គុណភាពការប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញ

បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ បច្ចេកវិទ្យាដ៏រឹងមាំ និងអាចធ្វើមាត្រដ្ឋានបានគឺនៅស្នូលនៃ Admiral Markets ។ បានកសាងឡើងសម្រាប់ភាពយឺតយ៉ាវទាប និងភាពញឹកញាប់នៃការជួញដូរខ្ពស់ ប្រព័ន្ធរបស់យើងប្រមូលផ្តុំ​លំហូរពីធនាគារផ្សេងៗគ្នា និងកន្លែងផ្សេងទៀតចូលទៅក្នុងអាងសាច់ប្រាក់ទំនេរទោលមួយ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់នូវការលាតសន្ធឹងដែលប្រកួតប្រជែង និងសាច់ប្រាក់ទំនេរស៊ីជម្រៅ។

ក្រាហ្វដែលបង្ហាញពីរបៀបដែលវេទិកាជួញដូររបស់ Admiral Markets គឺ metratrader 4 និង metatrader 5 កំពុងធ្វើការជាមួយ ECN

ស្ថិតិប្រតិបត្តិការ

ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD
ពេលវេលាប្រតិបត្តិការជាមធ្យម វិនាទី 0.067 0.06 0.069 0.061
ការធ្លាក់ចុះសុទ្ធជាមធ្យម, pips -0.000002 0.000020 -0.000832 -0.000008
ការធ្លាក់ចុះសុទ្ធជាមធ្យមជាចំណែកគិតជាភាគរយនៃការលាតសន្ធឹងជាធម្មតា, % -3.7 20.3 -9.2 -8.3
ការជួញដូរដោយគ្មានការធ្លាក់ចុះ, % 59.7 53.6 56 62.4
ការជួញដូរដោយការធ្លាក់ចុះជាវិជ្ជមាន, % 13.3 14.1 13.7 10.4
ការជួញដូរជាមួយការធ្លាក់ចុះជាអវិជ្ជមាន, % 27 32.4 30.2 27.2
ការជួញដូរដែលបានបដិសេធ, % 0.0008 0.0019 0.0009 0.0022
ការបដិសេធទទួលខុសត្រូវ

ស្ថិតិដែលបានផ្តល់នៅលើទំព័រនេះត្រូវបានគណនាដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃការបញ្ជាទិញលើទីផ្សារទាំងអស់​ដែលបានប្រតិបត្តិដោយបណ្តា Admiral Markets Group ទាំងអស់ ក្នុងកំឡុងឆ្នាំនេះនៅលើគណនី Admiral.Markets ។សូមកត់ចំណាំថា បទពិសោធន៍ជួញដូរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចខុសគ្នាពីចំនួនដែលបានផ្ដល់ខាងលើ ដោយសារតែចំនួននៃការជួញដូរក្នុងប្រវត្តិការជួញដូររបស់អ្នកគឺអាចមិនត្រូវបានតំណាងជាស្ថិតិឡើយ។

ហេតុអ្វីជួញដូរជាមួយយើង?

លាតសន្ធឹងពី 0 pips នៅលើគូ Forex ចម្បងៗ
លាតសន្ធឹងពី 0 pips នៅលើគូ Forex ចម្បងៗ
ការប្រតិបត្តិទីផ្សារដោយគ្មានសម្រង់តម្លៃឡើងវិញ
ការប្រតិបត្តិទីផ្សារដោយគ្មានសម្រង់តម្លៃឡើងវិញ
អត្រាធ្លាក់ចុះ និងការបដិសេធទាប
អត្រាធ្លាក់ចុះ និងការបដិសេធទាប
សាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនពីអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ទំនេរថ្នាក់កំពូលៗ
សាច់ប្រាក់ទំនេរច្រើនពីអ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ទំនេរថ្នាក់កំពូលៗ
ល្បឿនប្រតិបត្តិការខ្ពស់ ចាប់ពី 4 មិល្លីវិនាទី
ល្បឿនប្រតិបត្តិការខ្ពស់ ចាប់ពី 4 មិល្លីវិនាទី
គ្មានការរឹតបន្តឹងលើរចនាបទជួញដូរ ឬយុទ្ធសាស្រ្ត
គ្មានការរឹតបន្តឹងលើរចនាបទជួញដូរ ឬយុទ្ធសាស្រ្ត

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរឥឡូវនេះ

បង្កើតគណនីឥតគិតថ្លៃដើម្បីរីករាយជាមួយនឹងសេវាកម្មរបស់យើង

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។