Prosedur pembukaan akaun

Sebelum anda membuka akaun perdagangan langsung dengan Admiral Markets Pty Ltd dan mula berdagang, kami harap anda membiasakan diri dengan prosedur penerimaan kami untuk memenuhi kewajipan mengenali pelanggan dan untuk beroperasi mengikut peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas. Anda juga perlu membaca dokumen perundangan Admiral Markets Pty Ltd yang mengawal selia peruntukan perkhidmatan pelaburan. Dokumen perundangan bertujuan untuk memaklumkan kepada anda tentang tanggungjawab perundangan dan amalan perniagaan kami.

Dokumen yang diperlukan untuk Individu:

 1. Dokumen Pengenalan, seperti pasport atau kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang bergambar (*mungkin tidak diperlukan daripada warganegara Australia);
 2. Bukti alamat/tempat tinggal, seperti bil utiliti atau penyata bank. Dokumen tidak boleh lebih daripada 3 bulan (*mungkin tidak diperlukan dari warganegara Australia).

* jika Admiral Markets Pty Ltd tidak dapat mengesahkan dan mengenal pasti secara elektronik maklumat individu atau entiti yang sah berdasarkan dokumen yang diserahkan, kami berhak untuk meminta dokumen tambahan (termasuk dokumen yang disahkan atau diperakui oleh notari untuk mengesahkan data yang diserahkan).

Dokumen yang diperlukan untuk entiti yang sah:

 1. Pasport atau kad pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang bergambar untuk orang yang bertindak bagi pihak entiti yang sah;
 2. Dokumen pendaftaran (sijil penubuhan/pendaftaran, memorandum, undang-undang tubuh syarikat, dsb.) yang mengandungi semua perubahan, penambahan dan pengesahan bagi pelantikan orang yang berhak bertindak bagi pihak entiti yang sah;
 3. Dokumen yang mengesahkan struktur pemilikan bagi entiti yang sah, mesti juga termasuk butiran peribadi bagi semua pemilik benefisial muktamad. Harap maklum bahawa benefisial muktamad hanya boleh orang sebenar;
 4. Bil utiliti atau penyata bank yang mengesahkan tempat perniagaan (dokumen tidak boleh lebih daripada 3 bulan);
 5. Kod LEI (pengenal pasti entiti yang sah). Dapatkan maklumat lanjut di sini:
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
 6. Bukti alamat untuk setiap pemilik/pengarah benefisial, tidak lebih daripada 3 bulan.

Sila ambil perhatian bahawa wakil Admiral Markets Pty Ltd mempunyai hak untuk meminta dokumen tambahan berikut (jika dianggap perlu):

 1. Surat kuasa wakil yang diperakui untuk perwakilan;
 2. Salinan dokumen yang diperakui dan diterjemahkan diperlukan untuk memenuhi keperluan pengesahan data yang dikemukakan.
 3. Surat Ikatan Jaminan dan ganti rugi (terpakai untuk amanah persaraan)


Dokumentasi dan Dasar Undang-undang:

Dokumen Pendedahan

Dokumen Dasar

Dokumen Tambahan


CFD ialah instrumen yang kompleks dan mengandungi risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj.