​Konto islamskie na rynku Forex

Admirals

Trading w świecie islamskim postrzegany jest często jako haram. Dlatego Admirals oferuje islamskie konto handlowe, umożliwiające dokonywanie transakcji forex dla muzułmanów, dzięki czemu trading jest halal.

W tym artykule omówimy handel na giełdzie w świecie islamu oraz rozwiązania dotyczące handlu dla muzułmanów.

Konto islamskie - co to jest

Forex konto islamskie to rachunek handlowy halal oferowany klientom wyznającym Koran, którzy chcą inwestować na islamskiej giełdzie papierów wartościowych, przestrzegając islamskich zasad finansowych. Forex konto islamskie, znane również jako forex konto bez swap, różnią się od zwykłych rachunków. Ze względu na to, że szariat zabrania gromadzenia odsetek, inwestorzy posiadający islamskie konta handlowe nie ponoszą ani nie zostanie im naliczony swap. Ponadto transakcje na islamskich kontach forex powinny być dokonywane bez zwłoki, aby waluty były natychmiast przenoszone z jednego konta na drugie, przy jednoczesnym opłaceniu kosztów transakcji.

Chociaż inwestowanie halal na rynku Forex nie jest nowością finansową, wciąż jest niewielu brokerów, którzy oferują halal islamskie konta forex.

W Polsce ten rodzaj rachunku handlowego niekoniecznie jest proponowany przez brokerów forex, ponieważ jest on poszukiwany przez niewielką liczbę klientów. Jednak Admirals oferuje swoim muzułmańskim klientom otwarcie islamskiego rachunku handlowego.

Konto islamskie - zasady handlu

Islamskie finanse posiadają cztery podstawowe zasady:

  • Zakaz płatności i otrzymywania jakichkolwiek odsetek (Riba)
  • Natychmiastowe wymiany w ramach operacji handlowych
  • Zakaz hazardu
  • Podział ryzyka i zysków

Te cztery zasady nie zawsze pasują do zachodniej tradycji bankowej i handlowej. Aby jednak je uszanować, stworzono specjalne konta handlowe, zwane powszechnie „konto islamskie forex".

Otóż są one oferowane klientom, którzy chcą handlować halal forex bez konieczności oddzielania swojej działalności inwestycyjnej od zasad religijnych.

Ogólnie rzecz biorąc, konta te są dość podobne do klasycznych rachunków handlowych. Tylko niektóre określone elementy zostały dostosowane, aby spełnić cztery podstawowe zasady wspomniane powyżej.

Konto bez swap - jak otworzyć?

Aby otworzyć islamskie konto forex, muzułmańscy klienci muszą zarejestrować i otworzyć rachunek Trade.MT5 oraz dostarczyć niezbędne dokumenty wymagane do jego otwarcia. Po otrzymaniu potwierdzenia, że Twoje konto islamskie zostało otwarte, będziesz mógł dokonać pierwszego depozytu za pomocą preferowanej metody płatności i rozpocząć handel na giełdzie halal. Otwarcie islamskiego konta handlowego forex jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Możesz zażądać wypłaty swojego depozytu bądź zarobionych środków w dowolnym momencie za pośrednictwem Dashboard na stronie internetowej Admirals.

Opłaty za konto islamskie

Jedną z cech charakterystycznych handlu na rachunku islamskim jest fakt, że nie generuje on żadnego oprocentowania swap, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich innych klasycznych kont handlowych. Swap to odsetki płacone lub otrzymywane przez tradera, gdy pozostawia otwartą pozycję na noc, co sprawia, że handel na rynku Forex staje się haram.

Jednak konto islamskie usuwa to oprocentowanie, aby umożliwić handel na giełdzie halal. Jakie zatem koszta ponoszą traderzy?

Wszyscy muzułmańscy klienci, którzy korzystają z islamskiego konta handlowego, płacą spread, prowizje i opłaty administracyjne, które nie stanowią odsetek riba haram.

Forex konto bez swap - trading Halal czy Haram?

Wraz z jedną czwartą świata muzułmańskiego i rozwojem handlu online, kwestia giełdy w islamie jest coraz częściej podejmowana. W tej sekcji przyjrzymy się wielu perspektywom, aby odpowiedzieć na pytanie, czy trading jest halal czy haram. Szczególną uwagę zwrócimy na rynek Forex i akcje. Postaramy się również udzielić odpowiedzi, jak pozostać halal i sprawdzić, czym można handlować w zgodzie z religią Islamu.

A więc w przypadku Forex, akcji, kontraktów terminowych, towarów i walut, czy inwestowanie jest halal czy haram?

To pytanie często pojawia się wśród muzułmańskich inwestorów pragnących inwestować na rynkach finansowych. Istotnie, Islam umożliwia poszukiwanie poprawy swojej sytuacji, zwłaszcza finansowej, ale pozostają wątpliwości co do giełdy w tej religii.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Czy handel na rynku Forex jest halal czy haram?

Z definicji, handel walutami na rynku Forex można uznać za halal i nie jest on sprzeczny z podstawami finansów islamskich. Handel na rynku Forex jest coraz bardziej dostępny i każdego dnia przyciąga coraz więcej inwestorów. Na pierwszy rzut oka wygląda to na możliwość inwestycji halal, ponieważ po prostu kupujesz i sprzedajesz waluty. Jest jednak kilka rzeczy, którym należy się przyjrzeć, aby sprawdzić, czy jest to zgodne z zasadami islamskiego handlu.

Gdybyś miał kupić euro za dolara i sprzedać później, kiedy euro wzrosło w stosunku do dolara, jest to transakcja halal. Ale w rzeczywistości pozostaje kilka problemów, które islamskie konto handlowe próbuje rozwiązać.

Przyjrzyjmy się teraz bardziej szczegółowo tym zasadom i temu, jak podchodzi do nich islamskie konto handlowe.

Konto islamskie - Forex Riba

Sytuacja komplikuje się w momencie, gdy bierzemy pod uwagę zakaz płacenia lub otrzymywania odsetek. Standardowo, gdy inwestor utrzymuje otwarte pozycje po zamknięciu sesji handlowej, broker pobiera lub wypłaca opłatę swapową, która jest stopą procentową.

Ta stopa procentowa jest związana z faktem, że pośrednik udziela pożyczki za pomocą dźwigni finansowej. I jak każda pożyczka jest obarczona oprocentowaniem, tak też pożyczka w formie dźwigni finansowej również takim oprocentowaniem jest obciążona. Dlatego standardowe konto handlowe jest haram, ponieważ jego działanie obejmuje wypłatę odsetek, ale konto Islamskie jest halal, ponieważ wyklucza zapłatę odsetek za handel.

Dzieje się tak, ponieważ w islamie dozwolone jest pożyczanie od kogoś pieniędzy w celu inwestowania dla zysku, a następnie spłata tej pożyczki bez odsetek wierzycielowi.

Aby pokryć koszty, broker zamiast swap pobiera opłaty i prowizje, które niektórzy mogą uznać za ukryte odsetki. Jednak ta metoda jest szeroko akceptowana w społeczności muzułmańskiej, gdyż ułatwia handel. Dlatego islamskie forex konto bez swap rozwiązuje problem jakim jest riba.

Forex konto islamskie - handel natychmiastowy i bezpośredni

Po usunięciu elementu oprocentowania, następne pytanie dotyczy samej wymiany. Handel w wersji islamskiej jest dozwolony, o ile odbywa się „ręka w rękę".

W przeszłości większość transakcji dokonywano by twarzą w twarz, ale co oznacza „ręka w rękę" w dobie handlu elektronicznego?

W handlu umowa między brokerem a przedsiębiorcą może być postrzegana jako umowa między dwiema różnymi stronami, a zatem jest zgodna z zasadami halal.

Ponadto transakcje muszą być zakończone natychmiast, co zwykle ma miejsce w przypadku traderów na rynku Forex, gdzie zlecenia są realizowane w ciągu kilku sekund.

Na przykład eliminuje to opcje binarne z ram handlu halal, w których wymiana towarów jest odroczona, co jest haramem.

Konto islamskie - Handel i hazard Haram

W islamie gry losowe są zabronione, ale czy handel na rynku Forex może być uważany za grę hazardową i tym samym niedozwoloną?

Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu instrumentów finansowych w celu zarabiania pieniędzy na wzroście lub spadku ceny np: waluty, towaru, akcji.

Operacja handlowa nie jest zatem oparta na przypadku, ale na możliwości wzrostu lub spadku cen, które inwestor musi przewidzieć na podstawie swoich analiz.

Handel nie jest więc grą losową, ale inwestycją opartą na analizie rynku, która nie jest haramem.

Kliknij w poniższy baner, aby nauczyć się handlu i analizy rynku.

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

Konto islamskie - dzielenie się ryzykiem i zyskami w handlu Halal Forex

Jedną z największych niewiadomych jest element podziału ryzyka. Przedmioty, które podlegają takim zasadom to m.in.: Bai al inah (umowa sprzedaży i odkupu), Bai salam, Mudarabah (podział zysków), Bai muajjjal (sprzedaż kredytowa), Bai bithaman ajil (sprzedaż z odroczoną płatnością), Murabahah i Musawamah.

Inwestując, pozycjonujesz się w aktywa. Jeśli wartość tego zasobu wzrośnie, osiągniesz zysk. Z drugiej strony, jeśli składnik aktywów straci na wartości, poniesiesz stratę. W rezultacie dzielisz korzyści i ryzyko związane z dobrym prowadzeniem biznesu. Z tego punktu widzenia handel i Islam są więc całkiem kompatybilne.

Konto islamskie - Jak kupować akcje islamskie?

W społeczności muzułmańskiej powszechnie przyjmuje się, że kupowanie akcji nie jest haramem. Dzieje się tak, ponieważ po prostu posiadasz procent udziału w firmie. Musisz jednak upewnić się, że dana firma nie działa w sposób nieislamski. Na przykład firmy takie jak Pernod Ricard (alkohol) i Française des Jeux (gry losowe) nie byłyby halal.

Firmy z islamskiej perspektywy można podzielić na dwie kategorie:

  • Działania wynikające z praktyk halal: wysyłka, produkcja, odzież, sprzęt medyczny, nieruchomości, narzędzia, meble, zaopatrzenie itp. są ogólnie wolne od praktyk lub transakcji haram.
  • Działania oparte na praktykach haram - każda firma zajmująca się handlem alkoholem, hazardem, bankowością Riba itp. nie jest halal. W takich okolicznościach działania tych firm są haram.

Jeśli istnieje mieszanka działań, a firma sprzedaje tylko ułamek towarów i usług nie halal, nadal możesz inwestować w jej akcje. Sugeruje się jednak, aby przekazać procent zysku, który jest generowany przez sekcję non-halal firmy.

Więc jeśli 10% zysków firmy pochodzi z alkoholu, przekazałbyś 10% swoich zysków na cele charytatywne.

Konto islamskie forex - rynki dostępne do handlu

Z brokerem Admirals, masz dostęp do głównych rynków Forex, CFD (kontrakty różnic kursowych) na: indeksy, akcje, towary, kontrakty futures, kryptowaluty, obligacje i fundusze ETF (fundusze podlegające obrotowi giełdowemu).

Muzułmański inwestor, który chce przestrzegać zasad szariatu, aby praktykować islamski handel, ma prawo zapytać, w jakie aktywa może, a w jakie nie może inwestować. Wszystkie wymienione rynki finansowe są halal, z wyjątkiem dwóch: obligacji i kontraktów futures.

Obligacje to bony skarbowe. W momencie ich emisji stała stopa procentowa jest dopasowywana do okresu obowiązywania obligacji. Chociaż wartość bonu może się zmieniać i wahać w zależności od podaży i popytu na rynkach, zwrot z inwestycji obliczony jako procent początkowej wartości bonu jest stały i nie zmienia się.

Możemy zatem rozważyć obligacje jako haram, ponieważ są one oparte na stopie procentowej. Nawet jeśli inwestując przy użyciu kontraktów CFD, nie otrzymujesz odsetek, to istnieje wartość stopy procentowej, która jest źródłem różnic w notowaniach. Inwestowanie w taki instrument finansowy byłoby jak korzystanie ze stopy procentowej.

Kontrakty terminowe są również uznawane za haram ze względu na odroczony charakter wymiany towarów po „podpisaniu" umowy kupna lub sprzedaży.

Chociaż nie istnieje islamska kryptowaluta, czyli kryptowaluta dedykowana finansom islamskim, instrumenty te działają dokładnie tak, jak klasyczne pary walutowe Forex.

Są kwotowane w stosunku do dolara lub innej waluty, więc ich wahania zależą tylko od zmian podaży i popytu.

Nie opierają się one w żadnym momencie na stopach procentowych, ani bezpośrednio, ani pośrednio, co pozwala na rozważenie kryptowalut halal w kontekście handlu w wydaniu islamskim.

Surowce są również halal, ponieważ dobrem są metale lub produkty rolne.

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Inwestuj na MetaTrader

Platforma handlowa MetaTrader jest najczęściej używaną platformą handlową na całym świecie. Jest to również najpopularniejsza platforma handlowa wśród internetowych brokerów Forex i CFD. Czy platforma ta spełnia kryteria islamskich finansów?

Platformę transakcyjną MetaTrader można uznać za halal, po prostu dlatego, że jest to tylko platforma handlowa. W istocie ta platforma jest tylko narzędziem, interfejsem, który pozwala na składanie zleceń forex lub giełdowych.

Niezależnie od rodzaju rachunku inwestycyjnego, który używasz, czy jest to konto standardowe, pro czy islamskie, Twoje zlecenia będą realizowane w ten sam sposób. Tylko Twój broker może zdefiniować warunki handlowe, według których będziesz inwestować. Platforma nie zmienia ich ani nie modyfikuje w żaden sposób.

Tylko wybrane konto handlowe będzie miało wpływ na twoje warunki handlu i może uczynić cię inwestorem halal lub haram. Dlatego ważne jest, aby wybrać islamskie konto handlowe u swojego brokera i w ten sposób uniknąć handlu z użyciem stóp procentowych.

Konto islamskie - jak handlować halal?

Handel Halal Islam jest zatem możliwy dla traderów z islamskim kontem handlowym Admirals. Przyjrzyjmy się teraz niektórym strategiom handlowym, które możesz wykorzystać na swoim koncie forex bez swap.

Konto Forex bez swap - Day Trading

Day Trading jest jednym z trzech rodzajów handlu, obok scalpingu i swing tradingu. Ten rodzaj handlu polega na otwieraniu pozycji, które są zamykane podczas tej samej sesji, to znaczy przed zamknięciem rynku na koniec dnia.

Istotą tego typu handlu jest fakt, że nie utrzymywanie otwartych pozycji przez noc pozwala uniknąć płacenia opłat za swap, a tym samym stóp procentowych. Nawet jeśli nie masz konta islamskiego, możesz uniknąć opłat swap i tym samym Twój trading będzie halal.

W tym przypadku, jaka jest zaleta posiadania islamskiego konta handlowego?

Czasami trader otwiera pozycję rano z zamiarem zamknięcia jej na koniec dnia, ale na koniec sesji pozycja jest na plusie i trader przewiduje, że ruch powinien być kontynuowany.

W takim przypadku rozsądne może być nie zamykanie i przetrzymanie pozycji na dłuższy okres w celu osiągnięcia większego zysku. Jeśli inwestor posiada konto islamskie, będzie mógł skorzystać z tej okazji. Z drugiej strony jednak, jeśli trader ma standardowe konto, będzie musiał zrezygnować z potencjalnego większego zysku, aby przestrzegać zasad islamskich finansów i nie płacić odsetek.

Handel na koncie innym niż islamskie również naraża tradera na ryzyko zapomnienia i nieświadomego popadnięcia w handel haram.

Konto Forex bez swap - Scalping

Podobnie jak day trading, scalping jest specyficzną formą handlu. W tym przypadku trader może otwierać pozycje, które mają zostać zamknięte szybko, w ciągu kilku minut lub nawet kilku sekund.

