Handel akcjami Morgan Stanley po wynikach za 4 kwartał

Styczeń 26, 2023 13:02

Morgan Stanley był jednym z ostatnich dużych banków inwestycyjnych, które podały wyniki za czwarty kwartał.

Choć większość banków pobiła oczekiwania Wall Street, to duża część z nich odnotowała również spadek opłat z tytułu bankowości inwestycyjnej.

Niektórzy analitycy zwrócili jednak uwagę na wyniki Morgan Stanley ze względu na rekordowe przychody w dziale zarządzania majątkiem. Dowiedz się, jakie są prognozy analityków i jak wygląda aktywność funduszy hedgingowych na aktywach banku oraz jak handlować na akcjach spółki.

Akcje: Morgan Stanley
Symbol dla rachunku Invest.MT5: MS
Data powstania pomysłu: 24 stycznia 2023 roku
Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy
Poziom wejścia:
100 USD
Cel: 125 USD
Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5%
Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Wyniki Morgan Stanley za 4 kwartał

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu

 • Zysk netto spadł do 2,11 mld dolarów, czyli 1,26 dolara na akcję, przebijając szacunki analityków na poziomie 1,19 dolara na akcję. 
 • Przychody spadły do 12,75 mld dolarów z 14,52 mld dolarów rok wcześniej, ale były wyższe od szacunków analityków na poziomie 12,64 mld dolarów. 
 • Przychody z zarządzania majątkiem (wealth management) w wysokości 6,63 mld USD wzrosły o 6% w stosunku do roku poprzedniego. 
 • Przychody z obrotu w wysokości 3,02 mld USD wzrosły z 2,39 mld USD w poprzednim roku.  
 • Przychody z bankowości inwestycyjnej wyniosły 1,46 mld USD i były o 17% niższe niż rok wcześniej.  

Większość banków odnotowała w ostatnim kwartale spadek przychodów z bankowości inwestycyjnej o około 50% ze względu na mniejszą aktywność w zakresie fuzji i przejęć. Przyczyniła się do tego agresywna polityka podnoszenia stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i niepewności związanej z kosztami długoterminowych pożyczek.  

Morgan Stanley pokonał jednak swoją konkurencję dzięki rekordowym przychodom z działu zarządzania majątkiem oraz wzrostowi przychodów z operacji handlowych. Szef banku Morgan Stanley, James Gorman, podkreślił, że wyniki są imponujące, biorąc pod uwagę trudne otoczenie rynkowe.  

Morgan Stanley jest raczej uważany przez inwestorów za podmiot skupiony na bankowości inwestycyjnej. Instytucja ta nie posiada dużego działu konsumenckiego, jak na przykład Bank of America. Oznacza to, że bank inwestycyjny uzyskał względną stabilność opartą na opłatach, na przykład od zarządzania majątkiem – MS uzyskał dodatkowe 310 miliardów dolarów aktywów do zarządzania w zeszłym roku.  

Oczywiście sentyment wokół akcji bankowych będzie zależał od tempa podwyżek stóp procentowych w tym roku ze strony Rezerwy Federalnej, więc niepewność wciąż pozostaje.

Działalność funduszy hedgingowych w Morgan Stanley

Z ostatniego raportu 13F złożonego do Securities and Exchange Commission przez 479 funduszy hedgingowych wynika, że w ostatnim pełnym kwartale fundusze zwiększyły swoje udziały w Morgan Stanley o 2,6 miliona akcji.

Jednak może to wynikać po prostu z tego, że są one wyraźnie niedoważone w sektorze bankowości inwestycyjnej, ponieważ od stycznia 2021 r. co kwartał zmniejszały swoje udziały.

Źródło: TipRanks, 23 stycznia 2023 roku

 

Przewidywania analityków wobec akcji Morgan Stanley

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Morgan Stanley posiada obecnie 8 ocen „kupuj” i 8 oceny „trzymaj”. Jeden analityk wydał ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 125 USD, a najniższa to 84 USD. 

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 100,48 USD.

Źródło: TipRanks, 23 stycznia 2023 roku

 

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Morgan Stanley

 1. Kupno akcji po wybiciu powyżej 100 dolarów  
 2. Cel inwestycji to osiągnięcie najwyższej prognozy analityków: 125 dolarów       
 3. Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.   
 4. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy  
 5. Jeżeli kupisz 10 akcji Morgan Stanley:
  • Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 250 dolarów: (125-100) ×10 akcji  

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu - możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolar!

Jak kupić akcje Morgan Stanley w 4 krokach

W  Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Morgan Stanley:

 • Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.   
 • Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.   
 • W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Morgan Stanley i przeciągnij symbol do okna wykresu.   
 • Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.
Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Morgan Stanley już dzisiaj! ▼▼▼ 

Czy uważasz, że akcje Morgan Stanley będą miały inną wycenę? 

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.  

Jeżeli uważasz, że akcje Morgan Stanley będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.  

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH: 

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

 1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacja inwestycyjna. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych. 
 2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie. 
 3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi. 
 4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitanchandra Solanki (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków. 
 5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników. 
 6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów. 
 7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki Autor tekstów o tematyce finansowej, Admirals, Londyn

Jitanchandra ma ponad 15 lat doświadczenia w handlu walutami, indeksami i akcjami amerykańskimi. Jest akredytowanym analitykiem technicznym rynków, posiada tytuł licencjata ze specjalizacją.