Zrozumieć notowania Forex

Kwiecień 29, 2016 00:20 UTC

Dla większości traderów pierwszą rzeczą, której uczą się na rynkach finansowych to jak poprawnie czytać notowania Forex. Notowania walut Forex są można powiedzieć, językiem rynków, więc każdy kto chce być skutecznym inwestorem musi opanować ten język w stopniu biegłym. Następnie, kiedy tylko usłyszysz słowo „notowania" automatycznie pomyślisz o rynkach finansowych. Choć wydaje się to skomplikowane, tak naprawdę czytanie notowań to sprawa bardzo prosta, wręcz intuicyjna i nie wymaga wiele wysiłku umysłowego. Oto przykład notowania Forex EUR/USD 1.1234/1.1235

Dowiedzmy się zatem, jak czytać Forex notowania walut.

Notowania Forex

Przede wszystkim notowanie walut to dwa symbole walut (lub kody ISO) oddzielone kreską (lub nie). EUR, czyli wspólna waluta Unii Europejskiej – euro oraz USD czyli kod dolara amerykańskiego. Zazwyczaj kody składają się z dwóch pierwszych liter określających nazwę kraju i ostatniej litery określającej nazwę waluty. Tak więc dolar amerykański to USD, funt brytyjski GBP, a jen japoński JPY.

Dwa kody tworzą parę walutową. Notowania walut Forex nigdy nie dotyczą jednej waluty. Wszystkie waluty notowane są w parach. Powód tego jest prosty – aby wyrazić wartość jednej waluty trzeba porównać ją do drugiej. Kontynuując przykład Forex notowania EUR/USD – w tej parze wartość euro wyrażona jest w dolarach. Pierwsza waluta w parze nazywana jest walutą bazową, druga zaś walutą kwotowaną.

Większość walut na rynku Forex notowanych jest w stosunku do dolara, z kilkoma wyjątkami (głównie z listy walut egzotycznych). Wśród głównych par walutowych tylko w dwóch przypadkach dolar jest walutą bazową – USD/JPY i USD/CHF. Pierwsza jest łatwa do odczytania – to dolar amerykański w stosunku do jena japońskiego. Druga para – dolar w stosunku do franka szwajcarskiego - jest trudniejsza do interpretacji. To dlatego, że kod CHF odwołuje się do starej rzymskiej nazwy Szwajcarii – Confederatio Helvetia.

Dlaczego Forex notowania tych walut przedstawione są w ten sposób? Przyczyny takich notowań sięgają jeszcze czasów Imperium Brytyjskiego, które było kiedyś dominującym mocarstwem i wszystko wyceniane było w stosunku do funta szterlinga, w tym tak zwane waluty Królowej. Były to waluty krajów, które miały historyczne powiązania z Wielką Brytanią przez swoje kolonialne pochodzenie. Do tych krajów należą Australia, Nowa Zelandia i kilka innych. Dopiero później dolar stał się główną walutą świata.

Kombinacje pięciu najpopularniejszych światowych walut: dolara amerykańskiego, euro, funta, jena i franka szwajcarskiego należą do grupy głównych par walutowych – tzw. majors. Są one następujące: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY i USD/CHF.

Pary walutowe złożone z głównych walut, nie powiązane z dolarem to tzw. crossy: EUR/GBP, GBP/JPY, CHF/GBP itd.

Na rynku Forex są jeszcze trzy popularne waluty. Są to dolar nowozelandzki, dolar kanadyjski i dolar australijski. Waluty te powiązane z dolarem amerykańskim to tzw. pary minor: NZD/USD, USD/CAD, AUD/USD.

Wszystkie pozostałe pary walutowe na Forex są ogólnie określane jako egzotyczne. Łączny obrót na nich nie przekracza 15% całego obrotu na rynku.

Czasem dla początkujących inwestorów notowania walut Forex mogą być nie zrozumiałe, gdy słuchają bardziej doświadczonych traderów, ponieważ niektóre pary walutowe mają swoje nazwy potoczne. Często używa się także swoistego slangu, żargonu, który może wprowadzać zamieszanie. Dlatego, aby ułatwić Ci start zamieszczamy kilka z nich.

Notowania Forex pary GBP/USD często określane są jako „kabel". Określenie to nawiązuje do czasów, kiedy między Nowym Jorkiem i Londynem komunikowano się przez kabel położony po dnie Oceanu Atlantyckiego. Forex notowania USD/JPY to „ninja", a EUR/GBP to „channel". Możesz także usłyszeć „greenback" jako określenie dla dolara amerykańskiego, „swissy" dla franka szwajcarskiego, „loonie" dla dolara kanadyjskiego, „aussie" dla dolara australijskiego i „kiwi" dla dolara nowozelandzkiego.

Jako profesjonalnemu traderowi, taka zamienność nazw i określeń zapewne nie będzie przeszkadzała, jednak na rynku Forex najkorzystniej jest używać jednoznacznych nazw w celu uniknięcia niepotrzebnych komplikacji.

