Forex jak zacząć?

Luty 01, 2019 14:40 Europe/Warsaw

Zapewne wielu początkujących traderów boryka się z pytaniami, jak działa forex, co to jest forex i czy rynek walutowy naprawdę działa?

Artykuł ten szczegółowo wyjaśni i tym samym wprowadzi do niesamowitego świata Forex, tak by każdy, kto stawia swoje pierwsze kroki w tradingu dobrze ukierunkował swoją edukację.

Ponadto zostaną omówione następujące pytania:

 • Co to jest Forex?
 • Czym jest handel na rynku Forex?
 • Jak działa rynek walutowy Forex?
 • Kto negocjuje pary walutowe?
 • Podstawowe warunki handlu na rynku Forex
 • Forex, jak zacząć?
 • Dlaczego handlować na rynku Forex?

Co to jest Forex?

Forex (z ang. Foreign Exchange) to rynek walutowy, na którym prowadzi się handel parami walutowymi, takimi jak EURUSD czy GBPUSD. Czasami też używa się skrótu "FX". Rynek forex jest rynkiem pozagiełdowy (OTC), na którym inwestorzy lub spekulanci kupują i sprzedają pary walutowe.

Zatem FX, co to znaczy? Tak, jak było wspomniane forex to rynek walutowy, a waluty w przeciwieństwie do większości innych aktywów zbywalnych są instrumentami ekonomicznymi, tak samo jak wskaźniki ekonomiczne. W dużym uproszczeniu, gdyby kraje były przedsiębiorstwami to zmiana wartości waluty byłaby odpowiednikiem zmiany wartości udziału.

Forex jak zacząć

Sama znajomość języka brokerów Forex nie sprawi, że staniesz się doskonałym traderem, ale na pewno pomoże w zrozumieniu forex od podstaw. Kluczem do sukcesu jest wiedza, dlatego, aby zacząć handlować i sprawnie poruszać się w tradingu należy poznać podstawowe pojęcia na rynku walutowym Forex.

Oto najważniejsze pojęcia, którymi posługuje się rynek forex:

Każdy inwestor, który chce zaangażować się w handel walutami, musi zrozumieć, jak działa forex i poznać podstawowe pojęcia tego rynku. Jednym ze sposobów na naukę o forex i jego lepsze zrozumienie jest potrenowanie handlu na rynku Forex na rachunku demonstracyjnym, który jest całkowicie bezpłatny a jego uruchomienie zajmuje zaledwie kilka minut. Za pomocą wirtualnych pieniędzy na rachunku, bez utraty jakichkolwiek środków zdobywa się niezbędną wiedzę forex od podstaw.

Kwotowanie na rynku Forex

Para walutowa jest kluczową koncepcją dla podstawy handlu na rynku Forex. Warto tutaj podkreślić, że rynek walutowy forex określa podstawowe zasady handlu, które wykluczają handel pojedynczymi walutami. Oznacza to, że instrumenty przedstawione są zawsze jako symbole dwóch walut. Dla przykładu posłużymy się jedną z najpopularniejszych par walutowych EUR/USD. W tym przypadku, pierwszy symbol waluty, czyli EUR nazywana jest walutą bazową. Druga waluta w parze, czyli w naszym przykładzie USD to waluta kwotowana. Wycena waluty bazowej w stosunku do waluty kwotowanej daje nam kwotowanie Forex.

Ilekroć, jeśli spojrzymy na EURUSD lub inne pary walutowe w swoim terminalu MetaTrader 4 bądź MetaTrader 5 widzimy dwie liczby, cenę kupna i sprzedaży, np. EUR/USD 1.1234/1.1235. Oznacza to, że możemy kupić jedno euro za 1.1235 dolarów amerykańskich, ponieważ jest to kwota żądana przez bank - cena sprzedaży.

Jednocześnie możemy sprzedać jedno euro za 1,1234 USD - cenę kupna. Łatwo zauważyć, że ogólnie rzecz biorąc, bank kupuje walutę po niższym kursie i sprzedaje walutę po kursie nieznacznie wyższym. Banki mogą sobie na to pozwolić, ponieważ mają większy wpływ niż brokerzy.

Nie można po prostu kupić lub sprzedać EUR/USD, jak to ma miejsce na przykład w przypadku akcji spółki. Dzieje się tak dlatego, że para walutowa EUR/USD nie istnieje. Pieniądze istnieją same, nie w parach. Inwestorzy po prostu spekulują na przyszłych zmianach cen, bez faktycznego kupowania walut.

Na rynku Forex zysk jest osiągany poprzez aprecjację lub deprecjację wartości jednej waluty w stosunku do drugiej. Powiedzmy, że kupujesz euro i sprzedajesz dolary amerykańskie (używając pary walutowej EUR/USD). Aby osiągnąć zysk, należy sprzedać dolary amerykańskie, gdy euro umocni się w stosunku do dolara.

Należy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Po pierwsze, traderzy nigdy nie kupują ani nie sprzedają fizycznej waluty. Po drugie, kupno i sprzedaż odbywa się w ramach wszystkich transakcji walutowych.

Jakimi walutami handluje się na rynku Forex?

Poradnik ten, jak działa Forex byłby niekompletny bez przeglądu najbardziej popularnych instrumentów dostępnych dla tradera.

Najbardziej popularne waluty na świecie takie jak: dolar amerykański, euro, funt szterling, jen japoński i frank szwajcarski tworzą pary, które należą do grupy głównych par walutowych: EURUSD, GBPUSD, USDJPY i USDCHF.

Istnieją także trzy inne waluty, które są także popularne w handlu na rynku Forex: dolar nowozelandzki, dolar kanadyjski i dolar australijski. Jeśli są one związane z dolarem amerykańskim, otrzymujemy grupę par drugorzędnych: NZDUSD, USDCAD i AUDUSD.

Pozostałe pary walutowe na rynku Forex są ogólnie nazywane " egzotycznymi parami walutowymi" ze względu na ich niską popularność wśród wszystkich spekulacyjnych par i udział w obrotach jest mniejszy niż 10% wszystkich transakcji na rynku walutowym.

Kto tworzy rynek forex?

Do najważniejszych graczy na rynku forex należą:

 • Banki centralne
 • Rządy państw
 • Banki komercyjne
 • Fundusze hedgingowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Brokerzy
 • Inwestorzy profesjonalni i detaliczni

Wśród uczestników rynku walutowego największy wpływ na kształtowanie się cen walutowych mają banki centralne. Bank centralny jest w rzeczywistości dostawcą pieniądza dla kraju, w którym prowadzi działalność, a zatem jest podażą na tym rynku. Jego decyzje mają bardzo istotny wpływ na ceny par walutowych.

Drobni inwestorzy, tacy jak traderzy detaliczni, mają niewielki wpływ na rynek, ale wpływ ten jest widoczny ze względu na ich dużą ilość.

Aby zrozumieć, jak działa forex, ważne jest, aby wiedzieć, że podaż i popyt na waluty stale się zmieniają. Zastosowanie platformy transakcyjnej MT4 albo MT5 stanowi doskonały sposób na zobrazowanie ruchu cen na wykresie.

Nauka gry na forex

W gospodarce układ podaży i popytu to model, który wyjaśnia kształtowanie się cen na wolnym, konkurencyjnym rynku. Ta sama zasada ma zastosowanie na rynku forex.

Za każdym razem, gdy kupowana jest waluta, na rynku tworzy się większy popyt, co powoduje wzrost ceny.

Podobnie za każdym razem, gdy sprzedawana jest waluta, powstaje nadwyżka podaży, która spycha cenę waluty w dół.

Wpływ każdego zakupu i sprzedaży na rynek forex jest wprost proporcjonalny do wolumenu obrotów każdej transakcji.

Filozofia ceny równowagi jest kluczem do zrozumienia, jak działa handel walutami online, ponieważ wszystkie wydarzenia gospodarcze na całym świecie mają wpływ na forex.

