Glosari Pedagang

A

Account history (Sejarah akaun)

Account history (Sejarah akaun) — daftar transaksi yang lengkap, operasi baki dan pesanan yang dibatalkan dalam akaun pelanggan.

Admiral Markets

Admiral Markets — peniaga dalam kontrak untuk perbezaan pada wang asing lani, saham dan niaga hadapan.

Admiral Markets website (Laman web Admiral Markets)

Admiral Markets website (Laman web Admiral Markets) — www.admiralmarkets.com

Asian Session (Sesi Asia)

Asian Session (Sesi Asia) — 11:00 malam hingga 08:00 pagi (Tokyo).

Ask (Tanya)

Ask (Tanya) — harga penjual atau pembuat pasaran bersedia untuk menerima instrumen yang didagangkan; juga dikenali sebagai harga tawaran; harga untuk mewujudkan kedudukan Beli terbuka.

AUS 200

Nama lain untuk Australian Securities Exchange (ASX 200); 200 ialah untuk 200 syarikat teratas (mengikut pemodalan) yang tersenarai di ASX.

Aussie

Ozzie atau Oz, merujuk kepada pasangan mata wang AUD/USD.

Available Margin (Margin Tersedia)

Available Margin (Margin Tersedia) — juga dipanggil margin bebas; dana selebihnya dalam akaun pelanggan dengan potongan margin, keuntungan/kerugian terapung dan ringkasan rollover.


B

Balance (Baki)

hasil kewangan ringkasan daripada semua dana yang didepositkan dan dikeluarkan daripada akaun pelanggan dan semua kedudukan yang ditutup dalam akaun itu.

Base Currency (Mata Wang Asas)

mata wang pertama dalam pasangan mata wang (contohnya jika kadar EUR/USD ialah 1.3283 maka satu EUR bernilai 1.3283 USD).

Base Rate (Kadar Asas)

Base Rate (Kadar Asas) — kadar pinjaman bank pusat negara yang digunakan oleh bank untuk mengira kadar faedah kepada peminjam.

Basis Point (Mata Asas)

Basis Point (Mata Asas) — unit yang menggambarkan perubahan minimum dalam harga produk.

Bear

Bear — slanga untuk pedagang yang mengharapkan harga menurun; pedagang yang memegang kedudukan pendek.

Bearish / Bear market (Pasaran menurun)

Bearish / Bear market (Pasaran menurun) — slanga untuk pasaran trend menurun (harga menurun).

Bid (Bida)

Bid (Bida) — harga di mana penjual atau pembuat pasaran sanggup membeli instrumen yang didagangkan; harga untuk mewujudkan kedudukan Jual yang terbuka.

BOC

Bank Of Canada (bank pusat Kanada).

BOE

Bank Of England (bank pusat UK).

BOJ

Bank Of Japan (bank pusat Jepun).

Bull

slanga untuk pedagang yang mengharapkan harga menaik; pedagang yang memegang kedudukan panjang.

Bull / Bullish Market (Pasaran Menaik)

Bull / Bullish Market (Pasaran Menaik) — slanga untuk pasaran trend menaik (harga meningkat).

Bundesbank

bank pusat Jerman; juga dirujuk sebagai BUBA.

Buy Limit (Had Beli)

Buy Limit (Had Beli) — pesanan belum selesai untuk mewujudkan kedudukan Beli terbuka dalam akaun pelanggan, sekiranya harga pada instrumen yang dinyatakan menurun ke aras yang ditetapkan; hanya boleh dilaksanakan pada harga Tanya dan diletakkan di bawah harga Tanya semasa bagi instrumen yang ditetapkan.

Buy Position (Kedudukan Beli)

Buy Position (Kedudukan Beli) — kedudukan terbuka yang mewakili jangkaan bahawa harga pasaran akan meningkat (contohnya membeli mata wang asas berbanding mata wang sebutan atau membeli kontrak untuk perbezaan pada kadar keselamatan pendasar).

Buy Stop (Henti Beli)

Buy Stop (Henti Beli) — pesanan belum selesai untuk mewujudkan kedudukan Beli terbuka dalam akaun pelanggan, sekiranya harga pada instrumen yang ditentukan naik ke aras yang ditentukan; hanya boleh dilaksanakan pada harga Tanya dan diletakkan di atas harga Tanya semasa bagi instrumen yang ditetapkan.


C

Cable

slanga untuk pasangan mata wang GBP/USD.

CAC40

nama pendek untuk French Stock Exchange; 40 ialah 40 syarikat terkemuka (mengikut pemodalan pasaran).

Candlestick Chart (Carta Lilin)

Candlestick Chart (Carta Lilin) — salah satu cara untuk melihat atau menunjukkan carta, yang menunjukkan harga pembukaan dan penutupan dalam julat tarikh yang dipilih; jika harga tutup lebih tinggi daripada harga buka, bahagian lilin tidak berlorek dan sebaliknya jika harga buka lebih tinggi daripada harga tutup.

CB

singkatan untuk bank pusat.

Central Bank (Bank Pusat)

Central Bank (Bank Pusat) — biasanya organisasi kerajaan yang mengurus dasar monetari negara.

CFD (Kontrak untuk Perbezaan)

CFD (Kontrak untuk Perbezaan) — objek transaksi elektronik yang berdasarkan turun naik harga bagi aset pendasar (misalnya saham atau kontrak hadapan).

Chart (Carta)

Chart (Carta) — perwakilan gambar rajah bagi sebut harga lepas dalam bentuk garis, palang atau lilin.

Client Log-file (Fail Log Pelanggan)

Client Log-file (Fail Log Pelanggan) — fail teks yang terletak dalam folder MetaTrader4/Logs yang digunakan untuk merekodkan semua permintaan daripada terminal pelanggan; ia dicipta dalam bentuk fail harian berasingan.

Client Terminal (Terminal Pelanggan)

Client Terminal (Terminal Pelanggan) — program MetaTrader 4 (selepas ini dipanggil MT4) direka untuk pelanggan berdagang, menjalankan pengawasan terhadap akaun pelanggan, memperoleh maklumat sebut harga masa nyata dan lepas, berita dan maklumat pasaran lain yang Admiral Markets mungkin telah sediakan untuk pelanggan; juga biasa digunakan untuk analisis teknikal, perdagangan automatik oleh penasihat pakar dan maklum balas pelanggan melalui sistem mel dalaman.

Close (Tutup)

Close (Tutup) — permintaan atau arahan untuk menutup kedudukan tertentu pada harga pasaran semasa.

Close By

Close By — permintaan atau arahan untuk menutup dua kedudukan berkunci pada instrumen yang sama.

Commission (Komisen)

Commission (Komisen) — jumlah bayaran perkhidmatan yang dikenakan pada akaun pelanggan.

Contract (Kontrak)

Contract (Kontrak) — unit standard di pasaran Forex (contohnya 1 lot).

Contract Details (Butiran Kontrak)

Contract Details (Butiran Kontrak) — parameter bagi instrumen yang ditentukan oleh Admiral Markets untuk dagangan pelanggan dan diterbitkan di laman web Admiral Markets.

Counterparty

salah satu peserta dalam transaksi kewangan.

Currency Pair (Pasangan Mata Wang)

Currency Pair (Pasangan Mata Wang) — instrumen yang didagangkan berdasarkan perubahan nilai satu mata wang berbanding mata wang lain.

Customer (Pelanggan)

Customer (Pelanggan) — orang fizikal atau juridikal; penandatangan Perjanjian Pelanggan dengan Admiral Markets.

Customer Account (Account) (Akaun Pelanggan (Akaun))

daftar sistem peribadi pelanggan untuk transaksi, pesanan dan operasi baki.


D

Data Feed (Suapan Data)

Data Feed (Suapan Data) — aliran sebut harga di platform dagangan MT4 Admiral Markets.

