Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Analiza techniczna i jej filary

Listopad 02, 2016 09:53 UTC

Admiral Markets

Analiza techniczna skupia się na badaniu zachowań rynku na podstawie wykresów w celu przewidzenia, co się wydarzy w przyszłości. Analityk skupia się na dwóch najistotniejszych informacjach, które dostarcza mu wykres, a mianowicie cenie oraz wolumenie.

Analiza techniczna jest jedną z trzech podstawowych analiz rynków finansowych. Na przeciwległym biegunie leży analiza fundamentalna, która bada fundamentalne przesłanki, dla których ceny poruszają się w górę lub w dół. Zaczynamy od zbadania sytuacji makroekonomicznej w danym kraju, następnie analizujemy sektor, w którym działa spółka, która nas interesuje, po czym sprawdza się kondycję finansową firmy, a na koniec wycenia się spółkę różnymi metodami i porównuje się ją do aktualnej ceny na giełdzie w celu ustalenia, czy spółka jest niedowartościowana, czy może wręcz przeciwnie przewartościowane.

Trzecią dosyć nową techniką analizy rynków jest analiza międzyrynkowa. W latach 80. mocno rozwinął się rynek terminowy, na którym oferowano kontrakty futures na stopę procentową, pary walutowe i wiele innych instrumentów finansowych. W tym czasie zauważono zależność pomiędzy głównymi segmentami rynku finansowego, a mianowicie pomiędzy rynkiem akcji, obligacji, walutowym oraz towarowym. Żaden z tych rynków nie działa w oderwaniu od pozostałych. Zauważono, że rynek akcji porusza się w tę samą stronę, co obligacje z tym, że zmiany trendów na rynku obligacji pojawiają się wcześniej. Z kolei zmiany na rynku papierów dłużnych są poprzedzone zmianą na rynku towarowym, zwłaszcza dotyczy to złota i ropy, które powodują zmiany poziomu inflacji, a ta z kolei ma wpływ na stopy procentowe, które w końcu są mocno związane z rynkiem obligacji. W to wszystko zazwyczaj w mieszany jest rynek walutowy, a zwłaszcza dolar amerykański, który jest ujemnie skorelowany z wspomnianymi towarami.

Jednak analiza międzyrynkowa stanowi tylko potwierdzenie pewnych prognoz, które powinny płynąć z analizy fundamentalnej lub analizy technicznej. Jest wiele osób, które uważają, że analizę fundamentalną należy połączyć z analizą techniczną. Wydaje się to dosyć trafny pogląd, gdyż analiza fundamentalna odpowie na pytanie, czy należy kupować, bo jest tanio, lub wręcz odwrotnie, jest zbyt drogo i należy trzymać się z daleka od rynku, albo sprzedawać na krótko. Z kolei analiza techniczna odpowie na pytanie, kiedy i w którym miejscu należy kupować lub sprzedawać. Jeżeli dołożymy do tego powiązania pomiędzy poszczególnymi rynkami i wszystkie sygnały będą się potwierdzać z pewnością mamy większe szanse na osiągnięcie profitu.

Szkoelnia Admiral Markets

Używanie wszystkich trzech analiz z pewnością przyda się w spekulacji średnioterminowej oraz w długoterminowym inwestowaniu. Trudno sobie wyobrazić day tradera, który zgarnia z rynku kilka tików, żeby analizował powiązania rynku akcji z rynkiem długu itd. Zanim zebrałby materiał jego transakcja już dawno byłaby nieaktualna. Gracz krótkoterminowy będzie w 90%, albo może nawet większym stopniu skupiał się na analizie technicznej. Zatem zagłębmy się bardziej w niuanse tej obecnie najbardziej popularnej analizie wykorzystywanej do handlu na rynkach finansowych.

Analiza techniczna opiera się na trzech głównych filarach:

Rynek dyskontuje wszystko

Teza mówiąca, że rynek dyskontuje wszystko można uznać za najważniejsze twierdzenie, które stoi u podstaw analizy technicznej. Analityk techniczny uważa, że wszystkie czynniki wpływające na cenę takie, jak dane makroekonomiczne, sytuacja polityczna, polityka pieniężna banków centralnych, wyniki spółek etc. mają swoje odzwierciedlenie w cenie, czyli na wykresie.

Zachowanie ceny na wykresie powinno odzwierciedlać siły popytu i podaży. Jeżeli popyt przewyższa podaż, jest więcej kupujących, niż sprzedających, to cena powinna rosnąć, a ten stan rzeczy musi być spowodowany jakimiś przesłankami fundamentalnymi. Jeżeli jednak podaż góruje nad popytem i ceny spadają, to prawdopodobnie również ma to swoje pokrycie w czynnikach fundamentalnych.

Wykres nie odpowiada za ruch ceny, ale właśnie czynniki fundamentalne, rosnące tempo wzrostu gospodarczego, polityka pieniężna banków centralnych id. Wykresy jedynie pokazują ten ruch, który musi mieć podłoże w jakiś przesłankach fundamentach.

Jednak badanie wykresów analitykowi technicznemu wystarczy, żeby odpowiedzieć na pytanie, która siła ma przewagę, popytu, czy podaży. Oczywiście analityk techniczne jest świadomy tego, że za tę przewagę odpowiadają czynniki fundamentalne, jednak badanie wszystkich tych czynników dla osoby skupiającej się na wykresach jest zbędne.

Ceny podlegają trendom

Znaczenie pojęcia trendu w analiza technicznej jest fundamentalne. Cała sztuka analizy technicznej polega na rozpoznaniu trendu w jego wczesnej fazie. Większość metod używanych w analizie technicznej jest wykorzystywana do rozpoznawania aktualnych trendów. Trend można scharakteryzować, jako tendencję ceny do podążania w określonym kierunku, aniżeli do zmiany kierunku. Inna definicja mówi, że trend trwa dopóki nie zostanie odwrócony. Wydaje się to oczywiste, ale chodzi dokładnie o pewne sygnały, które płyną z analizy technicznej, które wskazują na odwrócenie trendu.

Historia się powtarza

Teza o tym, że historia się powtarza bierze się z tego, że ludzkie zachowania sie nie zmieniają. Zachowanie inwestorów podczas hossy oraz bessy jest praktycznie takie samo. Różne formacje, które sugerują kontynuacje lub odwrócenie ruchu również praktycznie przetrwały w tej samej formie do dzisiaj. Reakcje ludzkie, opierające się na psychice, były, są i będą zawsze takie same. Ponadto możemy mieć również do czynienia z samospełniającą się przepowiednią. Wszyscy widzą te same formacje na wykresach, co powoduje u nich te same reakcje, gdyż wiedzą, że historia się powtarza i prawdopodobnie ponownie ta sama formacja spowoduje ten sam ruch, który obserwowaliśmy w przeszłości.

Skuteczność analizy technicznej

Na rynkach można spotkać zwolenników analizy fundamentalnej oraz osoby, które zdecydowanie preferują analizę techniczną. Można też łączyć obie analizy w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Jednak czy można stwierdzić, że analiza techniczna góruje nad fundamentalną, lub też odwrotnie? Wydaje się, że jednak analiza techniczna ma większe zastosowanie w handlu na rynkach finansowych. Osoby badające rynek pod kątem fundamentalnym muszą odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dany walor pójdzie do góry, albo spadnie, czyli dlaczego jest niedowartościowany lub przewartościowany. Analityk techniczny z kolei patrząc na wykres stwierdza dany walor przełamał ważne poziomy, co oznacza, że w najbliższym czasie powinien iść w górę, kontynuować ruch. Nie musi znać powodów, dlaczego na danym walorze jest więcej kupujących, przewagę nad podażą ma popyt. Może tę kwestię pominąć. Oczywiście, jak zada sobie tyle trudu i oprócz analizy technicznej przeprowadzi analizę fundamentalną z pewnością szanse na profit zwiększą się. Jednak nie zawsze jesteśmy w stanie dotrzeć do czynników fundamentalnych, które potwierdzałyby sytuację techniczną na wykresie. Pewne fakty mogą być dla nas nieznane, które z kolei posiadają inni gracze i dlatego kurs danego waloru idzie w górę, lub mocno spada. Zanim dojdziemy do tych informacji możemy utracić sporą część ruchu.

Wspomniane czynniki powodują, że analiza techniczna jest bardziej uniwersalna od analizy fundamentalnej. Inwestor opierający się o analizę fundamentalną zawsze musi odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego dany walor idzie w jedną lub w drugą stronę. Z kolei osoba opierająca się o analizę techniczną nie musi znać odpowiedzi na to pytanie. Wystarczy, że widzi przewagę popytu nad podażą lub odwrotnie.

Ponadto w tradingu krótkoterminowym i w dodatku na rynkach lewarowanych, na których wykorzystujemy dźwignię finansową bardzo istotny jest moment wejścia w pozycję. W tej kwestii również analiza techniczna ma przewagę nad fundamentalną. Tylko wykres może wskazać najlepszy moment wejścia w transakcję. Na rynkach lewarowanych, gdzie potrzebujemy tylko niewielki depozyt, aby zająć pozycję, bardzo istotne jest, w jakim miejscu dokonaliśmy transakcji, gdyż dźwignia zwielokrotni nasze straty tak samo, jak zwiększa nasze zyski. Możemy po prostu nie przetrwać mocniejszej korekty, co spowoduje, że zostaniemy "wyrzuceni: z rynku, a następnie cena pójdzie w naszą stronę.

Analizę techniczną można wykorzystać do różnych rynków. Analiza techniczna będzie się sprawdzać na rynku akcji, kontraktów terminowych czy na rynku walutowym. Oprócz pewnych niuansów wszystkie zasady analizy technicznej będą takie same na każdym rynku. Ponadto analizę techniczną możemy zastosować na każdym wykresie, który zawiera cenę oraz czas. Analizę techniczną jesteśmy w stanie zastosować w każdym rodzaju handlu. Inwestor, który dokuje inwestycji trwających czasami latami będzie mógł posiłkować się wykresem cenowym. Spekulant, który zarabia na transakcjach trwających kilka dni, czasami tygodni również znajdzie zastosowanie w analizie technicznej dla swoich trejdów. W końcu analizę techniczną z powodzeniem będzie wykorzystywał day trader, który dokonuje codziennie kilkanaście, albo może nawet kilkadziesiąt transakcji. Z pewnością nie będzie go bardzo interesowały czynniki fundamentalne, które powodują, że dany walor akurat w tej minucie idzie do góry, albo spada. Zanim by się ich doszukał pewnie cały ruch byłby już nieaktualny, a i tak nie ma gwarancji, że takie czynniki udałoby sie mu znaleźć.

EURUSD

Podsumowanie

Obecnie analiza techniczna należy do najbardziej popularnej metody analizy rynku ze względu na swoją uniwersalność, można ją zastosować na każdym rynku i na każdym interwale, od wykresu miesięcznego do minutowego, oraz ze względu na dużo prostsze zastosowanie, niż analiza fundamentalna. Nie musisz znać przyczyn powodujących, że na dany papier jest duży popyt. Wystarczy, że odpowiednio odczytasz te informacje z wykresu. Oczywiście czytanie wykresów jest pewną sztuką, której należy się nauczyć, a nauka czasami trwa miesiącami, a może i latami. Cała sztuka polega na tym, żeby zachować, jak największy obiektywizm podczas analizowania wykresów. Nie jest to łatwe, gdyż nie ma jednego podejścia do analizy technicznej. Jeden gracz będzie zwolennikiem wielu wskaźników, z kolei inny będzie skupiał się na tak zwanym gołym wykresie. Ten brak jednego określonego szablonu może powodować, że nasze analizy będą potwierdzać już z góry założone wcześniej tezy, zamiast obiektywnie przedstawiać sytuację na rynku. Największym wyzwaniem dla inwestora posługującego się analizą techniczną, to wypracowanie takiej metody, która pozwoli w jak najbardziej obiektywny sposób przeanalizować sytuację na wykresach. Wypracowanie takiej metody wymaga jednak doświadczenia, co oznacza spędzenie przed monitorem setek, a może więcej godzin. Tylko przeanalizowanie bardzo dużej ilości wykresów pozwoli na wyłapanie pewnych powtarzalnych schematów, które pojawiają się na wykresach każdego dnia.