Czynniki wpływające na FOREX

Na rynek forex i ceny par walutowych wpływa kilka czynników, spośród których należy wymienić:

 • Stopy procentowe
 • Inflacja
 • Wydarzenia polityczne, gospodarcze i klęski żywiołowe
 • Tempo wzrostu gospodarczego
 • Podaż i popyt pary walutowej

Czym jest forex - brokerzy online

Aby w łatwy sposób zrozumieć, jak funkcjonuje rynek forex można go sobie wyobrazić, jako ciągle zmieniający się ocean. Tak, jak w każdym oceanie również tu jest wiele ryb. W zależności od siły nabywczej spotyka się ryby od największych po najmniejsze.

Istnieje wielu głównych graczy, do których należą między innymi banki krajowe, międzynarodowe koncerny, fundusze hedgingowe, itp.

Istnieją również średnie ryby, którymi są prywatni inwestorzy, firmy, którzy wykorzystują forex w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym, itp.

Są też jeszcze mniejsi gracze - brokerzy online, mniejsze banki i mniejsi inwestorzy.

Większość wymienionych wyżej uczestników rynku ma bezpośredni dostęp do międzybankowego rynku forex. Mają go, dzięki temu, że przekraczają pewien próg funduszy. Oznacza to, że mogą oni wymieniać waluty bezpośrednio pomiędzy sobą bez udziału pośredników.

Najmniejszy gracz - w istocie plankton tego zmieniającego się oceanu finansowego - pływający wokół, próbujący przetrwać wystarczająco długo, aby się rozwijać, to tradujący walutami - czyli indywidualny inwestor.

Siła kapitałowa pojedynczego tradera jest na ogół tak nieznacząca w porównaniu z dużymi rybami, że potrzebuje on brokera Forex lub banku, który zapewnia lewarowany rachunek handlowy i rzeczywisty dostęp do rynku poprzez platformę handlową. Aby zrozumieć, co to jest forex i jak działa forex ważne jest, aby wiedzieć, że nie ni ma możliwości handlu na własny rachunek jako osoba fizyczna bez brokera Forex.

Czym jest handel na rynku Forex?

Handel na rynku Forex jest przedsięwzięciem, które polega na kupnie i sprzedaży walut. Istotą handlu na rynku Forex jest spekulacja lub zabezpieczanie się od ryzyka walutowego za pomocą niezbędnych do tego narzędzi, jakim jest platforma handlowa.

 

Analiza rynku Forex

Analiza to nie tylko klucz do sukcesu w handlu, ale także jest do pewnego stopnia samym handlem. To jedyna rzecz, która sprawia, że handel walutami naprawdę działa.

Wyróżnia się dwie główne metody analizy rynku forex: analiza fundamentalna oraz analiza techniczna.

Analiza fundamentalna jest zaawansowaną formą audytu finansowego, zwłaszcza na poziomie krajowym, rzadziej w skali globalnej. Jest to najstarsza forma prognozowania cen, która analizując gospodarkę uwzględnia: obecny etap cyklu, istotne wydarzenia, prognozy na przyszłość oraz możliwy ważny wpływ na rynek.

Podstawowa analiza obejmuje takie wielkości jak: krajowe PKB i stopy bezrobocia, stopy procentowe i wielkość eksportu, wojnę, wybory, klęski żywiołowe, postęp gospodarczy itp. Analiza fundamentalna wymaga zrozumienia gospodarki międzynarodowej, gdyż uwzględnia czynniki, które nie są jeszcze brane pod uwagę przez rynek forex i działa przy długoterminowych inwestycjach i handlu.

Wadą tego typu analizy jest element niepewności generowany przez wiele czynników.

Analiza techniczna jest młodszą formą analizy rynku, która dotyka tylko dwóch zmiennych, jakimi są czas i cena. Oba są ściśle mierzalne, wyjaśnione przez rynek i stanowią niezaprzeczalne fakty. Dlatego też zdaniem według wielu inwestorów walutowych studiowanie wykresów w porównaniu do analizy fundamentalnej jest skuteczniejsze.

Podczas analizy linii wsparcia i oporu, identyfikując kluczowe poziomy stosowania wskaźników technicznych lub porównania świec można odkryć, jak działa handel forex online, nie badając przyczyn podaży i popytu.

Dla uproszczenia, analiza fundamentalna jest detektywem ekonomicznym z elementami przewidywań na przyszłość, podczas gdy analiza techniczna jest wizualną archeologią cenowo-czasową, połączoną ze statystykami.

Jak grać na forex - zyski lubią świadomych inwestorów

Brak edukacji jest powodem, dla którego tak wielu początkujących traderów forex traci, zanim zdołają zrozumieć, jak działa forex. Giełda Forex jak grać – bezpłatna edukacja.

Niektórzy, w związku z takim charakterem działalności, uznają forex za pseudonaukową grę hazardową, która sprowadza się zasadniczo do rzucania monetą. Według nich to atrakcja, która ma do pewnego stopnia lepszą metodologię, jest zabawniejsza, przynosi większy prestiż i daje możliwość szybkiego zarobienia dużych pieniędzy.

W wyniku takiego marketingu, nowicjusze z niewielką lub żadną wiedzą, oczekują dzięki kilku kliknięciom fortuny inwestując 10 dolarów. Wskakują na rynek pełni nadziei, ale ten uderza ich mocno i opróżnia ich kieszenie. To ani dobre, ani złe - taki jest rynek Forex. Zasada forex, jak grać mówi, że za każdym razem, gdy zamykasz pozycję z zyskiem, ktoś inny musi zamknąć swoją ze stratą.

Jak działa Forex?

Handel na rynku Forex jest działalnością inwestycyjną dostępną dla każdego inwestora, który posiada komputer i łącze internetowe.

Zrozumienie słowa handel oraz tego, jak działa forex jest proste: chodzi o składanie zleceń na giełdzie. Handel oznacza wymianę pomiędzy różnymi inwestorami na giełdzie, którzy wymieniają różne aktywa finansowe.

Słowo Forex jest terminem odnoszącym się do rynku walutowego, na którym różni inwestorzy handlują walutami i innymi aktywami finansowymi.

Wymiana walut jest powszechną działalnością, która odbywa się codziennie przez 24 godziny na dobę na całym świecie. Rządy państw, banki a nawet początkujący traderzy tworzą rynek forex.

Handel odbywa się online poprzez sieci komputerowe pomiędzy wszystkimi traderami na świecie. Powodem, dla którego rynek forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie, jest fakt, że jest on ogólnie dostępnym rynkiem na świecie. Przez to,, że każdy ma możliwość doświadczyć, jak grać na forex w rezultacie, jest on najtrudniejszym rynkiem do manipulowania.

Jak handlować na rynku forex?

Logika handlu na rynku forex jest prosta. Inwestor kupuje parę walutową w nadziei, że jej cena wzrośnie. Inwestor sprzedaje parę walutową, kiedy sądzi, że para walutowa spadnie.

Na przykład, EUR kosztuje dziś 1,0895 USD. Trader ma nadzieję, że cena euro wzrośnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Składa on więc zlecenie kupna. Następnego dnia euro jest na poziomie 1,090 i trader zamyka swoją pozycję z zyskiem 5 punktów. Wysokość zysku zależy od wielkości kontraktu tradera dla tego zlecenia giełdowego. Zysk może wynieść 50 centów lub 50.000 euro, w zależności od wielkości zlecenia.

Patrząc szczegółowo na ten proces inwestowania w waluty, rozumiemy, że gra na forex jest nieco bardziej złożona niż samo złożenie zlecenia.

CFD jest instrumentem, który przekształcił rynek finansowy w to, co mamy dzisiaj. Jest to instrument finansowy, który umożliwia inwestowanie w wiele aktywów finansowych, takich jak np. waluty, z myślą o wzroście ceny lub jej spadku.

Inwestor forex nie posiada aktywów bazowych, zyskuje jedynie na różnicy pomiędzy ceną wejścia i ceną wyjścia z pozycji. Daje nam to również możliwość spekulacji na spadek ceny.

Po znalezieniu najlepszego brokera Forex, wybraniu konta handlowego, trader instaluje swoje oprogramowanie handlowe i zasila swoje konto.

Obecnie inwestorzy mają dostęp do wielu instrumentów, dzięki którym mogą rozpocząć handel na rynku Forex online. Jeśli inwestor chce handlować określoną parą walutową, taką jak EUR/USD, lub określoną konfigurację poziomu wsparcia lub oporu, musi przygotować się do złożenia odpowiedniego zlecenia forex!

Pośpiech w inwestowaniu jest zdecydowanie odradzany, choć może być on konieczny w pewnych stylach handlu lub konfiguracjach zleceń na rynku forex.

Analiza techniczna i fundamentalna mają kluczowe znaczenie w inwestycjach internetowych. Przed otwarciem pozycji można poszukać korzystnych warunków rynkowych, przemyśleć zarządzanie kapitałem, czasu trwania pozycji, szacować zmienność w danym okresie, przyjrzeć się oczekiwanym zdarzeniom makroekonomicznym, a co najważniejsze, określić moment zamknięcia pozycji na rynku Forex. Wszystko to musi być wykonane przed złożeniem zlecenia.

Po raz kolejny, analiza jest kluczem do handlu online na rynku forex! Jest ona niezbędna z psychologicznego punktu widzenia jak i z punktu widzenia zmiany salda rachunku handlowego. Jest to taki swoisty biznesplan w przypadku przedsiębiorcy, który chce rozpocząć działalność gospodarczą. Zdolność do pozyskania, analizowania, syntezowania wszystkich tych informacji jest niezbędna w inwestycjach forex online! Opanowanie tych aspektów handlu jest tym, co oddziela sukces od porażki w handlu online.

Gdy strategia handlu jest dobrze zbudowana, zlecenie jest składane za pomocą prostego kliknięcia myszką przy wykorzystaniu oprogramowanie inwestora. Składanie zleceń jest najmniej ważną częścią handlu na rynku walutowym.

Jakie są zalety handlu na rynku Forex?

Najważniejszą zaletą Forex jest to, że masz pełną kontrolę! Ty decydujesz z jakiego miejsca, kiedy i ile będziesz handlować. Słowo "bezrobocie" w tradingu nie budzi strachu. A kiedy ktoś zapyta, na czym polega Twoja praca, odpowiadasz: sprzedaję i kupuję pieniądze.

Kryzys nie stanowi już dla Ciebie zagrożenia! Dlaczego? Ponieważ w momencie powstania kryzysów finansowych prawie wszystkie aktywa wykonują ten sam ruch. Określany jest on na Forex trendem rynkowym. Podczas gdy większość preferuje trendy zwyżkowe, traderzy forex nie dbają o kierunek trendu rynkowego, ponieważ mają możliwość handlu z zyskiem zarówno, gdy ceny rosną, jak i gdy idą w dół.

Weźmy na przykład rok 2008, w którym wartość twoich nieruchomości zniżkowała. Niektóre waluty tracą na wartości. Wszystko to w tym samym czasie, gdy ropa naftowa wznosi się na rekordowe poziomy.

Jeśli należysz do grona traderów online, znasz zapewne trzy złote zasady tradingu na forex w czasach kryzysu: sprzedaż walut, trzymanie nieruchomości i zakup ropy naftowej.

Pamiętaj, że spekulacja finansowa jest wolnością w kapitalistycznym świecie.

W rzeczywistości kapitalistycznej handel kontraktami walutami CFD jest jednym z działań dostępnych firmom handlowym pomocnym w walce ze skutkami ekonomicznego tsunami, trzęsień ziemi i wojen. Oczywiście pod warunkiem, że wiesz, co robisz.

Dlaczego handlować na rynku Forex?

 • Rynek jest otwarty prawie 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu
 • Forex jest najbardziej płynnym rynkiem na świecie
 • Opłaty maklerskie są niższe w porównaniu z innymi giełdami papierów wartościowych
 • Możesz handlować na rynku Forex z każdego miejsca, wystarczy tylko rachunek handlowy u brokera Forex

FOREX jak zacząć - konkluzja

Jeśli ten artykuł jest Twoim pierwszym krokiem do tego by dowiedzieć się, co to jest Forex - nie poprzestawaj na nim.

Aby lepiej zrozumieć, jak zacząć Forex, rekomendujemy otwarcie rachunku demo i jego samodzielne przetestowanie.

Nauka gry na Forex

O Admiral Markets

Jako regulowany broker Admiral Markets zapewnia dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami kontraktami CFD na indeksy, metale, energię, akcje, obligacje i kryptowaluty.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.