Dealer (Peniaga)

Dealer (Peniaga) — pekerja Admiral Market yang bertanggungjawab menerima permintaan pelanggan, melaksanakan pesanan pelanggan dan menjalankan pembubaran kedudukan terbuka pelanggan apabila berlaku Henti Keluar.

Deficit (Defisit)

Deficit (Defisit) — baki negatif untuk perdagangan atau pembayaran (iaitu tidak cukup wang).

Demo Account (Akaun Demo)

Demo Account (Akaun Demo) — akaun latihan.

Depo

deposit wang di akaun.

Dispute, Complaint, Claim (Pertikaian, Aduan, Tuntutan)

Dispute, Complaint, Claim (Pertikaian, Aduan, Tuntutan) — peristiwa yang pelanggan kami percaya bahawa tindakan atau ketidakmampuan Admiral Markets adalah salah atau bertentangan dengan Syarat ini atau/dan Perjanjian Pelanggan Admiral Markets dan sebaliknya.

Dividend Adjustment (Pelarasan Dividen)

Dividend Adjustment (Pelarasan Dividen) — pelarasan yang digunakan apabila saham melepasi tarikh tanpa dividennya (termasuk lepas tarikh bagi dividen khas) di pasaran saham pendasar.

DJIA atau Dow

DJIA atau Dow — singkatan untuk Purata Industri Dow Jones atau US30.

Dove

Dove — merujuk kepada dasar monetari yang lebih mudah atau kadar faedah yang lebih rendah; bertentangan dengan hawkish.

Downtrend (Trend Menurun)

Downtrend (Trend Menurun) — tindakan harga menurun yang boleh digambarkan sebagai rendah-lebih rendah dan tinggi-lebih rendah.


E

ECB

Bank Pusat Eropah.

ECN

ECN — Rangkaian Komunikasi Elektronik yang menghapuskan pihak ketiga dalam melaksanakan pesanan.

Equity (Ekuiti)

Equity (Ekuiti) — nilai bersih dana dalam akaun pelanggan.

EST/EDT

zon waktu di New York City (Waktu Standard Timur/ Waktu Siang Timur Amerika Syarikat).

ESTX50

singkatan untuk indeks Euronext 50.

European Session (Sesi Eropah)

European Session (Sesi Eropah) — 07:00 pagi hingga 04:00 petang (London).

Exotic pair (Pasangan eksotik)

Exotic pair (Pasangan eksotik) — pasangan mata wang yang kurang didagangkan.

Expert Advisor (Penasihat Pakar)

Expert Advisor (Penasihat Pakar) — program yang ditulis dalam MQL4 (MetaQuotes Language 4) dan dilaksanakan oleh Terminal Pelanggan untuk tujuan perdagangan automatik dalam akaun pelanggan.

Expiry (Tamat tempoh)

Expiry (Tamat tempoh) — arahan untuk pembatalan pesanan belum selesai pada masa dan tarikh yang ditentukan.

Explicit Error (Kesilapan Nyata)

Explicit Error (Kesilapan Nyata) — peristiwa di mana harga pembukaan atau penutupan kedudukan jauh berbeza dengan harga pasaran yang sebenarnya pada masa pelaksanaan; peristiwa di mana pelaksanaan pesanan atau permintaan pelanggan tidak konsisten dengan pesanan atau permintaan yang dimaksudkan.


F

FED

Bank Rizab Persekutuan (bank pusat Amerika Syarikat).

Fill (Laksana)

Fill (Laksana) — bermakna pesanan berjaya dilaksanakan.

Fill or Kill (Laksana atau Batal)

Fill or Kill (Laksana atau Batal) — jenis pesanan yang jika pesanan tidak dapat dilaksanakan, maka pesanan akan dibatalkan (killed).

Floating Profit/Loss (Untung/Rugi Terapung)

Floating Profit/Loss (Untung/Rugi Terapung) — nilai perbezaan antara ekuiti dan baki akaun pelanggan.

FOMC

Federal Open Market Committee (Jawatankuasa Pasaran Terbuka Persekutuan) ialah jawatankuasa penentuan dasar FED.

Foreign Exchange (Pertukaran Asing)

Foreign Exchange (Pertukaran Asing) — Forex (FX) ialah pasaran global untuk membeli satu mata wang dan menjual yang lain.

FRA40

FRA40 — nama lain bagi CAC 40.

FTSE 100

nama ringkas untuk indeks UK 100.


G

G7

kumpulan tujuh negara termasuk Amerika Syarikat, Jepun, Jerman, Inggeris, Perancis, Itali dan Kanada.

G8

G7 + Rusia.

GDP

Gross Domestic Product is the total value of a country’s output, income or expenditure produced within its physical borders.
GDP (KDNK)

GDP (KDNK) — Keluaran Dalam Negeri Kasar ialah jumlah nilai output, pendapatan atau perbelanjaan negara yang dihasilkan dalam sempadan fizikalnya.


H

Hawkish

Hawkish — merujuk kepada dasar monetari yang lebih mudah atau kadar faedah yang lebih tinggi: bertentangan dengan dove.

Hedge (Lindung nilai)

Hedge (Lindung nilai) — gabungan kedudukan atau kedudukan yang mengurangkan risiko kedudukan utama anda.

Hedged margin (Margin terlindung nilai)

Hedged margin (Margin terlindung nilai) — Keperluan margin Admiral Markets untuk mengekalkan kedudukan terkunci.

HK40 / HKHI

nama singkatan untuk Indeks Hong Kong Seng.


I

Initial Margin (Margin Awal) (Margin)

Initial Margin (Margin Awal) (Margin) — Keperluan Admiral Markets untuk cagaran keselamatan bagi membuka kedudukan.

Instant Execution (Pelaksanaan Segera)

Instant Execution (Pelaksanaan Segera) — jenis pelaksanaan permintaan yang bermaksud semua sebut harga yang ditunjukkan di Terminal Pelanggan boleh diterima oleh Admiral Markets untuk dagangan pelanggan tanpa permintaan awal untuk sebut harga.

INX

simbol untuk indeks S&P 500.


J

JPN225

nama singkatan untuk indeks NEKKEI.


K

Kiwi

slanga untuk pasangan mata wang NZD/USD.


L

Leverage (Leveraj)

Leverage (Leveraj) — nisbah saiz/margin transaksi (contohnya leveraj 1:100 bermakna pelanggan perlu mempunyai 1% dari saiz transaksi dalam akaunnya sebagai cagaran keselamatan atau margin).

LIBOR

London Inter-Bank Offered Rate (Kadar Tawaran Antara Bank London) yang mana bank digunakan sebagai asas untuk pinjaman antarabangsa.

Locked Position (Kedudukan Terkunci)

Locked Position (Kedudukan Terkunci) — terdiri daripada kedudukan panjang dan pendek yang sama pada instrumen yang sama; kedudukan terkunci memerlukan 50% margin ringkasan untuk kedua-dua kedudukan.

Login (Log Masuk)

Login (Log Masuk) — nombor pengenalan unik bagi akaun pelanggan.

London Session (Sesi London)

London Session (Sesi London) — 08:00 pagi hingga 05:00 petang (London).

Long Position (Kedudukan Panjang)

Long Position (Kedudukan Panjang) — apabila mata wang asas pasangan dibeli, kedudukannya dianggap panjang.

Loonie

slanga untuk dolar Kanada yang juga dikenali sebagai Funds.

Lot

unit saiz transaksi di MT4, dengan: 1 lot bersamaan dengan kontrak pada 100000 unit mata wang asas untuk pasangan mata wang; 1 lot bersamaan dengan satu unit sekuriti pendasar bagi CFD saham.

Lot Size (Saiz Lot)

Lot Size (Saiz Lot) — jumlah unit mata wang asas atau unit aset pendasar yang ditentukan oleh kontrak Admiral Markets sebagai saiz transaksi setiap 1 lot standard.


