76% van de retail rekeningen verliezen gelden met de handel in CFD`s bij deze aanbieder. CFD`s zijn complexe instrumenten met een hoog risico om snel gelden te verliezen vanwege het hefboomeffect. 76% van de retail beleggers lijdt verlies op de handel in CFD`s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe CFD`s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Admiral Markets Group bestaat uit de volgende ondernemingen:

Admiral Markets Pty Ltd

Gereguleerd door de Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
Website alleen beschikbaar in het Engels
DOORGAAN

Admiral Markets Cyprus Ltd

Gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC)
DOORGAAN

Admiral Markets UK Ltd

Gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA)
DOORGAAN
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Opmerking: als u dit venster sluit zonder te kiezen stemt u ermee in om verder te gaan onder de FCA (UK) regulering.
Regulering CySEC fca

Trading NFP News

NFP Forex

De Non Farm Payroll ofwel NFP is één van de meest toonaangevende indicatoren van economische groei. Het NFP rapport bevat de statistieken over werkgelegenheid, buiten de agrarische sector, in de Verenigde Staten van de voorgaande maand.

Het wordt gezien als een barometer van de gezondheid van de Amerikaanse economie. Zoals de naam suggereert, geeft de Non Farm Payroll data de veranderingen weer in de Amerikaanse banenmarkt, met uitsluiting van de volgende werkgebieden:

  • Werkgelegenheid door private personen of huishoudens
  • ZZP'ers
  • Banen Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
  • Werkgelegenheid in de non-profit sector

NFP Forex

Het Belang van Non Farm Payroll data

De belangrijkste gegevens in het Non Farm Payroll rapport hebben betrekking op het aantal additioneel gecreëerde banen en de werkeloosheid. Werkgelegenheid is sterk gecorreleerd aan de consumptie bestedingen per huishouden. De consumptieve bestedingen variëren naar gelang de toe- of afname in creatie van banen in de voorafgaande maand.

De statistieken omtrent het aantal gecreëerde banen heeft invloed op de situatie van ruim 80% van de Amerikaanse beroepsbevolking, die tezamen voor het gehele BNP zorgen. Bij positieve ontwikkelingen in de banenmarkt, anticipeert men hogere huishoudelijke bestedingen en een uiteindelijke toename in BNP. Dit reflecteert positief op de gezondheid van de economie een land.

De Amerikaanse economische situatie is een internationale aangelegenheid. Veruit de meeste naties hebben handels- en zakelijke betrekkingen met Amerikaanse bedrijven en entiteiten. Dit verklaart de invloed en reikwijdte van het NFP rapport en het effect dat deze Non Farm Payroll data op de financiële markten heeft.

De significantie van Non Farm Payroll maakt dat haar rapportering de aandacht van traders wereldwijd heeft. De publicatie van het rapport wordt geanticipeerd met veel speculatie. Trading NFP news is erg populair. Er is zelfs een categorie traders, zogenaamde Non Farm Payroll beleggers die zich uitsluitend toelegt op trading mogelijkheden rondom de Non Farm Payroll data

De publicatie van de Non Farm Payroll cijfers is gepland voor de eerste vrijdag van elke maand, om 14.30 uur Nederlandse tijd

Non farm payroll trading

Waar u de Non Farm Payroll data voor NFP trading kunt vinden

De resultaten van de Non Farm Payroll publicatie kunt u vinden in elke Non Farm Payroll Economic Calendar. Bent u voornemens te participeren in NFP trading, moet u zich ervan bewust zijn dat niet alle economische kalenders de gegevens real-time publiceren. Nu trading NFP news tijdsgevoelig is, biedt Admiral Markets u een economische kalender welke tijdig wordt bijgewerkt.

