Terma Penggunaan Laman Web

Sah sehingga 22.01.2019

1.Maklumat umum

1.1 Terma Penggunaan Laman Web ini (kemudian dari sini sebagai "Syarat Laman Web" disediakan oleh Admiral Markets AS (AM) dan terpakai kepada maklumat yang dapat diakses melalui semua laman web milik AM yang mempromosikan perkhidmatannya di bawah tanda dagang Admiral Markets (firma pelaburan lain yang beroperasi dalam Kumpulan Admiral Markets) di Internet. Terma-terma ini akan mengawal penggunaan Laman Web ini, termasuk semua sub-halaman berdasarkan bahasa yang dimiliki oleh AM.

1.2 Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web, pengunjung mewakili dan menjamin bahawa dia telah memeriksa Syarat Laman Web, memahami dan menerima sepenuhnya mereka. Jika anda seorang pelanggan AM atau hanya pelawat di laman web, Terma ini adalah tambahan, dan tidak membatalkan sebarang perjanjian lain antara anda dan AM. Pengunjung tidak boleh menggunakan Laman Web ini, jika terdapat keberatan terhadap Syarat ini.

2.Maklumat di Laman Web

2.1 Walaupun AM telah melakukan semua yang munasabah untuk memastikan bahawa maklumat (termasuk harga sekuriti dan maklumat mengenai statistik urus niaga) yang dipaparkan di Laman Web adalah tepat dan lengkap, AM tidak menjamin ketepatan maklumat itu, tidak juga AM bertanggungjawab terhadap akibat penggunaan maklumat tersebut.

2.2 Tinjauan, komen, pendapat dan ramalan pasaran sekuriti mengenai harga sekuriti dan trend umum mengenai pasaran sekuriti mencerminkan visi subjektif para pakar AM. AM tidak akan bertanggungjawab ke atas tinjauan, komen, pendapat dan ramalan yang disebutkan itu atau kemungkinan kerosakan yang timbul daripada penggunaannya. Survei, komen, pendapat dan ramalan tidak dianggap sebagai cadangan pelaburan, melainkan dinyatakan dengan nyata sebaliknya. Pengunjung tidak boleh membuat keputusan pelaburannya berdasarkan hanya tinjauan, ulasan, pendapat dan ramalan yang dipaparkan di Laman Web.

2.3 Laman web ini dan semua kandungannya, termasuk ramalan dan pasaran atau analisis instrumen tertentu, telah disediakan untuk tujuan maklumat dan / atau pendidikan sahaja dan bergantung kepada apa-apa kandungan yang terdapat pada atau diakses di Laman Web ini adalah pada risiko anda sendiri. Kandungan di Laman Web ini tidak boleh ditafsirkan sebagai cadangan atau tawaran untuk membeli atau menjual produk keselamatan atau kewangan atau untuk mengambil bahagian dalam strategi perdagangan tertentu. Pengunjung tidak boleh membuat keputusan pelaburannya berdasarkan hanya tinjauan, ulasan, pendapat dan ramalan yang dipaparkan di Laman Web.

2.4 Sekiranya pengunjung meninggalkan Laman Web ini melalui pautan yang terkandung di sini dan melihat kandungan yang tidak disediakan oleh Admiral Markets AS, pelawat melakukannya dengan risiko mereka sendiri. Admiral Markets AS tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan laman web tersebut.

2.5 Laman Web tidak ditujukan kepada orang-orang yang dilarang di bawah undang-undang atau peraturan kewarganegaraan, domicile atau tempat tinggal mereka yang mempunyai akses ke Laman Web. Orang yang dilarang menggunakan maklumat di Laman Web ini atau yang ragu-ragu sama ada mereka dibenarkan untuk menggunakan maklumat tersebut atau tidak, diminta untuk meninggalkan laman web tersebut.

3.Hak Harta Intelek

3.1 Laman web Admiral Markets sebagai harta intelek dengan bahan terkandungnya, tidak termasuk tanda dagangan,yang dimiliki oleh Admiral Markets AS.