Celem skalpera (termin określający tradera, który praktykuje scalping) jest otwieranie wielu małych pozycji i generowanie zysku poprzez zdobycie tylko kilku punktów na każdej z nich.

Zaletą skalpingu jest to, że podobnie jak w przypadku day tradingu, nie ma kosztów utrzymania pozycji (swap), ponieważ pozycja zostanie zamknięta po kilku sekundach lub minutach. Skalper może więc używać standardowego konta i nie ogranicza go korzystanie z islamskiego konta handlowego.

Z drugiej strony, podobnie do day tradingu, jeśli scalper zechce utrzymać pozycję dłużej niż kilka minut, w celu akumulacji potencjalnych większych zysków, będzie musiał skorzystać z konta islamskiego. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na ponoszenie kosztów oprocentowania swap.

Konto islamskie Forex - Swing Trading

Swing trading polega na zajmowaniu pozycji na kilka dni lub nawet tygodni. Dlatego swing trader, który szanuje zasady islamskich finansów, musi pracować z kontem islamskim, bez względu na wszystko, jeśli chce uniknąć płacenia odsetek.

Swing trading jest uważany za najmniej ryzykowne krótkoterminowe podejście inwestycyjne spośród trzech wymienionych powyżej.

Konto islamskie - zalety

Główna różnica między islamskimi kontami forex a kontami standardowymi polega na tym, że na kontach islamskich nie ma opłaty za swap. Może to być bardzo ważna zaleta, ponieważ można inwestować długoterminowo w pozycje bez ryzyka zmniejszenia swoich zysków z powodu opłat za swap.

Drugą ważną zaletą jest to, że trader będzie mógł pozycjonować się na parach walutowych, na których opłaty za swap są generalnie bardzo wysokie (szczególnie pary egzotyczne).

Konto islamskie - wady

Brak swap może być również niekorzystny dla tradera halal, ponieważ nie będzie on w stanie skorzystać z pozytywnego kosztu utrzymania pozycji i realizować strategii carry trading.

Często broker oferujący konto islamskie pobiera stałą opłatę administracyjną, tak jak robią to banki w islamskim systemie finansowym.

Otwórz islamskie konto handlowe

Oczywiste jest, że handel halal online będzie zależał częściowo od twoich działań, a częściowo od brokera, z którym współpracujesz. Bez względu na rodzaj Twoich inwestycji online, czy to akcje, czy waluty, Admirals oferuje Ci konto Islamskie Halal.

Otwórz konto islamskie, aby rozpocząć handel halal

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Artykuły, ktróe mogę Cię zainteresować

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, globalnie regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość handlu na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendacje dotyczące jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy zamieszczone w tym artykule nie są gwarantem bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Ghiles Guezout (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Poznaj wykres świecowy i zacznij prognozować przyszłe wahania cen
Japońskie wykresy świecowe oferują traderom więcej informacji niż tradycyjne wykresy słupkowe. Dostarczają one różnych wskazówek wizualnych, ułatwiających zrozumienie trendów cenowych. Pozwalają również traderom wyraźniej dostrzec formacje na rynku Forex i nie tylko.W tym artykule postaramy się zgłę...
Kim jest trader?
Stereotypowo słowo „trader" przywodzi na myśl ludzi stojących w budynku giełdy, machających papierami i przekrzykujących się nawzajem. Zawód ten nie jest tak naprawdę łatwy do zrozumienia, a dzięki rozwojowi internetu przeszedł niesamowitą ewolucję.Kim właściwie jest trader? Czas to wyjaśnić - prost...
Jak zostać traderem Forex?
Handel na rynku Forex oferuje inwestorom wiele możliwości, niesie jednak również ze sobą spore ryzyko.Wiele osób nie odnosi sukcesów i nie osiąga dobrych wyników na światowym rynku walutowym. Według statystyk o wiele większy odsetek inwestorów na rynku Forex traci więcej pieniędzy niż zarabia.Nauka...
Więcej