Non Farm Payroll Data interpreteren - Trading NFP news

De strekking van de Non Farm Payroll publicatie zal zich in drie waarschijnlijke scenario's doen vatten. Welk specifiek scenario zich voordoet zal bepalen wat de reactie van traders is, en welke strategie toepasbaar wordt geacht:

  • Scenario 1- De Non Farm Payroll data is in grote mate in overeenstemming met de reeds verdisconteerde verwachtingen of er is weinig verandering ten opzichte van de huidige situatie. Het is in dit geval aannemelijk dat de markt geen noemenswaardige reactie kent en de reeds ingezette koers of trend continueert.
  • Scenario 2: De Non Farm Payroll gegevens zijn minder positief dan de schattingen. Deze tegenvallende resultaten reflecteren slecht op de Amerikaanse economie, de USD valuta komt onder druk te staan hetgeen in een verder krimpende economie (en dalende werkgelegenheid) kan resulteren.
  • Scenario 3: Als de resultaten van het Non Farm Payroll rapport de verwachtingen overtreffen en dus gunstiger uitvallen dan vooraf ingeschat, zal dit positief op de waarde van de USD reflecteren. Het is een indicatie van een sterke Amerikaanse economie.

trading nfp news

Zoals u hieruit kunt afleiden, is het verschil tussen de voorafgaande schattingen en de eigenlijke resultaten van de Non Farm Payroll data een belangrijke indicatie voor de marktreactie en hieruit volgende prijsbewegingen.

Non Farm Payroll beleggers dienen dus in acht te nemen wat de verwachtingen omtrent het NFP trading rapport zijn en in hoeverre deze al in de marktprijzen verdisconteerd zijn. Trading NFP news is in feite het consolideren van deze anticipatie met de realiteit.

Een hoge mate van overeenstemming tussen de schattingen en de publicatie kan resulteren in weinig tot geen marktverschuivingen. Doorgaans echter, uit deze situatie zich in een continuatie en lichte opleving van de reeds geïnitieerde beweging. Aanzienlijke discrepantie tussen de verwachtingen en de NFP data leidt in de regel tot volatiele marktbewegingen.

Trading NFP Report - Non Farm Payroll Trading Strategies

Nu de publicatie van het Non Farm Payroll rapport doorgaans een toename in volatiliteit teweeg brengt, kunnen zich rondom publicatie lucratieve NFP trading mogelijkheden voordoen. Goed doordachte NFP trading systemen kunnen u helpen in te spelen op de prijsbewegingen.

Trade Non Farm Payroll met beleid. Zoals de algemene regel stelt - hoge volatiliteit zorgt voor grote bewegingen, welke zich kunnen vertalen in hoge winsten of grote verliezen. NFP day trading is erg populair en kan zeer rendabel maar ook erg risicovol zijn. Zorg voor goed onderbouwde en degelijk geteste NFP trading strategies en een trading plan. Er zijn verschillende benaderingen tot trading NFP Forex.

NFP Forex - Korte Termijn NFP Trading Strategies -Trading NFP news voor Publicatie

Non Farm Payroll Breakout Trade Strategie

Om deze NFP trading strategie in te zetten dient men allereerst de range waarin de prijs zich voor publicatie beweegt, vast te stellen. Vlak voor de NFP Forex publicatie evalueren Non Farm Payroll beleggers de MT5 grafiek, zodat zij elke volgende prijsbeweging buiten de vastgestelde range kan identificeren.

De trader plaatst de positie vlak voor publicatie van het NFP report in anticipatie op een Non Farm Payroll breakout trade. Nu deze NFP forex strategie valt of staat met adequaat risico- en trade management is zij beter geschikt voor gevorderde traders. We geven een voorbeeld:

non farm payroll data

Na identificatie van de reikwijdte van het prijsbereik op de 3 uurs-grafiek, voorafgaand aan publicatie op 7 april 2017 hebben wij een pending order geplaatst. De groene lijn vertegenwoordigd een pending buy-order en de rode lijn een pending sale order. De korte, groene lijnen vertegenwoordigen mogelijke targets of winstdoelen.

Trading NFP Strategy - Trading NFP report, plaatsing direct na Publicatie

Momentum NFP trading strategies

Deze Non Farm Payroll Forex trading strategy gaat uit van het momentum van de markt op het moment van publicatie. Het doel is mee te delen in de continuatie van de trend, door aan de positie toe te voegen zolang zij zich ontwikkelt in de richting van uw oorspronkelijke trade.

Deze aanpak kan rendabel blijken maar vereist nauwgezette executie en ruime ervaring. Ervaren, professionele traders zijn eerder geneigd deze soort NFP trading strategies toe te passen en succesvol ten uitvoer te brengen. We zullen dit met een voorbeeld illustreren, wederom gebruiken we de publicatie van 7 april 2017:

Onmiddellijk na publicatie wordt een long- ofwel koop positie ingenomen op het 1.0637 prijsniveau. Er wordt aan de positie toegevoegd op elk van de volgende twee key-prijsniveau's in de marktstructuur. In dit voorbeeld zijn de eerste twee posities winstgevend gebleken, waar de laatste verlieslijdend blijkt.