3.2 Pemilik merk dagang Admiral Markets adalah Admiral Markets Group AS. Tanda dagangan yang digunakan atau dipaparkan di Laman Web tidak boleh disalin atau digunakan, keseluruhannya, sebahagian atau bentuk yang diubah suai, tanpa izin bertulis terlebih dahulu dari Admiral Markets Group AS. Penggunaan tanda dagang Admiral Markets hanya dibenarkan untuk firma pelaburan miliknya.

4.Pembatasan

Pengunjung Laman Web hendaklah:

  • tidak menerbitkan apa-apa bahan Laman Web dalam mana-mana media tanpa persetujuan bertulis AM;
  • tidak menggunakan Laman Web ini dalam apa cara yang, atau mungkin, merosakkan Laman Web ini;
  • tidak menggunakan Laman Web ini dengan apa cara yang memberi kesan kepada akses pengguna ke Laman Web ini;
  • tidak menggunakan Laman Web ini yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berkenaan, atau dengan cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, membahayakan Laman Web;
  • tidak terlibat dalam mana-mana perlombongan data, penuaian data, pengekstrakan data atau apa-apa aktiviti lain yang berkaitan dengan Laman Web ini, atau semasa menggunakan Laman Web ini;
  • tidak menggunakan Laman Web ini untuk terlibat dalam sebarang iklan atau pemasaran melainkan hak tersebut telah diberikan oleh AM.

5.Had tanggungan

5.1 Dalam sebarang kes, AM tidak bertanggungjawab di hadapan pelawat ke Laman Web, untuk apa-apa yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini, sama ada liabiliti itu adalah berdasarkan kontrak, kesilapan atau selainnya, termasuk untuk mana-mana tidak langsung , tanggungjawab berbangkit atau khas yang timbul daripada atau dengan apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.

5.2 Setiap usaha dibuat untuk memastikan laman web ini dan berjalan lancar. Walau bagaimanapun, Admiral Markets AS tidak bertanggungjawab untuk, dan tidak akan bertanggungjawab, laman web yang sementara tidak tersedia disebabkan oleh isu-isu teknikal di luar kawalan kami.

6.Hak cipta

6.1 Maklumat yang tersedia di Laman Web, termasuk reka bentuk, adalah milik intelek AM kecuali disediakan sebaliknya. AM dibenarkan untuk menyerahkan, memindahkan dan subkontrak hak dan / atau kewajipannya di bawah Terma ini tanpa apa-apa pemberitahuan atau persetujuan yang diperlukan.

6.2 Pembiakan, penerbitan atau pemindahan kepada pihak ketiga melalui cara lain tinjauan, komen, pendapat, ramalan atau maklumat lain yang terdapat di Laman Web dilarang tanpa kebenaran bertulis AM terlebih dahulu.

6.3 Peserta dalam forum perbincangan, bilik sembang dan bahagian komen Laman Web mesti mengemukakan hanya bahan-bahan yang mereka memegang hak cipta atau yang mereka dibenarkan untuk mengemukakan berdasarkan beberapa hak lain.

7.Cookie (kuki)

7.1 Laman web ini mengandungi kuki. Kuki adalah fail teks kecil yang disimpan pada cakera keras pengguna oleh Laman Web. Fail teks Cookie terdiri daripada nombor dan huruf. Fail kuki disimpan dalam bidang khusus dalam memori komputer atau peranti mudah alih anda. Terdapat dua jenis kuki yang mempunyai laman web firma pelaburan Admiral Markets.

7.2 AM menggunakan kuki untuk meningkatkan pengalaman pengguna, membuat laman web berfungsi, membolehkan keselamatan tapak dan menyediakan perniagaan dengan maklumat pemasaran tentang pelawat tapak. AM tidak menggunakan kuki untuk mengumpul maklumat peribadi tentang anda - kuki yang kami gunakan hanya mengumpul maklumat tanpa nama untuk mengoptimumkan perkhidmatan kami dan tidak mengumpul maklumat peribadi.