Notowania Forex - wartości kwotowań

To z czym będziesz borykał się najczęściej, to dynamika notowania Forex na rynku. Dlatego musisz prawidłowo odczytywać Forex notowania, czyli ceny par walutowych. Cena wskazuje aktualną dynamikę ruchu pary walutowej i często na niej będziesz opierać swoje decyzje.

Zostając przy naszym przykładzie. Mamy Forex notowania 1.1234/1.1235 na EUR/USD. Obie te liczby wyrażają wartość waluty bazowej, czyli euro w stosunku do waluty kwotowanej czyli dolara.

Pierwsza liczba notowania walut Forex nazywana jest ceną kupna (ceną Bid) – są to oferty kupna waluty, albo innymi słowy, ile dostaniesz dolarów jeśli sprzedasz 1 euro. Druga liczba to cena sprzedaży (cena Ask). Wskazuje ona ile musisz wydać dolarów aby kupić 1 euro.

Całe kwotowanie zatem mówi: jedno euro jest warte 1.1234 USD jeśli sprzedajesz lub 1.1235 USD jeśli kupujesz. Uwaga! Cena kupna jest zawsze niższa od ceny sprzedaży. Dotyczy to wszystkich par walutowych na rynku Forex i ogólnie wszystkich rynków finansowych.

Kilka więcej kwotowań, spróbuj je odczytać i zinterpretować:

CHF/JPY 122.34/122.56

AUD/NZD 1.0101/1.0102

Gratulacje! Teraz już wiesz o co chodzi.

Forex notowania - spread

Z każdego kwotowania możemy otrzymać więcej informacji. Na przykład informację na temat spreadu, który również jest bardzo istotny. Spread to po prostu różnica pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży. Wyrażony jest w pipsach, punktach lub tickach, najczęściej dotyczy 4 liczby po przecinku. Wróćmy do przykładu notowania Forex EUR/USD 1.1234/1.1235. Różnica w tym przykładzie wynosi 0.0001 – czyli spread wynosi 1 Forex pip.

Przez wiele lat pips był minimalną jednostką zmiany ceny na rynku, często był także określany jako tick. Dzisiaj brokerzy kwotują pary walutowe także do piątego miejsca po przecinku co oznacza, że spready mogą wynosić nawet dziesiątą część pipsa. Im mniejszy spread tym oczywiście korzystniejsza sytuacja dla tradera, ponieważ mniejszy zakres ruchu ceny jest wymagany w takim przypadku, aby z notowania Forex osiągnąć profit.

Większość inwestorów wie, że każda transakcja polega na zakupie i sprzedaży instrumentu, bądź odwrotnie na sprzedaży i odkupie. Tak więc jeśli zajmujesz pozycję długą na Forex notowania EUR/USD, kupujesz euro za dolary po cenie sprzedaży.

Na początku takiej transakcji będziesz na lekkim minusie z powodu spreadu. Dlaczego tak jest? Dlatego, że aby zamknąć zlecenie z zyskiem będziesz musiał dokonać transakcji odwrotnej, ale po cenie kupna.

Bardzo ważną rzeczą jest zrozumienie, że wszystkie transakcje kupna otwierasz po cenie sprzedaży, a zamykasz je po cenie kupna. I na odwrót – otwierając pozycję krótką zawierasz transakcje po cenie kupna i musisz ją zamknąć po cenie sprzedaży.

To co musisz jeszcze wiedzieć, to fakt, że wykresy notowania Forex domyślnie rysowane są po cenie kupna (oczywiście możesz ustawić, aby cena sprzedaży również była widoczna).

Notowania walut Forex - dodatkowe informacje

Dzięki temu, że rynek Forex łączy wszystkich inwestorów, dostępne kwotowania stanowią najlepszą dostępną w danym momencie cenę na rynku. Dlatego też Forex jest tak popularny – to najbardziej płynny rynek na świecie.

Z wyjątkiem niespodziewanych zawirowań na rynku znaczące różnice w kwotowaniach są błyskawicznie niwelowane przez automatyczny arbitraż.

Co za tym idzie, każde kwotowanie jest ważne tylko przez krótki moment. W okresie wielkich zawirowań na rynku, cena może zmieniać się bardzo szybko.

W celu lepszego zrozumienia kwotowań są one przedstawiane w postaci wykresu. Wykres natomiast można porównać do widoku z helikoptera lecącego nad historią kwotowań w wybranym przedziale czasowym.

Lata temu inwestorzy musieli płacić spore sumy, aby uzyskać dostęp do kwotowań. Na szczęście to się zmieniło. Twoje notowania Forex otrzymujesz bezpłatnie, tak samo jak dostęp do wykresów, platformę handlową i dostęp do rynku. Zapewnia to Twój broker tak długo jak korzystasz z jego usług.

Teraz, gdy wiesz, jak poprawnie interpretować kwotowania jesteś jeden krok bliżej do zostania profesjonalnym traderem.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.