkę, w której oznaczono ostatnie recesje gospodarcze.

Źródło: Incrementum

W tabelce zostały oznaczone daty ostatnich sześciu recesji gospodarczych. W drugiej kolumnie cenę złota podczas rozpoczęcia recesji, w trzeciej cenę złota po zakończeniu recesji, a na samym końcu procentową zmianę ceny złota. We wszystkich sześciu recesjach złoto wyszło obronną ręką z recesji. Stopy zwrotu wahały się od 1 proc. do 78 proc., średnio zyskiwało 20 proc.

Podaż pieniądza a złoto

Banki centralne każdego roku, a nawet miesiąca zwiększają podaż pieniądza w gospodarce. Skutkuje to rosnącą presją inflacyjną. Tak jak wcześniej napisaliśmy – każda waluta papierowa ostatecznie zmierza do zera. Od zalania dziejów złoto za każdym razem wygrywało z walutą papierową. Wystarczy popatrzeć na poniższy wykres.

Źródło : Incrementum

Na powyższym wykresie zostały zobrazowane notowania złota wyrażone w czterech walutach. Od 1971 roku każda z nich traciła względem złota. Najwięcej stracił funt brytyjski, ponieważ średnio 9.4 proc, następnie euro 8.8 proc. i tak dalej.

Siła waluty a notowania złota

Na notowania złota wpływa także siła waluty, do której je porównujemy. Inwestorzy najczęściej patrzą na złoto wyrażone w dolarach amerykańskich, niestety idąc tym krokiem możemy pominąć pozostałe waluty w naszej analizie. Inwestorzy przyzwyczaili się, że wszystkie towary wyceniane są w dolarze amerykańskim, dlatego właśnie przy swoich analizach zawsze go do tego przyrównują. Dla łatwiejszego zobrazowania wcześniejszych słów proszę popatrzeć na poniższy wykres.

Źródło : Incrementum

Na powyższym wykresie na żółto zostały zobrazowane notowania złota w walucie globalnej (indeks walut), na niebiesko złoto notowane w dolarze amerykańskim. Z wykresu wynika, że notowania złota wyrażone w dolarze amerykańskich osiągnęły dołek dopiero w 2016 roku, natomiast w walucie globalnej dwa lata wcześniej.

Reasumując, podczas gdy notowania złota w dolarze amerykańskim cały czas znajdowały się w trendzie spadkowy, to złoto przyrównane do polskiego złotego już znajdowało się w trendzie wzrostowym. Nie możemy zatem pomijać waluty, w której wyceniamy dane walor w naszych analizach.

Podsumowanie

Bankierzy centralni oraz władze zapewniają, że złoto nigdy nie powróci do systemu monetarnego. Jeżeli jest to prawda, to zastanawiający jest fakt, iż część rezerw banku centralnego spoczywa właśnie w metalu szlachetnym. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że każda waluta finducjarna skazana jest na zagładę, ponieważ bank centralny może dowolnie zwiększać jej podaż bez ograniczeń. W ten sposób powstaje inflacja, która ostatecznie doprowadza do zwyżki cen złota. Historia także pokazała, że złoto cały czas znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym i nic tego nie zmieni. Bank centralny musiałby przestać zwiększać podaż pieniądza, ale nigdy do tego nie dojdzie. W największym stopniu złoto rośnie podczas depresji gospodarczych, a także w czasie negatywnych stóp procentowych. Inwestorzy, którzy nie mogą ochronić kapitału przed inflacją w bonach skarbowych zawsze wybierają metale szlachetne, czyli złoto oraz srebro. Do czynników pompujących cenę złota można także zaliczyć wojny, ponieważ jest to czas wielkich niepokoi społecznych oraz obaw o przyszłość światowej gospodarki, a tym samym systemu monetarnego.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.