EUR/USD - krótka historia pary walutowej

Sierpień 26, 2019 20:44 Europe/Warsaw
Czas czytania: 7 minut

Euro w stosunku do dolara amerykańskiego (USD) to najpopularniejsza na świecie para walutowa pod względem wielkości obrotu. Dziś jej pozycja jest tak ugruntowana, że łatwo zapomnieć, że niespełna 20 lat temu para eur usd nawet nie istniała. W tym artykule przyjrzymy się krótko historii EUR/USD. Przyjrzymy się początkom tej pary walutowej, a później zbadamy, w jaki sposób działania banku centralnego i inne czynniki wpłynęły na to, jak przebiegał historycznie kurs eur/usd.

Geneza pary walutowej eurusd

Rynki Forex pod koniec lat 90. znacznie różniły się od dzisiejszych. Wówczas jedną z głównych par była relacja niemieckiej marki wobec dolara amerykańskiego, podobnie jak relacja franka francuskiego wobec dolara amerykańskiego.

Zmiana tego stanu rzeczy nie zajęła jednak wiele czasu, tuż po tym jak 1 stycznia 1999 r. powstało euro. Podróż do euro była jednak dłuższa i rozpoczęła się kilkadziesiąt lat wcześniej. Były też wcześniejsze wersje Euro, w postaci wewnętrznych jednostek księgowych dla członków Wspólnoty Europejskiej:

Były to:

  • Europejska jednostka rozliczeniowa
  • Europejska jednostka walutowa (ECU)

Nie były to jednak prawdziwe waluty.

Były to koszyki części walut WE, zbudowane po to, by wspierać stabilność europejskich kursów wymiany. W ten sposób pomogły utorować drogę wspólnej walucie. Koszyk ECU zbudowany z walut WE miał nieco inny skład niż euro. Pomimo tej różnicy w składzie, ECU odegrało kluczową rolę jako historyczne odniesienie kursu wymiany euro, a więc i eurusd. Wynika to z faktu, że w momencie powstania euro w dniu 1 stycznia 1999 r wartość jednego euro została ustalona jako wartość jednego ECU.

Spowodowało to, że pierwotny kurs eur/usd wynosił 1.1686. Choć euro nie było fizyczną walutą aż do 2002 r., uruchomienie euro na początku 1999 r. wiązało relację walut strefy euro razem. Tak więc frank francuski, marka niemiecka, hiszpańska peseta, włoska lira itp. od tej chwili przestały mieć odrębne, zmienne kursy.

Zamiast tego były one skutecznie powiązane z wartością euro, dopóki nie zostały całkowicie zamienione na wspólną walutę, którą znamy dzisiaj. W pierwszych dniach wielu uważało euro za następcę dolara w roli głównej światowej waluty rezerwowej. Chociaż w przyszłości może się to jeszcze zdarzyć, na razie dolar nadal zachowuje koronę.

Euro dolar - co wpłynęło na jego historię?

Podczas gdy krótkoterminowy spadek i wzrost kursu eurusd może zależeć od olbrzymiej liczby czynników, to już długoterminowe zmiany na tej parze walutowej były generowane przez ograniczoną liczbę czynników fundamentalnych. Oczywiście są to te same ogólne czynniki wpływające na kursy walut, niezależnie od tego, o jakiej parze jest mowa.

Dwa ważne czynniki wpływające ogólnie na kursy wymiany eur/usd, jak i innych par to: siła poszczególnych gospodarek i polityka pieniężna, która jest prowadzona przez odpowiedni bank centralny. Oczywiście ta ostatnia jest związana z pierwszą. W miarę jak zmniejszamy interwał, czynnik spekulacji zaczyna zyskiwać na znaczeniu. Dlatego też oczekiwania dotyczące polityki banku centralnego również mają duży wpływ. Jeśli spojrzymy na historię tego, jak kształtowała się relacja eurusd, możemy zobaczyć kilka przykładów.

Wiele z nich miało miejsce po jednej z największych w historii fal spadku, jakie zanotował kurs eur/usd: globalnego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2007 r. Skutki, jakie to wydarzenie wywarło w gospodarkach na całym świecie, wymusiły szereg nadzwyczajnych odpowiedzi banków centralnych. W tym miejscu ujawnia się kluczowa część tej układanki: odpowiedź nie była jednolita. Pojawiła się wyraźna rozbieżność między polityką Rezerwy Federalnej USA a Europejskim Bankiem Centralnym (EBC).

Czym się różniły?

Fed poczynił wczesne i agresywne działania w celu pobudzenia gospodarki USA trzema kolejnymi transzami luzowania ilościowego (QE). W przeciwieństwie do tego EBC opierał się przed wprowadzeniem QE przez długi czas. To miało znaczący wpływ na to, jak zachowała się para eur/usd. Kiedy ECB w końcu zaczął kupować obligacje skarbowe jako środek stymulujący, był kilka lat za FED.

