Išsaugoti PDF Spausdinti

„ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ „PARALLELS DESKTOP PRO“ LICENCIJA

NUOSTATOS IR SĄLYGOS

Galioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

1. Bendrosios nuostatos

1.1 „Parallels Desktop“, skirtas „Mac“ (toliau – Produktas) yra siunčiama or įdiegiama išorinė (trečiosios šalies) „Parallels Inc.“ sukurta techninė programinė įranga, kurią „Admiral Markets“ (visos jos įmonės –„ Admiral Markets UK Ltd“, „Admiral Markets AS“, „Admiral Markets Cyprus“ ir „Admirals AU Pty Ltd“) siūlo savo klientams pagal čia nurodytas licencijos sąlygas.

1.2 „Parallels Inc.“ turi savo galutinio vartotojo licencijos sutartį, Naudojimo sąlygas ir Privatumo politiką, kuriuos, prieš Produkto naudojimą, visi Produkto naudotojai turi perskaityti, suprasti ir priimti, patvirtindami sutikimą.

1.3 Pagal galiojančias licencijos sąlygas, visi „Admiral Markets“ klientai, pasirinkę šį Produkto pasiūlymą, Produktą gali naudoti tiek virtualių pinigų sąskaitose (toliau – demonstracinės sąskaitos), tiek ir realių pinigų sąskaitose (toliau – realios sąskaitos).

1.4 Produkto licenciją nemokamai gali gauti „Admiral Markets“ klientai, tik turintys minimalų nuosavo kapitalo dydį – 3000 eurų (tris tūkstančius eurų) – realioje „Admiral Markets“ sąskaitoje arba ekvivalentą kita realios sąskaitos bazine valiuta. Šio realios sąskaitos nuosavo kapitalo reikalavimo įvykdymas yra tikrinamas rankiniu būdu per 2 (dvi) darbo dienas, kada pasiekiamas reikiamas realios sąskaitos nuosavo kapitalo lygis ir apie tai pranešama „Admiral Markets“, naudojant specialią Produkto puslapio užklausą „Admiral Markets“ svetainėje šioje nuorodoje nuorodą. „Admiral Markets“ informuos klientąatskiruelektroniniu paštu apie licencijos suteikimą.

1.5 „Admiral Markets“ neparduoda mokamų „Parallels Desktop“, skirtų „Mac“ licencijų, tad Produkto licencija klientas gali naudotis iki tol, kol „Admiral Markets“ neatnaujins Produkto licencijos.

1.6 „Parallels Desktop“, skirtas „Mac“ yra programinė įranga, teikianti įrangos virtualizaciją „Macintosh“ sistemai.

1.7 Prieš pradedant naudoti Produkto funkcijas, visi vartotojai raginami susipažinti su „Parallels Inc.“ svetainėje parallels.com pateiktu Produkto vartotojo vadovu. Be to, kiekvienas Produkto vartotojas raginamas išbandyti Produkto funkcijas ir veikimą nemokamoje demonstracinėje sąskaitoje, prieš pradedant Produktą naudoti realiose sąskaitose.

1.8 „Admiral Markets“ nėra atsakinga už netikėtas Produkto operacijos pasekmes, kurios gali kilti dėl „Parallels Inc.“ arba „Admiral Markets“ klientų veiksmų arba neveikimo, nepakankamo produkto naudojimo taisyklių ir principų išmanymo arba neteisingo naudojimo.

2. Licencijos aktyvavimas

2.1 Norėdamas gauti Produkto licenciją, klientas turi atlikti šiuos veiksmus:

2.1.1 Užsiregistruoti „Admiral Markets“ svetainėje ir atidarti realią sąskaitą

2.1.2 Užtikrinti, kad realios sąskaitos nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 3000 eurų arba didesnis (arba atitinka lygiavertę sumą kita realios sąskaitos pagrindine valiuta)

2.1.3 Specialiame Produkto puslapyje pateikti užklausą, naudojantiž šią nuorodą, arba kreiptis elektroniniu paštu: parallels@admiralmarkets.com, nurodant realios sąskaitos numerį ir pateikiant prašymą suteikti „Parallels Desktop“, skirtos „Mac“, produkto licenciją.

3. Licencijos atnaujinimas

3.1 Produkto licencija atnaujinama, jeigu kliento reali sąskaita atitinka minimalaus nuosavo kapitalo dydžio reikalavimą peržiūros metu (2.1.2 punktas) ir tik gavus prašymą per specialųjį Produkto puslapį, naudojantis šia nuoroda, arba kreipiantis elektroniniu paštu parallels@admiralmarkets.com, nurodant realios sąskaitos numerį ir pateikiant prašymą suteikti „Parallels Desktop“, skirto „Mac“ produkto licenciją (2.1.3 punktas).

3.2 Visi klientai, kuriems nebuvo atnaujinta Produkto licencija, gali toliau naudotis „Admiral Markets“ paslaugomis pagal „Admiral Markets“ bendras paslaugų sąlygas.

4. Licencijos atšaukimas

4.1 „Admiral Markets“ remiasi „sąžiningu naudojimu“: jeigu klientas šį Produktą naudoja neįprastai arba naudojasi pasiūlymu priešingai „Admiral Markets“ ekonominiams ir teisiniams interesams, „Admiral Markets“ turi teisę nedelsdama savo nuožiūra pagrįstai nutraukti pasiūlymą, iš anksto pranešdama arba nepranešdama apie tai klientui.

4.2 „Admiral Markets“ turi teisę išjungti ir atšaukti Produkto licenciją net ir toms realioms sąskaitoms, kurių nuosavas kapitalas yra didesnis nei 3000 eurų, jeigu realioje sąskaitoje pastebimi lėšų pervedimo ir išvedimo modeliai, rodantys, kad šio pasiūlymo sąlygomis buvo piktnaudžiaujama.

4.3 „Admirals“ pasilieka teisę savo nuožiūra keisti, koreguoti, sustabdyti, atšaukti, arba nutraukti Produkto teikimą bet kuriuo metu, įspėjus arba neįspėjus kliento. „Admirals“ jokiais būdais nebus atsakinga už bet kokias tiesiogines ar netiesiogines pasekmes, kylančias dėl bet kokio šio Produkto pakeitimo, koregavimo, sustabdymo, atšaukimo ar nutraukimo.

5. Baigiamosios nuostatos

5.1 Gavęs šį Produktą, klientas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka su visomis „Parallels Desktop“, skirto „Mac“, naudojimosi sąlygomis ir Galutinio vartotojo licencijos sąlygomis bei Produkto vartotojo vadovu, taip pat „Admiral Markets“ kliento sutartimi ir visomis kitomis „Admiral Markets“ bendrosiomis sąlygomis.

5.2 „Admiral Markets“ negarantuoja ir neteikia jokių pareiškimų dėl nepriekaištingo Produkto veikimo ir neprisiima jokios atsakomybės už Produkto technines problemas, kurios gali kilti dėl „Parallels Inc.“ veikimo arba neveikimo.

5.3 Naudodamasis Produktu ir sutikdamas su susijusiomis naudojimo sąlygomis, klientas įsipareigoja atleisti įmonę ir jos vadovus, darbuotojus, atstovus ir (arba) agentus nuo bet kokios atsakomybės dėl bet kokių pretenzijų, išlaidų, bet kokio pobūdžio nuostolių arba žalos, kylančios arba susijusios su šiuo Produktu.

5.4 Kilus bet kokiam ginčui ar neteisingai aiškinant išdėstytas taikytinas sąlygas, toks ginčas ar neteisingas aiškinimas bus išspręstas kaip „Admiral Markets“ mano esant tinkama. „Admiral Markets“ sprendimas yra galutinis ir įpareigojantis.

5.5 Klientas gali bet kada atšaukti Produkto licenciją, atsiųsdamas prašymą elektroniniu laišku su savo prekybossąskaitos numeriu šiuo el. pašto adresu parallels@admiralmarkets.com.

Jeigu jums kyla klausimų arba turite atsiliepimų, nedvejodami susisiekite su mumis.