Teoria fal Elliotta i jej założenia

Listopad 08, 2016 10:26 UTC

Rynki finansowe nieustannie się zmieniają, ewoluują. Powstają nowe instrumenty finansowe, coraz bardziej skomplikowane. Handel obecnie odbywa się praktycznie wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Jednak jest coś, co praktycznie się nie zmienia, a mianowicie zachowania ludzkie. Grając na giełdzie towarzyszą nam dwa uczucia, chciwość i strach. Powtarzalność ludzkich zachowań powoduje, że rynki finansowe podlegają pewnym schematom oraz trendom. Jedną z osób, która dostrzegła owe schematy był Ralph Nelson Elliott

Ralph Nelson Elliott

R.N. Elliott żył w latach 1871 - 1948. W życiu zawodowym zajmował się różnymi profesjami. Pracował w Meksyku na kolei, gdzie pracował, jako dyżurny ruchu, operator telegrafu, a następnie, jako księgowy. Pracował również na stanowisku księgowego w Nikaragui. Następnie pracował na stanowisku audytora w stolicy Gwatemali. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych w 1926 roku odtworzył firmę konsultingową. Niestety zaczął cierpieć na anemię, co spowodowało, że musiał zamknąć firmę. Prawdopodobnie w latach 30. zainteresował się giełdą po zapoznaniu sie z teorią Dowa. Przeanalizował różne indeksy w okresie wynoszącym 75 lat w 1934 roku przedstawił swoją teorię twierdząc, że jego teoria stanowi niezbędne uzupełnienie koncepcji Dowa. 1938 roku została wydana pierwsza książka o teorii fal Elliotta zatytułowana "The Elliott wave principle". Następnie w latach 1953 - 1967 był wydany dodatek "Elliott Wave Supplement" przez A. Hamiltona. Najsłynniejszą książką opisującą teorię fal Elliotta jest "Elliott Wave Principle: Key to Market Bahavior", Której autorami są Alfred J. Frost oraz Robert Prechter. Sam Prechter może się pochwalić niebagatelną stopą zwrotu z kapitału wynoszącą 444,4%.

Podstawowe założenia teorii fal Elliotta

Rynek zachowuje określony schemat, który przebiega w falach. Owe fale to formacje ruchu w określonym kierunku. Każda formacja pojawiająca się na gruncie teorii Elliotta będzie nazywana falą.

Formacja pięciofalowa

Podstawowy ruch na rynkach finansowych będzie przybierał formę pięciu fal. Fale oznaczone nieparzystymi liczbami 1, 3, 5 będą określać główny kierunek. Z kolei fale 2 i 4 będą korektami fal 1, 3, 5. Dopiero pojawienie się pięciu fal określa główny ruch według teorii Elliotta. Ruch pięciofalowy jest dominującym schematem.

Dwa sposoby kształtowania się fal

Fale kształtują się na dwa sposoby. Mamy na rynku fale impulsu oraz fale korygujące. Fale impulsu będą miały strukturę pięciofalową, korekty przybiorą formę trzyfalową. Struktura pięciofalowa będzie widoczna w całym ruchu, obrazek poniżej, jak również w fali 1, 3 oraz 5. Z kolei struktura trzyfalowa będzie występować w korekcie 2 oraz 4.

Fale 1, 3 oraz 5 nazywa się impulsami, gdyż nadają kierunek głównemu ruchowi, natomiast fale 2 oraz 4 będą falami korygującymi, gdyż stanowią korektę impulsów.

Pełny cykl

Pełny cykl na rynku akcji według Elliotta odbywa się w schemacie pięciu fal wzrostowych oraz trzech fal spadkowych, które z kolei tworzą ośmiofalowy cykl. Oznacza to, że pełny cykl składa się fazy impulsu (pięć fal) oraz fazy korygującej (trzy fale). Fala 2 będzie stanowić korektę fali 1, a cała struktura a, b, c będzie fazą korygującą dla całego układu 1, 2, 3, 4, 5. Fale są fraktalami, co oznacza, że każda fala będzie składać się na falę w dłuższym terminie. Po zakończeniu ośmiofalowego cyklu następuje drugi, a później trzeci, co stanowi dopełnienie pięciofalowej struktury o stopień wyższej oznaczonej na poniższym przykładzie liczbą (5). Po fali (5) powinna rozpocząć się korekta oznaczona literami (a), (b) oraz (c).Na powyższym przykładzie widać, że każda fala impulsu 1, 3, 5 podzieli się na mniejsze fale, które również będą składać się z pięciu fal, natomiast podfala 2 i 4 podzieli się na falę a, b, c.

Podstawowy schemat

Żeby sprawę jeszcze bardziej skomplikować dodajmy, że fale a, b, c również dzielą się na mniejsze fale. Podstawowy schemat wygląda następująco:

 • Fale impulsu 1, 3, 5 będą składać się ze struktury pięciofalowej
 • Fale korygujące 2, 4 będą składać się ze struktury trzyfalowej a, b, c
 • Fala a oraz c będą miały strukturę pięciofalową
 • Fala b będzie falą korygującą, czyli będzie sama składała się ze struktury a, b, c

Struktura fal powoduje, że impulsy nie zawsze muszą być skierowane do góry, a korekty w dół. Na powyższym obrazku widać, że korekta a składa się z trzech fal impulsu, które są skierowane w dół i dwóch korekt wzrostowych.

Dodatkowe szczegóły techniczne

Elliot w swojej teorii zauważył kilka dodatkowych elementów, które ułatwiają rozpoznanie prawidłowo danej struktury. Oto dodatkowe aspekty techniczne teorii fal Elliotta:

 • Fala 4 nie zachodzi na falę 1
 • Fala 2 nie może znosić całej fali 1, gdyż nie będzie wtedy korektą
 • Jedna z podfal 1, 2, 3 jest często wydłużona, to znaczy wiele dłuższa, niż dwie pozostałe
 • Fala 3 nigdy nie jest falą najkrótsza w pięciofalowej strukturze, a często jest najdłuższa
 • Formacje trójkąta ukośnego, mające kształt klina pojawiają się tylko na początku, jako fala 1 lub a, a albo na końcu w fali 5 lub c
 • Korekty mają wiele postaci. Najważniejsze to zygzaki, fale płaskie oraz trójkąty
 • W falach impulsu korekty 2 i 4 niemal zawsze mają inny kształt, co oznacza, że jak jedna jest zygzakiem, to druga nie powinna być
 • Korekty a, b, c kończą się w zasięgu fali czwartej poprzedniego impulsu

Dodatkowo każdą falę cechuje inny impet, wielkość wolumenu itd. Każda fala jest tworzona w innych nastrojach, na rynek docierają różne informacje, panuje euforia lub wręcz przeciwnie panika. Te wszystkie elementy będą również wpływać na kształtowanie się fal na rynku.

Stopień fali

Elliott zauważył występowanie dziewięciu stopni fal, od najmniejszych ruchów obserwowanych na wykresie godzinowym, dzisiaj byłby to wykres minutowy, po największe fale, które można zaobserwować z dostępnych danych. Ustanowione przez Elliotta nazwy stopni fal brzmią następująco:

 • Wielki supercykl
 • Supercykl
 • Cykl
 • Podstawowy
 • Średni
 • Mniejszy
 • Mały
 • Minicykl
 • Mikrocykl

Każdy mniejszy cykl będzie składową większego. Indeks Dow Jones Industrial może znajdować się w fali 5 stopnia małego należącej do fali (1) stopnia mniejszego, która jest falą 3 stopnia średniego fali 5 stopnia podstawowego, która stanowi część fali I stopnia cyklu w fali (V) supercyklu w ramach obecnego wielkiego supercyklu. W ten sposób określamy w bardzo precyzyjny sposób, gdzie dokładnie znajduje się indeks w historii rynku.

Stopień fali

Piątki zgodne z trendem

Trójki korekty

Wielki supercykl

I, II, III, IV, V

A, B, C

Supercykl

(I), (II), (III), (IV), (V)

(A), (B), (C)

Cykl

I, II, III, IV, V

A, B, C

Podstawowy

1, 2, 3, 4, 5

A, B, C

Średni

1, 2, 3, 4, 5

a, b, c

Mniejszy

(1), (2), (3), (4), (5)

(a), (b), (c)

Mały

1, 2, 3, 4, 5

a, b, c

Minicykl

1, 2, 3, 4, 5

a, b, u

Krytycy vs. zwolennicy teorii fal Elliotta

Wśród inwestorów można znaleźć wielu krytyków teorii fal Elliotta. Główny zarzut mówi, że teorię można zastosować dopiero po pojawieniu się już danego ruchu, a trudno z niej wyciągnąć jakieś konstruktywne wnioski przed dokonaniem się danego ruchu, co jest oczywiście clue spekulacji na rynkach. Niestety realny świat jest bardziej skomplikowany, niż przedstawiona struktura, która już jest dosyć zawiła. Dlatego w teorii fal Elliotta występuje szereg odchyleń od podstawowego schematu, co sprawia, że po fakcie jesteśmy w stanie narysować fale z ewentualnymi wyjątkami, ale niestety dużo trudniej to zrobić przed zaistniałym ruchem. Często można spotkać opinię, że metoda ta jest idealna dla analityków, a nie inwestorów. Analityk zawsze będzie mógł powiedzieć, że w tym przypadku mamy do czynienia z odstępstwem od podstawowego schematu, gdyż nie ryzykuje własnych środków, ewentualnie mniej osób będzie czytać jego analizy. Właśnie ta duża dowolność w interpretowaniu powstawania fal jest głównym zarzutem wobec teorii Elliotta. Teoria fal Elliotta również uważana jest za dość skomplikowaną metodę analizy rynku, przez co również czasochłonną.

Z kolei zwolennicy uważają, że rysowanie fal nie jest trudną sztuką, o ile dokładnie zna się dokładnie zasady. Ponadto uważają, że ogromną zaletą teorii jest to, że możemy z dużym wyprzedzeniem i z dużą precyzją przewidzieć przyszły ruchy. Trzeba przyznać, że nie ma metody technicznej, przynajmniej z tych ogólnie znanych, która by z takim wyprzedzeniem oraz precyzją przewidywały przyszłe ruchy na rynkach finansowych.

Parafrazując słynne powiedzenie, można stwierdzić, że ilu traderów, tyle opinii. Każdy musi sam przekonać się, czy ta metoda jest właśnie dla niego. Profesjonalny trading na rynkach finansowych nie zależy tylko od metody analizowania wykresów. W równej mierze, a może przede wszystkich istotne jest nasze nastawienie psychiczne. Trading to biznes, a prowadzenie biznesu nie należy do najłatwiejszych, a tym bardziej biznes oparty o spekulację na rynkach finansowych. Musimy być bardzo zdyscyplinowani w uczeniu się, stosowaniu naszego systemu transakcyjnego, a efekty nie muszą nadejść szybko. Musimy uodpornić się na małe porażki, gdyż w tradingu, ale również w każdym innym biznesie, będzie ich sporo zanim osiągniemy sukces, oczywiście nigdy nie ma gwarancji, że kiedykolwiek go osiągniemy, ale możemy się o tym przekonać tylko w jeden sposób, po prostu musimy spróbować. W końcu sukces zależeć będzie o tego, jak będziemy zarządzać ryzykiem oraz kapitałem. Profesjonalny trading to sukcesywne powiększanie kapitału, a nie podwojenie lub potrojenie rachunku dokonując kilku transakcji. Zarobienie pieniędzy w pojedynczej transakcji nie stanowi bardzo dużego problemu. Utrzymywanie się ze spekulacji i odnoszenie regularnych zysków będzie już wyzwaniem. Wymaga to odpowiedniego zarządzania kapitałem. Oczywiście bardzo ryzykując możemy zwielokrotnić zyski, ale również możemy stracić większość naszego kapitału, szanse są 50/50. W takiej sytuacji trading niczym nie różni się od hazardu.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.