M

Margin

nilai ringkasan bagi dana akaun pelanggan yang dikhaskan sebagai cagaran keselamatan untuk mengekalkan kedudukan terbuka pelanggan; selaras dengan keperluan margin Admiral Markets.

Margin Level (Tahap Margin)

Margin Level (Tahap Margin) — nisbah peratusan ekuiti/margin.

Margin Trading (Perdagangan Margin)

Margin Trading (Perdagangan Margin) — perkhidmatan perdagangan pelanggan menggunakan teknik berleveraj yang membolehkan pelanggan membuat transaksi melebihi deposit akaunnya.

Market Opening (Pembukaan Pasaran)

Market Opening (Pembukaan Pasaran) — masa apabila instrumen tersedia untuk dagangan pelanggan selepas hujung minggu, hari cuti, selang penutupan biasa atau masa henti pelayan.

Market Order (Pesanan Pasaran)

Market Order (Pesanan Pasaran) — arahan elektronik untuk membuka kedudukan dalam akaun pelanggan, pada harga pasaran semasa.

Modify (Ubah suai)

Modify (Ubah suai) — permintaan untuk pengubahsuaian aras pesanan belum selesai'; permintaan peletakan, pembatalan atau pengubahsuaian atau aras Henti Rugi (Stop Loss) atau Ambil Untung (Take Profit) pada kedudukan terbuka atau pesanan belum selesai.

MT4 Admiral Markets

MT4 Admiral Markets — platform perisian yang direka untuk perdagangan dalam talian dan pangkalan teknologi untuk perkhidmatan perdagangan pelanggan Admiral Markets; terdiri daripada Terminal Pelanggan MT4 (terminal pelanggan), Pelayan MT4, Pusat Data MT4, Multiterminal MT4, MT4 Mudah Alih dan MT4 Telefon Pintar.

Multiple Close By

permintaan atau arahan untuk menutup semua kedudukan terkunci dalam akaun pelanggan.


N

Normal Market Conditions (Keadaan Pasaran Normal)

Normal Market Conditions (Keadaan Pasaran Normal) — bertentangan dengan pasaran pesat; tiada ralat data pasaran.


O

Open Position (Kedudukan Terbuka)

Open Position (Kedudukan Terbuka) — kontrak untuk membeli atau menjual instrumen dalam akaun pelanggan; bahagian pertama bagi transaksi yang lengkap dan kewajipan untuk membuat transaksi balas yang sama selepas itu; juga dianggap sebagai tanggungjawab pelanggan untuk memenuhi keperluan margin Admiral Markets dan untuk mengekalkan, tanpa notis atau permintaan daripada Admiral Markets, baki akaun yang mencukupi pada setiap masa yang memenuhi keperluan margin Admiral Markets dan nisbah minimum ekuiti/margin yang ditetapkan oleh Admiral Markets (cth. nisbah minimum sebanyak 30%).

Order (Pesanan)

Order (Pesanan) — arahan elektronik untuk membuka atau menutup kedudukan dalam akaun pelanggan pada instrumen tertentu, sekiranya harganya mencapai aras tertentu.

Order Level (Aras Pesanan)

Order Level (Aras Pesanan) — harga yang ditentukan oleh pelanggan dalam permintaan peletakan pesanan sebagai arahan untuk membuka kedudukan dalam akaunnya, pada harga ini dan dalam keadaan yang ditentukan oleh jenis pesanan.

Over The Counter (OTC) (Atas Kaunter)

Over The Counter (OTC) (Atas Kaunter) — menerangkan sebarang transaksi yang tidak dilakukan melalui bursa.


P

Pending Order (Pesanan Belum Selesai)

Pending Order (Pesanan Belum Selesai) — arahan elektronik untuk membuka kedudukan dalam akaun pelanggan, sekiranya harga instrumen tertentu mencapai aras tertentu; pelanggan dapat menggunakan pesanan belum selesai yang termasuk Buy Limit (Had Beli), Sell Limit (Had Jual), Buy Stop (Henti Beli) and Sell Stop (Henti Jual).

Platform Time Zone (Zon Waktu Platform)

Platform Time Zone (Zon Waktu Platform) — waktu pelayan Admiral Markets disegerakkan dengan; zon waktu yang digunakan untuk merekodkan sebarang peristiwa ke dalam fail log pelayan; Admiral Markets MT4 kini disegerakkan dengan waktu London (GMT+0; waktu jimat siang - GMT+1).

Point (Mata)

Point (Mata) — perubahan harga minimum (cth. 0.0001 untuk EUR/USD); juga dipanggil Pip.

Price (Harga)

Price (Harga) — sebut harga dua hala yang terdiri daripada harga Bida dan Tanya; harga pembukaan atau penutupan kedudukan; aras pesanan.

Price Gap (Jurang Harga)

Price Gap (Jurang Harga) — peristiwa di mana harga Bida semasa berada di atas harga Tanya sebelumnya dan sebaliknya.


Q

Quote (Sebut Harga)

Quote (Sebut Harga) — mesej elektronik tentang harga semasa yang dipaparkan di Terminal Pelanggan, terdiri daripada harga permintaan (Bida) dan harga penawaran (Tanya).

Quotes Base (Asas Sebut Harga)

Quotes Base (Asas Sebut Harga) — Fail arkib pelayan Admiral Markets, yang mengandungi sebut harga lepas.

Quoting (Menyebut Harga)

Quoting (Menyebut Harga) — memberi pelanggan sebut harga yang boleh diterima oleh Admiral Markets untuk membeli atau menjual instrumen dalam akaunnya.


R

Rapid Market (Pasaran Pesat)

Rapid Market (Pasaran Pesat) — keadaan pasaran yang dicirikan oleh perubahan harga yang ketara dalam tempoh masa singkat yang sering menyebabkan jurang yang luas antara nilai sebut harga berturutan; biasanya berlaku sebelum dan/atau selepas peristiwa penting (contohnya laporan ekonomi utama di mana-mana negara G7, persidangan akhbar oleh menteri kewangan G7 atau pengerusi bank pusat, keputusan bank pusat mengenai kadar faedah, campur tangan pasaran, politik atau force majeure biasa seperti perang atau keganasan).

Rate (Kadar)

Rate (Kadar) — nilai mata wang asas dalam mata wang disebut harga untuk pasangan mata wang; nilai aset pendasar untuk CFD.

Request (Permintaan)

Request (Permintaan) — arahan elektronik untuk membuka atau menutup kedudukan, peletakan, pembatalan atau pengubahsuaian pesanan yang diberikan oleh pelanggan melalui Terminal Pelanggan; pertanyaan untuk sebut harga dua hala.


S

Sell Limit (Had Jual)

Sell Limit (Had Jual) — pesanan belum selesai untuk membuat kedudukan Jual terbuka dalam akaun pelanggan, sekiranya harga pada instrumen yang ditentukan naik ke aras yang ditentukan; hanya boleh dilaksanakan pada harga Bida dan diletakkan di atas harga Bida semasa bagi instrumen yang ditetapkan.

Sell Position (Kedudukan Jual)

Sell Position (Kedudukan Jual) — kedudukan terbuka yang mewakili jangkaan bahawa harga pasaran akan menurun (contohnya menjual mata wang asas terhadap mata wang sebutan atau menjual kontrak untuk perbezaan pada kadar sekuriti pendasar).

Sell Stop (Henti Jual)

Sell Stop (Henti Jual) — pesanan belum selesai untuk membuat kedudukan Jual terbuka dalam akaun pelanggan, sekiranya harga pada instrumen yang ditentukan menurun ke aras yang ditetapkan; hanya boleh dilaksanakan pada harga Bida dan diletakkan di bawah harga Bida semasa bagi instrumen yang ditetapkan.

Server (Pelayan)

Server (Pelayan) — pelayan MT4 yang menghantar permintaan daripada Terminal Pelanggan kepada peniaga, menghantar (iaitu berita, sebut harga, pengesahan pelaksanaan) ke Terminal Pelanggan dan merekodkan semua mesej yang berkaitan dengan proses dagangan pelanggan; ia mengekalkan liabiliti bersama antara Admiral Markets dan pelanggan, dirasmikan dalam Perjanjian Pelanggan Admiral Markets, butiran kontrak dan keperluan margin.

Server Log-file (Fail Log Pelayan)

Server Log-file (Fail Log Pelayan) — fail teks yang dihasilkan oleh pelayan MT4 yang digunakan untuk merekodkan semua peristiwa yang berkaitan dengan perdagangan pelanggan dan prestasi platform, termasuk semua dialog antara terminal pelanggan dan peniaga.

Sesi New York

Sesi New York — 08:00 pagi hingga 05:00 petang (waktu New York)

Session Gap (Jurang Sesi)

Session Gap (Jurang Sesi) — jurang harga antara sebut harga pertama sesi pasaran semasa dan sebut harga terakhir sesi pasaran sebelumnya.

Slippage (Gelinciran)

Slippage (Gelinciran) — parameter Penasihat Pakar yang menetapkan perbezaan maksimum antara harga yang diminta dan harga peniaga, yang boleh diterima oleh Penasihat Pakar untuk membuka kedudukan dalam akaun pelanggan; perbezaan antara harga pesanan dan pelaksanaan harga sebenar.

Spike or Data Error (Spike atau Ralat Data)

Spike or Data Error (Spike atau Ralat Data) — sebut harga salah yang dijana oleh pelayan kerana ralat suapan data; biasanya kelihatan seperti jurang harga signifikan yang dikembalikan hampir dengan aras sebelumnya pada kemas kini harga seterusnya, tanpa tanda-tanda berlakunya pasaran pesat; Admiral Markets mempunyai budi bicara, tetapi bukan kewajipan, untuk menghapuskan kesilapan tersebut daripada pangkalan data sebut harganya.

Split Close (Penutupan Terpisah)

Split Close (Penutupan Terpisah) — penutupan kedudukan separa (contohnya menutup 0.5 lot daripada 2 lot).

Spread

perbezaan antara harga Bida dan Tanya yang dinilai dalam mata.

Stop Loss (Henti Rugi)

Stop Loss (Henti Rugi) — pesanan untuk menutup kedudukan terbuka tertentu pada aras tertentu, sekiranya harga bergerak dalam arah tidak menguntungkan; hanya boleh dilaksanakan pada harga Bida dan diletakkan di bawah harga Bida semasa dengan merujuk kepada kedudukan Beli; hanya boleh dilaksanakan pada harga Tanya dan diletakkan di atas harga Tanya semasa dengan merujuk kepada kedudukan Jual.

Stop Out (Henti Keluar)

Stop Out (Henti Keluar) — penutupan wajib bagi kedudukan terbuka pelanggan oleh Admiral Markets, sekiranya akaun pelanggan tidak memenuhi keperluan margin Admiral Markets.

SWAP

jumlah pelarasan semalaman yang dibayar atau dikenakan pada akaun pelanggan pada pukul 23.59 dalam zon waktu platform, mengikut nilai yang ditentukan dalam butiran kontrak Admiral Markets; iaitu penyelesaian harian untuk perkhidmatan dagangan margin.

Swissy

slanga untuk Swiss Franc.

Symbol (Simbol)

objek transaksi elektronik (contohnya pasangan mata wang, CFD saham, CFD niaga hadapan); instrumen dalam MT4.


T

Take Profit (Ambil Untung)

Take Profit (Ambil Untung) — pesanan untuk menutup kedudukan terbuka tertentu pada tahap tertentu, sekiranya harga bergerak dalam arah yang menguntungkan; hanya boleh dilaksanakan pada harga Bida dan diletakkan di atas harga Bida semasa dengan merujuk kepada kedudukan Beli; hanya boleh dilaksanakan pada harga Tanya dan diletakkan di bawah harga Tanya semasa dengan merujuk kepada kedudukan Jual.

Thin Market (Pasaran Tipis)

Thin Market (Pasaran Tipis) — tempoh aktiviti perdagangan yang rendah dan jumlah sebut harga setiap masa, berbanding dengan keadaan pasaran biasa (misalnya tempoh antara pukul 21.00 dan 00.00 GMT dan sebelum cuti Hari Krismas).

Ticket (Tiket)

Ticket (Tiket) — nombor pengenalan unik bagi kedudukan, pesanan atau operasi baki dalam akaun pelanggan.

Trailing Stop

Trailing Stop — pilihan terbina dalam bagi Terminal Pelanggan yang secara automatik menyesuaikan aras pesanan Henti Rugi dengan jumlah mata tertentu, jika pergerakan harga menguntungkan melebihi jumlah ini; hanya berfungsi dengan Terminal Pelanggan yang disambungkan ke pelayan.

Transaction (Transaksi)

Transaction (Transaksi) — operasi yang terdiri daripada dua dagangan balas yang sama dalam instrumen tertentu.

Transaction Size (Saiz Transaksi)

Transaction Size (Saiz Transaksi) — saiz lot didarab dengan jumlah lot.


U

U-Shaped Recovery (Pemulihan Berbentuk U)

U-Shaped Recovery (Pemulihan Berbentuk U) — bentuk carta yang menunjukkan kenaikan harga beransur-ansur kembali ke puncak terdahulu, selepas penurunan beransur-ansur.

UK OIL

nama singkatan untuk Brent Crude Oil.

UK100

nama singkatan untuk indeks FTSE 100.

Uptick

Uptick — sebut harga baru, pada harga yang lebih tinggi daripada sebut harga sebelumnya.

US OIL

nama singkatan untuk WTI Crude Oil.

US30

nama singkatan untuk indeks Dow Jones.


V

V-Shaped Recovery (Pemulihan Berbentuk V)

V-Shaped Recovery (Pemulihan Berbentuk V) — bentuk carta yang menunjukkan pemulihan yang melibatkan kenaikan mendadak ke puncak sebelumnya, selepas penurunan mendadak.

Value date (Tarikh nilai)

Value date (Tarikh nilai) — tarikh masa depan di mana kaunterpart bagi transaksi kewangan bersetuju untuk menentukan nilai harga produk; untuk perdagangan pertukaran asing lani, tarikh ini biasanya dua hari perniagaan selepas transaksi dipersetujui.

Volatility (Ketaktentuan)

Volatility (Ketaktentuan) — mengukur turun naik harga instrumen kewangan dari masa ke masa; mewakilkan ke pasaran aktif yang mewakili peluang perdagangan.


W

W-Shaped Recovery (Pemulihan Berbentuk W)

W-Shaped Recovery (Pemulihan Berbentuk W) — bentuk carta yang menunjukkan perubahan penurunan mendadak, kenaikan, penurunan dan berakhir dengan peningkatan mendadak yang lain; bahagian tengah bentuk boleh lebih rendah daripada dua puncak harga pada setiap sisi.

Whipsaw

slanga untuk pasaran ketaktentuan yang sangat tinggi di mana harga bergerak serupa dengan 'whipsaw' sedang berfungsi; pergerakan harga diikuti dengan pergerakan pembalikan yang tajam dan cepat.

Working order (Pesanan kerja)

Working order (Pesanan kerja) — pesanan Henti atau Had yang telah diletakkan tetapi belum dilaksanakan.


X

XAG/USD

simbol untuk Indeks Perak.

XAU/USD

simbol untuk Indeks Emas.


Y

Year Over Year (Tahun ke Tahun) (YOY)

Year Over Year (Tahun ke Tahun) (YOY) — sebarang peristiwa boleh diukur yang berulang setiap tahun; cara yang popular untuk membandingkan prestasi pelaburan.

Yield (Hasil)

Yield (Hasil) — pulangan pendapatan berasaskan peratusan pada pelaburan.


CFD ialah instrumen yang kompleks dan mengandungi risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj.