Pengawalseliaan

Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) memiliki Australian Financial Services Licence (AFSL) untuk menjalankan perniagaan perkhidmatan kewangan di Australia, terhad kepada perkhidmatan kewangan yang dirangkumi oleh AFSL no. 410681. Maklumat di laman web Admiral Markets Pty Ltd (www.admiralmarkets.com.au) tidak ditujukan kepada penduduk di mana-mana negara atau bidang kuasa yang pengedaran atau penggunaan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

Admiral Markets menggunakan juruaudit luaran untuk meningkatkan proses dan prosedur operasi dan perakaunan serta memastikan pematuhan pengawalseliaan.

Manfaat Berdagang dengan Admiral Markets

  • Pemegang Australian Financial Services Nombor 410681
  • Beribu Pejabat di Australia dengan pejabat fizikal di Sydney
  • Kami menawarkan akaun amanah pelanggan berasingan bersama akaun amanah yang selamat disimpan di National Australia Bank
  • Ahli skim penyelesaian pertikaian luaran – AFCA
  • Diaudit Secara Luaran
  • Terjamin Dari Segi Kewangan

Pengasingan Dana Pelanggan

Apabila anda membiayai akaun perdagangan di Admiral Markets, dana tersebut disimpan dalam akaun amanah pelanggan yang berasingan di Australian Bank, National Australia Bank (NAB), prosedur Admiral Markets memastikan pematuhan terhadap peraturan Wang Pelanggan Australia yang digariskan dalam Bahagian 7.8 Akta Syarikat. Selain itu, Admiral Markets mematuhi dasarnya yang ketat mengenai penyelenggaraan dan operasi akaun wang pelanggan.

Di Admiral Markets, wang pelanggan diasingkan daripada dana kita sendiri. Admiral Markets tidak akan menggunakan dana pelanggan untuk apa-apa tujuan - dana pelanggan kekal dalam akaun amanah pelanggan yang berasingan itu kecuali kami menjadi berhak kepada dana tersebut sebagai yuran atau sebagai sebahagian daripada kerugian dagangan anda. Admiral Markets juga telah memilih untuk meletakkan satu akaun amanah keselamatan tambahan untuk manfaat pelanggan. Maklumat lanjut tentang dasar wang pelanggan kami dan manfaat Akaun Amanah Keselamatan kami boleh didapati dalam pernyataan pendedahan produk kami.

CFD ialah instrumen yang kompleks dan mengandungi risiko yang tinggi untuk kerugian wang dengan cepat disebabkan oleh leveraj.