NFP trading strategies -De Wait Non Farm Payroll Forex strategy

Deze strategie houdt het betreden van de markt na 'valse NFP trading signals' of een trend-reversal in. Deze aanpak is geschikt voor beginnende handelaren en tevens geliefd onder conservatieve traders. Het doel is volatiele bewegingen, ingegeven door de publicatie, aan zich voorbij te laten gaan.

De trader wacht 5 tot 15 minuten en plaatst een positie indien en wanneer er meer duidelijkheid is over de richting in welke de prijsbeweging zich zal vervolgen. Zodra de markt na een gefaalde prijsuitbraak haar originele koersrichting hervat of juist een ommekeer bevestigd, plaatst de trader op de 5-minuten grafiek haar trade.

Toepassing van deze laatste van onze korte termijn NFP trading strategies op het voorbeeld van 7 april zou geresulteerd hebben in het profiteren van de bearish beweging. Deze beweging volgde na valse NFP trading signals en een stijgende koers gedurende de gehele dag van publicatie.

NFP Forex - Lange Termijn NFP Trading Strategies

Deze strategie analyseert de Non Farm Payroll data met inachtneming van de fundamentele context en met oog op de middellange termijn. Om deze reden is de strategie voorbehouden aan de swing trader en Non Farm Payroll beleggers.

De resultaten van de publicatie vormen hier niet alleen de aanleiding voor het plaatsen van de trade maar geven ons tevens inzicht in het marktsentiment. Kennis en begrip van de fundamentele economische omstandigheden is vereist om het marktsentiment te kunnen analyseren. Dit vormt namelijk de context waartegen de beslissing een trade of belegging te initiëren, wordt gemaakt.

We hebben u hiermee enkele voorbeelden van NFP trading strategies gegeven. Wij moedigen u aan deze voor uzelf te testen op positieve resultaten. Besproken strategieën zouden mogelijk een aanvulling op uw marktbenadering kunnen vormen. Kennis van Non Farm Payroll trading systemen is een waardevolle toevoeging aan uw trading arsenaal.

Toepassing van Non Farm Payroll Trading Systemen op CFD instrumenten

Een NFP trading system is toepasbaar voor beginnende CFD traders. Het gebruik van CFD's (contracts for difference) stelt traders in staat een ruim aanbod instrumenten te verhandelen met gemak en flexibiliteit. Admiral markets stelt een scala aan CFD instrumenten beschikbaar.

Admiral markets maakt het tevens mogelijk direct en risicovrij aan de slag te kunnen met NFP trading met een gratis demo-rekening. U handelt op een demo account met virtuele middelen en kunt oefenen en experimenteren zonder dat uw kapitaal risico loopt.

trading nfp report


Trade Non Farm Payroll - Conclusie

Zoals u wellicht heeft meegekregen, lenen NFP trading strategies zich voor toepassing op verschillende CFD instrumenten in zowel korte- als lange termijn trading strategieën.

NFP day trading kan zelfs bij besteding van relatief beperkte tijd in de maand lucratief blijken. Trading NFP news kan interessante prijsbewegingen inhouden, welke zich potentieel kunnen vertalen in geassocieerde winsten. De mogelijke volatiliteit kan twee kanten opgaan, zorg ervoor dat u een goede NFP day trading strategie kiest en deze zorgvuldig test.

Trading NFP news geeft tevens inzicht in de huidige economische situatie in de Verenigde Staten, op de middellange termijn. Swing traders kunnen de resultaten van het Non Farm Payroll rapport gebruiken om inzicht te krijgen in de marktcontext en hun directionele bias bevestigen.

Wees u altijd bewust van de context van de algehele economie, eventuele economische nieuwsaankondigingen en aanwezige risico's op het moment van publicatie. Trading is risicovol. Trade Non Farm Payroll news tegen de achtergrond van uw fundamentele en technische analyse.

Voor beginnende traders is het raadzaam zich te beperken tot NFP trading systemen die het plaatsen van posities na publicaties inhouden. Oefenen met een gratis, risicovrij demo-account is het ideale startpunt voor iedere trader of belegger die Trading NFP reports overweegt.