Dlaczego się różnią?

FED ma podwójny cel swojej działalności:

  • Aby wspierać maksymalne zatrudnienie
  • Aby ustabilizować ceny

Natomiast głównym celem EBC jest wyłącznie stabilność cen. Ta dysproporcja w polityce doprowadziła w konsekwencji do pewnych interesujących skutków dla kursu eur/usd. W rzeczywistości przez dłuższy czas najważniejsze wiadomości z rynku eur/usd dotyczyły działań stymulujących ze strony FED. Kolejną ważną kwestią, przed którą stało euro, był kryzys zadłużeniowy w strefie euro. Niektóre państwa członkowskie miały paraliżujące kwoty długu krajowego.

Jednolity charakter polityki pieniężnej dla wspólnej waluty stanowił drażliwy problem: nie można dostosować dostępnych środków do konkretnych potrzeb różnych narodów za pomocą polityki monetarnej prowadzonej w wersji „uniwersalnej". Doprowadziło to do pewnych wątpliwości, czy wspólna waluta przetrwa. Spójrzmy na specyfikę euro wobec dolara w omawianym okresie.

Oto tygodniowy wykres euro dolar od 2007 r .:

Źródło: MetaTrader 4 Supreme Edition - EURUSD tygodniowy - 8 sierpnia 2004 r. - 26 sierpnia 2019. Uwaga: Wyniki, jakie zostały uzyskane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia podobnych w przyszłości.

Abyśmy mogli zobaczyć, jak historycznie zachowała się para eur/usd, kilka z kluczowych wydarzeń w tym okresie zaznaczono na powyższym wykresie,.

Para eur/usd - historia kursu od 2007 roku

Zdarzenia szczególne w historii EURUSD:

  Data Zdarzenie Efekt
1 18 września 2007 r FED obniża stopę funduszy Fed o 50 punktów bazowych Euro umacnia się wobec dolara
2 16 grudnia 2008 r FED obniża stopy do niemal zera Euro umacnia się wobec dolara
3 19 października 2009 r Nowo wybrany rząd grecki zmienia prognozy deficytu z 6,7% PKB na 12,7% PKB Euro osłabia się wobec dolara
4 1 czerwca 2011 r Moody's obniża rating greckiego długu o siedem stopni do statusu śmieciowego Euro osłabia się wobec dolara
5 18 grudnia 2013 r FED ogłasza, że „redukcja" stymulacji rozpocznie się w styczniu 2014 roku Euro osłabia się wobec dolara w lutym 2014 roku
6 14 lipca 2014 r Prezes EBC Mario Draghi przygotowuje rynek na luzowanie ilościowe, stwierdzając, że „wchodzi w zakres naszego mandatu". Euro osłabia się wobec dolara
7 22 stycznia 2015 r EBC wprowadza pełny QE Euro osłabia się wobec dolara

Kurs eur/usd na przestrzeni historii pokazał dość wyraźną odpowiedź na każde z tych wydarzeń. Po przyjrzeniu się kursowi waluty według daty i ustaleniu, że na historię relacji euro dolar wyraźnie wpływają działania banków centralnych - w jaki sposób możemy uzyskać wgląd w to, czym może być to działanie?

Na przykład, im lepsza jest nasza prognoza dotycząca działania FED, tym lepsza jest nasza zdolność do przybliżonego prognozowania EUR/USD. Nie trzeba dodawać, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Sprytnym sposobem testowania prognoz bez ryzykowania pieniędzy jest rachunek demo. Rachunek transakcyjny demo Forex umożliwia inwestorom handel walutą wirtualną w środowisku wolnym od ryzyka, wykorzystując informacje o cenach dostarczane w czasie rzeczywistym.

Oto jest i dobra wiadomość: jednym z efektów kryzysu finansowego była zwiększona komunikacja z FED, co miało istotny wpływ na rynki walutowe, a szczególnie na kluczowy rynek, jakim jest euro dolar. Bank centralny dość wyraźne informuje o tym, jakie wskaźniki wpływają na proces podejmowania decyzji. Kluczowym kryterium jest rynek pracy ze względu na mandat FED zakładający dążenie do maksymalizacji zatrudnienia.

Jest to powód, dla którego miesięczny raport o sytuacji zatrudnienia jest jednym z najdokładniej analizowanych wydarzeń w kalendarzu Forex, a para eur/usd mocno na te dane reaguje. Raport zawiera miesięczne dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP). Jednym z powodów, dla których te dane są tak pilnie śledzone, jest to, że historycznie wykazywały silną korelację ze wzrostem PKB w USA.Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Powiedz Tak! Admiral Markets

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami CFD, akcjami i funduszami ETF.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.