7.3 Terdapat dua jenis kuki yang digunakan di Laman Web AM :

  • Kuki berterusan menyimpan fail pada komputer pelawat untuk tempoh masa tertentu. Laman web menggunakan kuki yang berterusan untuk memantau navigasi pengunjung di laman web dan untuk mengumpul data statistik. Kuki yang berterusan juga membolehkan AM mengesan dan menyasarkan lokasi dan kepentingan pengguna yang mengakses laman web AM dan untuk meningkatkan pengalaman perkhidmatan yang ditawarkan. Beberapa kuki yang berterusan ini adalah kuki pihak ketiga daripada syarikat analisis web dan pihak ketiga lain yang terlibat untuk memantau navigasi anda di laman web. Anda boleh mengalih keluar kuki yang berterusan dengan mengikuti arahan yang disediakan dalam fail `Help` pelayar Internet anda. AM menetapkan kuki yang berterusan untuk tujuan statistik.
  • Kuki sesi adalah sementara dan akan hilang apabila pengunjung keluar dari laman web atau menutup pelayar. Kuki sesi boleh digunakan untuk membolehkan fungsi tapak tertentu seperti memohon perkhidmatan atau produk. Untuk menggunakan laman web sepenuhnya, pengunjung harus menerima penggunaan cookies sesi.

7.4 Mengalihkan kuki sentiasa menjadi pilihan sama ada anda mahu menerima kuki dalam penyemak imbas web anda. Jika anda tidak mahu menerima kuki, anda boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk melumpuhkannya secara automatik atau untuk memaklumkan anda pada setiap kesempatan apabila sebuah laman web meminta untuk menambah kuki. Sila rujuk fungsi bantuan pelayar web anda untuk membuat tetapan yang diperlukan. Sila ambil perhatian bahawa beberapa perkhidmatan dan fungsi laman web kami mungkin dihadkan tanpa menerima cookies.

8.Undang-undang & Bidang Kuasa

8.1 Syarat-syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan selaras dengan undang-undang Republik Estonia, dan sebarang pertikaian yang timbul daripada Syarat ini akan dikemukakan ke Mahkamah Daerah Harju.

Risk warning: The information on the website is not targeted to any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) ("Admiral Markets") holds an Australian Financial Services Licence (AFSL) to carry on financial services business in Australia, limited to the financial services covered by its AFSL no. 410681.Admiral Markets Pty Ltd is fully owned by Admiral Markets Group AS holding company.

The information contained in this website is general information only and does not take into account your objectives, financial situation or needs. The content of this website must not be construed as personal advice. Before deciding to invest in any products or services offered by Admiral Markets we recommend you seek independent advice and ensure you fully understand the risks involved before trading and carefully consider your objectives, financial situation, needs, and level of experience. Before you decide whether or not to pursue any products or services referred to in this website it`s important for you to read and consider the relevant Financial Services Guide and Product Disclosure Statement. The Financial Services Guides contain details of our fees and charges. All these documents are available on our website, or you can call us on 1300 889 866.

Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly from the use of or reliance such information.

Trading foreign exchange carries a high level of risk, and may not be suitable for all investors. The high degree of leverage available can magnify profits and as well as losses. You can lose more than your initial deposit. Before trading, please carefully consider the risks and inherent costs and seek independent advice as required. There are also risks associated with online trading including, but not limited to, hardware and/or software failures, and disruptions to communication systems and internet connectivity. Admiral Markets utilises numerous backup systems and procedures to minimise such risks and reduce the duration and severity of any disruptions and failures. Admiral Markets is not liable for any loss or damage, including without limitation, any loss of profit, which may arise directly or indirectly as a result of failures, disruptions or delays.

Admiral Markets Pty Ltd in Australia is licenced to provide financial services by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC) under Australian Financial Services Licence number 410681. Admiral Markets Pty Ltd Registered Office: Level 10,17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000

CFD ialah instrumen yang kompleks dan mengandungi risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj.